Introduktion til området

Frederikssund Kommuneflag
Frederikssund Kommunes flag. Find dit erhvervslokale i Frederikssund på Lokalebasen.dk

I 2016 er der 16.016 indbyggere i Frederikssund og 44.725 i hele Frederikssund Kommune, som dækker et areal på 305,34 kvadratkilometer. Storkommunen består i dag af de tidligere kommuner Slangerup, Skibby, Jægerspris og Frederikssund. Det gør Frederikssund til Nordsjællands tredjestørste kommune og man forventer, at indbyggertallet fortsat vil stige, og at der vil være fremdrift i erhvervslivet, så Frederikssund i de kommende år vil markere sig som et centralt udviklingsområde i Region Hovedstaden. Det første, man får øje på, når man kører over Kronprins Frederiks Bro til Hornsherred, er den røde Færgegård fra 1839. Færgegården er i dag Frederikssund Museum (under ombygning 2016). Her kan du komme med på en rejse gennem tiden, fra de første spor af mennesker ved Roskilde Fjord og Isefjord til 1900-tallets moderne samfund. Der er fund fra blandt andet jæger- og bondestenalderen samt jernalderen. Du kan også se, hvordan vikingerne sørgede for proviant og udstyr, når de skulle på den sidste rejse til dødsriget. De fik nemlig tøj, smykker, værktøj og husgeråd med i graven, når de blev stedt til hvile. Færgegårdens samling fortæller også om, hvordan det var at være bonde og fisker i 17-1800-tallet. Og du kan se, hvordan Frederikssund har udviklet sig i de seneste århundreder. Omkring museet er der et naturområde på 20 tønder land, hvor du kan boltre dig og fx spise din medbragte mad. Frederikssund lå gunstigt for handel med skibsfart, og havnen blev moderniseret fra midten af 1800-tallet. På det tidspunkt kom de første industrivirksomheder også til byen, som var i hastig vækst, og snart annekterede købstaden landsbyen Ude Sundby. I 1867 blev færgeforbindelsen afløst af en pontonbro, Kronprins Frederiks Bro, som benyttedes, indtil den faste forbindelse kom i 1936. I 1879 åbnede jernbaneforbindelsen til København, som ud over håndtering af godstransport sørgede for, at turisterne kom til Frederikssund. De gode trafikforbindelser gjorde i 1900-tallet, at Frederikssund og fjordlandet blev et yndet mål for københavnernes søndagsture og ferier. I 1740 var der 300 indbyggere i Frederikssund og i 1930 var der 3.200, og indbyggertallet fortsatte med at stige gennem hele 1900-tallet, i takt med, at byen blev udbygget, og mange tilflyttere kom til.

Områdets historie

Frederikssund Rådhus.
Rådhuset i Frederikssund.

I middelalderen lå der kun et lille færgested, hvor Frederikssund by ligger i dag. Området var et ubeboet overdrev, og færgen blot en pram, der blev trukket over Roskilde Fjord med tov.
Meget er sket siden og i dag er Frederikssund en driftig købstad, og hele kommunen er i stadig udvikling. Der er gjort talrige fund i Frederikssundsområdet, som viser, at der har boet mennesker helt tilbage til jægerstenalderen. Da Frederik II i 1560erne satte byggeriet af Frederiksborg Slot i Hillerød i værk, fik færgestedet nogen betydning på grund af transporten af kongens byggematerialer. Der opstod dengang en handelsplads, som fik toldstedsret i 1573, og i 1578 fik Slangerups borgere lov til at bruge stedet som lodse- og ladeplads, og opførte pakhuse. I 1587 blev der anlagt en simpel skibsbro af træ, som mange år senere blev udskiftet med en skibsbro af sten. I 1652 blev Frederikssund opkaldt efter den siddende konge, Frederik III, men hørte fortsat under Slangerup Købstad. Frederikssund udviklede sig til et egentligt bysamfund i løbet af 1700-tallet, hvor mange handlende bosatte sig i den voksende by. Samtidig gik det så skidt for Slangerup, at byen i 1809 blev frataget sin status som købstad. Købstadsstatussen overgik i stedet til Frederikssund, som dermed blev en af Danmarks yngste købstæder.

Områdets infrastruktur

Frederikssunds S-bane
S-banen mellem København og Frederikssund.

