Introduktion til området

Der bor i alt cirka 11.500 indbyggere i den mindre by Haslev, der er beliggende på Sydsjælland mellem Køge og Næstved. Haslev var førhen en selvstændig kommune, men blev tilbage i 2007 rykket sammen med Fakse Kommune og Rønnede Kommune, hvorefter den samlede kommune fik navnet: Faxe Kommune. Den samlede kommune rummer tilsammen ca. 35.500 indbyggere. Haslev er især en attraktiv by for naturelskere, da byen er i grønne og rolige omgivelser og indeholder nogle af Danmarks smukkeste naturområder. Ikke mindre end få kilometer fra Haslev Centrum vil du kunne udforske smukke skove og søer. Du kan fx udforske Bregentved skovdistrikt, der er et af Danmarks største. Bregentved breder sig over 3.094 hektar og udgør i alt 30 skove, der typisk består af bøg, eg og ask.

 

Du kan derudover besøge Gisselfeld Gods, der foruden smukke naturområder også er rig på kulturarv. Gisselfeld Gods er Danmarks 5. største gods og ejes af en erhvervsdrivende fond. Godset fik blandt andet besøg af H.C. Andersen tilbage i 1800-tallet, og netop her fik han inspiration til sit allermest kendte værk ’Den grimme ælling’. Rundt på Gisselfelds i alt 2.400 hektar skov kan du fx gå en tur rundt i den rolige og smukke Paradishave eller besøge Svenskerkløften, der med sine stejle skrænter og store væltede træer indeholder et rigt dyre- og planteliv. Du kan desuden se Svenskerkløften oppefra ved at tage en gyngetur i det høje ophængte reb, der er fastbundet til et af Svenskerkløftens største træer. Du kan herudover besøge områdets restaurant ved navn Villa Gallina, hvor du kan nyde din frokost eller aftensmad på en stor terrasse med udsigt ud over sø og skov.     

 

Haslev byder dog på mere end en smuk natur. Byen er også kendt som værende skolernes by, og Haslev rummer i alt tre folkeskoler, en privatskole, EUC, teknisk skole, Haslev Gymnasium samt en idrætsefterskole, der er med sit gode renommé er kendt i det meste af landet. Byen er tilmed også kendt som værende en stationsby, og centralt i byen er Haslev Station beliggende, der med to spor fragter folk i retningen af helholdsvis Køge og Næstved to gange i timen.

Områdets historie

Før i tiden var Haslev en lille landsby, der ikke kunne prale af at rumme et blomstrende handelsliv. Det var tilmed heller ikke et attraktivt sted for folk at slå sig ned, hvilket først ændrede sig tilbage i 1870, hvor Haslev jernbane blev anlagt. Derefter begyndte byen så småt at tage form, og i perioden 1870 og 1920 begyndte folk at besøge byen og sågar flytte til byen. I samme ombæring som jernbanen blev etableret, blev byens hovedgade etableret. Gaden fik navnet Jernbanegade, da den strækker sig fra Haslev Station og 700 meter ned gennem byen. Den dag i dag udgør denne vej byens centrale knudepunkt for butikker, supermarkeder m.m.

 

Et par årtier senere stod størstedelen af bygningerne langs Jernbanegaden færdig, og da det i 1860 blev lovligt at drive erhverv på landet, så begyndte forretninger og købmænd så langsomt at rykke ind i bygningerne langs hovedgaden og drive forretning herfra. Det forvandlede såmænd langsomt Haslev fra værende en landsby til en moderne handelsby med et rigt handelsliv. Og i stedet for at folk skulle dyrke og lave al sin mad, klæder og redskaber selv, så kunne de nu begynde at handle det inde i byens butikker langs Jernbanegade. Og især byttehandler var en normalitet dengang.

 

Ser man tilbage på Haslevs historie, så er Indre Mission en uundgåelig del af byens fortælling. Og mange vil tilmed stadig forbinde byen med den kristne bevægelse. Tilbage i 1860 og op gennem 1950’erne havde den kristne bevægelse nemlig et godt fodfæste i byen, og en stor skare af byens indbyggere sluttede sig til den kristne vækkelsesbevægelsen. Indre Mission åbnede blandt andet et missionhus, og de specialiserede sig derudover i at producere tropeorgler til bevægelsens medlemmer. Derudover inviterede de jævnligt deres medlemmer til møder på landsbyens mange gårde. Den dag i dag vil du dog kun kunne finde få medlemmer af den ældre bevægelse, og der er ikke mange spor tilbage af Indre Mission i Haslev.

