Introduktion til området

Taastrup Hovedgade.
Søger du kontorlokaler i Taastrup? Så læs mere om området her.

Taastrup ligger i Høje-Taastrup Kommune, som er en kommune med fokus på et fysisk aktivt og rigt liv. Høje-Taastrup Kommune er ydermere en mangfoldig kommune med masser af muligheder for virksomhedsejere og familier. Her er der plads til at udfolde sig og udvikle interesser og talenter. Hvad enten man er til fodbold eller bueskydning, scene- eller billedkunst, musik, smukke naturoplevelser eller powershopping, så har Høje-Taastrup en masse at byde på. Kommunen dækker i alt et areal på 80 kvadratkilometer i det attraktive hovedstadsområde og tilbyder et fint miks af levende byliv, hyggelige villakvarterer, stemningsfulde landsbyer og smukke naturområder – alt sammen bundet sammen af en udbygget og effektiv infrastruktur. I Høje-Taastrup Kommune er man altid tæt på det hele. Og så er der også (overraskende) et alpint skiterræn, en veterantogbane og sågar vinmarker i Høje-Taastrup Kommune. Det finder man alt sammen i Hedeland Naturpark, som er et af Sjællands mest omfattende kulturlandskaber for friluftselskere. I det store naturområde kan man folde dig ud på de 100 kilometer lange stisystemer, og flere steder er der opstillet borde og bænke med grillpladser, hvor man kan tilberede og nyde sin medbragte mad. Amfiteateret er nok det mest kendte anlæg i Hedeland, og har plads til ikke færre end 4.000 tilskuere. Bag am teatret rejser skibakken sig. Med et fald på 50 meter er den en populær attraktion i vinterhalvåret – og et ret imponerende udkigspunkt om sommeren. Derudover er der i naturområdet også en lang række andre aktivitetsfaciliteter, fx golfbane, legeplads, fitnessudstyr, ridebane, fiskesø, gokart- og motocrossbane, mountainbike-stier, petanquebane, shelters og den nævnte veterantogbane, som man i sommerhalvåret kan køre en søndagstur med.

Områdets historie

Kontorlokaler i velbeliggende område.
Kontorlokaler på Spotorno Alle, Taastrup.

Høje-Taastrup Kommune blev grundlagt i 1970 ved sammenlægning af den gamle sognekommune Høje-Taastrup med Reerslev Sogn (fra Reerslev-Vindinge Kommune) og Fløng Sogn (fra Hvedstrup-Fløng Kommune) samt et mindre areal fra Roskilde Kommune. Efter kraftige protester blev Sengeløse Kommune i 1974 indlemmet i kommunen, der således i dag består af 14 gamle landsbyer og tre stationsbyer fra tre forskellige herreder. Sognekirkerne stammer alle fra den romanske periode. Kirkerne i Høje-Taastrup og Fløng er bygget af frådsten og i Sengeløse af kampesten. I Reerslev Kirke, der er opført af kridtstenskvadre, er der kalkmalerier fra omkring 1475. I 1921 blev der som følge af befolkningstilvæksten opført en filialkirke i Hedehusene, Ansgarkirken, og i 1918 blev Taastrup Nykirke Sogn med dertilhørende kirke fra 1907-08 udskilt fra hovedsognet. I 1976 blev Rønnevang Sogn med nyopført kirke udskilt fra Taastrup Nykirke Sogn. Hovedgården Cathrineberg kan spores tilbage til 1100-tallet, da den under navnet Bytteborg tilhørte Hvideslægten. Den fik navn efter Cathrine Sehested, der i 1661 qua sit ægteskab bragte den til Hans Ahlefeldt. Han udvidede den ved at nedlægge landsbyerne Rårup og Holme. I Vridsløsemagle etablerede astronomen Ole Rømer i 1704 sit Observatorium Tusculanum. I 1979 åbnedes her Ole Rømer Museet, som siden 2002 har heddet Kroppedal. Landsbyerne havde i fællesskabstiden [red.: fra middelalderen til 18-tallet] det særegne østsjællandske tovangsbrug med rughaver; dog havde man i Fløng, Soderup og Marbjerg trevangsbrug. Landgilden var overvejende byg. I middelalderen ejede Kirkelige institutioner en stor del af bøndergårdene i området, men efter reformationen overgik de blandt andet til Københavns Universitet, Magistraten og Vartov Hospital. Udskiftningen i området skete over en lang periode: fra Baldersbrønde i 1778 til Kallerup i 1800. J.P. Langgaard købte i 1847 et par husmandssteder syd for Sengeløse og grundlagde i stedet Hakkemose Teglværk, der i en periode i 1870erne var landets største teglværk, men måtte lukke i 1915, da forekomsterne af ler var udtømt. To andre teglværker, Klovtofte Teglværk (1895-1957) og Hedehusene Teglværk (1896-1970), fortsatte dog og der foregik også en heftig udnyttelse af de naturlige råstoffer fra Hedehus Grusgrav (1892), som i dag går under navnet Hedeland, og Nymølle Skærvefabrik (1894). Der har altid gået vigtige trafikforbindelser igennem området, herunder den gamle alfarvej fra København til Roskilde, Christian IV’s Kongevej fra 1642, den ”nye” Roskildevej fra 1772, der sammen med landevejen Taastrup-Køge, blev anlagt 1788, var hovedtrafikåren, indtil Holbækmotorvejen blev anlagt i 1960. Hertil kom i 1847 jernbanen København-Roskilde med stationer i Taastrup og Hedehusene.

