Introduktion til området

Holbæks flag
Holbæks kommune flag

I Holbæk Kommune er de helt almindelige. Her sætter man pris på hverdagen og på, at der er plads og luft til, at hele familien kan folde sig ud. Når børnene selv kan cykle hjem fra skole, når indkøb er ligetil og tæt på, og når der er tid til at være sammen med dem, der betyder mest. Det er der mange, der sætter pris på, og i de seneste år har Holbæk budt mange tilflyttere velkommen. Både i Holbæk by og mange af de mindre lokalområder, og Holbæk Kommune har i dag 70.000+ borgere. Befolkningsfremgangen undrer ikke indbyggerne i Holbæk for i Holbæk Kommune finder man gode boliger, der er til at betale for en helt almindelig løn, og det er nemt at komme til både København og Kalundborg. Området har også en smuk natur og en bred vifte af kulturoplevelser. Et stærkt erhvervsliv og engagerede kulturaktører giver sammen med foreninger og frivillige en energi, som har præget og som fremadrettet vil præge Holbæk Kommune. Hver for sig og sammen skabe virksomheder, kommune og borgere spændende aktiviteter og udvikler nye tiltag og projekter. Og selv om holbækkerne mener, at de er helt almindelige, så brænder de for at skabe enestående og innovative oplevelser. Det er attraktivt for virksomheder at etablere kontorer, hvor der sker noget, og hvor der er vækst. Og det er der i Holbæk Kommune. Der er også rum til, at man kan udleve sine drømme, uanset om det gælder køkkenhaven, cykling eller ridning i skoven eller noget helt tredje. Holbæk Kommune ligger centralt på Sjælland og ligger – takket være en veludbygget infrastruktur – tæt på Købenavn, Roskilde og Kalundborg. Holbæk er en fjordby på Nordvestsjælland cirka 60 kilometer fra København. Med sine 27.579 (2016) indbyggere er Holbæk Nordvestsjællands største by. Byen er desuden hovedby i Holbæk Kommune og tilhører Region Sjælland.

Områdets historie

Kort over Holbæk
Gammel kort over Holbæk / Wikipedia

Holbæk menes at være opstået af to små byer, der lå ved og havde navn efter de to bække Holbæk og Labæk, den første vest, den anden øst for det bakkedrag, hvorpå by senere kom til. Labæk skal oprindeligt have været den vigtigste, men efterhånden ’smeltede’ den sammen med den anden, Holbæk, hvor der var blevet opført en større gård og senere et befæstet slot. Holbæk omtales første gang i 1199 som en gård ved landsbyen Labæk. I 1231 blev gården skænket til Kong Valdemar Sejr, hvorefter der opførtes en bebyggelse med kirke, torv og et kloster. Byen har formentlig fået sine første købstadsprivilegier omkring 1286. Trods en omfattende brand kort efter blev byen genopbygget, og købstadsprivilegierne stadfæstet. Herefter blev byen flere gange udvidet i løbet af middelalderen. I 1500-tallet og første halvdel af 1600-tallet var der stor fremgang i Holbæk. Byen havde et frugtbart opland og nød derfor godt af især kornhandel. Flere af byens købmænd havde egne handelsskibe, og havnen blev anløbet af både tyske og hollandske skibe. Efter en økonomisk afmatning i 1700-tallet begyndte Holbæk igen at få fremgang i 1770erne, hvor kornhandelen igen oplevede gode konjunkturer. Navnlig i 1800-tallet havde Holbæk en betydelig korneksport til England. I midten af 1800-tallet etablerede de første industrivirksomheder i Holbæk, og havnen blev kraftigt udvidet. Holbæk fik fast skibsforbindelse til København og jernbaneforbindelse til hovedstaden og Kalundborg i 1870erne. De nye transportveje gav bedre muligheder for især fjordfiskeriet, ligesom industrialiseringen for alvor tog fart.

Områdets infrastruktur

Vandtårn i Holbæk
Vandtårn i Holbæk / Wikipedia

Holbæk Kommune har gode trafikale forbindelser til både København og Roskilde via motorvej og tog, hvorfor mange af kommunens borgere nemt pendler til og fra arbejde i en af de nærliggende kommuner. Indtil begyndelsen af 1960erne var Holbæks udstrækning syd for jernbanen stærkt begrænset, men ekspansion af både boliger og erhverv har strakt byen over de sydlige marker. Siden 1980erne har Holbæk været en af de hurtigst voksende større byer i Danmark, og byen var blandt de fem hurtigst voksende i 00erne. I Holbæk Kommune er de – som de selv siger – helt almindelige, og så holder de af hverdagen og de gode muligheder, som kommunen kan tilbyde, herunder en veludbygget og effektiv infrastruktur, og så gør det ikke noget, at huspriserne er omkring en tredjedel af, hvad de er i hovedstaden, og at kommunen har en bred vifte af kulturtilbud, og fokus på løbende at forny sig. I Holbæk Kommune er de regionale buslinjer 420, 490, 520, 540, 555 og 560 og i Holbæk by dækkes bustrafikken af tre buslinjer, hvor den ene er en A-bus. Rute 501A er et enkelt og overskueligt bybussystem, der kører dagligt og hele dagen. A-bussen dækker cirka to tredjedel af byens boliger. Den kører så ofte, at du bare stille dig op ved stoppestedet, for bussen kommer lige om lidt. Du kan kende A-bussen på den røde markering på busserne. Det er trafikselskabet Movia har ansvaret for driften af busruterne i kommunen. Tilrettelæggelsen af kørslen koordineres i et samarbejde mellem Movia og Holbæk Kommune. På DOT – Din Offentlige Transport, kan du se køreplaner for bus, tog metro og lokaltog.

Erhvervs- og forretningsliv

Ahlgade i Holbæk
Butiksgaden Ahlgade i Holbæk

Holbæk by er mere end 700 år gammel, men samtidig en moderne købstad med rig mulighed for at foretage gode indkøb. I bymidten ligger der tre store handelsgader, hvoraf Ahlgade er den ene, som løber hele vejen gennem byen med cafeer og spisesteder som perler på en snor samt et utal af mærkevare- og specialforretninger. I Nygade, Holbæks lille gågade, der munder ud i Ahlgade, ligger det lokale bryghus, flere restauranter, et bibliotek og flere specialbutikker. Smedelundsgade er en stor, farverigt sammensat gade med dagligvarebutikker med danske såvel som udenlandske fødevarer i særklasse. I de små tilstødende gader finder man flere specialbutikker og diverse gallerier, som også er et besøg værd. Holbæk Byforum arbejder for et højt aktivitetsniveau i bymidten og for løbende at udvikle Holbæk som en attraktiv handelsby. Med hensigten om, at borgere og besøgende får en enestående oplevelse, gennemfører Holbæk Byforum hvert år en lang række aktiviteter og events i Holbæk midtby. Størstedelen af Holbæks specialbutikker ligger i strøggaderne i byens centrum side om side med mange hyggelige cafeer og restauranter. I Holbæk midtby er der tilbagevendende aktiviteter som markeder, koncerter, natløb, aftensalg, Black Friday og meget andet. Så er dine kontorer beliggende her i byen, så har du rigtig gode indkøbsmuligheder, ikke mindst i Holbæk Mega Center, som er Holbæks store shopping-område, hvor du finder alle de store butikker som Bauhaus, Jysk, og Skousen. Alle butikkerne ligger centralt, og det er nemt at komme hertil, uanset om du kommer i bil eller i bus. Og der er gratis parkering og også mulighed for at få stillet sulten.

Købekraften i området

Nygade i Holbæk
Lille hyggelig gade Nygade i Holbæk

Information om Holbæk Kommunes erhvervsvenlighed samt holbækboernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 4300. Købekraften i Holbæk er middelgod, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 57. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Holbæk Kommune 206.536 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Holbæk Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Holbæk en samlet placering som nummer 44, hvor kommunen i 2015 fik en 10. plads, altså en væsentlig tilbagegang i Holbæks erhvervsvenlighed på 34 pladser. Huspriserne i Holbæk er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Holbæk og ikke kun til salg-priserne siger mest om det generelle niveau i kommunen. I tredje kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Holbæk 13.935 kroner per kvadratmeter, et fald på -0,87 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 59 (mod 78  i andet kvartal) hushandler i Holbæk Kommune. Der er handlet 11 (mod 19 i andet kvartal) ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 20.302 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +7,46 procent i forhold til årets andet kvartal. Der er handlet 33 (mod 31 i andet kvartal) fritidshuse i Holbæk i perioden til en kvadratmeterpris på 8.592 kroner, hvilket er et fald på -7,24 procent.

Parkeringsmuligheder

Ligger dine kontorer i Holbæk kan det, uanset om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dine kontorlokaler eller ej, være interessant at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen. Der er gode parkeringsmuligheder i Holbæk i midtbyen, nabobyerne og i industrikvartererne. I Holbæk Kommune er der forskellige tidsbegrænsninger for parkering. Der er reserveret pladser til lastbiler og tunge køretøjer i næsten alle kommunens byer og inden for tættere bebygget område. Det betyder, at inden for byzoneskiltene må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende. Kommunen kan dog tillade parkering på fortov med to hjul, men i så fald skal det fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning. Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med en tilladt totalvægt op til 3.500 kilo standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, før det anses for at være parkeret, og der eventuelt kan udstedes en parkeringsafgift. Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem (5) meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane. Indfører kommunen mere lempelige generelle regler for parkering, udsteder kommunen en parkeringsbekendtgørelse, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. Private virksomheder kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund, og skal gøre opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Udover at kræve betaling for parkering kan private virksomheder også kræve ekstra betaling, hvis du fx ikke har stillet p-skiven eller har parkeret bilen uhensigtsmæssigt.

Udvikling i området

Driver du din virksomhed fra kontorer i Holbæk, kan du sammen med kommunens borgerne se frem til et nyt svømme-, idræts- og sundhedscenter med et væld af muligheder for virksomheder, foreninger og motionister. Sportsbyen er planlagt, så aktiviteterne så vidt muligt er synlige for hinanden. Hele området vil være en stor invitation til fysisk aktivitet, uanset om man er til løbeture, streetbasket, svømning eller gåture. Holbæk Sportsby bliver idræt og sundhed på nye måder for alle målgrupper og på et helt nyt og spændende område, der på længere sigt skal udvikle sig til en ny bydel, og således indgår i kommunens overordnede udviklingsplan. Efter planen skal Sportsbyen stå færdig i slutningen af 2018. I lokalplanen indgår desuden opførelsen af Holbæk HavneBy, som bliver centralt placeret på Holbæk Havn. Det bliver et område med et maritimt udtryk med plads til leje-, ejer- og ferieboliger, spændende indkøbsmuligheder, herunder dagligvare- og specialbutikker, restauranter, et food market og meget mere. Med udgangspunkt i det gamle havneområde har det lokale arkitektfirma Kullegaard designet Holbæk HavneBy og søgt inspiration i de værdier, som er tilknyttet området. Havnebyen skal skabe mere liv på havnen og binde området tættere sammen med bymidten. Der bygges leje-, ejer- og ferieboliger, dagligvare- og specialforretninger, restauranter, åbne rekreative rum og levende værksteder. Havnebyen får et areal på 9.500 kvadratmeter. Der er i det hele taget gang i udviklingen i Holbæk. I de første to kvartaler af 2015 fik kommunen samlet set knap 600 nye borgere, hvilket var en markant fremgang i forhold til samme periode i  2014, hvor kommunen kunne byde 12 nye indbyggere velkommen. Faktisk har Holbæk sammen med Roskilde den højeste tilvækst af nye borgere for hele Region Sjælland. Den positive tendens fortsatte i 2016, hvor der i første halvår kom 3.900 borgere til Holbæk.

Industrien

Holbæk Kommune har altid tjent godt på industrivirksomheder / Shutterstock

Med kontorer beliggende i Holbæk er din virksomhed centralt placeret i en kommune, der historisk har baseret sin indtjening på industrivirksomheder som Holbæk Skibsværft, Hotaco og Holbæk Jernstøberi, mens man i dag er mindre afhængig af industrien, og mere af virksomheder, der servicerer byens pendlerbefolkning. Det lokale slagteri Steff Houlberg lukkede i 2006, mens Superfos indtil 2007 var den eneste væsentlige industrivirksomhed i området. Holbæks største virksomheder er i dag finanskoncernen Sparekassen Sjælland, der driver bank-, forsikring- og ejendomsmæglervirksomhed og har filialer over det meste af Sjælland, samt busselskabet DitoBus. Kommunens største virksomhed er dog energiselskabet SEAS-NVE, der har hovedkvarter i Svinninge. Byen har også plastindustri, mediehus og avistrykkeri, samt medicinalindustri i form af virksomheden Pharmacosmos. Holbæk Sygehus er et af de fire store akutsygehuse i Region Sjælland. På Jernbanevej i byens centrum har SKAT, indrettet et skattecenter i det tidligere kommunale administrationscenter, hvor også Borgerservice og Jobcenter Holbæk holder til. Størstedelen af Holbæks specialforretninger ligger i strøggaderne i byens centrum side om side med de mange hyggelige cafeer og restauranter. Byen har også enkelte mindre butikscentre og arkader. Og i den sydvestlige udkant af byen ligger Holbæk Mega Center, som har et stort udbud af butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Dette handelsområde trækker mange kunder fra et stort opland og bliver løbende udvidet.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Holbæk frister med et levende teater-, musik- og biografliv, enestående naturperler, hyggeligt cafemiljø, masser af shoppingmuligheder, museer, aktiviteter og lokalt forankret gastronomi i særklasse. Holbæk har en perlerække af skønne bed and breakfasts, campingpladser og hoteller, der tilbyder overnatningsmuligheder tæt på den smukke Isefjord, så du har mange valgmuligheder, hvis du har kontorer i Holbæk, og der opstår behov for at indkvartere gæster i kommunen. Hotel Sidesporet, tidligere kendt under navnet Holbæk Vandrerhjem, er et hyggeligt hotel i Holbæk midtby med udsigt til Holbæk Fjord. Alle 26 værelser er udstyret med fladskærms-tv og gratis internet. Køkkenet åbner til frokost i tidsrummet 12.00-15.00, og til aftensmad mellem klokken 17.00 og 21.00. Hotel Strandparken (under ombygning december 2016) er en anden oplagt mulighed, som ligger i naturskønne omgivelser i den ni tønder land store naturpark, der skråner ned til Holbæk Fjord. Få steder i landet møder man en så afvekslende natur, der indbyder til lange spadsereture og udflugter. Odsherred, i hotellets nærhed, er desuden berømt for sine fine, hvide badestrande. Hotellet er åbent hele året, og hver årstid har sin særlige charme. Her bor, spiser og sover man godt. Hotel Strandparken har 33 værelser med udsigt til skov eller strand samt velindrettede mødelokaler fra fem til 250 personer. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Holbæk til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.