Introduktion til området

Velkommen til Greve
Greve har 42.437 indbyggere (2016). / Shutterstock

Greve er en bydel i Storkøbenhavn med 42.437 (2016) indbyggere, beliggende i Greve Kommune (med i alt 49.518 indbyggere), som hører under Region Sjælland. Kommunen består af de mindre byer Tune (indtil 2008 en del af Roskilde), Hundige, Mosede, Karlslunde og Greve Midtby. Greve Strand ligger i et befolkningsmæssigt tæt bebygget område ved Køge Bugt Strandpark, som voksede frem i 1970erne som omegnsbyer til hovedstadsområdet. Ved WAVES (tidligere Hundige Center) ligger Greve Kulturhus Portalen, hvor der blandt andet holdes rock- og jazzkoncerter. Kulturhuset er opkaldt efter sin karakteristiske arkitektonisk portal. Tæt ved Greve Strand ligger Køge Bugt-motorvejen og på den anden side af denne finder man Greve Landsby med Greve Museum og Greve Kirke. Den gamle kirke står i skarp kontrast til de mere moderne Johanneskirken og Hundige Kirke i Greves moderne bydele. Grænsen mellem Greve og Hundige går lige før Godsparken, som dermed er en del af Hundige. Greve ligger så tæt på Indre By og Københavns Lufthavn, at man kan være i centrum på tyve minutter enten med S-tog eller i bil. Flere transportvirksomheder har opdaget, at Greve ligger godt infrastrukturmæssigt både til og fra resten af landet, og de har etableret sig her. Det samme har de mange borgere, som dagligt pendler til og fra arbejde. Endelig kan det nævnes, at Greve er en veldrevet kommune med landets næstlaveste skatteprocent. Greves hyggelige havnemiljøer byder på ægte sejlerstemning og gode fiskerestauranter og cafeer. Besøg fx den gamle fiskerihavn i Mosede med den helt specielle atmosfære, hvor vodbinderen arbejder i sit værksted, og lystbåde og fiskerbåde ligger side om side. Sidst på formiddagen kommer fiskerbådene i land med dagens fangst, som du kan købe frisk fra hav i havnebutikkerne. Længere mod nord ligger den moderne marina Hundige Havn. Her er der plads til gæstesejlere, let besejling og masser af aktiviteter. Havnen ligger i forlængelse af Strandparken med en af Danmarks mest benyttede strande. På Hundige Havn finder du turistbureauet, hvor du gratis kan låne cykler og få inspiration til, hvad du kan opleve på egnen, fx det kulturhistoriske Greve Museum i Greve Landsby. Der er noget for enhver smag i Greve. Er du til sol, vand og strand, så forkæl dig selv med en tur langs vandet, hvor otte kilometer hvid sandstrand og et livligt havnemiljø forener land, vand og by.

Områdets historie

Køgebugt motorvejen
På billedet ses Køgebugt motorvejen, som binder Greve sammen med resten af hovedstadsområdet. / Wikimedia

Greve Museum ligger på den gamle Grevegård, der oprindelig har ligget i Greve Landsby. Omkring Udskiftningen i starten af 1800-tallet blev den som mange andre på egnen revet ned og flyttet ud på de marker, der tilhørte gården. Indtil da havde jorden, gårdene og besætningen været godsejerens ejendom. Men nu kunne bønderne købe deres gårde af godsejeren, hvilket også skete for Grevegård i 1826. Bonden, der købte Grevegård, hed Niels Pedersen, hvis arvefæstekontrakt er findes i arkivet. Han flyttede hele gården, undtagen stuehuset, der blev bolig for nogle af Greve Landsbys daglejere. Således er det originale stuehus på Greve Museum bygget som nyt ved flytningen i 1826. Arvefæstekontrakten er usædvanlig, fordi dens røde laksegl ikke stammer fra godsejeren, men fra Københavns Universitet. Det skyldes, at jorderne og gårdene omkring Greve i sin tid hørte under Roskildebispen. I 1500-tallet lå Kong Christian III (1534-59) i strid med de katolske bisper i Danmark. Han var tilhænger af Martin Luthers protestantiske doktrin, og man siger, at denne overbevisning blev katolicismens fald i Danmark. I 1536 greb han, umiddelbart efter Grevens Fejde, chancen for at fængsle bisperne og inddrage kirkegodset. Kirkegodset blev således til krongods, og en del af det skænkede Kong Christian til de godsejere, der støttede ham. Men flere af fæstegårdene overgik til Københavns Universitet, fordi man manglede undervisere til de protestantiske præster, der skulle uddannes som erstatning for de katolske. Disse superintendenter, som de kaldtes, fik betalt deres uddannelse med tiende fra universitetsgårdene. Denne afgift betalte Grevegårds ejere også i mange år derefter. Et par gange om året gjorde man således den lange vej til hovedstaden, og afleverede sit korn.

