Introduktion til området

Hvidovre flag
Det lokale flag i Hvidovre. / Shutterstock

Hvidovre har meget at byde på, og du kan blandt andet se rigtig meget kunst fra forskellige perioder rundt omkring i kommunen. En række af Hvidovres kulturelle kendetegn findes ved Hvidovre Station i nord og Friheden Station i syd, en rute, der strækker sig over cirka seks kilometer. Her ligger Hvidovres kirker og en enkelt moske. På ruten kan du se nærmere på H.P. Pedersen-Dans skulptur ”En Moder” fra 1903, Arno Axelsens ”Frihedens Port” fra 1948 og Vibeke Glarbos ”Avedøreparret”, opført i 2001, og på Hvidovre Torv får du et indblik i Hvidovres historie fra stenalderen frem til 1956 på det 127 meter lange ”Hvidovregitteret” (jerngitteret, som der gik fem tons jern til, omgiver torvet). På ruten er der desuden værker af Monica Ritterband, Freddy ”Fræk” Poulsen og Erik Heide. Et område af Hvidovre, som har undergået en omfattende byfor­nyelse og forskønnelse de seneste år, er Avedøre Stationsby, som har givet plads til flere skulpturer. På Hvidovre Stationsplads har et utraditionelt samarbejde mellem DSB og Hvidovre Kommune resulteret i to store og tolv mindre emaljetableauer, som tilsammen danner kunstværket ”Vandremanden”. Værket er fra 1992 og udført af billedkunstneren Erik Hagens og keramikeren Ursula Munch-Petersen. De to store billeder, som du kan se fra begge sider af stationsbroen, symboliserer tilsammen (et af) Hvidovres gamle navne ”Aworthæ”, som frit oversat fra old-dansk betyder ”Vagten ved åen”. Hvidovre er en bydel i Storkøbenhavn med 52.648 indbyggere (2016), beliggende i Hvidovre Kommune (som også omfatter bydelene Avedøre og Friheden samt Hvidovre Nord). Hvidovre Kommune, som dækker et areal på 22,84 kvadratkilometer, har i alt 52.831 indbyggere og en befolkningstæthed på 2.313 indbyggere per kvadratkilometer. Hvidovre er en grøn forstad med masser af muligheder, som ligger tæt på storby, strand og skov.

Områdets historie

Risbjerg kirke.
Risbjerg kirke i Hvidovre. / Wikimedia

Socialdemokratiet overtog i 1925 bystyret i Hvidovre Kommune efter de konservative gartnere og bønder, som havde regeret siden kommunestyrets begyndelse. Magtskiftet kom til at symbolisere skiftet fra land- til bysamfund i Hvidovre. I perioden op til 1945 etableredes hovedparten af det vejnet i Hvidovre, som i dag betjener parcelhuskvartererne, samtidig med at forvandlingen af sommerhuskvarterer til parcelhuskvarterer tog fart. Det var i denne periode, at den bymæssige udvikling for alvor slog igennem med store vej- og kloakanlæg i parcelhuskvartererne og med etableringen af et kommunalt vandværk med tilhørende vandtårn. I midten af 1930erne løstes trafikproblemerne på Hvidovrevej med anlæg af en omfartsvej, som lagde byens nord-sydgående hovedgade vest om landsbyen. Denne udvikling førte til offentligt institutionsbyggeri, så Hvidovre i 1940 havde tre store skoler og landets største sognebibliotek. Det var hensigten, at investeringerne skulle følge med en befolkningsvækst, som i 1945 bragte Hvidovres befolkning op på 13.000 indbyggere. Med anlæggelsen af et trinbræt på København-Roskildebanen i Hvidovre i 1934 fik forstaden endnu en forbindelse til København som supplement til busruterne ad Køgevej og Vigerslev Allé. Udviklingen i Avedøre kom først et par årtier senere, så det var kun enkelte sommerhusudstykninger og parcelhuskvarterer omkring Avedøregårdsvej (og syd for Gammel Køge Landevej), som opførtes omkring 1930. Den nye skole fra 1929 havde et arkitektonisk udtryk, der illustrerede udviklingsforskellen mellem de to landsbyers udvikling. Avedøre Skole var fortsat en landsbyskole. Til gengæld fortsatte gartnerierhvervet med at blomstre i Avedøre frem til oliekriserne i 1970erne, som slog bunden ud af gesjæften, hvorefter kun få gartnerier overlevede. Fra 1930erne var både Hvidovre og Avedøre præget af offentlige jordopkøb. I Hvidovre var det især Københavns Kommune, som med købet af Spurvegårdens jorder, planlagde opførelsen af et hospital efter en forventet indlemmelse af Hvidovre, og som med købet af gården Friheden sikrede sig indflydelse på Hvidovres fremtidige fysiske udvikling. I Avedøre var det især staten, som købte gårdene Kastanienborg og Lysholm, der kom til at betegne landsbyens udvikling, ligesom den militære tilstedeværelse styrede udviklingsmulighederne.

