Introduktion til området

Kort
Kort over Hvidovre. / Shutterstock

Drivkræfterne bag den eksplosive byggeudvikling i Hvidovre i perioden 1945-1965 kom både inde- og udefra. Der var efterkrigstidens voldsomme bolignød, Hvidovres centrale placering i forhold til hovedstaden, store ledige arealer, en offensiv boliglovgivning samt en stærk lokal politisk vilje til at gå aktivt ind i arbejdet med tilvejebringelsen af sunde og billige arbejderboliger. Resultatet af byggeaktiviteten blev en række store og mindre byggerier indenfor kommunens grænser. Hvidovre er en bydel i Storkøbenhavn med 52.648 indbyggere (2016), beliggende i Hvidovre Kommune øst for Brøndby, syd for Rødovre, vest for Valby og otte kilometer vest for Københavns Indre By. Mens sidste led i navnet, -ovre, kommer af det old-danske awartha, der betyder ”åbrink” eller ”bevogtet sted ved åen”, menes Hvid- at hentyde til den lokale kirkes farve. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 er Hvidovre Kommune forblevet selvstændig. Hvidovre Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 1970 af sognene Avedøre, Hvidovre, Risbjerg og Strandmark. Bydelene Avedøre og Friheden, samt Hvidovre Nord, hører også ind under Hvidovre Kommune, som dækker et areal på 22,84 kvadratkilometer, har 52.831 indvånere og en befolkningstæthed på 2.313 indbyggere per kvadratkilometer. Hvidovre er en grøn forstad, som ligger tæt på det meste. Der er et kvarter til Rådhuspladsen i bil, og her er adgang til skov og strand. Kommunen har en vision om at være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv, og vil også gerne være en attraktiv by at drive virksomhed i, hvorfor kommunen tilbyder det  lokale erhvervsliv i Hvidovre en effektiv og smidig service. Med flere kontorhoteller i kvarteret omkring Arnold Nielsens Boulevard og industriområdet Avedøre Holme med Filmbyen, butikscentrene Frihedens Butikscenter og Hvidovre Stationscenter og de mindre erhvervsområder markerer Hvidovre sig som en fremadskuende og virksom erhvervskommune. Den attraktive placering i hovedstaden tæt ved lufthavn, Øresundsbro og motorvejssystem, har betydet, at mange store danske virksomheder med aktiviteter uden for landets grænser har valgt at etablere sig i Hvidovre.

Områdets historie

stadion
På billedet ses Hvidovre stadion. / Wikimedia

Under landbrugsreformerne i anden halvdel af 1700-tallet udskiftedes jorderne i Hvidovre og Avedøre, og fra den ældre landbrugsstruktur er kun navnestof bevaret i dag. Landbrugsreformernes nye ejendomsstruktur med sammenføjede bedrifter ses i dag i det ældste vejnet, i de enkelte kvarterers vejnet og i vejes, bebyggelsernes og kvarterernes navne. På den tid lå der i Hvidovre 27 gårde og 31 huse med i alt 303 indbyggere, og Avedøre bestod af 18 gårde og 19 huse med i alt 175 indbyggere. Den brede samfundsmæssige udvikling i forbindelse med den store bolignød i årene efter 1917 fik afgørende indflydelse på udformningen af hus- og boligmassen i Hvidovre i de kvarterer, som på det tidspunkt var udstykket som sommerhusgrunde. I Hvidovre som i Rødovre blev ulovlig beboelse af sommerhuse et udbredt fænomen, og i Hvidovre toppede problemet omkring 1924, hvor antallet af ulovligt boende oversteg antallet af registrerede borgere. Den ulovlige beboelse betød, at en lang række huse, som kun var godkendt til sommerhus, blev taget i anvendelse til helårsbeboelse på trods af, at deres standard på ingen måde kom i nærheden af det, som der kræves af helårsboliger. Det var ikke usædvanligt, at en familie boede på omkring 15-20 kvadratmeter i et træhus med vægge af et lag brædder beslået med pap. Konflikten blev løst i 1924 ved generel dispensation, som godtog det uundgåelige og sikrede de ufuldkommene boligers eksistens i de næste 30 år. Først i slutningen af 1950erne blev det gennemført, at bygninger til helårsbeboelse skulle være grundmurede med videre. De mange helårsbeboede sommerhuse blev grundlag for en art lokal Hvidovre-forstadsbyggeskik. Kombinationen af familier med få midler og af, at husene var beboede året rundt, førte til en bebyggelsesudvikling, hvor husene efterhånden voksede, fik ekstra værelser, førstesale, skalmuring, kviste og karnapper. Der var her tale om organisk arkitektur, hvor krydsfeltet mellem stram økonomi og kultur betød, at æstetiske hensyn placeredes lavest, når behovene skulle tilfredsstilles. Mange af disse lyst- eller sommerhuse står i dag som skjulte kærner i midten af villaer, som er udviklet gennem flere generationer.

