Introduktion til området

Som hele Fyn er også Odense fin, og har masser af kultur, natur og oplevelser at byde på, foruden byens verdenskendte bysbørn Carl Nielsen og H.C. Andersens huse og museer. Odense Fjord strækker sig cirka 13 kilometer fra det nordøstlige Odense til Gabet, som er udmundingen til Kattegat. Vanddybden er generelt lav og kun i sejlrenden når man op på 10-11 meters dybde. I fjorden ligger to beboede øer og 24 småholme. Den seks kilometer lange enebærodde skærmer Odense Fjord fra Kattegat. Kysten er stenet mod Kattegat, sandet med strandenge og lavvandsområder ind mod Odense Fjord. Stien rundt om odden er i alt cirka 12 kilometer og egner sig fint til en cykeltur eller gåtur. Vigelsø var oprindeligt tre små øer, der i 1866 blev samlet med dæmninger, som staten købte i 1990 for at skabe et fristed for dyr og planter. Du kan besøge Vigelsø i egen båd eller tage rutebåden Lunden fra Klintebjerg. På øen er der vandrestier, bålpladser, fugletårne og mulighed for overnatning i shelters. Stige Ø er en kunstigt anlagt ø og en naturskøn halvø med et hav af friluftsaktiviteter. Her kan du klatre, lege og køre på mountainbike i bakkerne. Odins Bro, som blev indviet i 2014, er en 28,14 meter bred dobbelt svingbro med en firesporet vejbane samt en dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige side af broen. Broen er Nordeuropas største svingbro med en samlet spændvidde på næsten 200 meter og dermed et markant vartegn ved indsejlingen til Odense Havn. Odense er landets tredjestørste og Fyns største by med 176.683 indbyggere per 1. januar 2017. Byen, som er stiftsby og indtil 2006 amtssæde for Fyns Amt og før det Odense Amt, ligger ved Odense Å, cirka tre kilometer syd for Odense Fjord. Byen dækker et areal på 15 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 11.588 indbyggere per kvadratkilometer. Kommunen huser ikke færre end 200.563 sjæle, dækker et areal på 304 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 650 indbyggere per kvadratkilometer.

Områdets historie

Juletid i handelsbyen Odense 
Odense er blevet en af de store handelsbyer i Danmark.

I begyndelsen af 1800-tallet havde Odense knap 6.000 indbyggere. Byen begyndte for alvor at vokse, da den tidlige industrialisering gradvist satte ind og befolkningstallet steg markant, mens de gamle grænser kom under pres, da byportene blev nedrevet i 1851 og gav plads til den nødvendige byvækst. I 1865 åbnede jernbanetrafikken over Fyn, og den gik gennem Odense. Den gamle by blev frem mod århundredskiftet omgivet af industrikvarterer, arbejderboliger og begyndende villabyggeri til det bedre borgerskab, som forlod den gamle by til fordel for fritliggende villaer, som overvejende blev bygget syd for Odense, hvor byens store villakvarter Hunderupkvarteret opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Byens mange villaer og det ret begrænsede høje byggeri har givet Odense et mindre storbyagtigt præg end landets øvrige hovedbyer, og byen betragtes af mange som en ”flad” by. Etageejendomme fra 1800-tallets sidste halvdel og frem til efterkrigstiden er typisk kun to-tre etager høje. I 1836 blev provinsens første levedygtige jern- og metalindustri grundlagt i byen i form af M.P. Allerups Jernstøberi, og Odense blev i sidste halvdel af 1800-tallet landets næststørste industriby. Den position blev fastholdt frem til 1900-tallet, hvor indbyggertallet var vokset til cirka 40.000. Odense købstad havde i 1901 39.182 indbyggere og allerede i 1911 var tallet steget til 42.237. Forskellige indlemmelser, særligt det store arbejderkvarter Skibhuskvarteret nord for den gamle by fik gradvist indbyggertallet til at stige. Det betød, at der var omkring 100.000 indbyggere i Odense omkring Anden Verdenskrig. I 1970 blev en række omkringliggende landkommuner indlemmet i Odense Kommune. I efterkrigstiden er Odense blandt andet blevet kendt for det store gadegennembrud Thomas B. Thriges Gade i 1960-70'erne og for det store almennyttige boligbyggeri Vollsmose i de følgende år, men også for restaureringen af H.C. Andersen-kvarteret og for genanvendelsen af den store tekstilfabrik Brandts Klædefabrik i byens centrum i begyndelsen af 1980erne.

Antal mennesker 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Befolkningen primo 187.789 188.649 190.123 191.434 193.274 195.660 197.480
Befolkningen Ultimo 188.777 190.245 191.610 193.370 195.797 197.480 198.972

 

Områdets infrastruktur

  Odense Banegård
  Odense Banegård, som er en station med toge der kan transportere dig
  til Sjælland og Jylland.

Når du lejer lager- eller produktionslokaler i Odense, har faktorer som infrastruktur, herunder placering og afstand til motorvejsnettet og offentlig transport indflydelse på driften. Derudover er den kollektive trafik blevet suppleret af en letbane. Al togtrafik mellem Jylland og Sjælland kører gennem Odense Banegård, som også er endestation for trafikken mellem Odense og Svendborg på Svendborgbanen. Der er således hyppige togforbindelser til København (1½ time), Hamborg (4½ time), Esbjerg (1½ time), Aarhus (1½ time) og Svendborg (¾ time). I Odense ligger stationerne Odense Sygehus Station, Fruens Bøge Station og Hjallese Station, som er de tre første stationer på Svendborgbanen. Jernbanen er således også en del af den kollektive trafik inden for byens ’mure’. Den Fynske Motorvej går gennem den sydlige del af Odense, og der er meget trafik fra de seks frakørsler – nr. 48 til 53. Hans Christian Andersen Airport ligger ved den lille by Beldringe cirka 10 kilometer nordvest for Odense. Infrastrukturen i kommunen er udbygget og effektiv og præget af beliggenheden ved Odense Kanal, som forbinder Odense Havn med Odense Fjord. Den blev bygget i omkring år 1800 og giver adgang fra vandet til bymidten. Den har herudover haft betydning for infrastrukturen ved beliggenheden af Kraftvarmeværket Fynsværket og den tidligere losseplads på Stige Ø. Odense fik som en af de første byer i Danmark elektricitet i 1891. Odenses placering midt på Fyn medfører, at både biler og tog, som skal mellem Sjælland og Jylland, kører gennem Odense. Kommunen vedtog i juni 2009 en ”Trafik- og mobilitetsplan”, som vil forbedre trafikken inden for Ring 2 gennem fokus på gang, cykling og kollektiv trafik. Planen udføres ved at lukke Thomas B. Thriges Gade ved Albani Kirke, så trafikken i stedet ledes rundt om bymidten af en parkeringssøgerute og af kanalforbindelsen, der stod færdig i 2014. Ved Thomas B. Thriges Gade vil der blive etableret store underjordiske parkeringsanlæg, så det stadig er muligt at køre ind til byen.

Erhvervs- og forretningsliv

Odense storcenter Rosengårdscentret 
Rosengårdscentret der samler alle de nødvendige butikker.

Du har adgang til rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder, når du vælger lager- og produktionslokaler i Odense. Her kan du blandt andet gøre dine indkøb i landets største shoppingcenter. Rosengårdscentret har over 150 butikker med mærkevarer og dagligvarer. Er du i bil, kan du parkere gratis lige ved døren, på en af de 3.000 parkeringspladser. Lager- og produktionslokaler vil typisk være beliggende i Odenses industriområder, fx på Petersmindevej og i Sverigesgade.

 

Lager- og produktionslokaler har flere navne og findes i forskellige kategorier, fx lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Odense på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne er typisk separate, aflåselige og i mange tilfælde ventilerede med højt til loftet og fx udstyret med betongulve, god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

 Læs et udklip af Nyboligs Markedsrapport om lagerlokaler i Danmark

Nybolig Markedsrapport Udklip Lagerlokaler
 

Købekraften i området

Odense by 
Odense by, med deres kulturelle seværdigheder

Påtænker du at leje lager- og eller produktionslokaler i Odense, så er information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i kommunen relevant. Købekraften i Odense er middel, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 25. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Odense Kommune 248.001 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Odense Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje lager- og eller produktionslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Odense en samlet placering som nummer 67, hvor kommunen i 2015 fik en 77. plads; altså en fremgang i Odenses erhvervsvenlighed på 10 pladser. Huspriserne i Odense er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Odense og ikke kun til salg-priserne siger noget om det overordnede niveau i kommunen. I første kvartal 2017 er der ikke solgt nogen fritidshuse, men til gengæld 129 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 17.476 kroner per kvadratmeter (et fald på 0,81 procent), hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 13.881 kroner per kvadratmeter, et fald på to (2) procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet ikke færre end 332 parcel- og rækkehuse i Odense Kommune.

Parkeringsmuligheder

Parkering i Odense tæt på forretning 
Odenses forretninger har som regel
parkeringspladser, som ses på billedet

Der vil typisk være tilknyttet parkeringsplads(er) til lager- og produktionslokaler i Odense. Alligevel kan det være nyttigt at vide noget om parkeringsforholdene i kommunen. Her kan app’en Odense Rundt, som viser vej til ledige parkeringspladser, være en god hjælp. Den kan hentes både til iPhone og Android, og hjemmesiden er lavet, så den fungerer til pc, mac og smartphones. Her finder du information om mere end 4.000 parkeringspladser i Odense bymidte og på havnen. Det er blandt andet muligt at se priser, betalingsperioder og tidsbegrænsninger, og der er livedata for 1.200 pladser. Det er også muligt at se handicappladser i byen. Vil du vide mere om Odenses parkeringsstrategi frem til 2020 finder du et link til den på kommunens hjemmeside, men formålet med parkeringsstrategien er at sikre en god tilgængelighed til parkeringsmulighederne i Odense samt et godt og velfungerende parkeringsudbud. Parkeringsstrategien gælder for hele Odense Kommune men med særligt fokus på midtbyen, da de parkeringsmæssige udfordringer overvejende er knyttet hertil. På odense.dk/parkering finder du ydermere information om alt, hvad der har med parkering at gøre, fx parkeringslicenser, bekendtgørelse, diverse oversigter, planer og parkeringskontrol.

Parkering i området

Udvikling i området

Odenses udvikling 
Odense har været under en udvikling i længere tid, her ses et eksempel

Iværksættere og andre erhvervsfolk, der påtænker at leje lager- og produktionslokaler i Odense, har typisk en interesse i at vide noget om den udviklingsplanerne i den kommune, de driver virksomhed i. Der sker meget i Odense Kommune i disse år, hvor man er i gang med en udvikling fra stor dansk by til dansk storby, som det fremgår af kommunens vækststrategi, hvor det ”nye” Odense beskrives som en moderne by med en levende bymidte, et mangfoldigt kulturliv og grønne oaser. Det skal en række større udviklingsprojekter være med til at realisere. I Thomas B. Thriges Gade, som indtil 2014 delte bymidten i to, gennemføres en historisk sammenbygning af bymidten fra gade til by. Gaden blev anlagt i 1960erne for at imødekomme den voksende biltrafik, men anlæggelsen betød, at man skar Odense bymidte over i to dele – en vestlig del og en østlig del. Et af hovedformålene med omdannelsen af gaden har været at genskabe forbindelserne mellem øst og vest. Fra 2020 kører Odense letbane på strækningen og bliver byens nye rygrad, der forbinder bymidten med andre vigtige områder i Odense. Byomdannelsesprojektet har til hensigt at skabe et grønt og bæredygtigt byområde, hvor letbane, cykeltransport og bentøjet er foretrukne transportmidler. En bilfri bymidte betyder dog ikke, at man ikke har tænkt på bilerne. Under hele projektområdet anlægger man et underjordisk parkeringsanlæg med plads til omkring 1.000 biler. Anlægget får fem op- og nedkørsler, så man nemt kan komme til og fra parkeringsanlægget, når man besøger Odense bymidte i bil. Parkeringsanlægget bliver udstyret med et underjordisk fodgængerstrøg, hvor man via trappetårne nemt kan komme op i gadeniveau, når man har parkeret sin bil. Parkeringsanlægget bygges i to etaper: man startede i den nordlige del af projektområdet og bevæger sig derefter mod syd. den nordlige del af parkeringsanlægget åbnede med 500 pladser den 1. oktober 2016, og i 2017 begynder man arbejdet med den sydlige del. Det nordlige parkerings- anlæg og det sydlige parkeringsanlæg forbindes på sigt med en tunnel og bliver til ét stort anlæg. Den nye bydel består af i alt 19 byggegrunde, som alle er solgt til lokale og nationale investorer, hvoraf de fleste grundejere har bygget eller er begyndt at bygge, og de resterende følger trop 2017.

Industrien

Industrihavn i Odense 
Odense har havn som fungere som bindeled for mange virksomheder

Odense har et erklæret ønske om at gøre Odense til en ægte erhvervskommune, og det er ikke uvæsentligt, hvis du overvejer at leje lager- og produktionslokaler her i byen. ”Vækst med viden” er omdrejningspunktet i Odenses vækstpolitik frem til 2020, fordi viden kan øge produktiviteten, tiltrække nye virksomheder og skabe flere arbejdspladser i kommunen samt understøtte produktivitetsudviklingen i de lokale virksomheder, skriver Odense Kommune i vækststrategien. De lokale virksomheders gennemsnitlige brancheproduktivitet skal øges, fordi Odense har lavproduktive virksomheder i lavproduktive erhverv. Parallelt hermed er det planen at udvikle innovative virksomheder og dermed skabe flere vidensvirksomheder og jobs, fordi viden er afgørende for kommunens fremtidige produktivitet. Det gør Odense ved at indgå i en række partnerskaber mellem kommune, private virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner. Odense søger på den baggrund at udvikle nye forretningsområder ved at matche virksomheder, offentlige institutioner og selskaber omkring løsning af forskellige problemstillinger. Kommunen tilfører de kompetencer, der kan bidrage til at øge værdiskabelse og konkurrencekraft i virksomhederne og understøtter øget teknologianvendelse, automatisering og innovation i produktionsvirksomhederne. Det gøres ved brug af relevant viden fra nationale og internationale videns- og uddannelsesmiljøer. Derudover bidrager Odense Kommune til talentudvikling, tiltrækning af kapital og styrker Odenses internationale profil. På Odense Kommunes hjemmeside er der masser af hjælp at hente, uanset om du allerede har butik i byen eller har et ønske at flytte din butik til den gamle digters by. Her finder du værktøjer, links og skabeloner til forretningsplaner, etablerings- og driftsbudgetter, ejer- og hemmeligholdelsesaftaler, salgs- og leveringsbetingelser samt ansættelseskontrakter. På siden kan du også finde oplysninger om aktuelle kurser og arrangementer, iværksættermiljøet i Odense Kommune samt opstartsguides, fordelt på brancher, fx frisør, liberalt erhverv, restauration, autoværksted og webshop – samt information, vejledning og sparring. Oplysning om byens udvikling, vækstpolitik, miljø for erhverv og virksomhed, udbud, tilladelser og bevillinger, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til din butik og kontaktoplysninger til ErhvervsKontakten, som er Odense Kommunes formelle indgang til kommunen.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel i Odense 
Indlogere din kollega, partner eller
fremtidige leverandør
på hotel i Odense

Lejer du lager- og produktionslokaler i Odense Kommune, og der opstår behov for at indlogere gæster, så er der masser af muligheder, også i forhold til transport, uanset om man kommer til byen med tog og bus eller i bil. Hotel Plaza Odense er et hotel indrettet i en af landets smukkeste og mest klassiske hotelbygninger fra 1915. En bygning, som er en oplevelse i sig selv med flotte trapper, balkoner, marmorerede søjler og guldstafferinger. Hotellet er placeret i hjertet af Odense med udsigt til Kongens Have og kun 100 meter fra Odense Banegård og 300 meter fra Odense midtby. Hotellet råder over 68 værelser nænsomt restaureret med respekt for husets historie og naturligvis udstyret med al moderne komfort og faciliteter. Tre suiter og fem juniorsuiter er yderligere udstyret med spabad. Hotellets Restaurant Rosenhaven har udsigt til Kongens Have og er et hyggeligt sted at spise i Odense hvad enten man bor på Plaza eller bare skal ud at spise en aften. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Odense til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.

Udvalgte steder til konference muligheder Odense og omegn.

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
First Holtel Grand Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Holckenhavn Slot Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart