Introduktion til området

image alt
Bygade med huse fra 1500 tallet

Helsingør er med sine 46.829 indbyggere Sjællands tredjestørste by, lige efter København og Roskilde. Byen er beliggende på den østlige kyst af Nordsjælland ud til den smalleste passage af Øresund, og Helsingør har dermed kort afstand til Sverige og den svenske handelsby, Helsingborg. Helsingør er herudover også selv en meget besøgt handelsby med et smukt historisk centrum, hvor mange virksomheder finder det attraktivt at have kontor. En stor del af husene i bymidten er bygget helt tilbage mellem 1500-tallet og 1800-tallet. Og den unikke og smukt bevarede bykerne er en af årsagerne til, at det er så eftertragtet for virksomheder at have kontor i Helsingør. Foruden de fine byhuse, er Helsingør også kendt for andre velbevarede, historiske bygningsværker. Heriblandt kan for eksempel nævnes Helsingørs Domkirke, Sankt Olai Kirken, der blev bygget helt tilbage i 1200-tallet, og er kendt for sin rige indvendige udsmykning. Ydermere byder byen på Karmeliterklosteret, der er kendt som det bedst bevarede klosteranlæg i hele Skandinavien. Årsagen til at Helsingør rummer så mange historiske ejendomme i så god stand er, at byen igennem århundrederne har været forskånet for store brande, hvilket er de færreste byer forundt.

Områdets historie

image alt  
Kronborgslot

Vælger du at få kontor i Helsingør, bliver din virksomhed, som beskrevet, beliggende i et smukt, historisk område med et rigt by- og handelsliv. Og virksomheden får dermed også implicit andel i byens attraktive brand, som blandt andet Kronborg Slot er med til at skabe. Helsingør er verdenskendt grundet dette ikoniske slot, der er byens helt store varemærke. Både Helsingør og Kronborg Slot formodes nemlig at indgå i Shakespeares berømte teaterstykke, Hamlet, hvor byen angiveligt refereres til ved navnet ’Elsingor’. Herudover er Kronborg Slot også berømt for at være en af de smukkeste renæssanceslotte i hele Nordeuropa. Kronborg fungerer ikke kun som et almindeligt museum og turistmagnet, men også som centrum for et spændende, dynamisk kulturliv. Her kan blandt andet nævnes Hamlet Scenen, der opsætter både dansk og internationale teaterforestillinger på det gamle slot. Blandt de mange kulturelle tilbud kan for eksempel nævnes den årlige Danmarkskendte begivenhed, ’Shakespeare at Hamlet's Castle’, der finder sted i august. Her opsættes Shakespeare-teaterstykker af internationalt højt anerkendte teaterkunstnere på en udendørs scene, og forestillingerne er et stort tilløbsstykke.

Men det er ikke kun Kronborg Slot, der er generator for et stærkt kulturliv i Helsingør. Kommunen har nemlig omdannet et tidligere skibsværft, Helsingør Skibsværft, til et lokalt og regionalt kulturcenter. Dette center forener det tidligere havneområde og havneværfts historiske ånd med moderne kultur i en spændende og innovativ arkitektonisk bygning. Kultursamlingsstedet byder på et væld af forskellige muligheder, og bygningen inviterer til at gå på opdagelse og få oplevelser. Foruden kulturcenteret åbnede også i 2013 Museet for Søfart, der er knyttet til dette center. Der er dermed masser af liv og kulturel aktivitet i byens havneområde.

Virksomheder, der har kontor i Helsingør, kan dermed nyde godt af at være omgivet af et levende kulturliv. Og det skaber spændende, inspirerende omgivelser og mange muligheder for blandt andet medarbejder-arrangementer og lignende. Med et kontor i Helsingør, kan din virksomhed herudover glæde sig over, at være placeret i en kommune, der tør tænke innovativt og ud af boksen samt forene den gamle by med tidens nyeste tendenser.

Områdets infrastruktur

image alt
Togforbindelse mellem Helsingør og København

Virksomheder, der har kontor i Helsingør, nyder godt af rigtig gode trafikale forhold. Helsingør er nemlig så heldig at have en motorvejsforbindelse direkte til København, den der kendes som Helsingørmotorvejen. Denne motorvej strækker sig fra den ydre del af københavnerbydelen, Østerbro, og leder direkte op til Helsingør, som navnet angiver. Motorvejen har rutenumrene E47 og E55 i det europæiske vejnet og følger nogenlunde den nordsjællandske kystlinje. Det sidste afsnit af motorvejen, der fører ind i selve Helsingør, er etableret som ca. 1.1 km almindelig landevej.

