Introduktion til området

Lufthavn.
Københavns lufthavn er beliggende i Kastrup.

Kastrup er en bydel i Tårnby Kommune, der dækker et areal på 65,99 kvadratkilometer og som per 1. januar 2017 har 42.947 indbyggere, hvilket svarer til 0,75 procent af landets befolkning. Søbadet, der også går under navnet ”Sneglen”, er designet af White Architects og blev opført i 2005 til glæde for vandglade gæster. Samme år blev Søbadet nomineret til Mies van der Rohe Award 2005, og i 2009 tildelt en bronzemedalje i kategorien ”svømmeanlæg” af Den Internationale Olympiske Komité. Kastrup Søbad fik ved samme lejlighed ydermere tildelt en udmærkelse af Den Internationale Paralympiske Komité for at være et ”forbilledligt projekt”, der tilbyder adgang og oplevelser for handicappede i udfordrende omgivelser. Årligt lægger tusindvis af sejlere til i Kastrup Lystbådehavn, som siden 1985 har bestået af en gammel og en ny havnedel. Der er i alt 920 bådpladser, og borgere med fast bopæl i Tårnby Kommune har fortrinsret til pladserne. Havneanlæggets udendørsarealer fremstår som åbne, parkagtige områder og anvendes til blandt andet solbadning og hundeluftning i snor. Legepladsen anvendes af familier, institutioner og andre. Saltholm er den grønne ø midt i Øresund, som er syv kilometer lang og 2,5 kilometer bred. Foruden enkelte mere eller mindre fastboende er øen befolket af flere hundrede kreaturer om sommeren samt tusindvis af fugle, især i yngletiden. Siden 1983 har øen været fredet, og det betyder, at der ikke må opføres huse eller andet på øen. Desuden er det sydøstlige farvand ud for øen udlagt til sælreservat. Kastrup har meget at tilbyde, også hvad angår de mere stillesiddende fornøjelser: Tårnby Kommunebiblioteker (Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek) er meget mere end bøger. Det er to dynamiske huse, der skaber levende rum til kultur, viden og læring sammen med borgerne ved at kombinere et bredt udvalg af oplevelser og plads til fordybelse. Biblioteket er både kulturhus og læringscenter, og borgernes centrale mødeplads. Biblioteket betegner sig ’et dannelseshus’, hvor mennesker mødes på tværs af alder, viden og oplevelse for at lave noget aktivt sammen. Her foregår alt fra temacafeer til større musikbegivenheder, foredrag og diverse kurser.

Områdets historie

Overblik.
Kastrup er en over 100 år gammel by. / Wikimedia

Man ser ikke ved første øjekast, at Kastrup Kirke har mere end 100 år på bagen, men kirken stod færdig i marts 1884, efter to års bjærgsomt arbejde for at gennemføre projektet. De dengang 1.800 indbyggere i Kastrup, der overvejende var arbejdere og fiskere hørte til Tårnby Sogn, og de havde lang vej til herrens hus. Derfor tog fru grosserer Cornelius Petersen, der havde en missionskreds i Kastrup, initiativ til bygning af et kapel i Kastrup. Derfor blev der i januar 1882 nedsat en komite bestående af hendes mand Cornelius Petersen, brygger og sognerådsformand C. Larsen samt glasværksbestyrer Johnsen. Da kapellet stod færdig var det blevet til en annekskirke, og i 1918 blev Kastrup selvstændigt sogn med egen kirke. Kirkens arkitekt var H. Ph. Schmidt, der byggede kirken i tidens stil, som var en afspejling af middelalderens byggestil. Kirken havde oprindeligt røde tegl og skifertag, som ved ombygningen blev udskiftet med tegl. Vinduer og døre er i rundbuestil og koret havde apsis. Syd– og nordvæggen er foroven pyntet med savtakkant og buefrise. Længden var 43 alen, bredden 16 alen og højden fra terræn til korset på tagrytterens top 36 alen. Indvendig var der en rundbueportal op til koret. Der var intet pulpitur. Orglet havde seks stemmer og var placeret i den nordre side af vest-enden. Kirken fik pulpitur samtidig med et nyt Frobenius-orgel på 12 stemmer i oktober 1926. Af kirkens lokale islæt fremhæves kirkeskibet og altertavlen. Allerede før indvielsen af kirken, i februar 1884, kom fiskerne i procession med et fuldrigget skib i spidsen ind i kirken. Arkens navn var ”Enigheden”, og det hænger stadig i kirken, men er ved ombygningen blevet flyttet hen over døren til nordfløjen. Altertavlen, der nu hænger i dagligstuen i kirkecentret er skænket og malet af skibskaptajn Hans Christian Nielsen. Kirkens døbefont var af sandsten, prædikestol og bænke af træ var grågrønmalede.

