Introduktion til området

Ishøj kirke
Kirken i Ishøj. / Wikimedia

Ishøj er en moderne kommune i vækst, hvor der i dag bor omkring 22.350 (2016) indbyggere mod kun 3.000 for bare 30 år siden. Det moderne Ishøj finder man omkring Ishøj Bycenter. Her er der gader og torve med rådhus, butikker og spisesteder i enhver afskygning. Ishøj er en grøn kommune med vådområder, mark og skov på mere end 75 procent af kommunearealet. Og så er Ishøj byen ved stranden med lystbådehavn, campingpladser og indsøer. Ishøjs indbyggere betegner byen som er en flerkulturel by med mange nationaliteter, et spirende musikliv og enestående museer. Ishøj er ydermere Vestegnens uddannelsesby. Her flokkes unge til Ishøj og Taastrup Handelsskole og Ishøj Tekniske Skole samt Sydkysten Gymnasium (NEXT), som er et af landets største uddannelsessteder med mange studerende inden for blandt andet kommercielle fag. Det er nemt at komme til og omkring i Ishøj. S-toget kører 10 minutters drift mellem Hillerød, Holte og Køge og stopper ved Ishøj Station mange gange i timen, og så er der direkte adgang til motorvejen. Der er 37 kilometer beskyttede cykelstier i kommunen, hvor cykelentusiaster kan færdes trygt og sikkert og komme nemt rundt i hele kommunen. Ishøj kan bryste sig af ”kommunens styrke”, som er den store mangfoldighed i byen, er er hjemsted for mere end 110 forskellige nationaliteter. Ishøjs absolut største turistattraktion er det internationalt anerkendte ARKEN Museum for Moderne Kunst, som hvert år tager imod cirka 150.000 besøgende. Du kan også opleve den fine sandstrand på Ishøj Strand, det hyggelige maritime miljø i Ishøj Havn, idylliske landsbyer i naturskønne omgivelser, golfbane, dyrepark og en beliggenhed tæt på hovedstaden. Modsat havnen ligger ARKEN, som bestemt er et besøg værd – her er der foruden gode møde- og konferencefaciliteter også kulturcafe og museumsbutik – er du på udkig efter flot plakatkunst til dine erhvervslokaler. ARKEN har en af de mest omfattende samlinger af samtidskunst i Norden. Også arkitekturen er fascinerende, og indvendigt er der mere end 400 værker, der har til formål at åbne øjne og sætte nyt perspektiv på livet.

Områdets historie

Historien om Ishøj.
Ishøj kommune er over 100 år gammel. / Shutterstock

Ishøj Kommune blev oprettet i 1842 under navnet Torslunde-Ishøj Sognekommune, fordi den bestod af sognene Torslunde (landsbyen Torslundemagle) og Ishøj (landsbyerne Ishøj og Tranegilde), begge i Smørum Herred, og efter Ishøj Sogn var blevet kraftigt udbygget, skiftede kommunen i 1975 navn til Ishøj. Oprindeligt var der et skel mellem de gamle beboere i landsbyen Ishøj, som var landbrugsområde og tilflytterne ved stranden, hvor flere og flere bosatte sig fra 1960erne og frem, og Ishøj Kommune gik tidligt i gang med gennemførelsen af det dengang nedsatte Køge Bugt-udvalgs planer. I 1966 besluttede sognerådet i Ishøj, at ud af de kommende boliger i kommunen skulle 50 procent være lejeboliger og 50 procent ejerboliger. Det skyldtes især, at synet på lejeboliger havde ændret sig, og man var begyndt at sige almennyttige boliger frem for socialt boligbyggeri. Opførelsen af Ishøj-Planen begyndte i januar 1970, og blev afsluttet tre år senere med den hidtil mest gennemførte montagebyggeproces i Danmark; der blev i perioden opført 363 kvadratmeter bolig per arbejdsdag. I begyndelsen var det svært at få udlejet lejlighederne på trods af den høje boligstandard. Derfor sænkede man indskuddet fra 11.000 til 1.000 kroner. Det virkede, men indflytterne var ofte gæstearbejdere eller ufaglærte i byggebranchen, hvilket betød stigende udgifter til drift, socialhjælp samt og lavere skatteindtægter i kommunen. I perioden 2001-2010 gennemgik Ishøj-Planen – som i den forbindelse skiftede navn til Vejleåparken Danmarkshistoriens hidtil dyreste renoveringsprojekt på 1.3 milliarder kroner, der skulle give kvarteret et løft. Det ensformige udtryk, kendt fra Avedøre Stationsby, blev fjernet til fordel for individuelle udtryk for at puste liv i og skabe forskellige identiteter i bebyggelsen. Det kunstneriske arbejde blev ledet af Bjørn Nørgaard.

