Introduktion til området

Kort over Taastrup
Taastrup, tæt på København. / Shutterstock

Der er 50.246 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune, hvoraf de 34.154 bor i bydelen Taastrup. Indbyggertallet er stigende, og der er godt gang i boligbyggeriet; så altså en kommune i udvikling. Samtidig er der vækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder, der giver overskud. Høje-Taastrup er også en stor pendlerkommune med ind-pendling til kommunens mange arbejdspladser. Omkring 23.000 mennesker pendler hver dag til arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup har flere store virksomheder inden for blandt andet it og service, logistik og transport, samt detailhandel. Samtidig findes der også mange små og mellemstore håndværks- og produktionsvirksomheder. Her finder man også videnstærke virksomheder og institutioner som Teknologisk Institut, og der er et stort potentiale for virksomheder inden for oplevelsesøkonomi. Høje-Taastrup Kommune profilerer sig som garant for professionel og effektiv løsning af kommunale opgaver, hvor målet er en helhedsorienteret borgerservice, der baseret på åbenhed, respekt og forståelse for forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Høje-Taastrup Kommune beskrives i den forstand som en moderne kommune, som er mangfoldig både i forhold til mennesker og muligheder inden for erhverv, uddannelse, fritids- og kulturliv. Høje-Taastrup Kommune er placeret der, hvor hovedstadsområdet åbner sig mod resten af landet – og den beliggenhed giver indbyggerne her nogle ret enestående muligheder for et aktivt liv i byen og de smukke naturområder. Kommune har et stærkt erhvervsliv inden for en bred vifte af brancher og blik for fremtidens behov og potentialer. Og så har kommunen tiltrukket rigtig mange nye virksomheder, og er danmarksmester i jobvækst. Det skaber jobmuligheder inden for kommunegrænsen. Taastrup har et rigt idrætsliv og mange afmærkede løbe- og cykelruter lige uden for døren samt flere idrætsanlæg. Der er også masser af kulturtilbud i Taastrup med flere biblioteker, teatret, kultur- og musikhusene og arrangementer som Opera Hedeland og Kul’Tour-ugen med mere.

Områdets historie

Togskinner mod Taastrup.
Taastrup har fungeret som stationsby i mange år. / Shutterstock

På Kroppedal Museum fortælles det, at man ofte sagde om Taastrup, at nu var man rigtignok kommet til provinsen. Det vil nogen måske mene var en smule nedsættende, men det afviser museet, som oplyser, at det tværtom var et udtryk for, at Taastrup var noget andet, end byerne længere inde mod København – og også noget særligt. Der var stil over Taastrup, som mere mindede om en større provinsby med en imponerende hovedgade med formidable bygninger, der signalerede rigdom og dynamik. Fortællingen om Taastrup er derfor historien om en stationsby, der qua handel fik præg og udtryk fuldstændig som en købstad. Byen blev dog aldrig formelt udnævnt til købsstad, men det gjorde ikke den store forskel, ide købstadsrettighederne efterhånden mistede betydning og blev udvandet. Handelsfolk slog sig ned langs Køge Landevej ved stationen, som blev anlagt i 1847. I årene efter blev byen gradvist etableret og ret hurtigt fik Taastrup status som et handelscentrum og Taastrup Hovedgade har stadig mange handlende. I Hovedgaden ligger også den store centralskole Taastrup Borgerskole og det gamle rådhus, tæt på Vandtårnet og Taastrup Nykirke, som munder ud i Taastrup Stationsby. Man taler om, at Hedehusene var industri og Taastrup var handel, men det er en forenkling af virkeligheden. Taastrup Stationsby var også et stort og velfungerende industrisamfund med flere store fabrikker.

