Introduktion til området

Eventyrdigteren H.C. Andersen, hvis fødested, du finder i den gamle bydel, er synonym med Odense. H.C. Andersens Hus åbnede i 1908 som museum for digterens liv og virke og er dermed et af verdens ældste digtermuseer. Museets udstillinger fortæller en digters liv, fra barndomsårene som fattig skomagersøn, skolegangen gennem den svære tid på vej mod drømmenes mål i hovedstaden, hans debut og forfatterkarriere, alderdom og død. Her kan du dykke ned i digterens bekendtskaber, kærlighedsliv, karriere og rejser. Udstillingerne er inspireret af hele hans levetid og spænder fra 1805 til 1875. Du bliver præsenteret for mennesket H.C. Andersen, hans særegne fremtoning og sind. Digterens kreative spændvidde vises gennem hans tegninger og klip. På museet du kan ydermere gå på opdagelse i H.C. Andersens univers; elektronisk bladre i hans bøger og lytte til eventyrerne ved de mange lytteposter. På ’Byens Ø’ er der etableret sportsbaner, hvor man kan spille beachvolley og petanque eller dyrke crossfit og parkour. Og så er der minigolfbanen, der ligger ved Fodboldfabrikken, hvor der ud over boldspil også er mulighed for at tage en dukkert i det nye havnebad og dase på stranden under palmerne og nyde en forfriskning. Odense er landets tredjestørste og Fyns største by med 176.683 indbyggere per 1. januar 2017. Byen, som er stiftsby og indtil 2006 amtssæde for Fyns Amt og før det Odense Amt, ligger ved Odense Å, cirka tre kilometer syd for Odense Fjord. Selvom Odense er regionens suverænt største by, så er byen ikke hjemby for administrationen i Region Syddanmark. Odense har også Danmarks næststørste hospital, Odense Universitetshospital. Selve byen dækker et areal på 15 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 11.588 indbyggere per kvadratkilometer. Hele Odense Kommune huser derimod ikke færre end 200.563 indbyggere, dækker et areal på 304 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 650 indbyggere per kvadratkilometer.

Hvad pengene i Odense kommune bliver brugt til
Udgifter - mio kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Økonomiudvalget 975 1105 1053 1355 1429 1717 1460
By- og Kulturudvalget 746 824 915 981 1370 1593 1172
Ældre- og Handicapudvalget 2137 2202 2217 2210 2071 2034 2063
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2359 2900 3255 3494 3703 3609 3753
Børn- og Ungeudvalget 3488 3517 3466 3181 2984 2690 2723
Afdrag på lån 103 99 103 93 139 98 78
Momsudgifter 3 3 - - - - -
I alt 9813 10650 11008 11315 11696 11741 11250

 

Områdets historie

Knud den hellige var en helgen  
Knud den Hellige, kan opleves på Museum
i Odense.

På Møntergårdens Museum i Odense kan du stå ansigt til ansigt med Knud den Hellige sekunder før det dræbende lansestød fra fjenden blev hans endeligt. Portrætmaleren Thomas Kluge har nemlig afbildet en af de mest dramatiske begivenheder i byens historie, drabet på Kong Knud i 1086. Maleriet er en del af Møntergårdens særudstilling ”Knuds Odense – vikingernes by”, som foruden det store maleri omfatter en række enestående fund fra Odenses tidligste historie, som ikke har været udstillet før. Odense er opkaldt efter Odin og fik sit navn, fordi der i vikingetiden lå en hedensk helligdom, hvor man dyrkede de nordiske guder. Man kaldte det ”Odins vi”, og her opførte Harald Blåtand en imponerende vikingeborg, der pustede liv i hele området med markedshandel. Fra 980 udviklede Odense sig fra et kultsted til en kristen by med klostre og munke, flere kirker, en kongsgård, en helgenkonge og en fastboende befolkning. Det kan du alt sammen gå på opdagelse i på museet, der tillige har fund fra vikingeborgen på nonnebakken, bispegraven ved Albani Kirke og fra de seneste arkæologiske udgravninger i Odense centrum. I efteråret 2016 åbnede Fyns Militærhistoriske Museum i Dannebrogsgade bag ved Banegården. Hverdagslivet i Odense bar præg af de mange håndværkere, der ligesom andre byerhverv siden middelalderen har været organiseret i lav. Det odenseanske handelsliv var rigt med et udpræget adeligt islæt og byens gamle gader veg plads for større købmandsgårde bag forhusene mod gaden. I slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet blev der opført flere renæssancebygninger, hvoraf enkelte er bevaret, fx har bymuseet Møntergården i dag blandt andet til huse i to renæssancehuse opført i 1547 for Ejler Rønnow og for Falk Gøye til Hvidkilde i 1646.

