Introduktion til området

OXbjerget
På billedet ses Oxbjerget, tæt på Glostrup. / Wikimedia

Glostrup er en grøn forstad. Stort set alle boliger i byen ligger under 500 meters afstand fra et grønt område. Ejby Mose og Harrestrup Å er det store, sammenhængende naturområde med alsidig natur, moser, enge, skov og kuperet terræn. Her er det muligt at nyde dyr- og planteliv, spille bold på de store græsarealer og løbe eller gå en tur rundt om mosen og langs åen. Parkerne i Glostrup har forskellige formål. Solvangsparken bruges af spejderne og kommunens crickethold, og den årlige parkstafet afholdes her. Egeparken, som er tegnet af den kendte landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, har egetræer, der er plantet i en spiral. Parken har grillplads og pavillon til fri afbenyttelse, og i Byparken er der en lille sø og legeplads, og i Robinielunden endnu en legeplads. Rådhusparken og Præstegårdshaven pynter med blomsterbede og skulpturer. Glostrup har stort fokus på udviklingen af byens grønne områder, og et af de nyeste tiltag er Ungdomsparken med multibane med parkour, klatrefaciliteter, basket hoops og bordtennis. I Solvangsparken bliver der etableret træningspavilloner, og i Egeparken nok en legeplads. Glostrup anlægger desuden fire kløverstier, der forbinder lokalområderne med natur- og kulturseværdigheder, motions- og friluftstilbud. Glostrup har en unik beliggenhed tæt på hovedstaden. Samtidig kan byen også tilbyde skønne skovarealer, fx i Vestskoven. Glostrup er en bydel i Storkøbenhavn, der i 2016 har 22.362 indbyggere, og som ligger i Glostrup Kommune – 11 kilometer fra København – mellem Brøndbyvester mod syd, Albertslund mod vest og Rødovre mod nordøst. Glostrup kan i 2016 fejre 825 års byjubilæum og det fejres med den årlige Glostrup Parkstafet, en bogudgivelse om mænd og øl, gratis morgenbrød på rådhuset, optog gennem byens gader, kronprinsessebesøg, kunstorienteringsløb, Åben Scene (à la open mic night) og Glostrup Festival, som er en musik- og aktivitetsfestival med kendte danske navne. Der inviteres også til Byg en borg (af rafter og reb), kunstudstillingen Lun Lørdag og operaen Abu Hassan opføres af professionelle operasangere og børn fra Glostrup Skole og meget, meget mere. Hele 2016 er jubilæumsår, men selve fejringen finder sted i perioden august til oktober, hvor Glostrup Kulturnat markerer afslutningen på jubilæet.

Områdets historie

Vandtårnet i Glostrup
Det gamle vandtårn i Glostrup. / Shutterstock

I 1908 havde den gamle station i Glostrup noget nær udtjent sin værnepligt. Der havde været togfart mellem København og Roskilde siden midten af 1800-tallet, og det oprindelige trinbræt havde nået pindebrændestatus. Byens vartegn Vandtårnet knejsede over byen, og var sammen med Bryggeriet, Oliefabrikken og Cementvarefabrikken Glostrups industrielle symboler. Alligevel gik der 10 år før den nye fyrstelige banegård, tegnet af Heinrich Emil Charles Wenck, blev en realitet. Wenck var De Danske Statsbaners husarkitekt, og han tegnede stationer i hele landet. Især kan man se eksempler på hans flotte stationer i og omkring København. Også nabostationen i Hedehusene har han tegnet. Jernbanen var eneste mulighed for transport af folk og gods, og i 1902 var der kun én privatbil i Glostrup, og den tilhørte brygger Axel Hansen. I 1917-1918, hvor stationen blev bygget og taget i brug, blev der solgt 181.700 togbilletter, fragtet 7.000 ton gods og modtaget 31.000 ton gods. Hele terrænet omkring banen blev moderniseret, og der blev bygget rigtige broer over jernbanen i stedet for overgange, der generede trafikken. I mange år kaldtes broerne over jernbanen ’De i luften frit svævende broer,’ fordi de stod uden opkørselsramper, idet den danske armé frygtede, at fjenden ville indtage broerne og dermed have frit udsyn til forsvarsværket Vestvolden. Passagertallet fortsatte himmelflugten, og i 1950-51 blev der næsten solgt en halv million billetter til toget. Da den første københavnske S-togslinje åbnede i 1934, blev der også gjort tanker om det i Glostrup, men først i 1945 fik Glostrup forhåndstilsagn om S-tog, og med fingerplanen i 1953 kom S-toget endelig til Glostrup, og byen blev for alvor betragtet som en del af Storkøbenhavn. Det havde betydet massive investeringer og moderniseringer omkring banen og adgangen til den, så der var kun blevet råd til ét spor. Men det betød, at S-toget kørte med en høj frekvens (hvert 20. minut), og at der herefte blev solgt mere end to millioner billetter om året i Glostrup.