Områdets infrastruktur

Udvikling
Udvikling i området. / Shutterstock

Infrastrukturen har betydning for din kommende virksomheds vækstpotentiale og driftssikkerhed. Med kontorlokaler i Høje-Taastrup Kommune har du adgang til en effektiv og meget rost infrastruktur, som har påvirket væksten i kommunen positivt siden 2010. Taastrup har to større erhvervsområder, der ligger tæt på motorvejsnettet og som ydermere er betjent af busser. Den offentlige transport i kommunen er udbygget med hyppig tog- og bustrafik til, fra og mellem to togstationer Taastrup Station og Høje-Taastrup Station. Dertil kommer et effektivt bybusnet, som kommunen driver i samarbejde med Movia. Taastrup ligger knap 30 kilometer fra Københavns Lufthavn og Indre by, som man hurtigt kommer til både med den kollektive transport og i bil. Regionaltoget kører eksempelvis direkte til lufthavnen og videre til Sverige fra Høje-Taastrup Station og med S-togets Linje B kan man nå Københavns Hovedbanegård på under 20 minutter. Og så er der S-busserne til Nordsjælland, der kører på tværs af jernbanenettet. Med busrute 850 kommer man rundt i hele Taastrup med stoppested på Høje-Taastrup Station, Høje Taastrup Rådhus, Murskeen, Sylen, Taastrupgårdsvej, Taastrup Stationscenter, Kingosparken, Ibsensvej, Jernbane Alle, Taastrup Station, Parkvej, Rødkælkevej, Markvangen, Taastrup Fritidscenter, Blåkildegård, Skolevej, Gasværksvej, Espens Vænge, Birkhøj Plejecenter, Høje Taastrup Vej, City 2, Torstorp, Østerby, Sønderby, Vesterby Torv, Nørreby, og Gøngestien. Som supplement til den kollektive trafik  tilbyder kommunen desuden flexture, der omfatter kørsel fra adresse til adresse. En flextur adskiller sig fra en almindelig bustur ved, at man kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Og man kan blive kørt hjem igen. Man kan med andre ord bestille en flextur til det tidspunkt, man ønsker, idet en Flextur ikke har nogen fast køreplan.

Erhvervs- og forretningsliv

Thurahs Alle.
Kontorlokaler i god beliggenhed, i Taastrup.

Med kontorer beliggende i Taastrup er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Taastrup, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Taastrup på Lokalebasen. (postnummer: 2630), fx på Taastrup Hovedgade og Spotorno Allé. Ligger dine kontorlokaler i Taastrup har du således mange forskellige shoppingmuligheder. Ved Taastrup Station og Hedehusene Station ligger de to gamle og hyggelige handelsgader Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade. Her findes et væld af butikker med noget for enhver smag. Slentrer man en tur på hovedgaden finder man butikker på begge sider af gaden med hvert deres særpræg. Her kan du finde alt fra god vin og mad til mode og velvære. Taastrup Hovedgade er hyggelig og lokal og anlagt således, at man både kan cykle, gå eller komme dertil i bil. Der er gode parkeringsmuligheder, tæt på alle butikkerne. Syd for Høje Taastrup Station ligger City 2, som er et af Nordeuropas største indkøbscentre med omkring 100 forskellige forretninger. Her er også forlystelser på torvet og biograf. Den svenske møbelgigant IKEA ligger ved tilkørslen til Holbækmotorvejen sammen med McDonald’s, Toys R Us og Elgiganten og flere andre.

Købekraften i området

Købekraft udvikling.
Overvejer du at leje lokaler i Taastrup? Købekraften i området kan have stor indflydelse for din virksomhed. / Shutterstock

Information om Taastrup Kommunes erhvervsvenlighed samt indbyggernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 2630. Købekraften i Taastrup er middel, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 53. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Taastrup Kommune 270.742 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Taastrup Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Taastrup en samlet placering som nummer 11, hvor Høje-Taastrup Kommune i 2015 fik en niende (9.) plads. Taastrups erhvervsvenlighed er altså gået to (2) pladser tilbage. Huspriserne i Taastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Taastrup og ikke kun til salg-priserne siger mest. Per første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Taastrup 20.003 kroner, en stigning på +2,90 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 59 hushandler i Taastrup Kommune. Der er handlet 87 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 19.871 kroner, hvilket er en stigning på +2,99 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Taastrup i perioden.

Parkeringsmuligheder

I Taastrup vil der typisk være tillknyttet parkerings(er) til kontorlejemål. Alligevel kan det være interessant at vide noget om, hvordan det er at være parkant her i kommunen. Der er gode parkeringsforhold i Høje-Taastrup Kommune og mange offentlige og private parkeringspladser. Der er dog, som i de fleste af landets øvrige kommuner, særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailere og campingvogne. Parkeringsreglerne, som vi har fra Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, gælder både i by- og landzoner med undtagelse af private fællesveje i landzonerne. Hvis parkeringsreglerne overtrædes, vil der blive opkrævet en bøde af politiet. Det er tilladt at standse eller parkere personbiler delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst to hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kilo. Lastbiler, busser, autocampere med videre må kun parkeres i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning. Høje-Taastrup Kommune har oprettet en overvåget parkeringsplads ved Høje-Taastrup Station, på Banestrøget 2. For Høje-Taastrup Kommunens borgere er parkering gratis for de første 200 borgere efter først til mølle-princippet. Kommunens borgere skal blot benytte deres sygesikringskort ved ind- og udkørsel. I tilfælde af alle pladserne er optaget, er det muligt at betale med kreditkort. Der er løbende kontrol med tilhørskommune, og borgere som ikke er bosiddende i Høje-Taastrup kommune, vil blive afkrævet betaling for den parkering, der kan bevises udført med et sygesikringskort i den periode hvor borgeren ikke har tilhørsforhold til kommunen.

Udvikling i området

Kontorer i gode omgivelser.
Det er værd at overveje udviklingen i området, før du lejer dig og din virksomhed, ind på nye kontorlokaler. / Shutterstock

Er leje af kontorlokaler i Taastrup til din kommende virksomhed i tankerne, så kan planlagte udviklingsprojekter i kommunen sige noget om din kommende virksomheds vækstpotentiale og indtjeningsmuligheder, hvorfor det kan være en god ide at kaste et blik på lokalplaner og strategier. Og der er flere pågående udviklingsprojekter i kommunen blandt andet i området mellem Høje-Taastrup Station og indkøbscentret City2. Byudviklingsprojektet for dette område kaldes ”Høje-Taastrup C. Nærheden – fremtidens forstad”. I et smukt afkappet område tæt på by og natur i Hedehusene vil Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Realdania By udvikle en ny bæredygtig bydel. Med projektet ”Nærheden – fremtidens forstad” er målet at skabe livskvalitet gennem god arkitektur, attraktive byrum, fællesskaber, aktiviteter og sundhed. Målgruppen for projektet er bred og henvender sig til alle mennesker, der har lyst til en aktiv livsstil og fællesskaber. Det skal boligudbuddet afspejle. Derfor vil der blive bygget mange forskellige boliger og med forskellige ejer-former. Det er tanken, at Nærheden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene med stort potentiale for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskab og aktivitet i by, natur og landskab. Nærheden udvikles i tæt dialog med borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter. Hedeland Naturpark ligger i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner og dækker i dag et areal på omkring 1.000 ha. Hedeland er et tidligere råstofområde, hvor der pletvist fortsat udvindes grus. Området har siden slutningen af 1970erne udviklet sig til et fantastisk rekreativt naturområde med mange aktiviteter. I juni 2016 blev der vedtaget en ny vision for Hedeland, som nu skal omsættes til en udviklingsplan, og det er i den sammenhæng, at der efterlyses ideer til områdets udvikling. Høje-Taastrup Kommune har igangsat en områdefornyelse af Hedehusene. Områdefornyelse handler om at sætte gang i byudvikling og omdannelse af byen, som både gør byen mere attraktiv at drive virksomhed i og som tiltrækker investorer. Høje-Taastrup Kommune har stort fokus på et bæredygtigt Hedehusene, hvor der er fokus på energirenovering af bygninger, store varige energianlæg, bæredygtig transport, implementering af intelligente målere, med mere.

Industrien

Kontorlokaler indretning.
Indretningen af dine nye kontorlokaler i Taastrup kunne se sådan ud. / Shutterstock

Er dine kommende kontorlokaler beliggende i Taastrup, så kan det være interessant at se på det lokale erhvervslivs rammebetingelser og almindelige vilkår. Taastrup, som er en del af Høje-Taastrup Kommune, har et stærkt erhvervsliv inden for mange brancher og et innovativt blik for fremtidens behov og potentialer. Høje-Taastrup har vedtaget en ambitiøs vækstpolitik, der skal gøre kommunen til en af landets bedste erhvervskommuner. Et realistisk mål, mener byrådet, fordi Høje-Taastrup er en af Danmarks bedst beliggende erhvervskommuner, infrastrukturen er effektiv og udbygget, der er et stort arbejdskraftsopland, og der er en række spændende og visionære udviklingsprojekter på vej. Det gælder fx udviklingen af fremtidens forstad ”Nærheden” i samarbejde med Realdania By, et helt nyt by- og erhvervsområde mellem City2 og Høje-Taastrup Station, med arbejdstitlen ”Høje-Taastrup C” og endelig verdens femte største vandland ”Nordic Water Universe”. Allerede nu er Høje-Taastrup Kommune inden i en rivende udvikling: Fra 2010 til 2016 er der skabt 9.000 nye arbejdspladser i kommunen, hovedsageligt fordi en række store virksomheder har valgt at samle hovedsædefunktioner i kommunen. Senest (august 2017) har rådgivningsvirksomheden Orbicon åbnet nyt hovedsæde i kommunen. Det er denne gunstige udvikling, byrådet ønsker at omsætte til yderligere vækst og arbejdspladser ved at sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed, åbne for nye strategiske samarbejder og gøre Høje-Taastrup endnu mere attraktiv. Høje-Taastrup er byen der aldrig sover, som har et dynamisk arbejdsmarked og hvor produktionen kører i døgndrift. Som selvstændig erhvervsdrivende kan det give mening at melde sig ind i en erhvervsforening som Erhvervsrådet Høje-Taastrup; som er et mødested og talerør for lokale virksomheder, især de små og mellemstore. Som medlem kommer du med til rådets netværksmøder. Her møder du måske en kommende kunde eller samarbejdspartner. Eller du hører et oplæg, der inspirerer dig til, hvordan du udvikler din virksomhed.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hoteller og overnatning.
Mulighed for overnatning i Taastrup. / Shutterstock

Glostrup Park Hotel på Hovedvejen i Glostrup ligger 6,4 kilometer fra Høje-Taastrup og 10 kilometer fra København. Dette miljøvenlige hotel, knap 20 minutters kørsel fra Københavns Lufthavn, midtbyen og Bella Center, er en mulighed, når dine kontorer er placeret i Taastrup, og der opstår behov for at indlogere agenter, projektmedarbejdere eller andre. Hotellet har en prisbelønnet restaurant, parkering uden beregning samt gratis adgang til wellness-faciliteter. Hotellet tilbyder desuden fladskærms-tv, te- og kaffefaciliteter samt minibar som standardfaciliteter samt gratis trådløs internetadgang overalt på hotellet. Wellness-centret har sauna, solarium, motionsrum, dampbade og massagebrusere. Yderligere afslapningsmuligheder omfatter pejs i lobbyen og tv-stue. Restauranten La Cocotte med tilhørende vinkælder har specialiseret sig i danskfranske retter tilberedt med årstidens friske råvarer. Hotellet råder desuden over et antal gratis parkeringspladser rundt om hotellet . Som supplement anbefaler hotellet parkering på den østlige side af Clarasvej bag hotellet og på Gerdasvej for enden af Clarasvej (fire minutters gang fra Glostrup Park Hotel). Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Taastrup til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.