Introduktion til området

Indretning af Cafe.
I Taastrup er man tæt på bylivet, og København er kun 13 minutter væk med tog. / Shutterstock

Høje-Taastrup Kommune har et rigt og sprællevende kulturliv med masser af tilbud. I Høje-Taastrup Kommune er man tæt på det hele, sportsfaciliteter, job og shopping, skoler og pasning – og ikke mindst enestående naturområder fra Hedeland til Vestskoven. I Høje-Taastrup er man tæt på bylivet, og Høje-Taastrup Station ligger kun 13 minutter med toget fra Københavns Hovedbanegård. Her er man også tæt på jobmuligheder inden for fx forskning og it, service og transport. Og i Høje-Taastrup kan du ikke bare få en på kulturen, men også tage livtag med alverdens og fritidsaktiviteter fra billedkunst til bueskydning. Handelslivet er sundt, her er mange butikker og et udbygget infrastruktur, og kommunens mange virksomheder, studerende, ældre og børnefamilier er tæt på det gode liv, uanset om man foretrækker livet i en af landsbyerne eller i det pulserende bymiljø. Samtidig er mulighederne for at finde drømmeboligen i kommunens varierede udbud af boliger inden for rækkevidde, hvad enten man er på udkig efter en villa, lejlighed eller rækkehus – ejer, andel eller lejebolig. Taastrup er en bydel med cirka 34.000 (2017) indbyggere, der hører til Høje-Taastrup Kommune, som er en forstadskommune 20 kilometer vest for København; kommunen er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger 2007 og indgår i Region Hovedstaden. Der bor omkring 50.000 (2017) borgere i Høje-Taastrup Kommune, som er en kommune i udvikling. Indbyggertallet er stigende, og der er godt gang i boligbyggeriet. Kommunen er en stor pendlerkommune med ind-pendling til de mange arbejdspladser i kommunen. Der er vækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder, der giver overskud. Omkring 23.000 mennesker pendler hver dag til jobbet i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen rummer store virksomheder inden for blandt andet it og service, logistik og transport, samt regional detailhandel. Samtidig findes der også mange små og mellemstore håndværks- og produktionsvirksomheder.

Områdets historie

Stationen i Taastrup.
Taastrup St. / Wikimedia Commons

I regionsplanen fra 1973 blev Høje-Taastrup udpeget som vækstcenter, blandt andet til trafikal aflastning af Københavns Hovedbanegård og Indre By, men de følgende 10 års byudvikling blev spredt og usammenhængende; idet banegårdsbyggeriet fx blev forsinket. I starten af nullerne begynder Høje-Taastrup Station dog at leve op til sin tænkte rolle; og er blandt landets travleste trafikknudepunkter. I 1975 åbnede indkøbscenteret City2 syd for jernbanen, mens der lige nord for samme jernbane blev bygget et nyt rådhus (1980-83) og gymnasium (1981). Fra 1969 til 1985 blev der skabt rigtig mange arbejdspladser inden for servicesektoren i området mellem Roskildevej og motorvejen, blandt på grund af Teknologisk Institut og Værdipapircentralen, som slog sig ned her. I Høje-Taastrup Kommune er 20 gravhøje bevaret, mens det vides, at omkring 70 høje og mindst 10 storstensgrave er ødelagt. Siden begyndelsen af 1980erne er en række bopladser blevet ’endevendt’, hvorved de få sjællandske fund af hustomter er forøget med flere hundrede. De fleste stammer fra jernalderen, men der er også talrige bronzealderhuse, og ved Holmegårde er udgravet hytter fra tragtbægerkulturen. Syd for bopladsen Torstorp Vesterby har man fundet en gravplads med en kvindegrav og syv barnegrave. Høje-Taastrup Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af den gamle sognekommune Høje-Taastrup med Reerslev Sogn (fra Reerslev-Vindinge Kommune) og Fløng Sogn (fra Hvedstrup-Fløng Kommune) samt et mindre areal fra Roskilde Kommune. Høje Taastrup-stenen eller Kallerupstenen er en runesten, der bærer indskriften ”Hornbores, Svides(?) ætlings, sten”. Stenen står i dag ved Ansgarkirken i Hedehusene.

Områdets infrastruktur

Infrastruktur i erhvervslivet.
Infrastrukturen i Taastrup er meget effektiv. / Shutterstuck

Infrastrukturen har betydning for din kommende virksomheds vækstpotentiale og driftssikkerhed. Med butikslokaler i Høje-Taastrup Kommune har du adgang til en effektiv og meget rost infrastruktur, som har påvirket væksten i kommunen positivt siden 2010. Taastrup har to større erhvervsområder, der ligger tæt på motorvejsnettet og som ydermere er betjent af busser. Den offentlige transport i kommunen er udbygget med hyppig tog- og bustrafik til, fra og mellem to togstationer Taastrup Station og Høje-Taastrup Station. Dertil kommer et effektivt bybusnet, som kommunen driver i samarbejde med Movia. Taastrup ligger knap 30 kilometer fra Københavns Lufthavn og Indre by, som man hurtigt kommer til både med den kollektive transport og i bil. Regionaltoget kører eksempelvis direkte til lufthavnen og videre til Sverige fra Høje-Taastrup Station og med S-togets Linje B kan man nå Københavns Hovedbanegård på under 20 minutter. Og så er der S-busserne til Nordsjælland, der kører på tværs af jernbanenettet. Med busrute 850 kommer man rundt i hele Taastrup med stoppested på Høje-Taastrup Station, Høje Taastrup Rådhus, Murskeen, Sylen, Taastrupgårdsvej, Taastrup Stationscenter, Kingosparken, Ibsensvej, Jernbane Alle, Taastrup Station, Parkvej, Rødkælkevej, Markvangen, Taastrup Fritidscenter, Blåkildegård, Skolevej, Gasværksvej, Espens Vænge, Birkhøj Plejecenter, Høje Taastrup Vej, City 2, Torstorp, Østerby, Sønderby, Vesterby Torv, Nørreby, og Gøngestien. Som supplement til den kollektive trafik  tilbyder kommunen desuden flexture, der omfatter kørsel fra adresse til adresse. En flextur adskiller sig fra en almindelig bustur ved, at man kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Og man kan blive kørt hjem igen. Man kan med andre ord bestille en flextur til det tidspunkt, man ønsker, idet en Flextur ikke har nogen fast køreplan.

Erhvervs- og forretningsliv

Forretning.
Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. / Shutterstock

Der er rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder på Sjælland, så åbner du butik her, kommer du i godt selskab. I Høje-Taastrup har du mange forskellige shoppingmuligheder. Ved Taastrup Station og Hedehusene Station ligger de to gamle og hyggelige handelsgader Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade. Her findes et væld af butikker med noget for enhver smag. Slentrer man en tur på hovedgaden finder man butikker på begge sider af gaden med hvert deres særpræg. Her kan du finde alt fra god vin og mad til mode og velvære. Taastrup Hovedgade er hyggelig og lokal og anlagt således, at man både kan cykle, gå eller komme dertil i bil. Der er gode parkeringsmuligheder, tæt på alle butikkerne. Syd for Høje Taastrup Station ligger City 2, som er et af Nordeuropas største indkøbscentre med omkring 100 forskellige forretninger. Her er også forlystelser på torvet og biograf. Den svenske møbelgigant IKEA ligger ved tilkørslen til Holbækmotorvejen sammen med McDonald’s, Toys R Us og Elgiganten og flere andre.

 Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Taastrup, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Taastrup på Lokalebasen, fx på Taastrup Hovedgade og Høje Taastrup Boulevard.

Købekraften i området

Underskrivning af kontrakt.
Købekraften i Taastrup kan du læse mere om her. / Shutterstock

Står valget på butikslokaler i Taastrup, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Taastrup relevant. Købekraften i Taastrup er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 53. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Taastrup Kommune 270.742 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Taastrup Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Taastrup i 2016 en placering som nummer 11, hvor kommunen i 2015 fik en niende (9.) plads, og altså er gået to (2) pladser tilbage. Huspriserne i Taastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Taastrup og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der ikke handlet nogen fritidshuse, men 87 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 19.871 kroner, hvilket er en stigning på +2,99 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 20.003 kroner, en stigning på +2,90 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet solgt og købt 59 parcel- og rækkehuse i Høje-Taastrup Kommune.

Parkeringsmuligheder

I Taastrup vil der typisk være tillknyttet parkerings(er) til butikslokaler. Alligevel kan det være interessant at vide noget om, hvordan det er at være parkant her i kommunen. Der er gode parkeringsforhold i Høje-Taastrup Kommune og mange offentlige og private parkeringspladser. Der er dog, som i de fleste af landets øvrige kommuner, særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailere og campingvogne. Parkeringsreglerne, som vi har fra Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, gælder både i by- og landzoner med undtagelse af private fællesveje i landzonerne. Hvis parkeringsreglerne overtrædes, vil der blive opkrævet en bøde af politiet. Det er tilladt at standse eller parkere personbiler delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst to hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kilo. Lastbiler, busser, autocampere med videre må kun parkeres i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning. Høje-Taastrup Kommune har oprettet en overvåget parkeringsplads ved Høje-Taastrup Station, på Banestrøget 2. For Høje-Taastrup Kommunens borgere er parkering gratis for de første 200 borgere efter først til mølle-princippet. Kommunens borgere skal blot benytte deres sygesikringskort ved ind- og udkørsel. I tilfælde af alle pladserne er optaget, er det muligt at betale med kreditkort. Der er løbende kontrol med tilhørskommune, og borgere som ikke er bosiddende i Høje-Taastrup kommune, vil blive afkrævet betaling for den parkering, der kan bevises udført med et sygesikringskort i den periode hvor borgeren ikke har tilhørsforhold til kommunen.

Udvikling i området

Fremtid for virksomheden.
Din virksomheds fremtid kan være influeret af det område du vælger at bosætte virksomheden i. / Shutterstock

Påtænker du at leje butikslokaler i Taastrup, så kan planlagte udviklingsprojekter i kommunen sige noget om din kommende butiks opland, vækstpotentiale og indtjeningsmuligheder, hvorfor det kan være en god ide at kaste et blik på aktuelle lokalplaner og strategier. Der sker meget i Taastrup i disse år, og der er flere igangværende udviklingsprojekter i kommunen frem mod 2020, fx i området mellem Høje-Taastrup Station og indkøbscentret City2. Byudviklingsprojektet for dette område kaldes ”Høje-Taastrup C. Nærheden – fremtidens forstad”. I et smukt afkappet område tæt på by og natur i Hedehusene vil Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Realdania By udvikle en ny bæredygtig bydel. Med projektet ”Nærheden – fremtidens forstad” er målet at skabe livskvalitet gennem god arkitektur, attraktive byrum, fællesskaber, aktiviteter og sundhed. Målgruppen for projektet er bred og henvender sig til alle mennesker, der har lyst til en aktiv livsstil og fællesskaber. Det skal boligudbuddet afspejle. Derfor vil der blive bygget mange forskellige boliger og med forskellige ejer-former. Det er tanken, at Nærheden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene med stort potentiale for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskab og aktivitet i by, natur og landskab. Nærheden udvikles i tæt dialog med borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter. Hedeland Naturpark ligger i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner og dækker i dag et areal på omkring 1.000 ha. Hedeland er et tidligere råstofområde, hvor der pletvist fortsat udvindes grus. Området har siden slutningen af 1970erne udviklet sig til et fantastisk rekreativt naturområde med mange aktiviteter. I juni 2016 blev der vedtaget en ny vision for Hedeland, som nu skal omsættes til en udviklingsplan, og det er i den sammenhæng, at der efterlyses ideer til områdets udvikling. Høje-Taastrup Kommune har igangsat en områdefornyelse af Hedehusene. Områdefornyelse handler om at sætte gang i byudvikling og omdannelse af byen, som både gør byen mere attraktiv at drive virksomhed i og som tiltrækker investorer. Høje-Taastrup Kommune har stort fokus på et bæredygtigt Hedehusene, hvor der er fokus på energirenovering af bygninger, store varige energianlæg, bæredygtig transport, implementering af intelligente målere, med mere.

Industrien

Butikslokale til leje på Taastrup Hovedgade.
Attraktive butikslokaler på Taastrup Hovedgade.

Har du butikslokaler i Taastrup, så kan det være interessant at kaste et blik på det lokale erhvervsliv i kommunen. Høje-Taastrup er byen der aldrig sover, som har et dynamisk arbejdsmarked og hvor produktionen kører i døgndrift. Med butik her i byen, er det værd at overvejer medlemskab i en af de lokale erhvervsforeningen, fx Erhvervsrådet i Høje-Taastrup, som er mødested og talerør for lokale virksomheder, især de små og mellemstore. Som medlem kommer du med til foreningens netværksmøder. Her møder du måske en kommende kunde eller samarbejdspartner. Eller du hører er oplæg, der inspirerer dig til, hvordan du udvikler din virksomhed på nye måder. Du får også foreningens nyhedsbrev med relevante nyheder for de lokale medlemsvirksomheder – og du kan fx bruge foreningens hjemmeside til at tilbyde dine ydelser. Høje-Taastrup har vedtaget en ambitiøs vækstpolitik, der skal gøre kommunen til en af Danmarks bedste erhvervskommuner. Og målet er på ingen måde urealistisk. Høje-Taastrup er nemlig en af Danmarks bedst beliggende erhvervskommuner, infrastrukturen er i top, der er et stort arbejdskraftsopland, og der er en række spændende og visionære udviklingsprojekter på vej. Det gælder f.eks. udviklingen af fremtidens forstad ”Nærheden” i samarbejde med Realdania By, et helt nyt by- og erhvervsområde mellem City2 og Høje-Taastrup station, der bærer arbejdstitlen ”Høje-Taastrup C” og endelig verdens 5. største vandland ”Nordic Water Universe”. Allerede nu er Høje-Taastrup Kommune inden i en rivende udvikling: Fra 2010 til 2016 er der kommet 9.000 nye arbejdspladser til kommunen. Det skyldes blandt andet, at en række store virksomheder har valgt at samle hovedsædefunktioner i kommunen. Senest (august 2017) har rådgivningsvirksomheden Orbicon slået dørene til deres nye hovedsæde op. Det er denne gunstige udvikling, byrådet ønsker at omsætte til yderligere vækst og arbejdspladser ved at sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed, åbne for nye strategiske samarbejder og gøre kommunen endnu mere attraktiv at bosætte sig.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel i Taastrup.
Læs mere her for overnatningsmuligheder i Taastrup.

Scandic Glostrup, som ligger lige ved siden af ​​E55-motorvejen, byder på gratis parkering, gratis trådløst internet samt værelser med satellit-tv og skrivebord. Glostrup Butikscenter ligger 1,2 kilometer derfra. Til samtlige værelser på Scandic Hotel Glostrup hører eget badeværelse med bruser. Nogle af værelserne har separat opholdsstue med opholdsområde. Gæsterne kan træne i fitnesscentret og slappe af i saunaen eller solariet. Hotellets restaurant tilbyder italienske retter og serverer dagligt en morgenbuffet. Lobbybaren byder desuden på en bred vifte af drikkevarer. Har du butikslokaler i Taastrup, og der opstår behov for at indkvartere gæster i kortere eller længere perioder, så er Scandic i Glostrup en mulighed. Hotellet er indrettet i et stilrent, nordisk design med farverige detaljer. Hotellet henvender sig til folk på forretningsrejse i København og omegn og tilbyder også konferencefaciliteter med plads til op til 430 personer, men har også grupperum, der er oplagte til mindre møder og gruppearbejde. Derudover har hotellet moderne, indendørs fitnessfaciliteter og tilbyder parkering lige foran hotellet. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Taastrup til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.