Introduktion til området

Hvidovre
Hvidovre fra et fugleperspektiv. / Wikimedia

Hvidovre er en bydel i Storkøbenhavn med 52.648 indbyggere (2016), beliggende i Hvidovre Kommune øst for Brøndby, syd for Rødovre, vest for Valby og otte kilometer vest for Københavns Indre By. I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 er Hvidovre Kommune forblevet selvstændig. Hvidovre Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 1970 af sognene Avedøre, Hvidovre, Risbjerg og Strandmark. Bydelene Avedøre og Friheden, samt Hvidovre Nord, hører også til i Hvidovre Kommune, som dækker et areal på 22,84 kvadratkilometer, har i alt 52.831 indbyggere og en befolkningstæthed på 2.313 indbyggere per kvadratkilometer. Hvidovre er en grøn forstad, som ligger tæt på det meste. Der er et kvarters kørsel til Rådhuspladsen, og her er både strand og skov. Hvidovre kommune har en vision om at være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv, og vil også gerne være en attraktiv by at have kontorer og drive virksomhed i, hvorfor kommunen tilbyder det  lokale erhvervsliv en effektiv og fleksibel service. Med Avedøre Holme, Filmbyen, butikscentrene Frihedens Butikscenter og Hvidovre Stationscenter og de mange erhvervsområder markerer Hvidovre sig som en entreprenant og foretagsom erhvervskommune. Den attraktive placering i hovedstaden tæt på Københavns Lufthavn, Øresundsbroen og motorvejsnettet, har fået internationale virksomheder til at flytte til Hvidovre. I Hvidovre finder du også Nordens ældste moske, og seks kirker bygget mellem år 1200 og 1977: Hvidovre Kirke, Avedøre Kirke, Nusrat Djahan Moske, Risbjerg Kirke, Sct. Andreas Ordnen, Skt. Nikolaj Kirke og Strandmarkskirken. Skt. Nikolaj Kirke blev bygget i 1959, og afløste Skt. Nikolaj Kapel fra 1931, der var blevet for lille til menigheden. Sognepræst Petrus van der Stok tegnede det første udkast til den nye kirke, og startede derefter samarbejdet med arkitekten Johan Otto von Spreckelsen, som senere (i 1989) høstede international anerkendelse for den 110 meter høje Grande Arche i Paris. Det var arkitektens tanke, at kirken skulle ligne en skibsstævn, og resultatet blev en smuk og meget enkel kirke.

Områdets historie

havn og både
På billedet ses den lille havn i Hvidovre.

Hvidovre har været skovløst landskab siden landbrugets indførelse. Landsbyerne har gennem historien haft en udvikling, der i hovedtræk ligner de øvrige omkring 3.000 danske landsbyers. Alligevel har udviklingen de seneste 150 år skilt sig ud i og med, at landsbyerne er blevet påvirket af naboskabet til landets hovedstad. Landsbyerne Avedøre og Hvidovre med deres tilhørende jorder udgør det område, som Hvidovre Kommune i dag omfatter. I sin aktuelle udstrækning er Hvidovre Kommune en moderne konstruktion opstået i 1974, ved sammenlægning af Avedøredelen af Glostrup Kommune og den daværende Hvidovre Kommune. De ældste spor af mennesker er fundet på Avedøre Holme i form af resterne af en boplads fra Ertebølle-kulturen, cirka 2500 år f.Kr. Men først fra bronzealderen findes endnu bevarede elementer i landskabet i form af gravhøjene Langhøj og Simonshøj i Hvidovre. Spor efter andre høje kendes fra navnestof og jordfund, fx fra Frydenhøj i Avedøre, hvor man har fundet et ceremonielt bronzesværd. Fortløbende bebyggelse har der som minimum været fra før år 1000 e. Kr. i landsbyerne Avedøre og Hvidovre. Begge landsbyer blev anlagt i god afstand fra kysten for at sikre mod oversvømmelser og overraskelsesangreb. Landsbyerne er ældre end kristendommens indførelse, hvorfor den eksisterende middelalderkirke blev opført i landsbyens udkant cirka år 1200 og i kirkebyen Hvidovre. Den kirkeløse Avedøre Landsby blev anlagt så langt mod nord, at grænsen til nabosognet Brøndbyøster kom til at gå gennem selve landsbyen, og enkelte af byens huse kom til at ligge i Brøndbyøster. Det fik betydning for landsbyernes liv og udvikling i århundrederne frem mod 1700-tallet, at de begge var beliggende på hovedlandevejen fra København mod Køge. Det betød blandt andet, at begge landsbyer fik kongeligt privilegerede kroer i anden halvdel af 1600-tallet. Ved kysten i Hvidovre lå et gammelt slæbested, som man mener kan dateres til tidlig middelalder (ikke bekræftet). Hovedparten af landsbyernes ejendomme tilhørte kirken indtil reformationen i 1536 og overgik derefter til kongelig besiddelse.

