Introduktion til området

Introduktion til NV
Frederikssundsvej, København NV.

Nordvest er et mangfoldigt kvarter, der kan fremstå en smule ufærdigt. At bydelen er en slags work in progress, er en rammende beskrivelse af det syn, der møder en, når man cykler gennem Nordvestkvarteret. Flere steder pågår renovering af industrianlæg og fabrikshaller samt nedrivning af bygninger, hvor nye skal bygges. Café- og restaurationslivet er endnu forholdsvis begrænset. Alligevel er det er ikke så svært at lokke folk ud til Nordvest, som det har været og erhvervsdrivende kan finde lige så store, indbydende erhvervslokaler billigere her, end andre steder i København. Bydelen har således et enormt vækstpotentiale måske især for virksomheder, der ønsker at tilføje noget til kvarteret og lokke folk til 2400NV fra byens indre kvarterer. Og netop pointen med, at virksomheder og folk får lyst til at flytte til Nordvest fra de mere centrale kvarterer, er helt afgørende for bydelens udvikling, som for at blive hip, skal have tilført en god portion metropolstemning og være forbundet til det øvrige København. Nordvest er det seneste område i hovedstaden, som er blevet interessant og som har storbyskarakter og dermed også det sidste område med hip-potentiale. Længere ude ligger Utterslev, Brønshøj og Husum, og så er vi ikke i storbyen længere. Alt tyder altså på, at vi snart kommer til at se og høre rigtig meget til Nordvest, som flere og flere får øjnene op for. Nordvest er Københavns yderste kvarter og en landsby i en storby, på nippet til at blive hovedstadens næste hippe bydel. Kvarteret har et lidt kedeligt ry, da det har været præget af sociale problemer og flere steder er forfaldent, men der sker rigtig meget i Nordvest i disse år, hvor kunstnere, gallerier, design- smykke- og møbelvirksomheder samt konsulenthuse flytter til bydelen, og det betyder, at Nordvest er godt i gang med den så såkaldte gentrificeringsproces, som har forvandlet Vesterbro fra Askepot til hele byens darling.

 

Områdets historie

Lækre udendørsarealer
Attraktive udendørsarealer ved kontorlokaler i 
Nordvestkvarteret.

I begyndelsen af det 20. århundrede opkøber Københavns kommune Nordvestkvarteret, herunder Utterslev og Bispebjerg, af Brønshøj-Rødovre Kommune, med henblik på at realisere en socialdemokratisk drøm, hvor man kan leve fra vugge til grav, uden at bevæge sig mere end et par gader, og i de følgende år opføres der socialt boligbyggeri i stor stil, hvortil der blandt andet flytter beboere fra boligsaneringer i det centrale København og husvildehjem. I takt med, at der opføres socialt boligbyggeri i Nordvestkvarteret, anlægges der også mindre og større industribygninger mellem boligerne. Dette medfører etablering af en anden type beboelse, fx Typografernes Hus i 1934, hvor der stadig primært bor gamle typografer og beboerne fra tilsvarende fag og hvor der i kælderen stadigvæk står en fungerende trykkemaskine. Frem mod 1980erne bliver Nordvestkvarteret i stigende grad præget af at være et sted med lejligheder, der er relativt billige i forhold til resten af København, og i 1980 udpeges området af distriktspsykiatrien som et område, hvor personer med psykiske lidelser anbringes blandt den øvrige befolkning, hvilket medførte en stigning i hærværk og overfald. I 1993 blev der imellem Boligministeriet, Socialministeriet og Københavns Kommune indgået en aftale om en helhedsorienteret indsats i Nordvestkvarteret, hvilket senere blev model og forløber for den type projekter, der i dag kendes som gentrificeringsprojekter. I dag er området på grund af den store fokus byfornyet og præget af en stor etnisk diversitet blandt beboere, virksomheder og butikslivet, samtidigt med, at de tidligere industribygninger i stigende grad renoveres og konverteres og skaber plads for nye erhvervslokaler til de mange kreative virksomheder, der ønsker at realisere deres entreprenørdrømme.

 

Områdets infrastruktur

Kontorer på Dortheavej
Kontorlokaler på Dortheavej, København NV.