Områdets infrastruktur

Infrastruktur.
Greve har en god infrastruktur. / Shutterstock

Greve har gode veje og stier, og kommunen ligger godt både i forhold til København Lufthavn, motorvejsnettet og den kollektive trafik. Med lager- eller produktionslokaler er du således centralt placeret i forhold til rekruttering, varelevering og kundebesøg. Bolig- og erhvervsområderne ligger fx tæt på Køge Bugt-motorvejen (E20/E55/E47). Kommunens trafiksystem er præget af, at biltrafik og de bløde trafikanter er adskilt. Et veludviklet sammenhængende stisystem på cirka 90 kilometer gør, at børn og andre bløde trafikanter kan færdes sikkert i trafikken til og fra skole og arbejde, og den igangværende trafiksikkerhedsplan fokuserer på, hvordan kommunen får endnu bedre trafiksikkerhed, mindsker støjgenerne og sikrer skolevejene. I Greve Kommune er der buslinjer og S-toge, som binder kommunen sammen, og der er tre togstationer i henholdsvis Hundige (i nord), Greve (midt) og Karlslunde (i syd), hvor linjerne E og A kører i dagtimerne med 10 minutters intervaller mellem henholdsvis Hillerød og Køge, Holte og Hundige stationer. Tager man Linje A, kan man med fordel skifte til Linje E på Ishøj Station, hvis man skal af på Greve Station. Alle buslinjer som kører i Greve Kommune kører til og fra en eller alle tre S-togstationer. Greve Kommune tilbyder også flexture, som fx kan være relevant, hvis projektmedarbejdere eller andre skal fragtes til og fra dine lager- eller produktionslokaler. En Flextur er ikke en almindelig bustur. Det er en tur, du bestiller på det tidspunkt, du ønsker. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bliver hentet ved kantstenen af en minibus eller en taxa. Du kører ofte sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Så du kører ikke nødvendigvis den direkte vej, men betaler kun for den direkte afstand til destinationen. Startgebyret er 24 kroner, som dækker de første fem kilometer, herefter koster det seks kroner per kilometer. Kørslen skal bestilles senest to timer før opsamling, og turen kan bestilles og betales på internettet. Børn under 12 år (uden følgeskab af en voksen) betaler halv pris. Få mere at vide om Flextur på Movia. (red.: Greve Kommune indstillede flextursløsningen i oktober 2016).

Erhvervs- og forretningsliv

Greve lagerlokaler
Attraktive lagerlokaler på Agenavej i Greve.

Med lager- og produktionslokaler i Greve har man fri adgang til mange flotte kunstværker. Et af disse står foran Greve Gymnasium og hedder ”Solens Gyldne Øje”. Det blev lavet i perioden 1977-1978 af den lokale kunstner Ib Braun. Kunstværket stod tidligere foran Greve Rådhus, men blev taget ned i 1999, da det første spadestik til Greve Midtby Center blev taget. Efterfølgende blev det opbevaret på Greve Museum, inden det blev opstillet foran gymnasiet i 2006. Her har det stået lige siden til glæde for de mange gymnasieelever. Fontænen er lavet i bronze, og forestiller to mennesker. Der er en del lager- og produktionslokaler i Greves industriområder, herunder også i kategorierne lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Greve på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne vil typisk være separate, aflåselige, og i mange tilfælde ventilerede, med højt til loftet, og fx udstyret med betongulve og god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

