Introduktion til området

Introduktion Ishøj
Kontor til leje på Baldersbækvej, Ishøj.

Ishøj, som har 22.358 (2016) indbyggere og en befolkningstæthed på 855 indbyggere per kvadratmeter, strækker sig over et areal på 26,15 kvadratkilometer. Ishøjs indbyggere betegner byen som er en flerkulturel by med mange nationaliteter, et spirende musikliv og enestående museer. Ishøj er ydermere Vestegnens uddannelsesby. Her flokkes unge til Ishøj og Taastrup Handelsskole og Ishøj Tekniske Skole samt Sydkysten Gymnasium (NEXT), som er et af landets største uddannelsessteder med mange studerende inden for blandt andet kommercielle fag. Ishøj bryste sig gerne af sin store styrke, som er den byens mangfoldighed. Ishøj er nemlig hjemsted for mere end 110 forskellige nationaliteter. Ishøjs største turistattraktion er det internationalt anerkendte ARKEN Museum for Moderne Kunst, som hvert år tager imod cirka 150.000 besøgende. Du kan også opleve den fine sandstrand på Ishøj Strand, det hyggelige maritime miljø i Ishøj Havn, idylliske landsbyer i naturskønne omgivelser, golfbane, dyrepark og en beliggenhed tæt på hovedstaden. Modsat havnen ligger ARKEN, som bestemt er et besøg værd – her er der foruden gode møde- og konferencefaciliteter også kulturcafe og museumsbutik – er du på udkig efter flot plakatkunst til kontoret. ARKEN har en af de mest omfattende samlinger af samtidskunst i Norden. Også arkitekturen er fascinerende, og indvendigt er der mere end 400 værker, der har til formål at åbne øjne og sætte nyt perspektiv på livet. Det er nemt at komme til og omkring i Ishøj. S-toget kører 10 minutters drift mellem Hillerød, Holte og Køge og stopper ved Ishøj Station mange gange i timen, og så er der direkte adgang til motorvejen. Der er 37 kilometer beskyttede cykelstier i kommunen, hvor cykelentusiaster kan færdes trygt og sikkert og komme nemt rundt i hele kommunen.

 

Områdets historie

ishøj flag.
Ishøj har sit eget flag. / Shutterstock

Indenfor den nuværende Ishøj kommune lå der i gamle dage fire landsbyer. Torslundelille som var den første og mindste af dem blev nedlagt allerede i 1714, og så var der tre. De to større landsbyer kom til at lægge navn til sognerådskommunen Thorslunde-Ishøj; dette skete med indførelsen af sogneforstanderskabet i 1842. Ishøj er et gammelt landbrugsområde og oprindeligt var der et skel mellem de gamle beboere i landsbyen og de nye ved stranden, hvor flere og flere bosatte sig fra 1960erne. I 1966 besluttede sognerådet, at ud af de kommende boliger i Ishøj skulle 50 procent være lejeboliger og 50 procent ejerboliger. Synet på lejeboliger havde ændret sig – man var begyndt at sige almennyttige boliger frem for socialt boligbyggeri. Opførelsen af Ishøj-planen indledtes i januar 1970, og afsluttedes tre år senere med den hidtil mest gennemførte montagebyggeproces i landet. Der opførtes hver dag arbejdet pågik 363 kvadratmeter bolig. Kommunen skiftede siden navn, først til Torslunde-Ishøj, så til Ishøj i 1975. Alle tre landsbyer findes stadig, men landsbyen Ishøj har skiftet navn til det helt anderledes Ishøj Landsby. Den nye by ved stranden overtog ved etableringen navnet Ishøj. Den mindste af de tre landsbyer hedder Tranegilde, og er – som  navnet lyder – opkaldt efter tranen. Her ligger der, modsat de to andre landsbyer, ingen kirke, men det er til gengæld den bedst bevarede landsby, hvor også Ishøjs Lokalhistorisk Arkiv holder til. Kulturstedet Bredekærgård genåbnede i april 2012, hvis drift varetages af en flere lokale foreninger. Her tilbydes en vifte af aktiviteter, et aktivt miljø – som arkivet også er en del af. Arkivet har en stor billedsamling og vi en masse udsendelser fra TV-Ishøj, som kan ses på YouTube.

Områdets infrastruktur

infrastruktur.
Med kontorlokaler i Ishøj, er du altid tæt på motorvejsnet og offentlig transport. / Shutterstock

Ishøj Kommune er en forstadskommune, beliggende 15 kilometer sydvest for Københavns centrum. Det naturskabte terræn er som i størstedelen af Køge Bugt-området en plan moræneflade med leret, frugtbar jord. Det udgør en del af heden i området mellem København, Køge og Roskilde. Tidligere dominerede lavtliggende strandenge med rørskove ud mod Køge Bugt, men i 1980 men i 1980 stod Strandparken (tidl. Køge Bugt Strandpark) med kunstigt anlagte strandsøer, badestrand og lystbådehavn færdig. De vestlige og nordlige dele af Ishøj Kommune er landbrugsland med landsbyerne Torslunde Ishøj Landsby og Tranegilde. Området omkring Tranegilde ( Vallensbækkilen) indgår i Fingerplanen. Mod øst omkring Køge Bugt-motorvejen og S-togs-linjen mellem Køge, Holte og Hillerød ligger kommunens bymæssige bebyggelse koncentreret på et cirka 300 hektar stort areal. Her ligger et mindre engrosvare- og industriområde samt boligkvarterer med Ishøj Bycenter ved Ishøj Station som midtpunkt. Ishøj har et effektivt og udbygget offentlig trafiktilbud med S-tog og busser. Næsten al offentlig og privat service i kommunen er koncentreret i Ishøj Bycenter, der betjenes af store parkeringsarealer og S-togsstation. Ishøj har et velplanlagt vej- og stisystem med adskillelse af biler og bløde trafikanter. Hovedparten af de cirka 7.000 beskæftigede, som arbejder uden for kommunen, tager S-toget, som også om sommeren benyttes af mange besøgende til Strandparken, som byder på strand, store grønne områder, lystbådehavn, vandsportsklubber med mere. Køge Bugt Motorvejen (M10), der løber langs med og også forbi Ishøj er motorvejen mellem Gl. Køge Landevej og Ølby ved og er en del af europavejene. I dag er motorvejen Danmarks mest trafikerede vejstrækning med over 100.000 trafikanter i døgnet. Køge Bugt Motorvejen krydser igennem et moseområde nord for Mosede Landevej afkørsel 29.

Erhvervs- og forretningsliv

Baldersbækvej kontorlokaler.
Kontorlokaler på Baldersbækvej, Ishøj.

Det skorter ikke på indkøbsmuligheder i Ishøj. Der er mange butikker at vælge imellem. Se fx oversigten over dagligvarebutikker, boligindretningsforretninger, cafeer og restauranter, personlig pleje, mode med videre i Ishøj Bycenter. Med kontorer beliggende i Ishøj er du tæt på strand, grønne områder og masser af kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Ishøj, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Ishøj på Lokalebasen.

Købekraften i området

købekraft
Købekraften i Ishøj. / Shutterstock

Information om Ishøj Kommunes erhvervsvenlighed samt indbyggerne i Ishøjs indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 2635. Købekraften i Ishøj er ikke den bedste, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 9. plads i en sammenligning foretaget af Danmarks Statistik af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Ishøj Kommune 187.126 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Ishøj Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Ishøj en samlet placering som nummer 29, hvor kommunen i 2015 fik en 11. plads – altså en markant tilbagegang i Ishøjs erhvervsvenlighed, set med Dansk Industris øjne. Huspriserne i Ishøj er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Ishøj og ikke kun til salg-priserne siger mest. I tredje kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Ishøj 18.880 kroner per kvadratmeter, en stigning på +4,88 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 23 hushandler i Ishøj Kommune. Der er handlet 18 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 18.860 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +0,46 procent i forhold til andet kvartal af 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Ishøj i perioden.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsforholdene i Ishøj Kommune kan være interessante at vide lidt om, hvis du påtænker at drive virksomhed fra kontorer her i kommunen. OBS: når du søger efter kontorer i postnummer 2635 Ishøj på Lokalebasen, får du naturligvis oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dine kontorlokaler eller om der er mulighed for tilkøb eller leje tæt på kontorerne. Ishøj har indført nogle særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailer og campingvogne i kommunen. For personbiler gælder det, at det er tilladt at standse eller parkere delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område, så længe det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst to hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, som ikke overstiger 3.500 kilo. Lastbiler, busser, autocampere med videre. Parkering må kun ske i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning. Lastbiler, busser og autocampere er et køretøj med en tilladt totalvægt over 3.500 kilo. Trailere, campingvogne, motorredskaber og traktorer. Påhængskøretøjer, fx campingvogne og trailere med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kilo må dog parkeres i op til 24 timer medmindre andet angives ved afmærkning.

Udvikling i området

udvikling i området
Ishøj har de seneste år oplevet stor fremgang. / Shutterstock

Ishøj har været i rivende udvikling stort set hele sin levetid, og disse år er ingen undtagelse. Det indgår i byrådets vision for Ishøj, at byen i 2026 er en by, der synligt har styrket sin profil som en attraktiv by, der tiltrækker både både virksomheder og borgere. På den baggrund er der skabt attraktive byrum, som opfordrer til bevægelse og ophold og de forbedrede stiforbindelser har medført, at mange flere bevæger sig til fods og på cykel rundt i kommunen. Der er skudt flere nye boligområder op og ’midtbyen’ med bycenteret og omdannelsesområdet har skabt dynamik til gavn for både eksisterende og nye erhverv og virksomheder. Ifølge den godkendte lokalplan vil naturen og vandet været rykket ind i Ishøj i 2026, og den grønne struktur vil have knyttet byen og landskabet omkring den sammen. Landsbyerne vil fortsat være attraktive bosætningsområder, og vil fremstå med deres bevaringsværdige bebyggelser i kontrast til den planlagte by. Ishøj er de multikulturel forstad med et rigt kulturliv, og kulturen og kulturarven ønsker man fortsat skal fungere som drivkraft for udviklingen. I disse år pågår desuden en udvidelse af attraktive lokaliseringsmuligheder for erhverv tæt på motorvejen, nye boligområder, samt fornyelse af eksisterende boligområder er også skudt i gang. Ishøj er centralt placeret i Fingerplanen på den sydlige byfinger – som er en del af hovedstadsområdet. Den nære beliggenhed og attraktive placering tæt på kollektiv trafik, motorvejsnettet samt natur og strand, betyder, at Ishøj har gode muligheder for at blive en central del i den udvikling, som både København og Øresundsregionen står overfor. Med Kommuneplan 2014 tog Ishøj Kommune første skridt til at udbygge og styrke kommunes kvaliteter, og på den måde udvikle Ishøj til en levende, mere sammenhængende kommune, der går styrket ind i fremtiden som et godt sted at drive virksomhed og et trygt sted at bo.

Industrien

kontorer i ishøj
Erhvervslivet er i høj kurs i Ishøj. / Shutterstock

Overvejer du at drive din virksomhed fra kontorer i Ishøj, er det værd at vide, at erhvervslivet her er i høj kurs i Ishøj, og at der pågår mange indsatser, primært kommunalt for at tiltrække virksomheder til kommunen, fx indgår Ishøj Erhvervskontor i et tæt samarbejde med det lokale erhvervsnetværk og tilbyder tilsammen en bred pallette af ydelser til nystartede og etablerede virksomheder i kommunen, hvoraf Ishøj Erhvervskontor er en af dem. Ishøj Erhvervsforening og Erhvervskontaktudvalget, hvor Ishøj Erhvervskontor fungerer som sekretariat arbejder for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vækst og udvikling af erhvervslivet i Ishøj Kommune. Et af tiltagene er erhvervsområdet Winthersminde, som er placeret ved afkørslen til Motorring 4 (04) og tæt på motorvejene E20 og E47. Erhvervsområdet Winthersminde er forbeholdt transport- og distributionserhverv og produktionsvirksomheder med et betydeligt transportbehov. Infrastrukturen er god, foruden den korte afstand til motorvejsnettet, så ligger Winthersminde i gåafstand til bus og S-bus – 20 minutters kørsel til København – tre kilometer til S-tog og ligeledes tre kilometer til letbanen mellem Ishøj og Lyngby, når den står klar i 2023. IværksætterIshøj er et gratis tilbud til dig, der overvejer at blive selvstændig eller allerede har startet egen virksomhed. IværksætterIshøj tilbyder målrettet sparring og vejledning samt arrangementer til kommunens iværksættere, så går du og pønser på en ide eller er du allerede så småt i gang, og ønsker en at vende udfordringerne med, så kan du stille spørgsmål både før og efter start af virksomhed der. IværksætterIshøj inviterer hver måned (juli og december undtaget) til Åbent Netværk, der er målrettet alle nye og kommende virksomheder, og hvor det er muligt at blive en del af et aktivt iværksættermiljø, der gerne vil hjælpe og udvikle hinanden. På den åbne netværksdag kan du stille spørgsmål og vende dem sammen med Iværksætterkonsulenten og de øvrige deltagere. IværksætterIshøj holder til i Ishøj Centret, Store Torv, 2. sal. Der er ingen tilmelding, man møder bare op og deltagelse er gratis. Se oversigten over kommende netværksmøder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Overnatning i Ishøj
Der er mange hoteller til gode priser i Ishøj. / Shutterstock

Foruden Zleep Hotel, som tidligere gik under navnet Ishøj Hotel, tæt på Ishøj Station, så er udvalget af hoteller i Ishøj ret beskedent, så er dine kontorer beliggende her i kommunen, og opstår behovet for indkvartering af fx medarbejdere, kunder, projektmedarbejdere eller andre, så skal du ud over kommunegrænsen, fx til et af Scandic-kædens hoteller i Hvidovre eller Sydhavn eller Glostrup Park Hotel. Zleep Hotel er det lille hotel, beliggende i Ishøj Bycenter. Hotellet har 42 værelser, og mange repeat customers, der sætter pris på den afslappede stemning på hotellet og på grund af den imponerende udsigt fra værelserne på de øverste etager, fortæller forpagterne. Hotellet ligger centralt i Ishøj, og med i værelsesprisen følger gratis parkering foran bygningen – du kan frit benytte den store parkeringsplads foran Bycenteret, og du kan se bort fra tidsbegrænsningen på tre timer; den gælder ikke for hotellets gæster, som må holde der 24 timer i døgnet. Zleep Hotel Ishøj er det økonomiske valg – en fornuftig hoteloplevelse og en god nats søvn til en relativt lav pris. Ydermere ligger hotellet kun 500 meter væk fra motorvejsnettet, så du kommer nemt dertil i bil. Foretrækker du S-toget, skal du stå af på Ishøj Station, som ligger i forlængelse af Ishøj Bycenter, og altså stort set i samme bygning som hotellet. Linje E (Holte – Køge, stopper på udvalgte, herunder Ishøj, stationer på strækningen) og Linje A (stopper på alle stationer mellem Hillerød og Hundige) kører med 10 minutters drift, og turen til Københavns Hovedbanegård (Linje E) tager under 20 minutter. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Ishøj og omegn til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.