Introduktion til området

image alt
Charmerende by, for mange turister

Den nordsjællandske by, Helsingør, huser knap 47.000 indbyggere og er den tredjestørste på hele Sjælland. Byen er placeret på Nordsjællands østkyst lige der, hvor Øresundspassagen er snævrest. Det betyder, at Helsingør dermed har kort til Sverige – i særdeleshed den hyggelige by, Helsingborg. Helsingør er kendt som en velbesøgt, hyggelig og charmerende handelsby, hvilket er medvirkende til, at mange virksomheder finder det attraktivt at have erhvervslokaler her. Byen er kendt for dens mange små specialbutikker, caféer og restauranter. Derfor er dte intet under, Helsingør både har et stort lokalt opland og mange turister, der kommer til byen og handler i de mange butikker. Med erhvervslokaler her bliver din virksomhed dermed en del af en yderst levende og driftig handelsby.

Områdets historie

image alt  
Holger danske, der bevogter Kronborg Slot

En del af byens charme er den velbevarede historiske kerne. Rigtig mange huse i bykernen stammer nemlig helt tilbage fra mellem det 16. og 19. århundrede – og dette skaber en helt særlig atmosfære. Det er helt unikt, at Helsingør har så mange velbevarede huse med så høj en alder, og dette skyldes primært at byen helt ekseptionelt har undgået at blive ramt af store brande over de sidste mange århundreder. Helsingør blev grundlagt i 1426 under Erik af Pommerns regering, og han pålagte i sin tid byens indbyggere at bygge, udvide og forbedre byen. For at være sikker på at nå dette mål, lovede han tilmed 10 års skattefrihed for dem, som byggede huse af sten. Helsingør er den dag blandt andet kendt for sine mange, charmerende byhuse, der giver byen en særlig atmosfære. Men herudover kan Helsingør også bryste sig at rumme mange andre velbevarede, vigtige bygninger. Blandt disse kan nævnes Helsingør Domkirke og Karmelitterklosteret, der anses som værende til mest velbevarede klosteranlæg i hele Norden. Men vigtigst af alle er naturligvis Kronborg Slot, der er det helt store varemærke for Helsingør og er med til at brande byen samt tiltrække et væld af både danske og udenlandske turister. Virksomheder med erhvervslokaler i Helsingør får dermed med denne beliggenhed andel i byens attraktive brand. Kronborg Slot er kendt i hele verden – ikke mindst, fordi man mener, at slottet er en del af Shakespeares klassiske teaterstykke, Hamlet. I dette stykke omtales slottet sandsynligvis som ’Elsingor’. Denne forbindelse til Shakespeare gør, at Kronborg Slot ofte danner ramme for såvel danske som internationale teaterforestillinger, med særlig fokus på Shakespeares stykker. Blandt disse teaterbegivenheder kan blandt andre nævnes den årligt tilbagevendende forestilling ’Shakespeare at Hamlet's Castle’, der er et stort tilløbsstykke i Danmark, og som løber af stablen hver august. I denne forbindelse opsættes teaterforestillinger skrevet af den gamle mester udført af teaterkunstnerer, der er nyder stor anerkendelse internationalt. Vælger du at få erhvervslokaler i Helsingør, vil din virksomhed dermed være beliggende i en by, der har en markant kulturel profil. Men Kronborg Slot er naturligvis ikke kun et besøg værd på grund af dets forbindelse til Shakespeare. Slottet er også et tilløbsstykke grundet dets arkitektur, historie og indretning. Slottet er berømt for at være en af de smukkeste eksempler på et renæssanceslot, vi har i det nordlige Europa. Kronborg mener man kan føres tilbage til den tidligere fæstning, Krogen, opført af Erik af Pommern. Men det blev bygget i sin nuværende form af Frederik den anden. Dog ramtes det af en brand i 1629, hvorefter det blev genopført af hans søn, Christian den fjerde. Kronborg er ligeledes kendt for at huse den ikoniske statue af Holger Danske, der, ifølge myten, våger over Danmark og vil vågne, hvis landet er i fare. Det er dermed ikke overraskende, at slottet fungerer som en sand turistmagnet – både for danske og udenlandske turister. De virksomheder, der har deres erhvervslokaler i Helsingør, nyder dermed godt af en stor mængde turister, som kommer til byen.

