Introduktion til området

Kort over Holbæk
Kort over Holbæk

Holbæk omtales første gang i 1199 som en gård ved landsbyen Labæk. I 1231 blev gården skænket til Kong Valdemar Sejr, hvorefter der opførtes en kirke, et torv og et kloster. Byen har formentlig fået sine første købstadsprivilegier omkring 1286. Trods en omfattende brand kort efter etableringen blev byen genopbygget, og købstadsprivilegierne blev stadfæstet og udvidet flere gange i løbet af middelalderen. 1500-tallet og første halvdel af 1600-tallet bød på fremgang for Holbæk, som havde et frugtbart opland og derfor nød godt af især kornhandel. Flere af byens købmænd havde egne handelsskibe, og havnen blev anløbet af både tyske og hollandske skibe. Efter en økonomisk afmatning i 1700-tallet begyndte Holbæk igen at få fremgang i 1770erne, hvor kornhandelen igen havde gode konjunkturer. Navnlig i 1800-tallet havde byen en betydelig korneksport til England. I midten af 1800-tallet etableredes Holbæks første industrivirksomheder, og havnen blev kraftigt udvidet. Holbæk fik fast skibsforbindelse til København og jernbaneforbindelse til hovedstaden og Kalundborg i 1870erne. De nye transportmuligheder gav bedre muligheder for især fjordfiskeriet, ligesom industrialiseringen tog fart. I slutningen af 1800-tallet var et af de vigtigste områder tobaksindustrien, og der lå tre fabrikker i byen. Desuden var der et par jern- og metalstøberier og flere ølbryggerier, der også havde en betydning. Med åbningen af jernbanerne til Nykøbing og Høng-Tølløse omkring 1900 blev byen et trafikalt knudepunkt for oplandet, og med Munkholmbroen fra 1952 forbedredes forbindelsen mod øst til København. Broen betød desuden, at Holbæks opland blev udvidet til også at dække en del af Horns Herred. Især i 1960erne blev byen større både med nye boligkvarterer og erhvervsområder. Den største virksomhed i byen var omkring 1960 Holbæk Amts Andelssvineslagteri, som var et af landets største svineslagterier og beskæftigede cirka 150 medarbejdere.

Områdets historie

Holbæk Rådhus
Holbæk Rådhus

Holbæk omtales første gang i 1199 som en gård ved landsbyen Labæk. I 1231 blev gården skænket til Kong Valdemar Sejr, hvorefter der opførtes en kirke, et torv og et kloster. Byen har formentlig fået sine første købstadsprivilegier omkring 1286. Trods en omfattende brand kort efter etableringen blev byen genopbygget, og købstadsprivilegierne blev stadfæstet og udvidet flere gange i løbet af middelalderen. 1500-tallet og første halvdel af 1600-tallet bød på fremgang for Holbæk, som havde et frugtbart opland og derfor nød godt af især kornhandel. Flere af byens købmænd havde egne handelsskibe, og havnen blev anløbet af både tyske og hollandske skibe. Efter en økonomisk afmatning i 1700-tallet begyndte Holbæk igen at få fremgang i 1770erne, hvor kornhandelen igen havde gode konjunkturer. Navnlig i 1800-tallet havde byen en betydelig korneksport til England. I midten af 1800-tallet etableredes Holbæks første industrivirksomheder, og havnen blev kraftigt udvidet. Holbæk fik fast skibsforbindelse til København og jernbaneforbindelse til hovedstaden og Kalundborg i 1870erne. De nye transportmuligheder gav bedre muligheder for især fjordfiskeriet, ligesom industrialiseringen tog fart. I slutningen af 1800-tallet var et af de vigtigste områder tobaksindustrien, og der lå tre fabrikker i byen. Desuden var der et par jern- og metalstøberier og flere ølbryggerier, der også havde en betydning. Med åbningen af jernbanerne til Nykøbing og Høng-Tølløse omkring 1900 blev byen et trafikalt knudepunkt for oplandet, og med Munkholmbroen fra 1952 forbedredes forbindelsen mod øst til København. Broen betød desuden, at Holbæks opland blev udvidet til også at dække en del af Horns Herred. Især i 1960erne blev byen større både med nye boligkvarterer og erhvervsområder. Den største virksomhed i byen var omkring 1960 Holbæk Amts Andelssvineslagteri, som var et af landets største svineslagterier og beskæftigede cirka 150 medarbejdere.

Områdets infrastruktur

Holbæk Togstaion
Holbæk Togstaion / Wikipedia

Holbæk Kommune er placeret centralt på Sjælland og ligger, takket være en veludbygget infrastruktur, tæt på Købenavn, Roskilde og Kalundborg. Holbæk har tre jernbaneforbindelser, herunder Nordvestbanen mod Roskilde og København og Kalundborg (betjent af DSB), Odsherredsbanen og Tølløsebanen (betjent af Lokaltog). Holbæk ligger for enden af Holbækmotorvejen (afkørsel 18, 19 og 20). Motorvejen blev i 2006 udvidet, således at den i dag strækker sig syd om byen og ender i den vestlige forstad Tuse (afkørsel 20: Holbæk V), hvor den tidligere sluttede ved Holbæk Mega Center. Fra Tuse Nord er der bygget en ny to- plus ensporet motortrafikvej til nord for Vig, hvor den kobles sammen med resten af motortrafikvejen fra Lumsås. Ved Roskilde er Holbækmotorvejen blevet udvidet til tre spor for at afhjælpe de tidligere problemer med kødannelser. Holbæk har ikke nogen lufthavn, men der findes Holbæk Flyveplads. Holbæk Kommune har altså gode trafikale forbindelser til både København og Roskilde via motorvej og tog, hvorfor mange af kommunens borgere finder det nemt at pendle til og fra arbejde i en af de nærliggende kommuner. Byens opland findes primært i Odsherred, hvortil der også føres en jernbane, Odsherredsbanen, med endestationer i Holbæk og Nykøbing Sjælland. Indtil begyndelsen af 1960erne var Holbæks udstrækning syd for jernbanen stærkt begrænset, men udvidelsen af butiksliv, boliger og erhverv har betydet, at Holbæk i dag også strækker sig over de sydlige marker.

Erhvervs- og forretningsliv

Mega Center Holbæk
Shopping centeret Mega Center i Holbæk / Wikipedia

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Holbæk, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens image. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller butikslokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Holbæk på Lokalebasen, fx på Slotsvolden og L.C. Worsøesvej.

 

Holbæk er en by med et stort og bredt butiksliv. Byen, der har 700+ år å bagen, er en moderne handelsby med rig mulighed for at foretage gode indkøb. I bymidten ligger der tre store handelsgader, hvoraf Ahlgade er den ene, som løber hele vejen gennem byen med cafeer og spisesteder som perler på en snor samt et utal af mærkevare- og specialforretninger. I Nygade, Holbæks lille gågade, der munder ud i Ahlgade, ligger det lokale bryghus, flere restauranter, et bibliotek og flere specialbutikker. Smedelundsgade er en stor, farverigt sammensat gade med dagligvarebutikker med danske såvel som udenlandske fødevarer i særklasse. I de små tilstødende gader finder man flere specialbutikker og diverse gallerier, som også er et besøg værd. Holbæk Byforum arbejder for et højt aktivitetsniveau i bymidten og for løbende at udvikle Holbæk som en attraktiv handelsby. Med hensigten om, at borgere og besøgende får en enestående oplevelse, gennemfører Holbæk Byforum hvert år en lang række aktiviteter og events i Holbæk midtby. Størstedelen af Holbæks specialbutikker ligger i strøggaderne i byens centrum side om side med mange hyggelige cafeer og restauranter. I Holbæk midtby er der tilbagevendende aktiviteter som markeder, koncerter, natløb, aftensalg, Black Friday og meget andet. Så er dine kontorer beliggende her i byen, så har du rigtig gode indkøbsmuligheder, ikke mindst i Holbæk Mega Center, som er Holbæks store shopping-område, hvor du finder alle de store butikker som Bauhaus, Jysk, og Skousen. Alle butikkerne ligger centralt, og det er nemt at komme hertil, uanset om du kommer i bil eller i bus. Og der er gratis parkering og også mulighed for at få stillet sulten.

Købekraften i området

Holbæk kyst
Holbæk kyst set fra Havet / Shutterstock

Står valget på butikslokaler i Holbæk, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Holbæk relevant. Og købekraften i Holbæk er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 57. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Holbæk Kommune 206.536 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Holbæk Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Holbæk i 2016 placering som nummer 44, hvor kommunen i 2015 indtog 10. pladsen, og altså er gået en del pladser tilbage. Huspriserne i Holbæk er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Holbæk og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I tredje kvartal 2016 er der handlet 33 fritidshuse i Holbæk til en kvadratmeterpris på 8.592 kroner, hvilket er et fald på -7,24 procent i forhold til andet kvartal 2016. Der er handlet 11 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 20.302 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +7,46 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 13.935 kroner per kvadratmeter, en stigning på +0,87 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 59 parcel- og rækkehuse i Holbæk Kommune.

Parkeringsmuligheder

Med butikslokale(r) i Holbæk kan det, uanset om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dine butikslokaler eller ej, være interessant at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen, og der er gode parkeringsmuligheder i Holbæk i midtbyen, nabobyerne og i industrikvartererne. I Holbæk Kommune er der forskellige tidsbegrænsninger for parkering. Der er reserveret pladser til lastbiler og tunge køretøjer i næsten alle kommunens byer og inden for tættere bebygget område. Det betyder, at inden for byzoneskiltene må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende. Kommunen kan dog tillade parkering på fortov med to hjul, men i så fald skal det fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning. Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med en tilladt totalvægt op til 3.500 kilo standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, før det anses for at være parkeret, og der eventuelt kan udstedes en parkeringsafgift. Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem (5) meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane. Indfører kommunen mere lempelige generelle regler for parkering, udsteder kommunen en parkeringsbekendtgørelse, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. Private virksomheder kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund, og skal gøre opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Udover at kræve betaling for parkering kan private virksomheder også kræve ekstra betaling, hvis du fx ikke har stillet p-skiven eller har parkeret bilen uhensigtsmæssigt.

Udvikling i området

Holbæk Sportsby
Holbæk Sportsby / Illustration: Morten C. Henriksen / Kullegaard

Udviklingen i Holbæk har i de seneste år bevæget sig fra industri til erhverv, hvorfor blandt andet den tidligere industrihavn er blevet revet ned til fordel for et stort etagebyggeri med lejligheder og den tidligere kasernegrund og andre områder er inddraget til bebyggelse. Dette skal ses som en langsigtet strategi for at styrke butikslivet ved at tiltrække flere virksomheder og indbyggere til kommunen. 587 borgere valgte i første halvår af 2015 at flyttede til Holbæk Kommune, og det betyder, at Holbæk er sjællandsmester i disciplinen befolkningsvækst skarpt efterfulgt af Roskilde. Det går godt i Holbæk. I de første to kvartaler af 2015 har kommunen samlet set haft en fremgang på knap 600 borgere, hvilket er en markant fremgang ift. samme periode sidste år, som bød på plus 12 nye indbyggere. Sportsbyen er et af de planlagte projekter, som vil bidrage til at hele området bliver en invitation til fysisk aktivitet, uanset om man er til løbeture, streetbasket, svømning eller gåture. Holbæk Sportsby bliver idræt og sundhed på nye måder for alle målgrupper og på et helt nyt og spændende område, der på længere sigt skal udvikle sig til en ny bydel, og således indgår i kommunens overordnede udviklingsplan. Sportsbyen forventes at stå færdig i slutningen af 2018. I lokalplanen indgår desuden opførelsen af Holbæk HavneBy, som bliver centralt placeret på Holbæk Havn. Det bliver et område med et maritimt udtryk med plads til leje-, ejer- og ferieboliger, spændende indkøbsmuligheder, herunder dagligvare- og specialbutikker, restauranter, et food market og meget mere. Med udgangspunkt i det gamle havneområde har det lokale arkitektfirma Kullegaard designet Holbæk HavneBy og søgt inspiration i de værdier, som er tilknyttet området. Havnebyen skal skabe mere liv på havnen og binde området tættere sammen med bymidten. Der bygges leje-, ejer- og ferieboliger, dagligvare- og specialforretninger, restauranter, åbne rekreative rum og levende værksteder. Havnebyen får et areal på 9.500 kvadratmeter. Der er i det hele tage gang i udviklingen i Holbæk.

