Introduktion til området

Med 176.683 indbyggere per 1. januar 2017 er Odense ikke bare Fyns største by, men landets tredjestørste. Byen, som er stiftsby og indtil 2006 amtssæde for Fyns Amt og før det Odense Amt, ligger ved Odense Å, små tre kilometer syd for Odense Fjord. Men til trods for, at Odense er regionens absolut største by, så er den ikke hjemby for administrationen i Region Syddanmark. Til gengæld ligger Danmarks næststørste hospital, Odense Universitetshospital, i byen, som dækker et areal på 15 kvadratkilometer. Kommunen huser ikke færre end 200.563 sjæle, og dækker et areal på i alt 304 kvadratkilometer med en befolkningstæthed på 650 indbyggere per kvadratkilometer. Som by har Odense forandret sig en helt del siden begyndelsen af 1900-tallet, men mange bygninger og steder er bevaret og ser ud som de gjorde på eventyrdigterens tid, og følger du H.C. Andersens fodspor rundt i bymidten, finder du nemt hans hus og barndomshjem og også Fyrtøjet, som er et kulturhus for børn, opkaldt efter et af nationaldigterens mest afholdte eventyr, som første gang kunne læses højt for landets børn, da det blev udgivet af C.A. Reitzels forlag i 1835. På gåturen rundt i Odense kommer du forbi mange andre oplagte yndlingssteder, som havde afgørende betydning for H.C. Andersens barndom og forfatterskab. Rundt omkring i Odense står der desuden masser af skulpturer, der enten forestiller digteren selv eller er inspireret af hans mange eventyr. Og i Odense kan du også besøge bymuseet Møntergården, Odense Domkirke og slentre en tur gennem gågaderne. Siden Odense Havn blev anlagt i starten af 1800-tallet, er der sket meget, og efter i mere end 150 år at have fungeret som travl industrihavn er den i dag under forvandling til et nyt, attraktivt og kulturelt epicenter. Man mærker tydeligt historiens vingesus i byen, hvor mange bevarede bygninger har fået nyt liv og formål, og byder på mange muligheder for voksne og børn, lokale og turister.

Områdets historie

Damplokomotiv i Odense by  
Du kan komme og se til damplokomotiverne,
som der blev brugt for mange år tilbage.

I centrum af Odense ligger Danmarks jernbanemuseum, som den 18. Juni 2017 kunne åbne dørene til det nye, store udendørs lære- og legeområde “På sporet af Historien” med et gigantisk damplokomotiv og det næsten otte meter høje vandtårn som midtpunkt. Her kan man gå på opdagelse i førerhuset og i maskinen og udforske, hvordan lokomotivet fungerer med fyrkasse og røgkammer. Man kan også kravle op i vandtårnet og få en rutschetur fra toppen. På sporet af Historien er modelleret efter rigtige genstande, som børn og voksne kan se på museet og på udearealet. I juni 2017 åbnede museet også et helt nyt minitogsanlæg, som er iscenesat med jernbanehistoriske miljøer i børnestørrelse. Rejsen tager sit udspring fra “Københavns Hovedbanegård” i minitog modelleret efter rigtige tog som MY-lokomotivet og MA-lyntoget. Undervejs gør passagerne turen over “Den Gamle Lillebæltsbro”, gennem en storebæltsfærge og en lille stationsby. Og er du bidt af historie, kan du tage på opdagelse i Histotoriet, som er Møntergårdens nye børnemuseum med masser af aktiviteter for de nyfigne og kundskabstørstende. Her kan man lege sig til viden om historien og alle museumsgenstandene sammen med historikeren, arkæologen og konservatoren. Histotoriet er Fyns historiske museum for børn i alderen fire til 11 år. Det er et sted, hvor man kan lege detektiv, bruge kroppen, eksperimentere og udforske de udstillede museumsgenstande. Her bruger børn deres nysgerrighed for at få større viden om gamle dage. Man kan også besøge udstillingen Børnenes Baggård – en baggård, en lejlighed og et snedkerværksted anno 1890, som åbnede i foråret 2017. Her kan børn og barnlige sjæle lege sig tilbage i historien og opleve, hvordan man levede i Odense for 120 år siden.

Områdets infrastruktur

  Odenses Lufthavn  
 Odense har deres egen lufthavn, hvor der flyver nogle enkelte
 rutefly til København.

