Introduktion til området

Public garden in Haderslev

Sol, strand og sejlads, slot, middelalder og renæssance samt fantastiske naturoplevelser i tunnellandskabet fra sidste istid. Haderslev har det hele, også masser af kultur og specialbutikker med alt fra delikatesser til mageløst håndværk. Haderslev Kommune er en del af Region Syddanmark, som opstod i forbindelse med strukturreformen i 2007. Kommunen opstod således ved sammenlægningen af kommunerne Gram, Haderslev og Vojens og sognene Bevtoft, Bjerning, Fjelstrup og Hjerndrup, som indtil da havde tilhørt Christiansfeld og Nørre Rangstrup kommuner. Haderslev by har 21.994 (2016) indbyggere, hvor der i alt bor 56.029 indbyggere i kommunen. Haderslev Kommune dækker et areal på 701,98 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 69 indbyggere per kvadratkilometer. Haderslev, tidligere Hadersleben, er købstad, domkirke- og hovedby i den sammenlagte kommune i det østlige Sønderjylland, og ligger i regionens længste tunneldal. Øst for byen ligger Haderslev Fjord, og vest for byen ligger Haderslev Dam, som i virkeligheden er tre søer, der er afgrænset af dæmninger. Tættest på Haderslev ligger inder-dammen, dernæst i vestlig retning Haderslev Dam og den gendannede Hindemade Sø. Søerne og Haderslev Fjord ligger i en tunneldal, som blev dannet, da isen trak sig tilbage for mere end 15.000 år siden. Man kan gå rundt om Haderslev Dam, og det er en rask tur på 12,5 kilometer. Først går man langs sydsiden til Erlev, og herfra følger man Gehejmerådens Sti, som blev anlagt i 1932. Dernæst passerer man Sophies Kilde og går gennem Dyrehaven, hvor man kan være heldig at se dådyr og kronhjorte græsse. Turen fortsætter over Hindemade-dæmningen til restaurant Damende og derfra gennem Fredested tilbage mod Haderslev, hvor man efter sygehuset kan studere områdets rige fugleliv. Her finder man nemlig lappedykkere, skarver, fiskehejrer, knopsvaner, viber, grågæs, grå- og troldænder, skalleslugere, musvåger og fasaner samt grønbenede rørhøns, blishøns, hættemåger, natugler, vipstjerte, musvitter og alliker.

Områdets historie

Haderslev harbour

Handel har spillet en stor rolle i Haderslevs historie. I dag er byen handelscentrum for det nordøstlige Sønderjylland, og da de første spadestik til bebyggelse i området blev taget omkring 1050, var det også handelen, der var drivkraften. Ved Starup Kirke, som ligger et stenkast fra Haderslev Fjords sydlige bred, opstod på denne tid en lille sæsonmarkedsplads. Her mødtes handelsfolk og håndværkere fra det meste af Østersø-området flere gange om året for at handle med deres produkter. Kirken opførtes for at tilgodese det stigende antal kristne handelsfolk, der besøgte markedet, men samtidig også med den hensigt at give markedspladsen en mere permanent karakter. I løbet af 1100-tallet ændrede Nordeuropas handelsmønster sig fra vikingetidens handel med luksusvarer til en stadig stigende handel med grovvarer. Østersøen blev centrum for denne handel, og langs kysterne omkring Østersøen opstod den ene by efter den anden. I Danmark var kongemagten en vigtig faktor i denne proces, og det formodes, at kongen stod bag etableringen af flere af disse købstæder. Det vides ikke med sikkerhed, at det også var kongen, der stod bag opførelsen af Haderslev, men omkring 1150 blev handelspladsen ved Starup nedlagt, og de første huse opført på den lille sandbanke, der danner afslutningen på Haderslev Fjord. På skråningen mellem Møllestrømmen og Torvet byggedes de første primitive håndværkerboder og huse, og en granitstenskirke blev opført, hvor den nuværende teglstenskirke ligger. De vigtigste elementer i det ældste Haderslev var havnen ved Møllestrømmen og Torvet. Fra havnen startede den korteste transportrute mellem Østersøen og handelsbyen Ribe ved Vesterhavet, en meget vigtig rute på en tid, hvor sejladsen rundt om Skagen endnu var forbundet med alt for mange farer for områdets købmænd. Mange varer endte i byen, og på Torvet foregik al den lokale handel. Her lærte omegnens bønder at værdsætte den Haderslevs mange muligheder og fornøjelser.

Områdets infrastruktur

Haderslev area infrastructure

Handel har spillet en stor rolle i Haderslevs historie. I dag er byen handelscentrum for det nordøstlige Sønderjylland, og da de første spadestik til bebyggelse i området blev taget omkring 1050, var det også handelen, der var drivkraften. Ved Starup Kirke, som ligger et stenkast fra Haderslev Fjords sydlige bred, opstod på denne tid en lille sæsonmarkedsplads. Her mødtes handelsfolk og håndværkere fra det meste af Østersø-området flere gange om året for at handle med deres produkter. Kirken opførtes for at tilgodese det stigende antal kristne handelsfolk, der besøgte markedet, men samtidig også med den hensigt at give markedspladsen en mere permanent karakter. I løbet af 1100-tallet ændrede Nordeuropas handelsmønster sig fra vikingetidens handel med luksusvarer til en stadig stigende handel med grovvarer. Østersøen blev centrum for denne handel, og langs kysterne omkring Østersøen opstod den ene by efter den anden. I Danmark var kongemagten en vigtig faktor i denne proces, og det formodes, at kongen stod bag etableringen af flere af disse købstæder. Det vides ikke med sikkerhed, at det også var kongen, der stod bag opførelsen af Haderslev, men omkring 1150 blev handelspladsen ved Starup nedlagt, og de første huse opført på den lille sandbanke, der danner afslutningen på Haderslev Fjord. På skråningen mellem Møllestrømmen og Torvet byggedes de første primitive håndværkerboder og huse, og en granitstenskirke blev opført, hvor den nuværende teglstenskirke ligger. De vigtigste elementer i det ældste Haderslev var havnen ved Møllestrømmen og Torvet. Fra havnen startede den korteste transportrute mellem Østersøen og handelsbyen Ribe ved Vesterhavet, en meget vigtig rute på en tid, hvor sejladsen rundt om Skagen endnu var forbundet med alt for mange farer for områdets købmænd. Mange varer endte i byen, og på Torvet foregik al den lokale handel. Her lærte omegnens bønder at værdsætte den Haderslevs mange muligheder og fornøjelser.

Erhvervs- og forretningsliv

Stores for rent in Haderslev

Dine butikslokaler er din butiks ansigt mod verden, hvorfor valget af butikslokaler er afgørende i forhold til markedsføring af dit brand og din butik, og der er flere ting at være opmærksom på, når der skal vælges butikslokaler, da butikkens omgivelser er med til at styrke butikkens image og dermed tiltrække kunder, også fra Haderslevs opland. Derfor er det værd at overveje, om butikslokalerne sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og butikslokalernes placering, størrelse og indretning. Butik kommer af det franske ord boutique, og anvendes typisk om et fysisk sted, men i stigende grad også om internetbutikker. Nogle butikker sælger kun bestemte varer, mens andre butikker sælger varer inden for flere forskellige varekategorier. Supermarkeder har fx et meget bredt sortiment, der dækker mange kategorier. Haderslev er en købstad med meget at byde på, et levende restaurationsliv og et blomstrende butiksliv, der bugner af dansk og international mode, genbrugsguld, brugskunst og møbeldesign. Tjek Lokalebasen og se butikslokaler til leje i Haderslev.

Ligger din butik i den gamle købstad Haderslev, så har du gode indkøbsmuligheder, fx i Kvickly, MENY, Netto, Fakta, Aldi, ABC Lavpris og Kiwi. Byens handels- og butiksliv markedsføres samlet under Haderslev Butikker, og tilbyder som nævnt gode indkøbsmuligheder, oplevelser og masser af byliv.
Haderslev Butikker står bag fire årlige specialtillæg, dagbladsannoncer, tv-reklamer, online- og radiospots, og har et tæt samarbejde med Haderslevs største dagblade og øvrige medier. I byens butikker kan du få alt inden for bolig og indretning, børnetøj, herre- og damemode, sko og tasker, brille- og smykkedesign, delikatesser, vin og fødevarer, radio, tv og elektronik med mere. Handelstandsforeningen har sin egen vagtordning, og det begrænser antallet af tricktyverier og øger trygheden for kunder og byens butikspersonale. Haderslev er desuden en ren og velholdt by, og det er også med til øge trivslen, og skaber gode forudsætninger for handlen. Det giver også et bedre indtryk for Haderslevs indbyggere, erhvervsdrivende, butiksindehavere og besøgende. Haderslev Butikker inviterer hvert år til en række større og mindre events for at give byen liv, alene eller sammen med forskellige samarbejdspartnere i byen, og der er noget for enhver smag blandt andet Western Night, jazzfestival, markedsdage, musik i gaderne og smagsfestival. Der er elektroniske displayskilte ved byens indfaldsveje, der fortæller om byens arrangementer, og så er der mere end 2.500 gratis parkeringspladser i og omkring centrum. Alt sammen for at trække besøgende til Haderslev. I december er der mange aktiviteter i byen, herunder vækning af julemand, luciaoptog, kanekørsel, musik, julehuse og diverse juleaktiviteter for byens børn samt smuk julebelysning.

Købekraften i området

Haderslev purchasing power

Forhold som disponibel indkomst (købekraft) og erhvervsvenlighed er afgørende, når man påtænker at åbne butik i Haderslev, idet borgernes pengebeholdning har direkte indflydelse på omsætning og vækstpotentiale. Og lad os sige det som det er, købekraften er ikke den bedste i Haderslev. Til gengæld er Haderslev en rigtig købstad med rigtig gode indkøbsmuligheder, shopping, en rig historie og en masse natur-, kunst- og kulturtilbud, der gør byen attraktiv og lokker købelystne folk til. I 2015 var den gennemsnitlige disponible indkomst – som i de foregående år – størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2014 var den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år på landsplan 209.700 kroner. I Haderslev var den i samme periode 190.219 kroner. Det betyder, at Haderslev på landsplan indtager en 14. plads (hvor 98 repræsenterer den højeste disponible indkomst). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Huspriserne i Haderslev er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Haderslev og ikke kun til salg-priserne er mest retvisende, og siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Haderslev 8.027 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på 5,33 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 54 hushandler i kommunen. Der er i samme periode handlet 10 fritidshuse til en kvadratmeterpris på 15.320 kroner, hvilket repræsenterer et fald på 10,92 procent i forhold til første kvartal, baseret på, at der er solgt 10 fritidshuse i perioden. Der er ikke handlet nogen ejerlejligheder i perioden, hvorfor kategorien ikke er medtaget. Forudsætningen for erhvervsudvikling er, at virksomhedernes basale vilkår er i orden. Desværre gik Haderslev Kommune en del pladser tilbage i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2016 ( fra plads 37 i 2015 til 70 i 2016). Alligevel er der grund til optimisme, for i Haderslev Kommune tilbydes rigtig gode rammevilkår, og det er et af de billigste steder i landet at have butik og drive virksomhed.

Parkeringsmuligheder

Haderslev parking

Med butikslokaler i Haderslev kan det, i forhold til kommende kunders adgang til butikken, varemodtagelse, rekruttering af butikspersonale og andre forhold, have interesse at vide noget om parkeringsforholdene i byen. Der er mere end 2.500 parkeringspladser i Haderslev midtby, og da kommunen gerne vil hjælpe dig godt ’på plads’, har de udarbejdet en folder med nogle af de parkeringsregler, der oftest opstår tvivl om. Download Den lille p-guide. Ved tidsbegrænset parkering skal du anvende p-skive, som indstilles ved parkeringens start. Hvis du parkerer før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal du indstille viseren på det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen begynder. Dette gælder også elektroniske p-skiver. Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant. Hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen må du ikke standse eller parkere inden for en afstand af 10 meter fra cykelstiens nærmeste kant. Hvis hjørnet er afrundet, gælder den nærmeste kant fra det sted, hvor vejene mødes i en skarp vinkel. Hensigten med 10-meterreglen er at forbedre oversigten for trafikanter, så bilister bedre kan se fodgængere, cykler og knallerter. 10-meterreglen gælder i alle vejkryds. Du må ikke standse eller parkere hverken helt eller delvist på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebyggede områder (byzonen) må du dog standse eller parkere med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov, hvis køretøjets totalvægt ikke overstiger 3.500 kilo. Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end fem (5) meter foran udkørslen, men du må gerne holde på den anden side af udkørslen.

Udvikling i området

StreetDome building is a unique world class skatepark and street sport facility in Haderslev

Forhold som disponibel indkomst (købekraft) og erhvervsvenlighed er afgørende, når man påtænker at åbne butik i Haderslev, idet borgernes pengebeholdning har direkte indflydelse på omsætning og vækstpotentiale. Og lad os sige det som det er, købekraften er ikke den bedste i Haderslev. Til gengæld er Haderslev en rigtig købstad med rigtig gode indkøbsmuligheder, shopping, en rig historie og en masse natur-, kunst- og kulturtilbud, der gør byen attraktiv og lokker købelystne folk til. I 2015 var den gennemsnitlige disponible indkomst – som i de foregående år – størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2014 var den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år på landsplan 209.700 kroner. I Haderslev var den i samme periode 190.219 kroner. Det betyder, at Haderslev på landsplan indtager en 14. plads (hvor 98 repræsenterer den højeste disponible indkomst). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Huspriserne i Haderslev er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Haderslev og ikke kun til salg-priserne er mest retvisende, og siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Haderslev 8.027 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på 5,33 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 54 hushandler i kommunen. Der er i samme periode handlet 10 fritidshuse til en kvadratmeterpris på 15.320 kroner, hvilket repræsenterer et fald på 10,92 procent i forhold til første kvartal, baseret på, at der er solgt 10 fritidshuse i perioden. Der er ikke handlet nogen ejerlejligheder i perioden, hvorfor kategorien ikke er medtaget. Forudsætningen for erhvervsudvikling er, at virksomhedernes basale vilkår er i orden. Desværre gik Haderslev Kommune en del pladser tilbage i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2016 ( fra plads 37 i 2015 til 70 i 2016). Alligevel er der grund til optimisme, for i Haderslev Kommune tilbydes rigtig gode rammevilkår, og det er et af de billigste steder i landet at have butik og drive virksomhed.

Industrien

Defence is one of top priorities in Haderslev

Haderslev Kommune er en kommune præget af erhvervsmæssig mangfoldighed, og det ses som en styrkeposition at bevare og udvikle denne mangfoldighed. Derfor vil kommunen være konkurrencedygtig og blandt de bedste, når det gælder de rammevilkår, der tilbydes erhvervslivet. Virksomheder af forskellig størrelse og branche stiller i stigende grad krav om fleksible rammer, der tager hensyn til den enkelte branche og virksomhed. Det skal være let at etablere, udvikle og udvide sin butik eller anden virksomhed, og derfor er rammevilkårene et væsentligt element i de samlede vilkår, der gør Haderslev kommune interessant for virksomheder at etablere sig og eksistere i. På mange områder er en kommune underlagt centrale regler og rammer, men Haderslev vil udfordre og udnytte disse rammer med afsæt i en stærk erhvervsorientering. Haderslev Kommune har nogle af de mest attraktive erhvervsgrunde i Vestdanmark, masser af gode erhvervslejemål, og god plads til virksomhedernes udfoldelse, uanset om der er tale om butik (handel), industri, kontor, håndværk, landbrug eller andre områder. Udgangspunktet for samarbejde mellem kommune og erhvervsliv er tanken om partnerskab og udbytte til begge parter, og Haderslev har et særdeles varieret erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher og sektorer. Den største sektor udgøres af offentlige arbejdspladser, hvor der blandt andet løses mange statslige opgaver. Blandt andet står de forsvarsrelaterede opgaver stærkt med aktiv tilstedeværelse af både Hæren, Flyvevåbnet og Beredskabet. Fastholdelse og styrkelse af forsvarssektoren er blandt Haderslev Kommunes vigtigste politiske opgaver, og også afgørende for erhvervsudvikling og bosætning. Når det gælder kommercielle aktiviteter, er der identificeret fire sektorer, som der rettes særligt strategisk fokus mod, og det er Fødevarer, Energi, Sundhed og Logistik. For disse sektorer gælder, at der er mange dygtige lokale virksomheder og et rigtig godt udviklingspotentiale i Haderslev Kommune.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotels in Haderslev

Haderslev Kommune er en kommune præget af erhvervsmæssig mangfoldighed, og det ses som en styrkeposition at bevare og udvikle denne mangfoldighed. Derfor vil kommunen være konkurrencedygtig og blandt de bedste, når det gælder de rammevilkår, der tilbydes erhvervslivet. Virksomheder af forskellig størrelse og branche stiller i stigende grad krav om fleksible rammer, der tager hensyn til den enkelte branche og virksomhed. Det skal være let at etablere, udvikle og udvide sin butik eller anden virksomhed, og derfor er rammevilkårene et væsentligt element i de samlede vilkår, der gør Haderslev kommune interessant for virksomheder at etablere sig og eksistere i. På mange områder er en kommune underlagt centrale regler og rammer, men Haderslev vil udfordre og udnytte disse rammer med afsæt i en stærk erhvervsorientering. Haderslev Kommune har nogle af de mest attraktive erhvervsgrunde i Vestdanmark, masser af gode erhvervslejemål, og god plads til virksomhedernes udfoldelse, uanset om der er tale om butik (handel), industri, kontor, håndværk, landbrug eller andre områder. Udgangspunktet for samarbejde mellem kommune og erhvervsliv er tanken om partnerskab og udbytte til begge parter, og Haderslev har et særdeles varieret erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher og sektorer. Den største sektor udgøres af offentlige arbejdspladser, hvor der blandt andet løses mange statslige opgaver. Blandt andet står de forsvarsrelaterede opgaver stærkt med aktiv tilstedeværelse af både Hæren, Flyvevåbnet og Beredskabet. Fastholdelse og styrkelse af forsvarssektoren er blandt Haderslev Kommunes vigtigste politiske opgaver, og også afgørende for erhvervsudvikling og bosætning. Når det gælder kommercielle aktiviteter, er der identificeret fire sektorer, som der rettes særligt strategisk fokus mod, og det er Fødevarer, Energi, Sundhed og Logistik. For disse sektorer gælder, at der er mange dygtige lokale virksomheder og et rigtig godt udviklingspotentiale i Haderslev Kommune.