Områdets infrastruktur

Før i tiden var Haslev en lille landsby, der ikke kunne prale af at rumme et blomstrende handelsliv. Det var tilmed heller ikke et attraktivt sted for folk at slå sig ned, hvilket først ændrede sig tilbage i 1870, hvor Haslev jernbane blev anlagt. Derefter begyndte byen så småt at tage form, og i perioden 1870 og 1920 begyndte folk at besøge byen og sågar flytte til byen. I samme ombæring som jernbanen blev etableret, blev byens hovedgade etableret. Gaden fik navnet Jernbanegade, da den strækker sig fra Haslev Station og 700 meter ned gennem byen. Den dag i dag udgør denne vej byens centrale knudepunkt for butikker, supermarkeder m.m.

 

Et par årtier senere stod størstedelen af bygningerne langs Jernbanegaden færdig, og da det i 1860 blev lovligt at drive erhverv på landet, så begyndte forretninger og købmænd så langsomt at rykke ind i bygningerne langs hovedgaden og drive forretning herfra. Det forvandlede såmænd langsomt Haslev fra værende en landsby til en moderne handelsby med et rigt handelsliv. Og i stedet for at folk skulle dyrke og lave al sin mad, klæder og redskaber selv, så kunne de nu begynde at handle det inde i byens butikker langs Jernbanegade. Og især byttehandler var en normalitet dengang.

 

Ser man tilbage på Haslevs historie, så er Indre Mission en uundgåelig del af byens fortælling. Og mange vil tilmed stadig forbinde byen med den kristne bevægelse. Tilbage i 1860 og op gennem 1950’erne havde den kristne bevægelse nemlig et godt fodfæste i byen, og en stor skare af byens indbyggere sluttede sig til den kristne vækkelsesbevægelsen. Indre Mission åbnede blandt andet et missionhus, og de specialiserede sig derudover i at producere tropeorgler til bevægelsens medlemmer. Derudover inviterede de jævnligt deres medlemmer til møder på landsbyens mange gårde. Den dag i dag vil du dog kun kunne finde få medlemmer af den ældre bevægelse, og der er ikke mange spor tilbage af Indre Mission i Haslev.

Erhvervs- og forretningsliv

En butik er i sin oprindelige form et lokale, hvor virksomheder typisk udstiller og sælger sine varer. Der er både de fysiske butikker, og så er der de online, virtuelle butikker, hvor virksomheder via deres hjemmeside eller internetbutik promoverer sit brand og sælger sine varer. Nogle butikker sælger blot en vare, mens andre typer af virksomheder sælger varer inden for flere kategorier, hvilket et supermarked er et godt eksempel på. Hvis du leder efter et butikslokale i Haslev, så er der flere ting, der er vigtige at tage stilling til. Det er blandt andet altid en god idé at tage stilling til lokationen. Vil du opnå en god synlighed, og er der dagligt mange forbipasserende, som kan blive opmærksomme på din butik? Dertil er det vigtigt, at selve butikslokalets stil og fremtoning går hånd i hånd med jeres brand og den måde, hvorpå I ønsker, at andre skal se jer. Butikken er nemlig jeres varetegn, og det kan i høj grad være med til at afgøre, hvordan folk vil tolke jer. Hvis I for eksempel sælger antikt brugskunst, så ville et charmerende, råt butikslokale i Haslev måske være ideelt. Hvis I derimod er en IT-virksomhed, der sælger IT-udstyr, så ville et moderne, stilrent butikslokale måske passe bedre. Tjek Lokalebasen.dk og se de butikslejemål, der er at finde i byen.  

Hvis du overvejer at finde et ledigt butikslokale til leje i Haslev, så er det altid en god idé at have en god forestilling om, hvilket erhvervsliv der er i området. Hvilket miljø som du kommer til at indgå i, men også hvilke eventuelle virksomheder, som du kommer til at konkurrere med.

 

Hvad angår indkøbsmuligheder så er der er rig mulighed for at handle ind til aftensmaden i Haslev. Byen rummer nemlig i omegnen af syv supermarkeder herunder Menu, Netto, Aldi, Lidl, Fakta, Kvickly og Rema1000, og der er både i den lave og høje prisklasse. Supermarkederne er primært lokaliseret tæt på hovedgaden, men der er også supermarkeder at finde i udkanten af byen. Der er derudover et bredt udvalg af butikker, der blandt andet sælger interiør, tøj, og du vil derudover kunne finde bagere, frisører, restauranter m.m. langs hovedgaden. Ønsker du et overblik over butikkerne i Haslev, så kan du besøge Haslevs Handelstandsforening, hvor størstedelen af byens butikker er medlem. Der er intet reelt shoppingcenter i byen, men blot 20 minutter fra byen, er Næstveds Stor-Center beliggende. Centeret rummer over 65 specialbutikker, og der er desuden gratis parkeringspladser.

Købekraften i området

Når I vurderer, hvorvidt det er fordelagtigt for jer at leje et butikslokale i Haslev, så er byens købekraft også af betydning. Den lokale købekraft er med til definere, hvor stort et rådighedsbeløb byens indbyggere har at gøre godt med, og det kan få indvirkning på jeres vækstpotentiale og omsætning. Den gennemsnitlige årlige indkomst for borgere i Faxe Kommune ligger på 285.00 kroner, hvilket er en kende under gennemsnittet, der ligger på ca. 300.000 kr. Dog er der flere indikatorer på, at arbejdsmarkedet i kommunen er i vækst, og arbejdsløsheden vurderes som værende lav. I 2015 lå den på 4,5 procent, og det er beregnet som fuldtidsledige i procent ud af den samlede arbejdsstyrke i kommunen. Dette kan forklares ud fra det faktum, at der i 2014 var en markant vækst i antallet af private arbejdspladser. Der er altså som udgangspunkt et fint grundlag for at åbne butik i Haslev.

 

Der er også andre interessante nøgletal for kommunen, som, afhængig af den branche du opererer i, kan have en indvirkning på din succes. Fx er 21.421 ud af de i alt 35.614 i alderen 17-64 år, men blot 7.463 er over 65 år. Dertil har 33% afsluttet en grundskole, 12,5% har gennemført mellemlang videregående uddannelse, men størstedelen, hele 40%, har en erhvervsfaglig uddannelse. Læs mere om Faxe Kommunes nøgletal her

Parkeringsmuligheder

Når I er på udkig efter et butikslokale i Haslev, så er det en god idé at undersøge, hvilke parkeringsregler samt muligheder byen byder på. Der følger til tider parkeringspladser med i butikslejemålet, så butiksmedarbejderne har mulighed for at parkere sine biler, men det forløber ikke altid således. Det er derfor i første omgang essentielt, at du holder et vågent øje på dette, når du søger blandt de ledige butikslokaler i Haslev på Lokalebasen.dk. Typisk vil du kunne se, om der er mulighed for parkering under ’faciliteter’. Og i nogle tilfælde har udlejeren skrevet om parkeringsmulighederne i den beskrivende tekst om lejemålet. Vær tilmed opmærksom på, om parkeringsfaciliteterne er inkluderet i lejen eller ej.

 

Hvis I finder et butikslokale i Haslev, så er det en god idé at have kendskab til de parkeringsregler, der gælder i byen. Det er blandt andet kun lovligt at parkere på den ene side af hovedgaden, Jernbanegade, mens det er ulovligt og til stor gene for gadens resterende butikker, hvis man holder på den anden side. Det er dog lovligt at holde, hvis I skal læsse varer af til jeres butik.

 

Tilbage i 2014 tiltrådte en ny bekendtgørelsen om parkering i Faxe Kommune. Det betyder blandt andet at køretøjer over 3.500 kilo ikke må parkeres mere end tre timer på veje, pladser og parkeringspladser inden for Haslevs byzoner. De må herudover ikke parkeres på veje, hvor der er en hastighedsgrænse på over 50 km. i timen. Læs samtlige regler i bekendtgørelse her.