Områdets infrastruktur

Odense havneindustri
Odense C kendes i industriens verden, som en havneby.

Driver du din virksomhed fra et af Odenses kontorhoteller, kan faktorer som infrastruktur – afhængig af din virksomheds beskaffenhed – være relevant at vide noget om. Odenses infrastruktur er præget af placeringen ved Odense Kanal, som forbinder Odense Havn med Odense Fjord. Den blev bygget i omkring år 1800 og giver adgang fra vandet til bymidten. Den har herudover haft betydning for infrastrukturen ved beliggenheden af Kraftvarmeværket Fynsværket og den tidligere losseplads på Stige Ø. Odense fik som en af de første byer i Danmark elektricitet i 1891. Odenses placering midt på Fyn medfører, at både biler og tog, som skal mellem Sjælland og Jylland, kører gennem Odense. Kommunen vedtog i juni 2009 en ”Trafik- og mobilitetsplan”, som vil forbedre trafikken inden for Ring 2 gennem fokus på gang, cykling og kollektiv trafik. Planen udføres ved at lukke Thomas B. Thriges Gade ved Albani Kirke, så trafikken i stedet ledes rundt om bymidten af en parkeringssøgerute og af kanalforbindelsen, der stod færdig i 2014. Ved Thomas B. Thriges Gade vil der blive etableret store underjordiske parkeringsanlæg, så det stadig er muligt at køre ind til byen. Derudover er den kollektive trafik blevet suppleret af en letbane. Al togtrafik mellem Jylland og Sjælland kører gennem Odense Banegård, som også er endestation for trafikken mellem Odense og Svendborg på Svendborgbanen. Der er således hyppige togforbindelser til København (1½ time), Hamborg (4½ time), Esbjerg (1½ time), Aarhus (1½ time) og Svendborg (¾ time).I Odense ligger stationerne Odense Sygehus Station, Fruens Bøge Station og Hjallese Station, som er de tre første stationer på Svendborgbanen. Jernbanen er således også en del af den kollektive trafik inden for byens ’mure’. Den Fynske Motorvej går gennem den sydlige del af Odense, og der er meget trafik fra de seks frakørsler – nr. 48 til 53. Hans Christian Andersen Airport ligger ved den lille by Beldringe cirka 10 kilometer nordvest for Odense.

Erhvervs- og forretningsliv

Kontorhotel i Odense C  
Iværksættere og enkeltmandsvirksomheder der søger inspiration
hos hinanden.

Konceptet kontorhotel bliver mere og mere populært i en tid, hvor deleøkonomi især for mindre virksomheder har vist sig et attraktivt alternativ til mere omfattende etableringsomkostningstunge løsninger. Det gælder også i Odense Kommune. Et kontorhotel er en bygning, hvor flere virksomheder kan leje sig ind i dertil indrettede erhvervslokaler og deles om de fælles faciliteter. Der er enkelte kontorhoteller i Odense (blandt andet i Odense) med- og uden mangagement facility-services og i flere prisklasser. Der kan være god økonomi i at vælge kontorhotelløsningen, da der er flere fordele ved at benytte et kontorhotel, herunder kortere lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning, såfremt dine lokalebehov ændrer sig over tid. Typisk tilbydes fælles reception med kopifaciliteter, kollektiv madordning eller kantine samt adgang til mødelokaler, ligesom der vil være etableret internet og telefonlinjer, som administreres af kontorhotellet. Kontorhoteller tilbyder desuden ofte fx telefonpasning, PA-service samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhoteller tilbyder ud over fælles wifi, reception og business center ofte også te- og kaffeordninger. Der er altså rigtig gode muligheder for dig, der ønsker at ’tjekke ind’ på et af Odenses kontorhoteller. Søg efter kontorhoteller i Odense (postnummer 5000-5270) på Lokalebasen og se, hvor der er ledige kontorhotelplads(er), fx i Ryttergade, Koksgade og Buchwaldsgade.

