Introduktion til området

Farum i  Furesø Kommune
Find dit lager/produktionslokale i Farum på Lokalebasen.dk

Farum er en nordsjællandsk by med 19.664 indbyggere (2016), inklusive Stavnsholt, beliggende i Furesø Kommune under Region Hovedstaden. Furesø Kommune opstod ved sammenlægningen af Værløse og Farum i forbindelse med kommunalreformen i 2007. I kølvandet på Farumsagen i 2002 om tidligere Farum-borgmester, Peter Brixtoftes rødvinsforbrug, mandatsvig og senere dom i både hoved- og sponsorsagen, blev skatteborgerne i den tidligere Farum Kommune hårdere beskattet end borgerne fra Værløse frem til og med 2014, og kommunen modtager årligt et større millionbeløb i statstilskud til udligning, men Farum har meget andet at byde på, end sin blakkede fortid. Lager- og produktionslokaler i Farum er centralt placeret, og man kommer på blot 20 minutter med S-tog til Københavns Hovedbanegård. Er du i egen bil, tager køreturen ligeledes cirka 20 minutter og Farum er perfekt for dig, der nyder at gå på opdagelse i naturen og opleve forhistoriske levn. Hertil kommer, at Farum emmer af charme og hygge i byens centrum, som byder på mange aktiviteter. Tante Maren er Farums ældste restaurant. Restauranten ligger i den gamle bydel midt på hovedgaden, og er indrettet i et gammelt bondehus og er et afholdt mødested til såvel frokost og middag. Tante Marens køkken er kendt for lækre retter og store portioner til rimelige priser. Desuden bydes der på specialiteter, som varierer fra dag til dag. Alle restaurantens retter sælges også ud af huset. Farum Søsti er et af de områder, hvor man kan opleve elegante rovfugle, og det smukke område byder på meget mere end det. Turen rundt om søen er 10 kilometer lang og dermed den perfekte vandretur til en formiddag eller eftermiddag. Den er smuk på alle årstider, og efter, at stierne i 2012 blev sat i system, er det blevet lettere at gå hele vejen rundt, også selv om man ikke kender turen på forhånd. Farum Søsti byder på smuk og romantisk natur med høje bøgetræer helt ned til søen, skjulte kroge, enge og overdrev, spor efter oldtiden, blomstrende tjørn og kirsebær og sjældne planter som den lille tørveviol.

Områdets historie

Farum Gamle Præstegård
Farum Gamle Præstegård

Forlader man hovedfærdselsårerne, kan man stadig i Farum opleve en del af det landskab og miljø, som i 1800-tallet tiltrak kunstnerne og turisterne. Det gamle Farum er velbevaret omkring Kålundsvej mellem hovedgadens stationsbymiljø og Farum Sø. Her møder man fortidens landsby med både hovedgård, kirke, præstegård, rytterskole, gamle stråtækte huse, majtræ og landsbyfort. Hovedbygningerne til nogle af de tidligere gårde ligger stadig i selve hovedgaden. Farumgårds nuværende trefløjede hovedbygning blev opført i 1705 af Jens Rostgård og ligger nu igen i et barokt haveanlæg ned til Farum Sø. For at fremhæve det smukke og harmoniske anlæg har man revet driftsbygningerne mod vest ned. Den lille vandmølle mod øst, hvor en gren af Bybækken dannede mølledam, er for længst sløjfet. Der er ikke fundet rester af den gamle hovedgård, som nævnes første gang i cirka 1370 og som tilhørte Roskildebispen indtil efter reformationen. Af senere kendte ejere kan udover Rostgård nævnes Hans Svane af Rewentlow-familien og Frederik VII’s adjudant J.H. Fensmark, hvilket i 1800-tallet førte til en del kongelige besøg. 1932-1966 var den ejet af de tyske Sct. Ursula-søstre og er i dag i privat eje. Der er offentlig adgang via stien gennem gården og parken. Farum Kirkes ældste del er en romansk kampestensbygning med kor og apsis fra cirka 1130-1150. Sidst i 1200-tallet fik kirken våbenhus og i 1400-tallet et tårn i vest, hvor alle fornyelser er udført i røde munkesten. Døbefonden er af skånsk sandsten fra Lund Domkirkes værksted cirka 1190, mens prædikestolen og den rustikke altertavle er fra cirka 1600.

Områdets infrastruktur

Farum Station
Indgangen Farum togstation set fra stationstorvet.

Med lager- og produktionslokaler beliggende i Farum har du adgang til en velfungerende infrastruktur, som er afgørende i forhold til drift og varelevering samt rekruttering af medarbejdere, der alle er forudsætninger for virksomhedsudvikling og vækst, og det fundament tilbyder Farum. Farum har en god beliggenhed, midt i den grønne natur, tæt på motorvejen og 20 minutters kørsel (bil og tog) fra Rådhuspladsen i København. Farum, som er en del af Furesø Kommune, ligger altså meget centralt placeret lidt nord for København. Der er let adgang til og fra kommunen via S-togsforbindelse samt et veludbygget motorvejsnet, der blandt andet kører gennem kommunen tæt på erhvervsområderne. Fra den 29. marts 2016 fik busbetjeningen af Furesø Kommune og i særdeleshed Farum Erhvervspark et løft, da linje 335 mellem Farum og Hillerød stationer fik omlagt sin rute, så den blandt andet betjener erhvervsområderne i Farum og Vassingerød (Lynge). Linje 335 kører i dag igennem Farum fra Farum Station til Slangerupvej via Ryttergårdsvej, Gammelgårdsvej og Hørmarken. Ruten er blevet omlagt, fordi der er oprettet en ny E-buslinje mellem Allerød Station og Malmparken Station. Bussen kører cirka hvert 10. minut i myldretiderne og 20. minut udenfor myldretiderne og betjener blandt andet Allerød og Borupgård Gymnasium, samt Farum Erhvervspark og Lautrupgård. E-buslinjen tager cirka 40 minutter fra Allerød Station og Malmparken Station med fire stop i Furesø Kommune: Farum Midtpunkt, Farum Bytorv, Bavnestedet og Værløse Station (under broen).

Erhvervs- og forretningsliv

Lagerlokale i Farum
Eksempel på en del af et lagerlokale i Farum

Der er en del lager- og produktionslokaler i Farums industriområder, herunder også i kategorierne lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Farum på Lokalebasen, hvor du kan du søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne vil typisk være separate, aflåselige, og i mange tilfælde ventilerede, med højt til loftet, og fx udstyret med betongulve og god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilkyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

Der er gode indkøbsmuligheder, med lager- og produktionslokaler beliggende i og omkring Farum Bytorv. Her kan du handle dagligvarer og shoppe i et overdækket indkøbscenter med 50 butikker, placeret lidt øst for Frederiksborgvej. Det oprindelige center blev åbnet i 1977 og Farum Bytorv blev overdækket i 1993. Til centret er knyttet 770 parkeringspladser, der kan benyttes uden betaling af parkeringsafgift. Før etableringen af Farum Bytorv foregik al den lokale handel i butikker i den meget lange Farum Hovedgade. For at bevare et butiksmiljø i hovedgaden og bevare butikker til betjening af Farums vestlige del er der dels taget initiativer til at gøre hovedgaden mere butiksvenlig med indførsel af trafikbegrænsning og trafikdæmpende foranstaltninger. I 1978 opførtes Akacietorvet som et mindre center i gadens vestligste del. Tegnestuen Vandkunsten, som vandt Farum-konkurrencen om et bedre forstadsliv, har stået for udviklingen af bystrukturen i Farum, så der er blevet skabt nogle gode handelsgader og attraktive boliger. Tegnestuen anviste en bebyggelsesstruktur, som har resulteret i en fremtrædende facade mod Paltholmvej og givet plads til kontorer og butikker samt mindre åbne pladser. Med erhvervslokaler placeret i Farum, kan du blandt andet handle dagligvarer i Lidl, Kvickly, Aldi, Rema 1000, Netto, Fakta og Irma.

Købekraften i området

Købekræft I Farum
Læs om købekræften i Farum

Furesø Kommune bruger mange ressourcer på sammen med erhvervslivet at skabe løsninger på nutidens udfordringer og forme fremtidens Furesø, som en attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder og en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig, værner om den smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt, og en kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger. Overvejer du at leje lager- eller produktionslokaler i Farum, så er kommunen og byens købekraft relevant i forhold til din virksomheds omsætning og vækstpotentiale, og det kan blandt andet disponibel indkomst og huspriser fortælle noget om. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. I opgørelsen inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark i hele 2013. Furesø Kommune indtager en imponerende 94. plads (hvor 98 er den højeste placering) med en årlig disponibel indkomst på 273.454 kroner. I 2013 var den gennemsnitlige disponible indkomst størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. Huspriser er som nævnt en anden indikator af købekraften i et område, og her er solgt-priserne mere interessante end til salg-priserne. I første kvartal 2016 er der handlet 29 parcel- og rækkehuse i Farum (postnummer 3520), med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 21.326 kroner, hvilket er et fald på 1,96 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Til gengæld har Farum set en mindre procentvis stigning på 1,87 procent i salget af ejerlejligheder i samme periode, hvor der er solgt 13 ejerlejligheder til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 19.983 kroner. Der er i perioden kun solgt et enkelt fritidshus i Farum, hvorfor der ikke er beregnet nogen gennemsnitlig kvadratmeterpris for perioden.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmuligheder er relevant i forhold til dine kommende lager- og produktionslokalers beliggenhed, ikke kun i forhold til din og eventuelle medarbejderes daglige parkeringsbehov, men også i forhold til logistik, kundebesøg, varelevering og så videre. Søger du efter lager- eller produktionslokaler i Farum på Lokalebasen, så får du altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til lagerlokalerne eller om det er muligt at tilkøbe eller leje parkeringsplads(er) tæt på. Som i resten af landet, gælder det i Farum, at inden for tættere bebygget område må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat eller helleanlæg. På FDM’s hjemmeside kan du læse mere om parkeringsregler i Danmark – det er muligt at slække på visse af bestemmelserne, fx i forhold til regler, der gælder for både biler og motorcykler, men det er ikke tilfældet i Furesø Kommune. Det er muligt at parkere på Stavnsholtvej i Farum, ved henholdsvis Marie Kruses Skole og Stavnsholtkirken, se parkeringspladser på kort. På Farum Bytorv kan du parkere gratis, uden tidsbegrænsning og handle i ro og mag. Der er parkering på begge sider af centret med indkørsel fra henholdsvis Paltholmvej og Stavnsholtvej. Farum Bytorv ligger omkring 100 meter fra motorvejsafkørsel 9.

Udvikling i området

Udvikling i Farum
Læs om udviklingen i Farum

Farums udviklingsstrategi i 2016 er forankret i en vision, der skal gøre Farum til en oplevelsesrig, bæredygtig og tryg by. I forbindelse med en konkurrence udskrevet som en del af Realdanias forstadsinitiativ, blev der lagt vægt på nyskabende bud på fremtidens bæredygtige forstad, med respekt for Farums eksisterende potentialer, lokale interesser, samspil med igangværende processer og initiativer samt realiserbare projekter. Paltholmvej, som er den store adgangsvej i området, er stort set en facadeløs vej. Det er den første vej man kommer ind på, når man kommer til Farum ad motorvejen. Den giver adgang til den største del af parkeringspladserne ved butikscentret og det er en vej som den gående krydser nedenunder i en tunnel. Man kan ikke gå på fortove langs med vejen og når man kører på Paltholmvej kan man se butikscentret til den ene side, men man har får ingen fornemmelse af, hvad der sker på den anden side. Her er en sammenhængende grøn væg i form af en beplantet støjvold mellem vejen og den nu nedlagte Bybækskole, som skjuler, hvad der befinder sig inde bag ved. Facadeløs bliver altså i praksis lig med, at man som billist bliver afskåret fra de visuelle informationer og det overblik og den forståelse, man normalt får, når man bevæger sig rundt i en by. Det forsøger man nu at ændre på ved at skabe sammenhæng på tværs af disse opdelende grønne, trafikkorridorer. Paltholmvej skal omdannes til en gade, med et tværsnit, som man kender fra provinsbyens gade. Langs gaden skal der være butikker på begge sider og fortove og cykelstier, så alle typer trafikanter er tilstede i det samme gaderum. Gaden skal desuden være let at krydse for fodgængere, hvilket forsøges opnået ved at spænde pladser på tværs af gaden og anlægge midterrabat udformet som fodgængerheller. Det betyder, at hastigheden skal sænkes, så krydsningen bliver let, overskuelig og sikker.

Industrien

Farum Park
Farum Park fodboldstadium

Erhvervslivet i Farum spirer og trives i Furesø Erhvervsforening, som i 2015 kunne fejre 125 års jubilæum (1890-2015). Furesø Erhvervsforening kan dateres tilbage til 1890 og er en fascinerede rejse tilbage i dansk erhvervshistorie, hvor nutidens udfordringer med at tackle finanskrise, teknologiudvikling, voksende konkurrence og det offentlige samarbejde afspejles i foreningens protokoller. Foreningen blev oprettet, da 23 håndværksmestre i 1890 etablerede en sygekasse og en række højskoleforedrag til glæde for både krop og sind. Furesø Erhvervsforening har skabt et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende, der igennem fire generationer har udvist stort engagement i at drive virksomhed og i det lokalmiljø, de er en del af. Foreningen har gennem 126 år haft flere forskellige navne, i takt med at medlemskredsens professioner og erhvervslivet har udviklet sig. Først bar foreningen navnet Farum Haandværkerforening, dernæst Farum og Omegns Haandværkerforening, så Farum Håndværker og Handelsforening, så Farum Erhvervsforening for i 2007 – i forbindelse med kommunesammenlægningen – at blive til Furesø Erhvervsforening. Det oprindelige formål i 1890 var stifte en selskabelig virksomhed, med henblik på at samle penge ind til at understøtte hinanden i en privat sygekasse og begravelseshjælp til efterladte ægtefæller. I 1964 ændres formålet til at samle egnens håndværkere, handlende og industridrivende til gensidigt at understøtte hinanden i fælles interesse. Dette formål har i forskellige variationer været kerneformålet frem til foreningens nuværende formål, som siden 2007 har været at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø Kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser og lign. Med lager- eller produktionslokaler i Farum, kan det give god mening at søge optagelse i erhvervsforeningen, som kan medvirke til din virksomheds lokale forankring, netværksudvidelse samt mulighed for samhandel med de øvrige medlemsvirksomheder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Furesøbad
Furesøbad i Farum

Med lager- eller produktionslokaler beliggende i Farum, har du få hoteller at vælge imellem i selve Farum til overnattende kunder og projektmedarbejdere. Den type hoteller, man finder i byen, er i overvejende grad større, moderne hoteller med kort afstand til byen, industrikvartererne, motorvejsnettet og den kollektive trafik, men det kan altså blive nødvendigt at overskride kommunegrænsen for at finde de bedste overnatningsmuligheder. Ved Ballerup Super Arena, 8,7 kilometer fra Farum Bymidte og tæt på Ballerup Station, finder du byens største hotel: Hotel Lautruppark, og her er du i centrum af Ballerup, hvor alle de store sportsbegivenheder afholdes, ligesom du og dine gæster let kan komme med S-toget til Farum og København. Vil du eller dine gæster gerne blive i Farum, så er Hotel FC Nordsjælland – Farum park, sports- og konferencecenter, som blev bygget i forbindelse med Farum Park stadion i 2000 – et besøg værd. Det er et lille uhøjtideligt hotel med højt til loftet, hvor der er plads til alle. Omgangstonen er familiær, og personalet gør deres bedste til, at hotellet er gæsternes home away from home. Det vidner hotellets mange stamgæster om. Hotellets fest- og konferencelokale, Sepp Lounge, er blevet renoveret og har fået nyt interiør. Sepp Lounge og hotellets øvrige konferencelounger benyttes blandt andet til VIP-bespisning til FC Nordsjællands hjemmekampe, og alle lokaler kan benyttes til konference eller andre arrangementer, når der ikke er hjemmekamp. Reserver fx hotelværelser i Farum og omegn til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.