Odenses infrastruktur er præget af placeringen ved Odense Kanal, som forbinder Odense Havn med Odense Fjord. Den blev bygget i omkring år 1800 og giver adgang fra vandet til bymidten. Den har herudover haft betydning for infrastrukturen ved beliggenheden af Kraftvarmeværket Fynsværket og den tidligere losseplads på Stige Ø. Odense fik som en af de første byer i Danmark elektricitet i 1891. Odenses placering midt på Fyn mellem Nyborg (Storebæltsbroen og Middelfart (den gamle og den nye Lillebæltsbro) medfører, at både biler og tog, som skal mellem Sjælland og Jylland, kører gennem Odense. Kommunen vedtog i juni 2009 en ”Trafik- og mobilitetsplan”, som vil forbedre trafikken inden for Ring 2 gennem fokus på gang, cykling og kollektiv trafik. Odense Kommune har til det formål afsat DKK 250 mio. til at implementere planen, som forventes fuldført i 2018. Planen udføres ved at lukke Thomas B. Thriges Gade ved Albani Kirke, så trafikken i stedet ledes rundt om bymidten af en parkeringssøgerute og af kanalforbindelsen, der stod færdig i 2014. Ved Thomas B. Thriges Gade vil der blive etableret store underjordiske parkeringsanlæg, så det stadig er muligt at køre ind til byen. Derudover er den kollektive trafik blevet suppleret af en letbane. Al togtrafik mellem Jylland og Sjælland kører gennem Odense Banegård, som også er endestation for trafikken mellem Odense og Svendborg på Svendborgbanen. Der er således hyppige togforbindelser til København (1½ time), Hamborg (4½ time), Esbjerg (1½ time), Aarhus (1½ time) og Svendborg (¾ time). I Odense ligger stationerne Odense Sygehus Station, Fruens Bøge Station og Hjallese Station, som er de tre første stationer på Svendborgbanen. Jernbanen er således også en del af den kollektive trafik inden for byens ’mure’. Den Fynske Motorvej går gennem den sydlige del af Odense, og der er meget trafik fra de seks frakørsler – nr. 48 til 53. Hans Christian Andersen Airport ligger ved den lille by Beldringe cirka 10 kilometer nordvest for Odense. Indtil kort tid efter åbningen af Storebæltsbroen var der rutefly til København. Lufthavnen har ikke længere nogen særlig påvirkning på Odenses infrastruktur, da der kun er et par enkelte rutefly. Siden 2006 har lufthavnen dog udbudt charterflyvninger, der de senere år har været i kraftig vækst.

Erhvervs- og forretningsliv

Butik i Odense By  
Odense har mange forretninger i byen, og med en stor trafik af
potentielle kunder på f.eks. gågaden.

Med kontorer beliggende i Odense er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Odense, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Odense på Lokalebasen. (postnummer: 5000-5270).

 

I Odense kan du gøre dine indkøb i landets største shoppingcenter: Rosengårdscentret, som har over 150 butikker. Her finder du mærkevarer og dagligvarer siden om side i gader med hyggelig atmosfære og plads til pusterum, når behovet melder sig. Bilen kan du parkere gratis lige ved hovedindgangen, på en af de 3.000 parkeringspladser. Odense er noget særligt og gemmer på mange butikker, store som små. Centrum og gågaden byder på et sværm af butikker, og du kan finde næsten hvad som helst, hvad enten du søger noget nyt eller gammelt, billigt eller dyrt. Odense har også mange delikatesse- og shoppingtilbud. Midt i byen ligger gågaderne Kongensgade og Vestergade, som danner ramme om de fleste af byens butikker, og tilbyder det bedste inden for dansk og international mode, skønhed, indretning og design med mere.

 Læs et udklip af Nyboligs Markedsrapport om kontorer på Fyn

Nybolig Markedsrapport Udklip Kontorlokaler Kontorlejemål Fyn
 

Købekraften i området

 have i odense gammelby
 Odense har mange turistatraktioner, bl.a. ses her noget af haven
 for Odense Gammelby.

Information om Odense Kommunes erhvervsvenlighed samt odenseaneres indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 5000-5270. Købekraften i Odense er middel, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 25. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Odense Kommune 248.001 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Odense Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Odense en samlet placering som nummer 67, hvor kommunen i 2015 fik en 77. plads. Odenses erhvervsvenlighed er altså gået 10 pladser frem. Huspriserne i Odense er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Odense og ikke kun til salg-priserne siger mest. Per første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Odense 13.881 kroner per kvadratmeter, et fald på to (2) procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 332 hushandler i Odense Kommune. Der er handlet 129 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 17.476 kroner, hvilket er et fald på 0,81 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Odense i perioden.

Parkeringsmuligheder

 Parkeringspladser  
Odense indeholder en masse offentlig parkeringspladser,
et eksempel ses her.

Uanset om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til dit kontorlejemål i Odense, kan det være relevant at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen. Her kan app’en Odense Rundt, som viser vej til ledige parkeringspladser, være en god hjælp. Den kan hentes til iPhone og Android, og hjemmesiden er lavet, så den fungerer til pc, Mac og smartphones. Her finder du information om mere end 4.000 parkeringspladser i Odense bymidte og på havnen. Det er blandt andet muligt at se priser, betalingsperioder og tidsbegrænsninger, og der er livedata for 1.200 pladser. Det er også muligt at se handicappladser i byen. Vil du vide mere om Odenses parkeringsstrategi frem til 2020 finder du et link til den på kommunens hjemmeside, men formålet med strategien er at sikre god tilgængelighed til parkeringsmulighederne i Odense samt et godt og velfungerende parkeringsudbud. Parkeringsstrategien gælder for hele Odense Kommune, men har særligt fokus på midtbyen, da de parkeringsmæssige udfordringer overvejende er knyttet hertil. På odense.dk/parkering finder du ydermere information om alt, hvad der har med parkering at gøre, fx parkeringslicenser, bekendtgørelse, diverse oversigter, planer og parkeringskontrol.

Parkering i området

Udvikling i området

 Ny lokaler i Odense
Her ses byggerier som er med til at skabe arbejdspladser til ledige.

Planlagte udviklingsprojekter i den by eller kommune, hvor du påtænker at leje kontorer, kan have indflydelse på din virksomheds indtjening og vækstpotentiale, hvorfor det er relevant at vide, hvad der rører sig. Odenses oplevelsesøkonomi boomer i disse år og kommunen står over for en markant byudvikling med massive investeringer, der hovedsageligt fokuserer på vækst og byudvikling frem til 2020. I perioden vil Odense skabe et kompetenceløft af den lokale bygge- og anlægsbranche, og det betyder, at aktører inden for den lokale bygge- og anlægsbranche skal have del i kommende investeringer i by- og regionsudviklingen, så deres indtjening og jobvækst øges. Det forventer man også vil udvikle arbejdsstyrken, da investeringerne i Odense vil skabe nye jobs lokalt. Det er planen at udvikle Odense fra stor dansk by til dansk storby, fordi byudvikling spiller en stor rolle i at skabe vækst i form af flere arbejdspladser og tilflyttere. Odense Kommune bruger derfor bygge- og anlægsinvesteringerne til at udvikle og etablere nye forretningsområder for nye og eksisterende virksomheder i kommunen. Samtidig foranstaltes et overordnet kompetenceløft af virksomhederne, der skal klæde dem på i forhold til konsortiedannelse, netværksetablering samt udarbejdelse af udbudsstrategier og efteruddannelse af personale. Odense Kommune analyserer potentialet for lokal jobskabelse i hele værdikæden og afdækker kvalifikationskravene til arbejdskraften i fremtidens byggeri og vil sikre, at der løbende og konsekvent uddannes kvalificeret lokal arbejdskraft. Til det formål trækker kommunen på erfaringerne fra udviklingen af arbejdskraften i bygge- og anlægsbranchen til at udvikle andre lokale brancheområder, ligesom Odense Kommune arbejder for at tiltrække investorer, så nødvendige byudviklings- og infrastrukturprojekter kan realiseres. De nye virksomheder og investeringer vil bidrage til at tiltrække viden, teknologi, kapital og kvalificeret arbejdskraft, som vil gavne det lokale erhvervsliv, tiltrække nye og fastholde eksisterende virksomheder.

