Introduktion til området

Odense har en masse at byde på inden for kunst, kultur, historie og oplevelser. Tæt på H.C. Andersens fødehjem og Odense Koncerthus ligger fx ODEON – Odenses nye musik-, teater- og konferencehus, som slog dørene op den 1. marts 2017, hvor scenen i Store Sal blev indtaget af mange kendte navne. Her kan opleve alt lige fra musicals, teater, klassisk ballet, opera og operetter til comedy og rock. Der er også mulighed for at få lidt lækkert at spise eller en kop kaffe i cafeen ODEON Social, hvor du sidder ved et af de 13 ottemandsborde sammen med de øvrige gæster. Når der er koncerter og forestillinger er Restaurant Schiøtz på 1. sal også åben, og her kan du få en god middag afstemt efter sæsonen. Du kan også komme helt tæt på ODEON på en rundvisning, hvor du kommer rundt i huset, og kan høre om tankerne bag og historien om komponisten Carl Nielsen, der har en mindestue på 1.sal. Odense er landets tredjestørste og Fyns største by med 176.683 indbyggere per 1. januar 2017. Byen, som er stiftsby og indtil 2006 amtssæde for Fyns Amt og før det Odense Amt, ligger ved Odense Å, cirka tre kilometer syd for Odense Fjord. Til trods for, at Odense er regionens suverænt største by, så er byen ikke hjemby for administrationen i Region Syddanmark. Odense har også Danmarks næststørste hospital, og det er Odense Universitetshospital. Byen dækker et areal på 15 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 11.588 indbyggere per kvadratkilometer. Kommunen huser ikke færre end 200.563 indbyggere, dækker et areal på 304 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 650 indbyggere per kvadratkilometer.

Områdets historie

Odense kanal 
Odense kanal der påvirker byen og dens udvikling.

Odense var på mange måder en typisk middelalderby, afgrænset mod det omgivende land af byporte og med de mest velhavende og mest indflydelsesrige borgere bosat langs hovedgaderne Vestergade, Overgade og Nørregade. I de tilstødende sidegader boede de socialt dårligere stillede. Dette middelalderlige præg i fysisk forstand bevarede byen på mange måder helt frem til begyndelsen af 1800-tallet. Men allerede omkring 1500 blomstrede byen op, da Dronning Christine, der var gift med Kong Hans, flyttede til byen med sit hof og deraf følgende forbrug og aktiviteter. Gennem hele 1500-tallet oplevede byen en højkonjunktur, men blev hårdt ramt af svenskekrigene. Efter at have haft mellem 5.000 og 6.000 indbyggere i begyndelsen af 1600-tallet konstringerede byens befolkningen som følge af krigene ind til 3.808 indbyggere i 1672. Ved folketællingen i 1769 var Odense igen vokset og nu klart landets næststørste by med 5.209 indbyggere. Først i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet oplevede Odense igen en afgørende fysisk, økonomisk og social vækst. At Odense i dag er en havneby skyldes et af det sene 1700-tals store anlægsarbejder, udgravningen af Odense kanal og bassinhavn, som helt frem til i dag påvirker byen og dens udvikling. Inden for de seneste år er byens nye industriområde sydøst for Odense blevet etableret med nye vejforløb. Her har Odense Bys Museer søgt at fastholde byens erhvervsidentitet og historie ved at foreslå vejnavne til Tietgenbyen, hvor flere gamle prominente industrinavne nu igen kommer til ære og værdighed. Det er blot et eksempel på Odenses seneste udvikling og den både fysiske og sociale forandring af byen.

 

Udviklingen af Odensens befolkningstæthed i personer pr. km2 sammenlignet med resten af landet i gennemsnit
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Odense 617,5 620,3 625,1 626,8 632,8 640,7 646,2
Danmark 127,9 128,4 129,0 103,1 130,5 131,1 131,9

 

 

 

 

Kilde: Odense i tal 2015

Områdets infrastruktur

  Odense kanal med udsigt til industri
Odense kanal med havnen og industrien i baggrunden.

Når du har erhvervslokaler i Odense, spiller faktorer som infrastruktur – afhængig af din virksomheds beskaffenhed – en afgørende rolle, og kan være nyttig at vide noget om. Odenses infrastruktur er præget af placeringen ved Odense Kanal, som forbinder Odense Havn med Odense Fjord. Den blev bygget i omkring år 1800 og giver adgang fra vandet til bymidten. Den har herudover haft betydning for infrastrukturen ved beliggenheden af Kraftvarmeværket Fynsværket og den tidligere losseplads på Stige Ø. Odense fik som en af de første byer i Danmark elektricitet i 1891. Odenses placering midt på Fyn medfører, at både biler og tog, som skal mellem Sjælland og Jylland, kører gennem Odense. Kommunen vedtog i juni 2009 en ”Trafik- og mobilitetsplan”, som vil forbedre trafikken inden for Ring 2 gennem fokus på gang, cykling og kollektiv trafik. Planen udføres ved at lukke Thomas B. Thriges Gade ved Albani Kirke, så trafikken i stedet ledes rundt om bymidten af en parkeringssøgerute og af kanalforbindelsen, der stod færdig i 2014. Ved Thomas B. Thriges Gade vil der blive etableret store underjordiske parkeringsanlæg, så det stadig er muligt at køre ind til byen. Derudover er den kollektive trafik blevet suppleret af en letbane. Al togtrafik mellem Jylland og Sjælland kører gennem Odense Banegård, som også er endestation for trafikken mellem Odense og Svendborg på Svendborgbanen. Der er således hyppige togforbindelser til København (1½ time), Hamborg (4½ time), Esbjerg (1½ time), Aarhus (1½ time) og Svendborg (¾ time). I Odense ligger stationerne Odense Sygehus Station, Fruens Bøge Station og Hjallese Station, som er de tre første stationer på Svendborgbanen. Jernbanen er således også en del af den kollektive trafik inden for byens ’mure’. Den Fynske Motorvej går gennem den sydlige del af Odense, og der er meget trafik fra de seks frakørsler – nr. 48 til 53. Hans Christian Andersen Airport ligger ved den lille by Beldringe cirka 10 kilometer nordvest for Odense.

Erhvervs- og forretningsliv

Odense Centrum 
Odense centrum, som tiltrækker mange potentielle kunder
til din forretning.

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Odense et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Odense er noget ganske særligt og gemmer på mange butikker, store som små. Centrum og gågaden byder på et hav af butikker, og du kan finde næsten hvad som helst. Midt i byens centrum ligger gågaderne Kongensgade og Vestergade, som danner rammen om de fleste af byens butikker, og tilbyder det bedste inden for dansk og international mode, skønhed, indretning og design med meget mere. I Odense kan du også oplev landets største shoppingcenter. Rosengårdscentret har over 150 butikker. Bilen kan du parkere gratis lige ved døren, på en af de 3.000 parkeringspladser.

Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Odense Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Odense er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Odense.

Læs om ejendomme i Danmark i EDCs Industri Fokus fra november 2017

EDC IndustriFokus November 2017 Magasin Ejendomme, Lager, Logistik, Produktion, Lejemål

Købekraften i området

Odense gammel by 
Odenses gamle by viser hvor det hele startede med salg i butikker.

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Odense er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i Odense. Købekraften i kommunen er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 25. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Odense Kommune 248.001 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Odense Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Odense en samlet placering som nummer 67, hvor kommunen i 2015 fik en 77. plads – altså en fremgang på 10 pladser i Odenses erhvervsvenlighed i perioden. Huspriserne i Odense er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Odense og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der er ikke handlet nogen fritidshuse og 129 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 17.476 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på 0,81 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 13.881 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på to (2) procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 332 parcel- og rækkehuse i Odense Kommune.

Parkeringsmuligheder

Odense parkering 
Billedet viser at der er parkeringspladser
tilknyttet en virksomhed.

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til erhvervslokaler i Odense, men det kan alligevel være relevant at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen. Her kan app’en Odense Rundt, som viser vej til ledige parkeringspladser, være en god hjælp. Den kan hentes både til iPhone og Android, og hjemmesiden er lavet, så den fungerer til pc, Mac og smartphones. Her finder du information om mere end 4.000 parkeringspladser i Odense bymidte og på havnen. Det er blandt andet muligt at se priser, betalingsperioder og tidsbegrænsninger, og der er livedata for 1.200 pladser. Det er også muligt at se handicappladser i byen. Vil du vide mere om Odenses parkeringsstrategi frem til 2020 finder du et link til den på kommunens hjemmeside, men formålet med parkeringsstrategien er at sikre en god tilgængelighed til parkeringsmulighederne i Odense samt et godt og velfungerende parkeringsudbud. Parkeringsstrategien gælder for hele Odense Kommune men med særligt fokus på midtbyen, da de parkeringsmæssige udfordringer overvejende er knyttet hertil. På odense.dk/parkering finder du ydermere information om alt, hvad der har med parkering at gøre, fx parkeringslicenser, bekendtgørelse, diverse oversigter, planer og parkeringskontrol.

