Introduktion til området

Hvidovre Rådhus.
Hvidovre rådhus. / Wikimedia

Hvidovre fik status med borgmester og kommunalbestyrelse i 1952, og det blev markeret med to anlægsarbejder. I kommunens gamle centrum ved Hvidovre Kirke anlagdes Hvidovre Torv som en central plads med gode muligheder for udvikling af detailhandelen. Samtidig flyttede den kommunale administration bort fra området, da det nye rådhus blev bygget på bar mark halvanden kilometer længere mod syd ved siden af biblioteket. Med åbningen af en S-togsstation på Roskildebanen i 1954 tydeliggjordes den bymæssige vækst i Hvidovre, som kulminerede i første halvdel af 1960erne med opførelsen af de store betonbebyggelser Rosenhøj og Friheden, som reelt betød, at Hvidovre var udbygget, og der var nu kun plads til mindre byggerier. Hvidovre er en bydel i Storkøbenhavn med 52.648 indbyggere (2016), beliggende i Hvidovre Kommune øst for Brøndby, syd for Rødovre, vest for Valby og otte kilometer vest for København. I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 er Hvidovre Kommune forblevet selvstændig. Hvidovre Kommune, som den ser ud i dag, blev dannet i 1970 af sognene Avedøre, Hvidovre, Risbjerg og Strandmark. Bydelene Avedøre og Friheden, samt Hvidovre Nord, hører nu også ind under Hvidovre Kommune, som i alt dækker et areal på 22,84 kvadratkilometer, har 52.831 indbyggere og en befolkningstæthed på 2.313 indbyggere per kvadratkilometer. Hvidovre er en grøn forstad, der ligger tæt på det meste, fra Rådhuspladsen til strand og skov. Kommunen har en vision om at en attraktiv by at drive virksomhed fra, hvorfor kommunen tilbyder det  lokale erhvervsliv en effektiv og smidig service. Med Avedøre Holme, Filmbyen, butikscentrene Frihedens Butikscenter og Hvidovre Stationscenter og de mindre erhvervsområder markerer Hvidovre sig som en både driftig og virksom erhvervskommune. Den attraktive placering i hovedstaden tæt ved lufthavn, Øresundsbro og motorvejsnet har betydet, at mange større virksomheder har bosat sig i Hvidovre.

Områdets historie

Hvidovre station.
Med S-tog fra Hvidovre, kan man hurtigt nå forbindelser i hele Storkøbenhavn. / Wikimedia

Hvidovre blev frigjort for sit kommunale fællesskab i 1901 med områderne øst for Harrestrup Å, herunder Valby, Vigerslev og Kongens Enghave. Med deres indlemmelse i København var det tanken, at Hvidovre herefter ikke ville indgå i en bymæssig udvikling i de kommende årtier. Men allerede inden 1910 begyndte den parcelisering af Hvidovre, som på under 15 år udstykkede en tredjedel af landbrugs- og gartneriarealerne til sommerhusgrunde. Udstykningsudviklingen foregik uden nogen form for overordnet planlægning eller tanke. Når udstykkeren af en ejendom havde skaffet købere til parcelhusgrundene, blev udstykningen af ejendommen gennemført ud fra en plan, som alene havde til formål at sikre det størst mulige antal af parceller på det mindst mulige areal. Langs kysten udvikledes et sommer- og badeliv, som i 1928 førte til opførelsen af en stor søbadeanstalt. Herfra fik Hvidovre i en årrække adgang til rutebådstrafikken fra København ned gennem Køge Bugt, men fra midten af 1930erne førte forureningen til et delvist badeforbud, og strandsumpene langs Kalveboderne blev efterhånden forringet, hvilket betød, at attraktionernes kystnære beliggenhed blev mindre interessant. Parallelt med den omfattende udstykning af sommerhusgrunde foregik gennem hele perioden udstykning af gartnerier i både Hvidovre og Avedøre. I Avedøre opførtes i 1912 kaserneanlægget, Avedørelejren (som i dag blandt andet huser filmbyen) som erstatning for Paradislejren ved Vestvolden. Fra 1917 fik Avedøre yderligere en militær flyveplads, som blev anlagt på Avedørelejrens eksercerplads vest for det rekreative område Vestvolden.

