Introduktion til området

Kastrup lufthavn.
Kastrup lufthavn. / Shutterstock

Kastrup er en bydel i Tårnby Kommune, som per 1. januar 2017 har 42.947 indbyggere, hvilket er 0,75 procent af landets befolkning, og dækker et areal på 65,99 kvadratkilometer. Tårnby Kommune er beliggende tæt på hovedstadens centrum, og har altså næsten 43.000 indbyggere. Tårnby er en veldrevet kommune, som har rigtig meget at byde på for såvel erhvervsliv, besøgende som borgere. Der kommer hvert år en del tilflyttere til kommunen. Derfor er bosætning højt prioriteret i Kastrup og Tårnby Kommune, som gør en stor indsats for, at især virksomheder skal falde godt til i bydelen. Undersøgelser har vist, at Tårnby er den kommune i landet flest unge vender tilbage til efter en periode væk i nogle år, typisk i forbindelse med uddannelse, udlandsrejser og andet. Det vidner typisk om, at mange sætter pris på den tryghed, nærhed og de gode skole-, dag- og fritidstilbud, som Tårnby tilbyder. Kastrup er en bydel, der ligger tæt på store rekreative områder, herunder Naturområde Vestamager. Her er lystbådehavn, søbad og mange forskellige kultur- og fritidstilbud og ikke mindst Nordeuropas største akvarium, Den Blå Planet, som rent faktisk er en af landets største turistattraktioner. Akvariet byder på oplevelser, formidling og læring i verdensklasse og tiltrækker gæster fra nær og fjern, og betragtes i Tårnby som kommunens vartegn. Er man til kunst, har Tårnby eget kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen, med skiftende og spændende udstillinger og i Kulturhuset Kastrup Bio er der løbende en lang række spændende aktiviteter og arrangementer, herunder selvfølgelig masser af biograffilm. Derudover har Kastrup et mangfoldigt forenings- og idrætsliv, som er med til at give bydelen nerve og identitet. Her er tilbud til alle, der holder af fysisk udfoldelse, i form af blandt andet musikskole, svømning, curling, rugby, badminton, skøjtebane, gymnastik og meget andet. Kastrup har også en række gode skoler og et bredt udvalg af pasningsmuligheder.

Områdets historie

kastrup historie.
Størstedelen af Kastrup blev udbygget efter Anden Verdenskrig på tidligere gartnerijorder. / Shutterstock

Kastrup er bydelen nord for Københavns Lufthavn i Tårnby Kommune, som er hjemsted for cirka 13.000 af kommunens knapt 92.000 indbyggere. Størstedelen af Kastrup blev udbygget efter Anden Verdenskrig på tidligere gartnerijorder og består i dag af boligområder med åbne og afvekslende etagebyggerier side om side med villaer, rækkehuse og kolonihaver. Denne klassiske forstadsudvikling har i kombination med gentagne udvidelser af lufthavnen fjernet sporene af den oprindelige landsby, men ikke udvisket Kastrups særpræg som gammel industriby med havneanlæg og jernbane. Fabrikkerne lå samlet tæt på Øresundskysten, hvor der tidligt blev anlagt en havn til fragt af kalksten fra Saltholm til Kastrupværk (1749). Der opførtes hurtigt et større industrikompleks (teglværk, okkerværk, stentøjs- og fajancefabrik med mere) i tilknytning til kalkværket, og havnen tiltrak senere betragtelige industrier blandt andet Kastrup Glasværk (1847) og anden industri i 1800-tallet. Disse tidlige industrier samt overvægten af de ofte stærkt forurenende virksomheder, som blev placeret mellem Amager Strandvej og Amagerbanen i begyndelsen af 1900-tallet, senere blev nedlagt. Nogle ligger tilbage, andre er fjernet eller har fået anden funktion, det gælder blandt andet den fredede Bryggergården, tidligere Kastrupværket. På den inddæmmede Øresundskyst nord for de gamle industri- og fiskerihavne anlagde man 1978-1985 en stor, moderne lystbådehavn. Havnen indgår i udflugtsmålet Amager Strandpark (2005), som er blevet mere attraktiv og populær i takt med afviklingen af naboindustrierne. I 2013 åbnede Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, anlagt ud til Øresund.

