arrow_upward

Glostrup

Denne liste viser ledige erhvervslokaler til leje i Glostrup. Du kan justere din søgning ved bl.a. at angive pris og størrelse på ønskede erhvervslejemål. Klik på lokaler i listen for at se detaljer.Læs mere

Opret en søgeagent

Driver du din virksomhed fra erhvervslokaler i Glostrup, så har du gode motorvejs-, bus- og togforbindelser, og netop den effektive infrastruktur er med til at gøre Glostrup til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Det betyder øget efterspørgsel på erhvervslokaler i Glostrup. Og med Letbanen bliver det endnu bedre. Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner arbejder sammen om at etablere en letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd. Letbanen skal binde S-togssystemet sammen på tværs af hovedstadsregionen. I 2012 blev der udarbejdet et beslutningsgrundlag, som handler om linjeføring og placering af stationer, og i efteråret 2013 vedtog Folketinget den nødvendige anlægslov. Det forventes, at du kan tage den første tur med letbanen mellem Lyngby og Ishøj i 2023. Letbanen får fire stationer i Glostrup og derudover skal Glostrup dele en station med Rødovre. I Glostrup vil letbanen stoppe ved Ejbydalsvej, Hersted Industripark, Glostrup Hospital og ved Glostrup Station. Ved Glostrup Station får letbanen stop ved Banegårdspladsen for at binde letbanen bedst muligt sammen med busser og S-tog. Glostrup Station er allrede i dag et trafikknudepunkt med gode forbindelser til både tog, busser og den kommende letbane.

Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler du driver din virksomhed fra, har betydning for din kommende virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Glostrup Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Glostrup er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer på adresserne Fabriksparken, Naverland og Smedeland. I Glostrup er din virksomhed centralt placeret i forhold til infrastruktur og rekruttering af nye medarbejdere. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Glostrup.

Med erhvervslokaler beliggende i Glostrup Kommune er det interessant at vide noget om indtægtsniveauet og købekraften i byen, da begge dele kan have indflydelse på din virksomheds omsætning og vækstpotentiale. Købekraften i Glostrup er middel til god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 66. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 – som Gentofte har fastholdt i en del år – er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne sammenligning er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Glostrup Kommune 210.408 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing, når direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter er betalt. Dansk Industris analyse af landets kommuners erhvervsvenlighed viste i 2016, at Glostrup Kommune har bevæget sig fra en 81. plads til en 73. plads, hvilket tyder på en lille forbedring af erhvervsvenligheden i kommunen (primært baseret på sagsbehandlingstider, udlicitering og kommunikation). Huspriserne i Glostrup er et andet udtryk for, hvor mange penge byens borgere har til forbrug og investering. De reelle huspriser i Glostrup og ikke kun til-salg priserne er mest retvisende og i første kvartal af 2016, var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse (i postnummer 2600) 19.744 kroner per kvadratmeter, hvilket er en fremgang på 1,87 procent i forhold til fjerde kvartal 2015.

Glostrups byudvikling er relevant i forhold til valg af erhvervslokaler i byen, fordi den kan give en god pejling af, hvor aktive byens indflydelsesrige aktører er, og hvordan fremtiden vil arte sig. For byen og for din kommende virksomhed. I Glostrup ligger gode familielejligheder ligger side om side med flotte, gamle villaer. Byens seks kvarterer bidrager hver især til Glostrups samlede identitet og i Bymidten ligger rådhuset, biblioteket, stationen, flere skoler og institutioner samt indkøbsmuligheder og meget mere. I Vestervangskvarteret ligger kommunens store etagehusområde i grønne omgivelser. Her findes også kommunens stadion med tilhørende sportsfaciliteter. Solvangskvarteret byder både på etageboliger og bevaringsværdige villaer med mange fine arkitektoniske detaljer, og her i kvarteret ligger også Solvangsparken. Nordvang er et kvarter domineret af parcelhuse opført fra 1940 til 1980. Området er stort set udbygget og et populært kvarter, hvor folk bliver hængende. I Hvissinge finder man både en gammel landsby med ældre huse omkring et gadekær og nyere boligområder som fx Hvissinge Øst og Vest. Boligmassen består her af rækkehuse, etageboliger og parcelhuse.

Læs mere om Glostrup på WikiEstate
Din søgning gav ingen resultater
Sorter efter
Vis antal