Introduktion til området

Kastrup lufthavn.
En af de ting Kastrup er mest kendt for, er lufthavnen. / Shutterstock

Kastrup er en bydel i Tårnby Kommune, som per 1. januar 2017 har 42.947 indbyggere, hvilket er 0,75 procent af landets befolkning, og dækker et areal på 65,99 kvadratkilometer. Tårnby Kommune har det hele. Her finder man store rekreative områder, herunder Kalvebod Fælled på Vestamager, Skandinaviens største lufthavn, en lystbådehavn, der summer af liv og atmosfære, et søbad, der har vundet priser for sin enestående arkitektur, og ikke mindst Den Blå Planet, Nordeuropas største akvarium. I Tårnby Kommune er der rig mulighed for at komme helt tæt på naturen. Her er skov og strand samt store rekreative områder med legepladser for de mindste, hav, moser, åer og søer plus et mangesidigt plante- og dyreliv. Kommunens vartegn er Den Blå Planet og ikke bare Kastrups, men et af landets største attraktioner, der med sin mageløse placering på kanten af havet og som nærmeste nabo til lufthavnen kan ses fra både vandsiden, luften – når flyene lander i CPH – og fra Øresundsbroen, når man kører ind fra Sverigessiden. Her kan kommunens borgere og gæster fra ind- og udland få spændende oplevelser i verdensklasse. Naturpark Amager strækker sig over et gevaldigt område fra toppen af Amager Fælled, syd for København, ned til Kalvebod Fælled gennem Kongelunden og langs stranden ned til Dragør. Naturparken har med sine 3.500 hektar en storslået natur i form af et meget varieret landskab, Danmarks største birkeskov, en fantastisk kyststrækning og samtidig en enestående beliggenhed tæt på hovedstaden. Naturpark Amager er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn. Ambitionen er at skabe fokus på natur- og landskabelige sammenhænge mellem natur og by ved at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle i og omkring hovedstaden.

Områdets historie

Historie.
Historien om Kastrup. / Shutterstock

Kastrup er en del af Tårnby Kommune, som ligger midt på Amager og grænser op til Dragør Kommune mod syd og Københavns Kommune mod nord. Kommunen består i dag af tre bydelsområder: Kastrup, Tårnby og Vestamager med landsbyerne Tømmerup, Ullerup, foruden øen Saltholm, som først i 1919 ved lov kom til at høre under Tårnby i kommunalretslig henseende, men indbyggerne her benyttede Tårnby Kirke og byretten, og blev ved folketællingerne registreret under Tårnby Sogn. Lufthavnen er anlagt på det, der tidligere blandt andet udgjorde landsbyen Maglebylille. Den Københavnske del af Amager, Sundbyøster og Sundbyvester hørte frem til januar 1896 til Tårnby sognekommune. Til sognet hørte desuden landsbyerne Tårnby med kirken, Kastrup, Maglebylille, Tømmerup, Ullerup og Viberup. Tårnby hørte i middelalderen under Roskildebispen, og i jordebogen fra 1370 beskrives sognet for første gangt. Heri berettes, at fæstebønderne i de nævnte landsbyer (samt det senere forladte Udlunde) tilsammen gav biskoppen 30 kvæg og 80 lam, samt at han derforuden modtog en gås og fire kyllinger fra hver gård i landgilde. Sognet overgik i 1416 til kronen. På opfordring af Christian II indvandrede en mindre hollandsk koloni til Amager omkring 1521, og de bosatte sig i St. Magleby og fik her en række privilegier, som fik afsmittende virkning på danskebybønderne, der efterfølgende ikke havde status af almindelige fæstebønder. De undgik stavnsbånd, men skulle stadig betale landgilde og fæsteafgifter. I midten af 1700-tallet blev det slået fast, at de selv ejede deres bygninger, men skulle betale en afgift ved ejerskifte. Denne godkendelse af ejendomsretten var medvirkende til, at mange af gårdene over tid blev splittet op i mindre dele. Den hollandske koloni gjorde det grøntsager, som blev afsat til kongehuset og københavnerne. Disse afgrøder fik også stor betydning for danskebyerne på Amager. Det formodes, at den mandskabskrævende grøntsagsdyrkning intensiveredes fra midten af 1700-tallet, hvor ejendommene blev mindre, men flere i antal. Samtidig gav et stigende befolkningstal i Københavnsområdet øgede afsætningsmuligheder.