Områdets infrastruktur

Kastrup infrastruktur og motorvej.
Vælger du kontorer i Kastrup har du således motorvej til Sverige og Sjælland tæt på og en effektiv kollektiv transport. / Shutterstock

Med Metroen, Københavns Lufthavn, motorvejen, Øresundsforbindelsen og regionaltog til både Sverige og Sjælland må man sige, at Tårnby og Amager rent geografisk er ideelt placeret på landkortet rent infrastrukturelt. I Tårnby Kommune har denne udvikling haft og vil også i fremtiden få stor betydning, og det har ikke mindst betydning for erhvervsudviklingen. Vælger du kontorer i Kastrup har du således motorvej til Sverige og Sjælland tæt på og en effektiv kollektiv transport med jernbane til Roskilde samt Øresundstoget til Malmø og København Centrum, metroens tredje etape pågår i 2017 fra Sundby (Lergravsparken) til lufthavnen, som også ligger i Tårnby Kommune. Med kontorer i Kastrup har man således adgang til landets mest veludviklede infrastruktur, uanset om man kommer i bil til og fra Kastrup eller man foretrækker at benytte den offentlige transport.

Erhvervs- og forretningsliv

Området.
Er dine erhvervslokaler beliggende i Kastrup, så har du rigtige gode indkøbs- og shoppingmuligheder tæt på. / Shutterstock

Med kontorer beliggende i Kastrup er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Kastrup, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Søg efter ledige kontorlejemål, fx på Hornevej og Kirstinehøj i Kastrup på Lokalebasen. Er dine kontorer beliggende i Kastrup, så har du rigtige gode indkøbs- og shoppingmuligheder tæt på, fra delikatesseforretninger til supermarkeder over genbrugs- og designbutikker til et af landets største indkøbscentre, Fields.

Købekraften i området

Købekraften i Kastrup.
Uanset om din virksomhed er ny eller etableret, spiller forhold som udvikling en stor rolle.

Information om Tårnby Kommunes erhvervsvenlighed samt Kastrup-boernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 2770. Købekraften i Kastrup er middel, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 76. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Tårnby Kommune 260.990 kroner (gennemsnitligt ækvivalerede disponibel indkomst – dataår er 2014, men regnet i 2016-niveau; kilde: AE pba, Danmarks Statistik). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Tårnby Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kastrup en samlet placering som nummer 82, hvor kommunen i 2015 fik en 88. plads. Tårnby Kommunes erhvervsvenlighed er altså gået seks pladser frem. Huspriserne i Kastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Kastrup og ikke kun til salg-priserne siger mest. I fjerde kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Kastrup 26.046 kroner per kvadratmeter, en stigning på +4,33 procent i forhold til tredje kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 77 hushandler i Tårnby Kommune. Der er handlet 28 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 28.981 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +7,64 procent i forhold til årets tredje kvartal. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Kastrup i perioden.

Parkeringsmuligheder

Når du søger efter kontorlokaler i postnummer 2770 Kastrup på Lokalebasen får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til de pågældende kontorer, eller om du har mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på kontorlokalerne. Derfor kan det alligevel være interessant at vide lidt om de almindelige parkeringsforhold i Kastrup. Vælger du et kontor i Kastrup, så er det Tårnby Kommunes parkeringsregler, der gælder, og der er parkeringszoner i bydelen Kastrup og i Gl. Lystbådehavn. Det betyder, at virksomheder og beboere i området har let adgang til parkering af bil så tæt som muligt på kontor eller bolig. I Gl. Lystbådehavn er der også en parkeringszone, hvor bådejere har nem adgang til parkering i nærheden af deres bådpladser. Besøger kunder eller andre gæster dine kontorer i bil, kan du bestille en 24-timers parkeringslicens på mobilen til parkeringszonen Kastrup syd. Du skal hente EasyPark-app’en, før du kan bestille licensen. Det gør du i App Store eller ved at sende en SMS til 1411 med besked ’app’ for at modtage et link til at hente app’en. Inde i app’en skal du benytte områdekoden ’2770’. Fordelene ved at bruge app’en er, at du nu kan bestille en licens uanset, hvor du befinder dig og efter behov. Derudover modtager du en påmindelse på din telefon, når licensen er ved at udløbe og en til, når licensen er udløbet. Parkeringszonen omfatter af alle offentlige veje og private fællesveje inden for zoneafgrænsningen. Zonen er afgrænset af Kastrupvej, Saltværksvej, Kastrupvænge, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen. Bemærk, at husstande på begge sider af Saltværksvej og Kastrupvej er omfattet af zonen. Parkeringszonen er afmærket med en zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle oplyser, hvornår du forlader zonen. Du må højst parkere i to timer alle dage i tidsrummet 06-21 i parkeringszonen. Parkering er gratis, men husk at stille parkeringsskiven. Parkeringszonen Gl. Lystbådehavn (blå zone)
omfatter området ved den gamle lystbådehavn. Zonen er afmærket med en zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle fortæller dig, hvornår du forlader zonen. På parkeringspladsen i den

Udvikling i området

Udvikling.
Udviklingen går fremad i Kastrup. / Shutterstock

Det kan være interessant at kende lidt til udviklingsplanerne i Kastrup, når du påtænker at leje kontorer i bydelen i Tårnby, men foruden det igangværende (2017) metroarbejde, er der ikke mange kommunale udviklingsprojekter i gang. Til gengæld sker der en masse på erhvervsfronten. Fra 2020 får lufthavnen fx 500 ekstra hotelværelser, når den norske hotelkoncern Nordic Choice Hotel slår dørene op for et nyt Comfort Hotel. Det er den karismatiske hotelmatador Petter A. Stordalen, der står bag de nye hotelplaner. I april april overtager den norske hotelkæde Nordic Choice Hotel nemlig det nuværende femstjernede Hotel Hilton, som i den forbindelse skal renoveres for et anseligt millionbeløb. Samtidig skifter Hilton navn til Clarion, som er den norske hotelkædes fællesnavn for deres luksushoteller. Samtidig og lige ved siden af det renoverede Hotel Clarion bygges et helt nyt Comfort Hotel, som får 500 værelser og et konferencecenter på omkring 3.000 kvadratmeter. Det bliver en samlet investering på næsten en milliard norske kroner (eller omkring 800 millioner danske kroner). Petter Stordalen har sammenlignet det nye hotel med indretningen af et af de store Airbus 380 fly: ”Alt for mange lufthavnshoteller satser i dag på businessclass-kunderne, men glemmer helt de 500 passagerer, der sidder bagest i kabinen. Det er dem, vi henvender os til med det nye Hotel Comfort. Det skal være for alle – også Tårnby og Kastrups indbyggere. De skal være meget velkomne til at komme forbi og nyde en drink i baren eller endda bare for at bruge vores internet”. Det nye Comfort-hotel kommer til at ligge øst for Clarion, så det bliver nemt at komme til og fra både fly, metro og tog. Nordic Choice Hotels har i dag over 190 hoteller og mere end 13.000 medarbejdere, og i fremtiden vil en del af dem måske også komme fra Tårnby og de omkringliggende kommuner.

Industrien

Mødelokale.
På billedet ses et eksempel på erhvervslokaler fra Kastrup.

Når man taler om Tårnbys erhvervsliv kan man, ikke overraskende, dårligt sige ’Kastrup’ uden også at sige ’lufthavn’ eller CPH, som er dens internationale destinationskode. Kastrup Lufthavn er kommunens største virksomhed, hvor flere end 23.000 ansatte har deres daglige gang, og også en af landets største arbejdspladser. Hver dag rejser 70.000 passagerer fra hele verden gennem Københavns Lufthavn i Kastrup, og endnu flere er ventet i de kommende år. Det er med til at skabe international tilgængelighed og endnu flere jobs. Alene i 2015 havde lufthavnen mere end 26,6 millioner passagerer, og det har ikke bare gjort CPH til Skandinaviens største lufthavn, men et af Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkter. I disse år investerer lufthavnen i Kastrup hvert år i omegnen af en milliard kroner til udbygninger og vedligehold, så man fremadrettet vil kunne betjene 40 millioner passagerer årligt. Netop fordi hver eneste destination øger tilgængeligheden og skaber vækst og arbejdspladser i Tårnby Kommune og resten af landet, er vækst i Københavns Lufthavn i Kastrup vigtig. Det er især Finger C, hvorfra de store fly til interkontinentale destinationer afgår, at udbygningerne sker. Det skyldes, at det skal være muligt at håndtere nye, større flytyper, hvilket vil påvirke støjreduktionen fra lufthavnen positivt. Siden december 2015 har Emirates’ 575 ton tunge Airbus 380 fløjet i fast daglig rutefart mellem København og Dubai, og denne nyere flytyper støjer ofte mindre og har en større kapacitet, så man i visse tilfælde kan nøjes med en enkelt drift, hvor man før skulle bruge to, og det gavner passagerer, flyselskaber og lufthavnens naboer i de omliggende kommuner. Driver man virksomhed fra kontorer i Kastrup, er der flere fakta om Københavns Lufthavn – som siden 2012 hvert år har sat passagerrekord – der kan være interessante at kende til, fx vil de forventede million flere rejsende afstedkomme cirka 1.500 nye jobs i Danmark, heraf 950 i selve lufthavnen og de i alt 40 millioner rejsende i lufthavnen vil skabe 24.000 nye jobs i hele landet. Lufthavnen er ikke kun attraktiv for ansatte og rejselystne. Flyvergrillen på Amager Landevej er tilholdssted for flyspotterne. Her mødes de og nyder synet af de flyvende maskiner, noterer tail numbers og snakker flyhistorie, teknik og aviation-drømme.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning.
Hotel og overnatningsmuligheder. / Shutterstock

De fleste rejsende til København har været forbi Kastrup. Det er nemlig her landets og Skandinaviens største lufthavn ligger, og derfor kan det, med kontorer i Kastrup, når der skal indkvarteres gæster udefra, være nemt og bekvemmeligt at reservere et hotelværelse tæt på lufthavnen. Vælger du et hotel eller et bed and breakfast i Kastrup, så er dine gæster ikke kun tæt på kontoret, de har nem adgang til nogle af områdets mest populære attraktioner. I nærheden kan man nemlig opleve Den Blå Planet, Bella Center Copenhagen, Fields og Christiania for blot at nævne et par stykker. Det smukke firestjernede hotel AC Hotel Bella Sky Copenhagen er det æstetiske valg i den lidt dyre ende. Hotellet er med sine 23 etager, 812 værelser og 30 mødelokaler et af de største hoteller i Skandinavien. Kvalitet og oplevelser er i højsædet, og hotellet tilbyder alt fra god gastronomi, afslapning og nydelse i Bella Sky Spa til enestående mødefaciliteter. Metrostationen Bella Center ligger kun 100 meter fra hotellet, så man nemt og hurtigt befinder sig i Københavns centrum eller tilbage i CPH Lufthavn. Der er en unik udsigt fra værelserne, der er indrettet med Skandinavisk design og udstyret med faciliteter, der er med til at sikre et behageligt ophold, herunder gratis trådløst internet. Møde- og konferencelokalerne i det tilstødende Comwell Conference Center Copenhagen er renoverede og moderne indrettet med det nyeste udstyr inden for it og av-udstyr, og har man behov for endnu mere plads, så ligger Bella Sky dør om dør med Skandinaviens største messe- og kongrescenter, Bella Center Copenhagen. Hotellet har tre restauranter og to barer, som hvad enten man gæster restauranten på 1. sal, B A S A L T, eller Sky Bar på 23. etage, serverer velsmagende retter. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kastrup til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.