Introduktion til området

Farum på kort
Find erhvervslokaler i Farum og omegn på Lokalebasen.dk

Farum er en nordsjællandsk by med 19.664 indbyggere (2016), inklusive Stavnsholt – siden kommunesammenlægningen i 2007 – beliggende i Furesø Kommune under Region Hovedstaden. Farum fik for alvor landets bevågenhed i forbindelse med korruptionssagen mod byens (og den tidligere Farum Kommunes) borgmester, Peter Brixtofte, men overvejer du at etablere eller flytte din virksomhed til erhvervslokaler i Farum, så vil du opdage, at Farum er meget mere end dyr rødvin og pensionistferier til Gran Canaria. I Farum kan du opleve et stykke af Danmarkshistorien i fortidens landsby, som med en skøn natur, også gemmer på oldtidsfund. Den charmerende by har historiske skatte og spændende fortællinger om datidens Danmark. Hertil byder erhvervs- og bylivet i Farum på et hyggeligt miljø omkring Farum Bytorv med et varieret udvalg af butikker, cafeer og restauranter. Byens navn udspringer af det oldnordiske ord Farum, som betød ”pladsen ved passagen” og beskrev beliggenheden på et sted, hvor man måtte passere naturlige forhindringer, og i Farum var det de store søer, Farum Sø og Furesø, og ikke mindst Mølleåen, som forbandt dem. Denne beliggenhed, omgivet af natur og fortidslevn, har sikret Farum en plads i Danmarkshistorie. Farum byder også på spændende aktivitetsmuligheder. Her kan du opleve Farum Sø, som ligger i en dal fra istiden, hvor der siden stenalderen har været en livlig tværgående trafik over Mølleåen. Tag cyklen eller gå Farum Sø rundt og følg Oldtidsstien, hvor du kan finde stendysser, gravhøje og hulveje. Er du historieinteresseret, genfortælles lokalhistorien om Farum på Furesø Museer. Byen byder også på skønne oplevelser og aktiviteter i centrum. Besøg det store og levende Farum Kulturhus, hvor der afholdes forskellige arrangementer i form af udstillinger, musik samt børne- og familieteater. Ved siden af finder du parken Kumbelhaven, hvor du kan nyde Piet Heins bronzeskulpturer og andre kunstneriske værker. Fuldend dagen på en hyggelig restaurant på Farum Bytorv.

Områdets historie

Farum Kirke
Farum Kirke set fra Øst

Farums gårde blev efter reformationen i 1536 kongsgods og var blandt de første steder, hvor bønderne i 1762 fik arvefæsteskøde ved bondefrigørelsen. Farumgårds jorde var blevet reduceret og kongen solgte dem fra som lystgårde til kongeligt udpegede embedsmænd. Farum og Værløse sogne var så små, at de ofte måtte være fælles om præsten og Farums tidlige historie handler mest om det daglige liv i landsbyen og på hovedgården. Den fredelige og naturskønne egn, hvor alting hvilede i sig selv, tiltrak i 1800-tallet mange kunstnere. Senere gjorde gartnerierne deres indtog på den frugtbare jord, hvor trevangsbruget 1775-1802 var blevet udskiftet og anlagt i den stjerneform, som i dag ses i byplanen. Da Slangerupbanen blev åbnet i 1906 – finansieret af turisme og de store kalk- og grusforekomster i morænen vest for Farum – blev Farum stationsby og fra 1900 til 1950 fordobledes indbyggerantallet og byens udvikling accelererede med en seksdobling fra 1950 til 1980. 1971-1977 fik Farum både motorvej, S-tog, Midtpunkt og Bytorv og byens centrum flyttede mod øst til station og motorvej, hvorved de to landsbyer voksede sammen til en – som nutidens hovedveje og S-banen gjorde til en del af hovedstaden. Ikke uventet resulterede ekspansionen i endnu en omgang vokseværk – omend graden var uforudsigelig. I 2007 forenede den nye Furesø Kommune de to gamle naboer ved vejen på tværs af istidens barriere. Navnet symboliserer, at ådalen og dens søer nu i stedet udgør et smukt fælles åndehul, der sammen med de omkringliggende marker og skove gør området til et attraktivt levested for farumboerne – et sted, hvor rødderne stadig kan spores i det kulturhistoriske landskab og i velbevarede landsbyer.

Områdets infrastruktur

Farum Station
S-togs parkering ved endestationen Farum St.

Erhvervslokaler beliggende i Farum giver adgang til en effektiv infrastruktur. Mellem søerne Farum Sø og Furesø går en nord-sydgående trafikkorridor med motorvej, landevej og jernbane, som til en vis grad deler byen i to dele (kaldet Farum Øst og Farum Vest), idet korridoren kun kan passeres via motorvejsbroer. I øst-vestlig retning løber amtsvejen mellem Birkerød og Lynge-Slangerup-Frederikssund nord for den hidtidige bymæssige bebyggelse. I forbindelse med de langsigtede planer for Farum erhvervsområde er det kommunens ønske at tiltrække virksomheder i de såkaldte videnserhverv. Ideen er at tiltrække mange af de mennesker, som pendler fra det nordsjællandske og til de mere centrale dele af København, hvor mange videnstunge virksomheder er placeret. Det skal ske ved at udvikle det eksisterende Farum erhvervsområde, og der er således ikke tale om et udlæg af nye arealer til erhverv. Dog er det meningen, at de eksisterende virksomheder inden for håndværk og industri i videst muligt omfang skal bibeholdes. Kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og vedtagne infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Da Farum ligger i den ydre del af byfingrene er der i højere grad end hvad det er tilfældet for byområder i de indre dele af byfingrene, mulighed for at udvikle byen, ved enten at overføre nye arealer til byzone, eller ved at fortætte de stationsnære byarealer. Sidstnævnte er tilfældet med Farum erhvervsområde.

Erhvervs- og forretningsliv

Erhvervslokale i Farum
Eksempel på et erhvervslokale i Farum

De erhvervslokaler, du driver din virksomhed fra har betydning for din kommende virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profil, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Farum. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af din virksomheds ansigt udadtil og kan dermed være med til at profilere din virksomhed. Derfor bør du altid overveje, om de erhvervslokaler, du har kig på sender det signal, du ønsker. Dine erhvervslokalers placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand. Erhvervslokalerne har ydermere betydning for dine medarbejderes trivsel og derfor indirekte indflydelse på din virksomheds produktivitet. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer, parkeringsforhold med videre skal være er i orden, så driften ikke forstyrres. Med erhvervslokaler i Farum er din virksomhed centralt placeret i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg. Her får du hurtigt et overskueligt og dagsaktuelt overblik over erhvervsejendomme og erhvervslokaler til leje og salg i Farum.

Der er gode indkøbsmuligheder i Farum, og er dine erhvervslokaler placeret i og omkring Farum Bytorv, så er det muligt at handle i et overdækket indkøbscenter med 50 butikker, beliggende lidt øst for Frederiksborgvej. Det oprindelige center åbnede i 1977. Farum Bytorv blev overdækket i 1993. Til centret er knyttet 770 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Hvis man bevæger sig lidt rundt og kigger efter i kanten af centret, så opdager man imidlertid, at der er en grund til, at området officielt hedder Farum Bymidte. Det er ikke kun et butikscenter, da der i tæt tilknytning til butikscentret er et meget aktivt og velfungerende kulturhus med mange udstillinger, musikarrangementer og møder. Det er præget af en afslappet og imødekommende atmosfære, og man kan på vej til eller fra centret gå igennem Kulturhuset og se, hvad de har at byde på. Når man først er kommet indenfor og har opdaget sammenhængen mellem Kulturhuset og butikscentret opdager man, at der på mange måder er hyggeligt i Farum Bymidte. Tegnestuen Vandkunsten, som vandt Farum-konkurrencen om et bedre forstadsliv, har stået for udviklingen af bystrukturen i Farum, så der er blevet skabt nogle gode handelsgader og attraktive boliger. Tegnestuen anviste en bebyggelsesstruktur, som har dannet både en markant facade mod Paltholmvej og givet plads til kontorer og butikker samt mindre intime pladser. Med erhvervslokaler placeret i Farum, kan du blandt andet handle dagligvarer i Netto, Fakta, Kvickly, Aldi, Rema 1000, Irma og Lidl.

Købekraften i området

Farum Arena
Farum Arena hvor F.C. Nordsjælland har hjemmebane

Farum er en del af Furesø Kommune, som er en ressourcestærk kommune, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Furesø har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer. Kommunen er kendetegnet ved engagerede, kreative borgere og et velfungerende lokalsamfund. Overvejer du at leje eller købe erhvervslokaler i Farum, så er kommunen og byens købekraft relevant i forhold til din virksomheds omsætning og vækstpotentiale, og det kan blandt andet disponibel indkomst og huspriser fortælle noget om. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. I opgørelsen inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark i hele 2013. 94. Furesø Kommune indtager en flot 94. plads (hvor 98 er den højeste) med en årlig disponibel indkomst på 273.454 kroner. I 2013 var den gennemsnitlige disponible indkomst størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. Huspriser er som nævnt en anden indikator af købekraften i et område, og her er solgt-priserne mere interessante end til salg-priserne. I første kvartal 2016 er der handlet 29 parcel- og rækkehuse i Farum (postnummer 3520), med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 21.326 kroner, hvilket er et fald på 1,96 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Til gengæld har Farum set en mindre procentvis stigning på 1,87 procent i salget af ejerlejligheder i samme periode, hvor der er solgt 13 ejerlejligheder til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 19.983 kroner. Der er i perioden kun solgt et enkelt fritidshus i Farum, hvorfor der ikke er beregnet nogen gennemsnitlig kvadratmeterpris for perioden.

Parkeringsmuligheder

Eksisterende parkeringsmuligheder har betydning, når det kommer til dine erhvervslokalers beliggenhed, og ikke kun i forhold til din og eventuelle medarbejderes daglige parkeringsbehov, men også i relation til kundebesøg, varelevering med videre. Søger du efter kontorlokaler i Farum på Lokalebasen, så får du altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til erhvervslokalerne eller om det er muligt at tilkøbe eller leje parkeringsplads(er) i nærheden. Som i resten af landet, gælder det i Farum, at inden for tættere bebygget område, må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat og helleanlæg og på FDM’s hjemmeside kan du læse mere om landets generelle parkeringsregler – det er muligt at lakse på visse af bestemmelserne, fx i forhold til regler, der gælder for både biler og motorcykler, men det er ikke tilfældet i Farum. Der er mulighed for parkering ved Stavnsholtvej i Farum, ved henholdsvis Marie Kruses Skole (gymnasium) og Stavnsholtkirken, se kort. På Farum Bytorv kan du parkere gratis, uden tidsbegrænsning, mens du handler. Der er parkering på begge sider af centret med indkørsel fra henholdsvis Paltholmvej og Stavnsholtvej. Farum Bytorv ligger omkring 100 meter fra motorvejsafkørsel 9, så det er nemt at køre fra på vej hjem fra dine erhvervslokaler, hvis du bor nord for Farum.

Udvikling i området

Erhvervslokale i Farum
Erhvervslokale i Farum

Med erhvervslokaler i Farum, bliver din virksomhed en del af en rivende udvikling. Realdania – som er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø – har i en flerårig indsats fokuseret på fremtidens forstæder og på de dele af større bysamfund, som ligger uden for bymidterne. Farum indgår i projektet, der især ser på forstadsområder, som er udbygget efter Anden Verdenskrig, hvor byudviklingen for alvor tog fart. Farum rummer fysiske og sociale elementer, som gør det naturligt at arbejde tværgående med byens bebyggelse, trafik, servicefunktioner, arbejdspladser, kultur og sociale liv, hvorfor Realdania har igangsat en række aktiviteter, der skal udvikle og kvalificere debatten om, hvordan Farum, kan omdannes i en mere bæredygtig retning, og hvilke nye planformer og modeller for den fysiske omdannelse, der er relevante for at gøre Farum til en attraktive og bæredygtig del af fremtidens byregioner. Forstadsinitiativet har i alt omfattet seks konkurrencer samt formidling og debat. Med afsæt i denne konkurrence har man diskuteret tre temaer i Farum, herunder sammenhængen på tværs i den funktionsopdelte forstad, centret i den åbne by, samt robustheden i planer og strategier. Det er også temaer, som hyppigt optræder i byplandebatten, og udgør dilemmaer i den moderne forstad og byplanlægning. I centret ønsker man åbenheden, foreningen af det grønne og den fritstående bygning – og ikke et klassisk center med snævre gader. Funktionsopdelingen blev anset som den nødvendige strategi for at undgå at skabe konflikt mellem byens forskellige funktioner, men netop adskillelsen muliggjorde, at de forskellige dele af byen hver især kunne udvikle sig optimalt. Robusthed og procestænkning var ikke rigtig på dagsordenen, da man forudsatte, at der eksisterede et planlægningssystem, der kunne gennemføre planerne som de var tegnet. De ønsker om at modificere eller overvinde funktionsopdelingen og opbløde den skarpe, rumlige adskillelse, som var nogle af Farum-konkurrencens temaer, har altså at gøre med den helt grundlæggende tænkning bag efterkrigstidens forstadsområder.

Industrien

Flyvestation Værløse
Hangar ved flyvestationen i Værløse

Furesø Kommunes arbejde med at gøre Furesø, herunder Farum, til en attraktiv erhvervskommune med fokus på bæredygtig vækst har været i gang siden 2012. I arbejdet indgår tre overordnede initiativer, hvor 1) handler om en forbedring af den kollektive trafik, fx med en togforbindelse nordpå, 2) skal gøre Furesø selvforsynende med energi, fx solcelleforsyning på Flyvestation Værløse – som kommunen fik tildelt af Staten i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 – og 3) en offensiv erhvervspolitik og et styrket samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Hele indsatsen har fået navnet Smag på Furesø, i et forsøg på at brande kommunens fødevareproducenter lokalt og nationalt. Siden 2012 har Dansk Industri hvert år undersøgt, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er, og Furesø ligger i 2016 på 77. pladsen (hvor 1 er den bedste placering), og er gået en plads en plads frem i forhold til året frem. Der er altså et stort forbedringspotentiale på den erhvervsvenlige front. Analysen er som de foregående år baseret på objektive data, fx fra Danmarks Statistik og de kommunale regnskaber samt data plukket fra kommunernes hjemmesider og besvarelser af et spørgeskema, der er sendt til alle 98 kommunaldirektører. Da ikke alt kan måles, så er der forhold, som er relevante for erhvervslivet, som ikke er medtaget, men de parametre, der måles på i analysen, er afgørende for at sikre gode erhvervsforhold. Dansk Industri har desuden noteret sig, at det betaler sig at gøre en ekstra indsats for gode forhold for virksomhederne. De kommuner, der har forbedret sig, siden DI første gang  lavede analysen i 2012, genererer mere vækst i 2016, hvorfor der altså er sammenhæng mellem, hvor erhvervsvenlig en kommune er, og hvor stor udviklingen i bruttoværditilvækst per beskæftiget er i kommunen. DI justerer løbende analysen på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Landevej ved Farum
Landevej ved Farum i flotte omgivelser

Med erhvervslokaler beliggende i Farum, har du få hoteller at vælge imellem i selve Farum til dine overnattende kunder, projektmedarbejdere og øvrige gæster, men den type hoteller, man finder i Farum, er i overvejende grad større, moderne hoteller tæt på byen med nem adgang til industrikvartererne, motorvejsnettet og den kollektive trafik. En mulighed uden for byen, er Comwell Holte, som ligger kun 5,9 kilometer fra Farum, i et naturskønt område af Nordsjælland ved Rude Skov og Vaserne med kun 15 minutters kørsel til Københavns Indre By. Den oplagte løsning i Farum er dog det kendte Hotel FC Nordsjælland, som er Farum park, sports- og konferencecenter. Hotellet blev opført i forbindelse med Farum Park Stadion i 2000. Det er et lille uhøjtideligt hotel med højt til loftet, hvor der er plads til alle. Omgangstonen er familiær, og personalet gør deres bedste til, at hotellet er gæsternes home away from home. Hotellets fest- og konferencelokale, Sepp Lounge er blevet renoveret og står klar med nyt interiør. Sepp Lounge og hotellets øvrige konferencelounger benyttes blandt andet til VIP-bespisning til FC Nordsjællands hjemmekampe, og alle lokaler kan benyttes til konference eller andre arrangementer, når der ikke er hjemmekamp. Reserver fx hotelværelser i Farum og omegn til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.