Introduktion til området

Grønne områder og natur i Hillerød
En af Hillerøds mange grønne naturområder.

I Hillerød er du tæt på gode kultur, natur, gode indkøbsmuligheder, byliv og en effektiv infrastruktur, og i Hillerød Kommune møder du en attraktiv kombination af grønne områder, skove og et velbevaret bymiljø. Uanset transportform kommer du nemt til og fra Hillerød og hurtigt videre til København og de øvrige nordsjællandske byer. Hillerød har et godt uddannelsesmiljø, og tilbyder et bredt udvalg af ungdomsuddannelser og korte og mellemlange videregående uddannelser. Hillerød har et inspirerende handels- og foreningsliv og et varieret kulturliv, og du vil opleve gode muligheder for at dyrke både sport selvstændigt eller være med i en sportsforening, uanset om du er studerende, senior eller småbørnsfamilie. Samtidig kan du nyde godt af Hillerøds livlige handelsliv med en hyggelig bymidte og søndagsloppemarked på Torvet. Hillerød er landets tredjestørste by i Nordøstsjælland næst efter København og Helsingør, og er en by og købstad med 31.889 indbyggere (2016), som er administrativt hovedsæde i Region Hovedstaden. Hillerød Kommune har i 2016 49.672 indbyggere, og dækker et areal på 213,46 kvadratkilometer, med en befolkningstæthed på 233 indbyggere per kvadratkilometer. Hillerød Kommune er opstået ved sammenlægning af kommunerne Hillerød og Skævinge samt Uvelse Valgdistrikt (som tidligere var en del af Slangerup Kommune). Hillerød Kommune gør meget ud af at skabe muligheder for, at man kan leve et sundt og aktivt liv, og har fokus på, at det skal være en god oplevelse og nemt at komme rundt i kommunen, uanset om man benytter den kollektive trafik, er privatbilist, gående eller på cykel. Hillerød Kommune er stolte af at have et dynamisk erhvervsliv, hvor kommunens forskelligartede virksomheder trives. Samtidig er kommunen opmærksom på, at et rigt og varieret erhvervsliv er medvirkende til, at Hillerød kan udvikle sig, så har du en drøm om at åbne egen butik, starte virksomhed eller allerede er iværksætter, så kan du i Hillerød Kommune

Områdets historie

Frederiksborg slot i Hillerød
Frederiksborg slot i Hillerød

Det var Frederik II, der lod opføre jagtslottet Frederiksborg, som sønnen Christian (den senere så berømte konge Christian IV) absolut ikke brød sig om, hvorfor han i det store hele lod det rive ned og begyndte forfra. Som den renæssancefyrste han var deltog han fra første spadestik til sidste spir. Han gjorde den første tegning, og fulgte byggeriet i alle detaljer, indtil det stod færdigt i 1625. Frederiksborg eller Hillerødsholm dukker første gang op i kilderne i 1275 som en gammel hovedgård. I 1560 kom Frederik II i besiddelsen af gården, som han gav navnet Frederiksborg, så ingen kunne være i tvivl om, hvem der var ejeren. Han byggede om og til, så der kom et fagert jagtslot ud af det, som han gjorde til hovedsæde for sine ejendomme i Nordsjælland. Det var her på borgen, at sønnen Christian først så dagens lys i 1577, og da han nåede skelsår og alder, ville han mere end sin far og opførte således det imponerende og prangende slot, hvis ydre stort set består i dag. Byggeriet stod på i årene 1602 til 1625, og selvom kongen selv var involveret, mener man, at det var den hollandske bygmester Hans van Steenwinckel den yngre, der ledede byggearbejdet. Slotsanlægget er fordelt på tre forbundne småøer i søen. På den sydligste holm ligger der, foruden to fæstningstårne fra Frederik IIs tid, en række tegnstensbygninger, hvoraf den højeste, Herluf Trolles Tårn, ligeledes fra 1500-tallet. Tilsammen udgør bygningerne den såkaldte Staldgade, som fortsætter i den krøgede bro. På den mellemste holm passerer man gennem det store porttårn ind i den ydre gård, der mod vest og øst afgrænses af henholdsvis Slotsherrens Hus og kancellibygningen. Selve slottet, som er bygget i nederlandsk renæssancestil, er beliggende på den yderste af de tre små holme i Slotssøen. Inden for slottets mure venter store kulturelle oplevelser, mens de naturskønne omgivelser indbyder til havevandringer og sejlture.

Områdets infrastruktur

Den Lille Færge
Den Lille Færge fra Hillerød Torv til Frederiksborg Slotsø

Butikslokaler i købstaden Hillerød placerer sig i et trafikalt centrum for en stor del af Nordsjællands trafik, tæt på motorvejsnettet og en effektiv offentlig trafik. Hillerød Station betjener flere toglinjer mod København (fx Linje E (S-tog), som i dagtimerne kører med 10 minutters intervaller mellem Hillerød og Køge og Lokalbanen, der kører fra Hillerød og mellem Frederiksværk, Gilleleje, Tisvildeleje og Helsingør, foruden flere buslinjer, der betjener store dele af Nordsjælland. Den Lille Færge på Frederiksborg Slotssø sejler fra 15. maj til 15. september alle dage mellem klokken 11.00 og 17.00. Turen varer cirka en halv time og der sejles, når flaget er oppe ved broerne. Der er afgang fra Hillerød Torv hver hele og halve time, fra Rosenhaven cirka fem (5) minutter senere og fra Barokhaven cirka kvart i og kvart over. Man kan stå af og på igen alle steder på samme billet. Prisen for en tur er 30 kroner for voksne og 10 kroner for børn. Færgen er med i Copenhagen Card, og der kan betales kontant eller med MobilePay, men ikke med Dankort. Der er kapacitetsproblemer på vejnettet i Stationszonen, særligt i myldretiden. Det skal den fremlagte mobilitetsstrategi adressere. Ud over at tackle den fremtidige trafik til Stationszonen, ser mobilitetsstrategien også på potentialet for forbedringer af det eksisterende trafikbillede. Strategien introducerer en vifte af generelle og lokale tiltag, eksempelvis loft over antal parkeringspladser, mobility management med forskudte uddannelsesmødetider, nye centrale cykelstier, broforbindelse på tværs af banen og cyklist-lyssignaler i centrale kryds. Stationszonen er en bydel midt i Hillerød, som rummer Nordsjællands nye campusområde. Visionen for området er, at det regionale trafikknudepunkt som Stationszonen er, skal omdannes til et visionært inspirerende bymiljø med liv og puls, hvor mennesker mødes og udveksler ideer og viden. I forvejen mødes den kollektive trafik her, og nu skal rammerne for menneskerne skabes. Det skal ske ved at opføre byggeri med en tæthed og skala, som matcher beliggenheden. Det skal blandt andet ske ved at skabe rum til uddannelse, videnserhverv og ungdomsboliger.

Erhvervs- og forretningsliv

Torvet i Hillerød
Butikstorvet i Hillerød.

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Hillerød, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet eller lokalerne sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Hillerød på Lokalebasen, fx på Københavnsvej og Herredsvejen, i Frederiksværksgade og Slangerupgade.

Påtænker du at leje eller købe butikslokaler i Hillerød, så har du her en oversigt over dine kommende naboer i Hillerøds butikker. Købstaden er et industrielt centrum i omegnen, og har gode indkøbsfaciliteter, primært i form af gågaderne Helsingørgade og Slotsgade samt Hillerød Torv, foruden butikscenteret SlotsArkaderne, som blev udvidet 2007, og Herluf Trolles Torv. Med Torvet i midten danner Slotsgade og Helsingørgade et hyggeligt handelsstrøg i Hillerød, hvor små fine butikker blander sig med store kædeforretninger. Her ligger specialbutikker, delikatesseforretninger, modetøjsbutikker, cafeer og restauranter, biograf og det grønne område Posen med legeplads tæt på Slotssøen. SlotsArkaderne er en integreret del af bymidten ud mod gågaderne og Torvet ved den smukke Slotssø. Der er 60 butikker under ét tag, som tilbyder alle førende danske mærkevarer. Der er en helt særlig stemning i SlotsArkaderne, ikke mindst på grund af arkitekturen, og så tilbydes der masser af inspiration, oplevelser og gode tilbud. Hyggelige Helsingørgade er den hjemligste del af gågaden, hvis du spørger butiksejerne i gaden, og det er en af hovedårsagerne til, at de har valgt netop Helsingørgade at drive specialbutik i, og der ligger 33 af slagsen i gaden. Når du besøger butikkerne her, vil du ofte blive betjent af ejeren selv, som er ekspert i, hvad butikken kan tilbyde. Fordi der er et rigtigt tæt samarbejde butikkerne imellem, arrangeres der mange events i Helsingørgade, hvor kunder og butiksindehavere kan få en helt unik oplevelse. Handelsforeningen kalder gaden for et lille Montmartre, midt i Hillerød, her kan man fx også nyde en kaffe på Café O’nella.