Områdets infrastruktur

image alt
Forbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg på
vandet

Vælger du at få erhvervslokaler i Helsingør, vil din virksomhed kunne nyde godt af meget fordelagtige infrastrukturelle vilkår. Byen er blandt andet tilsluttet Helsingørmotorvejen, der fører direkte ind til København. Den følger nogenlunde den nordsjællandske kystlinje og har i det europæiske vejnet nummerene E47 og E55. Dermed kan man fra Helsingør lynhurtigt komme til hovedstaden, samtidigt med at man nyder godt af de mange fordele, der er ved at placerer sig i en mindre by – ikke mindst den billigere husleje. En direkte motorvej til hovedstaden er dog ikke den eneste trafikale fordel, som virksomheder med erhvervslokaler i Helsingør kan glæde sig over. De nyder nemlig også godt af at kunne benytte kystbanen. Helsingør er endestation på kystbanen, der ligesom motorvejen, kører direkte til København med stop i de vigtigste kystbyer på vejen. Denne rute er en af de mest trafikerede i hele Danmarks jernbanenet med mellem tre og ni afgange i timen i begge retninger, og mange benytter denne måde at pendle på, det herved er muligt at arbejde i toget ud og hjem og på den måde effektivisere sin tid. Motorvejen og kystbanen medvirker dermed, at virksomheder med erhvervslokaler i Helsingør hurtigt og let kan komme til København – både med bil og med offentlig transport. Ydermere kan du fra Helsingør også komme nemt til de andre byer i Nordsjælland med kollektiv trafik. Fra byen kan du nemlig benytte den såkaldte Lokalbane, der kører til blandt andet Hillerød og den charmerende by, Gilleleje. Og herudover er der også mange buslinjer, der skaber forbindelse til de mange mindre byer i de omkringliggende områder. Med erhvervslokaler i Helsingør kan din virksomhed dermed let rekruttere fra et stort område, lige fra København til de mange små og mellemstore byer i Nordsjælland. Med erhvervslokaler i Helsingør får du ligeledes glæde af gode trafikale forbindelser på tværs af Øresund. Fra byen går der nemlig en fast færge til den svenske handelsby, Helsingborg.

Erhvervs- og forretningsliv

image alt  
Gågaden i Helsingør

Erhvervslokaler er lokaler, der benyttes til erhvervsformål, eksempelvis industri, handel, service med mere. En virksomheds erhvervslokaler har stor betydning for både produktiviteten, trivselen blandt medarbejderne og virksomhedens brand udadtil – og dermed i sidste ende også for omsætningen. Derfor er det vigtigt at tænke sig godt om, når man skal vælge erhvervslokaler, så man er sikker på, at det hele går op i en højere enhed. Erhvervslokaler kan benyttes strategisk som en del af virksomhedens profil, og fra dette perspektiv er det vigtigt at overveje, hvilke signaler de kommende erhvervslokaler skal sende. Ender du ud med erhvervslokaler, der har de rette signalværdier, kan det have stor indvikning på brandet. I denne forbindelse er det vigtigt at tage stilling til lokalernes beliggenhed, facadens udtryk, samt rummenes indretning, udsigt etc. Vælger du at få erhvervslokaler i Helsingør har du endvidere en unik mulighed for at finde erhvervslejemål i gamle, historiske bygninger, hvilket mange finder attraktivt. Valg af erhvervslokaler er herudover også noget, der har stor effekt på dine ansattes trivsel og produktivitet. Dermed er det essentielt at tage dette med i overvejelserne også. Her er det godt at vælge erhvervslokaler, der muliggør de mest hensigtsmæssige arbejdsgange og det bedst mulige arbejdsmiljø. Er der særlige krav til erhvervslokaler inden for din branche, skal disse naturligvis også kunne overholdes i de pågældende arbejdsrum. Ligeledes er det alfa og omega, at ejendommens tekniske anlæg og installationer er velfungerende, så eventuelle problemer ikke forstyrrer driften af virksomheden. Alt dette skal tages i betragtning, når du skal finde frem til de erhvervslokaler, der matcher netop din vriksomhed.

