Introduktion til området

Lagerlokaler med mange anvendelsesmuligheder i Taastrup.
Lagerlokale til leje på Telegade, Taastrup.

Taastrup er en bydel i Høje-Taastrup Kommune, som er en forstadskommune, der ligger små 20 kilometer vest for København; kommunen er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger 2007 og indgår i Region Hovedstaden. Broderparten af kommunens areal er et grødefuldt morænelandskab; ved Hedehusene findes dog omfattende aflejringer af sorteret ler, sand, grus og sten ved en israndslinje fra slutningen af sidste istid. Den gode landbrugsjord blev i sin tid fundament for 14 landsbyer, herunder kirkebyerne Høje-Taastrup, Fløng, Sengeløse og Reerslev De tre første indgår som historiske kerner i den senere byudvikling, mens Reerslev er nabo til de gamle grusgrave, der i dag udgør det store rekreative område Hedeland, der strækker sig over flere kommuner. Taastrupegnen har gennemgået en karakteristisk byudvikling, der kan følges fra den gamle landsby Høje Taastrup [uden bindestreg] og Taastrup Valby, stationsbyen Taastrup, en typisk midtvejsby, og 1980ernes Høje Taastrup by omkring den ambitiøse banegård to kilometer vest for Taastrup Station. Stationen i Taastrup blev anlagt 1847, hvor jernbanen krydser landevejen til Køge. Omkring 1900 tog byudviklingen for alvor fart med bygningen af kirke og flere skoler; og handelslivet blomstrede; kroen åbnede i 1847 og i 1963 blev Taastrup endestation for hovedstadens S-banenet, og byens forvandling fra stationsby til forstad accelererede. Der bor omkring 50.000 (2017) borgere i Høje-Taastrup Kommune, som er en kommune i udvikling. Indbyggertallet er stigende, og der er godt gang i boligbyggeriet. Kommunen er en stor pendlerkommune med ind-pendling til de mange arbejdspladser i kommunen. Der er vækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder, der giver overskud. Omkring 23.000 mennesker pendler hver dag til arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen rummer store virksomheder inden for it og service, logistik og transport, samt regional detailhandel. Samtidig findes der også mange små og mellemstore håndværks- og produktionsvirksomheder.

Områdets historie

Kirke.
Nykirke i Taastrup. / Wikimedia Commons

Høje-Taastrup blev udset som et vækstcenter i regionsplanen fra 1973, hvilket blandt andet omfattede, at kommunen skulle fungere som trafikalaflastning af Københavns centrum og Hovedbanegården, men de følgende 10 års byudvikling blev spredt og usammenhængende; især på grund af det forsinkede banegårdsbyggeriet. I starten af nullerne begynder Høje-Taastrup Station dog at leve op til sin tænkte rolle; og er blandt landets travleste trafikknudepunkter. I 1975 åbnede indkøbscenteret City2 syd for jernbanen, mens der lige nord for samme jernbane blev bygget et nyt rådhus (1980-83) og gymnasium (1981). Fra 1969 til 1985 blev der skabt rigtig mange arbejdspladser inden for servicesektoren i området mellem Roskildevej og motorvejen, blandt på grund af Teknologisk Institut og Værdipapircentralen, som slog sig ned her. I Høje-Taastrup Kommune er 20 gravhøje bevaret, mens det vides, at omkring 70 høje og mindst 10 storstensgrave er ødelagt. Siden begyndelsen af 1980erne er en række bopladser blevet ’endevendt’, hvorved de få sjællandske fund af hustomter er forøget med flere hundrede. De fleste stammer fra jernalderen, men der er også talrige bronzealderhuse, og ved Holmegårde er udgravet hytter fra tragtbægerkulturen. Syd for bopladsen Torstorp Vesterby har man fundet en gravplads med en kvindegrav og syv barnegrave. Høje-Taastrup Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af den gamle sognekommune Høje-Taastrup med Reerslev Sogn (fra Reerslev-Vindinge Kommune) og Fløng Sogn (fra Hvedstrup-Fløng Kommune) samt et mindre areal fra Roskilde Kommune.

Områdets infrastruktur

Tog.
Infrastrukturen i Taastrup gør, at du nemt kan komme til København på under 20 minutter. / Shutterstock

Infrastrukturen har betydning for din kommende virksomheds vækstpotentiale og driftssikkerhed. Med lager- og produktionslokaler i Høje-Taastrup Kommune har du adgang til en effektiv og meget rost infrastruktur, som har påvirket væksten i kommunen positivt siden 2010. Taastrup har to større erhvervsområder, der ligger tæt på motorvejsnettet og som ydermere er betjent af busser. Den offentlige transport i kommunen er udbygget med hyppig tog- og bustrafik til, fra og mellem to togstationer Taastrup Station og Høje-Taastrup Station. Dertil kommer et effektivt bybusnet, som kommunen driver i samarbejde med Movia. Taastrup ligger knap 30 kilometer fra Københavns Lufthavn og Indre by, som man hurtigt kommer til både med den kollektive transport og i bil. Regionaltoget kører eksempelvis direkte til lufthavnen og videre til Sverige fra Høje-Taastrup Station og med S-togets Linje B kan man nå Københavns Hovedbanegård på under 20 minutter. Og så er der S-busserne til Nordsjælland, der kører på tværs af jernbanenettet. Med busrute 850 kommer man rundt i hele Taastrup med stoppested på Høje-Taastrup Station, Høje Taastrup Rådhus, Murskeen, Sylen, Taastrupgårdsvej, Taastrup Stationscenter, Kingosparken, Ibsensvej, Jernbane Alle, Taastrup Station, Parkvej, Rødkælkevej, Markvangen, Taastrup Fritidscenter, Blåkildegård, Skolevej, Gasværksvej, Espens Vænge, Birkhøj Plejecenter, Høje Taastrup Vej, City 2, Torstorp, Østerby, Sønderby, Vesterby Torv, Nørreby, og Gøngestien. Som supplement til den kollektive trafik  tilbyder kommunen desuden flexture, der omfatter kørsel fra adresse til adresse. En flextur adskiller sig fra en almindelig bustur ved, at man kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Og man kan blive kørt hjem igen. Man kan med andre ord bestille en flextur til det tidspunkt, man ønsker, idet en Flextur ikke har nogen fast køreplan.

Erhvervs- og forretningsliv

Indkøb Taastrup.
Der er gode indkøbsmuligheder i området. / Shutterstock

Du har adgang til rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder, når du vælger lager- og produktionslokaler i Taastrup. I Høje-Taastrup har du mange forskellige shoppingmuligheder. Ved Taastrup Station og Hedehusene Station ligger de to gamle og hyggelige handelsgader Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade. Her findes et væld af butikker med noget for enhver smag. Slentrer man en tur på hovedgaden finder man butikker på begge sider af gaden med hvert deres særpræg. Her kan du finde alt fra god vin og mad til mode og velvære. Taastrup Hovedgade er hyggelig og lokal og anlagt således, at man både kan cykle, gå eller komme dertil i bil. Der er gode parkeringsmuligheder, tæt på alle butikkerne. Syd for Høje Taastrup Station ligger City 2, som er et af Nordeuropas største indkøbscentre med omkring 100 forskellige forretninger. Her er også forlystelser på torvet og biograf. Den svenske møbelgigant IKEA ligger ved tilkørslen til Holbækmotorvejen sammen med McDonald’s, Toys R Us og Elgiganten og flere andre. Lager- og produktionslokaler vil typisk være beliggende i Taastrups industriområder, fx i Telegade og på Hørskætten. Lager- og produktionslokaler har flere navne og findes i forskellige kategorier, fx lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Taastrup på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne er typisk separate, aflåselige og i mange tilfælde ventilerede med højt til loftet og fx udstyret med betongulve, god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

Købekraften i området

Lagerlokaler med muligheder.
Rummelige lagerlokaler på Hørskætten, Taastrup.

Påtænker du at leje lager- og eller produktionslokaler i Taastrup, så er information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i kommunen relevant. Købekraften i Taastrup er middel, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 53. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Taastrup Kommune 270.742 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Høje-Taastrup Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje lager- og eller produktionslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Taastrup en samlet placering som nummer 11, hvor kommunen i 2015 fik en niende (9.) plads; altså en beskeden tilbagegang i Taastrups erhvervsvenlighed på to (2) pladser. Huspriserne i Taastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Taastrup og ikke kun til salg-priserne siger noget om det overordnede niveau i kommunen. I første kvartal 2017 er der ikke solgt nogen fritidshuse, men til gengæld 87 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 19.871 kroner, en stigning på +2,99 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 20.003 kroner, en stigning på +2,90 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 59 parcel- og rækkehuse i Taastrup Kommune.

Parkeringsmuligheder

Der vil typisk være tillknyttet parkerings(er) til lager- og produktionslokaler i Taastrup. Alligevel kan det være interessant at vide noget om, hvordan det er at være parkant her i kommunen. Der er gode parkeringsforhold i Høje-Taastrup Kommune og mange offentlige og private parkeringspladser. Der er dog, som i de fleste af landets øvrige kommuner, særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailere og campingvogne. Parkeringsreglerne, som vi har fra Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, gælder både i by- og landzoner med undtagelse af private fællesveje i landzonerne. Hvis parkeringsreglerne overtrædes, vil der blive opkrævet en bøde af politiet. Det er tilladt at standse eller parkere personbiler delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst to hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kilo. Lastbiler, busser, autocampere med videre må kun parkeres i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning. Høje-Taastrup Kommune har oprettet en overvåget parkeringsplads ved Høje-Taastrup Station, på Banestrøget 2. For Høje-Taastrup Kommunens borgere er parkering gratis for de første 200 borgere efter først til mølle-princippet. Kommunens borgere skal blot benytte deres sygesikringskort ved ind- og udkørsel. I tilfælde af alle pladserne er optaget, er det muligt at betale med kreditkort. Der er løbende kontrol med tilhørskommune, og borgere som ikke er bosiddende i Høje-Taastrup kommune, vil blive afkrævet betaling for den parkering, der kan bevises udført med et sygesikringskort i den periode hvor borgeren ikke har tilhørsforhold til kommunen.

Udvikling i området

Lagerlokaler.
Leder du efter lager- og produktionslokaler? Så læs mere her.

En kommunes lokalplaner og strategier er ikke uvæsentlige faktorer i overvejelserne omkring leje af lager- og produktionslokaler, da planlagte udviklingsprojekter i kommunen kan have indflydelse på din virksomheds vækstpotentiale og indtjeningsmuligheder. Høje-Taastrup Kommune har igangværende byudviklingsprojekter som Nærheden og Høje-Taastrup C, der bygger på intelligente løsninger inden for energi, vandforsyning, spildevand og transport med videre til gavn for økonomi, tryghed og miljø. Moderne byer, der bruger den nyeste digitale udvikling til at sikre høj livskvalitet og udnytte ressourcerne mest effektivt, kaldes smart cities. En smart by indsamler data og udnytter mobile netværk til fx at styre trafiklys, overvågning, gadebelysning og parkeringspladser. I Hedehusene Station og op til Hedeland er Høje-Taastrup Kommune i tæt partnerskab med Realdania By i færd med at opføre en ny bæredygtig bydel, som har fået navnet Nærheden. Den skal være et forbillede for fremtidens forstad med fokus på en nem hverdag og et stærkt fællesskab. De første rækkehuse forventes at stå klar til indflytning ultimo 2017. På sigt vil den nye bydel kunne huse 8.000 borgere. Området mellem Høje-Taastrup Station og City 2 omdannes i de kommende år til en levende bydel med et attraktivt parkstrøg og plads til 3.000 nye borgere. Byrådet har desuden truffet principbeslutning om, at det nye rådhus skal ligge i Høje-Taastrup C og på den måde være med til at kickstarte udviklingen i den nye bydel. Høje-Taastrup Kommune er allerede danmarksmester i jobvækst. Der er oprettet 8.000 nye arbejdspladser siden 2013, og hver dag kommer der nye arbejdspladser inden for hightech, finans og detailhandel. Kommunen har desuden en række af entreprenante virksomheder og ikke mindst store og kendte arbejdspladser som fx IKEA, Teknologisk Institut, Rockwool, DSV, Danske Bank, Nordea, PostNord, DSB, Orbicon og CPH Markets. Det er alle virksomheder, der gennem arbejdspladser, videnproduktion og socialt ansvar sikrer økonomisk fremdrift i hele området.

Industrien

Taastrup industri.
Høje-Taastrup er byen der aldrig sover, som har et dynamisk arbejdsmarked og hvor produktionen kører i døgndrift. / Shutterstock

Lejer du lager- og produktionslokaler i Taastrup, så kan det være interessant at kaste et blik på, hvad der rører sig i det lokale erhvervsliv i kommunen. Tastrup, som er en del af Høje-Taastrup Kommune, har et stærkt erhvervsliv inden for mange brancher og har tiltrukket så mange nye virksomheder til, kommunen, at Høje-Taastrup er blevet danmarksmester i jobvækst. Det skaber spændende jobmuligheder inden for kommunens grænser. Et af de aktuelle projekter, der skal stimulere økonomi og erhvervsliv yderligere – og som det kan være interessant at følge med erhvervslokaler her i kommunen – er udviklingen af Høje Taastrup C, der skal omdanne de centrale dele af Høje-Taastrup By til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel med flere boliger og mere erhverv. I området skal der desuden anlægges et centralt grønt og blåt parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen. Det er visionen at udvikle den centrale del af byen til en bydel, som er sammenhængende og mangfoldig med aktiviteter og tryghed. Byrådet ønsker at udnytte byens centrale arealer til at gøre byen højere og tættere. Flere boliger og erhverv i byen vil skabe liv og arbejdspladser og maksimere handelen. Denne byudvikling vil samtidig bidrage til, at Høje-Taastrup by også fremadrettet kan er et attraktivt knudepunkt for kollektiv trafik, handel og erhverv, og en by man gerne vil bo og drive virksomhed i. Den nye bydel vil blive udviklet over en årrække, og kan rumme op til 1.200 boliger, cirka 114.000 kvadratmeter erhverv, 10.000 kvadratmeter detailhandel og 22.000 kvadratmeter til offentlige funktioner. Høje-Taastrup er byen der aldrig sover, som har et dynamisk arbejdsmarked og hvor produktionen kører i døgndrift.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hoteller og overnatning.
Hvis du overvejet at leje erhvervslokaler i Taastrup, vil der altid være mulighed for, at kunder kan overnatte på hotel. / Shutterstock

Har du lager- og produktionslokaler i Taastrup, og der opstår behov for at indkvartere gæster i kortere eller længere perioder, så er Scandic i Glostrup en mulighed.  Scandic Glostrup ligger lige ved siden af ​​E55-motorvejen og byder på gratis parkering og trådløst internet samt værelser med satellit-tv og skrivebord. Glostrup Butikscenter ligger 1,2 kilometer derfra. Til samtlige værelser på Scandic Hotel Glostrup hører eget badeværelse med bruser. Nogle af værelserne har separat opholdsstue med opholdsområde. Gæsterne kan træne i fitnesscentret og slappe af i saunaen eller solariet. Hotellets restaurant tilbyder italienske retter og serverer dagligt en morgenbuffet. Lobbybaren byder desuden på en bred vifte af drikkevarer. Hotellet er indrettet i et stilrent, nordisk design med farverige detaljer. Hotellet henvender sig til folk på forretningsrejse i København og omegn og tilbyder også konferencefaciliteter med plads til op til 430 personer, men har også grupperum, der er oplagte til mindre møder og gruppearbejde. Derudover har hotellet moderne, indendørs fitnessfaciliteter og tilbyder parkering lige foran hotellet. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Taastrup til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.