Introduktion til området

Glostrup
Kort over Glostrup. / Shutterstock

Driver du din forretning fra erhvervslokaler i Glostrup Kommune, så får du adgang til et rigt foreningsliv med over 100 aktive foreninger. Knap halvdelen er idrætsforeninger, som tilbyder alt fra floorball og krolf til mere traditionelle idrætsgrene. De øvrige foreninger er interessefællesskaber om blandt andet musik, håndarbejde og kunst. Glostrup Fritidscenter & Svømmehal har også fitnesscenter med styrketræning og holdtræning samt wellness-afsnit, hvor man kan få massage og gå i dampbad. Hvis du har lyst til at lære Glostrup bedre at kende, kan du gå eller løbe en tur på Kløverstien, som har fire ruter med forskellige temaer, som fører dig rundt i Glostrup. I de smukke omgivelser i Ejby Mose finder du den afmærkede Hjertesti med tre ruter på to, fire og seks kilometer. Ud over Glostrup Fritidscenter har Glostrup en lang række andre faciliteter på idrætsområdet, som er samlet under Glostrup Idrætsanlæg. Her er fx kunstgræsbane, tribune, atletik- og cricketanlæg samt tennis-, fodbold- og petanquebaner. Der ligger også flere idrætshaller med mulighed for indendørssport. Ved Glostrup Idrætsanlæg finder du også streetaktiviteter som skate-ramper og streetbasket. I Hvissinge finder du tæt på Glostrup Skole, Skovvang, et stort aktivitetsområde med multibane, parkour, skøjtesø med mere. Læs mere på Fritid Glostrup. Glostrup er en bydel i Storkøbenhavn, der i 2016 har 22.362 indbyggere, og hører til Glostrup Kommune. Glostrup dækker et areal på 13,28 kvadratkilometer og ligger kun 11 kilometer fra København mellem Brøndbyvester mod syd, Albertslund mod vest og Rødovre mod nordøst. Glostrup kan fejre 825 års byjubilæum i 2016, og det fejres blandt andet med parkstafet, en bogudgivelse om Glostrup Bryghus, cykelløbet Tour de Vest, optog gennem byen, kronprinsessebesøg, kunstorienteringsløb og Glostrup Festival, som er en musik- og aktivitetsfestival med kendte danske navne, foruden Webers opera Abu Hassan, som opføres af professionelle solister og børn fra Glostrup Skole. Fejringen finder sted i perioden august til oktober, og Glostrup Kulturnat runder jubilæet af i oktober.

Områdets historie

Glostrup shoppingcenter
Glostrup shoppingcenter. / Wikimedia

Fra 1902 til 1927 holdt sognerådet til i Glostrups første skole på Østervej. Sognerådet repræsenterede det officielle og hurtigt voksende Glostrup, og i 1927 flyttede sognerådet og byens embedsmænd ind i den imposante bryggervilla, som bryggeren Christian Ditlev Friedel havde solgt til sognerådet, da han trak sig tilbage. Der var god plads i villaen, men i 1943 måtte teknisk forvaltning alligevel flytte, da administrationen var vokset i takt med byen, og i 1949 blev der nedsat et udvalg til planlægning af et helt nyt rådhus. De to arkitekter Vilhelm Lauritsen og V.K. Jensen, der var udset til opgaven, kunne ikke enes, og i 1951 opgav kommunen samarbejdet og udskrev en offentlig konkurrence om et nyt rådhus i Glostrup. I 1952 fik Glostrup status som by i stedet for sogn – og sognerådsformanden fik derfor titel af borgmester og sognerådet blev til kommunalbestyrelsen. Året efter blev en vinder af arkitektkonkurrencen fundet, og den nye borgmester og kommunalbestyrelse kunne se frem til et nyt flot rådhus. Det blev den kendte arkitekt Arne Jacobsen og hans prestigeprojekt, der vandt. Den første del af projektet var et moderne hus i tre etager, som måtte opgives få år senere, fordi det blev for dyrt og besværligt at skaffe materialer til projektet i en periode med meget knappe ressourcer. En etage blev skåret fra og borgmesteren, som var gammel murermester, ændrede Jacobsens tegninger, og teknisk forvaltning returnerede tilbage til det gamle rådhus i bryggervillaen. I 1957 gik arbejdet omsider i gang og samtidig blev Glostrup også udpeget til dommersæde, og skulle derfor stille kontorer til rådighed for domstolen. Det betød, at Arne Jacobsens oprindelige tegninger blev hevet op af skuffen igen, og det oprindeligt planlagte rådhus i tre etager blev en realitet. Glostrup Rådhus blev indviet i 1959. Rådhuset er forbundet med den gamle bryggervilla med en overdækket gang, fordi man gerne ville bevare forbindelsen til fortiden.

Områdets infrastruktur

tog
Glostrup har en effektiv infrastruktur. / Shutterstock

Driver du din virksomhed fra erhvervslokaler i Glostrup, så har du gode motorvejs-, bus- og togforbindelser, og netop den effektive infrastruktur er med til at gøre Glostrup til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Det betyder øget efterspørgsel på erhvervslokaler i Glostrup. Og med Letbanen bliver det endnu bedre. Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner arbejder sammen om at etablere en letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd. Letbanen skal binde S-togssystemet sammen på tværs af hovedstadsregionen. I 2012 blev der udarbejdet et beslutningsgrundlag, som handler om linjeføring og placering af stationer, og i efteråret 2013 vedtog Folketinget den nødvendige anlægslov. Det forventes, at du kan tage den første tur med letbanen mellem Lyngby og Ishøj i 2023. Letbanen får fire stationer i Glostrup og derudover skal Glostrup dele en station med Rødovre. I Glostrup vil letbanen stoppe ved Ejbydalsvej, Hersted Industripark, Glostrup Hospital og ved Glostrup Station. Ved Glostrup Station får letbanen stop ved Banegårdspladsen for at binde letbanen bedst muligt sammen med busser og S-tog. Glostrup Station er allrede i dag et trafikknudepunkt med gode forbindelser til både tog, busser og den kommende letbane. Glostrup har flere buslinjer. Se kort over Glostrup busnet og stoppesteder og find køreplaner, trafikkort, priser med videre på Movias hjemmeside. På sigt vil fjerntog igen gøre hold på Glostrup Station, og det vil betyde, at man vil kunne køre direkte til København Lufthavn på kun 15-20 minutter. Det er en af de ting, der skal være med til, at Glostrup bliver et attraktivt knudepunkt med nem adgang også til udlandet. Glostrup Station bliver Sjællands femtestørste station, når den er fuldt udbygget og Glostrup kan se frem til at byde endnu flere pendlere, erhvervsdrivende og indbyggere velkommen i byen.

Erhvervs- og forretningsliv

Erhvervslokaler
Attraktive erhvervslokaler på Stationsparken i Glostrup.

Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler du driver din virksomhed fra, har betydning for din kommende virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Glostrup Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Glostrup er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer på adresserne Fabriksparken, Naverland og Smedeland. I Glostrup er din virksomhed centralt placeret i forhold til infrastruktur og rekruttering af nye medarbejdere. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Glostrup.

Du har gode indkøbs- og shoppemuligheder, når dine erhvervslokaler er placeret i Glostrup. Der ligger flere kendte supermarkedskæder som Spar, Føtex, Netto, Vivo, Lidl, Aldi og Fakta, foruden den nyåbnede Glostrupafdeling af Inco Cash & Carry. Du kan også shoppe og handle dagligvarer i Glostrup Shoppingcenter – som blev renoveret i 2010 – og som tilbyder et bredt udvalg af butikker inden for tøj, sko, accessories, elektronik, indretning, spil, sport og livsstil. Restauranter og cafeer skaber en god atmosfære i centret og beliggenheden lige ved Hovedvejen og Glostrup Station er rigtig god. Sammenholdt med gode parkeringsforhold (800 gratis parkeringspladser) og en stor afdeling af Føtex betyder det, at Glostrup Shoppingcenter er en populær indkøbsdestination. Og så indeholder kommuneplanen mulighed for, at detailhandlen i Glostrup Kommune kan udvikles, så man både kan fastholde og styrke den eksisterende handel i kommunen. Institut for Centerplanlægning udarbejdede i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021 en detailhandelsanalyse, der anbefalede at udlægge mindst 20.000 kvadratmeter til udvalgsvarebutikker og mindst 20.000 kvadratmeter til særligt pladskrævende varegrupper i kommuneplanen. Analysen anbefalede, at nye detailhandelsarealer udlægges, hvor de styrker det nuværende butiksudbud bedst muligt. Det er for udvalgsvarebutikkers vedkommende omkring stationen og i Glostrup Sydvest og for særligt pladskrævende varegrupper i Glostrup Sydvest og i Ejby. Detailhandelsanalysen anbefalede også, at der åbnes mulighed for større dagligvarebutikker i lokalcentrene og anbefalede, at eventuelle udlæg blev indarbejdet i Kommuneplan 2009-2021 (hvilket de blev). I den opdaterede udgave af kommuneplanen har et område til særligt pladskrævende varegrupper i Ejby endvidere ændret anvendelse til kontor- og serviceerhverv for at sikre optimal udvikling i det stationsnære kerneområde ved det nye letbanestop i Ejby.

Købekraften i området

Købekraft
Købekraften i området kan du læse mere om her. / Shutterstock

Med erhvervslokaler beliggende i Glostrup Kommune er det interessant at vide noget om indtægtsniveauet og købekraften i byen, da begge dele kan have indflydelse på din virksomheds omsætning og vækstpotentiale. Købekraften i Glostrup er middel til god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 66. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 – som Gentofte har fastholdt i en del år – er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne sammenligning er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Glostrup Kommune 210.408 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing, når direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter er betalt. Dansk Industris analyse af landets kommuners erhvervsvenlighed viste i 2016, at Glostrup Kommune har bevæget sig fra en 81. plads til en 73. plads, hvilket tyder på en lille forbedring af erhvervsvenligheden i kommunen (primært baseret på sagsbehandlingstider, udlicitering og kommunikation). Huspriserne i Glostrup er et andet udtryk for, hvor mange penge byens borgere har til forbrug og investering. De reelle huspriser i Glostrup og ikke kun til-salg priserne er mest retvisende og i første kvartal af 2016, var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse (i postnummer 2600) 19.744 kroner per kvadratmeter, hvilket er en fremgang på 1,87 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at der er solgt 43 huse i Glostrup i første kvartal 2016. Der er i samme periode solgt og købt 25 ejerlejligheder i Glostrup, som betyder, at kvadratmeterprisen i denne kategori er steget 0,85 procent til 18.829 kroner per kvadratmeter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller flere faktorer en stor rolle for driften af din virksomhed. Derfor er det en god ide også at se på kommunal performance og rammebetingelser for virksomheder i Glostrup Kommune, når du overvejer at drive din forretning fra erhvervslokaler her i byen.

Parkeringsmuligheder

Driver du din virksomhed fra erhvervslokaler i Glostrup, kan det være interessant at vide noget om parkeringsforholdene i byen. Typisk er der tilknyttet parkeringspladser til erhvervslokaler vest for København, og når du søger efter erhvervslokaler i Glostrup på Lokalebasen, får du oplyst, om der er parkeringsmulighed på adressen eller mulighed for leje eller tilkøb af parkeringspladser i nærheden af lokalerne. Parkering i Glostrup er reguleret af færdselsloven og kommunens parkeringsbekendtgørelse. I Glostrup Kommune er der skiltet med parkering for lastbiler og andre køretøjer over 3.500 kilo i tidsrummet klokken 19.00-07.00 på en række strækninger på følgende veje: Tjalfesvej, Mjølnersvej, Tavleholmsvej, Ejby Industrivej og Produktionsvej. For alle veje gælder, at parkering kun er tilladt inden for de strækninger, der er angivet ved skiltning. Kombinerer du tog eller bus med cykel for at komme til og fra arbejde, kan du bruge den aflåste cykelparkering ved Glostrup Station, som ligger i det sydlige hjørne af busholdepladsen umiddelbart før trapperne under togbanen. Ønsker du at benytte cykelparkeringen, skal du bruge et nøglekort, som kan bestilles på DSB. Nøglekortet til den aflåste cykelparkering kan bruges til alle aflåste cykelparkeringer på DSB-stationer i hele Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser i den aflåste cykelparkering. Handicapparkeringspladser, som forudsætter et invalideskilt eller parkeringskort udstedes af Danske Handicaporganisationer. På deres hjemmeside kan du finde mere information om ansøgningsprocedure med mere.

Udvikling i området

Udvikling i Glostrup
Det er relevant at vide noget om udviklingen, i det område du påtænker, at flytte din virksomhed til. / Shutterstock

Glostrups byudvikling er relevant i forhold til valg af erhvervslokaler i byen, fordi den kan give en god pejling af, hvor aktive byens indflydelsesrige aktører er, og hvordan fremtiden vil arte sig. For byen og for din kommende virksomhed. I Glostrup ligger gode familielejligheder ligger side om side med flotte, gamle villaer. Byens seks kvarterer bidrager hver især til Glostrups samlede identitet og i Bymidten ligger rådhuset, biblioteket, stationen, flere skoler og institutioner samt indkøbsmuligheder og meget mere. I Vestervangskvarteret ligger kommunens store etagehusområde i grønne omgivelser. Her findes også kommunens stadion med tilhørende sportsfaciliteter. Solvangskvarteret byder både på etageboliger og bevaringsværdige villaer med mange fine arkitektoniske detaljer, og her i kvarteret ligger også Solvangsparken. Nordvang er et kvarter domineret af parcelhuse opført fra 1940 til 1980. Området er stort set udbygget og et populært kvarter, hvor folk bliver hængende. I Hvissinge finder man både en gammel landsby med ældre huse omkring et gadekær og nyere boligområder som fx Hvissinge Øst og Vest. Boligmassen består her af rækkehuse, etageboliger og parcelhuse. Ejby består næsten udelukkende af parcelhuse, som ligger tæt ved Ejby Mose og Vestskoven, og i Ejby er den gamle landsby også bevaret. I yderkanten af Ejby ligger det store kolonihaveområde Sommerbyen. Glostrup Kommune er ved at være fuldt udbygget, og derfor vil nye boliger fremover primært komme enten ved fortætning af eksisterende boligområder eller ved omdannelse af fx erhvervsområder til nye kvarterer med både boliger og arbejdspladser. Og det er især udvikling af byens industrikvarter, der har har fokus i disse år. Blandt andet vil Glostrup omdanne Kirkebjerg Erhvervsområde syd for Glostrup Station til et attraktivt byområde, hvor bylivet er i centrum med ønsket om at understøtte detailhandlens udvikling.

Industrien

Odinsvej.
Erhvervsejendom i Glostrup.

Glostrup er en af de kommuner i landet med flest arbejdspladser per indbygger. Det har givet kommunen nogle økonomiske muligheder for at skabe et børnevenligt forstadsliv med masser af fritidstilbud og gode handels- og indkøbsmuligheder, som er harmonerer med Glostrups erhvervsliv. Glostrup har eksisteret i mindst 825 år, og det er stadig fuld fart frem. Der kommer hvert år mange nye virksomheder og arbejdspladser til. Og der opføres nye boligområder og lejligheder moderniseres, ligesom både ny bymidte og letbane er på vej. Dertil kommer en positiv befolkningsvækst. Glostrup har altid været med på noderne, og fik allerede i 1911 egen avis (Glostrup og Omegns Folkeblad) som følge af byens hastige vækst, som betød, at der var et marked for en avis. I 1912 får Glostrup elektrisk gadebelysning og i 1916 brandkorps og biograf. Industrien spirer, i bogstaveligste forstand, da Hartmanns frølager opføres i 1919 (senere kendt som C&C-huset og L’Oréal) og i 1920 opføres Dansk Engelsk Lakrits (sic) Fabrik på Banegårdsvej. I 1920erne får Glostrup både flyveplads (med ét fly og meget kort levetid) og international racerbane (som måtte lukke få år senere på grund af flere dødsulykker og dalende interesse), og kommunen køber den gamle brygger Hansens villa og omdanner den til rådhus. I 1938 bygger Premier Is på Hovedvejen, men bygningerne destrueres i 1944 af tyskerne, genopbygges og ligger her indtil 1986. Virksomheden Paul Bergsøe & Søn, som kommer til at spille en central rolle i modstandskampen, etableres i Hvissinge sogn i 1941 og fem år senere i 1947 indvies Glostrup Station, som får afgørende betydning for byens industri og erhverv. I 1950erne sker der en stor udflytning fra København af både industri og borgere og befolkningstallet eksploderer. Glostrup går fra landsogn til bystatus og S-toget kommer til byen, ligesom Butikstorvet og det nye rådhus tegnet af Arne Jacobsen bygges.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

hotel
Læs mere her, om overnatningsmuligheder i Glostrup. / Shutterstock

Der ligger kun to hoteller i Glostrup, så er dine erhvervslokaler beliggende her i byen, står valget mellem Glostrup Park Hotel og Scandic Glostrup. Glostrup Park Hotel er et miljøvenligt hotel, der ligger knap 20 minutters kørsel fra København Lufthavn, Indre BY og Bella Center. Der tilbydes parkering uden beregning og gratis adgang til wellness-faciliteterne. På samtlige værelser er fladskærms-tv, te- og kaffefaciliteter samt minibar standard. Herudover tilbydes gratis trådløst internet på alle hotellets områder. Wellness-centret omfatter sauna, solarium, motionsrum, dampbad og massagebrusere og i hotellets restaurant La Cocotte med tilhørende vinkælder har man specialiseret sig i dansk-franske retter, som tilberedes med årstidens råvarer. Scandic Glostrup ligger lige ved E55-motorvejen. Her tilbydes gratis parkering og trådløst internet samt værelser med satellit-tv og skrivebord. Samtlige værelser på Scandic Hotel Glostrup har eget badeværelse med bruser. Nogle af værelserne har separat stue med opholdsområde og gæsterne kan træne i fitnesscentret og benytte saunaen og solariet. I spillelokalet kan man spille billard eller bordtennis. Hotelrestauranten Miro serverer italienske retter og der tilbydes dagligt en populær morgenbuffet. Lobbybaren byder på drikkevarer. Med erhvervslokaler her i byen kan du reservere hotelværelser i Glostrup og omegn på Expedia, hotels.com, TripAdvisor og booking.com.