Introduktion til området

Kolding street

Kolding Kommune er en kommune i Region Syddanmark, som efter Kommunalreformen i 2007 består af Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Vester Nebel Sogn og Christiansfeld. Kommunen dækker et areal på 604,51 kvadratkilometer, har en befolkningstæthed på 152 indbyggere per kvadratkilometer og 91.695 (2016) indbyggere. Kolding Kommune er en ægte erhvervs- og vækstkommune med 9.500 studerende og 10.795 registrerede virksomheder og hvert år flytter mere end 1.000 borgere til Kolding Kommune. Kolding er for virksomheder, borgere og feriegæster med børn. Til dem, der søger natur- og kulturoplevelser og for dem, der ønsker fysisk udfoldelse. Naturområderne i Kolding spænder vidt fra Kolding Fjord til Marielundskoven, så der er rig mulighed for at gå på opdagelse i og omkring Kolding. Naturen omkring byen veksler mellem ådale, højdedrag og landeveje og her findes et utal af naturoplevelser, som kan opleves både til fods, på cykel og til vands. Her er der også mulighed for at slappe af ved de mange gode strande, tæt på byen. Margueritruten er den (lange) danske turistrute, der leder forbi mere end 200 af landets største seværdigheder og gennem noget af Danmarks smukkeste natur, herunder Kolding. Margueritruten er for de tålmodige, men ønsker du at gøre turen fra A til B, kan du følge de karakteristiske margueritskilte hele vejen. Den samlede rute er er mere end 3.600 kilometer lang, og på sin kringlede vej rundt i landet kommer den ud i de fleste afkroge, dog ikke til Bornholm og øerne i Kattegat. Ruten følger et sammenhængende forløb og passerer aldrig den samme vej to gange. Ruten er overalt tilgængelig for biler og motorcyklister, men mange steder følger den meget smalle landeveje, der ikke er velegnet for busser og campingvogne, undtagen strækningen over Storebæltsbroen, følgen den motorvejen.

Områdets historie

Trapholt Museum Foto: www.visitkolding.dk

I middelalderen var Kolding en vigtig by, hvor Kongen og hans følge ofte opholdt sig. Når kongefamilien var i byen, boede de på Koldinghus, hvor mange betydelige forhandlinger har fundet sted. Det skyldtes ikke mindst Koldings centrale placering som grænseby til hertugdømmerne. Fra midten af 1500-tallet til begyndelsen af 1600-tallet nød Kolding by særligt regentens bevågenhed. Christian III udvidede Koldinghus i årene 1546-1558 og stiftede Sct. Jørgens Hospital. Hans dronning, Dorothea, havde efter kongens død Koldinghus som enkesæde. Hun lod Latinskolen opføre og grundlagde Slotsmøllen. Deres søn Frederik II anlagde den store dyrehave nord for Koldinghus og vildtbanen, et stort jagtterræn nordvest for Kolding, der senere blev til Koldinghus Rytterdistrikt. I årene omkring 1600 tilføjede Christian IV det store tårn på Koldinghus med riddersalen og en ny, større slotskirke. Kongefamiliens interesse for Koldinghus og talrige ophold på slottet med et stort følge bragte velstand til mange af byens borgere. Hertil kom, at Kolding Sønderbro var et af de to toldsteder for eksport af stude til Holland og Tyskland. Eksporten tiltrak også mange tilflyttere til Kolding i perioden. I Nicolaikomplekset kan du gå på opdagelse i Koldings historie og i Kolding Stadsarkiv kan du læse fortællinger om livet i Kolding. Billeder, filmklip og beretninger giver indblik i gamle dage og de skiftende udstillinger sætter nutiden i perspektiv. Trapholt Museums indbydende hvide mure møder gæsterne allerede på parkeringspladsen, og inviterer indenfor. I museets omtale af bygningens historie lægges der vægt på, at bygningen i sig selv er et eksempel på, hvor glidende grænsen kan være mellem kunst, design og arkitektur. Museet har blandt andet en stor samling af danske designerstole og flere skiftende udstillinger. I 2017 kan du blandt andet opleve udstillingen Anklaget – kunst og design i retten, samt udstillingerne Instant Icon og Michael Kvium – Think bigger.