Områdets infrastruktur

Fugleperspektiv
Fugleperspektiv over området. / Wikimedia

Infrastrukturen i det område, hvor du påtænker at leje erhvervslokaler i og drive virksomhed fra er relevant i forhold til fx varelevering, kundebesøg og rekruttering af medarbejdere. Hvidovre kommune grænser op til Valby, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune. Med bus eller S-tog kommer man nemt og hurtigt til og fra Indre By. S-togsstationerne Hvidovre, Rødovre, Åmarken, Friheden og Avedøre betjener Hvidovre Kommune. Holbæk Motorvejen (rute 21) starter i Hvidovre Kommune og Hvidovre er velforsynet med kollektiv transport i form af busser og S-tog, som drives af henholdsvis busselskabet Movia og DSB. Busnettet i Hvidovre drives af busselskabet Movia, og du finder køreplaner, priser, rejseruter med videre på Movias hjemmeside. Togdriften på de fem S-togsstationer i Hvidovre Kommune varetages af DSB, og du kan se køreplaner, priser og planlægge din rejse med mere på DSBs hjemmeside. Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler. Flextrafik er fritidskørsel med handicapbusser for dig, der ikke kan benytte offentlige transportmidler og per 1. marts 2016 kan du benytte flextrafik til alle kørselsformer, herunder fornøjelser samt behandlingstilbud så som tandlæge, læge med videre.

Erhvervs- og forretningsliv

Erhvervslokaler i Hvidovre
Velbeliggende erhvervslokaler på Hammerholmen i Hvidovre.

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet og regelmæssig bus- og togtrafik er Hvidovre et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Hvidovre Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Hvidovre er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer (fx på Hammerholmen, Jernholmen og Nordholmen). Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Hvidovre.

Er dine kommende erhvervslokaler beliggende i Hvidovre, har du rigtige gode indkøbsmuligheder. I 1967 åbnede Hvidovres første egentlige butikscenter i Friheden, hvilket lagde grunden til den decentrale centerstruktur, som nu præger hele kommunen med detailhandelscentre i begge ender af Hvidovrevej og et butiksstrøg imellem suppleret af små centerdannelser i Avedøre og andre steder i Hvidovre. I Frihedens Butikscenter finder du blandt andet posthus, apotek, frisør, brilleforretninger, motionscenter, blomsterbutik, foruden tøjbutikker, solcenter samt dagligvarebutikkerne Kiwi og Føtex. I Hvidovre C, som har åbent alle ugens dage, har du adgang til 25 butikker centralt placeret i Hvidovre. Hvidovre C er et hyggeligt og lokalt shoppingcenter med mode, fitness, interiør, cafeer og dagligvarebutikker, herunder Rema 1000, SKJOLD BURNE og KIWI+. Centret ligger tæt på Hvidovre Station og har 450 gratis parkeringspladser, hvorfor der er nem adgang til alle former for indkøb. Både Frihedens Butikscenter og Hvidovre C tilbyder mange aktiviteter, events og konkurrencer i løbet af året, foruden workshops og luciaoptog i december måned. Rebæk Søpark Butikscenter ligger også i Hvidovre, men er beliggende ved Rødovre S-togstation, der har 10 minutters drift i myldretiden. Herfra tager turen til Københavns Hovedbanegård kun omkring 12 minutter. Der er desuden kort afstand til motorvejsnettet via Avedøre Havnevej.