Indbyggertallet stiger i København i disse år, og en befolkningsvækst i Nordvest på 19 procent det seneste årti (2014), har medført, at også trafikken er vokset, og at infrastrukturen skal udbygges. Udbygningen af metronettet og anlæg af nye letbaner er hovedstadens bedste bud på at gøre byen, herunder Nordvestkvarteret til en attraktiv metropol med høj mobilitet og god tilgængelighed, og det er kommunens vision, at trafikken skal udvikles i en mere bæredygtig retning, hvorfor hovedparten af væksten i trafikken frem mod 2025 skal ske med grønne transportmidler, det vil sige med cykel, gang og kollektiv trafik. Når Københavns Metro i 2019 udvides med Cityringen og får 17 nye metrostationer, så vil det især få stor betydning for Nordvestkvarteret, da udvidelsen vil forstærke kvarterets tiltagende storbyimage og udvikling. Med erhvervslokaler i Nordvest vil man få fornemmelsen af at være rigtig tæt på City, når det kun tager få minutter fx at køre til Rådhuspladsen eller Kongens Nytorv med Metroen. Når metrostationerne Nørrebro, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads samt Aksel Møllers Have åbner, så vil det ikke kun forbinde Nordvest med de øvrige brokvarter, Frederiksberg og Indre By – og dermed styrke den eksisterende forbindelse til Vanløse og helt ud til Københavns Lufthavn – det vil betyde, at du med erhvervslokaler i Nordvest, fremover vil have hurtig og nem adgang til og fra dine erhvervslokaler og det øvrige København. Københavnerne har taget Metroen til sig i stor stil, og det forventes, at tallet vil fordoble, når Cityringen åbner. Når erhvervslokaler er placeret i Nordvest kommer hurtigt rundt i hovedstadsområdet samt til og fra Københavns Lufthavn. Bus, Metro og S-tog kører i dagtimerne med fem til 10 minutters intervaller. På DOT finder du information om Københavns offentlige transportmuligheder (bus, metro, S-tog). Du kommer også nemt rundt i bydelen på cykel, og i bil, har du direkte adgang til havneområderne og motorvejsnettet.

 

Erhvervs- og forretningsliv

Forretning i NV.
Tjek Lokalebasen.dk for at få et overblik over
ledige erhvervslejemål i København NV.

Erhvervslokaler er lokaletyper, der anvendes til industri og eller erhverv. Lokalerne, du driver din virksomhed fra har stor betydning, og der er flere ting at tage højde for, når du skal vælge erhvervslokaler. Dine erhvervslokaler er en del af din virksomheds ansigt udadtil og kan styrke virksomhedens image. Derfor er det vigtigt at overveje, om erhvervslokalerne sender de rigtige signaler til dine kunder. Der skal være harmoni imellem dit brand og lokalernes beliggenhed, type, indretning og størrelse. Du finder både indflytningsklar, full-service erhvervslokaler og basiserhvervslokaler med begrænsede facility management-services i Nordvestkvarteret, som med en burlesk blanding af gamle københavnerlejligheder, boligkomplekser fra 1970erne og nye, moderne ejendomme med altaner og facader, der ligger side om side med autoværksteder og kreative kontorfællesskaber, har meget at byde på. I gamle fabrikshaller, som nu er renoveret, indretter kreative iværksættere og entreprenører sig i store åbne erhvervslokaler. Er du first mover til Nordvestkvarteret, kan du stadig gøre en rigtig god handel i kvarteret, som i de kommende år forventes at overhale både Nørrebro og Vesterbro som det mest hippe kvarter i København. Tjek Lokalebasen og lad dig henrykke over de mange spændende erhvervslokaler til leje Nordvest. Med erhvervslokaler i Nordvest har du gode indkøbsmuligheder. Foruden Føtex, Irma, EuroSpar, Netto og DøgnNetto, ligger der flere etniske købmænd i bydelen, og på Det Marokkanske Hjørne – på hjørnet af Tomsgårdsvej og Dortheavej – finder du en halalslagter, en grønthandler, en bager, der sælger marokkanske brød og kager og en fiskehandler. Bydelen grænser blandt op til Nørrebro, hvor du kan handle dagligvarer og shoppe i Nørrebro Bycenter, der tilbyder to timers gratis parkering og har 180 parkeringspladser. I erhvervslokaler i en baggård på Rentemestervej inviterer Design by Us og Karmameju med flere til basar to gange om året, hvor du blandt andet kan købe skønhedsprodukter, møbler og smykker med store rabatter, mens du nyder de hjemmegjorte forfriskninger. Rasmus Larsson er indehaver af lampe- og møbelproducentvirksomheden, Design By US, som har kontorer og showroom i rustikt indrettede erhvervslokaler. Sammen med kunstneren Christian Linde har Larsson investeret i det gamle københavnerkvarter, og de ejer i fællesskab alle blokkens ejendomme, som tæller værksteder, atelierer og tegnestuer samt David Risley Gallery, der i 2009 flyttede fra London til Bredgade, og som i dag udstiller danske og internationale kunsternes værker på Bispevej i Nordvest. På den anden side af vejen ligger Crossfit Copenhagen, hvis der skal betales for indtagelse af de mange lokale delikatesser. Bydelens kendteste og mest populære restaurant er TRIBECA NV – som har taget navn efter et kvarter på nedre Manhattan, som i øvrigt står for Triangle Below Canal – der serverer italienskinspireret New Yorker-cuisine på Bygmestervej. Restauranten er indrettet i et gammelt industrilokale med åbent køkken og et skønt udendørsområde.