Områdets infrastruktur

Dæksel
Det er værd at vide noget om infrastrukturen, i den by du påtænker at placere dine erhvervslokaler. / Wikimedia

Vælger du lager- og produktionslokaler i Hvidovre, så er det interessant at vide noget om infrastrukturen i

området i forhold til fx varelevering, kundebesøg og rekruttering af medarbejdere. Hvidovre kommune grænser op til Valby, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune og med bus eller S-tog kommer man nemt til og fra City på kort tid. S-togsstationerne Hvidovre, Rødovre, Åmarken, Friheden og Avedøre betjener Hvidovre Kommune. Holbæk Motorvejen (rute 21) starter i Hvidovre Kommune og Hvidovre er velforsynet med offentlig transport i form af busser og S-tog, som drives af busselskabet Movia og DSB. Busnettet i Hvidovre drives af Movia, og du kan se køreplaner, priser, planlægge rejserute med mere på Movias hjemmeside. Togdriften på de fem S-togsstationer i Hvidovre Kommune varetages af DSB, og du finder køreplaner, priser, rejseplaner med videre på DSBs hjemmeside. Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler. Flextrafik er fritidskørsel med handicapbusser for dig, der ikke kan benytte offentlige transportmidler og per 1. marts 2016 kan du benytte flextrafik til alle kørselsformer, herunder fornøjelser samt behandlingstilbud så som tandlæge, læge med videre. Den kommende København-Ringstedbanen kommer til at gå via Vigerslevparken langs med motorvejen ind i Hvidovre. Det første stykke i et såkaldt åbent trug (en nedsænkning) frem til Hvidovregade, hvor banen føres ind under Vigerslev Allé i en tunnel under Hvidovrevej, den første del af Allingvej og frem til Ulstrupvej. Ved Allingvej og Ulstrupvej kommer banen til at ligge i et åbent trug igen mellem motorvejen og Allingvej frem til Avedøre Havnevej og videre ind i Brøndby Kommune. Den løber så på Brøndby-siden af motorvejen frem til Hvidovre-Avedøre Rideklub på Avedøre Slettevej, hvor den løber ind i en tunnel ind under motorvejen og kommer ud igen, kører skråt ind syd om det nuværende Quark Hvidovre Naturcenter, kiler sig igennem det rekreative område Vestvolden og ud på den anden side.

Erhvervs- og forretningsliv

Lagerlokaler
Velbeliggende lagerlokaler på Arnold Nielsens Boulevard.

Lager- og produktionslokaler vil typisk være beliggende i Hvidovres erhvervsområder, med navne som Jern- Hammer- og Stamholmen. Lager- og produktionslokaler har flere navne og findes i forskellige kategorier, fx lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Hvidovre på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne er typisk separate, aflåselige og i mange tilfælde ventilerede med højt til loftet og fx udstyret med betongulve, god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

Lager- og produktionslokaler beliggende i Hvidovre Kommune giver adgang til rigtige gode indkøbsmuligheder. I 1967 kom Hvidovres første egentlige store butikscenter i Friheden, og det var grundstenen til den decentrale centerstruktur, som i dag præger hele kommunen med detailhandelscentre i hver ende af Hvidovrevej og et butiksstrøg, suppleret af mindre centerdannelser i Avedøre og andre steder i Hvidovre. I Frihedens Butikscenter finder du blandt andet posthus, apotek, frisør, brilleforretninger, motionscenter, blomsterbutik, foruden tøjbutikker, solcenter samt dagligvarebutikkerne Kiwi og Føtex. I Hvidovre C, som har åbent alle ugens dage, har du adgang til 25 butikker centralt placeret i Hvidovre. Hvidovre C er et lokalt shoppingcenter, som tilbyder alt indenfor mode, fitness, interiør, cafeer og dagligvarer, herunder KIWI+, Rema 1000 og SKJOLD BURNE. Her finder du ligeledes udvalgte butikker indenfor smykker, personlig pleje, interiør og meget mere. Centret ligger tæt på Hvidovre Station, og har 450 gratis parkeringspladser, hvorfor der er nem adgang til alle former for shopping og indkøb. Både Frihedens Butikscenter og Hvidovre C tilbyder desuden flere aktiviteter, events og konkurrencer året igennem, foruden workshops og luciaoptog i december måned. Ved Rødovre S-togstation, der har 10 minutters drift i myldretiden, ligger Rebæk Søpark Butikscenter. Herfra tager turen til Københavns Hovedbanegård.