Da Helsingør er Sjællands tredjestørste by, har byen i gennem tiden fået udviklet et yderst levende, varieret og succesfuldt handelsliv. Byens smukke, historiske snoede handelsgader bugner dermed af et hav af små specialbutikker, såvel som større butikker og butikskæder. Endvidere kan byen også tilbyde rigtig mange charmerende, små caféer og restauranter, der giver sjæl og liv til området. Ofte er disse placeret i byhusenes hyggelige baggårde. De mange caféeer og restauranter er medvirkende til, at Helsingør oser af af atmosfære i en sjælden grad. Ydermere afholder byen også flere ugentlige torvedage, hvor man kan opleve en stemningsfuld torvehandel og få et væld af friske råvarer med hjem i kurven. Virksomheder, der har erhvervslokaler i Helsingør, er altså placeret i en levende, kulturel handelsby med et hyggeligt, charmerende byliv. Tæller man dem sammen, har Helsingør faktisk i alt ca. 500 butikker af vidt forskellig slags, som er beliggende lige fra grænsen til Espergærde og op til området omkring Kronborg Slot. Byen virker som et naturligt handelscentrum for det nordsjællandske område, der er kendt som et velhavende område, og Helsingør tiltrækker herudover også handlende fra Sverige via den faste færgeforbindelse dertil. Ydermere har de mange turister, som blandt andet slottet tiltrækker, naturligvis også en væsentlig og positiv indvirkning på handlen i byen. Vælger du at få erhvervslokaler i Helsingør, bliver din virksomhed dermed en del af en by med et stærkt og driftigt handelsliv, som tiltrækker mange købestærke gæster, hvilket kan have mange fordele. Foruden de mange butikker, byder byen også på flere centre. Helsingør rummer faktisk hele fire bycentre: Gefionscenteret, Helsingør Bycenter, Meretecenteret samt Prøvestenscenteret. Og endvidere er et mere på vej: Borupgaardcentet, der både skal rumme private boliger samt butikker, og forventes at stå færdig i 2017. Helsingørs handel er dermed til stadighed under en positiv og dynamisk udvikling, som understøttes fra kommunal side.

Købekraften i området

image alt
Grundet de mange turister der besøger byen,
er købekraften høj

Hvad angår det uddannelsesmæssige niveau i byen, er indbyggerne i selve Helsingør by rimelige blandet. I dette område findes såvel grupper med lange videregående og mellemlange uddannelser, som grupper der er erhvervsuddannede. I forhold til indtægt per husstand er det ligeledes et sammensat billede i området omkring Helsingør, men i selve byen er der dog en tendens til at hustandsindkomsterne gennemsnitligt ligger i det mellemhøje niveau. En stor del af dem, som kommer til Helsingør for at købe ind, er dog typisk fra andre områder, eksempelvist de sydligere, som er beliggende langs den Strandvejen. Her er både indkomst og uddannelsesniveau i den allerhøjeste ende. Vælger du at få erhvervslokaler i denne by, kan din virksomhed dermed drage fordel af at være placeret i en by, der i høj grad formår at tiltrække et stort antal meget købestærke besøgende og handlende. Når det kommer til alderssammensætning, er Helsingørs befolkning ligeledes meget sammensat, dog har byen en stor gruppe af indbygger i alderen 30 til 60 år. I byens oplandsområder ved Strandvejen, finder man dog større grupper af indbyggere, der er i aldersgruppen over 60 år. Som beskrevet, benytter det omkringliggende opland Helsingør som deres primære handelsby. Og dermed har virksomheder med erhvervslokaler i Helsingør mulighed for at komme i kontakt med mange forskellige aldersgrupper med forskellige indkomst- og uddannelsesniveau.

