Introduktion til området

Ravnsholt Skov
Det flotte naturområde Ravnsholt Skov i Allerød

Der bor omkring 24.000 indbyggere i Allerød, som dækker et område på knap 68 kvadratkilometer. Allerød er en nordsjællandsk kommune, der omfatter byerne Køllerød, Blovstrød, Lynge-Uggeløse, Vassingerød og Lillerød. Kommunen har 10 folkeskoler (Allerød Privatskole åbner i august 2016), 50 daginstitutioner, et gymnasium og er blandt andet kendt for teateret Mungo Park. Allerød Kommune blev i 1970 sammenlagt af kommunerne Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløse i det nordøstlige hjørne af Sjælland. Man valgte at kalde den nye kommune Allerød Kommune for at være neutral i forhold til de gamle bynavne. Allerød Station ligger i byen Lillerød og hed oprindeligt Lillerød Station, men det blev ændret i 1952 for at forhindre navneforvirring med den nærliggende Hillerød Station ved meddelelser over stationens højttaleranlæg. 70 procent af borgerne i Allerød Kommune stemte ved en folkeafstemning for, at Allerød skulle fortsætte som selvstændig kommune og ikke sammenlægges med andre kommuner efter Strukturreformen i 2007. Omkring Bloustrød Teglværk ved Allerød har Dansk Jernbaneklubs afdeling for industribaner etableret en driftsklar smalsporsbane, hvor du kan opleve kørende museumstog fra Store Bededag og frem til og med oktober. Der køres både med motormateriel og dampmaskiner. Blovstrød Banen er en smalsporet jernbane, der er anlagt, og som drives og administreres af frivillig arbejdskraft fra foreningen Blovstrød Banen – Dansk Jernbaneklub, som har hjemsted i Allerød Kommune. I 2016 er banens længde cirka 1,2 kilometer, med stationer ved Blovstrød H (Blovstrødhallen), Storkevad (Blovstrød teglværksvej), Teglværket og Oskar Jensens Bro (umiddelbart vest for S-banen i Allerød Sø-området). Sporvidden er 700 millimeter, og sporet er anlagt med brugte materialer doneret af forskellige baner.

Områdets historie

Uggeløse Kirke i Allerød
Uggeløse Kirke i Allerød

I 1997 var det 200 år siden, at verdens første og største fund af bronzealderlurer blev gjort ved Lynge i Allerød Kommune. Bonde Ole Pedersen fandt i 1797 seks brudevæltelurer ved tørvegravning i en lille mose, der ikke findes længere. De fem af lurerne opbevares i dag på Nationalmuseet i København, mens den sjette lur i 1845 blev foræret til den russiske zar. Den findes i dag på Eremitageslottet i Skt. Petersborg. Luren er et bronzeblæseinstrument, der består af et konisk rør, der er svunget i to planer. I den tynde ende sidder et kedelmundstykke, og i den tykke ende afsluttes det med en prydplade. Lurene blev brugt som kultinstrumenter i bronzealderen, og de seks brudevæltelurer er dateret til cirka 800-700 f.Kr. Lurerne hører sammen parvis, og man har i dag fundet 60 mere eller mindre velbevarede lurer eller brudstykker af lurer. Af disse er 37 fundet i Danmark, resten i det sydlige Norge og Sverige, Nordtyskland og Letland. Lurerne er støbt efter metoden à cire perdue (med tabt voks) og de første lurer har oksehorn som forbillede. Det oprindelige navn på bronzealderhornene kendes man ikke, og det gjorde videnskabsmændene heller ikke, da de skulle registrere og katalogisere hornene i begyndelsen af 1800-tallet. Man kendte krigstrompeter eller lurer sagaerne, hvor de vækkede kæmperne til kamp, og af mangel på bedre gav man bronzehornene navnet lur. Desværre er sagaernes lur et lige træinstrument på 1-2 meter, og i resten af Skandinavien kender man stadig et sæterinstrument ved navn lur, der er lavet af trælister og indhyllet i birkebark.