Områdets infrastruktur

Motorvej, Amager.
Med kontorhotel i Kastrup, kan du hurtigt få adgang til motorvejsnettet. / Shutterstock

Vælger du et af Kastrups kontorhoteller har du motorvej til Sverige og Sjælland tæt på og en effektiv kollektiv transport med metro, busnet og jernbane til Roskilde samt Øresundstoget til Malmø og København Centrum. Med Metroen, Københavns Lufthavn, motorvejen, Øresundsforbindelsen og regionaltog til både Sverige og Sjælland må man sige, at Tårnby og dermed Kastrup rent geografisk og infrastrukturelt er ideelt placeret på landkortet. I Tårnby Kommune har denne udvikling haft og vil også i fremtiden få stor betydning, og det har ikke mindst betydning for erhvervsudviklingen. Metroens tredje etape pågår i 2017 fra Sundby (Lergravsparken) til lufthavnen, som også ligger i Tårnby Kommune. Man finder altså landets mest veludviklede infrastruktur her i området; uanset om man kommer i bil til og fra Kastrup eller man foretrækker at benytte den offentlige transport. Kastrup, som er en bydel i Tårnby Kommune, er central i det internationale erhvervsliv og en del af det finanscentrum som København er. Fra erhvervslokaler her i bydelen og de omkringliggende hovedstadskommuner leder og reagerer mange virksomheder og offentlige myndigheder. Kastrup ligger tæt på den charmerende storby, men har langt fra den industrielle atmosfære, man forventer af en politisk og finansiel hovedstad. Her er de centrale transportmidler gåben og cykel, hvilket også er de bedste måder at sondere terrænet på; komme til og fra kontorhotellet, de mange omkringliggende cafeer, kanalerne og de arkitektoniske underværker, som præger byen. Her har man alle faciliteter inden for gå- eller cykelafstand fra Indre By, og metroen ligger også inden for gåafstand, hvilket gør det nemt at komme omkring og til lufthavnen.

Erhvervs- og forretningsliv

Kontorhotel.
På billedet ses lokaler i et kontorhotel, i Kastrup.

Konceptet kontorhotel bliver mere og mere populært i en tid, hvor deleøkonomi især for mindre virksomheder har vist sig et attraktivt alternativ til mere omfattende etableringsomkostningstunge løsninger. Det gælder også i Tårnby Kommune. Et kontorhotel er en bygning, hvor flere virksomheder kan leje sig ind i dertil indrettede erhvervslokaler og deles om de fælles faciliteter. Der er enkelte kontorhoteller i Kastrup (blandt andet i Kastrup) med- og uden mangagement facility-services og i flere prisklasser. Der kan være god økonomi i at vælge kontorhotelløsningen, da der er flere fordele ved at benytte et kontorhotel, herunder kortere lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning, såfremt dine lokalebehov ændrer sig over tid. Typisk tilbydes fælles reception med kopifaciliteter, kollektiv madordning eller kantine samt adgang til mødelokaler, ligesom der vil være etableret internet og telefonlinjer, som administreres af kontorhotellet. Kontorhoteller tilbyder desuden ofte fx telefonpasning, PA-service samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhoteller tilbyder ud over fælles wifi, reception og business center ofte også te- og kaffeordninger. Der er altså rigtig gode muligheder for dig, der ønsker at ’tjekke ind’ på et af Kastrups kontorhoteller. Søg efter kontorhoteller i Kastrup (postnummer 2770), fx i lufthavnens Terminal 3 og på Petersdalvej på Lokalebasen og se, hvor der er ledige kontorhotelplads(er). Har du lejet dig ind på et af Kastrups kontorhoteller, så har du gode og alsidige indkøbs- og shoppingmuligheder, fra delikatesseforretninger til supermarkeder, fra genbrugs- til designbutikker over et af landet største indkøbscentre, Fields, tæt på, i Kastrup.

Købekraften i området

Købekraft.
Købekraften i Kastrup. / Shutterstock

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Kastrup er relevant, når der skal vælges kontorhotel i Kastrup. Købekraften i byen er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 76. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Tårnby Kommune 260.990 kroner (gennemsnitligt ækvivalerede disponibel indkomst – dataår er 2014, men regnet i 2016-niveau; kilde: AE pba, Danmarks Statistik). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Tårnby Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje dig ind på et af byens kontorhoteller. Huspriserne i Kastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Kastrup og ikke kun til salg-priserne siger mest. I fjerde kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Kastrup 26.046 kroner per kvadratmeter, en stigning på +4,33 procent i forhold til tredje kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 77 hushandler i Tårnby Kommune. Der er handlet 28 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 28.981 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +7,64 procent i forhold til tredje første kvartal. Der er handlet to fritidshuse i Kastrup i perioden, hvilket ikke er nok til en statistisk betragtning. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kastrup en samlet placering som nummer 82, hvor kommunen i 2015 fik en 88. plads. Tårnby Kommune – og dermed Kastrups – erhvervsvenlighed gik altså gået seks pladser frem i den pågældende periode.