Frederikssund er en kommune med knap 45.000 indbyggere, som i forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev sammenlagt af de tidligere kommuner Slangerup, Skibby, Jægerspris og Frederikssund. Med erhvervslokaler placeret i Frederikssund, ligger din virksomhed tæt på en velfungerede infrastruktur og den skønne natur ved Roskilde Fjord og Isefjorden. Der er S-togsforbindelse til København og busforbindelse til blandt andet Holbæk, Roskilde, Frederiksværk og Hillerød. Frederikssund Kommune arbejder løbende på at håndtere områdets infrastrukturelle udfordringer, med ny bro, ny motorvej og ny cykelsupersti. Man er opmærksom på, at en tidssvarende infrastruktur er en afgørende forudsætning for, at erhvervslivet i Frederikssund kan udvikle sig i en international konkurrencesituation. Derfor arbejder kommunen aktivt for, at både den kollektive trafik, veje og stier forbedres. I forbindelse med trafikforliget i januar 2009 blev det besluttet, at den kommende motorvej skal føres helt til Frederikssund og i første omgang er finansieringen på plads, så motorvejen kan føres frem til Veksø. Herefter forventes en udbygning frem mod Frederikssund. Linjeføringen for motorvejen betyder, at interesserede virksomheder kan tilbydes facadeplacering til motorvejen. Den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, der forbinder Nord- og Vestsjælland lige umiddelbart uden for Frederikssund by, er i dag stærkt belastet og ifølge Vejdirektoratet er den såkaldte årsdøgntrafik på niveau med Øresundsbroens, som vel at mærke er en firesporet motorvej. I forbindelse med trafikforliget i 2013 blev det besluttet at opføre en ny Fjordforbindelse, som vil løse de eksisterende problemer med kødannelser og forsinkelser. Fjordforbindelsen bliver en realitet efter en koordineret indsats fra Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv. Trafikknudepunkterne i Skibby, Jægerspris og Slangerup er i dag forbundet med Frederikssund Station via fire buslinjer, som udgør fundamentet i den kollektive trafik i kommunen. Den suppleres af et større busnet, som når længere ud i kommunen, men som har en lavere frekvens og længere rejsetid. Med princippet om mest bus for pengene er afgangene prioriteret på tidspunkter med flest rejsende. Frederikssund betjenes af to S-togslinjer: Linje C, som kører mellem Frederikssund Station og Klampenborg Station, og Linje H, som kører mellem Farum Station og Frederikssund Station. Turen til Købehavn tager mellem 44 og 48 minutter.

Erhvervs- og forretningsliv

Erhvervsområdet omkring Frederikssund
Kort med Frederikssund.

De erhvervslokaler, du driver din virksomhed fra har betydning for din kommende virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profil, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i byen ved fjorden. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af din virksomheds ansigt udadtil og kan dermed være med til at profilere din virksomheden. Derfor bør du altid overveje, om de erhvervslokaler, du har kig på sender det signal, du ønsker. Dine erhvervslokalers placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand. Erhvervslokalerne har ydermere betydning for dine medarbejderes trivsel og derfor indirekte indflydelse på din virksomheds produktivitet. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer, parkeringsforhold med videre skal være er i orden, så driften ikke forstyrres. Med erhvervslokaler i Frederikssund er din virksomhed centralt placeret i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg. Her får du hurtigt et overskueligt og dagsaktuelt overblik over erhvervsejendomme og erhvervslokaler til leje og salg i Frederikssund.

Frederikssund har gode indkøbs- og shoppingmuligheder og tilbyder et væld af aktiviteter. Her kan man både være særdeles aktiv, gå på tilbudsjagt eller vindueskigge. Blandt andet er der i sommerperioden hele tre lokale festivaler foruden et væld af loppemarkeder, byfester, koncerter, udstillinger med mere. Der er med andre ord ikke blot en masse at se og smage, men også tage del i, når man driver sin virksomhed fra erhvervslokaler i Fjordlandet. Her kan man kan runde arbejdsdagen af med en god middag på en af byens mange kroer eller restauranter. Med erhvervslokaler i Frederikssund, befinder du dig midt i en moderne og hyggelig handelsby med historie, charme og atmosfære og med erhvervslokaler i denne del af landet, har du gode indkøbsmuligheder tæt på. Her kan du fx handle dagligvarer i Rema 1000, Irma, Fakta, Spar, Aldi, Netto og Lidl. Frederikssund er en charmerende handelsby, grundlagt omkring 1810, der har udviklet sig igennem årene, og som i dag har en hyggelig gågade med mange specialbutikker, indkøbscenter og et bredt handelsliv. Bymidten Frederikssund kombinerer butikker og wellness  og med sine 75 butikker og 800 parkeringspladser med tre timers gratis parkering hører Sillebroen Shoppingcenter i Frederikssund til blandt landets største shoppingcentre. I Sillebroen finder kan du købe fødevarer, fladskærme, tasker, sko og den seneste mode. Du kan også nappe en kaffe i en af flere cafeer og spise i en af centerets restauranter. Centrets unikke placering i centrum af Frederikssund gør det nemt at komme til med tog eller bus, da der er direkte adgang til centret fra Frederikssund Station, og der er som nævnt også masser af parkeringspladser til besøgende, der kommer i bil.