Købekraften i området

Købekræft i Hillerød
Hillerød kommune har den 13. største købekræft i Danmark

Med butikslokaler i Hillerød  er information om kommunens erhvervsvenlighed, indbyggernes indtægtsniveau og købekraft er relevant. Købekraften i Hillerød er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 86. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hillerød Kommune 234.938 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, hillerødborgeren har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Hillerød er en erhvervskommune, og har du butikslokaler her, så er omsætnings- og vækstpotentialet for din kommende butik derfor rigtig udmærket. Uanset om din butik er ny eller etableret (flyttet fra en anden kommune), så er forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder (handelsliv/butikker) i Hillerød Kommune, vigtige, når du overvejer at åbne butik her i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hillerød en samlet placering som nummer 45, hvor kommunen i 2015 fik en 57. plads, og repræsenterer altså en markant fremgang i Hillerøds erhvervsvenlighed. Huspriserne i Hillerød er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Hillerød og ikke kun til salg-priserne siger noget om det overordnede niveau. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse 20.320 kroner per kvadratmeter, en stigning på 10,20 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er foretaget 60 hushandler i Hillerød Kommune. Ejerlejligheder er i samme periode handlet til 19.950 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 2,03 procent i forhold til første kvartal, baseret på, at der i perioden er solgt 34 ejerlejligheder.

Parkeringsmuligheder

Lokalebasen finder du nemt og hurtigt ledige butikslokaler i Hillerød, og får oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til butikslokalet, eller om du har mulighed for leje eller tilkøb af parkeringspladser tæt på butikken. Derfor kan det alligevel være interessant at vide noget om parkeringsforholdene i byen. Der benyttes ikke længere parkeringsbilletter i Hillerød Kommune, da parkeringsvagterne fremover skanner registreringsnumrene på bilerne, og dermed kontrollerer betalingerne. Derfor behøver du ikke længere at gå tilbage med parkeringsbilletten og sætte den i din forrude. Se videoguiden, der trin for trin viser, hvordan du betaler for parkering på de digitale betalingsautomater. Du kan også betale din parkering via mobilbetaling. Du kan parkere din bil på følgende steder i Hillerød: Markedspladsen (109 pladser), Møllestræde (23 pladser), Fisketorvet (35 pladser), Fisketorvet – Posen (36 pladser), Søndre Jernbanevej (12 pladser), Bag Haver (18 pladser), Helsingørgade (20 pladser) og Østergade (6-10 pladser). Det koster 10 kroner i timen at parkere i Hillerød mandag til fredag mellem klokken 8.00 og 20.00 og ditto lørdag fra klokken 8.00 til 17.00. Det er gratis at parkere i Hillerød fra lørdag klokken 17.00 til mandag klokken 8.00. Hillerød Kommune har desuden indgået en aftale med EasyPark, ParkMan og Way to Park, så bilister kan betale for parkering med mobiltelefonen. Tilmelding til ordningerne skal ske hos leverandørerne. Parkeringshus Torvet ligger i Østergade tæt ved gågaden Helsingørgade. Der er opstillet betalingsautomater i parkeringshuset Torvet i Østergade. Her kan du betale med kreditkort eller mønter. Du skal have din nummerplade parat, og indtaste den inden betalingen. I Borgerservice på Trollesminde Allé 27 kan du købe abonnementskort til parkeringshuset.

Udvikling i området

Butikslokale i Hillerød
Butiklokale i Hillerød

Med butik i Hillerød er godkendte lokalplaner og udviklingsprojekter relevante i forhold til din butiks vækstpotentiale. Hillerød bliver fremadrettet hjemsted for regionens nye superhospital, Nyt Hospital Nordsjælland, som skal fungere som akuthospital for distriktets 310.000 borgere. Hospitalet bliver arbejdsplads for cirka 4.000 medarbejdere, og får et samlet areal på omkring 112.000 kvadratmeter. Kongstanken for det nye hospital er at samle alle hospitalets funktioner i én organisk bygning, der formes som et firkløver. Hospitalet skal være imødekommende og gennemtænkt i alle logistiske og kliniske funktioner. Modsat traditionelle hospitaler er arkitekturen tilpasset det omkringliggende landskab. På sit højeste sted er hospitalet kun fire etager højt. Det forventes, at Nyt Hospital Nordsjælland – til cirka fire (4) milliarder kroner – står færdigt i 2020, og tages i brug i 2021. Nyt Hospital Nordsjælland er byggeorganisationen, der står for planlægning og aflevering af det nye hospital i Nordsjælland, der kommer til at ligge i bydelen Favrholm. Byggeriet erstatter hospitalerne i Hillerød, Frederikssund og Helsingør. Hospitalet bygges i samarbejde med totalrådgivervirksomheden, som er det schweiziske arkitektfirma Herzog & de Meuron samt det danske arkitektfirma Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Rambøll og MOE er rådgivende Ingeniører på projektet. Det er forventningen, at Nyt Hospital Nordsjælland årligt vil modtage og behandle op til 490.000 patienter i hospitalets ambulatorier og dagafsnit og omkring 90.000-110.000 akutte patienter. Man forventer at udføre omkring 26.000 operationer og hjælpe 3.400 børn til verden (inklusive fødsler med kejsersnit). Man forventer at der i gennemsnit vil være indlagt cirka 550 patienter på hospitalets sengeafsnit, hvor de observeres, udredes, behandles og modtager pleje i forbindelse med sygdom.