Områdets infrastruktur

Metro, offentlig transport og infrastruktur.
Metroen går fra Kastrup til det meste af København. / Shutterstock

Har du lager- og produktionslokaler i Kastrup, så har din virksomhed optimal adgang til kollektiv såvel som privat transport. Med Metroen, Københavns Lufthavn, motorvejen, Øresundsforbindelsen og regionaltog til både Sverige og Sjælland må man sige, at Tårnby og Amager rent geografisk er ideelt placeret på landkortet rent infrastrukturelt. I Tårnby Kommune har denne udvikling haft og vil også i fremtiden få stor betydning, og det har ikke mindst betydning for erhvervsudviklingen. Vælger du kontorer i Kastrup har du således motorvej til Sverige og Sjælland tæt på og en effektiv kollektiv transport med jernbane til Roskilde samt Øresundstoget til Malmø og København Centrum, metroens tredje etape pågår i 2017 fra Sundby (Lergravsparken) til lufthavnen, som også ligger i Tårnby Kommune. Med lager- og produktionslokaler placeret i Kastrup har man adgang til landets mest veludviklede infrastruktur, uanset om man kommer i bil til og fra Kastrup eller man foretrækker at benytte den offentlige transport. Kastrup, som er en bydel i Tårnby Kommune, er central i det internationale erhvervsliv og en del af det finanscentrum som København er. Fra erhvervslokaler her i bydelen og de omkringliggende hovedstadskommuner leder og reagerer mange virksomheder og offentlige myndigheder. Kastrup ligger tæt på den charmerende storby, men har langt fra den industrielle atmosfære, man forventer af en politisk og finansiel hovedstad. Her er de centrale transportmidler gåben og cykel, hvilket også er de bedste måder at sondere terrænet på; komme til og fra lager- og produktionslokaler – medmindre vi taler varelevering – de mange cafeer, kanalerne og de arkitektoniske underværker, som præger byen. Alle faciliteter ligger stort set inden for gå- eller cykelafstand fra Indre By, og metroen ligger også inden for gåafstand, hvilket gør det nemt at komme omkring og til CPH.

Erhvervs- og forretningsliv

Forretning.
Erhvervs- og forretningsliv i Kastrup. / Shutterstock

Lager- og produktionslokaler vil typisk være beliggende i en kommunes erhvervsområder, det gælder også Kastrup i Tårnby Kommune. Lager- og produktionslokaler har flere navne og findes i forskellige kategorier, fx lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt og hurtigt ledige lagerlokaler i Kastrup på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne er typisk separate, aflåselige og i mange tilfælde ventilerede med højt til loftet og fx udstyret med betongulve, god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere. Omkring og tæt på de fleste lager- og produktionslokaler i Kastrup, har du tæt på noget nær uanede indkøbs- og shoppingmuligheder, fra delikatesseforretninger til supermarkeder, fra genbrugs- til designbutikker samt et af landet største indkøbscentre, Fields.

Købekraften i området

Købekraften i Kastrup.
Det er relevant at vide noget om købekraften, i det område du påtænker at placere dine kommende lagerlokaler. / Shutterstock

Påtænker du at leje lager- og eller produktionslokaler i Kastrup, så er information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i kommunen relevant. Og købekraften i Kastrup er okay. Den disponible indkomst i kommunen indtager en 76. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Tårnby Kommune 260.990 kroner (gennemsnitligt ækvivalerede disponibel indkomst – dataår er 2014, men regnet i 2016-niveau; kilde: AE pba, Danmarks Statistik). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Tårnby Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje lager- og eller produktionslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kastrup en samlet placering som nummer 82, hvor kommunen i 2015 fik en 88. plads; altså en fremgang i Tårnby Kommunes erhvervsvenlighed på seks pladser. Huspriserne i Kastrup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Kastrup og ikke kun til salg-priserne siger noget om det overordnede niveau i kommunen. I fjerde kvartal 2016 er der ikke solgt nogen fritidshuse, men til gengæld 28 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 28.981 (en stigning på +7,64 procent) kroner per kvadratmeter, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 26.046 kroner per kvadratmeter, en stigning på +4,33 procent i forhold til tredje kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet ikke færre end 77 parcel- og rækkehuse i postnummer 2770 Kastrup.

Parkeringsmuligheder

Når du søger efter lager- og produktionslokaler i postnummer 2770 Kastrup på Lokalebasen får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til de pågældende kontorer, eller om du har mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på kontorhotellet. Derfor kan det alligevel være interessant at vide lidt om de almindelige parkeringsforhold i Kastrup. Vælger du lager- eller produktionslokaler i Kastrup, så er det Tårnby Kommunes parkeringsregler, der gælder, og der er parkeringszoner i bydelen Kastrup og i Gl. Lystbådehavn. Det betyder, at virksomheder og beboere i området har let adgang til parkering af bil så tæt som muligt på kontor eller bolig. I Gl. Lystbådehavn er der også en parkeringszone, hvor bådejere har nem adgang til parkering i nærheden af deres bådpladser. Besøger kunder eller andre gæster dine lager- og produktionslokaler i bil, kan du bestille en 24-timers parkeringslicens på mobilen til parkeringszonen Kastrup syd. Du skal hente EasyPark-app’en, før du kan bestille licensen. Det gør du i App Store eller ved at sende en SMS til 1411 med besked ’app’ for at modtage et link til at hente app’en. Inde i app’en skal du benytte områdekoden ’2770’. Fordelene ved at bruge app’en er, at du nu kan bestille en licens uanset, hvor du befinder dig og efter behov. Derudover modtager du en påmindelse på din telefon, når licensen er ved at udløbe og en til, når licensen er udløbet. Parkeringszonen omfatter af alle offentlige veje og private fællesveje inden for zoneafgrænsningen. Zonen er afgrænset af Kastrupvej, Saltværksvej, Kastrupvænge, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen. Bemærk, at husstande på begge sider af Saltværksvej og Kastrupvej er omfattet af zonen. Parkeringszonen er afmærket med en zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle oplyser, hvornår du forlader zonen. Du må højst parkere i to timer alle dage i tidsrummet 06-21 i parkeringszonen. Parkering er gratis, men husk at stille parkeringsskiven. Parkeringszonen Gl. Lystbådehavn (blå zone)
omfatter området ved den gamle lystbådehavn. Zonen er afmærket med en zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle fortæller dig, hvornår du forlader zonen. På parkeringspladsen i den nordlige del må du højst parkere i tre timer alle dage i tidsrummet 6-18. I den sydlige del må du højst parkere i to timer alle dage i tidsrummet 6-21. Parkering er gratis, men husk parkeringsskiven.

Udvikling i området

Udvikling.
Udvikligen i Kastrup går fremad. / Shutterstock

Når det skal handle om udvikling i Kastrup, så falder snakken uvilkårligt på Københavns Lufthavn eller CPH, hvis væksten og værdiskabelse betyder, at lufthavnen i 2017 fortsat har et meget højt investeringsniveau, hvilket udgjorde 372,2 millioner i første halvår af 2016. Det skyldes især igangsættelsen af en udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol (CSC), hvor CPH investerer mere end et kvart milliard kroner til renovering af forpladsområdet på den vestlige landside, udvikling af widebody-busfaciliteterne, renovering af standpladser samt diverse forbedrende vedligeholdelse. Der investeres altså fortsat på et meget højt niveau, hvor strategien er at udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at antallet af passagerer stiger. I foråret 2016 påbegyndte lufthavnen en stor udvidelse til mere end en kvart milliard kroner af den centrale sikkerhedskontrol, som vil fordoble arealet og øge antallet af kontrolspor, når den står færdig i 2017. CPH har et stærkt fokus på effektiviseringer på trods af, at den øgede trafik og fortsat stigende regulering har medført væsentligt stigende personaleomkostninger til security, hvor CPH i 2016 ansatte 92 nye medarbejdere, hvoraf en tredjedel var nye stillinger på grund af vækst i passagertallet. Det uafhængige selskab af forskere og eksperter i lufthavnsdrift, Air Transport Research Society (ATRS), kårede i juni 2016 Københavns Lufthavn til Europas mest effektive lufthavn for 11. gang på 13 år. Produktivitet, omkostninger, kvalitet og effektivitet i mere end 200 lufthavne over hele verden indgår i undersøgelsen. Fakta om 1. Halvår 2016: 21 nye ruter, 13.704.859 passagerer, en vækst på 11 procent, de nye flyruter og ekstra passagerer i Københavns Lufthavn har i årets første seks måneder bidraget med 1,7 milliarder til Danmarks BNP, omsætningen i lufthavnen er steget 10,1 procent til DKK 2.108,6 millioner, resultat før skat korrigeret for særlige forhold endte på 750,3 millioner. Væsentligste resultater: Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 11 procent i første halvår 2016. Antallet af lokalt afgående passagerer steg 12,2 procent, transfer-passagerer steg 7,9 procent, mens indenrigspassagerer steg med syv procent. Omsætningen steg 10,1 procent til 2.108,6 milliarder kroner (2015: 1.915,3 milliarder kroner), hvilket primært er drevet af stigningen i lokalt afgående internationale passagerer. Omsætningen steg på samme niveau som passagerstigningen, blandt andet som følge af en real flad takstudvikling. Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 372,2 mio. i første halvår af 2016 (2015: DKK 450,5 mio.). Årets første halvår har været præget af udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol, renovering af forpladsområdet på den vestlige landside, udvikling af widebody-busfaciliteterne, renovering af standpladser samt diverse forbedrende vedligeholdelse.

Industrien

Industri kastrup.
Det er værd at vide noget om industrien i det område, du påtænker at placere dine kommende lagerlokaler. / Shutterstock

Vælger man lager- og produktionslokaler i Kastrup, så er det interessant at vide noget om det lokale erhvervsliv, og man kommer ikke uden om en af landets største arbejdspladser og den absolut største i Tårnby Kommune: Københavns Lufthavn i Kastrup, som har mere end 23.000 ansatte. Hver dag rejser 70.000 passagerer fra hele verden gennem Københavns Lufthavn i Kastrup, og flere kommer til i de kommende år. Det skaber international tilgængelighed og endnu flere jobs. Alene i 2015 havde lufthavnen mere end 26,6 millioner passagerer, hvilket gør den til Skandinaviens største og et af Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkter. Københavns Lufthavn i Kastrup investerer i disse år omkring en milliard kroner årligt i udbygninger og vedligehold, så man i fremtiden vil kunne betjene 40 millioner passagerer årligt. Vækst er prioriteret i Københavns Lufthavn, fordi hver eneste nye flyrute skaber større tilgængelighed, mere vækst og flere arbejdspladser i kommunen og resten af landet. Der er især fokus på Finger C, hvorfra de største fly til interkontinentale destinationer afgår. Udbygningerne her vil gøre det muligt at håndtere nye, større flytyper, hvilket er helt afgørende for at opnå støjreduktioner fra lufthavnen. I december 2015 startede Emirates’ 575 ton tunge goliat, Airbus 380, i fast daglig rute mellem København og Dubai. Denne nyere flytyper støjer mindre og har en større kapacitet, så man i visse tilfælde kan nøjes med én operation, hvor man før skulle bruge to, og det kommer passagerer, flyselskaber og lufthavnens naboer i de omkringliggende kommuner til gode. Københavns Lufthavnen i Kastrup har siden 2012 hvert år sat passagerrekord. En million flere rejsende vil skabe omkring 1.500 nye jobs i Danmark, heraf 950 i selve lufthavnen. 40 millioner rejsende i lufthavnen forventes at skabe 24.000 nye jobs i hele landet. Lufthavnen er ikke kun trækplaster for ansatte og de rejselystne. Ved Flyvergrillen på Amager Landevej holder flyspotterne til. Her mødes de og kigger på de imponerende maskiner, der flyver tæt henover hovederne på dem.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning.
Der er rig mulighed for, at overnatte på et af de manger hoteller, i Kastrup. / Shutterstock

Har du lager- og produktionslokaler i Kastrup, så er der masser af hoteller at vælge imellem i og omkring bydelen, og de mange digitale portaler, fx TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com, gør det nemt at vælge det helt rigtige hotel eller bed and breakfast, der passer til dine gæsters facilitetsmæssige og økonomiske behov. Hotel SKT. PETRI ligger midt i det livlige latinerkvarter i København, kun 20 minutter fra Lufthavnen. Hotellet er beliggende i hjertet af København, hvilket gør det nemt at komme rundt til mange af byens pulserende områder. Med 288 velindrettede hotelværelser og suiter, sikrer hotel SKT. PETRI dig en overnatning i minimalistiske og skandinaviske rammer. Hotellet ligger tæt på offentlig transport og landets måske bedste shoppingmuligheder samt let adgang fra lufthavnen. Flere af de 288 luksuriøse værelser har balkon eller terrasse, og alle værelser har aircondition og gratis trådløst internet. Hotellet har også ny restaurant, P KBH, som ligger i stueetagen lige ved siden af hotellet.