Områdets infrastruktur

Hvidovre s-tog station
Hvidovre har en velfungerende infrastruktur. / Wikimedia

Infrastrukturen i det område, hvor dine kommende kontorer er placeret er relevant i forhold til fx varelevering, kundebesøg, rekruttering af medarbejdere samt medarbejdertilfredshed (nem adgang til kollektiv trafik). Hvidovre kommune grænser op til Valby, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune og med bus eller S-tog kommer man nemt til og fra City på ganske kort tid. S-togsstationerne Hvidovre, Rødovre, Åmarken, Friheden og Avedøre betjener Hvidovre Kommune. Holbæk Motorvejen (rute 21) starter i Hvidovre Kommune og Hvidovre er velforsynet med offentlig transport i form af busser og S-tog, som drives af busselskabet Movia og DSB. Offentlige busser i Hvidovre drives af busselskabet Movia, og du kan se køreplaner, priser, planlægge rejserute med mere på Movias hjemmeside. Togdriften på de fem S-togsstationer  i Hvidovre Kommune varetages af DSB, og du finder køreplaner, priser, rejseplaner med videre på DSBs hjemmeside. Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler. Flextrafik er fritidskørsel med handicapbusser for dig, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Per 1. marts 2016 kan du benytte flextrafik til alle kørselsformer, herunder fornøjelser samt behandlingstilbud så som tandlæge, læge med flere. Den kommende København-Ringstedbanen kommer til at gå via Vigerslevparken langs med motorvejen ind i Hvidovre. Det første stykke i et såkaldt åbent trug (en nedsænkning) frem til Hvidovregade, hvor banen føres ind under Vigerslev Allé i en tunnel under Hvidovrevej, den første del af Allingvej og frem til Ulstrupvej. Ved Allingvej og Ulstrupvej kommer banen til at ligge i et åbent trug igen mellem motorvejen og Allingvej frem til Avedøre Havnevej og videre ind i Brøndby Kommune. Den løber så på Brøndby-siden af motorvejen frem til Hvidovre-Avedøre Rideklub på Avedøre Slettevej, hvor den løber ind i en tunnel ind under motorvejen og kommer ud igen, kører skråt ind syd om det nuværende Quark Hvidovre Naturcenter, kiler sig igennem det rekreative område Vestvolden og ud på den anden side.

Erhvervs- og forretningsliv

Kontorhotel i god beliggenhed.
er er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Hvidovre, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil.

Med kontorer beliggende i Hvidovre er du tæt på mange fine naturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en regelmæssig kollektiv trafik. Med cirka 15 minutter i tog eller bil til København har Hvidovre en central placering for erhvervsdrivende med virksomhed i Storkøbenhavn (Greater Copenhagen). Flere faktorer har indflydelse på profileringen af din virksomhed, og de kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en af dem. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Hvidovre, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Hvidovre, Avedøre og resten af Hvidovre Kommune på Lokalebasen.

