Introduktion til området

Skamlingsbanken Foto: www.visitkolding.dk

Kolding Kommune er en kommune i Region Syddanmark, som efter Kommunalreformen i 2007 består af Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Vester Nebel Sogn og Christiansfeld. Kommunen dækker et areal på 604,51 kvadratkilometer, har en befolkningstæthed på 152 indbyggere per kvadratkilometer og 91.695 (2016) indbyggere. Hvad enten man er til kultur, natur eller fysisk udfoldelse, så er Kolding fyldt med attraktioner, og byder på et hav
af oplevelser. Det er ikke uden grund, Kolding bliver forbundet med design, kunst og kultur. Her kan du få helt unikke oplevelser, historiske indblik og samtidigt blive kunstnerisk udfordret, mærke naturen eller bare underholdt på en meningsfuld måde. Koldings historien kan dateres tilbage til 1231, hvor byen optræder på skrift i Kong Valdemars jordebog. Kolding lå dengang i landets yderste grænseområde mod hertugdømmerne i syd, og byen havde derfor en strategisk betydning for de gamle regenter. I 1200-tallet blev byggeriet
af fæstningen Koldinghus påbegyndt. Koldinghus blev bygget til forsvar af kongerigets grænser, men med bevågenheden og byggeriet fulgte også kongelige handelsprivilegier, som har været med til at udvikle Kolding til en driftig handels- og håndværksby, som stadig kendetegner byen i dag. Danmarks grænse har ligget fast siden 1920, men inden da, har den flere gange rykket sig som følge af krige og stridigheder. I vikingetiden gik den danske grænse langt nede i Tyskland langs med floden Ejderen, men gennem tiden har hertugdømmerne Slesvig og Holstein ønsket større selvstændighed, hvilket lykkedes i flere omgange. I 1200-tallet lå grænsen derfor lige syd for Kolding, og strakte sig fra Hejlsminde, gennem Vamdrup og videre langs med Kongeåen. En grænse, der stadig har kulturel og historisk betydning. Da Danmark i 1864 tabte krigen mod Tyskland, blev Skamlingsbanken, som lå lige nord for den nye grænse, til et mindested og vartegn for Kolding. Det var en granitstøtte, der året forinden var rejst på Højskamling til minde om danskens forkæmpere, men sprængt af preusserne under krigen. Den blev genrejst i 1866 med skrammer og skår som et symbol på det tabte land sydpå. I dag er Skamlingsbanken ikke kun et smukt udsigtspunkt og yndet udflugtsmål. Her har man rejst flere mindesmærker over personer og begivenheder; det sidste efter genforeningen i 1920, hvor den nuværende grænse blev fastlagt.

Områdets historie

Flag of Kolding

Kolding har set mange op- og nedture i sine yngre dage. De slesvigske krige og især kampene ved Kolding i april 1849 betød en kortvarig stilstand for byen, men efter 1850 gik det igen frem. Toldgrænsen rykkedes sydpå, den pålagte handelsafgift blev ophævet og de første industrivirksomheder blev etableret i Kolding: teglværk, jernstøberi og møbelsnedkeri, og skabte grundlaget for den stigende handel, og blev forudsætningen for, at den østjyske jernbane i 1866 fik station i Kolding. Fra 1870erne fik Kolding desuden jernbaneforbindelse til den nye eksporthavn i Esbjerg. Efterhånden blev vejnettet omkring Kolding også udbygget, og i 1898 fik byen sin første private jernbane til oplandet, Egtvedbanen, fulgt af Sydbanerne og Troldhedebanen i henholdsvis 1911 og 1917. Indtil begyndelsen af 1870erne var Låsbygade Koldings vigtigste handelsgade, men da Banegården blev anlagt ved havnen, og sporføringen kom til at gå igennem den sydlige del af byen, blev Jernbanegade/Østergade-kvarteret efterhånden centrum for handlen, som også ændrede sig over tid. Hvor detail- og engroshandlen havde foregået på købmandsgårdene, så specialiserede flere købmænd sig nu i engroshandel med bestemte varer, andre i detailhandel. På samme tid skød en hel del småbutikker op på i byens gader. Kommunen anlagde gasværk i 1861, vandværk i 1886 og el-værk i 1898. Fra 1870erne voksede Kolding hastigt. De mange tilflyttere, der især kom fra oplandet og fra Sønderjylland, fandt beskæftigelse inden for handel og håndværk. Kolding blev i perioden også centrum for eksport af levende kreaturer især til England og Tyskland. Nye industrier opstod, herunder en tobaksfabrik, et bryggeri, flere tekstilfabrikker og maskinfabrikker.