Områdets infrastruktur

Vandtårn
Vandtårnet i Hvidovre er en af mange markante bygninger i området. / Wikimedia

Hvidovre kommune grænser op til Valby, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune. Med bus eller S-tog kommer man nemt og hurtigt til og fra Indre By. S-togsstationerne Hvidovre, Rødovre, Åmarken, Friheden og Avedøre betjener Hvidovre Kommune. Holbæk Motorvejen (rute 21) starter i Hvidovre Kommune og Hvidovre er velforsynet med kollektiv transport i form af busser og S-tog, som drives af henholdsvis busselskabet Movia og DSB. Busnettet i Hvidovre drives af busselskabet Movia, og du finder køreplaner, priser, rejseruter med videre på Movias hjemmeside. Togdriften på de fem S-togsstationer  i Hvidovre Kommune varetages af DSB, og du kan se køreplaner, priser og planlægge din rejse med mere på DSBs hjemmeside. Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler. Flextrafik er fritidskørsel med handicapbusser for dig, der ikke kan benytte offentlige transportmidler og per 1. marts 2016 kan du benytte flextrafik til alle kørselsformer, herunder fornøjelser samt behandlingstilbud så som tandlæge, læge med videre. Sammenlægningen af de to bydele, Avedøre og Hvidovre, blev gennemført uden forsøg på at indrette infrastrukturen på det nye fællesskab. Gennem historien har de to bydele på flere måder vendt ryggen til hinanden, og der er da også kun to forbindelsesveje mellem bydelene, som betjener alle trafikformer, Gammel Køge Landevej og Brostykkevej. Med anlægget af Avedøre Havnevej som fødevej til Avedøre Holme og senere motorvejen langs Vestvolden og broforbindelsen fra Avedøre Holme til Vestamager blev Hvidovre Kommune rammet ind af storbylandskabets infrastruktur og skåret over på en måde, som besværliggør oplevelsen af en kommunal helhed. Med kontorhotel i Hvidovre er infrastrukturen relevant i forhold til fx varelevering, kundebesøg, rekruttering af medarbejdere samt medarbejdertilfredshed (nem adgang til virksomheden med effektiv kollektiv trafik).

Erhvervs- og forretningsliv

Kontorhotel i god beliggenhed.
Attraktive lokaler i kontorhotel på Arnold Nielsens Boulevard.

Konceptet kontorhotel bliver mere og mere populært i en tid, hvor deleøkonomi især for små virksomheder har vist sig et attraktivt alternativ til mere omfattende etableringsomkostningstunge løsninger. Det gælder også i Hvidovre Kommune. Et kontorhotel er en bygning, hvor flere virksomheder kan leje sig ind i dertil indrettede erhvervslokaler og deles om de fælles faciliteter. Der er flere kontorhoteller i Hvidovre (blandt andet på Søvangsvej, Arnold Nielsens Boulevard og Avedøreholmen) med- og uden mangagement facility-services og i flere prisklasser. Der kan være god økonomi i at vælge kontorhotelløsningen, da der er flere fordele ved at benytte et kontorhotel, herunder kortere lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning, såfremt dine lokalebehov ændrer sig over tid. Typisk tilbydes fælles reception med kopifaciliteter, kollektiv madordning eller kantine samt adgang til mødelokaler, ligesom der vil være etableret internet og telefonlinjer, som administreres af kontorhotellet. Kontorhoteller tilbyder desuden ofte fx telefonpasning, PA-service samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhoteller tilbyder ud over fælles wifi, reception og business center ofte også te- og kaffeordninger. Der er altså rigtig gode muligheder for dig, der ønsker at ’tjekke ind’ på et af Hvidovres kontorhoteller. Søg efter kontorhoteller i Hvidovre (postnummer 2650) på Lokalebasen og se, hvor der er ledige kontorhotelplads(er).