 

Områdets infrastruktur

tog
Der er en velfungerende infrastruktur i Glostrup. / Shutterstock

Med lager- og produktionslokaler i Glostrup, indgår din virksomhed i en effektiv infrastruktur med nærhed til motorvejsnettet og generelt gode offentlige transportmuligheder. De gode motorvejs-, bus- og togforbindelser er med til at gøre Glostrup til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Og det betyder øget efterspørgsel på lager- og produktionslokaler i Glostrups store industrikvarterer. Og med Letbanen bliver det endnu bedre. Transportministeriet, Region Hovedstaden og 11 kommuner arbejder sammen om at etablere en letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd. Letbanen skal binde S-togssystemet sammen på tværs af hovedstadsregionen. Letbanen forventes at være i drift i år 2023, og vil i Glostrup stoppe ved Ejbydalsvej, Hersted Industripark, Glostrup Hospital og ved Glostrup Station. Ved Glostrup Station får letbanen stop ved Banegårdspladsen for at binde letbanen bedst muligt sammen med busser og S-tog. Der kører flere busser i Glostrup. Se kort over Glostrup busnet og stoppesteder og find køreplaner, trafikkort, priser med videre på Movias hjemmeside. På sigt vil fjerntog igen stoppe på Glostrup Station, og det vil betyde en rejsetid til København Lufthavn på kun 15-20 minutter. Det er en af de ting, der skal være med til, at Glostrup bliver et endnu mere attraktivt knudepunkt med nem og hurtig adgang til resten af verden. Glostrup Station bliver Sjællands femtestørste station, når den er fuldt udbygget, og byen kan se frem til at byde endnu flere rejsende og indbyggere velkommen.

Erhvervs- og forretningsliv

Lagerlokaler
Sådan kunne dine kommende lagerlokaler se ud. / Shutterstock

Der er mange lager- og produktionslokaler til leje i Glostrup, og det er en efterspurgt beliggenhed på grund af den effektive infrastruktur, korte afstand til motorvejsnettet og en udbygget offentlig transport. Glostrups lager- og produktionslokaler findes i kategorierne lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du dem på Lokalebasen, hvor du kan du søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme i Glostrup med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne vil typisk være separate, aflåselige, og i mange tilfælde ventilerede, med højt til loftet, og fx udstyret med betongulve og god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler kan have portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toilet. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokale, tilstødende kontorer med mere.

Du har gode indkøbs- og shoppemulighederne, når dine lager- og produktionslokaler ligger i Glostrup. Her findes flere supermarkedskædebutikker som Spar, Føtex, Netto, Vivo, Lidl, Aldi og Fakta og den nyåbnede Glostrupafdeling af Inco Cash & Carry, hvor medlemmer kan handle stort ind. Når der skal shoppes og handles stort ind, er Glostrup Shoppingcenter også en mulighed. Centeret har et meget stort udvalg af butikker inden for tøj, sko, accessories, elektronik, indretning, spil, sport og livsstil samt restauranter og cafeer. Beliggenheden er ideel lige ved Hovedvejen og Glostrup Station, og da der tilbydes 800 gratis parkeringspladser og en stor Føtex, er Glostrup Shoppingcenter et yderst populært sted til storkøb og dagligvarehandel. Parkeringspladserne er fordelt på parkeringstaget, der har 24 timers fri parkering og i parkeringskælderen, hvor der er tre (3) timers gratis parkering med parkeringsskive. Parkeringskælderen lukker alle dage klokken 21.30. Glostrup Shoppingcenter gennemgik en større renovering af hele huset samt en tilbygning ud mod Hovedvejen i 2010. Glostrup Kommune arbejder løbende på at udvikle detailhandlen i byen, hvorfor den nuværende kommuneplan indeholder mulighed for, at detailhandlen i Glostrup Kommune kan udvikles, så den eksisterende handel i kommunen fastholdes og styrkes. Institut for Centerplanlægning udarbejdede i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021 en detailhandelsanalyse, der anbefalede at udlægge mindst 20.000 kvadratmeter til udvalgsvarebutikker og mindst 20.000 kvadratmeter til særligt pladskrævende varegrupper i kommuneplanen. Analysen anbefalede, at nye detailhandelsarealer udlægges, hvor de styrker det eksisterende udbud bedst muligt. For udvalgsvarebutikkers vedkommende er det områderne omkring stationen og i Glostrup Sydvest og for særligt pladskrævende varegrupper bliver det i Glostrup Sydvest og i Ejby. Detailhandelsanalysen anbefalede også, at der åbnes mulighed for større dagligvarebutikker i lokalcentrene.

Købekraften i området

Udvikling i købekraft.
Købekraften i Glostrup. / Shutterstock

De fire største brancher i Glostrup er Handel, Bygge og anlæg, Sundhedsvæsen og Offentlig administration. Disse fire brancher udgør tilsammen cirka 57 procent af byens virksomheder. Hvor de største er Bygge og anlæg og Handel (og transport), der tegner sig for henholdsvis 30,2 og 28,1 procent af det samlede antal arbejdspladser i Glostrup. Med lager- og produktionslokaler beliggende i Glostrup Kommune er det herudover også interessant at vide noget om indtægtsniveauet og købekraften i byen, da begge dele kan have indflydelse på din virksomheds omsætning og vækstpotentiale. Købekraften i Glostrup er middel til god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 66. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor 98 er bedst), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne sammenligning er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Glostrup Kommune 210.408 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Dansk Industris analyse af landets kommuners erhvervsvenlighed viste i 2016, at Glostrup Kommune har bevæget sig fra en 81. plads til en 73. plads, hvilket tyder på en lille forbedring af erhvervsvenligheden i kommunen (primært baseret på udliciteringsfrekvens og sagsbehandlingstider). Huspriserne i Glostrup er et andet udtryk for, hvor mange penge byens borgere har til forbrug og investering. De reelle huspriser i Glostrup og ikke kun til-salg priserne er mere retvisende, og siger noget om det generelle niveau. I første kvartal af 2016, var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse (i postnummer 2600) 19.744 kroner per kvadratmeter, hvilket er en fremgang på 1,87 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at der blev foretaget 43 hushandler i første kvartal 2016. Der er i samme periode handlet 25 ejerlejligheder i Glostrup, som betyder, at kvadratmeterprisen i denne kategori er steget 0,85 procent til 18.829 kroner per kvadratmeter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller flere faktorer en stor rolle for virksomhedsdrift. Derfor er det en god ide at se på kommunal performance og rammebetingelser for virksomheder i Glostrup Kommune, når du overvejer at leje eller købe lager- og produktionslokaler her.

Parkeringsmuligheder

Med lager- og produktionslokaler i Glostrup kan det være interessant, at kommunen i disse år udbygger fjernvarmenettet til gavn for miljøet. Glostrup Forsyning er i færd med at udbygge fjernvarmenettet i Glostrup Kommune og udbygningsområdet langs Hovedvejen blev færdiggjort i slutningen af 2014 og fjernevarme til Glostrup Hospital blev etableret i 2015. Nu er man kommet til industriområdet i Ejby. De kommunale bygninger, som ligger i udbygningsområderne, vil også blive tilsluttet. Samlet set forventer Glostrup Kommune at opnå en CO2-besparelse på 9.200 ton om året, og at udledningen af CO2 fra de kommunale bygninger reduceres med 50 procent ved overgangen til fjernvarme. Et projekt som udbygning af fjernvarmenettet kan ifølge lovgivningen kun realiseres, hvis det har en positiv samfundsøkonomisk effekt. Det er Glostrup Kommune, der som myndighed har vurderet den samfundsøkonomiske gevinst og efterfølgende besluttet, at Glostrup Forsyning må udbygge fjernvarmenettet. Fjernvarme er en miljøvenlig måde at opvarme på, som typisk er baseret på afbrænding af affald, som har en høj energieffektivitet, fordi man producerer varme og el samtidig med, at man bortskaffer husholdningsaffald. Der kan også tilpasses vedvarende energikilder som fx vindmøller. 27 virksomheder, hvoraf fem har hjemsted i Glostrup, er gået sammen om at fremme medarbejdernes mobilitet. Netværket er åbent for alle interesserede virksomheder. En høj mobilitet og tilgængelighed er afgørende for at fremme vækst og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, mener deltagervirksomhederne, som ligger tæt på den kommende letbane. De har derfor tilsluttet sig netværket Smart Mobility in Loop City, hvor virksomheder, kommuner, region og trafikselskaber samarbejder om at fremme smart og grøn mobilitet under og efter anlæggelsen af letbanen. I Glostrup deltager indtil videre Glostrup Kommune, Psykiatrisk Center Glostrup (Nordvang), Rigshospitalet Glostrup, Glostrup Park Hotel og Dansk Avistryk.

Udvikling i området

udvikling
Der er god udvikling i Glostrup. / Shutterstock

Med lager- og produktionslokaler i Glostrup kan det være interessant, at kommunen i disse år udbygger fjernvarmenettet til gavn for miljøet. Glostrup Forsyning er i færd med at udbygge fjernvarmenettet i Glostrup Kommune og udbygningsområdet langs Hovedvejen blev færdiggjort i slutningen af 2014 og fjernevarme til Glostrup Hospital blev etableret i 2015. Nu er man kommet til industriområdet i Ejby. De kommunale bygninger, som ligger i udbygningsområderne, vil også blive tilsluttet. Samlet set forventer Glostrup Kommune at opnå en CO2-besparelse på 9.200 ton om året, og at udledningen af CO2 fra de kommunale bygninger reduceres med 50 procent ved overgangen til fjernvarme. Et projekt som udbygning af fjernvarmenettet kan ifølge lovgivningen kun realiseres, hvis det har en positiv samfundsøkonomisk effekt. Det er Glostrup Kommune, der som myndighed har vurderet den samfundsøkonomiske gevinst og efterfølgende besluttet, at Glostrup Forsyning må udbygge fjernvarmenettet. Fjernvarme er en miljøvenlig måde at opvarme på, som typisk er baseret på afbrænding af affald, som har en høj energieffektivitet, fordi man producerer varme og el samtidig med, at man bortskaffer husholdningsaffald. Der kan også tilpasses vedvarende energikilder som fx vindmøller. 27 virksomheder, hvoraf fem har hjemsted i Glostrup, er gået sammen om at fremme medarbejdernes mobilitet. Netværket er åbent for alle interesserede virksomheder. En høj mobilitet og tilgængelighed er afgørende for at fremme vækst og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, mener deltagervirksomhederne, som ligger tæt på den kommende letbane. De har derfor tilsluttet sig netværket Smart Mobility in Loop City, hvor virksomheder, kommuner, region og trafikselskaber samarbejder om at fremme smart og grøn mobilitet under og efter anlæggelsen af letbanen. I Glostrup deltager indtil videre Glostrup Kommune, Psykiatrisk Center Glostrup (Nordvang), Rigshospitalet Glostrup, Glostrup Park Hotel og Dansk Avistryk.

Industrien

Farverland
Lagerlokaler på Farverland i Glostrup.

Glostrup Kommune har næsten lige så mange arbejdspladser som indbyggere. I 2012 var der omtrent 19.900 arbejdspladser og cirka 21.600 indbyggere. Og mange virksomheder vælger at placere deres hovedsæde i Glostrup, fordi byen er et trafikalt knudepunkt, hvor erhvervsområderne ligger tæt ved motorveje og offentlig transport. Arbejdspladserne i Glostrup Kommune fordeler sig på omkring 1.060 virksomheder. De fire største brancher er Handel og transport, Bygge og anlæg, Sundhedsvæsen og Offentlig administration. Disse fire brancher udgør cirka 57 procent af alle virksomheder i Glostrup. Nogle af de største arbejdspladser er Rigshospitalet Glostrup med cirka 3.300 ansatte og Glostrup Kommune med cirka 1.800 ansatte. Disse to virksomheder alene udgør således cirka en fjerdedel af det samlede antal arbejdspladser i Glostrup. Kommunen arbejder for, at erhvervsområderne har det, der skal til, for at nye virksomheder finder det attraktivt at drive virksomhed i postnummer 2600. Det mål understøtter erhvervspolitikken Viden i fokus. Glostrup Kommune afholdt i 2012 en arkitektkonkurrence om Fremtidens Erhvervsområde, hvor tre arkitektteams skulle give deres bud på, hvordan Ejby Erhvervsområde kan fremtidssikres. Ejby Erhvervsområde har i dag en god infrastruktur, og med den kommende letbane (sin åbner i 2023) forventer man, at den bliver endnu bedre. Der er således gode rammer for at udvikle området, så det imødekommer virksomheder og medarbejderes fremtidige behov. Her relevante facts om Glostrup: Der er 21.800 arbejdspladser i byen. Glostrup Kommune har cirka 22.500 borgere. Personskatten i Glostrup er i 2016 kun 23,7 procent, og er dermed Danmarks syvende laveste. Glostrup ligger i hjertet af vestegnen, og er en foretagsom by med mange arbejdspladser, stor tryghed, fornuftigt kommunalt serviceniveau og altså lav personskat.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

hotel
Der eksisterer to hoteller i Glostrup. / Shutterstock

Der er to hoteller i Glostrup, så opstår der behov for at indkvartere gæster – fx projektmedarbejdere eller kunder – og er dine lager- og produktionslokaler beliggende her i byen, så står valget mellem Glostrup Park Hotel og Scandic Glostrup. Vil du gerne have lidt flere valgmuligheder, så skal du krydse kommunegrænsen, fx til Scandic Hvidovre (4,7 kilometer fra Glostrup) eller Idrættens Hus i Brøndbyvester, som ligger kun 2,8 kilometer fra Glostrup bymidte. Ved overnatning i Idrættens Hus er du tæt på alt. Også sportsstjernerne. De træner dagligt i hotellets fitnesscenter, som hotellets gæster naturligvis også har adgang til. Idrættens Hus ligger få minutter fra motorvejen og tæt på strand, natur, golf og Københavns pulserende storbyliv. Hotellet tilbyder morgenbuffet, gratis trådløst internet, fladskærms-tv med internationale kanaler, samt fri benyttelse af alle indendørsfaciliteter såsom fitness og dampbad. Derudover tilbydes gratis parkering, grønne omgivelser og en afslappet atmosfære. Har dine medarbejdere brug for overnatning i forbindelse med eksterne projekter, så tilbyder Idrættens Hus erhvervspakker med rabat. Jo flere overnatninger, desto billigere. Med lager- og produktionslokaler her i byen kan du booke hotelværelser i Glostrup og omegn på Expedia, hotels.com, TripAdvisor og booking.com.