Købekraften i området

Frederikssund Havn
Et udsnit af Frederikshavns havn

Den lokale købekraft i et område kan have indflydelse på din virksomheds omsætning og vækstpotentiale, derfor kan det være interessant at kende niveauet i det område, du overvejer at købe eller leje erhvervslokaler. Købekraften udvikler sig i disse år i Frederikssund, og ifølge en måling, foretaget af Danmarks Statistik indtager frederikssundernes disponible indkomst en pæn 33. plads (217.812 kroner (2014) om året), sammenlignet med de 97 øvrige danske kommuner – hvor 98 er det højeste – og ligger således i den pæne ende. Ifølge sammenligningen er indkomsten lavest på øerne, hvor beboerne på Langeland i mange år har haft landets laveste disponible indkomst og Gentofte den højeste. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. I opgørelsen over fordelingen af disponibel indkomst i landets kommuner inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark hele opgørelsesåret. Købekraften i Frederikssund er altså ligesom den gennemsnitlige disponible indkomst rigtig god, sammenlignet med landets øvrige kommuner. Huspriserne i et givent område er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har mellem hænderne, og i første kvartal af 2016, var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse (i postnummer 3600) 15.485 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på 2,76 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at der blev foretaget 48 hushandler i første kvartal 2016. Kvadratmeterprisen for ejerlejligheder i samme periode er 16.726, hvilket er et fald på 0,59 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Der er handlet ni (9) ejerlejligheder i første kvartal 2016.

Parkeringsmuligheder

 

Når du søger efter erhvervslokaler på Lokalebasen, får du altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringspladser og eller om der er mulighed for at tilkøbe parkeringspladser tæt på lejemålet. Alligevel kan det være relevant at vide lidt om parkeringsforholdene i den by, hvor erhvervslokalerne er placeret. I Frederikssund Kommune er parkeringsbestemmelser for hele kommunen fælles og i Frederikssund er der parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer. Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede parkeringsbåse, må parkering ikke ske uden for disse. Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer med videre må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i perioden fra klokken 19.00 til 07.00. På seks steder i kommunen kan større køretøjer parkeres, og man har indført parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer i byområder for at forbedre miljøet og trafiksikkerheden i boligområderne. Det er Frederikssund Kommune, der i samarbejde med politiet og Vejdirektoratet har vedtaget at indføre parkeringsbegrænsninger for lastbiler og andre tunge køretøjer. Parkeringsbegrænsningerne betyder, at man kun må parkere tunge køretøjer i byområder, hvor dette er angivet ved færdselstavler. Man kan parkere tunge køretøjer på Centervej og Smedetoften i særlige holdebaner. Der er 800 parkeringspladser ved shoppingcenteret Silleben, som tilbyder tre timers gratis parkering og der er ligeledes tre timers gratis parkering ved Nordsjællands Hospitals Frederikssundsafdeling på Frederikssundsvej 30. Dertil kommer, at Frederikssund Kommune, i samarbejde med DSB, i 2011 etablerede en ny parkeringsplads ved Frederikssund Station i forlængelse af den eksisterende parkeringsplads. Der er plads til 71 biler på parkeringsarealet.

Udvikling i området

Frederikssund Kommune gør klar til stormvejr
Lyserøde rør blev lagt ud ved stormen Ingrid i tilfælde at meget høj vandstand.

Frederikssund Kommune er Nordsjællands tredjestørste med omkring 45.000 indbyggere. Kommunen er tillige et væsentligt udviklingsområde i Region Hovedstaden med fortsat vækst i indbyggertal og fremdrift i erhvervslivet. Frederikssund er førende indenfor cleactechindustri og en levende handelsby med historie, charme og atmosfære. Der findes over 500 foreninger i Frederikssund Kommune, som spænder vidt fra erhvervsforeninger, musik og teater til forskellige sportsklubber. Kommunens kulturliv trives ligeledes og der afholdes hvert år masser af spændende arrangementer. Frederikssund har gode rammebetingelser og et dynamisk erhvervsmiljø, som ikke er opstået af sig selv, men sket i tværfagligt samarbejde mellem kommunen og lokale virksomheder, og rammerne for erhvervslivet er fortsat i fokus i Frederikssund. Som en væsentlig spiller i Hovedstadsregionens erhvervsliv arbejdes der aktivt på at forbedre erhvervslivets rammevilkår, hvor også infrastrukturen er et vigtigt fokusområde, som Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv har arbejdet sammen om at forbedre. Ikke mindst derfor var det glædeligt at få vedtaget beslutningen om en ny Fjordforbindelse i forbindelse med Trafikforliget i 2013. At arbejde for en velfungerende infrastruktur vil kontinuerligt fremme tiltrækning af videninstitutioner og virksomheder, hvilket er til byens og lokale erhvervsdrivendes fordel. Den grønne omstilling skal drive væksten og skabe nye arbejdspladser i Frederikssund Kommune. Gennem Gate 21 har kommunen indgået et samarbejde med i alt 51 partnere: 16 kommuner, 26 virksomheder, fire boligselskaber og fem videninstitutioner. Formålet er i fællesskab at udvikle energi- og ressourceeffektive løsninger, der kan skabe lokal vækst og samtidig gavne miljøet i Frederikssund og resten af regionen.

Industrien

Industri i Frederikssund
Læs mere om industrien i Frederikssund

Dansk Byggeri har endnu engang målt erhvervsvenligheden i de danske kommuner, og Frederikssund indtager en 10. Plads (ud af 98). Det er en pæn placering, der vidner om, at Frederikssund Kommune belønner virksomheder, der ligesom de cirka 60 Dansk Byggeri-medlemmer indenfor kommunegrænsen, vægter corporate responsibility højt og tager et betydeligt samfundsansvar blandt andet ved ansætte lærlinge. Det var i 2016 femte gang, at erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri gennemførte undersøgelsen af danske kommuners erhvervsvenlighed, og ifølge DB er en kommunal fremgang i undersøgelsen lig med mere vækst i kommunen. Der er således en direkte sammenhæng mellem erhvervsvenligheden og udviklingen i værditilvæksten per beskæftiget person i kommunen. Den store erhvervskonference, som blev afholdt i Slangerup i februar 2016, er et andet udtryk for kommunens ønske om samarbejde og dialog med erhvervslivet og undersøgelsen viser, at Frederikssund Kommune nu ligger markant bedre i kategorien ”dialogmøder” end i målingen foretaget i 2015. Hurtig sagsbehandling, ingen byggesagsgebyrer, lav dækningsafgift, direkte kontakt og en politisk vilje og bevågenhed er nogle af fordelene ved at drive virksomhed i Frederikssund. Siden efteråret 2015 har repræsentanter for detailhandlen og en række foreninger været engageret i et stort projekt igangsat af Teknisk Udvalg. Projektet handler om at understøtte detailhandlen og bylivet i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund. I august 2016 afholdtes en international konference i Frederikssund om erhvervssamarbejde med Kina, hvor knap 400 danske, europæiske og kinesiske repræsentanter fra erhvervsliv, myndigheder og uddannelsesinstitutioner mødtes for at afsøge nye samarbejdsmuligheder. Bag konferencen stod den europæiske forening for kinesiske eksperter i Danmark (ACED – Association of Chinese Experts in Denmark). Målgruppen for konferencen var erhvervsfolk, embedsfolk, iværksættere, forskere og studerende. Konferencen fokuserede på internationale investeringer, talenttiltrækning, design, fødevarer, uddannelse, kultur og turisme og vidner om den store erhvervsfokus i Frederikssund.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel Rådhuskroen i Frederikssund
Hotel Rådhuskroen i Frederikssund

Er dine kontorer beliggende i Frederikssund har du flere overnatningsmuligheder at vælge imellem, når kunder, projektmedarbejdere og andre gæster skal indkvarteres lokalt, i nærheden af dine kontorer, dog primært i kategorierne bed and breakfast, vandrehjem og privat indkvartering. Med undtagelse af Hotel Rådhuskroen, der ligger på Frederikssunds hovedgade, Østergade, skal man uden for Frederikssund for at finde hoteller, som fx det familiedrevne Skjalm Hvide Hotel i Slangerup, som ligger 6,4 kilometer fra Frederikssund. Hotellet har i alt 54 værelser, heraf to suiter og en ferielejlighed. Derudover har hotellet en restaurant samt selskabs- og konferencefaciliteter. Som gæst på Skjalm Hvide Hotel er man tæt på Frederikssund, hovedstadens seværdigheder og det øvrige Nordsjælland, og der er rig mulighed for at lade op eller lade sig friste af hotellets køkken med nordiske specialiteter. Hotellet er omgivet af cirka 10 golfbaner og kan tilbyde greenfee-rabat på flere af disse baner. Reserver fx hotelværelser til dine gæster i Frederikssund og omegn på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.