Med kontorhotel placeret i Hvidovre har du rigtige gode indkøbsmuligheder. I 1967 åbnede Hvidovres første store butikscenter i Friheden, og det lagde grunden til den decentrale centerstruktur, som præger hele kommunen med detailhandelscentre i hver ende af Hvidovrevej og et butiksstrøg imellem suppleret af små centerdannelser i Avedøre og andre steder i Hvidovre. I Frihedens Butikscenter finder du blandt andet posthus, apotek, frisør, brilleforretninger, motionscenter, blomsterbutik, foruden tøjbutikker, solcenter samt dagligvarebutikkerne Kiwi og Føtex. I Hvidovre C, som har åbent alle ugens dage, har du adgang til 25 butikker centralt placeret i Hvidovre. Hvidovre C er et hyggeligt og lokalt shoppingcenter med mode, fitness, interiør, cafeer og dagligvarer, herunder Rema 1000, SKJOLD BURNE og KIWI+. Her finder du udvalgte butikker indenfor mode, fitness, smykker, personlig pleje, interiør og dagligvarer. Centret ligger tæt på Hvidovre Station og har 450 gratis parkeringspladser, hvorfor der er nem adgang til alle former for indkøb. Både Frihedens Butikscenter og Hvidovre C tilbyder mange aktiviteter, events og konkurrencer i løbet af året, foruden workshops og luciaoptog i december måned. I Hvidovre finder du også Rebæk Søpark Butikscenter. Centret er beliggende ved Rødovre S-togstation, der har 10 minutters drift i myldretiden. Herfra tager turen til Københavns Hovedbanegård kun omkring 12 minutter. Der er desuden kort afstand til motorvejsnettet via Avedøre Havnevej.

Købekraften i området

Købekraft, håndtryk
her kan du læse meget mere om købekraften i området. / Shutterstock

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Hvidovre er relevant, når der skal vælges kontorhotel i Hvidovre. Købekraften i byen er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 52. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hvidovre Kommune 204.689 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Hvidovre Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje dig ind på et af byens kontorhoteller. Huspriserne i Hvidovre er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Hvidovre og ikke kun til salg-priserne siger mest. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Hvidovre 23.104 kroner per kvadratmeter, et fald på -1,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 95 hushandler i Hvidovre Kommune. Der er handlet 41 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 21.132 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 4,74 procent i forhold til årets første kvartal. Der er handlet to fritidshuse i Hvidovre i perioden, hvilket ikke er nok til en statistisk betragtning. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hvidovre en samlet placering som nummer 92, hvor kommunen i 2015 fik en 95. plads. Hvidovres erhvervsvenlighed er altså gået tre pladser frem i det forgangne år.

Parkeringsmuligheder

Vælger du et af Hvidovres kontorhoteller, så vil du opdage, at parkeringsmulighederne her i kommunen er rigtig udmærkede. Søger du efter kontorhoteller på Lokalebasen, få oplyst, om der hører parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på. Er der ikke det, har du flere muligheder for central parkering i Hvidovre, blandt andet på Søvangsvej 1-5, hvor du fx kan leje parkeringspladser beliggende bagved Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge Landevej, som er et centralt sted at parkere. Her er det muligt at leje parkeringspladser til almindelige personbiler. Bilerne er under regelmæssigt opsyn. Lejeperioden er minimum 90 dage og den månedlige leje er 600 kroner (1-30 pladser). Frihedens Butikscenter har en stor parkeringskælder med indkørsel fra Strandmarksvej og Hvidovrevej. På arealet udenom centeret er der adskillige parkeringspladser foran indgangene. Ved alle indgangene er der desuden handicapparkeringspladser. Parkeringsvagter er der ingen af, men der er masser af gratis parkeringspladser. Derudover er der 450 parkeringspladser i Hvidovre C, som ligger på Hvidovrevej 57 (fem minutters gang fra stationen), og her må du også parkere gratis i tre timer. Husk blot at sætte p-skiven. Her r både udendørs og overdækket parkeringsarealer, og fem indgange til centret. 

På Hvidovre Hospital er der parkeringspladser for hospitalets brugere, patienter og pårørende, samt personale. Derudover er der reserverede pladser til ambulancer og patienttransporter samt særlige områder for vareindlevering og arbejdskørsel. Parkering er kun tilladt inden for afmærkede parkeringsbåse. Parkering på køre- og brandveje er forbudt. Parkering med 30 minutters og tre timers tidsbegrænsning er forbeholdt hospitalets patienter og besøgende. Parkering må kun ske med brug af p-skive og må kun ske inden for det oplyste tilladte tidsrum.

