Introduktion til området

Vridsløse statsfængsel.
En af de mere kendte bygninger i Albertslund, nemlig Vridsløse Statsfængsel. / Wikipedia

Albertslund har et alsidigt kulturliv, og er en dynamisk by med et rigt foreningsliv og en lang række fritidsaktiviteter for børn og voksne. Der bor i 2016 27.880 indbyggere i Albertslund, som ligger kun 20 minutter i bil fra Rådhuspladsen i København. Albertslund er omgivet af skov og grønne områder, og en by, hvor boligområder og natur går hånd i hånd, der af byens borgere beskrives som en oplevelsesarena for hele familien. Mere end 60 procent af Albertslund Kommune er dækket af skov og grønne områder, hvor byens beboere cykler, løber og går tur med hunden. Men selvom naturen bliver brugt flittigt,  så bliver den først for alvor et tilløbsstykke i sidste uge af september, hvor motionister og hunde bliver erstattet af orker og riddere. Her er naturen nemlig omdrejningspunkt for et tre dage langt rollespil, hvor op mod 600 børn deltager. Børn fra alle kommunens SFO'er og øvrige institutioner deltager i den tre dage lange begivenhed. Albertslund er også en by med masser af musik, og Forbrændingen er hele Vestegnes spillested. Det er, som navnet antyder, en gammel forbrændingsanstalt, der huser og har givet navn til spillestedet Forbrændingen, som byder på en enestående, rå atmosfære. Forbrændingen udleder årligt musikalsk energi fra mindst 70 orkestre og bands. Og der er fulde huse, både når up and coming bands og mere etablerede musikere spiller. Forbrændingen er et eksempel på alt det, der kan lykkes, når samarbejdet med de frivillige fungerer. Både de fastansatte og de frivillige er dybt engagerede i udviklingen af spillestedet, som i 2016 kommer til at huse øvelokaler og udvidede klatrefaciliteter. I det hele taget er der mange forskellige aktiviteter i byen, se fx videoen Albertslund Bader og kom en tur med i Nordeuropas smukkeste friluftsbad Badesøen, som også ligger i Albertslund.

Områdets historie

S tog.
På billedet ses Albertslund station, hvor der går forbindelser direkte til indre København. / Wikimedia

Albertslund Kommune består af landsbyerne Herstedvester, Herstedøster, Risby og Vridsløselille. I gamle dage var landsbyerne midtpunkt for egnens handels- og kulturliv. Der var købmænd, bagere, håndværkere, kirker, skoler, forsamlingshuse og kroer i de små byer. Egnens beboere ernærede sig fortrinsvis ved landbrug, men omkring 1930 blev der anlagt flere gartnerier, som satte deres præg på egnen. Efter at Vridsløselille Fængsel blev bygget i 1859, blev grunden lagt for den byudvikling, der senere fulgte. Der blev bygget boliger til fængselspersonalet, og der opstod behov for flere butikker, og småindustrier voksede op. På den måde skete der en udvidelse af Vridsløselille i området omkring Roskildevej. Efterhånden steg boligbehovet, hvorfor man i 1944 opførte Solhusene og senere Toften. Det var de første almennyttige boliger i kommunen, hvorefter befolkningssammensætningen ændrede sig. Funktionærer og arbejdere flyttede ind i de nye boliger, og grundstenen blev lagt til den nye by. I 1950 begyndte planlægningen af selve Albertslund. Købet af Albertslundgården i 1957 gjorde det muligt at realisere planerne, og den usystematiske vækst langs Roskildevej blev standset. Målet var at bygge gode og sunde familieboliger i et tæt bymiljø med isoleret trafik og med gode legemuligheder for børn, tæt ved center og station. Men Albertslund skulle ikke forblive en landsby, hvorfor der skulle tilvejebringes arbejdspladser. Derfor købte kommunen store arealer til bolig og industri, som blev udgangspunktet for boligbyggerierne i syd og vest og senere Hyldespjældet og Galgebakken samt de store industriområder ved Herstedøster. Kommunen opkøbte gårdene efterhånden som økonomien tillod det for senere at sælge dem til de kommunalt vedtagne formål. Det der gør Albertslunds udvikling så interessant er, at det er lokale og folkelige kræfter, der har sat deres præg på byens udvikling.

Områdets infrastruktur

Motorvej.
Udover de mange forbindelser til offentlig transport, er Albertslund også tæt beliggende på motorvejsnettet. / Shutterstock

Infrastrukturen i det område, hvor dine kommende kontorlokaler er placeret, har indflydelse på, hvor attraktiv beliggenheden er, og med kontorer i Albertslund er du centralt placereret i forhold til offentlig transport, motorvejsnettet og Københavns Lufthavn. 95 procent af Albertslunds boliger har et stoppested inden for 400 meter, så der vil sandsynligvis være et i nærheden af dine kontorer. Albertslunds busser kører som hovedregel hvert 20. minut i dagtimerne og forbinder til områdets S-togsstationer. Bus 141 og 149 kører mellem Albertslund Station og Glostrup Station og dækker til sammen det meste af kommunens erhvervs- og boligområder. Bus 143 kører mellem Ballerup Station, Albertslund Station og Vallensbæk Station. Bus 141, 143 og 149 udgør til sammen ni busser i timen i dagtimerne på Trippendalsvejs østlige del. Trippendalsvej er desuden betjent af en natbus. Bus 130 kører mellem Albertslund Station, Glostrup Station og Brøndbyøster Station syd for jernbanen, hvor der blandt andet ligger flere større erhvervsområder. Bus 123 er den mest populære rute, der kører på Roskildevej mellem Roskilde Station og Ålholm Plads. Den stopper blandt andet på Høje Taastrup Station og Glostrup Station. 500S er kommunens regionale bus med fire stoppesteder i Fabriksparken. Dens nærmeste stationer er Glostrup og Ballerup, men den forbinder i også til samtlige S-togslinjer, kystbanen og metroen og har endestationer på Kokkedal og Ørestad. Natbussen 93 N dækker en stor del af Albertslund by og kører mellem Roskilde Station og Rådhuspladsen, København. På Albertslund Station kører S-togslinjerne B og Bx. Bx kører i dagtimerne og B kører døgnet rundt mellem Høje Taastrup, Københavns Hovedbanegård og videre til Holte. På Albertslund Station er der blandt andet mulighed for aflåst cykelparkering, cykelpumpning og indkøb i Albertslund Centrum. Tjek billetter og priser, rejseregler, ruter med mere på DOT.

Erhvervs- og forretningsliv

Herstedøstervej.
Store kontorer på Herstedøstervej i Albertslund.

Kontorlokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv. De kontorer, hvorfra du driver din virksomhed har stor betydning for trivsel og virksomhedens profil, og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorlokaler i Albertslund, da din virksomheds omgivelser er en del af din virksomheds ansigt udadtil, som kan være med til at styrke din virksomheds image. Derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorer og deres beliggenhed sender de signaler, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og kontorlokalernes placering, størrelse og interiør. Kontorlokalerne har også betydning for medarbejdertilfredshed, og har derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine kontorer skal derudover være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og daglige arbejdsgange. De valgte kontorer skal naturligvis også være velfungerende, og de tekniske installationer skal være er i orden, så driften ikke forstyrres. Kontorlokalernes placering har også betydning i forhold til, hvor nemt det er at rekruttere personale. Se ledige kontorlejemål i Albertslund på Lokalebasen.

 

Når du har kontorer i Albertslund, så har du gode indkøbsmuligheder tæt på. Foruden gamle kendinge som Fakta, Irma, REMA1000, Netto og Aldi, så finder du købmandsbutikker som Hyldespjældets Nærbutik, Davinder Kahlons Købmandsbutik og sågar Købmanden på Fængselsvej ved Vridsløselille. I Albertslund Centrum er der 69 butikker og mere end 870 parkeringspladser med gratis parkering. Her er der kort vej til kulturelle oplevelser som fx Albertslund Bibliotek, MusikTeateret Albertslund og Forbrændingen. Albertslund Centrum er et levende midtpunkt, med gode tilbud, friske fødevarer, fladskærme, ure og tasker samt seneste mode inden for mode og design. Har du gæster på kontoret, kan du invitere på et måltid i en af centerets cafeer eller restauranter. Den unikke placering i centrum af Albertslund gør det nemt at komme dertil med tog eller bus, da der er direkte adgang til centret fra stationen. Og der er også masser af parkeringspladser, både til cykel og bil. Her en oversigt over samtlige Butikker Albertslund Centrum. Der er også flere alternative tilbud i byen. I 2016 kom fx fænomenet reolsalg, eller mere folkeligt superlopper, til Albertslund. Konceptet minder om et loppemarked, men i mere professionel form. Man lejer en reol i en butik, får en stregkode, og så kan man stille de gamle sager fra gemmerne på reolen som man ønsker at sælge. Der er medarbejdere fast tilknyttet til butikken, så man ikke behøver stå der selv. Butikken tager 15 procent af salget. Her kan man også leje et tøjstativ og få særligt kostbare genstande opbevaret i en aflåst montre. Reolsalget ligger på Stationstorvet i shoppingcenteret Citycon. Derudover er Albertslund ikke kendt som shopping-by, men der er mulighed for tøjkøb uden for centrene, fx hos Kirstens Klude i Falkehusene, VERO MODA på Bytorvet og Sportsbutikken på Roskildevej og hos Design By Mind kan man købe brugskunst, herunder firma- eller kundegaver.

Købekraften i området

Købekraft.
Albertslund Kommune er med andre ord ikke en rig kommune, men byen har stort vækstpotentiale. / Shutterstock

Købekraft og demografi, der hvor dine kontorlokaler er placeret, kan have betydning for din virksomheds omsætning og vækstpotentiale. 61 procent af boligerne i Albertslund er almene, mens 34 procent er ejerboliger. Ifølge Social- og Indenrigsministeriet tal vedrørende kommunal udligning og generelle tilskud for 2016, er det socioøkonomiske udgiftsbehov 815.718 (tkr), hvor det aldersbestemte udgiftsbehov ligger på 1.123.399, udgiftsbehovet i alt er 1.939.117 og med et samlet folketal på 28.093, er udgiftsbehovet 69.025 (tkr) per indbygger. Af de 20-59-årige i Albertslund Kommune, som er uden beskæftigelse 2.739, 25-40-årige uden erhvervsuddannelse 3.014. Udlejede beboelseslejligheder (kollegier ikke medtaget) 6.475. Der bor 1.922 enlige på 65 år og derover i Albertslund, 1.071 personer med lav indkomst i tre ud af fire år, 6.500 indvandrere og efterkommer efter indvandrere, 4,043 20-59-årige i arbejde med færdigheder på grundniveau, 1.004 0-15-årige børn af eneforsørgere. Der er i 2016 5.931 børn i alderen 0-16 år i Albertslund. Der er 5.206 i alderen 17-29 år, 10.708 30-59-årige, 5.950 borgere i alderen 60-84 og 226 indbyggere på 85 og derover. Kommunens beregnede skatteindtægt per Albertslundborger ligger på 49.274, hvor udgiftsbehovet er beregnet til 70.675, hvorfor kommunen må hente forskellen på 21.401 i hovedstads- og landsudligningen. Albertslund Kommune er med andre ord ikke en rig kommune, men byen har stort vækstpotentiale, og der arbejdes i disse hårdt på ambitiøse projekter, der vil gøre Albertslund mere attraktiv for erhvervslivet.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmuligheder betyder ofte en hel del i forbindelse med valg af en virksomheds beliggenhed. Bemærk, at når du søger efter kontorlokaler i Albertslund (postnummer 2620) på Lokalebasen får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) eller om der er mulighed for at leje parkeringsplads(er) i nærheden af de valgte kontorer. Den 1. juni 2014 trådte en ny bekendtgørelse om parkering i Albertslund Kommune i kraft. Det betyder, at køretøjer, som vejer mindre end 3.500 kilo, må standse eller parkere med højst to hjul og halvdelen af køretøjets bredde på fortovet. Parkeringen må dog ikke være til fare eller ulempe for færdsel på fortovet, hvor eksempelvis handicappede og fodgængere med barnevogne frit skal kunne passere. Parkering af tunge køretøjer som vejer mere end 3.500 kilo, må mellem klokken 19.00 og 07.00 kun parkeres i Naverland, Farverland og Rørvang. Parkeringsbegrænsningen gælder for lastbiler, busser og autocampere, trailere og campingvogne, traktorer og motorredskaber. Ønsker du at oprette en handicapparkeringsplads ved din virksomhed, skal du søge Albertslund Kommune om tilladelse. For mere information om parkeringsmulighederne i Albertslund Kommune, herunder parkeringszoner og priser, betalingsfri dage og betalingsmuligheder, er det i skrivende stund nødvendigt at kontakte kommunen direkte, da materiale, foruden bekendtgørelser, ikke er udgivet. Overvejer du langtidsparkering eller at leje en parkeringsplads, finder du – hvor privat udlejning ikke er en mulighed – periodeparkering i Glostrup. Parkeringspladserne (ikke overdækket) administreres af Park & Ride, se flere oplysninger på ParkZone.

Udvikling i området

Udvikling i Albertslund.
Frem til 2025 renoveres halvdelen af byens boliger og der skal bygges en letbane på Ring 3. / Shutterstock