Købekraften i området

Penge og købekraft
Købekraften i området kan du læse mere om her. / Shutterstock

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Hvidovre er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i postnummer 2650. Købekraften i Hvidovre er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 52. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hvidovre Kommune 204.689 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Hvidovre Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hvidovre en samlet placering som nummer 92, hvor kommunen i 2015 fik en 95. plads – altså en beskeden fremgang på tre pladser i Hvidovres erhvervsvenlighed. Huspriserne i Hvidovre er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Hvidovre og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 er der handlet to fritidshuse (gennemsnitlig kvadratmeterpris ikke tilgængelig) og 41 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 21.132 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 4,75 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 23.104 kroner per kvadratmeter, et fald på -1,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 95 parcel- og rækkehuse i Hvidovre Kommune.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmulighederne er udmærkede i Hvidovre, og er dine erhvervslokaler placeret her i kommunen, vil du, søger du efter erhvervslokaler på Lokalebasen, få oplyst, om der hører parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på. Er der ikke det, har du flere muligheder for central parkering i Hvidovre, fx på Søvangsvej 1-5, hvor du fx kan leje parkeringspladser beliggende bagved Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge Landevej, som er et centralt sted at parkere. Her er det muligt at leje parkeringspladser til almindelige personbiler. Bilerne er under regelmæssigt opsyn. Lejeperioden er minimum 90 dage og den månedlige leje er 600 kroner (1-30 pladser). På Hvidovre Hospital er der parkeringspladser for hospitalets brugere, patienter og pårørende, samt personale. Derudover er der reserverede pladser til ambulancer og patienttransporter samt særlige områder for vareindlevering og arbejdskørsel. Parkering er kun tilladt inden for afmærkede parkeringsbåse. Parkering på køre- og brandveje er forbudt. Parkering med 30 minutters og tre timers tidsbegrænsning er forbeholdt hospitalets patienter og besøgende. Parkering må kun ske med brug af p-skive og må kun ske inden for det oplyste tilladte tidsrum. Frihedens Butikscenter har en stor parkeringskælder med indkørsel fra Strandmarksvej og Hvidovrevej. På arealet udenom centeret er der adskillige parkeringspladser foran indgangene. Ved alle indgangene er der desuden handicapparkeringspladser. Parkeringsvagter er der ingen af, men der er masser af gratis parkeringspladser. Derudover er der 450 parkeringspladser i Hvidovre C, som ligger på Hvidovrevej 57 (fem minutters gang fra stationen), og her må du også parkere gratis i tre timer. Husk blot at sætte p-skiven. Her er både udendørs og overdækket parkeringsarealer, og fem indgange til centret. 

Udvikling i området

udvikling
Der er fremgang i udviklingen i Hvidovre. / Shutterstock

Overvejer du at drive virksomhed fra erhvervslokaler i Hvidovre Kommune er udviklingen i kommunen en anden relevant faktor, og der kan komme til at ske rigtig meget på den front i den københavnske forstad i årene fremover. I 2035 kan erhvervsområdet Avedøre Holme være blevet næsten dobbelt så stort, som det er i dag. Den overraskende udvikling er blevet en mulighed, efter Københavns Kommune har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et tilbud om at deponere op mod 25 millioner kvadratmeter jord fra blandt andet metrobyggeriet i København på Avedøre Holme. Realiseres planen, vil det betyde en udvidelse af det store erhvervsområde med omkring 3.200.000 kvadratmeter ud for den sydlige del af området. Hvidovre Kommune har, foranlediget af henvendelsen fra Københavns Kommune, fået udarbejdet en analyse af COWI, der beskriver det enorme projekt på hvilken baggrund kommunalbestyrelsen har godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 millioner kroner til at igangsætte et forarbejde, der skal kortlægge hele udvidelsen af Avedøre Holme, herunder hvilke fordele, ulemper, gevinster og risici, der er i projektet. Hvidovre Kommune har i forvejen stort fokus på at udvikle Avedøre Holme til et af Danmarks mest attraktive erhvervsområder, og hvis jorddeponeringen kan gøre området næsten dobbelt så stort, vil det give plads til en masse nye virksomheder, som kan bruge den unikke placering tæt på hovedstaden til vækst og udvikling. Udover at hjælpe Hovedstadsregionen med at komme af med overskudsjorden, så vil det mulige udvidelsesprojekt også være med til at styrke den regionale kystsikring ikke bare på Avedøre Holme, men også i Kalveboderne og det indre København. Endelig vil et næsten fordoblet erhvervsareal indeholde store økonomiske muligheder for Hvidovre Kommune. Ifølge det foreløbige estimat fra COWI vil etableringen af det nye område af Avedøre Holme koste op mod 600 millioner kroner, men det forventes at blive dækket af de indtægter, Hvidovre Kommune vil få for at tage imod jorden.

Industrien

Industri
Det største udvalg af erhvervslokaler findes på Avedøre Holme, som er Hvidovre Kommunes største industriområde. / Shutterstock

Det største udvalg af erhvervslokaler findes på Avedøre Holme, som er Hvidovre Kommunes største industriområde. Området blev kunstigt inddæmmet i 1960erne og afgrænses mod nord af Amagermotorvejen og mod syd af Køge Bugt-motorvejen. Området er på 450 hektar med 275 hektar erhvervsareal og huser cirka 375 virksomheder med omkring 9.000 arbejdspladser. Blandt de mere markante bygninger er kraftvarmeværket, Avedøreværket – ejet af DONG Energy – som er fjernvarmecentralen med en skorsten dekoreret af billedkunstneren Johnny Oehlenschlæger, tre havvindmøller med en tårnhøjde på 88 meter og det 330 meter lange kontorhus CPH Business Park, også kendt som Center Syd. Derudover ligger der blandt andet grusgrav, spildevandscenter og busgarageanlæg. I forbindelse med Fingerplanen blev Avedøre Holme sidst i 1950erne udlagt til landets største industriområde for miljøbelastende produktion. Det enestående rørskovsområde blev inddæmmet, og i 1966 åbnede den første virksomhed på Avedøre Holme, som siden har udviklet sig til det mest veludbyggede erhvervsområde med velfungerende forsyning og en effektiv infrastruktur. Næsten alle erhvervsgrunde med bygninger til salg eller leje er privatejede, og der er mange muligheder for at drive virksomhed i Hvidovre: Avedøre Holme er et af nordens største og mest veludbyggede erhvervsområder, hvor der er nem og hurtig adgang til hele regionen og verden. Avedørelejeren med Filmbyen ligger i smukke historiske omgivelser og huser primært virksomheder indenfor film- og mediebranchen, herunder filmselskabet Zentropa og Cirkusmuseet, Historiens Hus, Produktionsskolen, vandrehjemmet Belægningen og filmskolen Station Next. Avedørelejren ligger i smukke historiske omgivelser og er oprindeligt et kaserneanlæg, der er mere end 100 år gammelt. I 1999 købte Hvidovre Kommune Avedørelejren og satte rammerne for en spændende byudvikling i området. Avedørelejren ligger midt i et af kommunens grønne områder lige op til Avedøresletten og Vestvolden. I Hvidovres øvrige erhvervsområder ved Arnold Nielsens Boulevard og Gungevej, Landlystvej, Immerkær og Søvangsvej ligger virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, erhvervslokaler, håndværk og småindustri tæt på boligområder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning
Hotel i Hvidovre. / Shutterstock

Opstår der behov for indkvartering af fx medarbejdere, kunder eller projektmedarbejdere, har du med erhvervslokaler centralt placeret i Hvidovre, begrænsede muligheder. Scandic Hvidovre er byens største konferencehotel. Hotellets store og fleksible konferenceafdeling tilbyder møde- og konferencelokaler for op til 300 personer, og tilbyder blandt andet grupperum, der nemt kan tilpasses individuelle behov. Kommer du i bil, tilbyder hotellet 200 gratis parkeringspladser foran hotellet. Idrættens Hus ligger i Brøndby kun 3,7 kilometer fra Hvidovre, og er et moderne multioplevelses- og hotelcenter. Hotellet er centralt placeret i forhold til motorvejsnettet, City og Københavns Lufthavn. Hotellet tilbyder gratis parkering (3.000 parkeringspladser), og henvender sig til private og forretningsfolk, der sætter pris på den gode placering, fordelagtige prispakker og tætte bånd til toppen af dansk elitesport. Overnatning inkluderer morgenbuffet, gratis trådløst internet, fladskærms-TV med internationale kanaler, samt fri benyttelse af alle indendørsfaciliteter herunder fitness, dampbad og sauna. Hotellet tilbyder særlige erhvervspakker med større rabatter. Når du skal til Idrættens Hus skal du tage afkørsel 2 mod Brøndbyvester på Holbækmotorvejen. Benytter du offentlig transport, kører der flere busser lige til døren (vælg Stop Brøndby Hallen). Linje A kører til Brøndby Strand Station. Linje B kører til Brøndbyøster Station og Glostrup Station. Reserver fx hotelværelser i Hvidovre eller nabokommunerne til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com eller booking.com.