Industrien

Find dit butikslokale i Holbæk på Lokalebasen.dk / Shutterstock

Er dine butikslokaler beliggende i Holbæk, kan det give gode mening at deltage aktivt i det lokale erhvervsliv. Og Holbæk har et stærkt foreningsliv, som henvender til butiksindehavere og virksomheder, herunder handelsstandsforeningen Holbæk Byforum og erhvervsnetværket Holbæk Erhvervsforum, som blev stiftet i 1996 af de fire tidligere kommuner Jernløse, Svinninge, Tølløse og Holbæk sammen med 89 virksomheder under navnet Holbæk Regionens Erhvervsråd, og havde med udgangen af 2016 cirka 510 medlemsvirksomheder. I forbindelse med kommunesammenlægningerne blev tidligere Tornved Kommune også en del af erhvervsfællesskabet. Fra starten af 2012 overtog Holbæk Regionens Erhvervsråd driften af Holbæk Turistforening, og skiftede ved denne lejlighed navn til Holbæk Erhvervsforum og i januar 2011 åbnede Holbæk Kommune i samarbejde med Væksthus Sjælland regionens største Vækstfabrik, og Holbæk Erhvervsforum flyttede ind og påtog sig projektledelsen samt opgaven med at tiltrække vækstiværksættere. Væksthus Sjælland er et andet sted, der er god hjælp at hente. Holbæk Kommune er organiseret i fem kerneområder, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med det lokale butiksliv, borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige. De fem kerneområder gør op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Ved at fokusere på kerneopgaven ønsker kommunen at være en stærk medspiller, som sammen med butiksindehavere, borgere og virksomheder skaber udvikling og innovation, hvor alle arbejder for at udvikle Holdbæk som kommune. De fem områder og den fælles kerneopgave er Aktiv Hele Livet, Alle Kan Bidrage, Uddannelse til Alle Unge, Læring og Trivsel samt Vækst og Bæredygtighed. Den sjette kerneopgave er Fællesskab. De fem områder og den sjette kerneopgave bliver understøttet af tre tværgående stabe, som består af Strategi og Udvikling, Økonomi og Effekt og Koncernservice, ligesom Kultur og Socialtilsyn Øst er med til at løfte opgaverne, der også er med til at styrke betingelserne for at drive virksomhed i Holbæk Kommune.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel eller Hostel i Holbæk
Holbæk har fristende overnettalsesmuligheder / Shutterstock

Holbæk frister med enestående naturperler, et levende teater-, musik- og biografliv, hyggeligt cafemiljø, gode shoppingmuligheder, museer og gastronomi i topklasse. Byen har flere bed & breakfasts, campingpladser og hoteller tæt på den smukke Isefjord, så med butikslokaler her i byen har du mange valgmuligheder, hvis der opstår behov for at indkvartere gæster i kommunen. Hotel Sidesporet, som tidligere var kendt under navnet Holbæk Vandrerhjem, er et hyggeligt hotel i midten af Holbæk by med udsigt til Holbæk Fjord. Alle 26 værelser er udstyret med fladskærms-tv og mulighed for gratis internet. Køkkenet åbner for frokost dagligt i tidsrummet 12.00-15.00, og for aftensmad mellem klokken 17.00 og 21.00 Hotel Strandparken (under ombygning december 2016) ligger i naturskønne omgivelser i den ni tønder land store naturpark, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Fra Hotel Strandparken kan man foretage en række dejlige ture i det skønne Odsherred, som er berømt for sine fine, hvide badestrande, hvor der er rig mulighed for at bade. Hotellet har 33 værelser, der har udsigt til skov eller strand samt velindrettede mødelokaler fra fem til 250 personer. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Holbæk til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.