Der sker en del på udviklingsfronten i Albertslund. Offentlig-privat samarbejde, regionale og internationale udviklingsprojekter, netværk og dialog er centrale værktøjer i Albertslunds indsats for at skabe grøn vækst, kvalificeret arbejdskraft, erhvervslivsvækst og velfærd. Frem til 2025 renoveres halvdelen af byens boliger og der skal bygges en letbane på Ring 3. Når Letbanen er færdigbygget i 2020-21 kommer den til at køre fra Lyngby til Ishøj over en strækning på 27 kilometer med 27-28 stationer. I 2020-21 vil du således kunne tage letbanen fra Lyngby til Ishøj. I Albertslund får letbanen stop ved Hersted Industripark, som i sagens natur har rigtig mange kontorer. Letbanen er en moderne sporvogn af den type, du måske har kørt med i Amsterdam, Paris eller Barcelona. Arbejdet med at etablere letbanen begyndte i 2015, herunder ledningsomlægninger, arkæologiske udgravninger, geotekniske undersøgelser og meget mere. I 2016 begynder vejomlægningerne, som går forud for anlæg af skinner og stationer, der begynder i 2017. Ved letbanestationen i Hersted Industripark skal der anlægges en stationsforplads. I 2016 drøftes behovet for bil- og cykelparkering, mulighed for en café og dagligvarehandel, stationstorv og afsætningsområde. Kommunen og det lokale erhvervsliv samarbejder omkring, hvad erhverv og kommune kan gøre i fællesskab, fx i forbindelse med plangrundlag, investering i infrastruktur og aktivt fokus på at tiltrække virksomheder samt udvikling af Hersted Industripark til et attraktivt erhvervsområde. En række erhvervsområder er præget af mange tomme lejemål og grunde, som ikke efterspørges til nye, erhvervsmæssige formål, det skal der laves om på med investering og tiltrækning af virksomheder. Albertslund Kommune arbejder aktivt på at skabe interesse for Hersted Industripark for at få virksomheder til at etablere sig i området. Vækst og udvikling for lokale virksomheder i Albertslund er hovedmotivet for, at Albertslund Kommune investerer i letbanen, fordi en god infrastruktur er en væsentlig faktor, når byen skal tiltrække flere virksomheder til området.

Industrien

Kontorbygning på Roholmsvej.
En af mange kontorbygninger i området.

Med kontorer i Albertslund bliver du en del af et meget aktivt lokalt erhvervsliv med engagerede erhvervsforeninger, der både er arrangeret i kommunalt og privat regi, herunder Strategisk Erhvervsforum Albertslund, erhvervsnetværket og Projekthuset Gate 21. Netværket ERHVERVSsammenslutningen henvender sig til virksomheder i Albertslund, Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, og er et netværk for virksomheder på Vestegnen. Ifølge foreningens hjemmeside er netværket din vej til nye kunder, baseret på netværkstanken om, at man opnår ny faglighed og skaber kontakt til nye kunder, og dermed bliver rustet til vækst og udvikling. Erhvervssammenslutningen samler deltagerne til faglige arrangementer og skaber netværk mellem medlemsvirksomhederne. Albertslund Kommune er medlem af netværket, der har cirka 150 virksomheder. Som medlem bliver du del af et stærkt lokalt erhvervsnetværk, som kan bane vejen for nye kunder og potentielle samarbejdspartnere. Foreningen lægger stor vægt på, at medlemsvirksomhederne får de bedste vilkår, og tilstræber, at deres arrangementer rammer bredt, og dermed giver mulighed for at netværke på tværs af brancher. Hovedformålet er at forbedre vilkårene for alle erhvervsdrivende i Albertslund. Netop derfor lægger foreningen vægt på, at du som medlem bliver taget alvorligt, når du henvender dig med spørgsmål eller problemstillinger. Der inviteres løbende til dialog med politiske beslutningstagere, og medlemmerne har mulighed for at deltage i dialogmøder og spørgerunder, hvor man går i dialog med kommunaldirektørerne og andre beslutningstagere. Projekthuset Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling i regionen. I Gate 21 arbejder kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner arbejder sammen om at udvikle, afprøve, demonstrere og implementere nye løsninger inden for klima, energi og miljø. Det er Gate 21’s vision at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning.
Læs mere her om muligheder for overnatning og hotel i Albertslund.

Med kontorer beliggende i Albertslund, er udvalget af hoteller beskedent, men motellet Wittrup Motel er et af Danmarks første moteller og et prisvenligt alternativ, hvis mage ikke findes i Danmark. Værelserne på Wittrup Motel er indrettet i vaskeægte amerikansk motelstil. Bygningerne er fra 1955 og trods en række renoveringer er stilen bevaret. Det som karakteriserer et motel er gratis parkering foran værelserne, drive-in-reception, værelser i et plan og et stort udhæng, hvor man kan sidde ude, også på regnvejrsdage. En anden mulighed er Scandic Hvidovre konferencehotel, som ligger små syv kilometer fra Albertslund. Hotellets store og fleksible konferenceafdeling tilbyder møde- og konferencelokaler for op til 300 personer, og tilbyder blandt andet grupperum, der nemt kan tilpasses individuelle behov. Når det er tid til en pause kan man udfordre hinanden i et spil pool eller dart, og man kan få pulsen op i hotellets moderne fitnessfaciliteter, svømme  i den indendørs pool og slutte af med en afslappende tur i saunaen. Til dig som kommer i bil, tilbyder hotellet 200 gratis parkeringspladser foran hotellet. Reserver fx hotelværelser i Albertslund og omegn til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på Expedia, hotels.com eller booking.com.