Men motorvejen er ikke det eneste aspekt, der fra et trafikalt perspektiv, gør det attraktivt at have kontor i Helsingør. Byen er nemlig også endestation for kystbanen, der kører mellem København og Helsingør med mellem tre og ni tog per time i begge retninger. Dermed er kystbanen en af de mest trafikerede ruter på jernbanenettet i hele landet. Har man kontor i Helsingør, kan man dermed let og hurtigt komme til København samt de øvrige byer langs Nordsjællands østkyst, både med offentlig trafik og i bil.

Herudover kommer du også let rundt til de øvrige nordsjællandske byer via den kollektive trafik. Fra Helsingør kan du nemlig tage den såkaldte Lokalbane til både Gilleleje og Hillerød, og ydermere kører der også busser på kryds og tværs af de mange forskellige små byer i regionen.

Foruden de attraktive tilkørselsforhold og byens gode vilkår, når det kommer til kollektiv trafik, byder Helsingør også på ekstraordinære muligheder, når det gælder færgetrafik. Fra Helsingør er der nemlig fast færgeforbindelse til den skønne handelsby, Helsingborg, i Sverige. Med et kontor i Helsingør får din virksomhed dermed også en god trafikal forbindelse på tværs af Øresund.

Erhvervs- og forretningsliv

image alt  
Attraktive kontormuligheder i Helsingør

Et kontor er et rum eller en lokalitet, hvor du kan udføre administrativt arbejde for enten private virksomheder, den offentlige sektor eller foreninger.

Uanset typen af kontor, er det nødvendigt for at kunne drive et kontor, at de pågældende lokaler er godkendte til erhverv. Når man driver et kontor, er det ydermere vigtigt, at lokalerne og indretningen lever op til gældende regler for arbejdsmiljø.

Et kontors størrelse og indretning kan variere i meget høj grad – fra en simpel arbejdsstation til store, åbne fælles kontorlandskaber. Typisk indeholder indretningen af den enkelte arbejdsstation i et kontor et skrivebord, en skrivebordsstol, en computer, telefoner samt andet kommunikationsudstyr. Ligeledes rummer et kontor herudover typisk også møbler beregnet til gæster og møder. Herudover kan kontorer være vidt forskelligt indrettet, alt efter branche med mere. Der er i disse år i stigende grad fokus på oplevelsesøkonomi, hvilket også mærkes, når det gælder indretning af kontorer. Her ser man tiltagende en mere personlig og oplevelsesorienteret indretning, der stimulerer sanserne.

Der findes mange forskellige former for kontorer. Herunder kan blandt andre nævnes hjemmekontorer, kontorhoteller, kontorfælleskaber, coworking spaces, lukkede private kontorer eller store, åbne kontorlandskaber. I stigende grad ser man dog en tendens til at virksomheder bevæger sig væk fra de traditionelle, aflukkede privatkontorer til mere fælles og socialt orienterede løsninger.

Som den tredjestørste by på Sjælland er der i Helsingør gennem tiden opstået et driftigt og alsidigt handelsliv. Den smukke, historisk prægede by bugner således af såvel små, hyggelige og originale specialbutikker i de skønne, snoede gågader, som større butikker og kæder i de mere yderligere områder. Derudover byder Helsingør også på et bredt udvalg af hyggelige og velbesøgte caféer og restauranter – ofte beliggende i de gamle bygningers charmerende gårdmiljøer. Endvidere afholdes der i byen også torvedage på et af de centrale torve, hver onsdag, fredag og lørdag. Her er der mulighed for at opleve en stemningsfuld torvehandel og for at købe frisk fisk, frugt og grønt med mere.

Vælger du at få kontor i Helsingør, får din virksomhed dermed hjemme i en by med en udpræget handelsprofil og et hyggeligt, dynamisk byliv. Sammenlagt ligger der faktisk i alt omkring 500 butikker i Helsingør, der spreder sig fra Espergærde-området til området omkring Kronborg Slot. Sammen med byens charmerende og yndige, gamle bykerne, gør det store butiksudvalg Helsingør til et handelscentrum for handlen i hele det nordlige Sjælland samt for Helsingborg-området i Sverige, hvortil der er fast og hyppig færgerute. Også byens store turistattraktion, Kronborg Slot, er med til at trække store antal turister til byen, hvilket naturligvis også bidrager til en øget handel. Virksomheder, der har kontor i Helsingør, kan derfor nyde godt af at være en del af en yderst levende og succesrig handelsby, der formår at tiltrække mange købelystne besøgende og handlende fra de omkringliggende byer i Nordsjælland samt fra den anden side af sundet.