 

Udvikling i området

Når I vurderer, hvorvidt det er fordelagtigt for jer at leje et butikslokale i Haslev, så er byens købekraft også af betydning. Den lokale købekraft er med til definere, hvor stort et rådighedsbeløb byens indbyggere har at gøre godt med, og det kan få indvirkning på jeres vækstpotentiale og omsætning. Den gennemsnitlige årlige indkomst for borgere i Faxe Kommune ligger på 285.00 kroner, hvilket er en kende under gennemsnittet, der ligger på ca. 300.000 kr. Dog er der flere indikatorer på, at arbejdsmarkedet i kommunen er i vækst, og arbejdsløsheden vurderes som værende lav. I 2015 lå den på 4,5 procent, og det er beregnet som fuldtidsledige i procent ud af den samlede arbejdsstyrke i kommunen. Dette kan forklares ud fra det faktum, at der i 2014 var en markant vækst i antallet af private arbejdspladser. Der er altså som udgangspunkt et fint grundlag for at åbne butik i Haslev.

 

Der er også andre interessante nøgletal for kommunen, som, afhængig af den branche du opererer i, kan have en indvirkning på din succes. Fx er 21.421 ud af de i alt 35.614 i alderen 17-64 år, men blot 7.463 er over 65 år. Dertil har 33% afsluttet en grundskole, 12,5% har gennemført mellemlang videregående uddannelse, men størstedelen, hele 40%, har en erhvervsfaglig uddannelse. Læs mere om Faxe Kommunes nøgletal her

Industrien

I Haslev vil du finde en blanding af små og mellemstore virksomheder, der opererer inde for en bred skare af erhverv. Byen huser blandt andet tøjbutikker, cykelhandlere, en biograf, slikbutikker, kiosker, begravelsesbutikker og meget mere. Kommunen kan dog oplyse, at fødevarer udgør det største ressourceområde, og at det på nuværende tidspunkt udgør en fjerdedel af den private beskæftigelse. 

 

Der er ikke mange store, kendte virksomheder i Haslev, men det er der i Faxe Kommune, som byen indgår i. I kommunen vil du blandt andet finde store virksomheder som Royal Unibrew A/S, der er et internationalt bryggeri, der er kendt for øl og læskedrikke som Faxe Kondi og Royal øl. Og derudover vil du kunne finde den største slikleverandør, Haribo Lakrids A/S, det store rejsebureauet Top Tours samt jordbrugsvirksomheder som Gisselfeld, Bregentved og Vemmetofte, der årligt tiltrækker mange turister.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Med et butikslokale i Haslev er der ikke store muligheder for indkvartering af besøgende, kunder eller medarbejdere. Da Haslev er en mindre by, findes der nemlig ikke mange hoteller og vandrehjem. Der er dog alligevel et par steder som fx vandrehjemmet Emmaus Hostel, der har en central beliggenhed og tilbyder et fælles køkken, eget badeværelse samt adgang til terrasse og stor have. Derudover rummer byen Edelsminde Bed & Breakfast, der er et budgetvenligt vandrehjem, der tilbyder gratis wifi og er beliggende i et område, der er ideelt for cykel- og fisketure. Ønsker I i stedet for at bo på et hotel, så kan I indlogere jer på det trestjernede hotel ved navn Dalby Hotel. Det fredelige landhotel er beliggende i udkanten af byen i naturskønne, rolige omgivelser. Du kan booke værelser på sider som Booking.com og Hotels.com.

 

Hvis man ønsker mere eksklusive rammer, så er der flere overnatningsmuligheder i Køge, der blot er beliggende 20 minutter væk fra Haslev i både bil og med offentlig transport. Der er fx mulighed for at overnatte på det kendte, luksuriøse hotel Comwell Køge Strand, der blandt andet stiller et fitnesscenter til rådighed for sine gæster – foruden en restaurant med bar og privat parkering. Hotellet er dog i den dyreste prisklasse i byen, og der er desuden rig mulighed for at finde mere budgetvenlige overnatningssteder i Køge.