arrow_upward

Udflytning vil øge tomgangen i København

14
nov
2015
Anne-Kathrine Utzon
Regeringens beslutning om at flytte 3.900 statslige arbejdspladser til provinsen inden for de kommende to år vil med høj sandsynlighed øge tomgangen på kontorlokaler i København, vurderer to københavnske erhvervsmæglere.
14
nov
2015
Anne-Kathrine Utzon


BylineMed planen "Bedre Balance" besluttede regeringen i oktober at flytte 3.900 statslige arbejdspladser ud af København og fordele dem til 38 provinsbyer i 25 kommuner.

Udflytningen skal foregå og implementeres inden for de næste to år, og eksperter venter, at den markante udflytningsplan vil frigøre op imod ca. 80.000 kvadratmeter københavnske kontorlokaler. 

"Det er klart, at når 18 styrelser med 1.835 medarbejdere flytter ud og efterlader 30-45.000 m² kontorer, vil tomgangs-procenten i København forøges," siger Susan Hellner Lintrup, partner i erhvervsmæglerfirmaet Lintrup & Norgart, til Magasinet NINEtoFIVE.

"Herudover skal 2.153 medarbejdere fra øvrige styrelsers medarbejderstabe flyttes ud, men hvorvidt disse resterende dele af styrelserne skal forblive i de nuværende lejemål, reducere deres lejede arealer eller samles andetsteds, skal afklares af Bygningsstyrelsen."


Største udflytninger

Blandt de største statslige institutioner, der forlader København, er Udlændingestyrelsen med sine 375 arbejds-pladser, Arbejdsskadestyrelsen med 325 arbejdspladser, Statens Administration med 294 arbejdspladser samt Søfartsstyrelsen med 190 arbejdspladser.

"For mange af disse institutioners vedkommende er der tale om domicilejendomme, og for mange af lejemålene der tegnet en længere uopsigeligheds-periode. Hvorledes disse kontrakter vil blive håndteret, må fremtiden vise.


Markedet rummer et begrænset antal domicillejere, så en del udlejere vil komme til at bruge tid og ressourcer på at opdele deres ejendomme til flerbrugerhuse med fælles kantine- og mødefaciliteter, hvis de vil sikre hurtigere genudlejning. Dette vil skabe yderligere konkurrence i markedet," tilføjer Susan Hellner Lintrup.

Netop nu ligger tomgangen på kontorlokaler i København på ca. syv procent, for Københavns omegn på ca. 15 procent og for Region Hovedstaden på ca. 10,6 procent.


Konvertering en mulighed

"Sætter vi det gennemsnitlige antal kontorkvadratmeter pr. ansat til et sted mellem 15 og 25 m², vil regnestykket - hvis regeringens plan effektueres fuldt og helt - lyde på ca. 78.000 frigjorte kontorkvadratmeter i København i 2017.

Hvis der frigives ca. 78.000 m² kontor, så vil det naturligvis påvirke tomgangsprocenten i opadgående retning. Der er i øjeblikket ca. 957.000 m² ledigt kontor i København og omegn, og hvis der bliver frigivet ca. 78.000 m² kontor frem til 2017, vil det således betyde en stigning i tomgangen på ca. 8,2 procent.

Da den samlede estimerede kontormasse i København er på ca. 9.495.400 m², vil den reelle stigning i tomgangen kun stige med ca. 0,8 %," siger erhvervsmægler Casper Torkdahl-Jacobsen, Colliers International Danmark A/S.

 

"For at minimere denne estimerede tomgangs-stigning kunne en mulighed være at ombygge nogle af disse frem-tidigt tomme kontorejendomme til private boliger eller måske studieboliger, som der er meget stor efterspørgsel efter i København," foreslår Casper Torkdahl-Jacobsen.

I disse år konverteres - specielt i København og landets større byer - en lang række ældre og som oftest centralt beliggende kontorejendomme til nye privatboliger.

I København ombygges det gamle DSB-hovedsæde samt tidligere kaserne i Sølvgade til 470 studieboliger, Otto Mønsteds Palæ ombygges til 64 luksuslejligheder, mens Mejeriforeningen Danmarks gamle kontorbygning i det centrale Aarhus for nylig er blevet konverteret til 114 ejerlejligheder. ●

 


 

 

 

 

 

 

 
Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo