Introduktion til området

Holbæk, skilt
Holbæk skilt / Shutterstock

Holbæk Kommune, som tilhører Region Sjælland, blev dannet efter kommunalreformen 2007 og består i dag  af de tidligere kommuner Holbæk, Svinninge, Jernløse, Tølløse og Tornved og dækker et areal på 578,70 kvadratmeter. Holbæk er hovedby i kommunen og en fjordby beliggende på Nordvestsjælland cirka 60 kilometer fra København. Med sine 27.579 (2016) indbyggere er Holbæk Nordvestsjællands største by. Skove, strand, fjorden, søer og åer er med til, at Holbæk Kommune ligger midt i den dejligste natur, som indbyder til spændende aktiviteter. Skovene i kommunen er velbesøgte, og de udgør en stor værdi for friluftslivet. Blandt andet til løbe-, gå- og cykelture ad de anlagte ruter og stier, hvor rådyrene går frit, og årstidernes skifte kan opleves fra førsteparket. Er du mere til fiskeri, sejlsport eller oplevelser ved strand og vand, holder flere foreninger til ved fjorden, hvor der blandt andet kan dyrkes havkajak og surfing. Der er tre badestrande i kommunen alle med blåt flag, og i fjordlandet ved Holbæk kan man tanke ny energi. Området frister med enestående naturperler, et sprudlende teater-, musik- og biografliv, hyggeligt cafemiljø, masser af shoppingmuligheder, levende museer, aktiviteter og god gastronom. Her ligger desuden en perlerække af skønne hoteller, bed and breakfasts og campingpladser med overnatningsmuligheder tæt på den smukke Isefjord. Så vælger du erhvervslokaler beliggende i Holbæk er det oplagt at tage en tur rundt i de sjællandske alper ved denne store istidsø, der blev dannet for 15.000 år siden, med start ved Maglesø Traktørsted. Her kan du opleve istidslandskabet med et varieret fugleliv, frodig plantevækst, masser af træsorter samt forskellige fiskearter i den klare sø og den uspolerede idyl på Orø, som du kommer til med en af de to færger til den naturskønne ø med de mange trampestier, der er anlagt på hele øen. Her kan man også studere Orøs mange ynglende strand- og vadefugle.

Områdets historie

Kort over Holbæk
Kort over Holbæk

Holbæks historie har været præget af, at det alle dage har været en populær tilflytterby, og indbyggertallet i Holbæk har således været støt stigende i flere årtier, hvilket til dels skyldes udflytning fra København og omegn. Befolkningen er steget fra 19.485 i 1970 til 27.579 i 2016. Desuden betyder de gode trafikale forbindelser til København, at en stor del af indbyggerne i Holbæk er pendlere til hele hovedstadsområdet. Denne tendens tog især form efter anlæggelsen af Vestmotorvejen i 1970erne. Det store andelsslagteri i byen blev nedlagt i 1988, hvilket også fik betydning for erhvervsfordelingen i Holbæk, hvor en forholdsvis stor procentdel af befolkningen er beskæftiget inden for service og administration, hvilket også kan forklares ved, at Holbæk er kommunecenter – også efter strukturreformen af 2007 – har et sygehus og er rig på uddannelsesinstitutioner, fx seminarium og tekniske skoler. Holbæk omtales første gang i 1199 som en gård ved landsbyen Labæk. I 1231 blev gården skænket til Kong Valdemar Sejr, hvorefter der opførtes en kirke, et torv og et kloster. Byen har formentlig fået sine første købstadsprivilegier omkring 1286. Trods en omfattende brand kort efter etableringen blev byen genopbygget, og købstadsprivilegierne blev stadfæstet og udvidet flere gange i løbet af middelalderen. 1500-tallet og første halvdel af 1600-tallet bød på fremgang for Holbæk, som havde et frugtbart opland og derfor nød godt af især kornhandel. Flere af byens købmænd havde egne handelsskibe, og havnen blev anløbet af både tyske og hollandske skibe. Efter en økonomisk afmatning i 1700-tallet begyndte Holbæk igen at få fremgang i 1770erne, hvor kornhandelen igen havde gode konjunkturer. Navnlig i 1800-tallet havde byen en betydelig korneksport til England. I midten af 1800-tallet etableredes Holbæks første industrivirksomheder, og havnen blev kraftigt udvidet. Holbæk fik fast skibsforbindelse til København og jernbaneforbindelse til hovedstaden og Kalundborg i 1870erne. De nye transportmuligheder gav bedre muligheder for især fjordfiskeriet, ligesom industrialiseringen tog fart. I slutningen af 1800-tallet var et af de vigtigste områder tobaksindustrien, og der lå tre fabrikker i byen. Desuden var der et par jern- og metalstøberier og flere ølbryggerier, der også fik betydning for udviklingen i Holbæk.