Områdets infrastruktur

Infrastruktur
Ishøj har en velfungerende infrastruktur. / Shutterstock

Infrastrukturen i forhold til offentlig trafik og mortovejsnet i Ishøj er rigtig god, og det mærker man med erhvervslokaler her i kommunen. Desuden er stort set al offentlig og privat service i kommunen koncentreret i Ishøj Bycenter, der betjenes af store parkeringsarealer og S-togsstation. Ishøj har et velplanlagt vej- og stisystem med adskillelse af biler og bløde trafikanter og broderparten af de cirka 7.000 beskæftigede, som arbejder uden for kommunen, tager S-toget, som også om sommeren benyttes af mange besøgende til Strandparken, som er et af landets mest alsidige fritidsområder med strand, grønne områder, lystbådehavn og vandsportsklubber. Køge Bugt Motorvejen (M10), der løber langs med og også forbi Ishøj, er motorvejen mellem Gl. Køge Landevej og Ølby, som er en del af europavejene. I dag er motorvejen Danmarks mest trafikerede vejstrækning med over 100.000 trafikanter i døgnet. Køge Bugt Motorvejen krydser et moseområde nord for Mosede Landevej ved afkørsel 29, hvilket fik betydning for anlægsarbejdet af motorvejen. For at understøtte den store vægtbelastning fra vejen blev der banket et meget stort netværk af betonpæle ned i den bløde mosejord, som desværre viste sig at være utilstrækkelig; vejen sank simpelthen ned i mosen. Det viste sig, at man havde ramt nogle bakker i mosen så den var meget dybere end først antaget. Flere betonpæle måtte til og der blev lagt betonplader ovenpå så motorvejen kunne anlægges færdig. Under udvidelsen af strækningen fra seks til otte spor mellem Mosede Landevej – motorvejskryds i Ishøj – opstod problemet igen. Og valget stod mellem flere betonpæle eller en alternativ løsning. Med tanke på de problemer man før havde haft med mosen og den næsten dobbelte vægtforøgelse, som udvidelsen medførte, satsede man i stedet på en mere enkel løsning. Man erstattede betonpælene med flamingokasser, så vejen i dag ligger direkte oven på den bløde jord i mosen og vugger, mens flamingoen agerer støddæmper. Ishøj har et velfungerede og udbygget bus-net, og der er én S-togsstation i byen, hvorfra man kan tage Linje E (Holte – Køge, stopper på udvalgte, herunder Ishøj, stationer på strækningen) og Linje A (stopper på alle stationer mellem Hillerød og Hundige). Begge linjer kører med 10 minutters drift i begge retninger, og turen til Københavns Hovedbanegård tager (med Linje E)  under 20 minutter.

Erhvervs- og forretningsliv

Forretningsliv
Ishøj er et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler. / Shutterstock

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik og rigtig gode indkøbsmuligheder er Ishøj et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Ishøj Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel, og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Ishøj er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarter, blandt andet på Baldershøj og Baldersbækvej. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Ishøj.