Oversigt

Infrastruktur.
Taastrup er kendt for en meget rost infrastruktur. / Shutterstock

Infrastrukturen har betydning for din kommende virksomheds vækstpotentiale og driftssikkerhed. Med erhvervslokaler i Høje-Taastrup Kommune har du adgang til en effektiv og meget rost infrastruktur, som har påvirket væksten i kommunen positivt siden 2010. Taastrup har to større erhvervsområder, der ligger tæt på motorvejsnettet og som ydermere er betjent af busser. Den offentlige transport i kommunen er udbygget med hyppig tog- og bustrafik til, fra og mellem to togstationer Taastrup Station og Høje-Taastrup Station. Dertil kommer et effektivt bybusnet, som kommunen driver i samarbejde med Movia. Taastrup ligger knap 30 kilometer fra Københavns Lufthavn og Indre by, som man hurtigt kommer til både med den kollektive transport og i bil. Regionaltoget kører eksempelvis direkte til lufthavnen og videre til Sverige fra Høje-Taastrup Station og med S-togets Linje B kan man nå Københavns Hovedbanegård på under 20 minutter. Og så er der S-busserne til Nordsjælland, der kører på tværs af jernbanenettet. Med busrute 850 kommer man rundt i hele Taastrup med stoppested på Høje-Taastrup Station, Høje Taastrup Rådhus, Murskeen, Sylen, Taastrupgårdsvej, Taastrup Stationscenter, Kingosparken, Ibsensvej, Jernbane Alle, Taastrup Station, Parkvej, Rødkælkevej, Markvangen, Taastrup Fritidscenter, Blåkildegård, Skolevej, Gasværksvej, Espens Vænge, Birkhøj Plejecenter, Høje Taastrup Vej, City 2, Torstorp, Østerby, Sønderby, Vesterby Torv, Nørreby, og Gøngestien. Som supplement til den kollektive trafik  tilbyder kommunen desuden flexture, der omfatter kørsel fra adresse til adresse. En flextur adskiller sig fra en almindelig bustur ved, at man kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Og man kan blive kørt hjem igen. Man kan med andre ord bestille en flextur til det tidspunkt, man ønsker, idet en Flextur ikke har nogen fast køreplan.

Områdets infrastruktur

Traffikeret motorvejsnet.
Taastrup er beliggende tæt på motorvejsnet og offentlig transport. / Shutterstock

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Taastrup et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Høje-Taastrup Kommune. I Taastrup har du mange forskellige indkøbs- og shoppingmuligheder. Ved Taastrup Station og Hedehusene Station ligger de to gamle og hyggelige handelsgader Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade. Her findes et væld af butikker med noget for enhver smag. Slentrer man en tur på hovedgaden finder man butikker på begge sider af gaden med hvert deres særpræg. Her kan du finde alt fra god vin og mad til mode og velvære. Taastrup Hovedgade er hyggelig og lokal og anlagt således, at man både kan cykle, gå eller komme dertil i bil. Der er gode parkeringsmuligheder, tæt på alle butikkerne. Syd for Høje Taastrup Station ligger City 2, som er et af Nordeuropas største indkøbscentre med omkring 100 forskellige forretninger. Her er også forlystelser på torvet og biograf. Den svenske møbelgigant IKEA ligger ved tilkørslen til Holbækmotorvejen sammen med McDonald’s, Toys R Us og Elgiganten og flere andre. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Taastrup er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer, fx i Telegade, men også ved Høje-Taastrup Station og på Taastrup Hovedgade. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Taastrup.

Erhvervs- og forretningsliv

Forretning i Taastrup.
Området din virksomhed skal befinde sig i, kan have stor indflydelse.

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Taastrup er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i Taastrup. Købekraften i kommunen er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 53. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Taastrup Kommune 270.742 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Høje-Taastrup Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Taastrup i 2016 en samlet placering som nummer 11, hvor kommunen i 2015 fik en niende (9.) plads – altså en lille tilbagegang på to (-2) pladser i Høje-Taastrups erhvervsvenlighed i perioden. Huspriserne i Taastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Taastrup og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der er ikke handlet nogen fritidshuse og 87 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 19.871 kroner, hvilket er en stigning på +2,99 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 20.003 kroner, og det er en stigning på +2,90 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 59 parcel- og rækkehuse i Taastrup Kommune.

