Introduktion til området

Kirken i Albertslund.
Opstandelseskirken i Albertslund. / Wikipedia

Kort og godt om Albertslund: Byen har omkring 28.000 indbyggere, er hjemsted for 106 nationaliteter og er kendt for et højt aktivitetsniveau. Kommunen har tradition for dialog med borgere og det lokale erhvervsliv. Der er en del igangværende miljøaktiviteter samt gode rammer for børn og unge og alsidige kultur- og fritidstilbud. Albertslund dækker et areal på 23 kvadratkilometer, hvoraf mere end 60 procent er dækket af skov og grønne områder. Byen har 17 daginstitutioner, fire folkeskoler og et ungecenter, foruden et gymnasium og en privatskole. 61 procent af boligerne i Albertslund er almene, mens 34 procent er ejerboliger. Albertslund er kendt som den planlagte by fra 1960erne og 1970erne med det nyskabende byggeri, hvor højhusene er lagt ned og vejene er adskilt fra bløde trafikanter på gang- og cykelstier. Albertslund har i alt 245 kilometer vej og sti. Heraf er lidt over halvdelen cykelsti (124 kilometer), af disse er 55 kilometer kommunal sti. Hvert år i juni måned løber Ønskeløbet ad stablen, hvor Albertslund danner rammen om et velgørenhedsløb. Make-A-Wish Foundation (Ønskefonden) går sammen med Albertslund Kommune, Albertslund Centrum og løbeklubben ALOT om et motionsløb, hvor overskuddet går til at opfylde alvorligt syge børns ønsker. Make-A-Wish Ønskefonden har siden 2001 været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker. Det har blandt andet været ture til Disneyland, en pony, en ny computer eller et møde med fodboldspilleren Daniel Agger. Ønskeopfyldelsen finansieres af bidrag fra private, det lokale erhvervsliv, foreninger med flere, og fra 2016 er det også være muligt at bidrage til fonden ved at deltage i Ønskeløbet i Albertslund. For Albertslund Kommune var det en no-brainer at bakke op om løbet. ”Det er en fantastisk god sag og et eksempel på hvad der er muligt, når det offentlige kan arbejde med virksomheder, foreninger og organisationer” udtalte borgmesteren.

Områdets historie

Station.
Man kan via s-tog hurtigt komme ind til København fra Albertslund. / Wikimedia

De to landsbyer, Herstedvester og Herstedøster, har siden kommunestyret opstod i det 18. århundrede, givet kommunen navn. Helt frem til 1973 hed kommunen Herstedernes Kommune, men så blev det bestemt, at man skulle finde et nyt navn. Det blev en mand ved navn C. Alberti de Ramsault, der kom til at lægge navn til kommunen. Ramsault havde for mange år tilbage kaldt sin går Albertslundgård, og den nye by, der i 1960erne blev opført på Albertslundgårdens jorder, blev kaldt for Albertslund Syd. Gårdens bygninger blev revet ned og Albertslund Center blev opført. Dernæst kom Albertslund Station, Albertslund postdistrikt og til sidst hed hele byen slet og ret Albertslund, og det blev også kommunens navn. I 1847 kunne man for første gang køre med toget fra København til Roskilde, og Glostrup Station blev anlagt i 1859. Der kørte hver dag tre tog gennem Vridsløselille, men kun ét af dem standsede der. Når man skulle til byen, var det derfor almindeligt, at man enten gik eller kørte i hestevogn til Glostrup Station. Når der (fra 1859) kom fanger til Vridsløselille Fængsel skulle de stå af på Glostrup Station, hvorfra de kørte med hestevogn resten af vejen. Bagpå vognen var der malet FORBEDRINGSHUSET, så alle kunne se, at vognen var ladet med tugthusfanger. Det var netop på grund af fangetransporten, at der blev behov for at opføre en station tæt på fængslet. Den blev oprettet i 1901 og bestod i al beskedenhed af et trinbræt, der var placeret ved fængselsparken. I 1932 blev trinbrættet flyttet hen til Albertslundgården, i nærheden af, hvor stationen ligger i dag. Fra det tidspunkt og indtil 1963 var der tre afgange om dagen, hvorefter den nuværende Albertslund Station blev opført.

Områdets infrastruktur

motorvej.
Med erhvervslokaler i Albertslund, er du centralt placeret i forhold til motorvejsnettet og den offentlige transport. / Shutterstock

Infrastrukturen i Albertslund er udbygget og effektiv, og med erhvervslokaler i byens industrikvarterer, er man tæt på motorvejsnettet, Københavns Lufthavn og den effektive kollektive trafik. Og når Hovedstadens Letbane indvies bliver det endnu nemmere at komme til og fra Albertslund, herunder også til og fra Hersted Industripark ad de regionale veje. Det interne vejnet er rationelt opbygget med brede veje præget af grøn beplantning, som blandt andet muliggør hurtig og nem varelevering. Fra 2016 tilbyder Albertslund Varmeværk alle i Albertslund at leje deres tilslutningsanlæg i stedet for at eje det. Et tilslutningsanlæg eller TAO er den teknik, der kobler husets, bygningens eller ejendommens radiatorer, gulvvarme samt brusere og varmtvandshaner sammen med byens fjernvarmenet. Fra 1. januar 2016 kan borgere, virksomheder og institutioner på denne måde optimere driften af varmeanlæg, klimaskærm, samt forberede bygninger for fremtidens lavtemperaturfjernvarme på 55-60 graders fremløb. Albertslund er desuden cyklisternes by, med landets bedste og sikreste cykelstier, som er fuldkommen adskilt fra vejene, og byens borgere er de mest cyklende i Storkøbenhavn. På Cykelkortet kan du se alle Albertslunds cykelstier og finde vej til diverse udflugtsmål – spring fx op på cyklen og tag til Badesøen, Vikingelandsbyen eller til Toftegaarden. Cykelkortet er lavet så du selv kan udskrive det i A3-format. Det kan foldes så det er lige til at stikke i lommen, rygsækken eller cykelkurven. Infrastrukturen i det område, hvor dine erhvervslokaler er placeret, har indflydelse på, hvor attraktiv beliggenheden er, og med erhvervskontorer i Albertslund er du altså centralt placereret i forhold til varelevering, motorvejsnettet og den offentlige transport. Du kan planlægge din rejse og se billetter og priser, rejseregler, ruter med mere på DOT.

Erhvervs- og forretningsliv

Erhvervslokaler.
På billedet ses et eksempel på et af mange erhvervslokaler i Albertslund.

Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, du driver din virksomhed fra har stor indflydelse på din kommende virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profil, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af din virksomheds ansigt udadtil og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du altid overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren sender det signal, du ønsker. Dine erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand. Erhvervslokalerne har ydermere betydning for medarbejdertrivsel, og har derfor indirekte indflydelse på din virksomheds produktivitet. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være er i orden, så driften ikke forstyrres. Med erhvervslokaler i Albertslund er din virksomhed desuden centralt placeret i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Albertslund. Her får du hurtigt et overskueligt og dagsaktuelt overblik over ledige erhvervsejendomme i Albertslund.

Når du driver din virksomhed fra erhvervslokaler i Albertslund, så har du mange gode indkøbsmuligheder i nærområdet. Foruden supermarkedskæderne Aldi, Irma, Netto, REMA1000 og Fakta, ligger der i Albertslund også købmandsbutikkerne Hyldespjældets Nærbutik, Davinder Kahlons Købmandsbutik og Købmanden på Fængselsvej ved Vridsløselille. I shoppingcenteret ved Albertslund Station ligger Albertslund Centrum med 69 butikker og omkring 900 parkeringspladser, der tilbyder tre timers gratis parkering. Albertslund Centrum er et levende midtpunkt, hvor du kan handle dagligvarer, elektronik, lekture, ting til boligen, kunst, design, tasker, smykker og tøj. Centerets cafeer og restauranter byder på varme og kolde drikke, sandwiches, delikatesser og specialiteter. Den unikke placering i centrum af Albertslund gør det nemt at komme dertil med tog eller bus, og der er direkte adgang til centret fra stationen. Her en oversigt over samtlige butikker i Butikscenteret Albertslund Centrum. På Stationstorvet i stationscenteret ligger Citycon, som i 2016 åbnede et reolsalg, som i folkemunde kaldes for superloppen, fordi konceptet minder om et loppemarked, bare mere organiseret. Man lejer en reol i en butik og får en stregkode, og så kan man udstille ting og sager på reolen, som man gerne vil sælge. Butikken, som tager 15 procent af salget, har faste medarbejdere, så man ikke selv behøver at stå for salget. Man kan også leje et tøjstativ og få dyre genstande opbevaret i en aflåst montre. Albertslund er ikke kendt vidt og bredt for at være et godt sted at shoppe, men man finder både brugskunst og tøj uden for bycentrene, fx sælger Design By Mind brugskunst og Kirstens Klude i Falkehusene gør det i tøj og sko og i Sportsbutikken på Roskildevej kan man købe alt til løbe- eller strandturen samt fitness- og fodboldudstyr.

Købekraften i området

Købekraft.
I hvor høj grad den lokale købekraft har betydning for din virksomhed, afhænger naturligvis af, hvilken branche du opererer i. / Shutterstock

Hvor attraktiv beliggenheden er for dine kommende erhvervslokaler, afhænger af den lokale købekraft og demografi, der hvor dine erhvervslokaler er placeret, fordi det kan have betydning for din kommende virksomheds omsætning og vækstpotentiale. I hvor høj grad den lokale købekraft har betydning for din virksomhed, afhænger naturligvis af, hvilken branche du opererer i. Befolkningsfordelingen, indtægtsgrundlaget, det lokale handelsliv, antal virksomheder og deres omsætning har indflydelse på, hvor stort borgernes rådighedsbeløb er i området. Der bor i 2016 28.093 indbyggere i Albertslund, hvor 61 procent af boligerne er almene, mens 34 procent er ejerboliger, med en kvadratmeterpris i fjerde kvartal 2015 på 17.250 kroner for parcel- og rækkehuse og 16.305 kroner for ejerlejligheder. Der bor 1.922 enlige på 65 år og derover i Albertslund, 1.071 personer har haft en lav indkomst i tre ud af fire år. I 2016 bor der 1.004 0-15-årige børn af eneforsørgere i området og 5.931 børn i alderen 0-16 år i Albertslund. Der er 5.206 indbyggere i alderen 17-29 år, 10.708 30-59-årige, 5.950 borgere i alderen 60-84 og 226 indbyggere på 85 og derover, samt 6.500 indvandrere og efterkommer efter indvandrere. Kommunens forventede skatteindtægt per borger i Albertslund er 49.274, hvor udgiftsbehovet er beregnet til 70.675, hvorfor kommunen skal hente forskellen på 21.401 i hovedstads- og landsudligningen. Der opkræves i 2016 fonds- og selskabsskatter fra virksomheder med hjemsted i Albertslund Kommune på i alt 69.213.890. Størstedelen af Albertslunds indbyggere tilhører middelklassen, og befinder sig i midten af samfundets socioøkonomiske hierarki, hvor købekraften er middelgod, men byen har et stort vækstpotentiale, som der arbejdes ambitiøst på at indfri, og det vil tiltrække endnu flere virksomheder til Albertslund i fremtiden.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmuligheder er vigtige i forbindelse med valg af dine kommende erhvervslokalers placering. Bemærk, at erhvervslokaler ofte har tilknyttet parkeringsmuligheder, og at du når du søger efter erhvervslokaler i Albertslund (postnummer 2620) på Lokalebasen får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) eller om det er muligt at leje parkeringsplads(er) i nærheden af de ønskede erhvervslokaler. I 2014 trådte en ny bekendtgørelse om parkering i Albertslund Kommune i kraft, som tillader køretøjer, der vejer mindre end 3.500 kilo at standse eller parkere med højst to hjul og halvdelen af køretøjets bredde på fortovet. Parkeringen må dog ikke være til fare eller gene for færdsel på fortovet, hvor fx handicappede og fodgængere med barnevogne frit skal kunne passere. Parkering af tunge køretøjer som vejer mere end 3.500 kilo, må mellem klokken 19.00 og 07.00 kun parkeres på de designerede parkeringspladser ved Naverland, Farverland og Rørvang. Parkeringsbegrænsningen gælder for lastbiler, busser og autocampere, trailere og campingvogne, traktorer og motorredskaber. Ønsker du at oprette en handicapparkeringsplads ved din virksomhed, skal du søge Albertslund Kommune om tilladelse dertil. For mere information om parkeringsmulighederne i Albertslund Kommune, herunder parkeringszoner og priser, betalingsfri dage og betalingsmuligheder, er det nødvendigt enten at besigtige mulighederne selv eller kontakte kommunen direkte, da materiale, foruden bekendtgørelser, ikke er tilgængelige i 2016. Har du behov for langtidsparkering eller at leje en parkeringsplads, finder du, hvor privat udlejning ikke er en mulighed, i Glostrup et parkeringsanlæg (ikke overdækket), som tilbyder periodeparkering. Anlægget administreres af Park & Ride, se flere oplysninger på ParkZone.

Udvikling i området

Udvikling i Albertslund.
Erhvervsudviklingen skal ses i sammenhæng med både beskæftigelse og uddannelse, miljø og byplanlægning og velfærd. / Shutterstock

Kommunens aktuelle erhvervsstrategi (2016) er fundamentet for den planlagte udvikling i Albertslund, som skal tilvejebringe 2.000 nye arbejdspladser i kommunen i 2017, hvor der er i dag er cirka 20.000 arbejdspladser. De strategiske fokusområder er grøn vækst, kvalificeret arbejdskraft og vækst gennem velfærd. Bæredygtig udvikling og virksomhedsvækst skal ifølge planen have optimale rammer og understøtte alle aspekter af erhvervs- og borgerlivet i Albertslund. Som erhvervsaktør og samarbejdspartner for virksomhederne er det hensigten at styrke kommunens erhvervsservice, hvilket vil betyde, at virksomheder med erhvervslokaler i byen kan tilbydes en bedre erhvervsservice, mere innovation og nye markeder i fremtidens Albertslund. Kommunens medarbejderne arbejder tæt sammen på tværs af brancher i direkte kontakt med enkelte virksomheder. Innovative udviklingsprojekter mellem lokale virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og andre vækstaktører vil stå centralt, når Albertslund udvikler kommunens egen organisation og samarbejdsrelationer. Hertil kommer, at internationalisering er et centralt fokusområde for erhvervslivet og kommunen vil supportere virksomhederne optimalt i at skabe og sikre adgang til nye vækstmarkeder. Med erhvervslokaler i Albertslund, vil du således, i samarbejde med kommunen og det lokale erhvervsliv, få mulighed for at opbygge et stærkt brand med en international profil, som vil være båret af ambitiøse strategiske og tværgående mål. Albertslund Kommune har erkendt, at den bedste måde at tackle den udfordring på er gennem partnerskaber mellem det lokale erhvervsliv og kommunen og med Albertslunds regionale partnere og forskningsinstitutioner som grundstenen for byens erhvervsstrategi og arbejde med erhvervsudviklingen i Albertslund. Strategien fokuserer på, hvad Albertslund Kommune kan gøre for at skabe de bedst mulige erhvervsbetingelser. Erhvervsudviklingen skal ses i sammenhæng med både beskæftigelse og uddannelse, miljø og byplanlægning og velfærd. Nøgleordene er, at vækst i arbejdspladser og bundlinjer er en forudsætning for, at Albertslund fortsat kan have et stærkt og bæredygtigt velfærdssamfund med en højtuddannet arbejdskraft. Med erhvervslokaler i Albertslund, kan du se frem til et udbygget samarbejde kommune, virksomheder og andre erhvervsaktører imellem.

Industrien

Industri.
På billedet ses ledige erhvervslokaler i ejendom på Herstedøstervej.

Der sker meget på udviklingsfronten i Albertslund i disse år, både hvad angår bebyggelse og aktiviteter til fremme af det lokale erhvervsliv, det er Bydelsmødre eller Klub K blandt andet et udtryk for. Bydelsmødre er en landsdækkende organisation og integrationsindsats, hvis formål er at støtte isolerede kvinder med viden og information, så den enkelte kvinde kan få kontrol over sit eget liv og træffe gode beslutninger, få uddannelse og en god start på arbejdslivet i Danmark. Organisationen, der i de senere år er vokset i styrke på landsplan, og tæller i 2016 500 uddannede bydelsmødre, der taler 54 forskellige sprog i 41 bydelsgrupper. Organisationen er lokal forankret og har eksisteret i Albertslund siden 2014, hvor medlemmerne har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, såsom lægesekretær, SPRØK, klinikassistent, selvstændig erhvervsdrivende og sygeplejestuderende. Gennem information om tilbud til foreningsliv og arrangementer bygger Bydelsmødre bro til det omkringliggende lokalsamfund og erhvervslivet. Et andet eksempel på en mangeårig aktivitet, som stadig fremmer vækst og udvikling i Albertslund, er Værkstedsgården, som blev opført i 1964 og deler idegrundlag med en række lignende værkstedskvarterer i landet. Ideen til værkstedshusene blev undfanget i 1950, da Landsforeningen Dansk Arbejde foranstaltede opførelsen af Håndværkerbyen i Valby. Ideen var at sørge for billige og gode lokaler til mindre virksomheder. Bag projekteringen af værkstedsbyerne stod først og fremmest Landsforeningen Dansk Arbejde, som hjalp med finansieringen, hvoraf en del kom fra Marshall-hjælpen, der udover fysisk genopbygning af Europa efter Anden Verdenskrig, også bistod med økonomisk hjælp til en række forskellige erhvervsinitiativer. Værkstedskvarteret er det mindste af Albertslund Kommunes industriområder og har historisk været et område tiltænkt mindre produktions- og servicevirksomheder, og det er stadigvæk tilfældet i dag.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning i Albertslund.
Hoteludvalget i Albertslund er begrænset, men der er gode muligheder i de omkringliggende byer. / Shutterstock

Er dine erhvervslokaler placeret i Albertslund, og der opstå behov for at booke hotelværelser til fx projektmedarbejdere eller kunder, så er hoteludvalget i Albertslund beskedent , hvorfor du med fordel kan søge alternative overnatningsmuligheder i nabokommunerne. Herløv Kro Hotel ligger i Herlev små ni kilometer fra Albertslund, og har været gæstgiveri helt tilbage til 1863. Men selv om hotellet har en del år på bagen, så er værelserne moderne og velindrettede, og kroen har efter sigende en af egnens bedste restauranter. Quality Hotel Høje Taastrup ligger blot 5,4 kilometer fra Albertslund og er en anden mulighed til dine overnattende gæster. Hotellet byder på fleksible konferencelokaler med dagslys, hyggelige restauranter og et internationalt køkken samt store, lyse værelser med badekar, hårtørrer, kaffe-, te- og kakaofaciliteter, telefon og interaktivt tv. Herudover er der fitnessfaciliteter og et spillerum med billard, bordtennis, bordfodbold og dart. Hotellets konferencepakker inkluderer frisk frugt, popcorn og softice og hotellet ligger tre minutters gang fra Høje Taastrup Station, hvor alle tog stopper og cirka 10 minutters kørsel fra Albertslund midtby. Endvidere kører tog direkte til Københavns Lufthavn. Reserver fx hotelværelser i Albertslund til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com eller booking.com.