Introduktion til området

kort
Kort over Glostrup. / Shutterstock

Med butikslokaler i Glostrup vil du snart opdage, at kommunen har et rigt og aktivt kulturliv med mange tilbud og begivenheder, og Glostrup Bibliotek har et stort udvalg af bøger, film og andre medier, og er derudover et populært mødested med 80 årlige kulturelle arrangementer som kurser, koncerter, foredrag, forfatterarrangementer med mere. I Glostrup Fritidscenter finder du Glostrup Musikskole og otte årlige kunstudstillinger med anerkendte kunstnere arrangeret af Glostrup Kunstforening. Glostrup er også kendetegnet ved en lang række spændende og smukke skulpturer, som pynter i bybilledet. På biblioteket kan du også få en folder med Glostrup Kunstrute, som fører dig rundt i ’skulpturparken’, og du kan købe en bog, som beskriver kunstværkerne. Der er også amatørteater, et byorkester og en lang række kulturelle foreninger, som afholder flere årlige arrangementer. Og hvert år i oktober er der kulturnat i Glostrup, hvor hele bymidten summer af liv. Glostrup Kommune har 22.461 indbyggere, hvoraf de 22.362 bor i hovedbyen Glostrup og de resterende i Hvissing og Ejby. Glostrup, som fylder 825 år i 2016, ligger mellem Brøndbyvester mod syd, Albertslund mod vest og Rødovre mod nordøst og kun 11 kilometer fra København. Glostrup Vandtårn, som ligger ved Hovedvejen er byens mest kendte vartegn. Da det blev bygget, lå det i udkanten af byen. Det blev placeret her, fordi der var plads og kun lå få huse i nærheden. De udendørs arealer i Glostrup er præget af en lang række skulpturer, som er med til at gøre bybilledet interessant. På gåtur rundt i Glostrup finder du både klassiske skulpturer af smukke kvinder og dyr, og abstrakte værker, som fortolker det samfund, vi lever i. Det er ikke kun udendørs, at Glostrup er spækket med kunst. I flere offentlige bygninger hænger malerier af anerkendte danske og udenlandske kunstnere. I kommunalbestyrelsessalen på rådhuset hænger fx portrætter af alle Glostrups tidligere borgmestre. 

Områdets historie

Retten
På billedet ses retten i Glostrup. / Wikimedia

Allerede i 1937 begyndte ledelsen i Glostrup Kommune at skæve til Københavns Amtssygehus i Gentofte. Sygehuset blev nemlig hurtigt fyldt op med den hastigt voksende befolkning. Glostrup fik på den tid stillet et stort areal til et nyt sygehus gratis til rådighed af Københavns Amt. Og i 1950 var ventelisterne til sygehuset i Gentofte blevet så lange, at behovet for et nyt sygehus ikke længere kunne ignoreres, og der blev udskrevet en arkitektkonkurrence. Vinderen, som blev offentliggjort den 10. maj 1951 blev et finsk arkitektfirma, og i 1953 begyndte byggeriet af det nye amtssygehus i Glostrup, som kunne indvies den 2. september 1958. I umiddelbar forlængelse heraf opførtes endnu et sygehus – statens (fra 1976 amtets) psykiatriske sygehus Nordvang. I 1987 havnede sygehuset på forsiden af samtlige af landets aviser, da en rørbombe var detoneret i kælderen under sygehuset tidligt om morgenen den 10. juli. En gruppe, der kaldte sig Mercury, krævede 16 millioner kroner i løsesum for ikke at springe bomber andre steder, blandt andet på Herlev Sygehus, hvor politiet også fandt en bombe. Politiet fangede gerningsmændene, som blev dømt året efter. Efter amternes nedlæggelse hedder det nu Glostrup Hospital og Psykiatrisk Center Glostrup. Glostrup Vandtårn er i dag et markant vartegn for byen, og dét mange, foruden Nordvang og hospitalet, kender Glostrup på. Vandtårnet er ikke blot symbolet på, at man slap for at gå til kilden efter vand (ved Kildevældets Allé – dengang K.C. Hansens Allé), men også et meget synligt bevis på, at Glostrup omkring århundredskiftet udviklede sig fra en ret lille landsby med få virksomheder, og endnu færre moderne bekvemmeligheder, til en rigtig by med blandt andet et vandværk.