Parkeringsmuligheder

Når du søger efter kontorhoteller i postnummer 2770 Kastrup på Lokalebasen får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til det pågældende kontorhotel, eller om du har mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på kontorhotellet. Derfor kan det alligevel være interessant at vide lidt om de almindelige parkeringsforhold i Kastrup. Vælger du et kontor i Kastrup, så er det Tårnby Kommunes parkeringsregler, der gælder, og der er parkeringszoner i bydelen Kastrup og i Gl. Lystbådehavn. Det betyder, at virksomheder og beboere i området har let adgang til parkering af bil så tæt som muligt på kontor eller bolig. I Gl. Lystbådehavn er der også en parkeringszone, hvor bådejere har nem adgang til parkering i nærheden af deres bådpladser. Besøger kunder eller andre gæster dit kontorhotel i bil, kan du bestille en 24-timers parkeringslicens på mobilen til parkeringszonen Kastrup syd. Du skal hente EasyPark-app’en, før du kan bestille licensen. Det gør du i App Store eller ved at sende en SMS til 1411 med besked ’app’ for at modtage et link til at hente app’en. Inde i app’en skal du benytte områdekoden ’2770’. Fordelene ved at bruge app’en er, at du nu kan bestille en licens uanset, hvor du befinder dig og efter behov. Derudover modtager du en påmindelse på din telefon, når licensen er ved at udløbe og en til, når licensen er udløbet. Parkeringszonen omfatter af alle offentlige veje og private fællesveje inden for zoneafgrænsningen. Zonen er afgrænset af Kastrupvej, Saltværksvej, Kastrupvænge, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen. Bemærk, at husstande på begge sider af Saltværksvej og Kastrupvej er omfattet af zonen. Parkeringszonen er afmærket med en zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle oplyser, hvornår du forlader zonen. Du må højst parkere i to timer alle dage i tidsrummet 06-21 i parkeringszonen. Parkering er gratis, men husk at stille parkeringsskiven. Parkeringszonen Gl. Lystbådehavn (blå zone)
omfatter området ved den gamle lystbådehavn. Zonen er afmærket med en zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle fortæller dig, hvornår du forlader zonen. På parkeringspladsen i den nordlige del må du højst parkere i tre timer alle dage i tidsrummet 6-18. I den sydlige del må du højst parkere i to timer alle dage i tidsrummet 6-21. Parkering er gratis, men husk parkeringsskiven.

Udvikling i området

udvikling i området.
Udviklingen i området er værd at vide noget om. / Shutterstock

Det giver god mening at indhente oplysninger om bydels- og erhvervsudviklingen i Kastrup, når du driver virksomhed fra et af Kastrups kontorhoteller. Her tegner Københavns Lufthavn, CPH, sig for de største udviklingsprojekter. Lufthavnens vedvarede vokseværk skaber faktisk økonomisk udvikling og vækst i hele landet. I første halvår af 2015 rejste 13,7 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og det svarer til en markant vækst på 11 procent. Siden første halvår 2015 er der åbnet 40 nye ruter, hvoraf de 19 er til nye destinationer. En rapport fra DAMVAD Analytics viser, at de nye passagerer og ruter i 2016 bidrog med omkring 1,7 milliarder kroner til det danske bruttonationalprodukt. Passagervæksten betød, at forventningerne til 2016 måtte opjusteres en hel del. Anden halvdel af 2015 var Københavns Lufthavn mest travle halvår nogensinde, hvor 13.704.859 passagerer rejste igennem lufthavnen, og det er en stigning på 11 procent sammenlignet med første halvår 2015. Særligt voksede den internationale trafik kraftigt i årets første halvdel. 11,2 procent flere rejste med fly på langdistanceruterne uden for Europa, mens den europæiske trafik steg med 11,3 procent. Indenrigstrafikken voksede også pænt og lå syv procent over niveauet i første halvår 2015. Den kraftige vækst afspejler landets forbedrede tilgængelighed, som ikke bare gavner alle danskere, men også udenlandske turister og forretningsrejsende. Det er fortsat et af lufthavnens hovedfokusområder, og lufthavnsledelsen udtrykker stor begejstring for, at strategien om at forbedre tilgængeligheden til Danmark har båret frugt. Københavns Lufthavn har de senere år arbejdet på at tiltrække nye ruter til København, fordi nye ruter åbner verden for landets borgere og tiltrækker flere folk fra resten af verden. Turister og forretningsrejsende er med til at øge indtjeningen i turistbranchen i hele Danmark og er dermed med til at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Der er siden første halvår 2015 åbnet nye 40 ruter fra København, dels nye ruter til destinationer som Skopje, Jekaterinburg, Boston og Sofia, dels er nye flyselskaber kommet til, og tilbyder flere afgange til eksisterende destinationer som Istanbul, Madrid og Rom. Flere ruter og afgange betyder flere rejsende til Danmark. En analyse, som lufthavnen selv har gennemført, har vist, at antallet af udenlandske turister, der rejste til København, steg med 27,2 procent i første kvartal af 2016 sammenlignet med 2015. DAMVAD Analytics har beregnet, at CPH’s vækst i perioden 2005 til 2015 har bidraget markant til samfundsøkonomien og øget Danmarks bruttonationalprodukt med cirka 31 milliarder kroner.