Områdets infrastruktur

Allerød St.
Allerød S-togstation

Infrastrukturen er vigtig i forhold til dine erhvervslokalers placering, og infrastrukturen i Allerød er velfungerende, og der er nem adgang til motorvejsnettet og Københavns Lufthavn. Allerød Kommune gennemskæres af Hillerødmotorvejen og Kongevejen og af jernbanen Køge-Hillerød, hvor der kører S-tog, find flere oplysninger om den offentlige transport i Allerød, herunder rejsetider, priser, billetter og periodekort på DOT. Cykeldillen er også kommet til Allerød, og Stiplanen sikrer et sammenhængende trafikstinet med forbindelser til de vigtigste trafikmål som Allerød Station, butikscentrene, skoler, institutioner, sportspladser og mellem bysamfundene og industrikvarteret. Det er planen, at de sikre og direkte cykelstier af miljøhensyn skal medvirke til at forøge den samlede cykeltrafik og nedbringe bilkørslen. For enden af cykelstierne skal der etableres cykelparkeringsfaciliteter, der skal øge cyklistkomforten. Forbedring af forholdene for cyklister og den kollektive transport i Lillerød Bymidte prioriteres højt i forbindelse med den kommende modernisering og fortætning i bymidten. Den væsentligste støjkilde i Allerød Kommune er vejstøj, men der er også støj fra jernbanen og de militære øvelsesområder og skydebaner, mens støjen fra virksomheder og fritidsanlæg er begrænset. Støj fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, andelen af tunge køretøjer, hastighed og vejbelægning. Hillerødmotorvejen er den mest støjende i kommunen, og boligområderne i den vestlige del af Lillerød er berørt af støjen. For at mindske generne er der etableret en støjvold langs med østsiden af vejstrækningen ud for byområdet. Også støjen fra Nymøllevej påvirker boligområder og friluftsområder, men med undtagelse af affaldsbehandlingsanlæggene ved Stensøvej og syd for Slangerupvej, er der ingen virksomheder i kommunens erhvervsområder, som giver anledning til støjpåvirkning uden for områderne.

Erhvervs- og forretningsliv

Allerød Bio
Allerøds Biograf

Allerøds erhvervslokaler anvendes til mange forskellige formål, herunder industri, service og andre liberale erhverv, og de erhvervslokaler, du driver din virksomhed fra kan have indvirkning på din kommende virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profil, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du søger erhvervslokaler. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af din virksomheds ansigt udadtil og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du altid overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerten sender det signal, du ønsker. Dine erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand. Erhvervslokalerne har ydermere betydning for medarbejdertrivsel, og har derfor indirekte indflydelse på din virksomheds produktivitet. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være er i orden, så driften ikke forstyrres. Med erhvervslokaler i Allerød er din virksomhed desuden centralt placeret i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Allerød. Her får du hurtigt et overskueligt og dagsaktuelt overblik over erhvervsejendomme til leje og salg i Allerød.

Med erhvervslokaler i Allerød har du mange indkøbsmuligheder i nærheden. Du finder blandt andet Netto, REMA1000, Fakta, SuperBrugsen, Føtex, Aldi, Kvickly og MENY i og omkring midtbyen. I disse tider, hvor det bliver stadigt mere populært at cykle til og fra job, er du måske på udkig efter en ny cykel. Du finder et stort udvalg hos Pauli Cykler i Lillerød og hos Bike Dreams, tæt på Allerød Station. Hos HL Mode i Slotsgade, kan du shoppe lingeri, mode- og overtøj. Hos Carstens Diner og Lyngehallens Café, kan man spise brunch eller det store kolde bord. Cafeen, som ejes og drives af kokken Carsten Bender, arrangerer desuden receptioner og rejsegilder. Hos Anjas Pølser, på M.D. Madsensvej, ved siden af REMA1000, omfatter sortimentet pølser i mange varianter samt flæskestegs-, bøf- og frikadellesandwich. Anjas mobile, selvkørende og miljøvenlige pølsevogn kan bestilles til firmaarrangementer i jeres erhvervslokaler til minimum 20 personer. Anjas anden nabo er blomsterbutikken Krukkerne, som gerne sender dine blomstergaver til hele Danmark og fra deres blomsterbutikker i Allerød og Herlev, leverer de blomster til det meste af København og Nordsjælland. I resten af landet leverer de gennem Interflora og tilbyder fuld garanti for både kvalitet og høj service. Butikken i Allerød har altid et stort udvalg af blomster, vin, chokolade og andre specialiteter. Skal erhvervslokalerne have et pift, så besøg TAMARIND i Stationspassagen, som gør det i design, interiør, mode og delikatesser. Her møder Østens mystik nordisk minimalistisk design. Butikken sælger også velværeprodukter, som du kan forkæle dig selv med, lækkerier og brugskunst. I butikken i Allerød kan du gå på opdagelse, forny garderoben, dit hjem eller dine erhvervslokaler. Du finder også den perfekte kunde- eller værtindegave. Butikken har et bredt, men specifikt sortiment, som indehaverne Liv, Kisser og Merete har gjort sig stor umage for at udvælge, så det er i harmoni med forretningens konceptet.