Udvikling i området

Fremgang
Hvidovre står foran en større udvidelse. / Shutterstock

Hvidovre Kommune undersøger i 2016-2017, om en gigantisk udvidelse af Avedøre Holme kan realiseres. I 2035 kan erhvervsområdet Avedøre Holme være næsten fordoblet. Denne udvikling kan blive til virkelighed, fordi Københavns Kommune har tilbudt at deponere op mod 25 millioner kvadratmeter jord fra blandt andet metrobyggeriet i København på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. Det vil kunne betyde en udvidelse af det i forvejen store erhvervsområde med omkring 3.200.000 kvadratmeter ud for den sydlige del af området. Hvidovre Kommune har efter henvendelsen fra Københavns Kommune fået udarbejdet en analyse af COWI, der beskriver det gigantiske projekt. På baggrund af COWI-analysen har kommunalbestyrelsen godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 millioner kroner til at igangsætte et forarbejde, der skal kortlægge hele udvidelsen af Avedøre Holme, herunder hvilke fordele, ulemper, gevinster og risici, der er i projektet, og som også vil se på, hvordan udvidelsesarbejdet vil påvirke trafikken i området. Hvidovre har i forvejen stort fokus på at udvikle Avedøre Holme til et af Danmarks mest attraktive erhvervsområder, og hvis man med jorddeponering kan gøre området næsten dobbelt så stort, vil det give plads til mange nye virksomheder, som kan bruge den unikke placering tæt på hovedstaden til vækst og udvikling. Udover at hjælpe Hovedstadsregionen med at komme af med sin overskudsjord, så vil det mulige udvidelsesprojekt også kunne styrke den regionale kystsikring på ikke kun Avedøre Holme, men også i Kalveboderne og det indre København. Endelig vil et næsten fordoblet erhvervsareal indeholde store økonomiske muligheder for Hvidovre Kommune. Ifølge det foreløbige estimat fra COWI vil etableringen af det nye område af Avedøre Holme koste op mod 600 millioner kroner, men det kan dækkes af de indtægter, Hvidovre Kommune vil få for at tage imod jorden fra eksempelvis Københavns Kommune.

Industrien

virksomhed
Hvidovre er et godt sted at drive virksomhed. / Shutterstock

Driver du virksomhed fra et af Hvidovres kontorhoteller (fx på Arnold Nielsens Boulevard, Søvangsvej eller Avedøreholmen), er du centralt placeret i hovedstadsområdet, som tilbyder flere veludbyggede erhvervsområder med effektiv forsyning og infrastruktur. Næsten alle erhvervsgrunde med bygninger til salg eller leje er privatejede, og der er flere måder at drive virksomhed på også i Hvidovre. Avedøre Holme er et af nordens største og mest veludbyggede erhvervsområder, hvor der er nem og hurtig adgang til hele regionen og resten af verden. Avedørelejeren med Filmbyen ligger i smukke historiske omgivelser og selve bygningen er oprindeligt et kaserneanlæg, der er mere end 100 år gammelt, som primært huser virksomheder indenfor film- og mediebranchen. Her ligger blandt andet filmselskabet Zentropa og Cirkusmuseet, Historiens Hus, Produktionsskolen, vandrehjemmet Belægningen og filmskolen Station Next. Hvidovre Kommune købe Avedørelejren i 1999, og skabte rammerne for en spændende byudvikling i området. Avedørelejren ligger midt i et af kommunens grønne områder lige op til Avedøresletten og Vestvolden. For at fastholde og styrke filmproduktionen i Hvidovre har Hvidovre Kommune sammen med Zentropa og NNTV skabt filmportalen Filmland Hvidovre. Her præsenteres byens film- og medievirksomheder, og de services Hvidovre kan tilbyde danske og internationale filmskabere, hvilket blandt andet omfatter nem adgang til locations, tilladelser fra diverse myndigheder, adgang til udstyr og erfarne filmfolk, samt alt det rundt om produktionen, som drejer sig om indkvartering, forplejning med videre. I Hvidovres øvrige erhvervsområder ved Arnold Nielsens Boulevard og Gungevej, Landlystvej, Immerkær og Søvangsvej ligger virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og småindustri.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

hotel
Hotel og overnatning i området. / Shutterstock

Når du driver virksomhed fra et af Hvidovres kontorhoteller, og der opstår behov for indlogering af fx medarbejdere, kunder eller projektmedarbejdere, har du med kontorhotel her i byen, et begrænset udvalg, men fx Hotel Rossini i Jernbanegade på Vesterbro i København ligger få kilometer fra Hvidovre. En anden mulighed er Scandic Hvidovre, som er Hvidovres største konferencehotel. Hotellets store og fleksible konferenceafdeling tilbyder møde- og konferencelokaler for op til 300 personer, og tilbyder blandt andet grupperum, der nemt kan tilpasses individuelle behov. Hotellet har 200 gratis parkeringspladser foran hotellet. Idrættens Hus ligger i Brøndby blot 3,7 kilometer fra Hvidovre, og er et moderne multioplevelses- og hotelcenter. Hotellet er centralt placeret i forhold til motorvejsnettet, Indre By og Københavns Lufthavn. Hotellet har 3.000 gratis parkeringspladser, og henvender sig til private og forretningsfolk, der sætter pris på husets gode placering, fordelagtige prispakker og tætte bånd til toppen af dansk elitesport. Med overnatning i Idrættens Hus er man tæt på alt også sportsstjernerne, som dagligt træner i centeret, så der er stor chance for at møde dem i fitnessafdelingen eller i restauranten. Idrættens Hus ligger få minutter fra motorvejen og samtidig tæt på strand, natur, golf og hovedstadens pulserende storbyliv. Reserver fx hotelværelser i Hvidovre og omegn til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com eller booking.com.