Industrien

Kastrup.
Kontorhotel i Kastrup.

Har du lejet dig ind på et af Kastrups kontorhoteller, så er det interessant at vide noget om det lokale erhvervsliv, og man kommer ikke uden om en af landets største arbejdspladser og den absolut største i Tårnby Kommune: Københavns Lufthavn i Kastrup, som har mere end 23.000 ansatte. Hver dag rejser 70.000 passagerer fra hele verden gennem Københavns Lufthavn i Kastrup, og flere kommer til i de kommende år. Det skaber international tilgængelighed og endnu flere jobs. Alene i 2015 havde lufthavnen mere end 26,6 millioner passagerer, hvilket gør den til Skandinaviens største og et af Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkter. Københavns Lufthavn i Kastrup investerer i disse år omkring en milliard kroner årligt i udbygninger og vedligehold, så man i fremtiden vil kunne betjene 40 millioner passagerer årligt. Vækst er prioriteret i Københavns Lufthavn, fordi hver eneste nye flyrute skaber større tilgængelighed, mere vækst og flere arbejdspladser i kommunen og resten af landet. Der er især fokus på Finger C, hvorfra de største fly til interkontinentale destinationer afgår. Udbygningerne her vil gøre det muligt at håndtere nye, større flytyper, hvilket er helt afgørende for at opnå støjreduktioner fra lufthavnen. I december 2015 startede Emirates’ 575 ton tunge mastodont, Airbus 380, i fast daglig rute mellem København og Dubai. Denne nyere flytyper støjer mindre og har en større kapacitet, så man i visse tilfælde kan nøjes med én operation, hvor man før skulle bruge to, og det kommer passagerer, flyselskaber og lufthavnens naboer i de omkringliggende kommuner til gode. Københavns Lufthavnen i Kastrup har siden 2012 hvert år sat passagerrekord. En million flere rejsende vil skabe omkring 1.500 nye jobs i Danmark, heraf 950 i selve lufthavnen. 40 millioner rejsende i lufthavnen forventes at skabe 24.000 nye jobs i hele landet. Lufthavnen er ikke kun trækplaster for ansatte og de rejselystne. Ved Flyvergrillen på Amager Landevej holder flyspotterne til. Her mødes de og kigger på de imponerende maskiner, der flyver tæt henover hovederne på dem.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning.
Overnatningsmuligheder er der mange af, i Kastrup. / Shutterstock

Kastrup ligger på Amager, øen som er forbundet med resten af København med metro, S-tog, busruter, bil- og cykelbroer. Sagt med andre ord, så er det hurtigt og nemt at besøge resten af Storkøbenhavn fra et hotel i Kastrup og omegn. Mange gæster i København benytter hotellerne omkring lufthavnen for blot en enkelt overnatning i Kastrup, inden de skal videre med morgenflyveren. Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers er et godt valg eksempelvis for forretningsrejsende. på Crowne Plaza Copenhagen Towers har de kombineret firestjernet kvalitet, komfort og service og med innovative bæredygtige løsninger. Alt fra hotellets specialfremstillede møbler fra det danske designhus Paustian til det økologiske køkken og hotellets energiforbrug er bevis på, at hotellet prioriterer miljøet. Det betyder, som de siger på hotellet, at du kan nyde et ophold på Crowne Plaza Copenhagen Towers med grøn samvittighed. Crowne Plaza Copenhagen Towers stod færdigt i 2009 og det afspejles i hotellets moderne og nytænkte indretning og stil. Hotellet passer perfekt ind i Ørestad, som er Københavns nye bydel hvor urban og moderne arkitektur ligger side om side med grønne områder. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kastrup til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.