Med kontorer beliggende i Hvidovre har du rigtige gode indkøbsmuligheder. I 1967 opførtes Hvidovres første egentlige store butikscenter i Friheden, hvilket lagde grunden til den decentrale centerstruktur, som nu præger hele kommunen med detailhandelscentre i hver ende af Hvidovrevej og et butiksstrøg imellem suppleret af mindre centerdannelser i Avedøre og andre steder i Hvidovre. I Frihedens Butikscenter finder du blandt andet posthus, apotek, frisør, brilleforretninger, motionscenter og blomsterbutik, foruden tøjbutikker, solcenter samt dagligvarebutikkerne Kiwi og Føtex. I Hvidovre C, som har åbent alle ugens dage, har du adgang til 25 butikker centralt placeret i Hvidovre. Hvidovre C er et hyggeligt og lokalt shoppingcenter med mode, fitness, interiør, cafeer og dagligvarer, herunder Rema 1000, SKJOLD BURNE og KIWI+. Her finder du udvalgte butikker indenfor mode, fitness, smykker, personlig pleje, interiør og dagligvarer. Centret ligger tæt på Hvidovre Station og har 450 gratis parkeringspladser, hvorfor du har nem adgang til alle former for indkøb. Både Frihedens Butikscenter og Hvidovre C tilbyder ud over indkøb, shopping og cafeer mange aktiviteter, events og konkurrencer i løbet af året, foruden workshops og luciaoptog i december måned. Du finder også Rebæk Søpark Butikscenter i Hvidovre. Centret er beliggende ved Rødovre S-togstation, der har 10 minutters drift i myldretiden. Herfra tager turen til Københavns Hovedbanegård kun omkring 12 minutter. Der er desuden kort afstand til motorvejsnettet via Avedøre Havnevej. Udover Rebæk Søpark Butikscenter består ejendommen af daginstitutionen Børnehuset Immerkær, der er sammenbygget med centeret, men med selvstændig indgang.

Købekraften i området

håndtryk
Købekraften i Hvidovre er middel. / Shutterstock

Information om Hvidovre Kommunes erhvervsvenlighed samt hvidovreboernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 2650. Købekraften i Hvidovre er middel, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 52. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hvidovre Kommune 204.689 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Hvidovre Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hvidovre en samlet placering som nummer 92, hvor kommunen i 2015 fik en 95. plads. Hvidovres erhvervsvenlighed er altså gået tre pladser frem i det forgangne år. Huspriserne i Hvidovre er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Hvidovre og ikke kun til salg-priserne siger mest. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Hvidovre 23.104 kroner per kvadratmeter, et fald på 1,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 95 hushandler i Hvidovre Kommune. Der er handlet 41 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 21.132 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 4,74 procent i forhold til årets første kvartal. Der er handlet to fritidshuse i Hvidovre i perioden, hvilket ikke er nok til en statistisk betragtning.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmulighederne er udmærkede i Hvidovre, og er dine kontorlokaler placeret her i kommunen, vil du, søger du efter kontorer på Lokalebasen, få oplyst, om der er hører parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på. Er der ikke det, har du flere muligheder for central parkering i Hvidovre, fx på Søvangsvej 1-5, hvor du fx kan leje parkeringspladser beliggende bagved Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge Landevej, som er et centralt sted at parkere. Her er det muligt at leje parkeringspladser til almindelige personbiler. Bilerne er under regelmæssigt opsyn. Lejeperioden er minimum 90 dage og den månedlige leje er 600 kroner (1-30 pladser). På Hvidovre Hospital er der parkeringspladser for hospitalets brugere, patienter og pårørende, samt personale. Derudover er der reserverede pladser til ambulancer og patienttransporter samt særlige områder for vareindlevering og arbejdskørsel. Parkering er kun tilladt inden for afmærkede parkeringsbåse. Parkering på køre- og brandveje er forbudt. Parkering med 30 minutters og tre timers tidsbegrænsning er forbeholdt hospitalets patienter og besøgende. Parkering må kun ske med brug af p-skive og må kun ske inden for det oplyste tilladte tidsrum. Frihedens Butikscenter har en stor parkeringskælder med indkørsel fra Strandmarksvej og Hvidovrevej. På arealet udenom centeret er der adskillige parkeringspladser foran indgangene. Ved alle indgangene er der desuden handicapparkeringspladser. Parkeringsvagter er der ingen af, men der er masser af gratis parkeringspladser. Derudover er der 450 parkeringspladser i Hvidovre C, som ligger på Hvidovrevej 57 (fem minutters gang fra stationen), og her må du også parkere gratis i tre timer. Husk blot at sætte p-skiven. Her r både udendørs og overdækket parkeringsarealer, og fem indgange til centret. 

Udvikling i området

Udvikling
Hvidovre er en kommune i udvikling. / Shutterstock

I forbindelse med valg af kontorer i Hvidovre vil faktorer så som udvikling være interessant i forhold til indtægtsmuligheder og vækstpotentiale, og Hvidovre er i udvikling, især på erhvervsområdet. Hvidovre Kommune undersøger i 2016-2017, om en meget omfattende udvidelse af Avedøre Holme kan realiseres. Det betyder, at erhvervsområdet Avedøre Holme i  2035 kan være blevet næsten dobbelt så stort, som det er i dag. Den udvikling kan blive til virkelighed, fordi Københavns Kommune har tilbudt at deponere op mod 25 millioner kvadratmeter jord fra blandt andet metrobyggeriet i København på Avedøre Holme. Det vil kunne betyde en udvidelse af det store erhvervsområde med omkring 3.200.000 kvadratmeter ud for områdets sydlige del. Hvidovre Kommune har efter henvendelsen fra Københavns Kommune fået udarbejdet en analyse af COWI, der beskriver det enorme projekt. På baggrund af COWI-analysen har kommunalbestyrelsen godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 millioner kroner til at igangsætte et forarbejde, der skal kortlægge udvidelsen af Avedøre Holme, herunder hvilke fordele, ulemper, gevinster og risici, projektet indeholder, herunder hvordan udvidelsesarbejdet vil påvirke områdets infrastruktur. Hvidovre Kommune har i forvejen stort fokus på at udvikle Avedøre Holme til et af landets mest attraktive erhvervsområder, og hvis kommunen med den forslåede jorddeponering kan gøre området næsten dobbelt så stort, vil det give plads til masser af nye virksomheder, som kan bruge den enestående placering tæt på hovedstaden til vækst og udvikling. Udover at hjælpe Hovedstadsregionen med at komme af med overskudsjorden, så vil det mulige udvidelsesprojekt også være med til at styrke den regionale kystsikring på ikke bare Avedøre Holme, men også i Kalveboderne og det indre København. Endelig vil et næsten fordoblet erhvervsareal have store økonomiske muligheder for Hvidovre Kommune. Ifølge COWI’s foreløbige estimat vil etableringen af det nye område af Avedøre Holme koste omkring 600 millioner kroner, men det kan dækkes af de indtægter, Hvidovre Kommune vil få for at tage imod jorden fra eksempelvis Københavns Kommune.

Industrien

samarbejde
Hvidovre har en af de største erhvervsområder i Danmark. / Shutterstock