Industrien

Frederiksborg Slotskirke
Den flotte Frederiksborg Slotskirke i Hillerød

Hillerød ligger i hjertet af Kongernes Nordsjælland. I hele byen fornemmer man Hillerøds historie, hvor Frederiksborg Slot med den tilhørende Barokhave er centrum. På slottet kan du udover Slotskirken og de gamle stuer se Det Nationalhistoriske Museum, der rummer landets største samling af portrætter. Hillerød er en erhvervskommune, hvor især Life Science-virksomheder, som Novo Nordisk holder til, og det kommende superhospital bliver regionens største arbejdsplads. Men Hillerød er andet end købsstad og erhvervsmekka, det er også en meget kulturel by, som beskæftiger mange mennesker. Hvert år flokkes mennesker blandt andet til Jazz i Rosenhaven, New Note Festivalen og de mange teaterforestillinger og koncerter. I kulturhuset Støberihallen og FrederiksborgCentret har pop- og rockmusikken base, mens verdensmusikken har scene i Klaverfabrikken. På  biblioteket, midt i byen, finder du blandt andet skiftende kunstudstillinger i den lange vandrehal. Favrholm er Hillerøds centrum, som emmer af atmosfære og et stemningsfyldt og godt handelsliv. På strøget er der spændende mærkevarebutikker, moderne specialbutikker, hyggelige caféer og ikke mindst de prisbelønnede SlotsArkaderne. Udover handelslivet kan du på blot fem minutter cykle til Sportskilen og FrederiksborgCenteret med mange idrætsfaciliteter. Der er alt fra svømmehal, badmintonhal, skaterbane, tenniscenter samt baner til beachvolley, streetbasket, fodbold og petanque. I slutningen af 2017 åbner en ny multihal med plads til op til 3.000 siddende tilskuere til store idræts-, musik- og teaterarrangementer. Hallen bliver den største af sin slags i Nordsjælland.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Naturområde i Hillerød
Naturområde i Hillerød

Ligger dine butikslokaler i Hillerød, så er overnatningsmulighederne med en enkelt undtagelse begrænset til vandrehjem og bed and breakfasts. Opstår der behov for at indkvartere personale, projektmedarbejdere, kunder eller andre gæster, i det naturskønne og historiske Nordsjælland, ligger Sommers Hus Bed & Breakfast her. Duften af lavendler møder dig i indkørslen til den hyggelige B&B, som er indrettet i bedste retrosommerhusstil. Med blomstret dynebetræk, kaffe på kanden og med Frederiksborg Slot som bagtæppe, bydes du velkommen til skønne Nordsjælland. Sommers Hus har et stort værelse med plads til fire personer og et lille værelse med plads til to personer. Sengetøj og håndklæder er inkluderet i prisen, og der er køkken med alle faciliteter, inklusive vaskemaskine, toilet og bad samt en hyggeligt indrettet spisestue og gratis trådløst internet. Morgenmad kan bestilles og nydes på den udendørs terrasse i det hyggelige gårdmiljø. Der er mulighed for parkering. Sommers Hus er røgfrit. Et alternativ er Hillerøds eneste hotel, det trestjernede Hotel Hillerød, der tilbyder lyse, rummelige omgivelser og stilfuld indretning. Hotellets sjæl er personalet, hvis fornemmeste opgave er at gøre dit ophold mindeværdigt og sørge for, at du har, hvad du behøver. Hillerød er sammensmeltningen af det historiske og det moderne og har noget for enhver smag. Find overnatningsmuligheder i Hillerød og omegn på fx Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.