Købekraften i området

Købekraft.
Købekraften i området. / Shutterstock

Påtænker du at leje lager- og eller produktionslokaler i Hvidovre, så er information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i kommunen relevant. Og købekraften i Hvidovre er god. Den disponible indkomst i kommunen indtager en 52. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hvidovre Kommune 204.689 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Hvidovre Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje lager- og eller produktionslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hvidovre en samlet placering som nummer 92, hvor kommunen i 2015 fik en 95. plads; altså en fremgang i Hvidovres erhvervsvenlighed på tre pladser. Huspriserne i Hvidovre er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Hvidovre og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau i kommunen. I andet kvartal 2016 er der solgt to fritidshuse (gennemsnitlig kvadratmeterpris ikke tilgængelig) og 41 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 21.132 (en stigning på 4,75 procent) kroner per kvadratmeter, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 23.104 kroner per kvadratmeter, et fald på -1,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 95 parcel- og rækkehuse i postnummer 2650 Hvidovre.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmulighederne er udmærkede i Hvidovre, og er dine lager- og produktionslokaler placeret her i kommunen, vil du, søger du efter lager- og produktionslokaler på Lokalebasen få oplyst, om der er hører parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på. Er der ikke det, har du flere muligheder for central parkering i Hvidovre, blandt andet på Søvangsvej 1-5, hvor du fx kan leje parkeringspladser beliggende bagved Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge Landevej, som er et centralt sted at parkere. Her er det muligt at leje parkeringspladser til almindelige personbiler. Bilerne er under regelmæssigt opsyn. Lejeperioden er minimum 90 dage og den månedlige leje er 600 kroner (1-30 pladser). Frihedens Butikscenter har en stor parkeringskælder med indkørsel fra Strandmarksvej og Hvidovrevej. På arealet udenom centeret er der adskillige parkeringspladser foran indgangene. Ved alle indgangene er der desuden handicapparkeringspladser. Parkeringsvagter er der ingen af, men der er masser af gratis parkeringspladser. Derudover er der 450 parkeringspladser i Hvidovre C, som ligger på Hvidovrevej 57 (fem minutters gang fra stationen), og her må du også parkere gratis i tre timer. Husk blot at sætte p-skiven. Her er både udendørs og overdækket parkeringsarealer, og fem indgange til centret. 

Udvikling i området

Udivkling fremad.
Hvidovre er en kommune i fremgang. / Shutterstock

Hvidovre er en kommune i udvikling. Det gælder både industrikvartererne og bylivet. I forlængelse af denne indsats, har kommunalbestyrelsen i Hvidovre besluttet, at der skal laves en helhedsplan for en ny bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård. Helhedsplanen, som forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2017, skal danne grundlag for den konkrete udvikling af området. Projektet med at udvikle bymidten i Hvidovre kører i to spor og strækker sig over henholdsvis cirka et og to år. Sporene er: 1. Byliv og midlertidige aktiviteter (2015-2016) og 2. Helhedsplan for Hvidovre Bymidte (2015-2017). En ny vision for Avedøre Holme sigter hen imod, at området i 2035 skal være Hovedstadsregionens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder. Visionen skal danne grundlag for det kommende udviklingsarbejde med det enorme erhvervsområde. Hvidovre Kommune undersøger i 2016-2017, om en gigantudvidelse af Avedøre Holme kan realiseres. Er det tilfældet, kan erhvervsområdet Avedøre Holme i 2035 være blevet næsten dobbelt så stort, som det er i dag. Udviklingen muliggøres af et tilbud fra Københavns Kommune om deponering af op mod 25 millioner kvadratmeter jord på Avedøre Holme (blandt andet fra metrobyggeriet i København). Det vil kunne betyde en udvidelse af det store erhvervsområde med omkring 3.200.000 kvadratmeter ud for den sydlige del af området. Hvidovre Kommune har i forvejen stort fokus på at udvikle Avedøre Holme til et af Danmarks mest attraktive erhvervsområder, og hvis kommunen med denne jorddeponering kan gøre området næsten dobbelt så stort, vil det give plads til masser af nye virksomheder, som kan bruge den unikke placering tæt på hovedstaden til vækst og udvikling. Dertil kommer, at et næsten fordoblet erhvervsareal vil indeholde store økonomiske muligheder for Hvidovre Kommune. Ifølge det foreløbige estimat vil etableringen af det nye område af Avedøre Holme koste op mod 600 millioner kroner, men det kan dækkes af de indtægter, Hvidovre Kommune vil få for at tage imod jorden.

Industrien

Lagerlokaler
Udvalget af lager- og produktionslokaler er størst i Hvidovres – et af verdens største – industrikvarter på Avedøre Holme. / Shutterstock

Udvalget af lager- og produktionslokaler er størst i Hvidovres – et af verdens største – industrikvarter på Avedøre Holme. Området blev kunstigt inddæmmet i 1960erne og afgrænses mod nord af Amagermotorvejen og mod syd af Køge Bugt-motorvejen. Området er på 450 hektar med 275 hektar erhvervsareal og huser cirka 375 virksomheder med omkring 9.000 arbejdspladser. Blandt de mere markante bygninger er kraftvarmeværket, Avedøreværket, fjernvarmecentralen med en skorsten dekoreret af billedkunstneren Johnny Oehlenschlæger, tre havvindmøller med en tårnhøjde på 88 meter og det 330 meter lange kontorhus CPH Business Park, også kendt som Center Syd. Dertil kommer blandt andet grusgrav, spildevandscenter og garageanlæg for busser. I forbindelse med Fingerplanen blev Avedøre Holme sidst i 1950erne udlagt til Danmarks største industriområde for miljøbelastende produktion. Det enestående rørskovsområde blev inddæmmet, og i 1966 åbnede den første virksomhed på Avedøre Holme, som siden har udviklet sig til det mest udbyggede erhvervsområde med velfungerende forsyning og en effektiv infrastruktur. Næsten alle erhvervsgrunde med bygninger til salg eller leje er privatejede, og der er mange muligheder for at drive virksomhed i Hvidovre: Avedøre Holme er et af nordens største erhvervsområder, hvor der er nem og hurtig adgang til hele regionen og resten af verden. Avedørelejeren med Filmbyen ligger i smukke historiske omgivelser og huser primært virksomheder indenfor film- og mediebranchen. Her ligger blandt andet filmselskabet, Cirkusmuseet, Historiens Hus, Produktionsskolen, vandrehjemmet Belægningen og filmskolen Station Next. Avedørelejren ligger i smukke historiske omgivelser og er oprindeligt et kaserneanlæg, der er mere end 100 år gammelt. I 1999 købte Hvidovre Kommune Avedørelejren og satte rammerne for en spændende byudvikling i området. For at fastholde og styrke filmproduktionen i Hvidovre har Hvidovre Kommune sammen med Zentropa og NNTV skabt filmportalen Filmland Hvidovre. Her præsenteres byens film- og medievirksomheder, og de services Hvidovre kan tilbyde danske og internationale filmskabere, hvilket blandt andet omfatter nem adgang til locations, indhentelse af tilladelser fra diverse myndigheder, adgang til udstyr og erfarne filmfolk, samt alt det rundt om produktionen, fx indkvartering, forplejning med videre. I Hvidovres øvrige erhvervsområder ved Arnold Nielsens Boulevard og Gungevej, Landlystvej, Immerkær og Søvangsvej ligger virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og mindre industri.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning i Hvidovre
Scandic Hvidovre er byens største konferencehotel. / Shutterstock

Er dine kommende lager- eller produktionslokaler beliggende i postnummer 2650, og opstår der behov for indkvartering af fx kunder, medarbejdere eller projektmedarbejdere, er mulighederne begrænsede inden for kommunegrænsen. Scandic Hvidovre er byens største konferencehotel. Hotellets store og fleksible konferenceafdeling tilbyder møde- og konferencelokaler for op til 300 personer, og tilbyder blandt andet grupperum, der nemt kan tilpasses individuelle behov. Til dig som kommer i bil, tilbyder hotellet 200 gratis parkeringspladser foran hotellet. Idrættens Hus ligger i Brøndby blot 3,7 kilometer fra Hvidovre, og er et moderne multioplevelses- og hotelcenter. Hotellet er centralt placeret i forhold til motorvejsnettet, Indre By og Københavns Lufthavn. Hotellet tilbyder gratis parkering (3.000 parkeringspladser) og henvender sig til private og forretningsfolk, der sætter pris på den gode placering, fordelagtige prispakker og tætte bånd til toppen af dansk elitesport. Overnatning inkluderer morgenbuffet, gratis trådløst internet, fladskærms-TV med internationale kanaler, samt fri benyttelse af alle indendørsfaciliteter herunder fitness, dampbad og sauna. Hotellet tilbyder særlige erhvervspakker med større rabatter. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Hvidovre og omegnskommunerne til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.