 

Købekraften i området

Lejekontrakt.
Befolkningstætheden har været konstant
stigende i de sidste 10 år i København NV.

I perioden 2004-2015 er 8.477 personer flyttet til Nordvest, og det betyder, at befolkningstallet er steget med 19 procent. Gennemsnitsalderen i bydelen er 35,7 år (2011) og indbyggerne har en gennemsnitlige skattepligtige hustandsindkomst (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og ligningsmæssige fradrag) på 309.000 – Københavns laveste – hvor den for hele København er cirka 376.000 (2014) kroner om året (lønnen i Danmark er steget cirka 28 procent i perioden). Med en overrepræsentation af udsatte grupper som hjemløse og langtidsledige har det sociale udgiftspres været blandt Københavns højeste, men boligpriserne i Nordvestkvarteret er på vej op på grund af de mange tilflyttere, og hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris i samtlige bydele i perioden 2003 til 2014 er steget med 40 procent eller mere, er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i Nordvest steget med hele 52 procent til 25.424 kroner, hvorfor det ikke længere er de lave boligpriser, der gør bydelen attraktiv for virksomheder og tilflyttere, og meget tyder på, at købekraften vil stige i bydelen, i takt med, at endnu flere virksomheder, organisationer og butikker etablerer sig i kvarteret, og det vil ikke længere kun være de kreative industrier og store konsulent- og designhuse, der tiltrækkes af de mange flotte renoverede fabrikshaller.

 

Parkeringsmuligheder

Parkering i København NV.
Parkering i København NV.

En af fordelene ved at leje erhvervslokaler i Nordvest, er, at der er langt bedre parkeringsmuligheder her, end i resten af København. I denne bydel er der desuden oftere tilknyttet parkeringspladser til erhvervskontorlejemål, hvilket især skyldes, at der udlejes mange erhvervslokaler renoverede fabrikshaller, med tilknyttede parkeringspladser. Når du søger efter kontorlokaler i Nordvest (2400 København NV) på Lokalebasen får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) eller om der er mulighed for at leje parkeringsplads(er) i nærheden af erhvervslokalerne. Har du bil, får du brug for en parkeringslicens og i Parkeringsbutikken kan du købe relevante erhvervsprodukter, herunder parkeringslicenser, periodekort, værkstedslicenser, brikker til underjordiske parkeringsanlæg samt delebilslicenser. For mere information om parkeringsmulighederne i Nordvest og de øvrige otte kvarterer i København, se parkeringsinformation og tjek samtidig parkeringszoner og priser, betalingsfri dage og betalingsmuligheder. Der ligger to parkeringshuse i Nordvestkvarteret, på Tagensvej og Svanevej. For en komplet liste over Københavns parkeringshuse, se Parkeringshuse i København. Overvejer du at leje en parkeringsplads på månedsbasis, kan du får et overblik over de billigste parkeringspladser til leje i København. Der er stor prisforskel mellem de billigste og dyreste parkeringspladser til leje i København. Se hele listen her Lej parkeringsplads i København.

 

Udvikling i området

Vibevej i Nordvest
Erhvervslokaler på Vibevej, København NV.