Parkeringsmuligheder

image alt  
Parkering i Helsingør

Ønsker du erhvervslokaler med gode parkeringsforhold, er der mange gode muligheder i Helsingør. Når det kommer til gadeparkering, er der på mange gader ensrettet med mulighed for at parkere på den ende side. Herudover er der i de fleste områder gratis parkering i op til flere timer og visse steder et helt døgn eller tidsubegrænset. Fra kommunal side har man dog et ønske om, at den gamle, smukke bykerne ikke skal huse alt for mange parkerede biler, og derfor har man etableret en hel del parkeringspladser langs udkanten af byens kerne. Flere af disse tilbyder endda tidsubegrænset parkering, hvilket blandt andet virksomheder med erhvervslokaler i Helsingør kan have glæde af. Herudover har kommunen også oprettet et attraktivt beliggende parkeringshus i centrum af Helsingør, der huser hele 550 gratis parkeringspladser – flere af disse har ingen tidsbegrænsning. På både dæk nul og et er der døgnåbent, mens der på de øvre etager er aflåst. Anskaffes et adgangskort til parkeringshuset, er det og muligt at parkere på disse dæk også, der er aflåste, døgnet rundt. Kortet kan anskaffes for 800 kr. for et halvt år eller 1300 kr. for et helt. Dermed er det muligt for virksomheder med centrale erhvervslokaler i Helsingør at leje faste og overdækkede p-pladser til en meget overskuelig pris. Ønskes flere oplysninger omkring de forskellige muligheder for parkering i Helsingør, kan disse findes på følgende side: http://www.helsingor.dk/media/7789677/parkeringskort-maj-2016.pdf.

Udvikling i området

image alt  
Helsingør havn, der skaber en masse positiv trafik

Selvom Helsingør allerede den dag er en meget dynamisk handelsby, der besøges og benyttes af mange udefrakommende gæster samt naturligvis byens egne beboere, så ser det ud til, at de i de næste par vil blive endnu mere liv i den gamle by. Helsingør Kommune har nemlig sagt god for, at en hel del større boligbyggerier kan blive igangsat på diverse lokaliteter i byen. Vælger du at få erhvervslokaler i Helsingør, vil din virksomhed dermed være beliggende i en by med befolkningstilvækst – og dermed et forventet endnu større antal af købestærke borgere. Ifølge sitet Ejendomswatch.dk har Helsingør Kommune godkendt, at der oprettes 200 privatboliger nær Ålsgårde, som er placeret i nærheden af en af byens omkringliggende mindre landsbyer. Endvidere vil der også blive etableret ca. 100 til 150 boliger i den eksklusive ende, som kommer til at ligge tæt på stranden. Dette boligkompleks kommer til at få navnet Kronborg Strandby, og vil helt præcist være placeret på det, der på nuværende tidspunkt kaldes Tretorn-grunden. Boligkomplekset kommer til at indeholde luksushuse på to til tre etager, som vil bidrage til en tilvækst af borgere i de højeste indkomstklasser i Helsingør. Ifølge Helsingør Dagblad, har kommunens teknik-, klima- og miljøudvalg ydermere også ytret opbakning til idéen om byggeri af endnu et boligkompleks  i Helsingør, der – hvis det realiseres – placeres på Badevej 2 til 4. Sagen er nu videregivet til byrådets økonomiske udvalg og til byrådet selv. Hvis planerne godkendes i denne instans, kan projektet så endelig indeledes på den attraktive adresse, der er beliggende nær Helsingør Bycenter samt Trækbanen. Overordnet set er der hos investorer generelt stort fokus på det nordsjællandske område som et nyt og lukrativt sted at investere i ejendomme. Det sker, da priserne på boligmarkedet i hovedstaden er høje på nuværende tidspunkt. Det kan derfor bestemt ikke udelukkes, at man kun har set begyndelsen, når det gælder byggeprojekter i Helsingør. Virksomheder med erhvervslokaler i byen kan dermed glæde sig over at være bosiddende i by, der er i vækst, både når det gælder indbyggertal og byggeri.

Industrien

image alt  
Nielskliim/Shutterstock.com, billede af et
iværksætterhus

I Helsingør Kommune er man dygtige til at skabe fordelagtige rammer for det lokale erhvervsliv samt at trække virksomheder fra mange forskellige brancher til byen. Dermed har virksomheder af mange forskellige størrelser og fra forskellige brancher valgt at få erhvervslokaler i Helsingør. Evnen til at tiltrække de mange virksomheder skyldes blandt andet, at Helsingør Kommune har været positivt indstillede over for at sælge erhvervsgrunde i byen. Ligeledes skyldes det en aktiv og målrettet erhvervspolitik. I byens erhvervslokaler finder man en bred vifte af forskeligartede virksomheder, som blandt andet inkluderer en række store, landkendte navne. For eksempel kan nævnes Coloplast, Peter Beier Chokolade, Siemens, Laurits.com, Triumph, samt Bavarian Nordic (ikke alle af disse virksomheder har dog erhvervslokaler i selve Helsingør by). Udover de ovennævnte virksomheder har også en større offentlig instans, Nordsjællands Politi, erhvervslokaler i Helsingør. Ydermerer er der også et blomstrende miljø for iværksættere i Helsingør. Byen byder blandt andet på et væld af iværksættere, især inden for de kreative brancher samt inden for handel og IT. Virksomheder, der har erhvervslokaler i Helsingør, kan dermed nyde godt af at være placeret i en by med mange landskendte, markante virksomheder, men på samme tid også et spændende mijø for iværksættere med masser af inspiration, drive og synergi – som i høj grad understøttes af kommunen.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

image alt  
Helsingør byder på en velfortjent overnatning,
på et af deres mange hoteller

Får din virksomhed af og til gæster langvejsfra og har derfor behov for at kunne henvise til passende indkvarteringsmuligheder, er der mange fordele ved at være bosiddende i erhvervslokaler i Helsingør. Byen byder nemlig på et bredt og varieret udvalg af forskellige overnatningssteder. Faktisk ligger der i byen ikke mindre end 30 mulige indkvarteringssteder, såsom hoteller, hostels og Bed and Breakfeast. Du finder overnatningssteder med alle typer lokaliteter, så uanset hvor i byen din virksomhed har erhvervslokaler, er der muligheder i nærheden. Et af de mest kendte steder i Helsingør er det luksuriøse strand- og badehotel, Hotel Marienlyst. Dette 4-stjernede hotel ligge nær Kronborg Slot, og på hotellet er der både mulighed for at leje standardværelser såvel som suiter og deciderede hotel-lejligheder. Herudover byder stedet også på pool og welness-afdeling. Er det mere relevant med overnatning på en mere centralt beliggende indkvarteringssted, er der herudover også et væld af muligheder i selve byen. Blandt andre kan nævnes Hotel Skandia, der er et 3-stjernet centralt hotel, eller Hotel & Restaurant Madam Sprunk, der også byder på 3 stjerner og en beliggenhed i byen. Kigger man en smule uden for bykernen, kan man også vælge mellem mange gode tilbud. Eksempelvis kan nævnes det 4-stjernede Comwell Borupgård. Comwell Borupgård er beliggende syd for Helsingørs centrumi et skønt, grønt og rekreativt område. Bygningen er kendt for dens arkitektoniske sammenblanding af herregårdsbygninger fra gammel tid og nutidig arkitektur. Hotellet tilbyder både restaurant og spa-afdeling. Mange virksomheder i dag vælger små erhvervslokaler og supplerer så med leje af mødelokaler sideløbende. Dette er ikke kun attraktiv foranstaltning i København, men også i Helsingør, der også byder på udlejning af mødelokaler. Virksomheder med erhvervslokaler i Helsingør kan glæde sig over at have mange forskellige muligheder i forhold til mødelokaler. Eksempelvis kan man leje mødelokaler på Comwell Borupgård, der herudover også er et attraktivt konferencecenter. Det blev endda kåret til årets møde- og eventsted i 2016. Skal din virksomhed afholde konferencer fra tid til anden, er der også muligheder på det smukt beliggende og indrettede Konventum – der også fungerer som hotel. Det er placeret omtrent 2 km fra Helsingør centrum i et billedskønt naturområde nær vandet. På Konventum er kræset for de designmæssige detaljer, og dansk design er i højsædet. Herudover rummer stedet også en betragtelig og besøgsværdig kunstsamling. Helsingør byder endvidere naturligvis på mange muligheder for overnatning på lokale bed & Breakfasts og, som alle andre steder, kan man naturligvis også benytte sig af AirBnB. Der er dermed, kort sagt, et væld af muligheder i Helsingør, når det gælder indkvartering af din virksomheds gæster.