Parkering i området

Udvikling i området

Luftfoto over Odense C 

Påtænker du at leje erhvervslokaler i Odense, så er det en god ide at vide lidt om udviklingsplanerne i kommunen, og i Odense har man fokuseret strategien på partnerskaber som fundament for vækst. Odense har derfor nogle ret store investeringer i markante anlægsprojekter på vej. Kommunen har derudover også stærke uddannelsesmiljøer, spirende væksterhverv og unikke kulturikoner med H.C. Andersen som den altoverskyggende galionsfigur. Odense har store ambitioner om at skabe vækst og udvikling og har lagt benhårdt ud ved at investere DKK 100 mio. yderligere om året i erhvervsudvikling. Ambitionerne følger kommunen op med en vækstpolitik, der opfordrer alle til at turde. I Odense har de nemlig modet til at prøve nyt og til at begive sig ud på eventyr, som de ikke nødvendigvis ved hvor ender, står der i strategien. Odense og Fyn kæmper med en negativ spiral med en lav beskæftigelse, lav produktivitet og et lavt indkomstniveau. Vækstudfordringerne er fælles på øen, hvorfor løsningerne også fælles. Derfor er planen, at man skal stå sammen på Fyn – og at Odense skal gå forrest. Man forventer ikke resultater over natten og vi, at ansvaret for at skabe vækst i Odense ikke alene påhviler kommunen, det lokale erhvervsliv eller uddannelsesinstitutionerne. Ansvaret er fælles. Derfor er vækstpolitik først og fremmest en invitation til at indgå i et partnerskab. Med vedtagelsen af vækstpolitikken investerer Odense i vækst, så kommunen får råd til velfærd i fremtiden. Derfor er Odense både i overført betydning og i bogstaveligste forstand trukket i arbejdstøjet og har sat massivt ind for at skabe vækst og merværdi for kommunens virksomheder. Odense vil nemlig gerne måles på effekten af byens handlinger – ikke på ord og visioner. Derfor vil Odense Kommune være konsekvente. Når man kan se, at noget ikke virker, så stopper man med det igen. Med vækstpolitikken er der skabt et fundament for en positiv udviklingsspiral med høj produktivitet, flere virksomheder, bedre indtjening og flere arbejdspladser til gavn for fremtidens velfærd.

Industrien

Industri arbejde på havnen 

Odense Kommunes hjemmeside er der masser af hjælp at hente, uanset om du er etableret og ønske at flytte din virksomhed til erhvervslokaler i den gamle eventyrdigters by, eller om du påtænker at starte en ny virksomhed, som du vil drive fra erhvervslokaler her i kommunen. På hjemmesiden finder du værktøjer, links og skabeloner til forretningsplaner, etablerings- og driftsbudgetter, ejer- og hemmeligholdelsesaftaler, salgs- og leveringsbetingelser samt ansættelseskontrakter. På siden kan du også finde oplysninger om aktuelle kurser og arrangementer, iværksættermiljøet i Odense Kommune samt opstartsguides, fordelt på brancher, fx frisør, liberalt erhverv, restauration, autoværksted og webshop – samt information om vejledning og sparring. Oplysning om byens udvikling, vækstpolitik, miljø for erhverv og virksomhed, udbud, tilladelser og bevillinger, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til din virksomhed, erhvervsbyggeri, anlæg og grunde og her finder du også kontaktoplysninger til ErhvervsKontakten, som er Odense Kommunes formelle indgang til det offentlige, som tilbyder, at du som virksomhedsejer kan få tilknyttet en kontaktperson, som inddrager og koordinerer relevante myndigheder. Din kontaktperson inddrager relevante myndigheder, koordinerer samarbejdet undervejs og sørger for, at du får den nødvendige vejledning fra start til slut. Kommunen kan altid give dig hurtige og målrettede svar. Mindre og mellemstore virksomheder kan få rådgivning af kommunens MMV-ansvarlig. Og sidder man som mindre eller mellemstor virksomhed og mangler svar på spørgsmål af mere kompleks karakter, og ikke ved, hvor man skal starte, så kan man også tage fat i Odense Kommunes MMV-ansvarlig og få hjælp og vejledning, som kan hjælpe med at løse problemer og smidiggøre sagsbehandlingen i det omfang det er muligt.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel i Odense 
Du kan med fordel tage et ophold i Odense på fyn,
inden du skal videre til næste møde eller konferrence.

Når dine erhvervslokaler er beliggende i Odense, og der opstår behov for at indlogere gæster, så er der masser af muligheder, også i forhold til transport, uanset om man kommer til byen med tog og bus eller i bil. På Hotel Odense kan dine gæster fx nyde en hyggelig morgen med en stor dansk morgenbuffet i Odense Congress Center, som ligger tæt ved motorvejen, landets største shoppingcenter og nordens største IKEA. Alle hotellets værelser er indbydende og rummelige med og har gratis trådløs internet og kabel-tv. Værelserne er indrettet med skrivebordsplads og lænestole og køkkenet leverer lækker mad inspireret af det danske og det franske køkken. Vi anvender altid friske, udvalgte råvarer af høj kvalitet i tilberedningen af restaurantens à la carte-retter og menuer. Hotellet er desuden leveringsdygtigt i både specialiteter og kan ligeledes levere mad i meget store mængder uden at gå på kompromis med kvaliteten. Skulle du ønske andet, end det der tilbydes på kortet, tilbereder køkkenet gerne fx middage eller buffeter. En anden mulighed er det firestjernede Radisson BLU H.C. Andersen Hotel, som ligger i centrum af Odense kun 100 meter fra H.C. Andersens Hus og fem minutter fra Odense Banegård. Her tilbydes fleksible konferencefaciliteter med plads til 1.200 personer. Hotellets 145 værelser har alle telefon, kabel-tv og filmkanal, køleskab samt strygebræt og strygejern og hårtørrer. Her kan man runde arbejdsdagen af med et besøg i Restaurant Hans Christian og prøve lykken i Casino Odense i hotellets underetage. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Odense til dine overnattende projektarbejdere, kunder eller andre gæster på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.

Udvalgte steder til konference muligheder Odense og omegn.

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
First Holtel Grand Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Holckenhavn Slot Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart