Introduktion til området

flag
Glostrup har sit eget flag. / Shutterstock

Glostrup er en bydel i Storkøbenhavn, der i 2016 har 22.362 indbyggere, og hører til Glostrup Kommune, som overlevede strukturreformen i 2007, og forblev selvstændig kommune. Glostrup dækker et areal på 13,28 kvadratkilometer og ligger 11 kilometer fra Københavns Indre By mellem Brøndbyvester mod syd, Albertslund mod vest og Rødovre mod nordøst. Glostrup er en såkaldt torp, det vil sige en udflytterlandsby, som der opstod mange af i perioden 1000-1250. Man mener, at byen oprindeligt hed Globs Torp efter en mand ved navn Glob sandsynligvis er ’udvandret’ fra en af de nærliggende landsbyer, og har grundlagt en ny by, hvor Glostrup ligger i dag. I 2016 fejres Glostrups 825 års jubilæum, men historiske fakta og simpel matematik tyder på, at byen er en del ældre. Kirken kan fx dateres til cirka 1150, og middelalderens kirker blev ikke opført på bare marker langt fra landsbyerne. Det formodes, at landsbyen og kirken som minimum er grundlagt nogenlunde samtidigt. I det brev, hvor Glostorp nævnes første gang, skænker biskop Absalon nogle gårde i Glostorp til Sorø Kloster, og det er usandsynligt, at man har foræret flere gårde væk, uden at der har ligget en landsby i en eller anden forstand,  så Glostrup fylder 825 år – og måske i virkeligheden en hel del mere – i 2016, og det fejrer byen med maner i tre måneder. Det begynder med den fire kilometer lange Glostrup Parkstafet sidst i august, og så følger en bogudgivelse om mænd, øl og Glostrup Bryghus og gratis morgenbrød på Glostrup Rådhus. Der er optog gennem byen, kronprinsessebesøg, kunstorienteringsløb, Åben Scene (à la open mic night) og Glostrup Festival, som er en musik- og aktivitetsfestival med kendte danske navne samt Byg en borg (af rafter og reb). Så er der kunstudstillingen Lun Lørdag, og Webers komiske 1001 Nat-opera Abu Hassan opføres af professionelle operasangere og fjerdeklasses børn fra Glostrup Skole ledsaget af Glostrup Sangforenings Mandskor. Der er også cykelløbet Tour de Vest og meget, meget mere. Hele 2016 er jubilæumsår, men selve fejringen finder sted i perioden august til oktober, hvor Glostrup Kulturnat markerer afslutningen på byjubilæet. 2016 er dermed et festligt år at etablere kontorer i byen.

Områdets historie

Glostrup Rådhus
Rådhuset i Glostrup. / Wikimedia

I middelalderen var Glostrup en helt almindelig landsby med få gårde langt ude på landet og i samme kategori som mange andre af landets små byer. Her boede bønder, præster og fattigfolk, og der lå en kirke og en kro. Livet gik sin gang, og var koncentreret omkring området ved Glostrup Kirke. Og sådan fortsatte det indtil midten af 1800-tallet, hvor flere historiske begivenheder prægede byens udvikling. Her kan fx nævnes jernbanens store betydning for Glostrup. Da jernbanestrækningen København-Roskilde blev indviet i 1847, blev Glostrup en af landets fire første stationsbyer og små 100 år senere i 1953 kom der også en S-toglinje til Glostrup. I 2016 kan byen se frem til en topmoderne letbane, som vil gøre Glostrup til et endnu vigtigere trafikknudepunkt og medføre fornyelser af bymidten. Sådan er der flere eksempler på, at mange års historie har været med til at gøre Glostrup til det lokalsamfund, man har i dag. Udviklingen i Glostrup tog for alvor fart i 1840erne med den begyndende industrialisering. Først her blev der for alvor sat skub i udviklingen, og Glostrup bevægede sig langsomt væk fra landsbyidentiteten. På samme tid grundlagdes Glostrup Bryggeri, der i en periode var byens største virksomhed. I årene omkring år 1900 blev en række vigtige foretagender grundlagt. I 1901 blev Oliemøllen opført (overtaget af Sunlight i 1923), i 1902 opførtes Glostrup Kommuneskole (Højvangskolen) samt Forstædernes Bank og i 1905 Glostrup Gas- og Vandværk med det endnu bevarede vandtårn på Hovedvejen. Flere virksomheder betød befolkningsvækst, som folketallet afspejler. I 1901 var der cirka 2000 indbyggere i Glostrup og i dag er der over 22.000. I løbet af det 20. århundrede var der tale om en tidobling af indbyggertallet. Byens landsbypræg er for længst borte og Glostrup er blevet en moderne storbyforstad.

 

Områdets infrastruktur

Togforbindelser
Der vil indenfor få år komme en letbane igennem Glostrup. / Shutterstock

De gode motorvejs-, bus- og togforbindelser er medvirkende til, at det er attraktivt at bo og drive virksomhed fra kontorer i Glostrup, og det betyder øget efterspørgsel på kontorlejemål i postnummer 2600. Og med Letbanen bliver det endnu bedre. Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner arbejder sammen om at etablere en letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd. Letbanen skal forbinde S-togssystemet på tværs af hovedstadsregionen. I 2012 blev der udarbejdet et beslutningsgrundlag, som handler om linjeføring og placering af stationer og i efteråret 2013 vedtog Folketinget en anlægslov med efterfølgende VVM-proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Letbanen, der tages i brug i 2023, får fire stationer i Glostrup. Derudover skal Glostrup dele en station med Rødovre. I Glostrup vil letbanen stoppe ved Ejbydalsvej, Hersted Industripark, Glostrup Hospital og Glostrup Station. Ved Glostrup Station får letbanen stop ved Banegårdspladsen, så den er ideelt placeret i forhold til busser og S-tog. Glostrup Station er allerede i dag et trafikknudepunkt med gode forbindelser til både tog, busser og den kommende letbane. Der kører en række busser i Glostrup. Se kort over Glostrup busnet og stoppesteder og find køreplaner, trafikkort, priser med videre på Movias hjemmeside. På sigt er det planen, at fjerntoget skal stoppe på Glostrup Station, og det vil betyde en rejsetid til København Lufthavn på kun 15-20 minutter. Optimeringen af infrastrukturen er en af de ting, der er med til, at Glostrup bliver et endnu mere attraktivt knudepunkt med nem adgang til resten af verden. Glostrup Station bliver Sjællands femtestørste station, når den er fuldt udbygget.

 

Erhvervs- og forretningsliv

Glostrup kontor
Attraktive kontorlokaler i ejendom på Stationsparken.

Profileringen af din virksomhed påvirkes af flere faktorer, og de kontorer hvorfra en virksomhed drives er en af dem. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Glostrup, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed også har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til virksomhedens behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Glostrup Kommune på Lokalebasen.

Oplevelsen af Glostrups byliv hænger sammen med, hvordan byen bruges, og hvor mange der bruger den. Med kontorer her i byen betyder nærheden til indkøbsmuligheder en helt del, og standarden af byrummet har naturligvis også en betydning. Når byrummene er interessante og imødekommende, tiltrækkes flere permanente aktiviteter, butikslivet blomstrer og det gør, at flere opholder sig i byen i længere tid. I de senere år er der kommet et større udbud af caféer og spisesteder i Glostrup, og denne tendens forsøges styrket gennem indretningen af byen. Det har tidligere været forsøgt at tiltrække strøgbutikker til Bymidten uden for Glostrup Shoppingcenter, men det er ikke rigtig lykkedes. Glostrup Kommunes primære indsats i de kommende år er at understøtte den nuværende udvikling af tilbuddene i Bymidten, så det samlede udbud af butikker og aktiviteter støtter og styrker hinanden. Det er målet, at Bymidten skal være et levende område, hvor butiksmiljøet i Glostrup Shoppingcenter suppleres af et omkransende kultur- og madmiljø. På længere sigt tilstræbes det at tiltrække flere specialbutikker til Bymidten, især butikker, der vil kunne betjene det forventede store antal pendlere. Torvearealerne er et særskilt indsatsområde, og der arbejdes målrettet på at styrke anvendelsen, og der er allerede i dag flere tilbud og aktiviteter end førhen. Er dine kontorer beliggende i Glostrup, kan du handle dagligvarer i supermarkedskæderne Spar, Føtex, Netto, Vivo, Lidl, Aldi og Fakta og i Glostrupafdelingen af Inco Cash & Carry på Ejby Industrivej. Og skal der shoppes, så rummer Glostrup Shoppingcenter et meget bredt udvalg af butikker med tøj, sko, accessories, elektronik, indretning, spil, sport og livsstil. Restauranter og caféer bidrager til den gode atmosfære i centret, og giver gæster lejlighed til at tage en pause på indkøbsturen. Beliggenheden er optimal lige ved Hovedvejen og Glostrup Station. 800 gratis parkeringspladser og en stor afdeling af Føtex betyder, at Glostrup Shoppingcenter er et populært sted til shopping, storkøb og dagligvarehandel. Glostrup Shoppingcenter gennemgik en større renovering og fik en tilbygning ud mod Hovedvejen i 2010.

