Introduktion til området

Allerød Bio
Allerød har deres egen biograf, Allerød Bio.

Med kontorer placeret i Allerød, kommer du i godt selskab med 24.000 andre borgere, som bor i en kommune med mange forskellige tilbud og muligheder. Allerød Kommune er privilegeret med beliggenhed tæt på både hovedstaden og store naturområder. Samtidig er forenings- og fritidslivet rigt og meget varieret. Derfor opbygger mange allerødborgere gennem årene også et stærkt og værdifuldt lokalt netværk. Allerød Kommune blev i 1970 sammenlagt af kommunerne Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløse. Man var af den mening, at det var afgørende – i forbindelse med sammenlægningen – at den nye kommune fik et neutralt navn i forhold til de tre tidligere kommunenavne. Derfor valgte man at give den nye storkommune navnet Allerød Kommune. Der er mange aktiviteter i Allerød, og det delvist selvbetjente bibliotek Allerød Bibliotek , der som det første i landet har døgnåbent, er blot en af dem. Teatret Mungo Park, som er opkaldt efter en skotsk opdagelsesrejsende fra 1700-tallet, er velbesøgt. Og ideen om opdagelsesrejsen er central i teatrets arbejde, som løbende søger nye veje i kampen for at kortlægge ikke udforskede områder i teaterlandskabet. Mungo Park er meget mere end et teater i traditionel forstand. På Mungo Park kan du opleve mange former for kulturoplevelser, herunder koncerter med jazz og nye navne inden for dansk rock, pop og hiphop, særarrangementer og foredrag med kulturpersonligheder i forbindelse med forestillingerne. Mungo Park inviterer også nogle af de bedste teatre fra ind- og udland til at lægge vejen forbi Allerød. I august kan man deltage i den årlige Allerød Tour med ruter fra 20 til 100 kilometer. Klublivet blomstrer også i Allerød, hvor du blandt andet finder Allerød Tennis- og Skulpturpark, som er en idrætsforening, der blev stiftet i 1945 og dermed er en af byens ældste idrætsforeninger. Klubbens aktiviteter er et produkt af samarbejdet mellem aktive medlemmer, trænere og frivillige ledere. Lillerød Badmintonklub (som er en del af Allerød), er et andet eksempel, etableret i 1940, og som kunne fejre 75 års jubilæum i 2015.

Områdets historie

Ravnsholt Skov i Allerød
Ravnsholt Skov i Allerød

I Allerød Teglværks lergrav ved Bregnerød opdagede geologen V. Milthers og botanikeren N. Hartz i 1897 et mørkt lag i leret, med dyre- og planterester (gytje). Det var bevis på, at der havde været en mild periode i slutningen i den sidste istid, hvor isen var smeltet, og der var indvandret landdyr, fisk og planter. Derefter var det igen blevet koldt, og isen vendte tilbage. Fordi det var i Allerød Teglværks lergrav, at opdagelsen blev gjort, kom mildningsperioden til at hedde Allerødtiden, og den er senere blevet påvist flere andre steder i verden. Allerødtiden er dateret 11.800-11.000 f.Kr., og sidst i 2015 blev Allerød Teglværksgrav fredet. Allerød Teglværk lå på Sortemosevej, hvor XL-Byg ligger i dag, og var ejet af familien Friederichsen, der boede på Ny Allerødgård, som Sjælsø Gruppen senere overtog. Et par generationer af familien drev teglværket frem til 1947, hvor det blev solgt til Faxe Kalkbrud. Produktionen ophørte helt i 1965 og teglværket blev revet ned i 1966. Begge teglværker var fra begyndelsen af 1870erne, og udnyttede de rige lerforekomster og den gode placering tæt på den nye jernbane (fra 1864) fra København til Helsingør. Teglværkerne havde i mange år hver deres spor med en DSB-ansat stationsmester, der skulle sørge for at få de mange godstog til at passe ind i køreplanen. Der arbejdede cirka 20-30 mand i lergravene i højsæsonen, der gik fra april til oktober, for man kunne ikke grave, når der var frost i jorden, så man arbejdede på højtryk i sommermånederne, hvor man fremstillede flere tag- og mursten, end man kunne brænde, som man i stedet lod tørre og gemte til vinteren, hvor man så stadig kunne fylde ovnene og holde varmen.

Områdets infrastruktur

Allerød St.
Allerød Station med S-togforbindelse til Hillerød og København

Allerød Kommune ligger midt i Nordsjælland med gode trafikforbindelser til det øvrige hovedstadsområde, og hvor S-banen i Hillerødfingeren er rygraden i det kollektive trafiksystem. Rejsetiden fra Allerød til Nørreport Station er cirka 30 minutter, og i dagtimerne er der seks afgange i timen. Rejsetiden til Hillerød er under 10 minutter. Allerød Station er trafikknudepunkt i Lillerød-Blovstrød og for størstedelen af kommunen. Hovedparten af buslinjerne, som kører gennem kommunen, har stoppested ved stationen, og trafikstierne for cyklister munder ud ved stationen. Hele stationsområdet opgraderes løbende med henblik på at skabe de bedst mulige omstignings- og venteforhold for passagererne. Målt i gangafstand fra bolig og arbejdsplads til busstoppested er størstedelen af byområderne rimeligt busbetjent. Der er dog stadig behov for en forbedring af betjeningen i den vestlige del af Lillerød. Med kontorlokaler i Allerød, vil du opleve, at den gennemkørende trafik gennem Allerød Kommune for så vidt muligt afvikles på motorvejen og de overordnede trafikveje, mens trafikken mellem byområderne og til og fra centerområder, erhvervsområder med videre foregår på trafikvejene. De enkelte byområder er opdelt i lokale trafikområder, hvor den gennemkørende trafik er begrænset. Allerød er sammen med Egedal og Rudersdal de kommuner i Nordsjælland, der investerer flest skattekroner per indbygger på at vedligeholde og udbygge veje og stier. Det viste en undersøgelse, foretaget af Dansk Byggeri, baseret på de kommunale årsregnskaber for de seneste tre år (2015-tal). Etableringen af supercykelstier i byen har betydet, at trafiksikkerheden har fået et stort løft, og at det er blevet mere attraktivt at tage cyklen i stedet for bilen, både for dem, der cykler korte ture, og for pendlere mellem forstæderne og hovedstaden. Allerød Kommune gennemskæres af Hillerødmotorvejen og Kongevejen og af jernbanestrækningen Køge-Hillerød, hvor der kører S-tog, find flere oplysninger om den offentlige transport i Allerød, herunder rejsetider, priser, billetter og periodekort på DOT.

Erhvervs- og forretningsliv

Niras i Allerød
NIRAS hovedkvater i Hillerød

Kontorlokaler i Allerød anvendes til alt fra industri til service til øvrige erhverv. De kontorer, hvorfra du driver din virksomhed har stor betydning for din virksomheds profil, og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer, da din virksomheds omgivelser er en del af din gesjæfts ansigt udadtil, som kan være med til at styrke dit brand. Derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorer og deres beliggenhed sender de signaler, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og kontorlokalernes placering, størrelse og interiør. Kontorlokalerne har også betydning for medarbejdertrivsel, og har derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine kontorer skal derudover være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. De valgte kontorer skal naturligvis også være velfungerende, og de tekniske installationer skal være er i orden, så driften ikke forstyrres. Kontorlokalernes placering er også vigtig i forhold til rekruttering af medarbejdere. På Lokalebasen finder du mange spændende ledige kontorlejemål i Allerød. Med kontorer i Allerød har du gode indkøbsmuligheder tæt på. Der er flere Netto-butikker, REMA1000, Fakta, SuperBrugsen, Føtex, Aldi og lidt syd for Allerød, i Værløse, ligger er der en Kvickly. Og på M.D. Madsensvej finder du den populære Slagter Rieck, en lille butik med kundeservice i højsædet, der tilbyder hjemmelavede produkter i en god kvalitet. Alt laves fra bunden med gode førsteklasses råvarer. De gode håndværksmæssige dyder i det gamle slagterfag, holdes i hævd i butikken. De har mange hjemmelavede specialiteter, spegepølser, rullepølser, leverpostej, pateer, færdige middagsretter, kødpakker og et stort udvalg, også til selskaber. Allerød handelsby er præget af en mangfoldighed, man ikke ser så ofte. Byen er ikke overdækket, der er lys og luft, gratis parkering, og den er ikke domineret af store landsdækkende kæder. De kæder der er i byen, har forstået at knytte sig til fællesskabet sammen med de mange mindre specialbutikker, der gør det interessant for Allerøds beboere, virksomheder og gæster fra andre byer at udforske bymidten og dens mange tilbud. Bymidten byder også på teater og biograf, og S-toget standser midt i byen. Der arbejdes hele tiden med nytænkning og udvikling med respekt for det bestående, så både fortid, nutid og nye ideer til fremtiden danner stemningsbilleder og et moderne, opdateret bymiljø. Allerød er den oplagte handelsby for mange, fordi den udstråler dynamik og trivsel, og leverer service og kvalitet. Allerød er ikke decideret shopping-destination, men der er mange butikker med alt fra tøj til brugskunst, herunder materialist, optiker, foderbutik, sko- og sportsbutikker og kendte kæder som Imerco og Kop & Kande, Bog & Ide og sidst, men ikke mindst Allerød Vinhandel på Prins Valdemars Allé samt flere cafeer og restauranter.

Købekraften i området

Købekræft i Allerød
Købekræften i Allerød

Hvor attraktiv beliggenheden er for dine kommende kontorlokaler, afhænger af den lokale købekraft og demografi, der hvor dine kontorer er placeret, fordi det kan have betydning for din kommende virksomheds omsætning og vækstpotentiale. I hvor høj grad den Allerøds købekraft har betydning for din virksomhed, afhænger naturligvis af, hvilken branche du opererer i. Befolkningsfordelingen, indtægtsgrundlaget, det lokale handelsliv, antal virksomheder og deres omsætning har indflydelse på, hvor stort borgernes rådighedsbeløb er i området, og dermed hvor mange penge folk har mellem hænderne. En systematisk fejl i Danmarks Statistiks fremskrivning af befolkningstallet i Allerød Kommune i 2015, kostede kommunen et millionbeløb, da tallet direkte indgik i beregningen af det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag og dertilhørende udligning. Undervurderingen af befolkningstallet betød, ifølge kommunen, en merudgift for Allerød på 14-15 millioner kroner i 2015, som har medført, at DS skal undersøge deres regnemetoder. Regnskab 2015 viser dog, at Allerød Kommunes økonomiske styring er velfungerende og tæt. I regnskab 2015 har kommunens økonomiske styringsprincipper vist sig at være effektive, men Allerød skal på trods heraf spare 39,5 millioner kroner i 2016, i form af besparelserne og effektivisering for at skabe balance mellem kommunens indtægter og udgifter. Der bor i 2016 omkring 24.000 indbyggere i Allerød, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse er 20.400 (fjerde kvartal 2015). Allerød Kommune har endnu engang rekorden i landets laveste arbejdsledighed, hvilket også er et udtryk for det stærke og mangfoldige erhvervsliv, der er i byen. Alt tyder på, at Allerød Kommune er et godt sted at bo, leve og arbejde i, og det arbejdes der løbende på, at det skal fortsætte med at være. Hvis det på sigt skal lykkes at udvikle Allerød Kommune, skal fremtiden, ifølge lokalplanen, mødes med en fælles udvikling i balance. Størstedelen af Albertslunds indbyggere tilhører den øvre middelklasse, og befinder sig således i det øvre lag af samfundets socioøkonomiske hierarki, hvor købekraften er god.

Parkeringsmuligheder

Med kontorer i Allerød har du udmærkede parkeringsmuligheder. Bemærk, at når du søger efter kontorlokaler i Allerød (postnummer 3450) på Lokalebasen, så får du automatisk oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) eller om der er mulighed for at leje parkeringsplads(er) i nærheden af de valgte kontorer. Der er tre timers tidsbegrænsning på alle offentlige parkeringspladser i bymidten i Allerød, som ligger mellem Frederiksborgvej, Lilledal, Allerød Stationsvej og Amtsvej. Det gælder dog ikke parkeringspladserne foran Centerhallen, ved Mungo Park og ved biblioteket. På disse tre pladser er der ingen restriktioner. Reglerne for parkeringszonen gælder i tidsrummet klokken 8.00-18.00 på hverdage og klokken 8.00-15.00 på lørdage. På de private parkeringspladser kan der gælde andre regler, som i så fald vil være skiltet. Lastbiler og busser med en totalvægt over 3.500 kg må kun parkere på parkeringspladser mellem klokken 19.00 og 07.00, hvor der er opsat parkeringsskilt og på privat grund mellem klokken 19.00 og 07.00, hvor der er opsat parkeringsskilte. Lastbiler og busser må ikke være parkeret på boligvejene aftenen og natten over. I Allerød Kommune var det tidligere tilladt at parkere med to hjul på fortovet, hvis der var en passagebredde på 1,5 meter på fortovet, men med den nye færdselslov er det, inden for bymæssigt område, ikke længere tilladt at standse eller parkere helt eller delvist på fortove, cykelstier, yderrabat eller gangstier. Uden for tættere bebygget område er dette dog stadig tilladt. Der er et parkeringsanlæg i Allerød. Det ligger i Østergade 10 og administreres af Q-Park.

Udvikling i området

Uggeløse Kirke i Allerød
Uggeløse Kirke i Allerød

Udviklingen trives i Allerød, hvor der er en stærk tradition for samarbejde mellem kommune og foreninger. Af byggeprojekter i 2015 kan nævnes supercykelstier, pladser ved biograf og station og et nyt børnehus som nogle af de mest synlige projekter. 2015 var også året, hvor planen for Allerøds udvikling blev vedtaget. Planstrategien frem til 2027 er således vedtaget, og kommer til at omfatte blandt andet 1.900 boliger. Allerøds erhvervsliv har deltaget i Carbon20s udviklingsråd, som består af lokale virksomheder og politikere, og har til formål at støtte og udvikle kommunens bæredygtige erhvervssamarbejde. Rådet peger på indsatser, aktiviteter og fælles projekter virksomhederne imellem, herunder fælles ressource- og affaldshåndtering samt sol- og vindenergiprojekter. I 2000 anlagde Allerød Kommune Årtusindskifteskoven, som i de forgangne 16 år har vokset sig høj og flot, og som er flittigt besøgt. Nu udvides skoven med syv hektarer natur- og skovområde, herunder eng og sø. Skoven er en vigtig brik i satsningen på at styrke et blågrønt naturnetværk i Allerød og skoven bidrager positivt til kommunens CO2-regnskab, som allerede er reduceret med 29 procent. Allerød Kommune har sammen med de øvrige Green Cities-kommuner haft et mål om at reducere CO2-udledningen med 25 procent inden 2015. Det mål nåede Allerød således før deadline med hele 29 procent (tal fra Green Cities årsrapport). Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, skal placeres inden for det stationsnære kerneområde. Det gælder blandt andet kontorvirksomheder over 1.500 etagemeter samt etablering af kontorvirksomheder over 1.500 etagemeter uden for det stationsnære kerneområde, som skal sikre, at de afledte trafikale effekter svarer til det stationsnære kerneområdes behov. På baggrund af kerneområdets gode tilgængelighed og centrale beliggenhed skal bebyggelsesprocenten fastsættes til op til 110, og området må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål.

Industrien

Industri Allerød
Industrien i Allerød

Har du ambitioner om at etablere din kommende virksomhed i Allerød, har kommunen flere tilbud til iværksættere og vækstvirksomheder. Iværksætterhuset er et gratis tilbud til dig, der overvejer at starte virksomhed i Allerød eller er nyetableret og har ambitioner om vækst. Iværksætterhuset tilbyder målrettet sparring og vejledning samt arrangementer med både bred og mere specifik information til iværksættere i Allerød Kommune. Udover at tilbyde sparring og vejledning kan Iværksætterhuset også henvise til eksterne eksperter. Iværksætterhusets startup-team har desuden mange års erfaring med erhvervsudvikling og står klar til at hjælpe dig med din forretningsudvikling, skulle det blive aktuelt. Startup-møderne er gratis og giver dig viden og inspiration om det, du skal forholde dig til, når du starter virksomhed. På mødet vil en startup-konsulent blandt andet give en introduktion til prissætning og markedsføring. Startup-kurserne giver et overblik over det, man skal forholde dig til, når man starter egen virksomhed. Startup-kurserne holdes over fire aftener, hvor en startup-konsulent sikrer, at deltagerne bliver klædt på til at komme i gang. Startup-kurserne er for alle, både dem der drømmer om at starte virksomhed og dem, som allerede har gjort det. Samtidig får man mulighed for at udvide sit netværk og dele erfaringer med andre entreprenører og iværksættere. Væksthus Hovedstadsregionen tilbyder uvildig og professionel sparring til vækstvirksomheder og iværksættere. Virksomheder, som ønsker sparring til deres forretningsudvikling, kan også få hjælp af Væksthusets konsulenter, fx med internationalisering, ledelse og finansiering. Væksthuset samarbejder med et omfattende netværk af private og offentlige aktører, herunder den lokale erhvervsservice. Væksthuset er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og tilbyder gratis og individuel rådgivning. Det kan fx være en advokat, revisor eller en startup-konsulent, der giver sparring. Du kan tilmelde dig de forskellige aktiviteter på Forvaltningens hjemmeside.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel i Allerød
Find hotel i Allerød

Bliver det aktuelt, at du skal indkvartere overnattende projektmedarbejdere, kunder eller andre gæster, er mulighederne i Allerød begrænsede. En prisvenlig mulighed er Hotel Lynge Kro, få kilometer fra Allerød. Her er der ud over overnatning mulighed for at arrangere selskaber, leje mødelokaler og spise i restauranten, som især gør det i højrebsbuffet. En anden mulighed er det familiedrevne Skjalm Hvide Hotel, som ligger i Slangerup. Hotellet har i alt 54 værelser, heraf to suiter og en ferielejlighed. Derudover har hotellet en restaurant samt selskabs- og konferencefaciliteter. Som gæst på Skjalm Hvide Hotel er man tæt på seværdigheder i København og Nordsjælland, og der er rig mulighed for at lade op eller lade sig friste af hotellets nordiske køkken. Hotellet er omgivet af cirka 10 golfbaner og kan tilbyde greenfee-rabat på flere af disse baner. Danhostel i Hillerød, 7,4 kilometer fra Allerød, tilbyder ophold i naturrige omgivelser i Nordsjælland. Placeringen er tæt på motorvejsnettet og offentlig transport og giver dig samtidig lejlighed til at nyde de naturskønne områder i Store Dyrehave, hvor der er god plads til fysisk udfoldelse. Der er også mulighed for at benytte vandrehjemmets egne faciliteter, herunder gratis parkering og fibernet-forbindelse. Reserver fx hotelværelser i Allerød til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com eller booking.com.