Arbejdspladser i Odense fordelt på erhverv
Antal 2010 2011 2012 2013 2014
Landbrug, skovbrug og fiskeri 1868 1506 1668 1583 1542
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 7319 6991 6657 6612 7259
4929 4929 5183 5130 4924 5381
Handel og transport mv. 24882 24811 25001 24840 25346
Information og kommunikation 4138 4204 4340 4842 4193
Finansiering og forsikring 2126 2008 1978 2006 2194
Ejendomshandel og udlejning 1626 1646 1700 1789 1730
Erhvervsservice 10699 10775 11448 11921 12397
Offentlig administration, undervisning og sundhed 39150 37858 37186 37167 37922
Kultur, fritid og anden service 5081 4972 4743 4828 4985
Uoplyst aktivitet 15 16 18 133 0
I alt 101,833 99,970 99,869 100,645 102,949

Kilde: Odense i tal 2015

 

Industrien

 Havnebyggeri i Odense
Odense vil gøre det mere attraktivt at arbejde i byen, derfor bliver der
etableret arbejdspladser i gode miljøer.

Har du kontorer i Odense, er det et plus, at der er stort fokus på erhvervsudviklingen i byen disse år. Det er tanken, at Odense skal være kendt som en dynamisk by, fordi det fastholder og tiltrækker virksomheder, studerende og arbejdskraft til kommunen. Derfor vil Odense fremme talentudvikling, iværksætteri og entreprenørskab og vil med det afsæt udvikle og forbedre samarbejdet mellem det offentlige og det private. Det betyder, at der skal udvikles på service og lokal jobskabelse. Man arbejder i lokalt regi på, at Odense får de bedste rammer for vækst og beskæftigelse, og at byens image som erhvervsby forbedres. Det gør Odense blandt andet ved at vægte og fokusere på få men effektfulde initiativer, der skaber værdi for virksomhederne, herunder at fjerne uhensigtsmæssig administration, implementere mål- og effektstyring og skabe bedre rammer for dem, der kan og vil. I samarbejde med erhvervslivet banes vejen for vækst og jobskabelse. Det gør Odense blandt andet gennem en kommunal kulturændring, ved at stille betydelige data til rådighed for virksomhederne og ved at lade virksomheder udfordre kommunen på egne regler. Odense Kommune fremhæver, at de har styrket den erhvervsrettede servicekultur ved at indføre en kundefokuseret logik i opgaveorganiseringen og i medarbejdernes kommunikation. Derudover har man øget digitalisering og adgangen til selvbetjening. Samtidigt udfordrer kommunen grænserne for, hvad man kan gøre på udbudsområdet, fordi man er bevidst om, at det offentlige ikke partout er de bedste til at løse alle opgaver. ErhvervsKontakten, som er Odense Kommunes direkte adgang til erhvervsservice, har været en succes i kraft af en netværksbaseret tilgang og det tætte samarbejde med erhvervslivet, som har taget del i problemløsning og udvikling af konceptet. I disse år arbejder Odense også på at styrke byens image og stolthed, fordi et bedre image vil tiltrække flere virksomheder og borgere og det er afgørende, at byens borgere og virksomheder er stolte over at bo i Odense. Det vil styrke turisterhvervet, oplevelsesøkonomi og erhvervsturismen og flere turister skaber omsætning og opmærksomhed omkring Odenses muligheder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotelophold i Odense  
I Odense finder du mange hoteller, som evt. kan holder dit næste
store arrangement eller sørge for at du får en nattesøvn
inden mødet dagen efter.

Hotel Plaza Odense er et hotel indrettet i en af landets smukkeste og mest klassiske hotelbygninger fra 1915. En bygning, som er en oplevelse i sig selv med trapper, balkoner, marmorerede søjler og guldstafferinger. Hotellet er et full-service førsteklasseshotel beliggende i hjertet af Odense med udsigt til Kongens Have og kun 100 meter fra Odense Banegårdscenter og 300 meter fra Odense centrum. Hotellet har 68 stilfulde værelser skånsomt restaureret med respekt for husets historie og selvsagt udstyret med al moderne komfort og faciliteter. Tre suiter og fem juniorsuiter er yderligere forsynet med spabad. Hotellets Restaurant Rosenhaven har udsigt til Kongens Have og er et hyggeligt sted at spise i Odense om du skal bo på Plaza eller bare skal ud at spise en aften. Restauranten har à la carte, menuer, forretningsfrokosttilbud, familiemiddage eller firmafester. Oven på en god nattesøvn serveres der en stor morgenmadsbuffet, med fynske specialiteter i Rosenhaven. Får du brug for at indlogere medarbejdere, kunder eller andre, kan du blandt andet reservere hotelværelser i Odense på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.

 

 

Udvalgte steder til konference muligheder Odense og omegn.

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
First Holtel Grand Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Holckenhavn Slot Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart