Introduktion til området

Kort
Glostrup er over 800 år gammel. / Shutterstock

Glostrup, der i 2016 kan fejre 825 års byjubilæum, har en unik beliggenhed tæt på hovedstaden. Samtidig kan byen tilbyde skønne skovarealer, fx i Vestskoven, og åbne grønne områder med masser af åben himmel og flere parker. Glostrup er en bydel i Storkøbenhavn, der i 2016 har 22.362 indbyggere, og som ligger i Glostrup Kommune 11 kilometer fra Københavns Indre By mellem Brøndbyvester mod syd, Albertslund mod vest og Rødovre mod nordøst. De tre landsbyer, som kommunen består af i dag, er Hvissinge, Ejby og Glostrup. Hvissinge, den største og ældste af de tre landsbyer, og har rødder helt tilbage til jernalderen. Men det blev den yngste landsby, Glostrup, der for alvor satte skub i sognets udvikling på grund af byens fordelagtig placering på den lige linje mellem Roskilde og hovedstaden. Det privatejede Sjællandske Jernbaneselskab anlagde i 1847 landets første jernbanestrækning mellem København og Roskilde. Hermed blev Glostrup en af de fire stationsbyer på strækningen – og altså en af de første i Danmark. Det betød, at Glostrup oplevede en eksplosiv vækst særligt omkring århundredeskiftet. Byen blev en moderne forstad, hvor handelsliv, industri og infrastruktur blomstrede op til stor glæde for Glostrupborgerne. Glostrup er forstadskommunen, hvor industri og et foretagsomt handelsliv gik hånd i hånd med gartnerier og traditionelt landbrug i landsbyerne Ejby og Hvissinge. I efterkrigstiden kom endnu en opblomstring, og Glostrup tog et nyt spring ind i fremtiden. Ejby og Hvissinge fulgte trop, og landbolivet forsvandt mere og mere fra den voksende forstadskommune. Glostrup kunne således i tiden omkring 1950erne blandt andet indvie tre nye skoler, brandstationen, rådhuset, Amtssygehuset og S-banen. Kommunen havde for alvor markeret sig som en betydelig og spændende forstad, hvor der var plads til både driftige virksomheder og børnefamilier. Virksomheder, der drives fra Glostrups kontorhoteller er med til, at byen fortsat vokser og udvikler sig.

Områdets historie

hospitalet i glostrup
På billedet ses Glostrup hospital. / Wikimedia

Glostrup by nævnes første gang et sted mellem 1186 og 1197 som Glostorp. Derfor har man valgt at sætte byens fødselsdag midt imellem i 1191. Meget tyder dog på, at byen er betydeligt ældre. Byen er en såkaldt torp, det vil sige en udflytterlandsby. Det viser endelsen: -strup, der formentlig er beslægtet med det tyske dorf, som er af ældre oprindelse. Torperne bredte sig til Danmark i løbet af 900-tallet, og navnet fulgte med vikingerne til England. Forleddet er omdiskuteret. Nogle mener, at det kommer af Gloir, som betyder gløde, men drengenavnet Glop eller rettere Glob er nok stadig det bedste bud. Glostrup bestod oprindeligt af landsbyerne Hvissinge, EJby og Avedøre. Vi ved fra stednavneforskning, at landsbyer med endelserne: -um, -ing(e), -lev og –løse stammer fra det fjerde og femte århundrede. Navnet Hvissinge ses første gang i 1317, men stavet Hwæssingge. Forskerne knytter forleddet til det gamle ord hwas, som betyder ru eller hård. Navnet betyder altså stedet med de hvasse, hårde beboere. For Ejbys vedkommende forholder det sig lidt anderledes. Endelsen –by afslører, at det er en by opstået i vikingetiden (cirka 800-1066). Vi møder navnet Ejby første gang i 1348, og da er det stavet Egæby. Fra midten af 1800-tallet frem til midt i 1960erne skrev man Egby med ’g’. Først herefter hedder det Ejby. I denne sammenhæng er forleddet oplagt. Det er egetræet, der har givet byen navn (stedet med egetræerne). Der har sikkert været mange egetræer på stedet, og udtalen på sjællandsk fortsatte helt op i vores tid. Avedøre blev grundlagt i vikingetiden, men blev først indlemmet i Glostrup Sogn omkring 1150. Avedøre forblev en del af Glostrup Kommune indtil 1974, da den overgik til Hvidovre Kommune. Navnet ses første gang i 1257 som Augthæthør med den foreslåede oprindelsen: worth (åbred), som blandt andet også ses i Vordingborg.

Områdets infrastruktur

Infrastruktur
Glostrups infrastruktur er det forsyningsnet, der holder liv i byen

Glostrup Kommune er et sammenhængende byområde, hvor næsten alle arealer er udnyttet til specialiserede formål. Der er ikke et landbrug eller en bar mark tilbage. Den sidste landbrugsjord i kommunen udgør nu Vestskoven, og er ligeså planlagt som resten af kommunen. Glostrups infrastruktur er mellemrummet og forbindelserne mellem de forskellige specialiserede områder, og består af forbindelserne i byen – stierne, vejene og banerne. Men med til infrastrukturen hører også de områder, hvor der er offentlig adgang, og hvor man kan mødes. Det vil sige gademiljøerne, parkerne og de grønne områder. Glostrups infrastruktur er også det forsyningsnet, der holder liv i byen. Der er cirka 87 kilometer kommuneveje, 13 kilometer private fællesveje og 20 kilometer offentlige stier i Glostrup. Letbanen er et af Glostrups største igangværende projekter, som foregår i samarbejde med en række andre kommuner og Letbaneselskabet. Med Letbanen bliver Glostrup Station et vigtigt trafikalt knudepunkt på Sjælland, og der er også planer om, at fjerntog igen skal stoppe på Glostrup Station, så man fx kan komme direkte til København Lufthavn. Det betyder noget for rejsende, men især også for mange af Glostrups virksomheder. Trafikmængderne i kommunen varierer meget. På flere større veje er trafikmængderne stigende og kommunen gennemfører regelmæssigt trafiktællinger, og måler hastigheden på kommunens veje – for at opbygge viden. Trafikken på overordnede regionale veje stiger erfaringsmæssigt med to procent om året. På 10 år forventes trafikmængderne i byen således at stige omkring 22 procent. Det vil påvirke en lang række veje i Glostrup Kommune, og kan skabe kapacitetsproblemer på flere vejstrækninger. Hovedvejen og Nordre Ringvej er med trafikmængder på omkring 30.000 køretøjer i døgnet allerede tæt på kapacitetsgrænsen. Derfor bliver det en udfordring at finde ud af, hvordan trafikken skal afvikles i fremtiden. Løsningsforslagene omfatter blandt andet udbygning af vejnettet, mobilitetsplanlægning og at få flere til at benytte den kollektive trafik. Glostrup Station er et trafikknudepunkt med gode forbindelser til både tog, busser og den kommende letbane. Se kort over Glostrup busnet og stoppesteder og find køreplaner, trafikkort, priser med videre på Movias hjemmeside.

 

Erhvervs- og forretningsliv

Kontorfællesskab
Attraktive mødelokaler i kontorhotel på Stationsparken, Glostrup.

Kontorhoteller findes i mange former og prisklasser i Glostrup Kommunes by- og industrikvarterer, herunder blandt andet på Naverland, Smedeland og på Fabriksparken (red.: vej ikke område). Der er både mindre private kontorhoteller og større kontorfællesskaber. Nogle af fordelene ved at benytte et kontorhotel, i forhold til at etablere sig på anden måde, er de korte lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning ved ændrede lokalebehov. Der vil normalt være fælles reception med kopifaciliteter, fælles kantine og fælles mødelokaler til rådighed. Ofte er der etableret internet og telefonlinjer, som administreres af hotellet. Et kontorhotel vil også typisk kunne tilbyde ekstra ydelser i form af blandt andet piccolinetjeneste, telefonpasning, PA-hjælp samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhotellerne tilbyder altså en traditionel kontorhotelløsning, hvor flere virksomheder lejer sig ind og deles om fælles faciliteter, men det vinder i disse år hævd at skabe nye måder at arbejde, netværke og mødes på. Derfor er der mange alternativer i denne kategori. Tjek Lokalebasen og lad dig inspirere af de forskellige kontorhotelløsninger, der tilbydes i Glostrup.

Indkøbs- og shoppemulighederne i Glostrup er udmærkede. Der ligger flere kendte supermarkedskæder som Spar, Føtex, Netto, Vivo, Lidl, Aldi og Fakta samt den nyåbnede Glostrupafdeling af Inco Cash & Carry, som er flyttet ind i Metros gamle lokaler på Ejby Industrivej. Du kan også handle dagligvarer i Glostrup Shoppingcenter, som i øvrigt har 800 gratis parkeringspladser, fordelt på parkeringstaget, hvor der tilbydes 24 timers fri parkering og i parkeringskælderen, hvor der er tre (3) timers gratis parkering med parkeringsskive. Parkeringskælderen lukker alle dage klokken 21.30. Glostrup Shoppingcenter kan tilbyde 90 butikker med et bredt udvalg inden for mode, sko, accessories, elektronik, indretning, spil, sport og livsstil. Restauranter og caféer skaber en hyggelig stemning i centret, og beliggenheden er optimal lige ved Hovedvejen og Glostrup Station. Glostrup Shoppingcenter, som i 2010 gennemgik en større renovering af hele huset og fik en tilbygning ud mod Hovedvejen, er et populært sted til storkøb og dagligvarehandel. Ifølge kommunens lokalplan skal detailhandlen i Glostrup Kommune udvikles for at fastholde og styrke den eksisterende handel i kommunen. Institut for Centerplanlægning udarbejdede i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021 en detailhandelsanalyse, (som efterfølgende er blevet indskrevet i kommuneplanen), der anbefaler, at Glostrup Kommune udlægger mindst 20.000 kvadratmeter til udvalgsvarebutikker og mindst 20.000 kvadratmeter til særligt pladskrævende varegrupper. Analysen anbefalede desuden, at nye detailhandelsarealer udlægges, hvor de vil styrke det eksisterende udbud bedst. Det er for udvalgsvarebutikkers vedkommende omkring stationen og i Glostrup Sydvest og for særligt pladskrævende varegrupper i Glostrup Sydvest og Ejby. Detailhandelsanalysen anbefaler også, at der åbnes mulighed for, at større dagligvarebutikker kan rykke ind i lokalcentrene. Det vil betyde, at virksomheder, der fx er indlogeret på et af byens kontorhoteller, vil få endnu flere indkøbsmuligheder i de kommende år.

Købekraften i området

håndtryk
Der er gode indkøbs- og shoppingmuligheder i Glostrup. / Shutterstock

Indkøbs- og shoppemulighederne i Glostrup er udmærkede. Der ligger flere kendte supermarkedskæder som Spar, Føtex, Netto, Vivo, Lidl, Aldi og Fakta samt den nyåbnede Glostrupafdeling af Inco Cash & Carry, som er flyttet ind i Metros gamle lokaler på Ejby Industrivej. Du kan også handle dagligvarer i Glostrup Shoppingcenter, som i øvrigt har 800 gratis parkeringspladser, fordelt på parkeringstaget, hvor der tilbydes 24 timers fri parkering og i parkeringskælderen, hvor der er tre (3) timers gratis parkering med parkeringsskive. Parkeringskælderen lukker alle dage klokken 21.30. Glostrup Shoppingcenter kan tilbyde 90 butikker med et bredt udvalg inden for mode, sko, accessories, elektronik, indretning, spil, sport og livsstil. Restauranter og caféer skaber en hyggelig stemning i centret, og beliggenheden er optimal lige ved Hovedvejen og Glostrup Station. Glostrup Shoppingcenter, som i 2010 gennemgik en større renovering af hele huset og fik en tilbygning ud mod Hovedvejen, er et populært sted til storkøb og dagligvarehandel. Ifølge kommunens lokalplan skal detailhandlen i Glostrup Kommune udvikles for at fastholde og styrke den eksisterende handel i kommunen. Institut for Centerplanlægning udarbejdede i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021 en detailhandelsanalyse, (som efterfølgende er blevet indskrevet i kommuneplanen), der anbefaler, at Glostrup Kommune udlægger mindst 20.000 kvadratmeter til udvalgsvarebutikker og mindst 20.000 kvadratmeter til særligt pladskrævende varegrupper. Analysen anbefalede desuden, at nye detailhandelsarealer udlægges, hvor de vil styrke det eksisterende udbud bedst. Det er for udvalgsvarebutikkers vedkommende omkring stationen og i Glostrup Sydvest og for særligt pladskrævende varegrupper i Glostrup Sydvest og Ejby. Detailhandelsanalysen anbefaler også, at der åbnes mulighed for, at større dagligvarebutikker kan rykke ind i lokalcentrene. Det vil betyde, at virksomheder, der fx er indlogeret på et af byens kontorhoteller, vil få endnu flere indkøbsmuligheder i de kommende år.

Parkeringsmuligheder

Driver du din virksomhed fra et kontorhotel i Glostrup, kan det være interessant at vide noget om de generelle parkeringsforhold i byen. Typisk vil der være tilknyttet parkeringspladser til hotelkontorer i Glostrups industrikvarterer, og når du søger efter kontorhoteller på Lokalebasen, får du oplyst, om der er parkeringsmulighed på matriklen eller mulighed for leje eller tilkøb af parkeringspladser i nærheden af kontorhotellet. Parkering i Glostrup er reguleret af færdselsloven og kommunens parkeringsbekendtgørelse. I Glostrup Kommune er der skiltet med parkering for lastbiler og andre køretøjer over 3.500 kilo i tidsrummet fra klokken 19.00-07.00 (i henhold Glostrup Kommunes parkeringsbekendtgørelse) på en række strækninger på følgende veje: Tjalfesvej, Mjølnersvej, Tavleholmsvej, Ejby Industrivej og Produktionsvej. For alle veje gælder, at parkering kun er tilladt inden for de strækninger, der er angivet ved skiltning. Handicapparkeringspladser kan benyttes af folk med et handicap. Det kræver dog, at bilen er forsynet med enten et blåt invalideskilt eller et specielt parkeringskort. Kortet udstedes af Danske Handicaporganisationer. På hjemmesiden kan du finde information om ansøgningsprocedure med mere. Benytter du offentlige transportmidler kombineret med cykel for at komme til og fra kontorhotellet, kan du bruge den aflåste cykelparkering ved Glostrup Station. Den aflåste cykelparkering ligger i det sydlige hjørne af busholdepladsen umiddelbart før trapperne under togbanen. For at anvende cykelparkeringen skal du bruge et nøglekort. Et nøglekort til den aflåste cykelparkering kan anvendes til alle aflåste cykelparkeringer på DSB-stationer i hele landet. Bestil nøglekortet på DSB. Vær opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser i den aflåste cykelparkering.

 

Udvikling i området

udviklingen i glostrup
Der foregår en løbende forbedring af byens indretning. / Shutterstock

I Glostrup er mange af byrummene effektive og funktionelle trafikrum, som mest leder trafikanterne gennem byen. Det er kun lejlighedsvis, at folk tager ophold i Glostrup. Den udvikling arbejder kommune og det lokale erhvervsliv på at vende. Derfor skal byrummet gøres mere imødekommende, og der foregår således en løbende forbedring af byens indretning. Det er imidlertid en stor opgave, og der er mange steder, der trænger til forbedring. Glostrup er en by, der igennem tiden har været i næsten uafbrudt vækst, hvorfor flere områder er blevet lidt klemt af udviklingen. Hovedvejen, som strengt taget burde være dobbelt så bred, så der var plads til andet end trafik, er et eksempel herpå,. Det er naturligvis ikke muligt, og det er derfor fortsat en stor opgave at sikre plads til vejens trafik og bymiljø langs vejen. Udviklingen er foregået mere ujævnt andre steder i byen, og Glostrups indretning savner sammenhæng. I løbet af 2013 og 2014 har man nyindrettet nordsiden af Sydvestvej ved Banegårdspladsen som en del af den naturlige forbindelse mellem Glostrup Station og Bymidten, og der er anlagt en åben plads, der skaber forbindelse mellem Glostrup Station og Bymidten. Men mange andre af Glostrups områder kræver indsats, ikke mindst, når Glostrup Station bliver opgraderet som trafikknudepunkt inden for de næste fem-seks år. Den bliver den største station på den kommende letbanestrækning, og i tilknyt­ning hertil er der planer om at udvide med nye perroner til fjerntog. Kommunalbestyrelsen udvikler i den forbindelse en ny vision for Bymidten, og der er sat penge af til en arkitektkonkurrence, så Glostrup Kommune får det bedste udgangspunkt for at realisere visionen for Bymidten. Der er også afsat anlægsmidler til, at arkitektkonkurrencen kan følges op af yderligere tiltag. Der skal blandt andet gennemføres trafikundersøgelser, etableres parkeringspladser og Banegårdspladsen skal moderniseres og tilgængeligheden øges. Der er i undersøgelsesfasen ytret ønske fra kommunalbestyrelsen om, at der som en del af projektet skal indgå et nyt vartegn for byen. Forslagene går på, at et nyt vartegn både skal pege tilbage til Glostrups historiske placering vest for København og pege fremad samt give byen en ny og stærk identitet som en del af et sammenhængende byområde omkring landets hovedstad.

Industrien

Naverland, Glostrup.
Et af mange kontorhoteller i Glostrup.

Glostrup Bryggeri var byens første industrivirksomhed, og i forbindelse med Glostrups 825 års jubilæum i 2016 har Lokalhistorisk Arkiv udgivet bogen med anekdoter fra bryggeriet og om spøjse bryggere med store visioner. En af Glostrups mest markante virksomheder er medicinalvirksomheden Zealand Pharma, som sender lægemidler til hjerte- og diabetespatienter i hele verden fra hovedkvarteret på Smedeland i Glostrup. Det er danske forskere hos Zealand Pharma, der har opfundet det banebrydende peptidebaserede lægemiddel Lyxumia til behandling af Type 2-diabetes, og den danske medicinalvirksomhed har netop specialiseret sig i at udvikle såkaldte peptidebaserede lægemidler til behandling af fx Type 2-diabetes, fedme og hjertekarlidelser. Peptider har en række fordele som medicin, fordi de allerede findes naturligt i kroppen. Zealand Pharma modtog i 1998 sine første danske venturekroner. Dengang bestod virksomheden af en lille forskningsenhed på 15 medarbejdere. I dag er virksomhedens første lægemiddel Lyxumia godkendt i 50 lande og på markedet i mere end 20. Antallet af patienter, der bruger medicinen, stiger støt, og virksomhedens nu godt 100 ansatte udvikler i dag en række nye lægemidler fra virksomhedens laboratorier i Glostrup. Driver du virksomhed fra et Glostrups kontorhoteller kan du få gratis rådgivning til vækst af din virksomhed hos Væksthus Hovedstadsregionen. Her kan du trække på over 20 vækstkonsulenter, der kan give dig uvildig og gratis sparring og udfordre dig på din forretningsudvikling. Væksthusets konsulenter har selv erfaring fra egen virksomhed eller ledelse i store selskaber. Derved får du også adgang til et stort netværk af private rådgivere, hvor vækstkonsulenterne kan supplere sparringen og hjælpe dig med at finde de rigtige kompetencer til at skabe vækst i din virksomhed. Det kan fx handle om internationalisering, ledelse eller finansiering. Væksthuset  hjælper hvert år mere end 1.000 virksomheder, der ønsker at skabe fremdrift i deres virksomhed. Væksthus Hovedstadsregionen er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden, og er reguleret af en resultatkontrakt mellem Kommunernes Landsforening og staten.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

hotel
Hotel i Glostrup. / Shutterstock

Glostrup Bryggeri var byens første industrivirksomhed, og i forbindelse med Glostrups 825 års jubilæum i 2016 har Lokalhistorisk Arkiv udgivet bogen med anekdoter fra bryggeriet og om spøjse bryggere med store visioner. En af Glostrups mest markante virksomheder er medicinalvirksomheden Zealand Pharma, som sender lægemidler til hjerte- og diabetespatienter i hele verden fra hovedkvarteret på Smedeland i Glostrup. Det er danske forskere hos Zealand Pharma, der har opfundet det banebrydende peptidebaserede lægemiddel Lyxumia til behandling af Type 2-diabetes, og den danske medicinalvirksomhed har netop specialiseret sig i at udvikle såkaldte peptidebaserede lægemidler til behandling af fx Type 2-diabetes, fedme og hjertekarlidelser. Peptider har en række fordele som medicin, fordi de allerede findes naturligt i kroppen. Zealand Pharma modtog i 1998 sine første danske venturekroner. Dengang bestod virksomheden af en lille forskningsenhed på 15 medarbejdere. I dag er virksomhedens første lægemiddel Lyxumia godkendt i 50 lande og på markedet i mere end 20. Antallet af patienter, der bruger medicinen, stiger støt, og virksomhedens nu godt 100 ansatte udvikler i dag en række nye lægemidler fra virksomhedens laboratorier i Glostrup. Driver du virksomhed fra et Glostrups kontorhoteller kan du få gratis rådgivning til vækst af din virksomhed hos Væksthus Hovedstadsregionen. Her kan du trække på over 20 vækstkonsulenter, der kan give dig uvildig og gratis sparring og udfordre dig på din forretningsudvikling. Væksthusets konsulenter har selv erfaring fra egen virksomhed eller ledelse i store selskaber. Derved får du også adgang til et stort netværk af private rådgivere, hvor vækstkonsulenterne kan supplere sparringen og hjælpe dig med at finde de rigtige kompetencer til at skabe vækst i din virksomhed. Det kan fx handle om internationalisering, ledelse eller finansiering. Væksthuset  hjælper hvert år mere end 1.000 virksomheder, der ønsker at skabe fremdrift i deres virksomhed. Væksthus Hovedstadsregionen er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden, og er reguleret af en resultatkontrakt mellem Kommunernes Landsforening og staten.