Herudover tilbyder Helsingør også en bred vifte af bycentre. Byen har nemlig ikke mindre end fire bycentre: Helsingør Bycenter, Prøvestenscenteret, Meretecenteret og Gefionscenteret. Herudover er et ekstra center faktisk undervejs: det såkaldte Borupgaardcenter, der skal kombineres med boligbyggeri, og forventes at lukke dørene op i 2017. Det levende handelsliv undergår dermed stadig en fortsat positiv udvikling.

Købekraften i området

image alt
Handelsbyen Helsingør, har en stor købekraft,
skyldes blandt andet af forbindelsen mellem
Danmark og Sverige.

Når det gælder uddannelsesniveau, er befolkningen forholdsvist blandet sammensat i selve Helsingør by. Her finder man både segmenter med lange videregående uddannelser, mellemlange uddannelser samt erhvervsfaglige uddannelser. Husstandsindkomsterne i Helsingør er ligeledes blandet, men i den indre by er indkomstniveauet gennemsnitligt mellemhøjt. Mange af dem, der tager til byen for at handle kommer dog fra eksempelvis sydligere områder langs Strandvejens kystlinje, hvor såvel uddannelsesniveau som indkomstniveau ligger i den absolut højeste ende. Virksomheder med kontor i Helsingør får altså dermed glæde af, at byen er i stand til at tiltrække en stor gruppe af meget købedygtige handlende.

Aldersmæssigt er byen også blandet sammensat med især en høj gruppe af mellem 30 og 60-årige. Bevæger man sig ud i oplandsområderne ned langs Strandvejen, ser man dog en tendens til større grupperinger af personer over 60 år. Oplandet anvender, som nævnt, Helsingør som handelsby, så virksomheder med kontor i Helsingør, har dermed mulighed for at nå ud til en bred vifte af forskellige aldersgrupper.

 

Parkeringsmuligheder

image alt  
Attraktive muligheder for parkering

I Helsingør by er der mange steder ensrettede gader, der typisk har parkeringsmuligheder på den ene side af gaden, langs kantstenen. De fleste steder er det gratis at parkere i en til flere timer og visse steder i op 24 timer eller i en ubegrænset periode. Virksomheder, der har kontor i selve bykernen, kan derfor glæde sig over de meget fleksible parkeringsmuligheder. Kommunen ser dog helst, at der ikke bliver for fyldt af biler i de smukke, gamle gader. Derfor er der også blevet oprettet store mængder P-pladser i udkanten af byen – flere af dem uden tidsbegrænsning. Ydermere har Helsingør Kommune også sørget for at bygge et P-hus i midten af centrum for at aflede bilerne hertil. Vælger du at få kontor i centrum af Helsingør, er der altså mulighed for parkeringspladser i dette P-hus. Huset rummer ikke mindre end 550 parkeringspladser, der er gratis – mange af dem uden tidsbegrænsning. P-dæk 0 og P-dæk 1 er åbne døgnet rundt, mens dæk 2 til 9 er aflåst. Det er dog muligt at købe et adgangskort til huset, der tillader parkering på de aflåste dæk – også i nattetimerne. Et sådant adgangskort kan købes for 800 kr. per halve år og 1.300 kr. per hele år. Der er dermed også mulighed for at leje centrale parkeringspladser på permanent basis, hvis du vælger at få kontor i Helsingør. For yderligere informationer om P-vilkår i Helsingør, kan du se kommunens parkeringskort.

Udvikling i området

image alt
Helsingør er en hyggelig by at bo i, derfor ses der
en stor tilflytning fra nær og fjern

Helsingør er i forvejen en stor og levende by, der tiltrækker en masse besøgende og handlende udefra. Men i de kommende år vil der komme yderligere liv til byen. Kommunen har nemlig tilladt en række store boligbyggerier at blive opført forskellige steder i byen. Med et kontor i Helsingør vil din virksomhed dermed været lokaliseret i et område i befolkningstilvækst og med et forventet tiltagende antal af købedygtige indbyggere.

Blandt andet har kommunen, ifølge EjendomsWatch.dk, tilladt, at der bygges 200 boliger ved Ålsgårde, der ligger nær en af de omkringliggende landsbyer. Herudover bygges også 100-150 eksklusive boliger nær stranden, det såkaldte Kronborg Strandby, der skal placeres på Tretorn-grunden. Der vil være tale om 2-3 etagers luksuriøse huse, der indlysende vil tiltrække et segment i den højere indkomstklasse.