Kontorhoteller beliggende her i byen giver adgang til gode indkøbs- og shoppingmuligheder. Oplev blandt andet landets største og et af de ældste shoppingcentre, Rosengårdcentret, der har 153 butikker med 100.000 kvadratmeter i et indendørs gågademiljø. Rosengårdcentret blev i 2007 kåret som Danmarks bedste shoppingcenter. Centret blev valgt blandt 24 af Danmarks førende shoppingcentre. Det er detailorganisationen MMM-Klubben, der står bag kåringen. I 2009 vandt centret i lignende konkurrence kategorien ”bedste p-pladser”. Herudover blev Rosengårdcentret i 2009 nomineret til nordens bedste shoppingcenter. I byens gågader finder du special- og delikatesseforretninger samt butikker med alt inden for mode, wellness, design med videre.

 Læs et Colliers markedsrapport for Q3 2017 

Collers Puls Q3 2017 Markedsrapport Ejendomsmarkedet
 

Købekraften i området

Odense by og butikker  
Odense by, med udsigt til strøget og byens forretninger.

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Odense er relevant, når der skal vælges kontorhotel her i kommunen. Købekraften i byen er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 25. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Odense Kommune 248.001 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Odense Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje dig ind på et af byens kontorhoteller. Huspriserne i Odense er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Odense og ikke kun til salg-priserne siger mest. I første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Odense 13.881 kroner per kvadratmeter, et fald på to (2) procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 332 hushandler i Odense Kommune. Der er handlet 129 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 17.476 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på 0,81 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Odense i perioden. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Odense i 2016 en samlet placering som nummer 67, hvor kommunen i 2015 fik en 77. plads. Odenses erhvervsvenlighed rykkede altså 10 pladser frem i perioden.

Parkeringsmuligheder

Parkering ved kontor 
Parker din bil tæt på dit kontor.

Uanset om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dit kontorhotel i Odense, kan det være relevant at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen. Her kan app’en Odense Rundt, som viser vej til ledige parkeringspladser, være en god hjælp. Den kan hentes både til iPhone og Android, og hjemmesiden er lavet, så den fungerer til pc, Mac og smartphones. Her finder du information om mere end 4.000 parkeringspladser i Odense bymidte og på havnen. Det er blandt andet muligt at se priser, betalingsperioder og tidsbegrænsninger, og der er livedata for 1.200 pladser. Det er også muligt at se handicappladser i byen. Vil du vide mere om Odenses parkeringsstrategi frem til 2020 finder du et link til den på kommunens hjemmeside, men formålet med parkeringsstrategien er at sikre en god tilgængelighed til parkeringsmulighederne i Odense samt et godt og velfungerende parkeringsudbud. Parkeringsstrategien gælder for hele Odense Kommune men med særligt fokus på midtbyen, da de parkeringsmæssige udfordringer overvejende er knyttet hertil. På odense.dk/parkering finder du ydermere information om alt, hvad der har med parkering at gøre, fx parkeringslicenser, bekendtgørelse, diverse oversigter, planer og parkeringskontrol.

Parkering i området

Udvikling i området

Odense festival, med billede af pariserhjulet  
Odense festival, som har givet byen en turismeøkonomisk effekt.

Udviklingsplanerne i Odense har indflydelse på vækstpotentiale og i sidste ende indtjeningen for byens virksomheder, også for de (typisk) enkeltmandsvirksomheder, der drives fra byens kontorhoteller, og der er masser af planer i støbeskeen i Odense, som vil være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, som skal være med til at fastholde og tiltrække virksomheder, studerende og arbejdskraft. Derfor investerer Odense&Co [et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner] hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. Dette har siden 2015 genereret en ekstraomsætning i Odense (turismeøkonomisk effekt) på DKK 50,6 mio. I forhold til det samlede antal deltagere og den turismeøkonomiske effekt ligger HCA Festivals 2015 i toppen af listen, idet festivalen tiltrak 134.000 dagsgæster og genererede knap DKK 20 mio. i turismeøkonomisk effekt. Odense tiltrækker virksomheder og investeringer gennem opsøgende salg og markedsføring af Odenses styrkepositioner. Det gør kommunen blandt andet gennem udnyttelse af et internationalt netværk af investorer og tiltrækning af investeringer. Odense skaber desuden hele tiden mulighed for, at der løbende tilføres værdi, der gør det interessant for både eksisterende og potentielle virksomheder at drive virksomhed i Odense. Det gør kommunen blandt andet qua strategiske alliancer med internationale topklynger, klyngecertificeringer, facilitering af kontakt mellem virksomheder, forskere og virksomheder fra internationale klynger. Samtidigt tiltrækker og fastholder Odense talenter nationalt såvel som internationalt ved at sikre dem gode rammevilkår. Det har byen blandt andet gjort ved at etablere et internationalt talentambassadørnetværk, hurtig arbejdsmarkedstilknytning, bedre synergi mellem talent og det private erhvervsliv samt branding. Kommunen markedsfører Odense og supplerer med analyser om udviklingen i relevante markeder og forretningsområder.