Købekraften i området

købekraft
Købekraften i Ishøj. / Shutterstock

Information om kommunens erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Ishøj er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i postnummer 2635. Købekraften i Ishøj ligger i den lavere ende, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 9. plads i en sammenligning foretaget af Danmarks Statistik af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Ishøj Kommune 187.126 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Ishøj Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Ishøj en samlet placering som nummer 29, hvor kommunen i 2015 fik en 11. plads – altså en markant tilbagegang i Ishøjs erhvervsvenlighed, set med Dansk Industris øjne. Huspriserne i Ishøj er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Ishøj og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I tredje kvartal 2016 er der er ikke handlet nogen fritidshuse, men 18 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 18.860 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +0,46 procent i forhold til andet kvartal af 2016, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 18.880 kroner per kvadratmeter, en stigning på +4,88 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 23 parcel- og rækkehuse i Ishøj Kommune.

Parkeringsmuligheder

De almindelige parkeringsforhold i Ishøj Kommune kan have relevans i forbindelse med etablering af virksomhed i erhvervslokaler her i kommunen. Når du søger efter erhvervslokaler i 2635 Ishøj på Lokalebasen, får du naturligvis oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dine erhvervslokaler eller om der er mulighed for tilkøb eller leje tæt på erhvervslokalerne. Ishøj har indført nogle særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailer og campingvogne i kommunen. For personbiler gælder det, at det er tilladt at standse eller parkere delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område, så længe det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst to hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, som ikke overstiger 3.500 kilo. Lastbiler, busser, autocampere med videre. Parkering må kun ske i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning. Lastbiler, busser og autocampere er et køretøj med en tilladt totalvægt over 3.500 kilo. Trailere, campingvogne, motorredskaber og traktorer. Påhængskøretøjer, fx campingvogne og trailere med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kilo må dog parkeres i op til 24 timer medmindre andet angives ved afmærkning.

Udvikling i området

udvikling
De seneste år har været præget af positiv udvikling. / Shutterstock

Udviklingen af Ishøj fra landkommune til etableret satellitby er forgået meget hurtigt. Det var oprindeligt Køge Bugt-loven fra 1961, der dannede grundlag for udbygningen af lokalområdet, og fra 1965 til 2006 voksede befolkningstallet i Ishøj fra færre end 3.000 til omkring 21.000; og det var fortrinsvis i 1970erne, at befolkningstilvæksten steg så markant. Det skyldtes ikke mindst færdiggørelsen af en række almennyttige boligbyggerier i området. I de første år stod det sløjt til med udlejningen af lejlighederne – det var vanskeligt, især på grund den manglende S-togs-forbindelsen til København, som først stod færdig og kunne indvies i 1976. I dag bor mere end halvdelen af Ishøjs indbyggerne i etageejendomme, som ligger tæt på Ishøj Bycenter, mens parcelhuskvartererne er placeret i større afstand fra stationsområdet. Næsten al offentlig og privat service i kommunen er koncentreret i Ishøj Bycenter, der betjenes af store parkeringsarealer og S-togsstation. Ishøj har et udbygget sti- og vejsystem, hvor biler og de mere bløde trafikanter holdes  adskilt. Blandt andre fælles faciliteter kan nævnes det tidligt udbyggede kabel-tv-net og den vidtforgrenede fjernvarmeforsyning. Tilflytterne til Ishøj har hovedsageligt været unge børnefamilier, hvilket har krævet en voldsom udbygning af blandt andet skolesystemet, og kommunen har i dag gymnasium, handelsskole og teknisk skole. Udviklingen i kommunen har været præget af indvandrerdebatten, en debat, som Ishøj har stået centralt i, da 25,2 procent af kommunens indbyggere har udenlandsk baggrund, hvoraf de fleste er fra Tyrkiet. I 1990erne kunne det dog positivt konstateres, at tredjegenerationsindvandrerne til Ishøj på væsentlige områder havde tilpasset sig dansk levevis, fx var fødselstallet faldet kraftigt.