Områdets infrastruktur

Kort over Holbæk motorvej
Kort over Holbæk og omliggende motorveje / Shutterstock

Holbæks trafikstruktur er veludviklet. De overordnede indfaldsveje fordeler sig fra alle de mulige ankomstretninger rundt om byen fra Kalundborgvej i vest, over Valdemar Sejrs vej og Roskildevej til Munkholmvej i øst. Indfaldsvejene krydser ind mod bymidten fire ringgader, der ligger som årringene i et træ, fra centrum og ud. Stationen ligger lige for enden af gågaden Nygade. Færdsel i bymidten, inden for den indre ringgade, er i høj grad præget af biltrafikken, hvorfor byrådet arbejder for en fredeliggørelse af bymidten, så færdsel inden for den indre ringgade i højere grad sker på de bløde trafikanters præmisser. Strategien er den, at der etableres parkeringspladser i tilknytning til ankomstpunkterne ved den indre ringgade, hvor biler kan parkeres, og bymidten herfra besøges til fods.  Siden 1980erne har Holbæk været en af de hurtigst voksende større byer i Danmark, og byen var blandt de fem hurtigst voksende i 00erne. I Holbæk Kommune er de – som de selv siger – helt almindelige, og så holder de af hverdagen. Holbæk har en veludbygget infrastruktur med en effektiv kollektiv trafik og lavere huspriser, og så tilbyder kommunen har en bred vifte af kulturtilbud, og har fokus på løbende at forny sig. Holbæk by har mere end 700 år på bagen, men er samtidig en moderne købstad med rig mulighed for at foretage gode indkøb. Der ligger tre handelsgader i byen, herunder Ahlgade, der løber hele vejen gennem byen med cafeer og spisesteder som perler på en snor samt et stort antal mærkevare- og specialforretninger. Nygade er byens lille gågade, som munder ud i Ahlgade. Her finder man det det lokale bryghus, flere restauranter, biblioteket og flere specialbutikker. Smedelandsgade er en farverigt sammensat gade med dagligvarebutikker, der byder på danske og udenlandske fødevarer i særklasse, hvortil man nemt kommer til fods, på cykel eller med en af bybusserne.

Erhvervs- og forretningsliv

Mega Center Holbæk
Mega Center i holbæk / Wikipedia

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Holbæk et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Holbæk Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Holbæk er hovedsageligt koncentreret omkring byens erhvervsområder (fx på L.C. Worsøesvej, i Nygade og på Stenhusvej). Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Holbæk.

Med erhvervslokaler i Holbæk har du mange gode indkøbsmuligheder tæt på. Størstedelen af Holbæks specialbutikker ligger i strøggaderne i byens centrum side om side med mange hyggelige cafeer og restauranter. I Holbæk midtby er der tilbagevendende aktiviteter som markeder, koncerter, natløb, aftensalg, Black Friday, biler i Ahlgade og meget andet. Holbæk Mega Center er Holbæks store shopping område, hvor du kan finde alle de store, og kendte butikker som Bauhaus, Jysk, og Skousen. Alle butikkerne ligger centralt og det er nemt at komme hertil, uanset om du kommer i bil eller i bus. Der er altid gratis parkering, og du har også mulighed for at få stillet sulten. Holbæk by er mere end 700 år gammel, men samtidig en moderne købstad, der byder på rig mulighed for at foretage gode indkøb. I bymidten finder man tre store handelsgader. Eksempelvis Ahlgade, der løber hele vejen gennem byen med cafeer og spisesteder som perler på en snor samt et utal af mærkevare- og specialforretninger. I Nygade, Holbæks lille gågade, der munder ud i Ahlgade, finder man det lokale bryg- hus, restauranter, bibliotek og specialbutikker med videre. Smedelundsgade er en stor, farverigt sammensat gade med dagligvarebutikker med danske såvel som udenlandske fødevarer i særklasse. I de små tilstødende sidegader finder man flere specialbutikker og diverse gallerier, som også er et besøg værd. Holbæk Byforum arbejder for et højt aktivitetsniveau i bymidten – og for kontinuerligt at udvikle Holbæk som en attraktiv handelsby. Med fokus på at borgere og besøgende får en ekstraordinær oplevelse gennemfører Holbæk Byforum hvert år en lang række aktiviteter og events i Holbæk midtby. Størstedelen af Holbæks specialbutikker ligger i strøggaderne i byens centrum side om side med mange hyggelige cafeer og restauranter.

Købekraften i området

Holbæk havnefront
Holbæk havnefront / Wikipedia

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Holbæk er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i postnummer 4300. Købekraften i Holbæk er udmærket, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 57. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Holbæk Kommune 206.536 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Herning Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Holbæk en samlet placering som nummer 44, hvor kommunen i 2015 opnåede en tiendeplads – altså en tilbagegang på 34 pladser i Holbæks erhvervsvenlighed. Huspriserne i Holbæk er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Holbæk og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I tredje kvartal 2016 er der handlet 33 fritidshuse i Holbæk til en kvadratmeterpris på 8.592 kroner, hvilket er et fald på -7,24 procent i forhold til andet kvartal 2016. Og der er handlet 11 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 20.302 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +7,46 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 13.935 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på -0,87 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 78 parcel- og rækkehuse i Holbæk Kommune.

Parkeringsmuligheder

Er dine erhvervslokaler beliggende i Holbæk kan det, uanset om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dine erhvervslokaler eller ej, være interessant at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen, og der er gode parkeringsmuligheder i Holbæk i midtbyen, nabobyerne og i industrikvartererne. I Holbæk Kommune er der forskellige tidsbegrænsninger for parkering. Der er reserveret pladser til lastbiler og tunge køretøjer i næsten alle kommunens byer og inden for tættere bebygget område. Det betyder, at inden for byzoneskiltene må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende. Kommunen kan dog tillade parkering på fortov med to hjul, men i så fald skal det fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning. Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med en tilladt totalvægt op til 3.500 kilo standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, før det anses for at være parkeret, og der eventuelt kan udstedes en parkeringsafgift. Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem (5) meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane. Indfører kommunen mere lempelige generelle regler for parkering, udsteder kommunen en parkeringsbekendtgørelse, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. Private virksomheder kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund, og skal gøre opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Udover at kræve betaling for parkering kan private virksomheder også kræve ekstra betaling, hvis du fx ikke har stillet p-skiven eller har parkeret bilen uhensigtsmæssigt.

Udvikling i området

Stort buktikslokale Lokalebasen
Stort buktikslokale på L. C. Worsøesvej

Holbæk Kommune har en stående invitation til det lokale erhvervsliv omkring vækst og udvikling i kommunen. Et afgørende omdrejningspunkt for fremtiden for Holbæk Kommune er, hvordan der skabes vækst og udvikling. Det handler om at skabe de bedste muligheder og potentialer for fremtidens detailhandel og virksomheder med erhvervslokaler her i byen, så Holbæk forbliver en dynamisk og pulserende kommune at bo og leve i til gavn for erhvervsliv og indbyggere. Driver du din virksomhed fra kontorer i Holbæk, kan du sammen med kommunens borgerne se frem til et nyt svømme-, idræts- og sundhedscenter med et væld af muligheder for virksomheder, foreninger og motionister. Sportsbyen er planlagt, så aktiviteterne så vidt muligt er synlige for hinanden. Hele området vil være en stor invitation til fysisk aktivitet, uanset om man er til løbeture, streetbasket, svømning eller gåture. Holbæk Sportsby bliver idræt og sundhed på nye måder for alle målgrupper og på et helt nyt og spændende område, der på længere sigt skal udvikle sig til en ny bydel, og således indgår i kommunens overordnede udviklingsplan. Efter planen skal Sportsbyen stå færdig i slutningen af 2018. I lokalplanen indgår desuden opførelsen af Holbæk HavneBy, som bliver centralt placeret på Holbæk Havn. Det bliver et område med et maritimt udtryk med plads til leje-, ejer- og ferieboliger, spændende indkøbsmuligheder, herunder dagligvare- og specialbutikker, restauranter, et food market og meget mere. Med udgangspunkt i det gamle havneområde har det lokale arkitektfirma Kullegaard designet Holbæk HavneBy og søgt inspiration i de værdier, som er tilknyttet området. Havnebyen skal skabe mere liv på havnen og binde området tættere sammen med bymidten. Der bygges leje-, ejer- og ferieboliger, dagligvare- og specialforretninger, restauranter, åbne rekreative rum og levende værksteder. Havnebyen får et areal på 9.500 kvadratmeter.

Industrien

Holbæk set fra havet
Holbæk set fra havet / Shutterstock

Vælger du erhvervslokaler beliggende i Holbæk, kan det være relevant at vide, at der er god hjælp at hente hos Erhvervsforum Holbæk som ny virksomhed i byen. Her er det Task Force Holbæk, der byder velkommen og hjælper nye virksomheder på vej. I et tæt samarbejde mellem kommune, Erhvervsforum og erhvervsliv skaber og styrker du din virksomheds lokale forankring, ligesom et samarbejde med Greater Copenhagen byder på muligheder, der strækker sig ud over landegrænsen. Erhvervsforum arbejder i øvrigt sammen med Copenhagen Capacity om at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og investeringer i Holbæk Kommune. Copenhagen Capacity markedsfører Greater Copenhagen i udlandet og bistår Holbæk med at yde erhvervsservice til udenlandske virksomheder. Copenhagen Capacity hjælper blandt andet udenlandske virksomheder med at finde relevante investeringsprojekter og forretningsmuligheder i Greater Copenhagens kommuner, herunder Holbæk. Her kan udenlandske virksomheder få hjælp til etablering i Holbæk og fx få rådgivning om markedsforhold og selskabsstruktur. De er også med til at tiltrække højtuddannede specialister fra udlandet til virksomheder, der ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft her i landet. Siden 2010 har der fra kommunalt hold været fokus på vækst og en vedholdende satsning på dialog og samarbejde med kommunens virksomheder. Det har ført til forbedrede lokale rammevilkår både for etablerede virksomheder og for iværksættere, hvilket følgende 10 tiltag er konkrete eksempler på: 1) Etablering af regionens største vækstfabrik. 2) Afskaffelse af dækningsafgiften som led i partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune, 3) Holbæk Erhvervsforum, DI og LO/3F. 4) Etablering af ”Én indgang til kommunen” for erhvervslivet, 5) Nedbringelse af sagsbehandlingstiden til blot seks dage, 6) Afskaffelse af byggesagsgebyrer, 7) Hurtigere lokalplanlægning, 8) Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og Dansk Erhverv om øget fokus på uddannelsesmulighederne, 9) Oprettelse af rekrutteringsservice i Arbejdsmarkedscentret, informationsmøder om mulighederne i de kommunale udbud for det lokale erhvervsliv og 10) Omorganisering af turismeindsatsen og fokus på vækst via events. Vil du vide mere om mulighederne for at drive virksomhed fra erhvervslokaler i Holbæk, er der masser af hjælp at få.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel Standparken i Holbæk
Hotel Standparken i Holbæk / Wikipedia

Er dine erhvervslokaler beliggende i Holbæk, har du adgang til gode overnatningsmuligheder. Foruden rigtig mange udmærkede hoteller er der flere bed and breakfasts i og omkring byen, deriblandt Sneppegården, som ligger i Hvalsø, og er en firelænget bondegård fra 1850. En af længerne har to møblerede dobbeltværelser hver på cirka 30 kvadratmeter med køkkenfaciliteter, tv og egen indgang samt badeværelse. Morgenmad kan indtages i jagtstuen. Gårdens 27 tønder land ligger naturskønt i kuperet terræn ved skove, søer og moseområder, der overalt er omgivet af Margueritruten. En anden mulighed er Farmens Bed & Breakfast: http://www.maglesø.dk/overnatning/bed-breakfast.aspx. Bo naturskønt midt i det fine midtsjællandske landskab med mulighed for gåture og udfordrende cykelture i det fredede område. Nyd stilheden på terrassen ved lysthuset eller tag en lille sejltur i kanoen på søen, hvor gæster frit kan fiske efter karusser, gedder, skaller og andre ferskvandsfisk. Farmen er indrettet på førstesalen i det gamle stuehus og har to dobbeltværelser samt bad og toilet. Morgenmaden indtages i gårdcafeen som ligger i den gamle kalvestald. Her findes også et showroom med fransk og skandinavisk genbrug. På gården er der desuden en lille besætning af geder, får og grise. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Holbæk og omegn til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.