Du har gode indkøbs- og shoppemuligheder med lager- og produktionslokaler i Greve. Her ligger et af landets største shoppingcentre, WAVES, som har et stort og spændende udvalg af butikker. WAVES tilbyder et inspirerende miks af brands inden for mange forskellige kategorier, herunder mode, elektronik, skønhed, dagligvarer og meget mere. Centeret har i alt 110 butikker, 70.000 mærkevarer og masse af muligheder. WAVES blev oprindeligt opført i 1974 og fik navnet Hundige Storcenter. Centeret blev overdækket i 1987 og gennemgik en større modernisering i 1999. I 2009 blev en del af det gamle center revet ned og erstattet af nye cirka 33.000 kvadratmeter. I forbindelse med genåbningen skiftede centeret navn til WAVES. Det er placeret tæt på motorvejen, let tilgængeligt og har gratis tidsubegrænset parkering (husk P-skiven). Greve Midtby Center er også centralt placeret med både S-tog til og fra København (Hillerød og Holte) og Køge samt busholdeplads lige ved døren. Centeret har desuden masser af parkeringspladser, hvor der tilbydes tre (3) timers gratis parkering. Husk at stille parkeringsskiven. Den første søndag i september afholder grundejerforeningen Eriksminde sit årlige loppemarked. Endnu en gang bliver det grønne område for enden af Hedeager og Lundager i Eriksminde fyldt med mange forventningsfulde mennesker, som har tømt loft og skure for mange gode sager. Pladsen holder åbent klokken 10.00 - 15.00, hvor de mange boder er klar til at sælge ud af alle deres mange gode sager. Der er også loppemarked hver søndag i sommerhalvåret på parkeringspladsen ved Greve Midtby Center.

Købekraften i området

Købekraft
Købekraften i området. / Shutterstock

Information om kommunal performance, indtægtsniveau og købekraft i Greve er relevant, når der skal vælges lager- og produktionslokaler i postnummer 2670. Købekraften i Greve ligger pænt overmiddel, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 85. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Greve Kommune 233.678 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Greve er en erhvervskommune, og har du lager- eller produktionslokaler her i kommunen, så er omsætnings- og vækstpotentialet derfor rigtig udmærket. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunal performance og rammebetingelser for virksomheder i Greve Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje lager- eller produktionslokaler i byen. Siden 2010 har Dansk Industri sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunal performance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Det positive er, at undersøgelsen viser, at 75 procent af virksomhederne i Greve Kommune vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen. Det er tegn på, at erhvervslivet oplever, at det er attraktivt at drive virksomhed i Greve. Huspriserne i Greve er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Greve og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse 20.181 kroner per kvadratmeter, en stigning på 8,89 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er foretaget 148 hushandler i Greve Kommune. Ejerlejligheder er i samme periode handlet til 22.735 kroner per kvadratmeter, hvilket er en nedgang på 10,43 procent set i forhold til første kvartal, baseret på, at der er solgt 17 ejerlejligheder.

 

Parkeringsmuligheder

Lager- og produktionslokaler placeret i Greve Kommune, vil du typisk ligge i et af kommunens industrikvarterer og vil derfor i overvejende grad have tilhørende parkeringspladser. Når du søger efter l Lager- og produktionslokaler i Greve (postnummer 2670) på Lokalebasen, får du oplyst om der er tilknyttet parkeringspladser eller om der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på. I forhold til fx varelevering og kundebesøg kan det være relevant at vide noget om parkeringsforholdene i Greve. Ud over de regler, der måtte fremgå af skiltningen på de enkelte parkeringspladser, findes der ikke nogen begrænsninger for parkering af køretøjer under 3.500 kilo på offentlige parkeringspladser i Greve Kommune. Dog er det kun tilladt at parkere inden for de afmærkede båse på offentlige parkeringspladser. Download folderen Offentlige P-pladser for køretøjer under 3.500 kg. For at forbedre trafiksikkerheden og beskytte miljøet er der parkeringsbegrænsninger på de offentlige parkeringspladser for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg som busser, lastbiler og andre tunge køretøjer, påhængskøretøjer som campingvogne, motorredskaber og traktorer. Fra klokken 19.00 til 7.00 alle ugens dage må tunge køretøjer og anhængere kun parkeres på de afmærkede pladser. Du kan få et overblik over, hvilke afmærkede offentlige parkeringspladser, der er i Greve Kommune, ved at se offentlige parkeringspladser for køretøjer over 3.500 kilo. Download folderen Lastbilparkering i Greve Kommune, som indeholder et kort med markering af, hvor de afmærkede offentlige parkeringspladser findes. Motoren i holdende bil, taxa, lastbil, bus, knallert med videre må ikke køre længere i tomgang end tre minutter. Det er dog tilladt at have motoren kørende, hvis du sidder i en trafikkø, eller hvis motoren er nødvendig for af- og pålæsning, til produktion af trykluft eller lignende. I shoppingcenteret WAVES er der gratis og ubegrænset parkering. Se kort over indgang og parkeringsforhold i WAVES ved Hundige Station. Og i Greve Midtby Center, som ligger i forlængelse af Greve Station på Stationsholmen, er der 389 parkeringspladser, hvor der tilbydes tre timers gratis parkering – husk at stille P-skiven.

Udvikling i området

Udvikling i området.
Greve er en forstadskommune, og har ikke domkirker eller andre store bygningsværker af klassisk kulturarv. / Shutterstock

Greve Kommune er kulturarvskommune 2015-2018. Greve er en forstadskommune, og har ikke domkirker eller andre store bygningsværker af klassisk kulturarv. Men Greve har 8,5 kilometer kyststrækning, som rummer kulturarvslevn fra et blomstrende bade- og ferieliv, der i sin tid aldrig havde set sin mage. I sensommeren 2015 ansøgte Greve Kommune Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania om at blive Kulturarvskommune. Baggrunden for ansøgningen var dels at afdække kulturarven langs Strandvejen, og dels at undersøge, om kulturarven kan spille en aktiv rolle i forhold til erhvervsliv, bosætning og turisme i området. Greve Kommune har i forbindelse med ansøgningen foretaget en kortlægning af 16 steder langs Strandvejen, som hver især indgår i fortællingen om Køge Bugts kystliv. Som afsæt for kortlægningen har Greve Museum skrevet en fortælling, som helt overordnet beskriver de mest markante steder og begivenheder, som har præget Strandvejsstrækningen og kysten. I efteråret 2016 begynder herefter arbejdet med at formulere en vision for kulturarven langs Strandvejen. Målet er, at kulturarven vil styrke kommunens identitet samt erhvervslivet, turismen og bosætning. I 2017 udarbejder Greve Kommune desuden forslag til Kommuneplan 2017-2029. I den forbindelse skal kommunen udpege de områder, som kan karakteriseres som vigtige kulturmiljøer. Hidtil har landsbyerne Greve, Kildebrønde, Mosede, Tune og Karlslunde samt Gjeddesdal Gods udgjort kommunens kortlagte kulturmiljøer. Som noget nyt udpeges hele Strandvejsstrækningen som kulturmiljø. Udpegningen betyder, at der fortsat skal være fokus på at bevare særlige strukturer og bebyggelsestyper. I efteråret 2015 vedtog Byrådet en helhedsplan for Strandvejsområdet. Helhedsplanen danner grundlag for fire nye lokalplaner for Strandvejsstrækningen. Den første, for Hundige, er aktuelt (september 2016) i offentlig høring. Det forventes, at forslag til Kommuneplan 2017-2029 kommer i offentlig høring i begyndelsen af 2017.