Industrien

Industri i Odense 
Industrien har fået en stigning i Odense.

Med virksomhed i Odense kan det, uanset hvilken branche du begår dig i og når du driver forretning fra et af Odenses kontorhoteller, give god mening at skabe lokal forankring og blive en aktør i kommunens lokale og stærke erhvervsliv, som betegner sig ”det naturlige mødested for fynske virksomheder”. ErhvervsKlubFyn har medlemmer blandt en lang række fynske service-, fremstillings- og handelsvirksomheder. Alle bruger de erhvervsklubben som mødested, og alle har de den samme interesse i forandring, nytænkning, udvikling og vækst med et fynsk udgangspunkt og et internationalt perspektiv. ErhvervsKlubFyn arrangerer møder, foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. Arrangementerne planlægges et år forud og annonceres på foreningens hjemmesiden, hvor det også er muligt at tilmelde sig. ErhvervsKlubFyn har eksisteret siden begyndelsen af 1980erne, og gik først under navnet Eksportklub Fyn. I takt med, at medlemsskaren voksede og klubben blev solidt etableret, blev navnet ændret til ErhvervsKlubFyn, som er en langt mere dækkende betegnelse for klubbens arbejde og aktiviteter, som i høj grad afspejler medlemmernes ønsker om videndeling, indsigt i internationale erhvervsforhold og erhvervssamarbejder på tværs, skriver erhvervsforening. Det er tanken, at ErhvervsKlubFyn skal være et forum, der styrker netværket og fremmer erfaringsudveksling mellem medlemsvirksomheder specielt med fokus på forandring, nytænkning og international tilbud, ydelser og udvikling. Med networking skabes relationer til andre medlemmer af ErhvervsKlubFyn, som også byder på virksomhedsbesøg og familiearrangementer, som alt sammen er med til at styrke en virksomheds lokal forankring. Vil du vide mere om Odenses erhvervsliv finder du på Odense Kommunes hjemmeside oplysninger om udvikling, vækstpolitik, miljø for erhverv og virksomhed, udbud, tilladelser og bevillinger, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til din virksomhed, erhvervsbyggeri, anlæg og grunde. Og her finder du også kontaktoplysninger til ErhvervsKontakten, som er Odense Kommunes formelle indgang til det offentlige, som tilbyder, at du som virksomhedsejer kan få tilknyttet en kontaktperson, som inddrager og koordinerer relevante myndigheder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotelophold i Odense 
Tag en overnatning på farten i nogle smukke omgivelser.

Hotel Odense kan dine gæster nyde en hyggelig morgen med en stor dansk morgenbuffet i Odense Congress Center, som ligger tæt ved motorvejsnettet, Danmarks største shoppingcenter og nordens største IKEA. Med store lyse værelser og komfortable suiter har hotellet masser af muligheder. Alle hotellets værelser er indbydende og rummelige og har gratis trådløs internet samt kabel-tv. Værelserne er indrettet med skrivebordsplads og lænestole til afslappende stunder. Køkkenet leverer lækker mad inspireret af det danske og franske køkken, og der anvendes altid friske, udvalgte råvarer af høj kvalitet i tilberedningen af hotelrestaurantens à la carte-retter og menuer. Hotellet er leveringsdygtige i både specialiteter og kan ligeledes levere mad i meget store mængder uden at gå på kompromis med kvaliteten. Skulle du ønske andet, end det hotellet tilbyder på kortet, tilbereder personalet gerne særligt tilrettelagte middage eller buffeter. First Hotel Grand midt i Odense har øje og stor respekt for detaljen, og der sættes en stor ære i at levere en oplevelse ud over det, man forventer. Nyd atmosfæren på First Hotel Grand i en af de mange spændende afslapningsområder, i restauranten eller loungen i nogle af landets smukkeste og bedste rammer. Driver du din forretning fra et af odenseanske kontorhoteller og der opstår behov for indkvartering af gæster, kan du blandt andet reservere hotelværelser i Odense på TripAdvisorTrivagoMomondoExpediahotels.com og booking.com.

Udvalgte steder til konference muligheder Odense og omegn.

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
First Holtel Grand Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Holckenhavn Slot Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart