Introduktion til området

Vridsløse statsfængsel.
På billedet ses Vridsløse statsfængsel, i Albertslund. / Wikipedia

Albertslund, som dækker et område på 23,04 kvadratkilometer har 27.880 (2016) indbyggere og et stærkt lokalt erhvervsliv. Byen har desuden meget at byde på for kultur- og naturelskere, blandt andet Kroppedal Museum, som tilbyder et bredt udvalg af viden og oplevelser, herunder så forskellige udstillinger og aktiviteter som astronomi, arkæologi, vandkraft og lokalområdets historie. Museet har en permanent udstilling om astronomi, hvor børn kan stifte bekendtskab med kalendersystemer, mål og vægt, vandforsyning og landmåling. Kroppedal Museum varetager derudover driften af de lokalhistoriske arkiver for fire kommuner, herunder Albertslund. Museet har hjemsted på gården Kroppedal, som er beliggende ved naturskønne Store Vejleådal og Vestskoven, Danmarks yngste skov, som også giver mulighed for oplevelser i området omkring museet. Vestskoven blev anlagt i forbindelse med, at de københavnske forstæder for alvor kom på landkortet, og parcelgrund efter parcelgrund blev udstykket, hvor der før havde været marker og enge. I dag er Vestskoven med sine søer og moser, ådale, enge, bakker og stier og efterhånden ret høje træer centrum for mange aktiviteter. Der er flere legepladser i skoven, cykelruter også til mountainbike, hundeskove, ridestier og sundhedsspor, løberuter, vandreruter, bålsteder og overnatningspladser. Om vinteren kan man løbe langrend i skoven, og så kan man selvfølgelig kælke ned ad Herstedhøje, der er høj nok til at give kriller i maven, når man suser ned. Om vinteren arrangerer Kroppedal Museum desuden ofte stjernekigning i området. Den kendte astronom Ole Rømer havde et landobservatorium i Albertslund, som man kan se konturen af tæt ved Porsemosen i Vestskoven. Det er i øvrigt ikke et særsyn, hvis man på sin tur herud støder på en ridder, en middelalderlæge eller en ork, da Vestskoven er meget populær blandt rollespillere.

Områdets historie

S tog.
Stationen i Albertslund. / Wikipedia

Vridsløselille Fængsel var indtil december 2015 et lukket fængsel, hvor de fleste indsatte afsonede lange fængselsstraffe, og cirka 40 procent af disse havde straffe på otte års fængsel eller derover. Vridsløselille Fængsel er fra januar 2016 overgået til at være en institution for frihedsberøvede asylansøgere. Vridsløselille Fængsel blev bygget i 1859, og blev dengang kaldt Forbedringshuset. Navnet fik det, fordi man mente, at fangerne blev bedre mennesker af at blive frihedsberøvet. Dengang var der strenge regler i fængselsvæsnet, som skulle overholdes. Hvis fangerne ikke makkede ret, blev de straffet. Det kunne fx være, at menuen stod på vand og brød i flere dage. Indtil omkring 1920 fik fangerne ofte prygl for overtrædelser, og det var en pryglmester, der stod for at udmønte straffen. Han boede uden for fængslet, og når han blev hidkaldt sendte han sit spanskrør i forvejen. Det skulle ligge i salt et par dage, så det rigtig kunne svie, når han slog fangerne. Indtil 1905 kunne børn helt ned til 10 års alderen få fængselsstraf. Herefter blev aldersgrænsen hævet til 15 år. I dag er der hverken pryglmester eller børn i Vridsløselille. Fangerne have i øvrigt pligt til at bære maske, når de bevægede sig uden for deres celler, fx når de var på gårdtur. I gamle dage var det et job for én person at klare Albertslunds administration. Han var både skatteopkræver, og den der skulle udbetale penge, og han havde kontor på Roskildevej. Kommunen havde dengang ikke så mange opgaver, og den sociale bistand bestod i, at kommunen havde en hjælpekasse. Den kunne man så få hjælp af, hvis man var svært trængende. Skatteopkræveren, som havde kontortid en gang om måneden på Herstedvester og Herstedøster skole, cyklede derud med kommunens pengekasse på bagagebæreren, for at gøre det lettere for borgerne at betale skatten. I 1948 var der fem ansatte på det gamle kommunekontor på Roskildevej, og der var dengang omtrent 2.900 indbyggere i Albertslund.

Områdets infrastruktur

motorvej infrastruktur.
Med kontorhotel i Albertslund, er du altid tæt på motorvejsnettet. / Shutterstock

Albertslund er cyklisternes by. For Albertslund har de bedste og sikreste cykelstier, som er adskilt fra vejene. Børnene lærer at cykle tidligt, og byens borgere er ifølge flere brugerundersøgelser de mest cyklende i Storkøbenhavn eller Greater Copenhagen, som området nyere tid har taget navneforandring til. Infrastrukturen i det område, hvor du vælger kontorhotel, har indflydelse på, hvor attraktiv beliggenheden er, og med et kontorhotel i Albertslund er du centralt placereret i forhold til offentlig transport – planlæg din rejse og se billetter og priser, rejseregler, ruter med mere på DOT. Motorvejsnettet og Københavns Lufthavn har du også nem adgang til. Albertslunds stisystem er noget særligt, fordi stierne som nævnt er fuldkommen adskilt fra biltrafikken. På Cykelkortet kan du se alle Albertslunds cykelstier og finde vej til mange forskellige udflugtsmål, tag fx cyklen til Badesøen, Vikingelandsbyen eller ud for at klappe Toftegaardens små søde og bløde kaniner. Cykelkortet er lavet, så du selv kan udskrive det i A3-format. Det kan foldes så det er lige til at stikke i lommen, rygsækken eller cykelkurven. Med den kommende Hovedstadens Letbane bliver det endnu nemmere at komme til og fra Albertslund, og ligeså nemt at komme til og fra Hersted Industripark (samlet område, som omfatter Albertslunds erhvervs- og industrikvarterer) fra regionale veje. Det interne vejnet er rationelt opbygget med brede veje præget af grøn beplantning. En anden side af infrastrukturen, som i højere grad er relevant for virksomheder med egne bygninger, end kontorhotellogerende, er, at fra 2016 tilbyder Albertslund Varmeværk alle i Albertslund at leje deres tilslutningsanlæg i stedet for at eje det. Et tilslutningsanlæg eller TAO er den teknik, der kobler husets radiatorer, gulvvarme samt brusere og varmtvandshaner sammen med byens fjernvarmenet. Fra 1. januar 2016 har borgere, virksomheder og institutioner, i stedet mulighed for hjælp til at optimere varmeanlæg, klimaskærm, samt forberede bygninger for fremtidens lavtemperaturfjernvarme på 55-60 graders fremløb.

Erhvervs- og forretningsliv

herstedvang udlejning.
Attraktive lokaler i kontorhotel, i Albertslund.

Grundtanken i et kontorhotel er at tilbyde en samlet professionel og møbleret kontorløsning til solo-prenører, freelancere og virksomheder på fleksible vilkår. Der er adgang til mange faciliteter og services, der udføres af et erfarent og serviceminded administrativt personale. Kontorhotellet er samtidig en løsning, hvor alle bidrager til fællesskabet. Her kan virksomheder i relaterede brancher have fordel af at sidde i samme bygning eller lokale, fordi de får adgang til netværk, sparring, viden, og kan dele opgaver mellem hinanden og indgå samarbejder. Som virksomhed lejer man sig ind hos en professionel aktør, der foruden kontorer og kontorpladser stiller en lang række faciliteter og fællesarealer til rådighed. På den måde kan du ved at vælge kontorhotelløsningen outsource en del administrativt arbejde, ligesom udgifter til fx rengøring, mødelokaler, it-infrastruktur og reception fordeles mellem flere parter. Kontorhoteller adskiller sig således fra traditionelle kontorlejemål ved at driften og andre praktiske formaliteter løftes af udlejer, og det betyder, at man fuldt ud kan fokusere på sin kerneforretning. Se ledige kontorhoteller i Albertslund på Lokalebasen.

Holder din virksomhed til i et kontorhotel i Albertslund, så har du gode indkøbsmuligheder tæt på. Foruden kendte kæder, som Fakta, Irma, Netto, Aldi og REMA1000, finder du købmandsbutikker som Hyldespjældets Nærbutik, Davinder Kahlons Købmandsbutik og Købmanden på Fængselsvej ved Vridsløselille. Shoppingcenteret Albertslund Centrum har 69 butikker og cirka 900 parkeringspladser, der tilbyder gratis parkering, ikke langt fra Albertslund Bibliotek, Forbrændingen og MusikTeatret. Albertslund Centrum er midtpunkt for Albertslunds handelsliv og tilbyder dagligvarer, elektronik, smykker, design og mode. Du kan også nyde et måltid i en af cafeer eller restauranterne. Den unikke placering i centrum af Albertslund gør det nemt at komme til butikscenteret med offentlig transport, hvor der er direkte adgang til centret fra stationen. Der er mulighed for at parkere bil og cykel foran centeret. Her en oversigt over samtlige Butiksoversigt Albertslund Centrum. Centeret er også hjemsted for Albertslund Posten, som albertslunderne kunne læse for første gang den 8. april 1965, en ny avis til en ny kommune, som blev stiftet af Erik Rasmussen, hvis mål det var, at Albertslund Posten skulle være avisen, der blev læst, hvorfor der blev lagt stor vægt på det redaktionelle stof. Årene er gået, men holdningen har ikke ændret sig, og i dag er avisen, som i begyndelsen, et nødvendigt og naturligt talerør i byen. Parallelt med den trykte avis har Albertslund Posten manifesteret sig stærkt som netavis. Hjemmesiden med konstante, daglige opdateringer er blevet et naturligt supplement til den trykte avis. I dag er Albertslund Posten en del af Politikens Lokalaviser.

Købekraften i området

Håndtryk.
Det er værd at vide noget om købekraften i det område, du påtænker at flytte din virksomhed til. / Shutterstock

Købekraft og demografi, der hvor dit kontorhotel er placeret, kan have betydning for din kommende virksomheds omsætning og vækstpotentiale. Befolkningsfordeling, det lokale handelsliv, antal virksomheder og deres omsætning har indflydelse på borgernes købekraft i et givent område. Albertslund opkræver i 2016 selskabs- og fondsskatter fra virksomheder med hjemsted i Albertslund Kommune på i alt 69.213.890. Byen har et samlet folketal på 28.093, og i Albertslund er 61 procent af boligerne almene, mens 34 procent er ejerboliger, med en kvadratmeterpris i fjerde kvartal 2015 på 17.250 kroner for parcel- og rækkehuse og 16.305 kroner for ejerlejligheder. Der bor 1.922 enlige på 65 år og derover i Albertslund, 1.071 personer er har haft en lav indkomst i tre ud af fire år. I 2016 bor der 1.004 0-15-årige børn af eneforsørgere i området og 5.931 børn i alderen 0-16 år i Albertslund. Der er 5.206 indbyggere i alderen 17-29 år, 10.708 30-59-årige, 5.950 borgere i alderen 60-84 og 226 indbyggere på 85 og derover, samt 6.500 indvandrere og efterkommer efter indvandrere. Kommunens beregnede skatteindtægt per Albertslundborger ligger på 49.274, hvor udgiftsbehovet er beregnet til 70.675, hvorfor kommunen må hente forskellen på 21.401 i hovedstads- og landsudligningen. Albertslund Kommune er med andre ord ikke en rig kommune, men byen har stort vækstpotentiale, og der arbejdes i disse hårdt på ambitiøse projekter, der vil gøre Albertslund mere attraktiv for erhvervslivet.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmuligheder kan være vigtige i forbindelse med valg af kontorhotel. Bemærk, at når du søger efter kontorhoteller i Albertslund (postnummer 2620) på Lokalebasen, så får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) eller om der er mulighed for at leje parkeringsplads(er) i nærheden af det valgte kontorhotel. Siden juni 2014 har det været tilladt at parkere og standse køretøjer, som vejer mindre end 3.500 kilo, med højst to hjul og halvdelen af køretøjets bredde på fortovet, så længe parkeringen ikke være til fare eller gene for færdsel på fortovet, hvor eksempelvis handicappede og fodgængere med barnevogne frit skal kunne passere. Parkering af tunge køretøjer, der vejer mere end 3.500 kilo, må mellem klokken 19.00 og 07.00 kun parkeres i Naverland, Farverland og Rørvang. Parkeringsbegrænsningen gælder for lastbiler, busser og autocampere, trailere og campingvogne, traktorer og motorredskaber. Ønsker du at oprette en handicapparkeringsplads i nærheden af det valgte kontorhotel, skal du søge Albertslund Kommune om tilladelse. For mere information om parkeringsmulighederne i Albertslund Kommune, herunder parkeringszoner og priser, betalingsfri dage og betalingsmuligheder, er det i 2016 fortsat nødvendigt at kontakte kommunen, da materiale, foruden bekendtgørelser, ikke er tilgængelig. Er langtidsparkering eller pladsleje relevant, finder du periodeparkering, hvor privat udlejning ikke er en mulighed, i Glostrup. Parkeringspladserne (ikke overdækket) administreres af Park & Ride, se flere oplysninger på ParkZone.

Udvikling i området

Udvkiling.
Der sker stor udvikling i Albertslund. / Shutterstock

Der sker rigtig meget på udviklingsfronten i Albertslund frem til 2025, og det skal det internationale kraftcenter for lysteknologi og Smart City i Hersted Industripark blive et vartegn for. Visionen for Hersted Industripark er at udvikle Nordeuropas kraftcenter for belysning og Smart City, og at Hersted Industripark skal blive et af Københavns mest levende og moderne industriparker. Hovedformålet er at spare på energien og skabe bæredygtig og grøn vækst i Albertslund. Virksomheder, der arbejder med lys, lysteknologi og Smart City skal finde vej til byen og rigtig gerne til Hersted Industripark. Med dette fokuserede udviklingstræk, er det ønsket, at Albertslund tillægges de by- og erhvervsmæssige karakteristika, som kan fastholde og løbende vil tiltrække virksomheder til området. For at skabe optimale rammer og muligheder for, at det kommer til at ske, går det lokale erhvervsliv og Albertslund Kommune langsigtet, strategisk og vedholdende til opgaven. Konkret arbejdes der på at udnytte den enorme interesse for DOLL Living Lab til at skabe en stærk international klynge af lys- og smart city-virksomheder og virksomheder, der fokuserer på grøn udvikling. Albertslund har aftaler og partnerskaber med både internationalt førende og lokale virksomheder, og arbejder målrettet på at få flere med. Sammen med kommuner og andre centrale aktører i Sydskandinavien har Albertslund Kommune ansøgt EU om at skabe Lysets metropol, og det forudsætter en afsøgning af mulighederne for uddannelsesaktiviteter og et inkubationsmiljø for iværksættere, som pågår i disse år. Udviklingsinitiativet profilerer Albertslund Kommune både nationalt og internationalt, og det er målet, at Hersted Industripark skal udvikle et attraktivt internationalt brand. Plangrundlaget for den fysiske byudvikling i Hersted Industripark skal være med til at opfylde disse ambitioner, som også den kommende letbane skal bidrage til.

Industrien

Mødelokale i kontorhotel.
Moderne indrettet kontorhotel.

Fakta A/S, som i dag er en del af Coop er Albertslunds største og også en af landets største virksomheder. Forretningen Coop blev i januar 2013 lagt sammen med foreningen FDB (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) og fik sit navn, fordi det er et kooperativ, altså en virksomhed, der er ejet af medlemmerne. For kooperativer handler det ikke om at lave en stor profit til aktionærer, men om at skabe den største værdi for medlemmerne. Coop er en stor del af Albertslunds Røde Vejrmølle Industripark, som huser Coops administrations- og lagerbygninger side om side med små virksomheder, som blandt andet omfatter medicinalvarer, autoreparation, værksteder, engrossalg, lager og transport, byggemarked samt kontor- og serviceerhverv. Området kan anvendes til butikker med særligt pladskrævende varer, kontor- og servicevirksomhed, foruden produktion, industri, værksted, lager og engrossalg. Området er centralt placeret i det regionale vejnet, med kort afstand til København og hovedstadsområdet. I Røde Vejrmølle Industripark drives der forretning i et attraktivt og konkurrencedygtigt erhvervsområde. Store som små industri- og håndværksvirksomheder kendetegner Værkstedskvarteret, som er et afgrænset industriområde tæt på Albertslund Centrum og stationen. Kommunens materialegård ligger også i Værkstedskvarteret. Værkstedsgården er et 14.000 kvadratmeter stort værkstedshus, der ligger centralt i kvarteret og som er organiseret som en ejerforening, med fine arkitektoniske egenskaber og rummeligheder, der danner ramme om kreative og liberale erhverv og iværksættere, udover stadig at fungere som værkstedshus. Går du med tanker om at etablere i eller flytte din virksomhed til Albertslund, kan kommunen hjælpe dig med at finde den rette placering i forhold til miljø, lokalplaner og så videre. På Kortservice finder du desuden omfattende data om Albertslund, som kan være relevante at undersøge i forbindelse med en flytning hertil. Her finder du oplysninger om lokalplaner, BBR-oplysninger, byggesagsarkiver og meget mere.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning.
Læs mere om hotelmuligheder her. / Shutterstock

Har du kontorhotel i Albertslund og skal indlogere overnattende kunder og andre gæster, så skal du typisk spejde ud over kommunegrænsen, hvis du vil have flere valgmuligheder. Scandic Glostrup ligger kun fire kilometer fra Albertslund, og her kan du bo komfortabelt, med gratis parkering og nem tilkørsel til motorvej E55. Hotellet er indrettet i et stilrent, nordisk design med farverige detaljer. Gæster er velkomne til at sidde i det hyggelige og åbne loungeområde og arbejde eller bare slappe af. Hotellet er et oplagt til dig, som er på forretningsrejse i området. Personalet står til rådighed, hvis der skal arrangeres møder eller konferencer, med en stor, fleksibel konferenceafdeling. Det største lokale har plads til 430 personer, men hotellet har også grupperum, der er ideelle til mindre møder og gruppearbejde. Blot fire kilometer fra Albertslund ligger det populære, hyggelige familieejede Taastrup Park Hotel. Hotellet er centralt placeret tæt på motorvejen og alle værelserne er moderne indrettet. Taastrup Park Hotel er røgfrit, hvorfor det ikke er muligt at bestille rygerværelser. Reserver fx hotelværelser i Albertslund og omegn til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com eller booking.com.