Områdets infrastruktur

tog
Glostrup-området har opnået en strategisk vigtig beliggenhed som ’vejkrydset’ før København. / Shutterstock

Glostrup Kommune ligger i et krydsningsfelt mellem ringforbindelserne uden om hovedstaden og de store forbindelser mod vest. Forbindelserne er blevet udbygget gennem årene, og Glostrup-området har opnået en strategisk vigtig beliggenhed som ’vejkrydset’ før København. I området bestående af motorvejsfemkanten fordeles en stor del af trafikken til hovedstadsområdet. Glostrup Station er desuden et vigtig skiftested for pendlere til de mange arbejdspladser i området og buslinjer videre langs Ring3. Med den planlagte etablering af letbanen langs Ring3-korridoren og genetablering af fjerntogsstop på Glostrup Station samt kommende S-togsstation ved Priorparken i Brøndby Kommune vil den skiftefunktion blive yderligere udbygget. Overvejer du at leje butikslokaler i Glostrup er det relevant at indhente information omkring byens infrastruktur, erhvervsvenlighed og om den industri og detailhandel, som har præget byens udvikling. Her kan fx nævnes jernbanens store betydning for byen. Da jernbanen København-Roskilde blev indviet i 1847, blev Glostrup en af landets fire første stationsbyer. Godt 100 år senere i 1953 kom der en S-toglinje til Glostrup, og nu kan byen se frem til en letbane, som vil gøre Glostrup til et endnu vigtigere trafikknudepunkt og medføre fornyelse af byrummet. På sigt vil fjerntog stoppe på Glostrup Station og give en rejsetid til København Lufthavn på kun 15-20 minutter. Det er en af de ting, der vil være med til, at Glostrup bliver et endnu mere attraktivt knudepunkt. Over halvdelen af alle boliger er belastet af trafikstøj i Glostrup. Derfor har kommunen formuleret en støjhandlingsplan, kortlagt støjniveauet og fastsat vejledende grænser for trafikstøj og luftforurening. Planen beskriver de indsatser og handlinger som kommunen arbejder med for at forebygge og reducere trafikstøj i kommunen. Du kommer nemt rundt i Glostrup med bus. Se kort over Glostrup busnet og stoppesteder og find køreplaner, trafikkort, priser med videre på Movias hjemmeside.

Erhvervs- og forretningsliv

Hovedvejen i Glostrup.
Attraktive butikslokaler på Hovedvejen i Glostrup.

De fleste butikslejemål i Glostrup Kommune findes i bycentrerne, omkring hovedgaden og i Jernbanegade ved Glostrup Station. Dine butikslokaler er din butiks ansigt mod verden, hvorfor valget af butikslokaler er afgørende i forhold til markedsføring af dit brand og din butiksvarer, og der er flere ting at være opmærksom på, når der skal vælges butikslokaler, da butikkens omgivelser er med til at styrke butikkens image og dermed tiltrække kunder, også fra Glostrups opland. Derfor er det værd at overveje, om butikslokalerne sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og butikslokalernes placering, størrelse og indretning. Butik kommer i øvrigt af det franske ord boutique, og anvendes typisk om et fysisk sted, men i stigende grad også om internetbutikker. Nogle butikker sælger kun bestemte varer, mens andre butikker sælger varer inden for flere forskellige varekategorier. Supermarkeder har fx et meget bredt sortiment, der favner mange varekategorier. På Lokalebasen kan du se og læse mere om ledige butikslokaler til leje i Glostrup.

Detailhandlen i Glostrup Kommune er koncentreret i Bymidten, primært i et bælte langs Hovedvejen, i Glostrup Shoppingcenter, i erhvervsområdet Glostrup Sydvest og i erhvervsområdet i Ejby. Derudover er der syv lokalcentre, som fungerer som borgernes forsyning med dagligvarer, samt en række områder til særligt pladskrævende varegrupper. Bymidten i Glostrup har et opland, der går ud over kommunegrænsen, og udfordringen bliver fremover at fastholde og styrke detailhandlen for borgerne i kommunen og i oplandet. Ny detailhandel skal lokaliseres inden for centerstrukturen, som består af Bymidten og de syv lokalcentre. Det vil dog blive muligt at placere butikker til særligt pladskrævende varegrupper og mindre butikker til lokal forsyning uden for den valgte struktur. Kommuneplanen bestemmer butiksstørrelser for de forskellige detailhandelsområder og redegør for den samlede detailhandels rummelighed. Glostrup Kommune har som mål at styrke detailhandlen, fastholde den eksisterende centerstruktur samt give mulighed for en fornuftig udvikling af områderne. Bymidten er den bymidteafgrænsning, der er fastlagt i henhold til planlovens detailhandelsbestemmelser. Glostrup Bymidte, som er kommunens hovedcenter for detailhandel, består af en blanding af boliger, butikker, offentlig og privat service, administration og restauranter, der hører naturligt hjemme i en bymidte. Med butikslokaler i Glostrup, kan du blandt andet handle dagligvarer i Spar, Føtex, Netto, Vivo, Lidl, Aldi og Fakta og i Glostrupafdelingen af Inco Cash & Carry. Skal der shoppes, så har Glostrup Shoppingcenter et meget bredt udvalg af butikker med tøj, sko, accessories, elektronik, indretning, spil, sport og livsstil. Restauranter og cafeer bidrager til den gode atmosfære i centret, og giver gæster lejlighed til at holde en kunstpause på indkøbsturen. Centret ligger lige ved Hovedvejen og Glostrup Station og kan tilbyde 800 gratis parkeringspladser og en stor afdeling af Føtex.

 

Købekraften i området

Købekraft indflydelse
Købekraften i Glostrup Kommune er middel til god. / Shutterstock

Overvejer du at leje butikslokaler i Glostrup Kommune, så er det interessant at vide noget om købekraften og indtægtsniveauet i byen, da begge dele kan have indflydelse på din butiks omsætning og vækstpotentiale. Den disponible indkomst i kommunen indtager en 66. plads i en sammenligning af landets 98 kommuner (hvor 98 er den højeste placering), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne sammenligning er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Glostrup Kommune 210.408 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Købekraften i Glostrup Kommune er således middel til god, sammenlignet med Danmarks øvrige kommuner. Huspriserne i Glostrup siger noget om, hvor mange penge byens borgere har til forbrug og investering. De reelle huspriser i Glostrup og ikke kun til-salg priserne er mest retvisende, og i første kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse her i byen 19.744 kroner per kvadratmeter, hvilket er en fremgang på 1,87 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at der er foretaget 43 hushandler i første kvartal 2016. Der er i samme periode handlet 25 ejerlejligheder i Glostrup, som betyder, at kvadratmeterprisen i denne kategori er steget 0,85 procent til 18.829 kroner per kvadratmeter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller andre faktorer en stor rolle for virksomhedsdrift. Derfor er det en god ide også at se på kommunal performance og rammebetingelser for virksomheder i Glostrup Kommune, når du er på udkig efter butikslokaler i byen. I Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed er Glostrup Kommune i 2016 – i forhold til året før – rykket otte pladser frem fra 81. plads til 73. plads, hvilket er tegn på en mindre forbedring af Glostrup Kommunes erhvervsvenlighed.

Parkeringsmuligheder

Driver du din virksomhed fra et butikslokaler i Glostrup, kan det være interessant at vide noget om de overordnede parkeringsforhold i byen. Der kan være tilknyttet parkeringspladser til butikslejemål i denne del af landet, og når du søger efter ledige butikslokaler i Glostrup på Lokalebasen, får du oplyst, om der er parkeringspladser tilknyttet, eller om der er mulighed for leje eller tilkøb af parkeringspladser tæt på butikken. Parkering i Glostrup er reguleret af færdselsloven og kommunens parkeringsbekendtgørelse. For alle veje gælder, at parkering kun er tilladt inden for de strækninger, der er angivet ved skiltning. Handicapparkeringspladser, som forudsætter et invalideskilt eller parkeringskort udstedes af Danske Handicaporganisationer. På deres hjemmeside kan du finde mere information om ansøgningsprocedure med mere. Kombinerer du tog eller bus med cykel for at komme til og fra dine butikslokaler, kan du bruge den aflåste cykelparkering ved Glostrup Station. Den aflåste cykelparkering på Glostrup Station ligger i det sydlige hjørne af busholdepladsen umiddelbart før trapperne under togbanen. For at bruge cykelparkeringen skal du bruge et nøglekort, som du kan bestille på DSB og som i øvrigt gælder til alle DSB’s cykelparkeringsanlæg i hele landet. Vær opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser i den aflåste cykelparkering.

Udvikling i området

udvikling
Glostrup oplever i disse år god udvikling. / Shutterstock

Glostrup Kommune udvikler sig i disse år på flere områder, også hvad angår bæredygtighed og klima. Klimaændringer betyder, at der i fremtiden vil falde hyppigere og større mængder regn i Danmark. Derfor risikerer afløbssystemerne at blive overbelastet. For at imødegå denne udvikling, har Glostrup fundet det nødvendigt at stille større krav til kommunens borgerne og virksomheder om, at når der bygges nyt, så skal regnvand håndteres på egen grund. Fremadrettet indarbejder Glostrup Kommune derfor krav til håndtering af regnvand i kommunens lokalplaner. Af samme årsag etablerer kommunen et LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) i Byparken, der som bonus vil forskønne parkens område. Her løber vandet væk fra terrasserne ved Glostrup Park Hotel via render igennem parken og ned i søen. I Glostrup Vestergård ledes regnvandet fra tage og terræn via kanaler til opsamling i regnvandsbede og en kunstig sø. Vestergård er en del af Glostrup Ejendomssel­skab, der med et selvfinansieret klimasikrings­projekt har vendt et problem til en fordel. De lave etageboliger var ramt af tilbagevendende vandskader i kældrene efter kraftige regnskyl. I dag ledes regnvandet uden om kloaksystemet og anvendes rekreativt til at skabe et mere grønt miljø i bebyggelsen. Hertil kommer, at ni kommuner, foruden Glostrup, er blevet enige om fælles finansiering af skybrudssikring af Harrestrup Å. Oversvømmelser kan derfor fremadrettet forebygges bedre, fordi der kun ligger én aftale om fordeling af udgifter til fælles skybrudsløsninger omkring Harrestrup Å, som efterhånden ikke kan rumme de mængder af regnvand, der løber til den ved skybrud. Oversvømmelser er et fælles problem, som kommunen mener kun kan løses gennem en fælles, koordineret indsats. Den fælles kapacitetsplan blev godkendt i foråret 2016, og man er i gang med at projektere løsningerne, som forventes gennemført over en periode på 15-20 år.

Industrien

lokaler
Velbeliggende butikslokaler i Glostrup.

Glostrup Vandtårn er tegnet af vandværksekspert August Fensmark og blev indviet i 1906. I dag er tårnet et markant vartegn for byen, men det er også et synligt symbol og bevis på, at Glostrup omkring århundredeskiftet meget hurtigt udviklede sig fra en ret lille landsby med få virksomheder og endnu færre moderne bekvemmeligheder til en rigtig by med blandt andet et vandværk. Tårnet er i tidens moderne middelalderstil. Det er ottekantet og 33,5 meter højt. Øverst er der plads til en tank på 110 kubikmeter vand. Indtil 1963 stod det for Glostrups vandforsyningen, men da byen voksede med stor hast, og da det store Amtssygehus kom til i 1958, oversteg behovet for frisk vand det gamle vandtårns kapacitet. Derfor blev et nyt vandtårn bygget ved Kindebjergvej. Det kan rumme 3.200 kubikmeter vand. Dermed blev gamle vandtårn reduceret til vartegn. I 2016 bliver vandtårnet renoveret og får ny lyssætning. Danmarks største teknik- og servicevirksomhed Lindpro har hovedsæde i Glostrup og 20 afdelinger rundt om i landet. Lindpro har cirka 1.000 medarbejdere og har derudover datterselskabet Arssarnerit i Grønland. Virksomhedens historie begynder i 1912 og en væsentlig milepæl i virksomhedens historie er fusionen mellem Monberg & Thorsen A/S og Højgaard & Schultz A/S i 2001, hvorefter Lindpro blev etableret som selvstændig brand og datterselskab til MT Højgaard. Lindpro sætter en ære i at levere godt el-teknisk håndværk, men er også en førende videnvirksomhed med fokus på at levere innovative el-tekniske løsninger inden for forskellige fagspecialer. Lindpros kernekompetencer er elinstallation, og virksomhedens ydelser spænder bredt fra intelligente bygningsinstallationer, energioptimering, sikringsløsninger og service til mere tværfaglige kompetencer.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

hotel og overnatning
Her kan du læse mere om overnatningsmuligheder i Glostrup. / Shutterstock

Glostrup har to hoteller, så opstår der behov for at indkvartere gæster – fx projektmedarbejdere eller kunder – og har du butikslokaler her i byen, så står valget mellem Glostrup Park Hotel og Scandic Glostrup. Du finder flere alternativer i nabokommunerne og København, som ligger kun 11 kilometer fra Glostrup. Blandt andet finder du Herløv Kro Hotel – som har været gæstgiveri siden 1863 – i Herlev kun 6,6 kilometer fra Glostrup. Og selvom krohotellet har en del år på bagen, så er værelserne moderne og velindrettede, og kroen har efter sigende en af egnens bedste restauranter. Quality Hotel Høje Taastrup ligger 8,1 kilometer fra Glostrup, og er et andet alternativ til dine overnattende gæster. Hotellet har fleksible konferencelokaler med dagslys, hyggelige restauranter og et internationalt køkken samt store, lyse værelser med badekar, hårtørrer, kaffe-, te- og kakaofaciliteter, telefon og interaktivt tv. Herudover er der fitnessfaciliteter og et spillerum med billard, bordtennis, bordfodbold og dart. Hotellets konferencepakker inkluderer frisk frugt, popcorn og softice og hotellet ligger tre minutters gang fra Høje Taastrup Station, hvor alle tog stopper og cirka 15 minutters kørsel fra Glostrup. Ligger dine butikslokaler i Glostrup, så kan du reservere hotelværelser på Expedia, hotels.com, TripAdvisor og booking.com.