Købekraften i området

håndtryk
Købekraften i Glostrup er middel. / Shutterstock

Information om kommunal performance, indtægtsniveau og købekraft i Glostrup er relevant, når der skal vælges kontorer i byen. Købekraften i Glostrup er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 66. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Glostrup Kommune 210.408 kroner (2014). I Danmark er gennemsnitsindkomsten højest i Gentofte Kommune og lavest på de danske øer. Sagt på en anden måde, så er den disponible indkomst det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Driver du virksomhed fra kontorer i Glostrup Kommune, så er omsætnings- og vækstpotentialet derfor rigtig udmærket. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunal performance og rammebetingelser for virksomheder i Glostrup Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at drive din forretning fra kontorlokaler i byen. Dansk Industris analyse af landets kommuners erhvervsvenlighed viste i 2016, at Glostrup Kommune er gået frem fra en 81. plads til en 73. plads, hvilket indikerer en mindre forbedring. Huspriserne i Glostrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Glostrup og ikke kun til-salg priserne er mest retvisende, og siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse (i postnummer 2600) 19.744 kroner per kvadratmeter, hvilket er en fremgang på 1,87 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at der blev foretaget 43 hushandler i første kvartal 2016. Der er i samme periode handlet 25 ejerlejligheder i Glostrup, som betyder, at kvadratmeterprisen i denne kategori er steget 0,85 procent til 18.829 kroner per kvadratmeter.

Parkeringsmuligheder

Med kontoradresse i postnummer 2600 kan det være interessant at vide noget om de generelle parkeringsforhold. Når det er sagt, så vil der i mange tilfælde være tilknyttet parkeringspladser til kontorlejemål i Glostrup, og når du søger efter kontorer på Lokalebasen, får du oplyst, om der er parkeringsmuligheder på matriklen eller mulighed for leje eller tilkøb af parkeringspladser i nærheden af lejemålet. Parkering i Glostrup er reguleret af færdselsloven og kommunens parkeringsbekendtgørelse. For alle veje gælder, at parkering kun er tilladt inden for de strækninger, der er angivet ved skiltning. I Glostrup Kommune er der skiltet med parkering for lastbiler og andre køretøjer over 3.500 kilo i tidsrummet klokken 19.00-07.00 (jævnfør Glostrup Kommunes parkeringsbekendtgørelse) på en række strækninger på følgende veje: Tjalfesvej, Mjølnersvej, Tavleholmsvej, Ejby Industrivej og Produktionsvej. Handicapparkeringspladser kan bruges af folk med et handicap. Det kræver dog et invalideskilt eller særligt parkeringskort. For lovligt at kunne parkere på en sådan plads, skal bilen være forsynet med enten et blåt invalideskilt eller et særligt parkeringskort. Kortet udstedes af Danske Handicaporganisationer. På deres hjemmeside kan du finde mere information om ansøgningsprocedure med mere. Kombinerer du tog eller bus med cykel for at komme til og fra arbejde, kan du bruge den aflåste cykelparkering ved Glostrup Station. Den aflåste cykelparkering på Glostrup Station ligger i det sydlige hjørne af busholdepladsen umiddelbart før trapperne under togbanen. For at bruge cykelparkeringen skal du bruge et nøglekort. Nøglekort til den aflåste cykelparkering kan bruges til alle aflåste cykelparkeringer på DSB-stationer i hele Danmark. Bestil nøglekortet på DSB. Vær opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser i den aflåste cykelparkering.

Udvikling i området

Udvikling.
Byen er i udvikling på flere forskellige områder. / Shutterstock

Driver du virksomhed fra kontorer i Glostrup, så vil du opleve, at byen er i udvikling på flere områder, herunder borgersundhed, miljø, klima, detailhandel og det lokale erhvervsliv. Det er hensigten, at Glostrup skal være en sund by i bevægelse. Derfor gør Glostrup Kommune meget for at skabe gode rammer, der giver folk lyst til at træffe sunde valg. Det handler ikke kun om at dyrke motion og spise sundt, men om socialt netværk, som er afgørende for, at vi trives og har det godt. Glostrup har et rigt og varierede foreningsliv, og Kommunalbestyrelsen har med Klimahandlingsplan 2013-14 vedtaget en række initiativer, der skal reducere byens energiforbrug og CO2-udledning. Glostrup Kommune skal på denne måde være en grøn og klimavenlig kommune. Derfor har Glostrup stort fokus på energibesparelser i kommunens egne bygninger, som skal give økonomisk og miljømæssig gevinst. Byens boligforeninger og husejerne er også i fokus og tilbydes blandt andet energitjek til halv pris. Mere miljøvenlig energiforsyning er et bærende element i klimaindsatsen, og med opsætning af tre solcelleanlæg i kommunens egne bygninger har man taget et skridt i retning af en mere CO2-neutral forsyning. Fjernvarmeudbygningen er en anden af hjørnestenene i kommunens klimaindsats, og konverteringen til fjernvarme i projekterne omkring Stationsparken og Hovedvejen vil skåne miljøet for omtrent 5.200 ton CO2 om året. Vedtages projekterne på Glostrup Hospital og Ejby Industriområde, vil det betyde en yderligere årlig besparelse på 4.000 ton CO2. Transporten står for en tredjedel af CO2-udledningen. Derfor arbejder Glostrup Kommune på at optimere den kommunale kørsel ved blandt andet at indføre flere elbiler og opfordre kommunalt ansatte til at tage cyklen, både til og fra arbejde og til møder i byen. Byens borgere er vigtige spillere på transportområdet, hvorfor kommunen udlåner elcykler til borgere, som i dag tager bilen på arbejde eller til uddannelse, men mangler den sidste motivation til i stedet at tage cyklen. Borgere kan låne en elcykel i tre måneder og forhåbentligt blive inspireret til at lade bilen stå.

Industrien

S tog
På billedet ses stationen i Glostrup.

Overvejer du at starte virksomhed fra kontorer i Glostrup Kommune, eller har du netop etableret dig som iværksætter, så har du måske spørgsmål til alt det, du skal tage højde for omkring etablering og drift af virksomhed i Glostrup. Her kan Iværksætterhuset hjælpe med god og gratis rådgivning. Iværksætterhuset tilbyder blandt andet startup-møder. Møderne giver dig viden og inspiration om det, du skal forholde dig til, når du starter egen virksomhed. Her kan du fx høre om kundegrundlag, forretningsplaner, virksomhedsformer, moms, netværk, bogføring, regnskab og økonomiprogrammer, og hvor finder du mere viden og sparring. Til startup-caféerne kan du søge vejledning hos specialister og eksperter indenfor fx jura, økonomi, forsikring og markedsføring. Du har mulighed for at besøge hver specialist i 15 minutter. Iværksætterhuset tilbyder også 1:1-vejledning med en startup-konsulent fra Iværksætterhuset. Det er en mulighed for at blive udfordret på din forretningsplan eller på få input til en forretningsplan. Både Startup-møder og Startup-caféer holdes på skift i de forskellige kommuner i Region Hovedstaden, og man er velkommen alle steder, også selvom, det ikke er ens hjemkommune. Du kan altså gæste Iværksætterhuset i Glostrup, før du har lejet eller købt kontorer i Glostrup. Og uanset om din virksomhed er ny eller etableret, kan det give mening at melde sig ind i et erhvervsnetværk eller erhvervsforening. I Glostrup finder du Erhvervssammenslutningen, som henvender sig til virksomheder i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund. Som medlem bliver du del af et stærkt lokalt erhvervsnetværk, som kan bane vejen for nye kunder og potentielle samarbejdspartnere. Erhvervssammenslutningen lægger stor vægt på, at netværket har optimale vilkår, og sørger for, at arrangementerne rammer bredt, og dermed giver mulighed for at netværke på tværs af brancher. Sammenslutningen holder cirka 20 årlige arrangementer, hvor du kan få styrket din faglighed og samtidig møde de andre medlemmer af Erhvervssammenslutningen.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

hotel
Hotel og overnatning. / Shutterstock

Glostrup har to hoteller, så er dine kontorer beliggende her i byen, kan du vælge mellem Scandic Glostrup og Glostrup Park Hotel. Scandic Glostrup ligger lige ved E55-motorvejen. Der tilbydes gratis parkering og trådløst internet samt værelser med satellit-tv og skrivebord. Samtlige værelser har eget badeværelse med bruser. Nogle af værelserne har separat stue med opholdsområde. Gæster kan træne i fitnesscentret og benytte saunaen eller solariet. I spillelokalet kan man spille billard eller bordtennis. Restaurant Miro serverer italienske egnsretter i en smagfuldt indrettet spisesal og hotellet serverer dagligt en populær morgenbuffet. Lobbybaren byder på drikkevarer. Copenhagen Golf Center ligger otte minutters kørsel fra hotellet og Københavns Indre By ligger kun 10 kilometer derfra. Glostrup Park Hotel er et miljøvenligt hotel, som ligger knap 20 minutters kørsel fra København Lufthavn, midtbyen og Bella Center. Der tilbydes gratis parkering og adgang til wellness-faciliteterne. Fladskærms-tv, te- og kaffefaciliteter og minibar er standardfaciliteter, og der tilbydes gratis trådløst internet overalt på hotellet. Wellness-centret omfatter sauna, solarium, motionsrum, dampbade og massagebrusere. Hotelrestauranten La Cocotte med tilhørende vinkælder har specialiseret sig i dansk-franske retter tilberedt med årstidens friske råvarer. Er dine kontorer beliggende her i byen, kan du reservere hotelværelser i Glostrup og omegn på Expedia, hotels.com, TripAdvisor og booking.com.