Industrien

Møde
Greve er en erhvervskommune i fremgang. / Shutterstock

Industrikvarterne Håndværkerbyen og Håndværkervænget i Greve Kommune blev etableret i 1960erne som et kombineret bolig- og produktionsmiljø. I 1964 vedtog sognerådet i Greve-Kildebrønde Kommune at udstykke et landbrugsområde til mindre håndværks- og industrivirksomheder med tilhørende boliger. Allerede i slutningen af 1950erne var de første grunde dog blevet udstykket, uden at der forelå en egentlig byplanvedtægt for området. Håndværkerbyen, som området kom til at hedde i daglig tale, var forbeholdt mindre erhvervs- og værkstedsvirksomheder. Grundenes størrelse varierede fra 1.000 til 2.300 kvadratmeter. Det var tilladt at indrette en beboelseslejlighed med udhus og garage beregnet for virksomhedens ejer eller en funktionær med fast tilknytning til virksomheden. Håndværkerbyen var et attraktivt tilbud til iværksætterfamilier, der ønskede en kombination af bolig og erhverv. Ved de omfattende saneringer i det indre København blev en stor del af den mindre industri gjort hjemløs i disse år. Det førte til oprettelsen af nye industriområder og såkaldte værkstedsbyer i forstæderne til København, blandt andet i Valby – dog uden boliger. Det var typisk håndværkere, som havde haft et mindre værksted i København eller på Vestegnen, der købte grund i Håndværkerbyen i Greve. For mange af dem var det en forudsætning, at familien kunne give en hånd med i arbejdet. Håndværkerbyens industrielle virksomheder har omfattet metal-, træ-, plast- og papirbranchen og nogle af dem har udviklet sig til industrivirksomheder. Der har desuden været en del el-installatører, autoværksteder, vognmandsforretninger og importfirmaer. De større industrikvarterer i 2670 er Ventrupparken, Korskildelund og Kildebrønde. Med erhvervslokaler beliggende i Greve, kan det give god mening at forankre virksomheden i et lokalt erhvervsnetværk og på den måde få mulighed for samhandel og sparring med de øvrige medlemsvirksomheder, her er GreveSolrødErhverv en oplagt mulighed. Den lokale erhvervsforening har omkring 250 medlemmer, og henvender sig til virksomheder i Greve og Solrød kommuner og omegn. Erhvervsforeningen mødes den anden onsdag i hver måned til morgennetværksmøde med oplæg, foredrag, virksomhedsbesøg med videre. Derudover holder foreningen hvert år cirka 10 arrangementer, ofte af mere social karakter, såsom Stafet For Livet, golfturneringen Blue Water Cup, vinsmagning, byvandringer, museumsbesøg, forpremierer, julehygge og teaterture. Der inviteres også til dialogmøder med de to kommuner i alt fire gange om året (to i Solrød og to i Greve).

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Søvn
Greve har mange muligheder for overnatning, hvis du eller dine gæster, skal bruge et sted at være. / Shutterstock

Med lager- og produktionslokaler i Greve, kan du, når du eller dine overnattende kunder har brug for lokal overnatning, vælge et af Greves Bed & Breakfast-hoteller. Prøv fx det populære og ny-restaurerede B&B Hotel Albertine i Tune, der ligger i landsbyens gamle møllegård og tiltrækker turister helt fra nær og fjern. Eller prøv Birkegaardens Bed and Breakfast, hvor du kan nyde en charmerende landlig idyl. Skal det være tæt på stranden og S-toget, er Gerdas Bed & Breakfast stedet, der tilbyder overnatning i skønne og rolige omgivelser, og i Karlstrup ligger det hyggelige gamle bindingsværkshus Bødkerhuset i landlige omgivelser med udsigt over åbne marker. Bødkerhuset ligger en lille kilometer udenfor Karlstrup Landsby i retning mod Hastrup med nem adgang til Motorvej E20/E55/E47, afkørsel 30. På den hyggelige og idylliske Hundige Strand Familiecamping kan du få både byferie og familiecamping. Campingpladsen har pladser under trækronerne og tæt på vandet og byder på en autocamper-park, cykeludlejning, hyggelige træhytter og meget mere. Find overnatningsmuligheder i Greve og omegn på fx Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.