Parallelt med udviklingen af Fingerplanen blev Avedøre Holme udlagt til Danmarks største industriområde for miljøbelastende produktion sidst i 1950erne. Det enestående rørskovsområde blev inddæmmet, og i 1966 åbnede den første virksomhed på Avedøre Holme. Hvidovre ligger centralt i hovedstadsområdet, hvor der – indtil videre – ikke findes nyanlagte erhvervsgrunde. Til gengæld ligger her udbyggede erhvervsområder med velfungerende forsyning og infrastruktur. Næsten samtlige erhvervsgrunde med bygninger til salg eller leje er privatejede. Og der er mange muligheder for at drive virksomhed i Hvidovre: Avedøre Holme er et af nordens største og mest udbyggede erhvervsområder, hvor der er nem og hurtig adgang til motorvejsnettet, regionen og resten af verden. Avedørelejeren med Filmbyen ligger i smukke historiske omgivelser og huser fortrinsvis virksomheder indenfor film- og mediebranchen, blandt andet filmselskabet Zentropa. Her skabes prisvindende danske og internationale film som Italiensk for Begyndere, Dancer in the Dark og Dogville. For at fastholde og forstærke filmproduktionen i Hvidovre har Hvidovre Kommune sammen med Zentropa og NNTV skabt filmportalen Filmland Hvidovre. Her præsenteres vores film- og medievirksomheder, og de services Hvidovre kan tilbyde internationale og nationale filmskabere såsom nem adgang til locations, tilladelser fra forskellige myndigheder, adgang til udstyr og erfarne filmfolk, og så er der alt det rundt om produktionen, som drejer sig om indkvartering, forplejning og så videre.  Cirkusmuseet, Historiens Hus, Produktionsskolen, vandrehjemmet Belægningen og filmskolen Station Next er blandt naboerne. Avedørelejren ligger i skønne omgivelser og er oprindeligt et kaserneanlæg, der er mere end 100 år gammelt. I 1999 købte Hvidovre Kommune Avedørelejren og satte dermed rammerne for en interessant byudvikling i området. Avedørelejren ligger midt i et af kommunens grønne områder lige op til Avedøresletten og Vestvolden. Hvidovres øvrige erhvervsområder ligger i virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og småindustri tæt sammen med boligområder. I de mindre erhvervsområder ved Arnold Nielsens Boulevard, Gungevej, Landlystvej, Immerkær og Søvangsvej ligger virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og småindustri tæt sammen med boligområder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning
Muligheder for overnatning i området, kan du læse mere om her. / Shutterstock

Opstår der behov for indkvartering af fx medarbejdere, kunder eller projektmedarbejdere, har du med kontorer beliggende i Hvidovre, begrænsede muligheder lokalt. Scandic Hvidovre er byens største konferencehotel. Hotellets store og fleksible konferenceafdeling tilbyder møde- og konferencelokaler for op til 300 personer, og tilbyder blandt andet grupperum, der nemt kan tilpasses individuelle behov. Til dig, som kommer i bil, tilbyder hotellet 200 gratis parkeringspladser foran hotellet. Idrættens Hus ligger i Brøndby blot 3,7 kilometer fra Hvidovre, og er et moderne multioplevelses- og hotelcenter. Hotellet er centralt placeret i forhold til motorvejsnettet, Indre By og Københavns Lufthavn. Hotellet tilbyder gratis parkering (3.000 parkeringspladser) og henvender sig til private og forretningsfolk, der sætter pris på den gode placering, fordelagtige prispakker og tætte bånd til toppen af dansk elitesport. Med overnatning i Idrættens Hus er man tæt på alt også sportsstjernerne, som dagligt træner i centeret, så der er stor chance for at møde dem i fitnessafdelingen eller i restauranten. Idrættens Hus ligger få minutter fra motorvejen og tæt på strand, natur, golf og hovedstadens pulserende storbyliv. Overnatning inkluderer morgenbuffet, gratis trådløst internet, fladskærms-TV med internationale kanaler, samt fri benyttelse af alle indendørsfaciliteter herunder fitness, dampbad og sauna. Hotellet tilbyder særlige erhvervspakker med større rabatter. Når du skal til Idrættens Hus skal du tage afkørsel 2 mod Brøndbyvester på Holbækmotorvejen. Benytter du offentlig transport, kører der flere busser lige til døren (vælg Stop Brøndby Hallen). Linje A kører til Brøndby Strand Station. Linje B kører til Brøndbyøster Station og Glostrup Station. Reserver fx hotelværelser i Hvidovre og omegn til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com eller booking.com.