Den ydre del af Nørrebro startede gentrificeringsprocessen omkring 2005, og nu er turen nu kommet til Nordvest, som forventes at blive den næste smarte bydel i København. Det er utroligt hipt at bo et råt sted med stor kulturel mangfoldighed. Frem mod 2025 sammenlægges Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital og Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bygges. Det bliver et unikt sted, der samler hospital og psykiatri, og som skal vælges af de dygtigste medarbejdere. Målet er et sundhedskvarter på Bispebjerg. Byggeriet består af flere forskellige delprojekter, fire nybyggerier og to renoveringsprojekter: Parkeringshuset (færdigbygget), Laboratorie- og Logistikbygningen, Ny Psykiatri Bispebjerg, Akuthuset samt renovering og ombygning af Lersø Komplekset og arkitekt Martin Nyrops fredede pavilloner. Med respekt for den oprindelige arkitektur bevares pavillonerne som hospitalets historiske kvarter. Byggeriet skydes i gang i efteråret 2014, og derfra vil de enkelte delprojekter blive bygget og løbende taget i brug frem mod 2025, hvor Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt. Ifølge kommunens beregninger er der er i dag stor afstand mellem bygninger og grundes aktuelle værdi og det potentielle prisniveau, og det betyder, at der vil komme flere penge ud til områder som Nordvest. Derudover har Københavns Kommune også stor indflydelse på gentrificeringen af bydelen, og når først de går ind og begynder at pumpe penge i Nordvest, så går udviklingen ind i næste fase. Det kan fx omfatte en ’greening’ af byrummet, lejlighedsrenoveringer og et større kulturudbud, og noget af det første, som kommunen har gjort for Nordvest er at forære det brogede kvarter et bibliotek og et kulturhus på Rentemestervej. Bygningen, der modtog fem hjerter af Politikens arkitekturredaktion, da biblioteket blev indviet i 2013, er et kantet byggeri, der også har en koncertsal, kreative værksteder, borgerservice og er hjemsted for lokalradio og lokal-tv.

 

Industrien

Industrien i NV.
Industriens udvikling i København NV.

En af landets store virksomheder er Falck, hvis sygetransportvognsafsnit i 2016 flyttede sammen med Beredskabsstyrelsen på Tomsgårdsvej, og der er flere tilflyttere på vej, herunder det strategiske konsulenthus Resonans, der mobiliserer organisationer til at skabe større værdi for deres kunder og brancheforeningshuset Danish Network Association, som hjælper virksomheder til kommerciel succes gennem rådgivning. Passionerede entreprenører og virksomhedsejere tiltrækkes af Nordvest-miljøet, som emmer af nytænkning, konstruktive forstyrrelser, kreative mennesker og kommercielle folk, der har ambitioner om at gøre en forskel gennem deres forretning og skabe værdifulde løsninger sammen med konsulenter, designere, forretningsfolk og digitale eksperter. Solo-prenører og entreprenører, der har en drøm om superfede åbne erhvervslokaler, der summer med ideer, synergi, projekter og fælleskab med respekt for, at man er individuelle virksomheder, trender i disse år i Nordvest, og det tyder på, at ambitionen om, at det skal være attraktivt at bo, have erhvervslokaler og drive forretning i bydelen, vil blive indfriet, ligesom der løbende arbejdes på at fremme erhvervstiltag og netværk på tværs af handelslivet, som skal styrke Nordvests image som erhvervsbydel yderligere. Kvarterets befolkningstæthed betyder, at der er et stort kundegrundlag, som ønskes udnyttet bedst muligt for at sikre det lokale erhvervslivs fortsatte udvikling. Erhvervslivets sammensætning i dette kvarter er lige så forskelligartede som indbyggerne. Bispebjerg og Utterslev er en del af Nordvestkvarteret og på Bispebjerg.dk kan du få et hurtigt overblik over de mange foreninger, netværk, organisationer, projekter og aktiviteter, som findes i bydelen, og er du på jagt efter erhvervslokaler i et dynamisk og entreprenant miljø med god energi, så vil kvarterets mange gamle renoverede produktionshaller friste. Med respekt for ejendommenes historie er den rå, industrielle stil bevaret, og frilagte spirorør og hvide klinkevægge fremhæver fabrikslooket. Indretningen er typisk enkel, så de mange fede detaljer nemt kommer til udtryk, og det vil i kommende år tiltrække innovative og agile virksomheder.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

image alt tekst
Du kan reservere hotelværelser til dine gæster
på en række forskellige hjemmesider.

Det er mange hoteller i København, men ikke i Nordvestkvarteret, og med erhvervslokaler i denne del af København, skal indkvartering, ind til videre, findes uden for bydelen i et af byens øvrige kvarterer, men med central beliggenhed og en effektiv offentlig transport, kommer dine gæster hurtigt til og fra hotellet og dine erhvervslokaler. Så opstår der behov for at indlogere samarbejdspartnere eller kunder i kortere eller længere perioder, så finder du nemt et hotel, der er i overensstemmelse med ønsker, behov og budget i Skandinaviens mest turistvenlige storby, så uanset om du foretrækker et luksushotel med alle moderne bekvemmeligheder eller et hostel, så har København altså et imponerende udvalg af både flerstjernede og prisvenlige valgmuligheder. Du kan fx reservere hotelværelser til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com eller booking.com.