Områdets infrastruktur

Convenient location of Kolding

Med butikslokaler beliggende i Kolding, er du geografisk ideelt placeret i forhold til din butiks kundeopland. Koldings veludbyggede infrastruktur har nemlig et befolkningsgrundlag på 8,8 millioner mennesker inden for to timers køreafstand og på under 40 minutter kan man komme til landets næststørste lufthavn – Billund Lufthavn – som har afgange til 90 destinationer i Europa og 500 verden over. Kolding er omgivet af skove, fjorden og strande, men motorveje mod alle verdenshjørner fører dig til Aarhus, Odense, Esbjerg eller Flensborg på under en time. Kolding Kommune ligger centralt i landet, i Trekantsområdet, og har gode bus- og togforbindelser både inden for og ud af kommunen. Busdriften i Kolding Kommune administreres af trafikselskabet Sydtrafik. Alle køreplaner kan findes på Sydtrafiks hjemmeside. Busdriften består af regionalruter, lokalruter, bybusruter i Kolding by, natbusruter (kun natten efter fredag og lørdag). Der tilbydes også flexture. På hverdage afgår der flere end 100 tog fra stationerne i Kolding Kommune. Dermed er toget et godt alternativ til bilen for de mange pendlere og andre rejsende. Fra Kolding er der togforbindelser nordpå til Aarhus, Aalborg og Frederikshavn, sydpå til Sønderborg, Padborg og Hannover, østpå til Odense, Roskilde og København og vestpå til Bramming og Esbjerg.

Erhvervs- og forretningsliv

Kolding Storcenter Foto: www.visitdenmark.co.uk

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Kolding, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har lokalerne også indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Kolding på Lokalebasen, fx i Jernbanegade, på Skovvangen eller på Vejlevej. Kolding er gammel handelsby, og det kan man mærke, når man besøger butikkerne i byen og i de gamle gågader i Kolding centrum er der ekstra ’liv i kludene’ hver tirsdag og fredag, når der er markedsdage på Akseltorv. Ud over de faste markedsdage er der også mange andre aktiviteter hen over året, fx maj-marked, internationale markedsdage og By Night-arrangementer. Lidt uden for byen ligger Kolding Storcenter, som har samlet mere end 120 butikker – og flere gange er kåret til Danmarks bedste shoppingcenter. Der er andre ord rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder i Kolding, og i og omkring byen finder du desuden masser af stemningsfyldte kroer og spisesteder. I centrum af Kolding i kælderen under Koldinghus ligger Madkælderen, der serverer egnsretter og gode vine og i et af Koldings gamle byhuse ligger Hereford Steak House, der serverer møre bøffer. I kulturkompleksets Nicolai Café kan du spise italiensk brunch
og frokost i weekenderne samt aftensmad alle ugens dage og på Tyrstrup Kro lidt uden for Kolding gør de det i god kogekunst, baseret på årstidens råvarer og mange lokale delikatesser.

Købekraften i området

Kolding purchasing power

Står valget på butikslokaler i Kolding, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Kolding relevant. Og købekraften i Kolding er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 56. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Kolding Kommune Kolding. 206.286 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Kolding Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kolding igen i 2016 en flot placering som nummer 15, hvor kommunen i 2015 fik en 16. plads, og altså er gået en enkelt plads frem. Huspriserne i Kolding er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Kolding og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I fjerde kvartal 2016 er der ikke handlet nogen fritidshuse, men 14 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 13.190 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på -5,04 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 13.190 kroner per kvadratmeter, et fald på -4,00 procent i forhold til tredje kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 102 parcel- og rækkehuse i Kolding Kommune.

Parkeringsmuligheder

Parking in Kolding

Med butikslokaler beliggende i Kolding har du, dit butikspersonale, dine kunder og leverandører gode parkeringsmuligheder, og søger du efter butikslokaler i Kolding (postnummer 6000), får altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringspladser til butikslokalerne, eller om der er mulighed for leje eller tilkøbe parkeringsplads(er) tæt på butikken. Alligevel kan det være interessant at vide lidt om de almindelige parkeringsforhold i den by, man påtænker at åbne butik i. Kolding har i en årrække arbejdet på at styrke midtbyen ved at frigøre nogle af de mange parkeringspladser, som tidligere var optaget fra tidlig morgen til sen eftermiddag af folk på arbejde. Det betyder, at det er blevet nemmere for handlende – dine kommende butikskunder – virksomhedskunder, museums- og cafegæster, turister og andre på kortvarigt besøg at finde et sted at parkere bilen. Bilister med dagligt behov for langtidsparkering kan dog stadig parkere gratis på en af de mange gratis parkeringspladser, som ligger en lille smule længere fra centrum. Parkeringsreglerne gælder som udgangspunkt for alle også håndværkere, som dog har mulighed for at søge dispensation, så de lovligt kan parkere uden for de normale parkeringsarealer. Her finder du listen over parkeringspladser i Kolding midtby, som indeholder information om takster og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringsanlæg. Der er 2.275 parkeringspladser i Kolding midtby, herunder 48 handicappladser. I Kolding er det forbudt at holde med bilen i tomgang længere end højst nødvendigt og maksimalt i et (1) minut. Kolding Kommunes tomgangsregulativ, som gælder for biler, busser og andre motordrevne køretøjer i hele Kolding Kommune, er indført for at sikre bedre luftkvalitet og begrænse trafikstøjen i byen til gavn for sundhed og miljø. Det er dog tilladt at holde i tomgang i trafikkøer, ligesom køretøjer, der har brug for motorkraften, mens de holder stille, er undtaget.

Udvikling i området

Sustainable development of Kolding

Udviklingen i Kolding peger i disse år i bæredygtig retning, og med kommunens igangværende bæredygtighedsstrategi 2016-2019 ”Det bæredygtige potentiale” er det tanken, at bæredygtighed skal være en del af koldingensernes mindset. Derfor er visionen, at der skal tænkes bæredygtigt i alle projekter og i den daglige opgaveløsning. I Kolding taler man om den bæredygtighed, der handler om, hvordan kommunen forvalter Koldings samfundsmæssige værdier, som er fundamentet i enhver kommune. Bæredygtighedsstrategien skaber en kollektiv forståelse og et fælles grundlag, hvorfra Kolding skal blive i stand til at skabe bærekraftige løsninger i alle dele af den kommunale forvaltning. For at fremme den bæredygtige udvikling skal strategien sikre, at Kolding Kommune går bæredygtigt til alle opgaver og projekter i samtlige led af den kommunale organisation. Det gør kommunen ved at samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger og ved at tydeliggøre det bæredygtige potentiale for relevante beslutningstagere ved at fremlægge opgaver og projekters samfundsmæssige værdier og samfundsøkonomiske omkostninger. Til det formål har kommunen etableret fora, hvor der udveksles erfaring og indhentes tværfaglig viden om bæredygtighed. Derudover uddeler en dommerkomite en årlig intern bæredygtighedspræmie til et projekt, som har inddraget flere hensyn end afdelingens egne og opnået et højt bæredygtighedsniveau. Bæredygtighedsprisen er blandt andet indført for at sætte fokus på arbejdet med bæredygtighed. Historisk har begrebet bæredygtighed været forbundet med naturen og miljømæssige parametre, men i takt med samfundets udvikling og en erkendelse af, at verden består af gensidige afhængigheder, har synet på bæredygtighedsbegrebet udviklet sig og nye begreber, der knytter sig til bæredygtighed, er kommet til, fx Smart Cities, resiliens, Liveable cities, grøn omstilling, CSR (Corporate Social Responsibility) og delekultur. Sociale forhold og fokus på livskvalitet indtager større roller og de nye begreb er samtidigt et udtryk for, at der er sket en bevægelse fra en negativ til en positiv tilgang til bæredygtighed. Førhen tog begrebet udgangspunkt i problemer, i dag handler det i højere grad om værdiskabelse, fx er affald og fedtemøg ikke kun problemer, som skal skaffes af vejen, begge dele kan også være ressourcer, som vi fx ser forvandlet til grøn energi på biogasanlæg rundt omkring i landet.

Industrien

GLS logistic center and office in Kolding, Denmark. General Logistics Systems is a Dutch British owned logistics company based in Amsterdam and founded in 1999.

Kolding har et meget dynamisk erhvervsliv, ikke mindst fordi Kolding har en strategisk god beliggenhed, hvor motorveje fra nord, syd, øst og vest mødes. Trekantområdet, som Kolding er en central del af, har flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense tilsammen: Trekantområdet (28.145), Aarhus Kommune (9.709), Københavns kommune (10.974) og Odense Kommune (5.704). Der bor 91.700 borgere (2016) i Kolding, som forventes at stige til 100.000 i 2022. Befolkningsudviklingen fra 2011 til 2016 var på 2,8 procent. I Kolding er etableringsraten for nye virksomheder 7,3 procent, og der er 455 butikker, 49.406 arbejdspladser, 106 arbejdspladser per 100 indbyggere mellem 25 og 64 år og 18.753 pendler til Kolding for at arbejde, hvor 13.720 pendler ud. Der er 448.800 jobs inden for en times kørsel. Kolding Kommune prioriterer erhvervslivet højt, og samspillet mellem offentlige aktører og erhvervsmiljøet er stærkt. Erhvervsforeningen Business Kolding og Kolding Kommune arbejder således tæt sammen med virksomhederne for at skabe de bedste rammebetingelser og vilkår uanset inden for hvilken branche, man driver virksomhed. Kolding Kommune arbejder løbende for at forbedre rammevilkårene, infrastrukturen yderligere, og har stærke virksomhedsnetværk. Det er populært at etablere virksomhed i Kolding. Det skyldes som nævnt især den gode geografiske placering, midt i landet, tæt på motorvejsnettet. Men det er også særdeles populært at flytte til Kolding Kommune, som i disse år oplever den største vækst i 40 år. I 2015 flyttede ikke færre end 901 personer til kommunen. Især studerende og singler finder Kolding attraktiv, og særligt mange 16-35-årige vil gerne bo i Kolding, og det smitter af på Koldings by- og handelsliv, for mange af de unge vælger at bo i midtbyen, og det betyder større omsætning, flere butikker og et mere livligt handels- cafe- og restaurationsliv. Med omkring 9.500 (2016) studerende på ungdoms- og videregående uddannelser har Kolding slået sit ry som uddannelsesby fast, hvilket fremadrettet vil betyde, at Kolding vil være i stand til at levere kvalificeret arbejdskraft til de mange etablerede og kommende virksomheder i kommunen.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Den Gamle Grænsekro Foto: www.visitkolding.dk

Er dine butikslokaler beliggende i Kolding, og mangler du et sted at indkvartere butikspersonale, leverandører eller andre gæster, så er der ligesom med oplevelserne masser af variation i mulighederne for overnatning i Kolding. Her finder du alt fra luksushoteller til vandrehjem. Uden for byen ligger der hyggelige kroer og flere bed and breakfasts, og vil man endnu tættere på naturen, er der flere campingpladser i området omkring Kolding, samt mulighed for at overnatte på en bondegård. Den Gamle Grænsekro er en kongeligt privilegeret kro, der ligger idyllisk placeret ved den historiske honningkageby Christiansfeld, som kom på UNESCOs verdensarvsliste i 2015. Den Gamle Grænsekros stil er klassisk, moderne og traditionsrig, hvilket betyder, at man kan mærke historiens vingesus, når man bevæger sig rundt i de snørklede gange og charmerende lokaler. Den Gamle Grænsekro har en lang og interessant historie, der tager sin begyndelse omkring år 1600. Siden da har gæstgiveriet dannet ramme om flere historiske begivenheder, royale besøg og festlige lejligheder. Det var blandt andet her, at Kong Christian X, den 10 juli 1920, besteg sin hvide hest for at ride ud i Sønderjylland. Den Gamle Grænsekro er også kendt under navnet Frederikshøj Kro og omtales i folkemunde ofte blot som Grænsekroen. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kolding til dine overnattende gæster på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.