Introduktion til området

Dianas Have, Hørsholm.
En af mange, attraktive ejendomme i Hørsholm. / Wikipedia

Hørsholm er et byområde i Nordsjælland beliggende mellem Helsingørmotorvejen og Øresund 25 kilometer nord for København. Hørsholm ligger i tre kommuner og strækker sig dermed udover Hørsholm Kommunes 24.965 (2016) indbyggere. Ud af byen Hørsholms knapt 47.000 indbyggere (2016) bor kun cirka halvdelen i selve Hørsholm Kommune og resten i kvarterer, der ligger i nabokommunerne Fredensborg og Rudersdal. Hørsholm Kommune forblev selvstændig i forbindelse med kommunalreformen i 2007. I Hørsholm finder du smuk natur med både skov og strand, en havn med et levende cafe- og fritidsliv med gode tilbud inden for kultur, sport og udendørsliv. I Hørsholm er der også smukke skove tæt på byen fyldt med udfoldelsesmuligheder såsom motionsruter, golfbane, rideklub med videre. Kokkedal Skov går næsten helt ned til Øresund og har en offentlig badebro lige ud for skoven. Der er skatebane, designet af førende skatere, en renoveret gågade og et meget varieret handelsliv. I Hørsholm er der  skoler i topklasse, en musikskole med talentlinje samt kulturhuset Trommen, hvor der holdes koncerter, teaterforestillinger og hvor der er bibliotek, flere museer, gode spisesteder og masser af arkitektur og så videre og så videre. Erhvervs- og foreningslivet i Hørsholm og Rungsted bugner af virksomheder og organisationer i mange forskellige størrelser, der har det til fælles, at de er drevet af engagerede ildsjæle, specialister og passionerede fagfolk, som har kunder, borgere, patienter og gæster i fokus og brænder for at give den bedst service og oplevelse af det produkt eller den ydelse, de tilbyder alle bosiddende i Hørsholm Kommune.

Områdets historie

Hørsholm kirke.
På billedet ses Hørsholm kirke. / Wikipedia

Hørsholm opstod omkring slottet Hirschholm, som blev opført 1730-1744 som en gave fra Christian 6. til Dronning Sophie Magdalene på stedet, hvor der i middelalderen havde ligget en borg. Planen var, at Hørsholm skulle være serviceby for slottet, der fremstod som et af Nordeuropas prægtigste paladser. I 1739 tildeltes byen købstadsrettigheder, og var således uafhængig af gods og på den måde selvstændigt. Beliggenheden mellem København og Helsingør og med kort afstand til Hillerød vanskeliggjorde imidlertid fremkomsten af en velfungerende købstad, og til forstærkning indførte hoffet derfor 20 års skattefrihed i Hørsholm. Fra sin grundlæggelse og frem til 1800-tallet var byens befolkningssammensætning især præget af kongelige embedsmænd såsom amtsforvalteren og overforstmesteren samt enkelte købmænd og mindre håndværkere. I 1785 blev Hørsholm garnisonsby for husarerne og frem til 1866 for garderhusarerne. Af byens cirka 500 indbyggere var op mod 20-25 procent af den grund i starten af 1800-tallet tilknyttet regimentet. Den lille by havde dog svært ved at klare sig, hvorfor Hørsholms skattefrihed i 1804 blev gjort permanent med den begrundelse, at byen hverken havde havn, jorde, kirke eller markeder. Overlevelsen som købstad vanskeliggjordes yderligere, idet Hirschholm Slot på trods af sin pragt gradvist mistede betydning. Hoffets sidste ophold på Hirschholm fandt sted i 1771, hvor Struense sammen med Dronning Caroline Mathilde og en svækket Kong Christian VII hen over sommeren residerede på slottet. Derefter ophørte brugen, og Hirschholm forfaldt. I 1810-1812 blev slottet revet ned, og på slotsbanken opførtes i stedet i 1823 Hørsholm Kirke. I 1867 opgav Hørsholm sin købstadsstatus og blev til landkommune. Byen havde dog nogle overlevelsesmuligheder, nemlig vandkraften, som allerede i middelalderen var blevet udnyttet i den nærliggende Usserød Å, og i 1770erne havde det ført til etableringen af spinderi og uldvæveri, der senere blev overtaget af staten. Under navnet Statens Militære Klædefabrik leverede fabrikken helt frem til 1981 uniformer til forsvaret. Lignende klædeindustri startede i 1885 i Hørsholm by med stiftelsen af Hørsholm Klædefabrik. Fabrikkerne gav Hørsholm et blandet kulturelt islæt, idet faglært arbejdskraft fra Tyskland og Bøhmen blev hentet til byen. I 1900-tallet satte militæret igen sit præg på Hørsholm og i perioden 1915-1920 var byen atter hjemsted for garderhusarerne, og 1953-2005 havde Kongens Artilleriregiment til huse på Sjælsmark Kaserne vest for byen. Hørsholm er dog især blevet kendt som forstadskommune til København. Smuk natur og den nærliggende Øresundskyst har gjort området populært blandt velhavere, der pendler til København. Denne bosætning er især blevet styrket af Kystbanen fra 1897 med station i det nærliggende Rungsted og af motorvejen, der har gavnet mulighederne for pendling.