Herudover har et udvalg for teknik, miljø og klima i Helsingør Byråd, ifølge Helsingør Dagblad, netop udtrykt fuld opbakning til planer om endnu et nyt boligbyggeri i byen på Badevej 2-4. Nu skal sagen videre til byrådets økonomiudvalg samt til selve byrådet. Går planerne igennem her, kan byggeriet gå i gang på Badevej, der ligger meget tæt på Helsingør Bycenter og Trækbanen. Det mulige kommende byggeri har et planlagt areal på 3.000 kvadratmeter, der skal fordeles på fire huse i tre planer. De enkelte lejligheder skal efter planen være på 70 til 105 kvadratmeter, og der vil i alt blive bygget 30 lejligheder.

Herudover har boliginvestorerne i denne tid generelt fokus på det nordsjællandske område som muligt nyt investeringsområde. Det har de, da de københavnske boligmarked byder på meget høje priser på nuværende tidspunkt. Dermed kan det ikke udelukkes, at man også i de kommende år vil se endnu flere store og attraktive boligbyggeprojekter i Helsingør. Med et kontor i Helsingør bliver din virksomhed altså placeret i et område, der har mange boliginvestorers opmærksomhed, og hvor der derfor er mulighed for en spændende udvikling, når det kommer til byggeri af nye boliger.

Industrien

image alt     
Nye flotte kontorbygninger bliver bygget i Helsingør

Helsingør Kommune er en kommune, der i høj grad formår at tiltrække virksomheder af alle forskellige størrelser og inden for mange forskellige brancher. Det sker blandt andet, fordi kommunen i de senere år har åbnet op for at sælge ud af byens erhvervsgrunde, og fordi man i Helsingør kommune i høj grad lægger fokus på at skabe gode rammer for erhvervslivet.

Det er alle slags virksomheder, der slår sig ned i kontorer, lagre, produktionsejendomme med mere i den nordsjællandske by. Blandt de store virksomheder kan blandt andre nævnes Bavarian Nordic, Triumph, Siemens, Laurits.com, Coloplast, Peter Beier Chokolade, Signal, Staples og Miss Coffee (dog er det ikke alle de nævnte virksomheder, der har kontor inden for selve byens grænse). Foruden disse private virksomheder har Nordsjællands Politi herudover også kontor i Helsingør.

Og så er der, i øvrigt, også godt gang i iværksætteriet i byen. Helsingør huser blandt andet en del iværksættere inden for de kunstneriske brancher samt inden for IT og detail. Kommunen gør da også en aktiv indsats for at understøtte de lokale iværksættere. Med et kontor i Helsingør får din virksomhed altså hjemme i en kommune med mange store, kendte virksomhed samt et spirende vækstlag af iværksættere og et erhvervsliv, der understøttes målrettet fra kommunal side.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

image alt
I Helsingør har du rig mulighed for overnatning

Får din virksomhed til tider gæster, der har brug for at overnatte i nærheden, byder Helsingør på et stort udvalg af overnatningsmuligheder. I Helsingør ligger ca. 30 overnatningssteder i form af hoteller, B&B og vandrehjem. Stederne har vidt forskellige profiler og priser, så virksomheder med kontor i Helsingør har dermed en bred vifte af muligheder.

Det nok mest kendte hotel fra Helsingør, er det berømte strand- og badehotel, Hotel Marienlyst, et luksuriøst 4-stjernet overnatningssted beliggende lidt nord for Kronborg Slot. Her finder du både lejligheder, suiter og helt almindelige værelser samt en wellness-afdeling og pool.

Er du på udkig efter en beliggenhed i selve Helsingør by, er der også mange muligheder. Eksempelvis det 3-stjernede hotel, Hotel Skandia, eller Hotel & Restaurant Madam Sprunk, der ligeledes er 3-stjernet. Lidt længere uden for byen er der også rigtig gode muligheder. For eksempel på det 4-stjernede hotel, Comwell Borupgård, der ligger i Snekkersten lidt syd for Helsingør. Hotellet ligger i et smukt, idyllisk grønt område og er et arkitektonisk miks af gamle herregårdsbygninger og moderne bygninger. Her er der såvel restaurant som luksuriøse spa-muligheder.

Vælger du at få kontor i Helsingør er der herudover også gode muligheder, hvis der skal lejes mødelokaler eller holdes konferencer. Det kan blandt andet ske på ovennævnte Comwell Borupgård, der også fungerer som konferencecenter, og i 2016 er blevet kåret til årets møde- og eventsted. Ydermere er der også attraktive muligheder på det smukke konferencecenter, Konventum, der herudover også er et hotel. Det ligger 2 km fra centrum i et naturskønt område ud til sundet. På Konventum er der lagt vægt på dansk design i såvel arkitektur som indretning, og stedet byder ligeledes på en stor kunstsamling. Der er herudover selvfølgelig også et væld af muligheder for indkvartering på B&B’s og naturligvis også hos private udlejere via AirB&B.