Købekraften i området

Købekraft i området.
Købekraften i Taastrup. / Shutterstock

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Taastrup er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i Taastrup. Købekraften i kommunen er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 53. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Taastrup Kommune 270.742 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Høje-Taastrup Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Taastrup i 2016 en samlet placering som nummer 11, hvor kommunen i 2015 fik en niende (9.) plads – altså en lille tilbagegang på to (-2) pladser i Høje-Taastrups erhvervsvenlighed i perioden. Huspriserne i Taastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Taastrup og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der er ikke handlet nogen fritidshuse og 87 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 19.871 kroner, hvilket er en stigning på +2,99 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 20.003 kroner, og det er en stigning på +2,90 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 59 parcel- og rækkehuse i Taastrup Kommune.

Parkeringsmuligheder

Fyldte parkeringspladser.
I Taastrup vil det ofte være nemt at få parkeringsplads. / Shutterstock

I Taastrup vil der typisk være tillknyttet parkerings(er) til erhvervslokalelejemål. Alligevel kan det være interessant at vide noget om, hvordan det er at være parkant her i kommunen. Der er gode parkeringsforhold i Høje-Taastrup Kommune og mange offentlige og private parkeringspladser. Der er dog, som i de fleste af landets øvrige kommuner, særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailere og campingvogne. Parkeringsreglerne, som vi har fra Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, gælder både i by- og landzoner med undtagelse af private fællesveje i landzonerne. Hvis parkeringsreglerne overtrædes, vil der blive opkrævet en bøde af politiet. Det er tilladt at standse eller parkere personbiler delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst to hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kilo. Lastbiler, busser, autocampere med videre må kun parkeres i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning. Høje-Taastrup Kommune har oprettet en overvåget parkeringsplads ved Høje-Taastrup Station, på Banestrøget 2. For Høje-Taastrup Kommunens borgere er parkering gratis for de første 200 borgere efter først til mølle-princippet. Kommunens borgere skal blot benytte deres sygesikringskort ved ind- og udkørsel. I tilfælde af alle pladserne er optaget, er det muligt at betale med kreditkort. Der er løbende kontrol med tilhørskommune, og borgere som ikke er bosiddende i Høje-Taastrup kommune, vil blive afkrævet betaling for den parkering, der kan bevises udført med et sygesikringskort i den periode hvor borgeren ikke har tilhørsforhold til kommunen.

Udvikling i området

Udvikling.
Når du skal vælge område til dine erhvervslokaler, kan det være en god idé at kende udviklingsplanerne i området. / Shutterstock

Når valget står på erhvervslokaler i Taastrup, så er det en god ide at kende til udviklingsplanerne og dermed din virksomheds vækstpotentiale i Høje-Taastrup, som bydelen Taastrup til. Høje-Taastrup Kommune har igangværende byudviklingsprojekter som Nærheden og Høje-Taastrup C, der bygger på intelligente løsninger inden for energi, vandforsyning, spildevand og transport med videre til gavn for økonomi, tryghed og miljø. Moderne byer, der bruger den nyeste digitale udvikling til at sikre høj livskvalitet og udnytte ressourcerne mest effektivt, kaldes smart cities. En smart by indsamler data og udnytter mobile netværk til fx at styre trafiklys, overvågning, gadebelysning og parkeringspladser. I Hedehusene Station og op til Hedeland er Høje-Taastrup Kommune i tæt partnerskab med Realdania By i færd med at opføre en ny bæredygtig bydel, som har fået navnet Nærheden. Den skal være et forbillede for fremtidens forstad med fokus på en nem hverdag og et stærkt fællesskab. De første rækkehuse forventes at stå klar til indflytning ultimo 2017. På sigt vil den nye bydel kunne huse 8.000 borgere. Området mellem Høje-Taastrup Station og City 2 omdannes i de kommende år til en levende bydel med et attraktivt parkstrøg og plads til 3.000 nye borgere. Byrådet har desuden truffet principbeslutning om, at det nye rådhus skal ligge i Høje-Taastrup C og på den måde være med til at kickstarte udviklingen i den nye bydel. Høje-Taastrup Kommune er allerede danmarksmester i jobvækst. Der er oprettet 8.000 nye arbejdspladser siden 2013, og hver dag kommer der nye arbejdspladser inden for hi-tech, finans og detailhandel. Kommunen har desuden en række af entreprenante virksomheder og ikke mindst store og kendte arbejdspladser som fx IKEA, Teknologisk Institut, Rockwool, DSV, Danske Bank, Nordea, PostNord, DSB, Orbicon og CPH Markets. Det er alle virksomheder, der gennem arbejdspladser, videnproduktion og socialt ansvar sikrer økonomisk fremdrift i hele området.

Industrien

Taastrup Teater.
Teatret i Taastrup. / Wikimedia Commons

Tastrup, som er en del af Høje-Taastrup Kommune, har et stærkt erhvervsliv inden for mange brancher og har tiltrukket så mange nye virksomheder til, kommunen, at Høje-Taastrup er blevet danmarksmester i jobvækst. Det skaber spændende jobmuligheder inden for kommunens grænser. Et af de aktuelle projekter, der skal stimulere økonomi og erhvervsliv yderligere – og som det kan være interessant at følge med erhvervslokaler her i kommunen – er udviklingen af Høje Taastrup C, der skal omdanne de centrale dele af Høje-Taastrup By til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel med flere boliger og mere erhverv. I området skal der desuden anlægges et centralt grønt og blåt parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen. Det er visionen at udvikle den centrale del af byen til en bydel, som er sammenhængende og mangfoldig med aktiviteter og tryghed. Byrådet ønsker at udnytte byens centrale arealer til at gøre byen højere og tættere. Flere boliger og erhverv i byen vil skabe liv og arbejdspladser og maksimere handelen. Denne byudvikling vil samtidig bidrage til, at Høje-Taastrup by også fremadrettet kan er et attraktivt knudepunkt for kollektiv trafik, handel og erhverv, og en by man gerne vil bo og drive virksomhed i. Den nye bydel vil blive udviklet over en årrække, og kan rumme op til 1.200 boliger, cirka 114.000 kvadratmeter erhverv, 10.000 kvadratmeter detailhandel og 22.000 kvadratmeter til offentlige funktioner. Høje-Taastrup er byen der aldrig sover, som har et dynamisk arbejdsmarked og hvor produktionen kører i døgndrift. Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er mødested og talerør for lokale virksomheder, især de små og mellemstore. Som medlem kommer du med til rådets netværksmøder. Her møder du måske en kommende kunde eller samarbejdspartner. Eller du hører er oplæg, der inspirerer dig til, hvordan du tager din virksomhed det næste niveau. Du får også foreningens nyhedsbrev med relevante nyheder for de lokale virksomheder. Og på foreningens hjemmeside kan du fx tilbyde dine ydelser og søge lokale samarbejdspartnere.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotelværelse.
Der er gode muligheder for overnatning på Hotel i området. / Shutterstock

Er dine erhvervslokaler beliggende i Taastrup, og der opstår behov for at indkvartere gæster, så er der gode muligheder i og omkring Taastrup. Quality Hotel™ Høje Taastrup er fx et hotel med masser af muligheder. Der er gode transportforbindelser, hvorfor man nemt komme frem til hotellet fra resten af landet og lufthavnen. Hotellet er desuden et oplagt valg til konferencer og messer. Quality Hotel Høje Taastrup ligger lige uden for det centrale København (20 minutter med S-tog – Linje B), og i gåafstand til Høje-Tåstrup Station. Man kommer altså nemt hertil, hvad enten man tager bilen, toget eller bussen. Hotellet tilbyder konferencefaciliteter til 420 deltagere og har 18 forskellige møde- og konferencelokaler, der varierer i størrelsen. Hotellet arrangerer gerne konferencer, kick-offs og diverse andre events og selskaber. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Taastrup til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.