Introduktion til området

Natur.
Flotte omgivelser tæt ved Hørsholm. / Shutterstock

Hørsholm er et byområde i Nordsjælland beliggende 25 kilometer nord for København mellem Helsingørmotorvejen og Øresund. Hørsholm ligger i tre kommuner og strækker sig dermed udover Hørsholm Kommunes 24.965 (2016) indbyggere. Hørsholm Kommune forblev selvstændig i forbindelse med kommunalreformen i 2007. De knapt 25.000 borgere i Hørsholm bor i en kommune, der har det hele. I Hørsholm finder du smuk natur med skov og strand og en havn med et udbygget cafeliv samt mulighed for et aktivt fritidsliv med gode tilbud inden for kultur, sport og udendørsliv. I Hørsholm er der smukke skove tæt på byen fyldt med aktivitetsmuligheder som motionsruter, golfbane, rideklub med videre. Kokkedal Skov går næsten helt ned til Øresund og har en offentlig badebro lige ud for skoven. Der er skatebane, som er designet af førende skatere, en renoveret gågade og et meget varieret handelsliv. I Hørsholm er der  skoler i topklasse, en musikskole med talentlinje, Trommen – et levende kulturhus med koncerter, teaterforestillinger og bibliotek, flere museer, gode spisesteder og masser af arkitektur og så videre og så videre. Erhvervs- og foreningslivet i Hørsholm og Rungsted bugner af virksomheder og organisationer i mange forskellige størrelser, der har det til fælles, at de er drevet af engagerede ildsjæle, specialister og passionerede fagfolk, som har kunde, borger, patient og gæst i fokus og brænder for at give den bedst mulige service og oplevelse af det produkt eller den ydelse, de tilbyder.

Områdets historie

Kontorlokaler, erhvervslokaler.
Attraktive kontorlokaler på Agern Alle, Hørsholm.

”Vii Christian den siette af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsteen, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Delmenhorst. Gjøre Alle Witterligt, at eftersom hendes Mayestæt, Wores Høyest Elskelige Kjære Gemahl Dronningen have allernaadigst funden for got, at tillade alle og enhver, baade af Haandværksfolk og andre, som kunde have Lyst til, ved hendes Mayestæts Slot HIRSCHHOLM at ville boe, og sig nedsætte, at det skal være dem tilladt, der at maa bygge og sig opholde...” Sådan begynder Hørsholms “bybrev” af 27. november 1739 og er det dokument, der gjorde Hirschholm – i dag Hørsholm – til købstad. Det smukke Hirschholm Slot var netop blevet indviet med pomp og pragt i maj måned samme år, og nu manglede Christian VI og hans dronning, Sophie Magdalene, en residensby, der kunne danne værdig baggrund for slottet, og som kunne befolkes af købmænd, håndværkere og andre, der kunne betjene hoffet. At en by var købstad, betød på den tid, at den ikke hørte under noget gods, men havde selvstyre. Dens borgere havde desuden ret til at drive håndværk og handel, men de skulle betale diverse skatter og afgifter til staten. Kongen var dog så ivrig efter at trække folk til Hørsholm, at de nye borgere blev lovet skattefrihed i 20 år, og for at fremme tilflytningen yderligere, tilbød dronningen gratis byggegrunde samt økonomisk støtte til alle, der ville bygge hus i byen. Den eneste betingelse var, at der blev muret med rigtige mursten, og at der kom tegl på tagene; Hørsholm skulle så hurtigt som muligt udvikle sig til præsentabel slotsstad. Trods de gunstige forhold for tilflyttere gik det krankt med byggeriet; selve Hørsholm by bestod kun af et par snese huse, da Hirschholm Slot blev opgivet og revet ned i 1810-1812. I sognet erhvervede de fleste sig stadig ved landbrug, og omkring århundredeskiftet havde de forskellige dele af nutidens Hørsholm Kommune hver deres tydelige særpræg: Hørsholm var en søvnig provinsby, Vallerød en typisk dansk landsby, i Rungsted lå der badehotel og fashionable landliggervillaer tæt ved det lille fiskerleje. I Usserød lå arbejder- og funktionærboliger omkring klædefabrikken og udgjorde et selvstændigt industrisamfund. Kommunen var præget af det åbne landbrugslandskab med fritliggende gårde og små landsbyer, afbrudt af hegn og skovstrækninger. I det 20. århundrede kom så den udvikling, der med rivende hast skabte et helt nyt samfund. Hørsholm Kommune er blevet en del af hovedstadsområdet, men alligevel har borgerne en opfattelse af, at den er adskilt fra Storkøbenhavn. Hørsholm er forstad til København, men også et selvstændigt og velfungerende lokalsamfund med sit eget særpræg.

Områdets infrastruktur

I Hørsholm Kommune er der et tæt sammenhæng mellem landskab og by. Det mest gennemgående træk i byområdet er kystlinjen langs Øresund, som forekommer varieret gennem kommunen med åbne og mere aflukkede forløb. Derudover danner vandspejle i form af søer, gadekær og damme udprægede samlingspunkter for bebyggelser i Vallerød, Usserød og Hørsholm by. Grønne områder præger hele Hørsholm Kommune og breder sig i form af skovarealer, grønninger og grønne kiler i det urbane landskab. Byområdet har to stationer, men ingen af disse ligger i centrum af byen. To kilometer i østlig retning ligger Rungsted Kyst Station. Områdets anden station (Kokkedal Station) ligger cirka tre kilometer nordøst for Kokkedal centrum på kommunegrænsen mellem Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune. Fra begge kystbanestationer er der regelmæssige afgange til Helsingør og København. Byområdet betjenes derudover af en del busforbindelser – blandt andre 150S og 500S. I det daglige samarbejder Hørsholm Kommune med Trafikselskabet Movia og nabokommunerne om en så god busdrift som mulig. Det er også Movia, der udarbejder køreplanerne, står for kundeinformation og har ansvaret for den daglige drift af busserne. Hørsholm Kommune har 10 buslinjer, hvoraf den ene er en natbus. Flere af busserne har endestation i kommunen – enten ved Rungsted Kyst Station eller Kokkedal Station. Flextur er et tilbud til alle i kommunen, når de almindelige buslinjer ikke passer til dit behov. Hørsholm Kommune tilbyder Movia Flextur alle dage mellem kl. 6.00 og 23.00. En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Det er en tur, du bestiller på det tidspunkt, du ønsker. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bliver hentet ved kantstenen – af en minibus eller en taxa – men det er ikke taxakørsel. Du kører typisk sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Så du kører ikke nødvendigvis den direkte vej, men betaler naturligvis kun for den direkte afstand til din destination.

Erhvervs- og forretningsliv

Fremtid i sigte.
Leder du efter kontorlokaler har Hørsholm mange muligheder. / Shutterstock

Med kontorer beliggende i Hørsholm er du tæt på fin natur- og kulturoplevelser, og du har rigtig gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. I centrum af Hørsholm by er der gågade med et indendørs storcenter, Hørsholm Midtpunkt, beliggende for enden af gaden. Centeret består af cirka 65 butikker. Tæt på gågaden ligger biblioteket og kulturhuset Trommen, som benyttes til koncerter og underholdning. Et andet butikscenter er Kongevejs Centret. Inden for byområdet ligger desuden hotel- og kursusejendommene Kokkedal Slot, Rungstedgaard og Sophienberg Slot. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Hørsholm, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke din virksomheds image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Hørsholm på Lokalebasen.

Købekraften i området

Lokalebasen.
Kontorlokaler i velbeliggende placering på Hovedgaden.

Information om Hørsholm Kommunes erhvervsvenlighed samt Hørsholmboernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i kommunen. Købekraften i Hørsholm er blandt landets bedste, hvor den disponible indkomst i kommunen indtager en 96. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hørsholm Kommune 336.218 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Hørsholm Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hørsholm en samlet placering som nummer 75, hvor kommunen i 2015 fik en 86. plads, altså en pæn fremgang i Hørsholms erhvervsvenlighed på 11 pladser. Huspriserne i Hørsholm er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Hørsholm og ikke kun til salg-priserne siger mest om det generelle niveau i kommunen. I tredje kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Hørsholm 24.967 kroner per kvadratmeter, en stigning på +1,43 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 59 hushandler i Hørsholm Kommune. Der er handlet 17 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 25.437 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +8,33 procent i forhold til årets andet kvartal. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Hørsholm i perioden.

Parkeringsmuligheder

Uagtet om der følger parkeringsplads(er) med valgte det kontorlejemål – hvilket du får oplyst på Lokalebasen, når du søger efter kontorer i postnummer 2970 – kan det have interesse at vide noget om parkeringsforholdene i den kommune, du søger kontorer i. Hørsholm Kommune har udmærkede parkeringsforhold, men er du i tvivl om, hvor du må parkere og hvordan, så er folderen her en god hjælp. Her kan du læse, hvilke regler der gælder for parkering på fortov, cykelsti og vej i Hørsholm Kommune. Reglerne som de er refereret her, er gældende hvor intet andet er skiltet. Hørsholm Kommune har i samarbejde med politiet indført parkeringsrestriktioner for lastbiler og andre tunge køretøjer. Restriktionerne er markeret med blå P-ZONE–skilte ved alle indfaldsveje til området. Området som er omfattet af dette parkeringsforbud, svarer i store træk til byzoneområdet øst for motorvejen. Restriktionerne retter sig primært mod lastbiler, busser og trailere over 3,5 tons med parkering over to (2) timer , samt mod campingvogne og traktorer med parkering over 18 timer. Sker der overtrædelse af restriktionerne kan køretøjet forlanges fjernet, eller ejeren kan pålægges en bøde for ulovlig parkering i henhold til færdselslovens § 121. Det er politiet, der står for håndhævelse af restriktionerne. Langtidsparkering for disse køretøjer kan ske på Kokkedal Industripark, som ligger uden for den etablerede parkeringszone eller vest for motorvejen (under hensyntagen til færdselslovens parkeringsregler).

Udvikling i området

Agern Alle, Hørsholm.
En af mange flotte ejendomme, hvori kontorlokaler udlejes.

Den gamle hospitalsgrund i Hørsholm på Usserød Kongevej 102 mellem Højmosen og Bolbrovej i Hørsholm har skabt en enestående mulighed for at skabe et attraktivt og centralt, high-end boligområde i Hørsholm. Og kommunen har igangsat en proces for udvikling af grunden, hvor kommunalbestyrelsens vision skal skabe udgangspunktet for en helhedsplan for området. Helhedsplanen vil definere, hvor højt der bygges, hvilke funktioner og hvilke boligtyper og uderum, der skal være på grunden. Arbejdet med helhedsplanen foregår i et tæt samspil mellem arkitektfirmaer, administration, borgere og politikere. Ændringen af bybilledet på stedet tog fart i 2016, hvor bygninger blev fjernet, og området har åbnet op for midlertidige aktiviteter frem til det konkrete byggeri i bydelen begynder i 2018. Der udvikles på mange fronter i Hørsholm, der er blandt andet i perioden kommet nye borgere til kommunen, der i 2015 modtog 103 flygtninge og familiesammenførte fra det krigsramte Syrien og det konfliktramte Eritrea. I 2016 kom flere nye borgere til med ønsket om en stabil hverdag i Hørsholm. Kommunen tager hånd om hver enkelt af dem ved at sikre en effektiv integration i både lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. Integrationsopgaven er højt prioriteret, og det er vigtigt for os at skabe lige vilkår for de nye borgere – både økonomisk, arbejdsmæssigt og sprogligt. Derfor har Hørsholm, i tæt samarbejde med erhvervslivet og frivillige netværk som Røde Kors og Venligboerne, sørget for at understøtte hverdagen for kommunens nye borgere, som gerne vil bidrage til kommunen og skabe gode relationer.

Industrien

Hørsholm præstegård.
Hørsholm præstegård. / Wikipedia

Hørsholm er en del af Region Hovedstaden, som består af 29 kommuner. Region Hovedstaden er geografisk den mindste, men befolkningsmæssigt og økonomisk den største af landets fem. Den regionale udviklingsplan har i disse år særligt fokus på erhverv, infrastruktur, erhverv, internationalt samarbejde, uddannelse, forskning, kultur og miljø. Inden for teknik, sundhed, kultur, undervisning og omsorg samarbejder Hørsholm med erhvervslivet en række nabokommuner og institutioner. Nabokommunerne er Rudersdal mod syd, Allerød mod vest og Fredensborg mod nord. Strategi 2015 viser vejen mod et fremtidigt Hørsholm, hvor kommunen fortsat står stærkt. Hørsholm vil skabe de bedste rammer for at tiltrække nye borgere og være med til at sikre et stærkt handels- og erhvervsliv. Den indsats fokuserer på fem temaer, der understøtter en bæredygtig udvikling af kommunen. Udviklingen af Hørsholm skal funderes i kommunens egenskaber og værdier. Og der arbejdes for, at kvaliteterne udvikles til gavn for erhvervslivet og kommunens borgere. Plan- og bæredygtighedsstrategi tager livtag med det faktum, at nye bosætnings- og erhvervslokaliseringsmønstre, ny teknologi, behov for økonomisk optimering, nye organisations- og samarbejdsmodeller skaber uprøvede udfordringer. Det indgår desuden i Strategi 2015, at der skal ses på kommunens fysiske og strategiske udvikling og plan- og bæredygtighedsstrategien tager afsæt i visionen ”Hørsholm vil begejstre”, kommunalbestyrelsen vedtog og præsenterede i 2014. Indeholdt i visionen er, at Hørsholm vil skabe ”inspirerende og grønne rammer, fremme åbne og inddragende fællesskaber og fortsat arbejde for bæredygtige, intelligente og effektive løsninger”.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Opredning Hotel.
Kokkeldal slot er et af mange gode bud på, hvor du eller dine kunder kan overnatte i Hørsholm. / Shutterstock

Opstår der behov for at indkvartere kunder, projektmedarbejdere eller andre, når dine kontor(er) er beliggende i Hørsholm, så er et godt bud Kokkedal Slot. Slottet i Hørsholm er fra det 18. århundrede og ligger nær Kokkedal Golfklub, blot 30 kilometer fra København og lufthavnen. Her tilbydes services som gratis trådløst internet, hvælvet kælderrestaurant og spacenter med indendørs pool. Samtlige værelser på Kokkedal Castle har luksuriøse italienske toiletartikler, minibar samt tv med over 30 kanaler. De ligger i slottets hovedbygning eller i annekset som er den tidligere portnerbolig. Værelserne er individuelt indrettede med tekstiler med naturmønstre, og der er udsigt til haven eller slotsalleen. Cast le Cellar Restaurant ligger i den chikke hovedbygning. Der serveres klassiske egnsretter som tilberedes med årstidens råvarer. Hver søndag serveres der desuden te med hjemmebagt wienerbrød i salonen med parkudsigt. Fra slutningen af juni til midten af august arrangeres der en række gratis aktiviteter på ejendommen. Kokkedal Slot ligger blot 400 meter fra Øresundskysten og Kokkedal Station ligger 10 minutters gang derfra, og Rungsted Havn ligger to kilometer derfra. Hotellets personale kan hjælpe med bestilling af museumsbilletter, vandreture samt bord på lokale restauranter. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Hørsholm og omegn til dine overnattende gæster på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.