Områdets infrastruktur

Kolding area infrastructure

Mange virksomheder vælger at placere deres kontorer i Kolding, fordi alle veje tilsyneladende fører til Kolding, som ligger lige midt i landet. Her fører motorveje mod alle verdenshjørner dig til Aarhus, Odense, Esbjerg eller Flensborg på under en time. Infrastrukturen er med andre ord optimal i kommunen, der også giver mulighed for at få rørt kroppen, mærke livet og opleve naturen helt tæt på. Det hele er ikke længere væk, end en cykeltur. Kolding Kommune ligger centralt i landet og har gode bus- og togforbindelser både inden for og ud af kommunen. Ydermere kan der også rejses med flextur. Busdriften i Kolding Kommune administreres af trafikselskabet Sydtrafik. Alle køreplaner kan findes på Sydtrafiks hjemmeside. Busdriften består af regionalruter, lokalruter, bybusruter i Kolding by, natbusruter (kun natten efter fredag og lørdag). På hverdage afgår der flere end 100 tog fra stationerne i Kolding Kommune. På den måde er toget et godt alternativ til bilen for de mange pendlere og andre rejsende. Fra Kolding er der togforbindelser nordpå til Aarhus, Aalborg og Frederikshavn, sydpå til Sønderborg, Padborg og Hannover, østpå til Odense, Roskilde og København og vestpå til Bramming og Esbjerg. Det er med til at sikre god tilgængelighed til området for personbiler, lastbiler og tog. Fordi der er gang i hjulene i Kolding, så er der trængsel på vejene, hvorfor der er flere initiativer i støbeskeen for at lette trafikafviklingen på vejene. Målinger har vist, at det fortrinsvis er slemt på indfaldsvejene, hvor rejsetiden typisk forlænges med 5-10 minutter i myldretiden. De kommende år forventer kommunen derfor at udvide flere af de hårdest ramte vejkryds. Krydset Østerbrogade-Skamligvejen er allerede udvidet (2016). Derudover drejer det sig om Nordre Ringvej-Skovvangen (2017) samt Tøndervej-Venstre Ringvej (2017-2019). Det er også planen at udvide krydset Jens Holmsvej-Fynsvej, men hvornår vides endnu ikke, og udvidelse er afhængig af medfinansiering. Kolding Byråd har afsat i alt 90 millioner kroner til at øge fremkommeligheden i kommunen, hvor en portion af pengene vil gå til udskiftning af gamle lyssignaler med intelligent trafikstyring, som betyder, at signalerne i lyskrydsene automatisk tilpasser sig den aktuelle trafik, hvilket vil bidrage til, at trafikken i Kolding glider hurtigere.

Erhvervs- og forretningsliv

Offices for rent in Kolding

Med kontorer beliggende i Kolding er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Kolding, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Der er rigtig mange kontorlokaler at vælge imellem her i byen. Se ledige kontorlejemål i Kolding på Lokalebasen. Der er også rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder i Kolding, som er en gammel handelsby. Det mærker man straks, når man besøger butikkerne. I de gamle gågader i Kolding City er der især ’liv i kludene’ hver tirsdag og fredag, når der er markedsdage på Akseltorv. Ud over de faste markedsdage er der også mange andre aktiviteter hen over året med blandt andet maj-marked, internationale markedsdage og By Night-arrangementer. Lidt uden for byen ligger Kolding Storcenter, som har mere end 120 butikker og flere gange er kåret til Danmarks bedste shoppingcenter.

Købekraften i området

Purchasing power in Kolding

Information om Kolding Kommunes erhvervsvenlighed samt Koldinggensernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 6000. Købekraften i Kolding er god, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 56. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Kolding Kommune 206.286 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Kolding Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i alle landets kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kolding en samlet placering som nummer 15, hvor kommunen i 2015 fik en 16. plads. Koldings erhvervsvenlighed er altså gået en enkelt plads frem. Huspriserne i Kolding er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Kolding og ikke kun til salg-priserne siger mest. I fjerde kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Kolding 11.693 kroner per kvadratmeter, et fald på -5,04 procent i forhold til tredje kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 102 hushandler i Kolding Kommune. Der er handlet 14 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 13.190 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på -4,00 procent i forhold til årets tredje kvartal. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Kolding i perioden.

Parkeringsmuligheder

Parking in Kolding

Når dine kontorlokaler er placeret i Kolding har du, dit personale, besøgende kunder og andre gæster udmærkede parkeringsmuligheder, og søger du efter kontorer i Kolding (postnummer 6000), får altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringspladser til kontorlejemålet, eller om der er mulighed for leje eller tilkøbe parkeringsplads(er) tæt på kontorerne. Alligevel kan det være interessant at vide lidt om de almindelige parkeringsforhold i den by, man påtænker at slå sig ned i. Kolding har i en årrække arbejdet med at styrke midtbyen ved at frigøre nogle af de mange parkeringspladser, som tidligere var optaget fra tidlig morgen til sen eftermiddag af folk på arbejde. Det har man gjort i et forsøg på, at det skal være lettere for handlende, virksomhedskunder, museums- og cafegæster, turister og andre på kortvarigt besøg at finde et sted at parkere bilen. Bilister med dagligt behov for langtidsparkering kan dog stadig parkere gratis på en af de mange gratis parkeringspladser, som ligger en lille smule længere fra centrum. I Kolding er det forbudt at holde med bilen i tomgang længere end højst nødvendigt og maksimalt i et (1) minut. Kolding Kommunes tomgangsregulativ, som gælder for biler, busser og andre motordrevne køretøjer i hele Kolding Kommune, er indført for at sikre bedre luftkvalitet og begrænse trafikstøjen i byen til gavn for sundhed og miljø. Det er dog tilladt at holde i tomgang i trafikkøer, ligesom køretøjer, der har brug for motorkraften, mens de holder stille, er undtaget. Det gælder skraldebiler, udrykningskøretøjer og øvrige arbejdskøretøjer. For mange håndværkere er det nødvendigt at parkere tæt på arbejdsstedet, da moderne håndværkerbiler er indrettet som kørende værksteder. Parkeringsreglerne gælder som udgangspunkt for alle også håndværkere, som dog har mulighed for at søge dispensation, så de lovligt kan parkere uden for de normale parkeringsarealer. Her finder du listen over parkeringspladser i Kolding midtby, som indeholder information om takster og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringsanlæg. Der er 2.275 parkeringspladser i Kolding midtby, herunder 48 handicappladser.

Udvikling i området

Business association in Kolding

I Kolding udvikler de viden med afsæt i design, og erhvervsudviklingen i kommunen føres an af Business Kolding, som fungerer som det principielle bindeled mellem Kolding Kommune og erhvervslivet i Kolding. Business Kolding er etableret med det formål at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet i Kolding Kommune, og servicerer de bestående virksomheder, iværksættere og de virksomheder, der vælger at åbne kontorer her i kommunen. Business Kolding er den samlende partner, der har til opgave at bringe virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige aktører, organisationer og netværk sammen, og skabe værdi for virksomheder gennem direkte vejledning, begivenheder, netværksaktivitet og deltagelse i relevante erhvervsudviklingsprojekter. Organisationen består af Kolding Kommune og erhvervsforeningerne Kolding Handelsråd, Business Kolding og Kolding Turistforening. Business Kolding har fokus på innovation, entreprenørskab og designtænkning i indsatsen for at understøtte Kolding Kommunes vision “Vi designer livet”, som skal udvikle Kolding Kommune frem til år 2022. Visionen bygger på Koldings fire definerede styrker: design, entreprenørskab og iværksætteri, social udvikling og frivillighed samt viden og uddannelse. Visionen handler om i fællesskab at skabe muligheder for et endnu stærkere erhvervsliv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse. Interessen for at udforske og anvende design har gjort Kolding kendt uden for landets grænser som en europæisk designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse har skabt en vækstkommune. Således er Kolding blevet et forbillede for iværksættere, og de bæredygtige vækstvirksomheder i kommunen, der i disse år tiltrækker investorer. Business Kolding har kontor i Pakhuset på havnen i Kolding, hvor fremtidens virksomhedsejere, studerende og iværksættere har deres daglige gang.

Industrien

Nicolai Kunst & Design Foto: www.visitkolding.dk

Kolding er en driftig by, som ikke bare byder på spændende designinstitutioner, men bruger design til at udvikle og skabe en by, der
er interessant at besøge og et attraktivt sted at drive virksomhed og bo. På den måde handler Kolding design ikke kun om møbler og huse; det er en tankegang, som udnyttes i hele kommunen til at udvikle og løse Koldings udfordringer. Du kan opleve design forvandlet til håndgribelige løsninger mange steder i Kolding. Drivkraften bag Koldings position som designby kommer hovedsageligt fra uddannelsesinstitutionerne, hvor Syddansk Universitet (SDU) er front, og har samlet sine designuddannelser i Kolding kun
et stenkast fra Designskolen Kolding. Designskolen Kolding er et internationalt anerkendt talentværksted for dansk design, som uddanner nye designere til mange funktioner. Her adskilles kunst og design, ifølge SDU, af en ofte nærmest usynlig linje af funktionalitet. Hvor kunsten ikke behøver at tage praktiske hensyn, så skal design have anvendelsen af slutproduktet in mente. Design er på den måde blevet en vigtig del af Koldings erhvervsprofil, men design er også et tankevækkende, overraskende og betagende tidsbillede, og det er kunstmuseet Trapholt et bevis på. Museet er især kendt for sin imponerende stolesamling, der rummer over 500 stole fra
det 20. århundrede. Her kan man opleve ikoniske og prisbelønnede designerstole side om side med kunsten. Store navne som Arne Jacobsen, Wegner og Piet Hein er i centrum, men du kan også opleve mindre kendte designeres stole. Og du kan vindueskigge en del af det designudbud, som er med til at tegne Kolding udadtil, i glasmontre rundt omkring i byen. Gå for eksempel en tur langs åen fra hjertet af Kolding til Marina Syd, og nyd de mange oaser kaldet Åstederne, som hver især er opført for at give forskellige oplevelser. Herudover kan Kolding prale af en række mindre designvirksomheder, gallerier og iværksættere inden for design, kunst og arkitektur. En del af dem
finder man i det gamle latinerkvarter omkring Nicolaikomplekset. Her holder blandt andet Nicolai Kunst & Design – som udstiller professionel kunst, kunsthåndværk og design – til.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Bramdrupdam Kro & Hotel Foto: www.visitdenmark.com

Driver du virksomhed fra kontor(er) i Kolding, og opstår der behov for indkvartere eventuelle gæster, så har du mulighed for at vælge præcis den overnatning, der passer til dine gæsters behov. Her finder du alt fra hoteller, kroer, vandrehjem, campingpladser til bed and breakfasts. Bramdrupdam Kro & Hotel er et af omegnshotellerne. Hotelkroen ligger i trekantsområdet kun 700 meter fra motorvej E45, afkørsel 63, og fem (5) kilometer fra Kolding midtby. Ifølge hotellets hjemmeside er deres vision hver dag at skabe en hyggelig oplevelse i historiske rammer ved Troldhedestien, hvad enten det drejer sig om et måltid mad, en overnatning eller et arrangement. Indehaverne er begge uddannede kokke med mange års erfaring både i ind- og udland, hvilket er med til at skabe en oplevelse, hvor gæsten er i fokus og kvaliteten i højsædet. Krohotellets menuer er baseret på traditionel dansk kogekunst og europæisk inspireret gastronomi. Der er her tale om en idyllisk landevejskro, beliggende i skønne omgivelser tæt på naturen. Restauranten blev i 2014 kåret til Koldings bedste restaurant (ud af 69) på TripAdvisor. Hotellet har i alt 17 dobbeltværelser med tv og gratis trådløst internet på alle områder. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kolding til dine overnattende projektmedarbejdere, kunder eller andre gæster på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.