Købekraften i området

Købekræft i Allerød
Få indblik i Allerøds købekræft

Købekraften i Allerød ligger i den høje ende, og det kan, afhængig af branche, brand eller produkt(er), have betydning for din virksomheds omsætning og vækstpotentiale. Størstedelen af Albertslunds indbyggere tilhører således den øvre middelklasse, og befinder sig i det øvre lag af samfundets socioøkonomiske hierarki, hvor købekraften er rigtig udmærket. Kommunens økonomi er også nogenlunde stabil og Albertslunds absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2015 udgjorde 1.290,3 millioner kroner eller 84 procent af skatteindtægterne på 1.541,9 millioner kroner. Udskrivningsgrundlaget er fastsat af ministeriet, og steg med 1,3 procent i forhold til 2014, hvilket betyder en indkomstskat, som er 17 millioner kroner højere end i 2014. Udover indkomstskatter har der været øvrige skatteindtægter på 251,6 millioner kroner (netto). I Allerøds budget 2016 lover kommunen, at skatten holdes i bero 2016-2019 og kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, så der er sikkerhed for kommunens indtægter. Den fortsatte tilpasning af økonomien skal blandt andet ske ved anvendelse af nøgletal, ved at se på kan- og skalopgaver, hvilket vil ske i dialog og samspil med borgere og brugere. Det er nødvendigt at nedbringe kommunens driftsudgifter af hensyn til kommunens samlede økonomi, så budgettet er i balance i 2016.

Parkeringsmuligheder

Med erhvervslokaler beliggende i Allerød har du gode parkeringsmuligheder. Der er tre timers begrænsning på alle offentlige parkeringspladser, som ligger mellem Frederiksborgvej, Lilledal, Allerød Stationsvej og Amtsvej. Det gælder dog ikke parkeringspladserne foran Centerhallen, ved Mungo Park og ved biblioteket. På disse tre pladser er der ingen restriktioner. Reglerne for parkeringszonen gælder i tidsrummet klokken 8.00-18.00 på hverdage og klokken 8.00-15.00 på lørdage. På de private parkeringspladser kan gælde andre regler, som i så fald vil være skiltet. Lastbiler og busser med en totalvægt over 3500 kg må kun parkere på parkeringspladser mellem klokken 19.00 og 7.00, hvor der er opsat parkeringsskilt og på privat grund mellem klokken 19.00 og 7.00, hvor der ligeledes er opsat parkeringsskilt. Lastbiler og busser må ikke være parkeret på boligvejene natten over. I Allerød Kommune var det tidligere tilladt at parkere med to hjul på fortovet, hvis der var en passagebredde på 1,5 meter på fortovet. Med den nye færdselslov er det, inden for bymæssigt område, ikke længere tilladt at standse eller parkere helt eller delvist på fortove, cykelstier, yderrabat eller gangstier. Uden for tættere bebygget område er dette tilladt. Bemærk, at når du søger efter erhvervslokaler i Allerød (postnummer 3450) på Lokalebasen, så får du oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) eller om der er mulighed for at leje parkeringsplads(er) i nærheden af erhvervslokalerne. Der ligger ét parkeringsanlæg i Allerød (Østergade 10), som administreres af Q-Park.

Udvikling i området

NIRAS
NIRAS i Allerød.

Allerød Kommune har to byområder Lillerød-Blovstrød og Lynge-Uggeløse samt Vassingerød Industriområde. Lillerød Bymidte er byområdets og hele kommunens kulturelle og handelsmæssige centrum, som er vokset op omkring Allerød Station, og som er den eneste bydel i kommunen, som har en bymæssig karakter. Bymidten ligger indenfor det såkaldte stationsnære kerneområde, og det er årsag til, at der planlægges for en høj bebyggelsestæthed. Borupgård er det største erhvervsområde i Lillerød-Blovstrød, og der er lokalplanlagt for en fortætning i området. Engholm erhvervsområde ligger i Engholm bydel og er stort set fuldt udbygget. I den nye bydel mellem Lillerød og Blovstrød ligger der forskellige mindre erhvervsvirksomheder, og områderne på begge sider af Sortemosevej udlægges til bolig- og erhvervsformål. Trekløvermodellen er den overordnede struktur for Lillerød-Blovstrød byområde, og som udfyldning af det tredje kløverblad planlægges den nye bydannelse Ny Blovstrød mellem Lillerød og Blovstrød. Det er planen, at den skal skabe sammenhæng mellem de store bygningsklynger, som allerede er i området, og samtidig videreføre Blovstrøds smukke byafgrænsning fra østsiden af Kongevejen til vestsiden med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området. Det er byrådets mål, at bydelen skal være CO2-neutral, og det betyder blandt andet, at bilen så vidt muligt fravælges som transportmiddel. Derfor skal mulighederne udnyttes optimalt for at skabe gode stiforbindelser til Allerød Station, Lillerød Bymidte og Blovstrød med skole, kirke med mere. I disse år bygges der tæt, og bygningerne opføres med henblik på lavt energiforbrug. Vassingerød Industriområde er kommunens største erhvervsområde, som strækker sig langs med Nymøllevej fra Slangerupvej i syd til Farremosen i nord. I området kan der etableres virksomheder, som har særlige beliggenhedskrav, fx virksomheder, der skal ligge i større afstand fra boliger på grund af støj eller lugt. I tilknytning til industriområdet ligger Vassingerød landsby og boligområdet ved Bøgevangen, som begrænser, hvilke virksomheder, der kan placeres i industriområdet. I trekanten mellem Hillerød motorvejen Nymøllevej og Farremosen udlægges et cirka 33,5 hektarer stort område til transport- og distributionserhverv og til virksomheder, der stiller særlige beliggenhedskrav. Der foretages desuden en zonering af området i forhold til afstand til boliger i områdets nærhed.