Områdets infrastruktur

Rådhus.
Hørsholm rådhus, under Hørsholm kommune. / Wikipedia

Med kontorer i Hørsholm Kommune vil du opdage, at der er fornuftig sammenhæng mellem landskab og by og adgang til udbygget og udmærket kollektiv transport. Det mest gennemgående træk i byområdet er kystlinjen langs Øresund, som forekommer varieret gennem kommunen med åbne og mere aflukkede forløb. Derudover danner vandspejle i form af søer, gadekær og damme udprægede samlingspunkter for bebyggelser i Vallerød, Usserød og Hørsholm by. Grønne områder præger hele Hørsholm Kommune og breder sig i form af skovarealer, grønninger og grønne kiler i det urbane landskab. Byområdet har to stationer, men ingen af disse ligger i centrum af byen. To kilometer i østlig retning ligger Rungsted Kyst Station. Områdets anden station (Kokkedal Station) ligger cirka tre kilometer nordøst for Kokkedal centrum på kommunegrænsen mellem Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune. Fra begge kystbanestationer er der regelmæssige afgange til Helsingør og København. Byområdet betjenes derudover af en del busforbindelser – blandt andre 150S og 500S. I det daglige samarbejder Hørsholm Kommune med Trafikselskabet Movia og nabokommunerne om en så god busdrift som mulig. Det er også Movia, der udarbejder køreplanerne, står for kundeinformation og har ansvaret for den daglige drift af busserne. Hørsholm Kommune har 10 buslinjer, hvoraf den ene er en natbus. Flere af busserne har endestation i kommunen – enten ved Rungsted Kyst Station eller Kokkedal Station. Flextur er et tilbud til alle i kommunen, når de almindelige buslinjer ikke passer til dit behov. Hørsholm Kommune tilbyder Movia Flextur alle dage mellem kl. 6.00 og 23.00. En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Det er en tur, du bestiller på det tidspunkt, du ønsker. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bliver hentet ved kantstenen – af en minibus eller en taxa – men det er ikke taxakørsel. Du kører typisk sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Så du kører ikke nødvendigvis den direkte vej, men betaler naturligvis kun for den direkte afstand til din destination.

Erhvervs- og forretningsliv

Motorvejsnet.
Hørsholm er tæt på motorvej og man kan hurtigt komme til København. / Pxhere

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Hørsholm et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Hørsholm Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for ledige erhvervslokaler til leje og salg i Hørsholm. Med erhvervslokaler placeret her i kommunen har du desuden rigtig gode shopping- og indkøbsmuligheder, fx i centrum af Hørsholm by, hvor er der er gågade med et indendørs storcenter, Hørsholm Midtpunkt, beliggende for enden af gaden. Centeret består af cirka 65 butikker. Tæt på gågaden ligger biblioteket og kulturhuset Trommen, som benyttes til koncerter og underholdning. Et andet butikscenter er Kongevejs Centret. Inden for byområdet ligger desuden hotel- og kursusejendommene Kokkedal Slot, Rungstedgaard og Sophienberg Slot.

Købekraften i området

Penge.
Når der skal vælges område til dine erhvervslokaler, er det relevant at vide lidt om købekraften. / Shutterstock

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Hørsholm er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i postnummer 2970. Købekraften i Hørsholm er blandt landets bedste, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 96. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hørsholm Kommune 336.218 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Hørsholm Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hørsholm en samlet placering som nummer 75, hvor kommunen i 2015 indtog plads nr. 86 – altså en fremgang på 11 pladser i Hørsholms erhvervsvenlighed. Huspriserne i Hørsholm er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Hørsholm og ikke kun til salg-priserne siger mest om det generelle niveau i kommunen. I tredje kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Hørsholm 24.967 kroner per kvadratmeter, en stigning på +1,43 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 59 hushandler i Hørsholm Kommune. Der er handlet 17 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 25.437 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +8,33 procent i forhold til årets andet kvartal. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Hørsholm i perioden.

Parkeringsmuligheder

Uanset om der følger parkeringsplads(er) med erhvervslejemålet – hvilket typisk er tilfældet med erhvervslokaler – kan det have interesse at vide noget om parkeringsforholdene i den kommune, du søger erhvervslokaler i. Hørsholm Kommune har udmærkede parkeringsforhold, men er du i tvivl om, hvor du må parkere og hvordan, så er folderen her en god hjælp. Her kan du læse, hvilke regler der gælder for parkering på fortov, cykelsti og vej i Hørsholm Kommune. Reglerne som de er refereret her, er gældende hvor intet andet er skiltet. Hørsholm Kommune har i samarbejde med politiet indført parkeringsrestriktioner for lastbiler og andre tunge køretøjer. Restriktionerne er markeret med blå P-ZONE–skilte ved alle indfaldsveje til området. Området som er omfattet af dette parkeringsforbud, svarer i store træk til byzoneområdet øst for motorvejen. Restriktionerne retter sig primært mod lastbiler, busser og trailere over 3,5 tons med parkering over to (2) timer , samt mod campingvogne og traktorer med parkering over 18 timer. Sker der overtrædelse af restriktionerne kan køretøjet forlanges fjernet, eller ejeren kan pålægges en bøde for ulovlig parkering i henhold til færdselslovens § 121. Det er politiet, der står for håndhævelse af restriktionerne. Langtidsparkering for disse køretøjer kan ske på Kokkedal Industripark, som ligger uden for den etablerede parkeringszone eller vest for motorvejen (under hensyntagen til færdselslovens parkeringsregler).

Udvikling i området

Udviklingen i hørsholm.
Hørsholm var tidligere kendt som den lille søvnige provinsby. / MaxPixels

Udviklingen i Hørsholm fik en langsom start. Men omkring århundredeskiftet (20. århundrede) havde de forskellige dele af nutidens Hørsholm Kommune hver deres tydelige særpræg: Hørsholm var den lille søvnige provinsby, Vallerød den typiske danske landsby, i Rungsted lå badehotel og celebre landliggervillaer tæt ved det lille fiskerleje. I Usserød lå arbejder- og funktionærboliger omkring klædefabrikken og udgjorde et selvstændigt industrisamfund. Kommunen som helhed var præget af det åbne landsbrugslandskab med fritliggende gårde og små landsbyer – afbrudt af hegn og skovstrækninger. I vore dage begyndte den udvikling, der med stor hast har skabt et helt nyt sammenhængende bysamfund. Hørsholm Kommune er blevet en del af Hovedstadsområdet, men alligevel har borgerne en følelse af, at Hørsholm alligevel ikke er blevet helt fortæret af Storkøbenhavn. Hørsholm er på en gang både forstad til storbyen og et selvstændigt og velfungerende lokalsamfund med sit eget særpræg. Både erhvervslivet og de private og offentlige institutioner har en bred vifte af tilbud, også på kulturområdet. Hørsholm er en del af Region Hovedstaden, som består af 29 kommuner. Region Hovedstaden er geografisk den mindste, men befolkningsmæssigt og økonomisk den største af de i alt fem regioner i Danmark. Den igangværende regionale udviklingsplan har særligt fokus på infrastruktur, erhverv, uddannelse, internationalt samarbejde, kultur, forskning og miljø. Øresundsregionen er en del af Hørsholm Kommunes og det lokale erhvervsliv hverdag, hvor samarbejder på tværs af kommune- og landegrænser hele tiden udvides. Hørsholm har en del samarbejder inden for teknik, sundhed, kultur, undervisning og omsorg med en række nabokommuner, institutioner og erhvervsliv.

Industrien

Lastbiler, virksomheder, indtjening.
Hvilke muligheder er der i Hørsholm? / Shutterstock

Hvordan det forholder sig med erhvervsliv og industri der hvor du søger efter erhvervslokaler, kan være både relevant og interessant at vide noget om. Og der bliver taget en masse initiativer i Hørsholm i disse år. Blandt andet er der etableret et råd, der skal samle Hørsholms erhvervsliv. Det er tanken, at erhvervsrådet – som det ses i andre kommuner – skal sikre, at interessenter fra erhvervslivet får direkte adgang til informationer og mulighed for indflydelse på beslutninger. Det første skridt i retning mod at et egentligt erhvervsråd i Hørsholm har været at invitere alle foreninger i kommunen, der repræsenterer erhvervs- og handelslivet, til et møde i marts 2017, hvor der blandt andet skal drøftes kommissorium for et kommende erhvervsråd. Der er på denne måde mulighed for at komme med fra starten, hvis man vælger at etablere virksomhed i erhvervslokaler i Hørsholm. Det sker i Hørsholm i 2017: Sygehusgrunden er under udvikling, Uesserød Kongevej forskønnes, Idrætsparken og Møllehusgrunden udvikles, og snart  skal området omkring Hannebjerg også have en overhaling. Det er en del af kommunens erhvervsstrategi at få mere samling på de mange foreninger i kommunen, som repræsenterer både handel og erhverv. Og kommunen mener ikke, at erhvervsrådet alene skal tage imod informationer. Det vil også blive et forum, hvor man kommer til at drøfte arbejdsmarkedspolitik og eksempelvis indkøbspolitik, hvor politikere kan få synspunkter og ideer, der kan styrke det lokale erhvervsliv og beskæftigelsen.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel.
Der er et væld af muligheder for overnatning i Hørsholm. / Shutterstock.

Ligger dine erhvervslokaler i Hørsholm og opstår der behov for at indkvartere kunder, projektmedarbejdere eller andre, så ligger Rungstedgaard ved siden af Karen Blixen Museet i Rungsted kun 2,7 kilometer fra Hørsholm bymidte og to minutters gang fra stranden. Rungstedgaard har til huse i en tidligere herregård ved Øresund, er omgivet af en frodig have og ligger lige ved siden af Karen Blixen Museet i Rungsted Kyst. Der tilbydes gratis trådløst internet og parkering og værelser med lys indretning og fladskærms-tv. Værelserne på Rungstedgaard har moderne dansk design og skrivebord. Der serveres morgenbuffet i restauranten, der byder på designermøbler og panorama- og havudsigt. Gæster kan spille billard eller låne en cykel og udforske nærområdet og personalet kan hjælpe med at arrangere green-fees på golfbanerne i området. Rungsted Kyst Station ligger en (1) kilometer derfra. Der er 30 minutters kørsel i bil eller tog fra hotellet til Københavns Indre By. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Hørsholm og omegn til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.