Industrien

traffic
Der er omkring 20 minutters kørsel til København, fra Ishøj. / Shutterstock

Ishøj Kommune prioriterer erhvervslivet, og flere instanser tilbyder til sammen en bred pallette af ydelser til nystartede og etablerede virksomheder i kommunen, hvoraf Ishøj Erhvervskontor er en af dem. Erhvervskontoret har et tæt samarbejde med Ishøj Erhvervsforening og Erhvervskontaktudvalget, hvor Ishøj Erhvervskontor fungerer som sekretariat. Her arbejdes der for at skabe de bedst mulige rammer for vækst og udvikling af erhvervslivet i Ishøj Kommune. Et af tiltagene er erhvervsområdet Winthersminde, som er et erhvervsområde i Ishøj, der primært henvender sig til transport- og distributionsvirksomheder, og som er beliggende klos op ad motorvejen. Winthersminde er således perfekt placeret lige ved afkørslen til Motorring 4 (04) og tæt på motorvejene E20 og E47. Erhvervsområdet Winthersminde er forbeholdt transport- og distributionserhverv og produktionsvirksomheder med et betydeligt transportbehov. Infrastrukturen er god, foruden den korte afstand til motorvejsnettet, så ligger Winthersminde i gåafstand til bus og S-bus – 20 minutters kørsel til København – tre kilometer til S-tog og ligeledes tre kilometer til letbanen mellem Ishøj og Lyngby, når den står klar i 2023. IværksætterIshøj er et gratis tilbud til dig, der overvejer at blive selvstændig eller allerede har startet egen virksomhed. IværksætterIshøj tilbyder målrettet sparring og vejledning samt arrangementer til kommunens iværksættere, så går du og pønser på en ide eller er du allerede så småt i gang, og ønsker en at vende udfordringerne med, så kan du stille spørgsmål både før og efter start af virksomhed der. IværksætterIshøj inviterer hver måned (juli og december undtaget) til Åbent Netværk, der er målrettet alle nye og kommende virksomheder, og hvor det er muligt at blive en del af et aktivt iværksættermiljø, der gerne vil hjælpe og udvikle hinanden. På den åbne netværksdag kan du stille spørgsmål og vende dem sammen med Iværksætterkonsulenten og de øvrige deltagere. IværksætterIshøj holder til i Ishøj Centret, Store Torv, 2. sal. Der er ingen tilmelding, man møder bare op og deltagelse er gratis. Se oversigten over kommende netværksmøder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

hotel motel mm
Læs mere her om hotel og overnatning i området. / Shutterstock

Driver du virksomhed fra erhvervslokaler i Ishøj, har du, foruden Zleep Hotel (tidligere Ishøj Hotel) oven på stationscentret ved Ishøj Station, kun få hoteller i at vælge imellem, så opstår behovet for indkvartering af fx medarbejdere, kunder, projektmedarbejdere eller andre, så skal du kigge ud over kommunegrænsen, fx til hotelkæden Scandic i Hvidovre og Sydhavn eller Glostrup Park Hotel. Zleep Hotel er det lille hotel, beliggende i Ishøj Bycenter. Hotellet har 42 værelser, som ofte kan byde tilbagevendende gæster velkommen, fordi de sætter pris på den afslappede stemning på hotellet og på grund af den skønne udsigt fra værelserne på 8. og 9. etage, fortæller værterne. Hotellet ligger centralt i byen, og med i værelsesprisen hører gratis parkering foran bygningen – du kan frit benytte den store parkeringsplads foran Bycenteret og du kan se bort fra tidsbegrænsningen på tre timer; den gælder ikke for hotellets gæster, som må holde der 24 timer i døgnet. Zleep Hotel Ishøj er det økonomiske valg – en fornuftig hoteloplevelse og en god nats søvn til en relativt lav pris. Ydermere ligger hotellet kun 500 meter væk fra motorvejsnettet, så du kommer nemt dertil i bil. Foretrækker du S-toget, skal du stå af på Ishøj Station, som ligger i forlængelse af Ishøj Bycenter, og altså stort set i samme bygning som hotellet. Linje E (Holte – Køge, stopper på udvalgte, herunder Ishøj, stationer på strækningen) og Linje A (stopper på alle stationer mellem Hillerød og Hundige) kører med 10 minutters drift, og turen til Københavns Hovedbanegård (Linje E) tager under 20 minutter. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Ishøj og omegn til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.