Industrien

Industrien i Allerød
Læs om industrien i Allerød

I Dansk Industris undersøgelse af lokalt erhvervsklima kom Allerød Kommune i 2013 ind som nummer 60 (af 96). Det har kommunen sammen med det lokale erhvervsliv siden forsøgt at forbedre. Welltec som grundlæggeren Jørgen Hallundbæk etablerede i 1994, er Allerøds største virksomhed med mere end 1.000 ansatte på verdensplan. I 2015 købte den italienske storrige Agnelli-familie – som blandt andet ejer Fiat og Ferrari – sig ind i virksomheden, der producerer robotter til olie- og gasindustrien. Familien har erhvervet sig omkring en fjerdedel af aktierne i Welltec. Møbelsnedkeriet PP Møbler har ligget i villakvarteret ved Gl. Skolegaardsvej i Allerød siden 1953. Den familieejede danske virksomhed blev grundlagt af brødrene Lars og Ejnar Pedersen og drives i dag af Ejnars søn og barnebarn Søren og Kaspar Holst Pedersen. Værkstedet har udviklet sig til et levende laboratorium for håndværk og design, og der er opbygget en enestående viden og erfaring i arbejdet med træ. Mange mere eller mindre kendte designere har gennem årene nydt godt af værkstedets ekspertise og set deres ideer blive til virkelighed. Den kendte møbeldesigner Wegner har haft særlig tilknytning til værkstedet, og i dag består hovedparten af produktionen af de fineste og mest krævende af designerens verdensberømte værker. I det hele taget har erhvervslivet gode kår i Allerød, som i 2015 etablerede erhvervsnetværket Team Allerød til erstatning for det daværende Allerød Erhvervsklub. Team Allerøds charter er at få Allerød på landkortet ved at løfte samarbejdet mellem Allerød Kommune og erhvervslivet. Team Allerød har især fokus på idrætsudøvere og støtter hvert år elitesportsudøvere og talenter med en pose penge. I 2016 er Allerøds borgmester, Jørgen Johansen, formand for foreningen.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel og overnatning Allerød
Læs hvor du kan overnatte ved et besøg i Allerød

Opstår der behov for at indkvartere projektmedarbejdere eller kunder, er der ikke så mange muligheder i selve Allerød, så er dine erhvervslokaler beliggende i byen, skal du typisk ud over kommunegrænsen, hvis du skal finde overnatningsmuligheder i nærheden. Og skal det være fint, og det skal det jo sommetider, så er Kokkedal Slot stedet, som har alt det, du forbinder med et vaskeægte slot. Slottet, som ligger 9,4 kilometer fra Allerød, har et eventyrligt ydre, et imponerende, stilfuldt indre og en fantastisk beliggenhed – midt i et smukt og bakket landskab med skov, hav, strand, åbne vidder og grønne enge. Det er det ideelle sted for ro, drømme og oplevelser. Hotellet er ikke bare et slotshotel, det er også alt det, man måske ikke umiddelbart forbinder med et slot. Hotellet er uformelt og uhøjtideligt, landligt og charmerende, og byder på nydelse og forkælelse og klassisk slotsoplevelse, med et moderne tvist. Kokkedal Slot blev opført i 1746 som en lystejendom i hollandsk renæssancestil af Christian August lensgreve von Berckentin. Arkitekten var Johan Gottfried Rosenberg, som også tegnede ejerens rokokohjem i København, Odd Fellow Palæet, der oprindeligt hed det Berckentinske Palæ. Reserver fx hotelværelser i Allerød og omegn til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com eller booking.com.