Introduktion til området

Herlev hospital
Herlev Hospital

Herlev optager ikke meget plads på landkortet, og faktisk er Herlev Kommune Danmarks tredjemindste målt i arealstørrelse. Der bor lidt over 28.000 mennesker i byen, men Herlev har de sidste par år oplevet en tilstrømning af nye beboere, og den udvikling ser ud til at fortsætte. Byen har talrige fordele for iværksættere, der er på jagt efter erhvervslokaler tæt på København. Eksempelvis sigter kommunalbestyrelsen efter at skabe optimale vilkår for små forretningsdrivende og selvstændige virksomheder. Og få steder i landet får man finere transportforhold end i Herlev. Hovedstadsområdet, det vil sige det bymæssige område, der er vokset sammen med København, omfatter også Herlev. Afstanden til Rådhuspladsen i København er ikke mere end 11 kilometer, men for blot hundrede år siden, var Herlev stadig en lille by med landlig idyl. I kommunens nordlige ende finder man Hjortespring, der ligeledes har været en selvstændig landsby. I 1700-tallet blev egnen benyttet til græsning for livgardens heste.

 

Områdets historie

Herlev
Herlev Kommune

Herlev optræder i historiske dokumenter helt tilbage fra 1268. Byen bliver her nævnt i forbindelse med, at en klosterbroder ved navn Peder Esbensen skænker en ejendom i Herlev til Æbelholt Kloster. Herlev Kirke er en af byens historiske bygninger. Sankt Laurentii Kirke, som den hedder, er bygget helt tilbage i 1400-tallet. Et andet markant byggeri er Herlev Hospital, der ligger en kilometer nord for Herlev Station. Den 120 meter høje etagebygning er Danmarks højeste og har uden tvivl været med til at sætte byen på landkortet. De seks sammenbyggede tårne har et areal på 30.000 kvadratmeter, og på Sjælland bliver det kun overgået af Rigshospitalet, der med sine 58.000 kvadratmeter er en tand større. Byen steg i popularitet, da Herlev i 1879 fik sin egen togstation på Frederikssundbanen. Borgerne ville dog gerne bevare Herlev som en lille, selvstændig by uden for Hovedstaden og stemte i 1909 for at frigøre sig fra Gladsaxe Kommune. I starten af det 20. århundrede søgte tusindvis af mennesker mod hovedstaden i takt med den industrielle udvikling, og da der ikke var nok lejligheder i København, steg efterspørgslen på boliger i de nærliggende byer. I midten af 1900-tallet blev S-togsnettet udvidet med seks nye stationer på strækningen mellem Vanløse og Ballerup. Herlev station var en af dem, og historien gentog sig – en by bliver altid mere populær, når der er velfungerende transportmuligheder. Herlev er en spændende by i vækst, og som følge heraf vokser antallet af erhvervslokaler og forretninger i området. Eksempelvis åbnede det nye shoppingcenter BIG i efteråret 2016 med 28 gigantisk store butikker. BIG Shopping er i øvrigt bygget på den gamle DISA-grund, hvor Compagnie Madsen i begyndelsen af 1900-tallet skabte en af de største danske eksportsucceser – det luftkølede Madsen-Maskingevær. Geværet var langt forud for sin tid, og efter første verdenskrig blev det eksporteret til over 30 lande. Geværet var så pålideligt og træfsikkert, at det brasilianske politi først skiftede det ud med en mere moderne model i 2008. Under anden verdenskrig tog tyskerne kontrol over fabrikken, og det førte i 1944 til den største sabotageaktion i Danmark nogensinde, da modstandsbevægelsen sprængte fabrikken i luften. I dag bliver der ikke produceret våben på DISA-grunden, men i stedet bliver der solgt alt fra fjernsyn til dyner i de nye erhvervslokaler. 

 

Områdets infrastruktur

Herlev Station
Herlev Station

Uanset om du er i bil, på cykel eller med offentlig transport, er der formidable muligheder for at komme til og fra dit erhvervslokale i Herlev. O3, O4 og E47 - Ja, det er lige før, at alle veje fører til byen. Både de to ringveje og motorvej E47 løber gennem Herlev Kommune, så det er ingen sag at komme til byens industri- og erhvervskvarter i bil, uanset hvilket verdenshjørne, man nærmer sig fra. Yderligere strækker Frederikssundsvej sig hele vejen fra Nørrebro i København til Herlev Hovedgade. Vejforbindelserne gør det ligeledes let at komme til Københavns Lufthavn, hvis man skal på forretningsrejse eller får gæster langvejs fra. Siden 1949, da Herlev blev koblet på S-togsnettet, har det også været nemt og bekvemt at rejse til byen med offentlig transport. Fra Herlev Station er linje C og linje H forbindelsesled til hele oplandet. Frederikssund er afsæt for begge strækninger, mens de to S-togslinjer deler sig og gør det muligt at komme til over 40 stationer med de to linjer, uanset om man skal til Klampenborg ved Øresund eller til Farum ved Furesø. I år 2023 bliver Hovedstadens Letbane taget i brug, hvilket gør rejsen på kryds og tværs af hovedstadsområdet endnu lettere. I de seneste år har man i Storkøbenhavn ydet en aktiv indsats for at få flere til at cykle til og fra arbejde, da det vil nedbringe privatbilismen og dermed modvirke forurening og kødannelse på vejnettet. Kommunerne har i fællesskab konstrueret et veludbygget net af supercykelstier, der løber på tværs af kommunegrænserne. Også i Herlev er der et forgrenet net af cykelstier, der gør den miljørigtige transportform attraktiv.

 

Erhvervs- og forretningsliv

Powerline
Der er en lang strøm af butikker og cafeer i Herlev

Erhvervslokaler findes i utallige størrelser og med vidt forskellig indretning. På Lokalebasen.dk kan du hurtigt få et overblik over de ledige erhvervslokaler og danne dig et indtryk af, hvad de forskellige lokaler egner sig til. Der er forskellige forhold, man bør tage i betragtning, alt efter hvilken virksomhed der skal flytte ind i erhvervslokalet. Eksempelvis er beliggenheden med til at skabe virksomhedens image. Ligeledes har indretningen af erhvervslokalet betydning for, hvilke signaler man sender, og ydermere har omgivelserne betydning for, om medarbejdere og kunder befinder sig godt. Alle lokaler har sine egne fordele, men fælles for dem alle er, at de selvfølgelig skal være godkendt til erhverv.

Herlev Station danner rammen for et område med utallige forretninger og virksomheder, der har til huse i større eller mindre erhvervslokaler. Derudover lægger byen adresse til to store butikscentre, hvoraf det største er Herlev Bymidte, der er centralt placeret lige ved stationen. Erhvervslokalerne i centeret huser alt fra tøjbutikker til en Fisk- og vildtforretning. Naturligvis finder man også cafeer, hvor man kan hygge sig med en god frokost og en kop kaffe. På Café Dig og Mig frister menukortet med traditionel dansk mad, og en gang om måneden er der live musik med jazzbands eller 60’er-musik på programmet. Café Emil byder på et velkendt udvalg af caféretter og et pænt udvalg af varme drikke. Der er i øvrigt knyttet 500 gratis parkeringspladser til centeret, og der er gratis wi-fi. På den gamle DISA-grund lige ved motorring 3 ligger BIG Shopping Herlev. Som navnet indikerer er konceptet her, at butikkerne er tre til fire gange større end i et gennemsnitligt dansk storcenter. Erhvervslokalerne er spredt ud over 44.000 kvadratmeter, og er i højere grad fordelt i bredden end i højden, men dermed har man også et godt overblik over de 28 gigantiske butikker. Der er noget for alle i centeret, idet det også rummer restauranter, cafeer, et legeland og en biograf. BIG Shopping trækker forbrugere til fra hele oplandet, og det skaber en synergieffekt mellem de forskellige forretninger, fordi folk tager dertil for at handle stort ind. En vækst i antallet af forbrugere i området skaber ligeledes grobund for nye virksomheder – Herlev er derfor et udmærket bud, hvis du er på jagt efter erhvervslokaler tæt på København.

 

Købekraften i området

Purchasing Power
Herlev er blandt de rigeste kommuner i Danmark

Gennemsnitsalderen i Herlev er 41 år, og ud af de 28.400 indbyggere er 60 procent i den erhvervsaktive alder mellem 17 og 64. Herlev har en blandet sammensætning af boliger. Som i den øvrige del af hovedstadsområdet er der fortrinsvis etagebyggeri, men man finder også kvarterer med en-families huse, og der ligger endvidere et kollegie. Tilflytningen til byen er steget støt de sidste par år, og som følge er hus- og lejlighedspriserne steget i området. På en oversigt over kvadratmeterpriser i danske kommuner, ligger Herlev nummer 12 på listen. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for Herlevborgere med en alder på 15 eller derover ligger på 299.872 kroner. Det tal er en smule højere end gennemsnittet for hele Danmark, der er 298.800 kroner. I København er bruttoindkomsten i gennemsnit 294.796 kroner, så Herlev ligger også her en anelse over. Købekraften i Herlev er dog højere end i København, sa man her har et lavere beskatningsniveau, og den disponible indkomst er dermed højere. Ud af landets 98 kommuner ligger Herlev blandt de nederste 10, hvad angår kommuneskat. Købekraften blandt Herlev-borgere er relativt høj, så med erhvervslokale i Herlev får man adgang til en meget stor gruppe købedygtige forbrugere.

 

Parkeringsmuligheder

Der er rig mulighed for gratis parkering i Herlev. Det største antal pladser finder man ved Herlev Bytorv, hvor der er 500 gratis parkeringspladser fordelt i kælderen og på taget. Åbningstiderne er 6-21 på hverdage og 6-18 om lørdagen. På Herlev Hovedgade er der 162 gratis pladser ved Bangs Torv. Ved stationen er der lidt over 130 pladser, men her er langt de fleste optaget i løbet af dagen. Ofte er der også tilknyttet parkeringspladser, når man lejer et erhvervslokale. Du kan få et overblik på Lokalebasen.dk. Vær opmærksom på, at der i Herlev også er områder med betaling. Fra slutningen af 2015 har Parkeringskontrol Nord overtaget kontrollen med biler, der holder ulovligt parkeret. I forlængelse heraf har kommunen udgivet en parkeringsfolder, der giver et overblik over de gældende regler for parkering i Herlev. I 2014 blev de grundlæggende parkeringsregler harmoniseret i de danske kommuner, og færdselslovens bestemmelser gælder naturligvis også i Herlev. Det er dog tilladt for de enkelte kommuner at lempe reglerne i særlige tilfælde, og Herlev Bystyre har vedtaget en sådan ændring. Det er således tilladt at parkere en personbil med to hjul på fortovet, hvis det ikke er til gene for fodgængerne. Reglerne fremgår af en bekendtgørelse, der handler om standsning og parkering i Herlev Kommune. Her er der også angivet, hvorledes man bør forholde sig til køretøjer, der vejer over 3500 kg.

Udvikling i området

Herlev by night
Herlev set fra naturen om aftenen

Herlev er en særdeles erhvervsvenlig kommune. 70 procent af virksomhederne i byen anbefaler andre virksomheder at placere sig i kommunen. Og noget tyder på, at netop dét er tilfældet. En undersøgelse viser nemlig, at Herlev indtager førstepladsen i Danmark, når man ser på, hvor mange nye virksomheder, der bliver etableret inden for handel, kontor og administration. Kategorien, der måles i erhvervskvadratmeter, er vokset med fornemme 36 procent i perioden fra 2011 til 2014. Virksomheder stiller hele tiden nye krav til erhvervslokaler og deres omgivelser, og her frister Herlev blandt andet med velegnede erhvervslokaler og gode vilkår for både iværksættere og mere etablerede forretningsdrivende. Den nyeste lokalplan sikrer vækst i området omkring den gamle Posthusgrund, hvor der er planlagt nyt byggeri, der skal rumme både boliger og erhvervslokaler. Som omtalt tidligere har Herlev de sidste par år haft omfattende vokseværk. Også her indtager byen en førsteplads på listen over nettotilflytning af borgere i perioden 2013 til 2014. Den kommende letbane er ligeledes et byggeprojekt, der er med til at øge tiltrækningskraften. Tankegangen bag projektet er, at transport på kryds og tværs af hovedstadsområdet skal foregå så gnidningsfrit som muligt. Banen kommer til at sno sig gennem landskabet fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Midt på strækningen får Herlev tre nye stationer ved Lyskær, ved Herlev Hovedgade og ved Herlev Hospital. Derudover bliver Herlev Station, hvor det bliver muligt at skifte til S-tog, koblet på linjen. Såfremt alt skrider planmæssigt frem, står banen færdig i 2023. Da Herlev i sin tid blev forbundet til S-togsnettet, blev byen mere attraktiv, da det blev lettere at komme til og fra byen. Meget tyder på, at historien kommer til at gentage sig, når letbanen ruller igennem byen. Et af de punkter, der tæller som et plus for både borgere og erhvervsdrivende, er gode transportmuligheder. Med erhvervslokale i Herlev er du således også fremtidssikret hvad angår offentlig transport.

 

Industrien

Vindmølle

Som nævnt er forholdene for erhvervsdrivende i Herlev ekstraordinært gode, og det afspejler sig i undersøgelser om, hvordan det går nyopstartede virksomheder i byen. Under finanskrisen blev der for eksempel oprettet flere virksomheder i Herlev, end der var virksomheder, der måtte dreje nøglen om. Og de nyoprettede virksomheder var stadig aktive efter et år. Adskillige software- og IT-virksomheder har adresse i byen. Den største er nok KMD, der førhen var kendt som Kommunedata. Virksomheden samarbejder både med private og offentlige organisationer, men er mest aktiv inden for digitaliseringsprojekter i det offentlige. Virksomheden har over 3000 medarbejdere i Danmark, og heraf hører en stor del hjemme i Herlev. Visma er en af de andre større IT-virksomheder i Herlev. Her løser de opgaver inden for blandt andet regnskab, rekruttering og HR. Visma er en af de største virksomheder i Norden og har i alt 7.000 ansatte, og over 600 af dem arbejder i Danmark. Herlev Hospital er selvfølgelig byens absolut største arbejdsplads. 4200 ansatte har deres daglige gang på hospitalet, der i øvrigt udvider for tiden. I Region Hovedstaden har man omfordelt opgaverne, så de enkelte hospitaler har hver deres speciale, og Herlev Hospital har i den forbindelse overtaget flere områder fra andre hospitaler – derfor har hospitalet mange beskæftiget inden for byggeri og håndværk i øjeblikket. Ellers er det naturligvis sundhed, kontor og administration, køkken samt service og logistik, der er de dominerende arbejdsområder. Tilkomsten af det store handelsmiljø, BIG Shopping Herlev, har med det tocifrede antal erhvervslejemål skabt arbejdspladser. De ekstra store forretninger tilhører alle nogle af de kæder, der har flest butikker i Danmark. Filosofien bag centeret er, at man skal kunne få stort set alt, så ud over dagligvareforretninger er der mulighed for at shoppe løs i alt fra H&M til Kop&Kande. Selvfølgelig er der også adskillige industrivirksomheder, der huser erhvervslokaler i Herlev. En af de globale er ConvaTec, der har sit danske hovedkvarter i byen. Plastvirksomheden producerer produkter, der primært bliver benyttet inden for medicinalindustrien. For nylig ekspanderede ConvaTec med en ny produktionslinje og ansatte 10 nye medarbejdere. En anden af de iøjnefaldende er Pack Tech A/S, som blandt andet producerer dispensere til sæbe og rengøringsmidler. Virksomheden har fået ros for at være dynamisk og idérig og vandt derfor Herlev Erhvervspris i 2016. Der er således rig mulighed for at finde samarbejdspartnere inden for alle kategorier og brancher, hvis man vælger at leje et erhvervslokale i Herlev.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Herlev kro og hotel
Herlev Kro og Hotel på Herlev Torv

Herlev er en del af Hovedstadsområdet – derfor er der et hav af muligheder for at finde et hotelværelse, der matcher i den prisklasse, man ønsker. Får man gæster, der har brug for at overnatte i selve Herlev, kan det naturligvis også lade sig gøre. Helt centralt ligger Herløv Kro & Hotel, der har eksisteret i mere end 300 år. Hvis væggene kunne tale, ville de berette om hestediligencer uden for kroen, og om dengang man stavede Herlev med Ø. Hestene er erstattet af mere moderne køretøjer, men hotellets stavemåde har man bevaret fra dengang. Hotellet rummer 56 værelser samt selskabs- og mødelokaler. Dermed har man også mulighed for at afholde en konference lige om hjørnet, hvis man for eksempel har erhvervslokale i et af byens industrikvarterer. I den budgetvenlige ende af skalaen for hoteller finder man Close But Quiet og Amazing Herlev, hvor man dog må deles om badeværelset med beboeren ved siden af. Begge hoteller er centralt placeret i byen. Er man i bil eller er frisk på en rask lille cykeltur, finder man utallige muligheder for overnatninger i alle prislejer. For eksempel finder man det 4-stjernede hotel Glostrup Park i den ene ende af skalaen og Danhostel Copenhagen, der ligger i Bellahøj, i den anden. Der er ligeledes adskillige moteller i nærheden af motorvej, hvor det er muligt at parkere lige uden for det værelse, man bor på. Hvis du får besøg af gæster til dit erhvervslokale i Herlev, er der således en bred vifte af muligheder for overnatning lige i nærheden.