Introduktion til området

Per 1. januar 2017 er Odense Fyns største og Danmarks tredjestørste by med 176.683 indbyggere. Byen, som er stiftsby og indtil 2006 amtssæde for Fyns Amt og før det Odense Amt, ligger ved Odense Å, cirka tre kilometer syd for Odense Fjord. Til trods for, at Odense er regionens suverænt største by, så er byen ikke hjemby for administrationen i Region Syddanmark. Odense har også indtil videre landets næststørste hospital, er Odense Universitetshospital. Byen dækker et areal på 15 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 11.588 indbyggere per kvadratkilometer. Kommunen har i alt 200.563 indbyggere, dækker et areal på 304 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 650 indbyggere per kvadratkilometer. H.C. Andersen boede som dreng, i årene fra 1807 og til han rejste til København i 1819, sammen med sine forældre i Munkemøllestræde i Odense. I dag er to små stuer indrettet som museum, hvoraf den ene dannede rammen om HCA’s barndom. Det lille museum, som åbnede i 1930, giver indtryk af hjemmets trange forhold og fortæller om en fattig væren i datidens Odense. Udstillingen i barndomshjemmet er indrettet efter den beskrivelse, H.C. Andersen gav af lejligheden i sine selvbiografier. Rundt omkring i Odense by er der opført mange skulpturer, der enten forestiller H.C. Andersen eller er inspireret af hans eventyr. Går man fra skulptur til skulptur kommer man også igennem den historiske bydel med H.C. Andersens Hus og Bymuseet Møntergården, ned til Odense å bag domkirken og til sidst op i gågadenettet og får på den måde både gået nogle skridt og set på by og kultur. Der er sket meget siden Odense Havn blev anlagt i starten af 1800-tallet, og efter gennem mere end 150 år at have fungeret som industrihavn er den i dag under forvandling til et nyt, spændende og kulturelt område.

Områdets historie

Sankt Knuds Kirke  
Odense's historiske Sankt Knuds Kirke
som er et besøg værd.

Bynavnet Odense omtales første gang i et dokument fra 988, og det var på denne baggrund, at Odense fejrede sin 1000-årsdag i 1988, selv om den er betydeligt ældre. Dokumentet Odenses ”dåbsattest” og begyndelsen på byens historiske tid blev affattet under den tyske kejser Otto III og gav rettigheder til bispedømmerne i flere danske byer, heriblandt Odense. Den mest kendte og fremtrædende begivenhed i byens tidlige historie er drabet på Kong Knud, Knud den Hellige i folkemunde, i 1086. Det er den handling, der traditionelt markerer slutningen på vikingetiden og middelalderens begyndelse i Odense. Odenses placering på vejen mellem Sjælland og Jylland gav byen en vigtig position og den store vikingeborg på Nonnebakken syd for byen vidner om byens fremtrædende rolle. I middelalderen var Odense præget af byens kirker og klostre. Byens domkirke Skt. Knuds Kirke er i sin nuværende skikkelse opført fra sidst i 1200-tallet og havde et benediktinermunkekloster tilknyttet. Byens andre ældre kirker er Vor Frue Kirke og Skt. Hans Kirke med tilhørende johanitterkloster, som senere blev begyndelsen til Odense Slot. Gråbrødre Kirke  blev revet ned i 1821, men var indtil da knyttet til Gråbrødre Kloster, som franciskanerordenen grundlagde i 1279. I byens østlige del lå desuden Sortebrødre Kloster. Disse religiøse institutioner kendetegnede bylivet og besad store dele af jorden i det, der i dag er Odense Kommune, det vil sige de dengang omgivende landområder.

Områdets infrastruktur

 Odense togbane 
 Billedet symbolisere Odense og den transport man
 bl.a. kan komme til byen på.

Åbner du forretning i et af Odenses butikslokaler, er forhold som byens infrastruktur er præget af placeringen ved Odense Kanal, som forbinder Odense Havn med Odense Fjord. Den blev bygget i omkring år 1800 og giver adgang fra vandet til bymidten. Den har herudover haft betydning for infrastrukturen ved beliggenheden af Kraftvarmeværket Fynsværket og den tidligere losseplads på Stige Ø. Odense fik som en af de første byer i Danmark elektricitet i 1891. Odenses placering midt på Fyn medfører, at både biler og tog, som skal mellem Sjælland og Jylland, kører gennem Odense. Kommunen vedtog i juni 2009 en ”Trafik- og mobilitetsplan”, som vil forbedre trafikken inden for Ring 2 gennem fokus på gang, cykling og kollektiv trafik. Planen udføres ved at lukke Thomas B. Thriges Gade ved Albani Kirke, så trafikken i stedet ledes rundt om bymidten af en parkeringssøgerute og af kanalforbindelsen, der stod færdig i 2014. Ved Thomas B. Thriges Gade vil der blive etableret store underjordiske parkeringsanlæg, så det stadig er muligt at køre ind til byen. Derudover er den kollektive trafik blevet suppleret af en letbane. Al togtrafik mellem Jylland og Sjælland kører gennem Odense Banegård, som også er endestation for trafikken mellem Odense og Svendborg på Svendborgbanen. Der er således hyppige togforbindelser til København, Hamborg, Esbjerg, Aarhus og Svendborg. I Odense ligger stationerne Odense Sygehus Station, Fruens Bøge Station og Hjallese Station, som er de tre første stationer på Svendborgbanen. Jernbanen er således også en del af den kollektive trafik inden for byens ’mure’. Den Fynske Motorvej går gennem den sydlige del af Odense, og der er meget trafik fra de seks frakørsler – nr. 48 til 53. Hans Christian Andersen Airport ligger ved den lille by Beldringe cirka 10 kilometer nordvest for Odense.

Erhvervs- og forretningsliv

Dalum butikscenter 
Her vises Dalum butikcenter, som er én blandt de butikscentre
der findes i Odense.

Der er rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder i Odense, så åbner du butik her, kommer du i godt selskab. Her kan du blandt andet opleve landets største shoppingcenter på Fyn. Rosengårdscentret, som har over 150 butikker. Her finder du mærkevarer og dagligvarer siden om side i gader med hyggelig atmosfære og plads til pusterum. Bilen kan du parkere gratis lige ved indgangen, på en af de 3.000 parkeringspladser. I kramboden kan du handle ind som i gamle dage og opleve stemningen i den 450 år gamle købmandsgård. Her bugner det af brugsting fra danskernes hverdag gennem århundreder. Kramboden har i 50 år været drevet af samme familie, der altid har sat en ære i ikke at følge med tiden, hvilket gør, at butikken i dag fremstår som et slags levende museum i hjertet af Odense.

 

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Odense, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Odense på Lokalebasen, fx i Kongensgade, Albanigade og Østre Stationsvej.

Læs Dansk Erhvervs perspektiv på Detailhandlen i Danmark 2017

Dansk Ervervs Perspektiv Marts 2017 Detailhandel

Købekraften i området

 Butik i Odense
 Her er en af de mange velfungerende forretninger
 der ligger på gågaden i Odense.

Står valget på butikslokaler i Odense, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Odense relevant. Købekraften i Odense er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 25. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Odense Kommune 248.001 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Odense Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Odense i 2016 en placering som nummer 67, hvor kommunen i 2015 fik en 77. plads, og altså er gået 10 pladser frem. Huspriserne i Odense er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Odense og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der ikke handlet nogen fritidshuse, men 129 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 17.476 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på 0,81 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 13.881 kroner per kvadratmeter, et fald på to (2) procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet solgt og købt 332 parcel- og rækkehuse i Odense Kommune.

Parkeringsmuligheder

Parkering ved forretning 
Her ses et eksempel på at nogle forretninger medfølger
parkeringspladser.

Hvad enten der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dine butikslokaler i Odense eller ej, er det relevant at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen. Her kan app’en Odense Rundt, som viser vej til ledige parkeringspladser, være en god hjælp. Den kan hentes både til iPhone og Android, og hjemmesiden er lavet, så den fungerer til pc, Mac og smartphones. Her finder du information om mere end 4.000 parkeringspladser i Odense bymidte og på havnen. Det er blandt andet muligt at se priser, betalingsperioder og tidsbegrænsninger, og der er livedata for 1.200 pladser. Det er også muligt at se handicappladser i byen. Vil du vide mere om Odenses parkeringsstrategi frem til 2020 finder du et link til den på kommunens hjemmeside, men formålet med parkeringsstrategien er at sikre en god tilgængelighed til parkeringsmulighederne i Odense samt et godt og velfungerende parkeringsudbud. Parkeringsstrategien gælder for hele Odense Kommune men med særligt fokus på midtbyen, da de parkeringsmæssige udfordringer overvejende er knyttet hertil. På odense.dk/parkering finder du ydermere information om alt, hvad der har med parkering at gøre, fx parkeringslicenser, bekendtgørelse, diverse oversigter, planer og parkeringskontrol.

Parkering i området

Udvikling i området

  Albani Torvet
  Albani Torvet består af tre bygninger.

Udvikling i kommunen er relevant i forhold til din butiks omsætning og vækstpotentiale, og Odense er i gang med en udvikling fra stor dansk by til dansk storby, som i lokalplanen beskrives som ”en moderne by med en levende bymidte, et mangfoldigt kulturliv og dejlige, grønne oaser”. En række store udviklingsprojekter skal være med til at skabe vækst i byen. Fra 2020 kører Odense letbane på gennem Odense og bliver dermed byens nye rygrad, der forbinder bymidten med andre vigtige områder i Odense. Med by-omdannelsesprojektet ønsker Odense Kommune at skabe et grønt og bæredygtigt byområde, hvor letbane, cykeltransport og bentøjet er i højsæde som transportmidler. En bilfri bymidte betyder dog ikke, at man ikke har tænkt på bilerne. Under hele projektområdet anlægger kommunen nemlig et underjordisk parkeringsanlæg med plads til omkring 1.000 biler. Anlægget får fem op- og nedkørsler, så man nemt kan komme til og fra parkeringsanlægget, når man besøger Odense bymidten i bil. Parkeringsanlægget bliver også udstyret med et underjordisk fodgængerstrøg, hvor man via trappetårne kan komme op i bymidten, når man har parkeret sin bil. Parkeringsanlægget bygges i to etaper, og den nordlige del af parkeringsanlægget åbnede med 500 pladser i oktober 2016, og i 2017 begyndte arbejdet med den sydlige del. Det to anlæg forbindes på sigt med en tunnel og bliver til ét stort anlæg. Den nye bydel består af i alt 19 byggegrunde, som alle er solgt til lokale og nationale investorer, og de første grundejere har allerede bygget, og de resterende følger trop i løbet af 2017. Blandt andet bygger TOGT Ejendomsudvikling længst mod nord et 17 etager højt hus til erhverv og boliger, som får det nyåbnede musik- og teaterhus ODEON som nabo. En anden investor i den nordlige del af projektområdet er entreprenørfirmaet KPC. KPC skal opføre et hotel og også bygge det nye musik- og teaterhus ODEON på nabogrunden. Odense Kommune har solgt byggegrundene til flere forskellige investorer i nord, men byggegrundene i syd er solgt til én køber. AP Ejendomme A/S skal bygge i syd på den helt centrale placering med Odense rådhus, domkirken og gågadenetværket som nærmeste naboer. Det nye byggeri omkring Fisketorvet og Albani Torv kommer til at bestå af tre bygninger: Albani-karreen, Fisketorvskarreen og Nørregadehuset. Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er i fuld gang, men forventes først at stå færdigt i 2020. I mellemtiden er Odenses bymidte forvandlet, og den østlige og vestlige del af bymidten er igen forbundet nu i en moderne, grøn bymidte. Der bygges i tre til syv etagers højde med hovedsageligt boliger, detailhandel og erhverv i form af cafeer, restauranter med videre. I Albani-karreens stueetage planlægger man at lave torvehaller, som skal blive et madmekka af fynske råvarer og en attraktion i Odense. De mange boliger varierer i størrelse, så de imødekommer forskellige behov. Alle boliger har adgang til enten altan eller gårdrum. I Albani-karreen er gårdrummet placeret i anden sals højde, og det vil give ovenlys til torvehallerne. På toppen af karreerne placeres bygningernes fælleshuse, som støder op til tagterrasserne og giver mulighed for fælles aktiviteter.

Industrien

Industrien i Odense 
Et af Odense's varemærker er bl.a. deres havn, Odense er kendt for at
være en havneby, som er et bindeled for mange virksomheder.

”Vækst med viden” er omdrejningspunktet i Odenses vækstpolitik frem til 2020, fordi viden kan øge produktiviteten, tiltrække nye virksomheder og skabe flere arbejdspladser i kommunen samt understøtte produktivitetsudviklingen i de lokale virksomheder, skriver Odense Kommune i vækststrategien. De lokale virksomheders gennemsnitlige brancheproduktivitet skal øges, fordi Odense har lavproduktive virksomheder i lavproduktive erhverv. Parallelt hermed er det planen at udvikle innovative virksomheder og dermed skabe flere vidensvirksomheder og jobs, fordi viden er afgørende for kommunens fremtidige produktivitet. Det gør Odense ved at indgå i en række partnerskaber mellem kommune, private virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner. Odense søger på den baggrund at udvikle nye forretningsområder ved at matche virksomheder, offentlige institutioner og selskaber omkring løsning af forskellige problemstillinger. Kommunen tilfører de kompetencer, der kan bidrage til at øge værdiskabelse og konkurrencekraft i virksomhederne og understøtter øget teknologianvendelse, automatisering og innovation i produktionsvirksomhederne. Det gøres ved brug af relevant viden fra nationale og internationale videns- og uddannelsesmiljøer. Derudover bidrager Odense Kommune til talentudvikling, tiltrækning af kapital og styrker Odenses internationale profil. På Odense Kommunes hjemmeside er der masser af hjælp at hente, uanset om du allerede har butik i byen eller har et ønske at flytte din butik til den gamle digters by. Her finder du værktøjer, links og skabeloner til forretningsplaner, etablerings- og driftsbudgetter, ejer- og hemmeligholdelsesaftaler, salgs- og leveringsbetingelser samt ansættelseskontrakter. På siden kan du også finde oplysninger om aktuelle kurser og arrangementer, iværksættermiljøet i Odense Kommune samt opstartsguides, fordelt på brancher, fx frisør, liberalt erhverv, restauration, autoværksted og webshop – samt information, vejledning og sparring. Oplysning om byens udvikling, vækstpolitik, miljø for erhverv og virksomhed, udbud, tilladelser og bevillinger, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til din butik og kontaktoplysninger til ErhvervsKontakten, som er Odense Kommunes formelle indgang til kommunen.

Antal virksomheder fordelt på erhverv
Antal 2010 2011 2012 2013 2014
Landbrug, skovbrug og fiskeri 277 266 272 250 241
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 414 408 386 381 390
Bygge og anlæg 642 657 648 633 676
Handel og transport mv. 2367 2376 2387 2339 2350
Information og kommunikation 375 380 406 405 423
Finansiering og forsikring 186 196 190 181 200
Ejendomshandel og udlejning 532 536 524 526 499
Erhvervsservice 1173 1170 1185 1214 1225
Offentlig administration, undervisning og sundhed 1246 1254 1240 1262 1237
Kultur, fritid og anden service 677 687 686 697 708
Uoplyst aktivitet 7 6 5 14 1
I alt 7896 7936 7929 7902 7950

Kilde: Odense i tal 2015

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

  Hotelordning i Odense
  Odense har mange flotte hoteller, som du kan tilbyde dine kollegaer
  overnatning på, hvis de kommer langvejs fra.

Har du butik i Odense, og opstår der behov for at indkvartere gæster i en kortere eller længere periode, så har du masser af muligheder for det i Odense. Frederik VI's Hotel er et firestjernet businesshotel i Odense, beliggende i naturskønne omgivelser, kun 10 minutter fra motorvejsnettet og Odense Centrum. Du kan vælge mellem tre værelseskategorier, Standard, Business og Junior Suite. Hotellet tilbyder motions- og fitnessafdeling til fri disposition for alle gæster og har golfbaner, gå- og løbestier i umiddelbar nærhed. Virksomheder, herunder butiksindehavere, har mulighed for at tegne en hotelaftale for deres medarbejdere. Børsen-abonnenter kan få dagens avis leveret på værelset. Der har været hotel og konferencecenter i de smukke bygninger i Korup i mere end 195 år. Her finder du de ideelle faciliteter til både mindre og større arrangementer –  fx møder, konferencer, undervisning, private fester, firmafester og receptioner samt overnatningsmuligheder for op til 122 personer i 62 værelser og en firestjernet restaurant. Frederik VI’s Hotel blev etableret i 2013, da stedet blev overtaget af H.C. Andersen Kongres Center A/S. Tidligere hed det Ledernes KonferenceCenter – men navnet er nu ført tilbage til det oprindelige Frederik VI’s Hotel. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Odense til dine overnattende gæster på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.

Udvalgte steder til konference muligheder Odense og omegn.

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
First Holtel Grand Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Holckenhavn Slot Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart