Introduktion til området

Haderslev main street

Fra Lillebælt i øst til Gram Slotsby i Vest, så har Haderslev noget at byde på. Hvad enten man er ung eller gammel, til camping eller badeferie, til brostensbelagte gyder, byvandring, shopping, kanotur, slotsbesøg eller sønderjyske pølseborde, så findes det i Haderslev Kommune, som efter Kommunalreformen i 2007 er beliggende i Region Syddanmark. Kommunen opstod ved sammenlægningen af Gram, Haderslev og Vojens kommuner samt Bevtoft, Bjerning, Fjelstrup og Hjerndrup sogne, som indtil da havde tilhørt henholdsvis Nørre Rangstrup og Christiansfeld kommuner. Haderslev by har 21.994 (2016) indbyggere, hvor der i alt bor 56.029 indbyggere i hele kommunen. Haderslev Kommune dækker et areal på 701,98 kvadratkilometer og har en befolkningstæthed på 69 indbyggere per kvadratkilometer. Haderslev, tidligere Hadersleben, er en købstad, domkirke- og hovedby i den sammenlagte kommune i det østlige Sønderjylland, som ligger i Sønderjyllands længste tunneldal. Øst for byen ligger Haderslev Fjord, og vest for byen Haderslev Dam. For dem, der er interesseret i den urgamle Hærvej, som førte ned gennem Jylland fra Viborg til Slesvig, er Immervad immervæk et af de mest seværdige steder i Danmark. Her ligger stenbroen fra 1787, som blev bygget for at lede vejførende tørskoet over Immervad Å. Stenbroen afløste en dinglevorn træbro, og den blev hugget ud af en enorm granitblok, der blev hentet ved Fredhule nær Haderslev. I dag er åen tørret ind, fordi man har omlagt vandløbene i området. Broen var en stor fordel for de mange studedrifter på Hærvejen, som herefter slap for at drive besætningen gennem vandstedet. Det var ikke ualmindeligt, at der passerede 700-800 stude over broen hver dag, og Hærvejen – også kaldet oksevejen – var i det hele taget en vigtig transportkorridor, som har eksisteret siden oldtiden. Blandt de første, der benyttede den var pilgrimme på vej til Det Hellige Land. Ifølge gamle skrifter skulle man påregne syv dagsrejser fra Viborg til Slesvig, hvis ellers vejguderne tillod det, og man ikke rendte ind i oversvømmede vadesteder.

Områdets historie

Haderslev cathedral in Denmark with the tallest church windows in Scandinavia

I perioden op til 1292, da Haderslev fik sin stadsret, og dermed det officielle stempel som købstad, voksede byen støt. Den gamle granitkirke blev erstattet af en større teglstenskirke, og hertugen (og tronfølgeren) opførte borgen Haderslevhus for enden af Slotsgade, og tiggermunke fra dominikanerordenen byggede et kloster mellem Jomfrugang og Klosterkirkegården. I byens udkant, ved Storegade, byggedes et hospital for spedalske. Det fik det stor betydning, at der ved Vor Frue Kirke etableredes et kollegiatkapitel (en stiftskirke, der er underlagt en biskop), og i dette tilfælde, biskoppen i Slesvig, der igennem middelalderen fik stor økonomisk og politisk betydning. Foruden Haderslev fandtes der i hele Skandinavien kun et enkelt kollegiatkapitel i København. Dette kapitel var underlagt biskoppen i Roskilde. Denne markant udvikling af byen skyldtes sandsynligvis etableringen af Hertugdømmet Sønderjylland i årene efter 1200. Med Kong Abels død i 1252 var Abelslægten forvist til en rolle som hertuger af Sønderjylland, og i hertugdømmet var Haderslev den nordligste by, altså den by, der lå nærmest på den kongelige fjendes to grænsebyer, Ribe og Kolding. Kong Christian III gennemførte i 1536 Reformationen i Danmark og i 1544 delte han hertugdømmerne Slesvig og Holsten med to af sine brødre, og hans ældste halvbror, Hans, valgte Haderslev som hovedby i sin del af de to hertugdømmer. Hans den Ældre, som han kaldes, regerede i sit hertugdømme, der omfattede Haderslev og Tønder samt områder i Sydslesvig og Holsten, fra 1544 til sin død i 1580. Med ham indledtes en næsten 100 år lang storhedstid i byens historie og Haderslev kaldes ofte stadig for ”hertugbyen” og holder hvert ”Hertug Hans Fest”, der i disse år er ved at udvikle sig til en egentlig renæssancefest. Hans lod den gamle middelalderborg Haderslevhus i Slotsgade nedrive og opførte i stedet renæssanceslottet Hansborg. Slottet, der efterhånden var vokset til et firlænget slot på størrelse med Kronborg, placeredes øst for byen, i nærheden af det nuværende havneterræn.

Områdets infrastruktur

Vojens Airport Foto: Wikipedia

Infrastrukturen i Haderslev Kommune er udmærket med regelmæssig offentlige transportmuligheder, herunder bus og tog samt nem adgang til motorvejsnettet – og egen indenrigslufthavn i Vojens – og dermed til Tyskland, det øvrige Jylland, Fyn og Sjælland. Haderslevs infrastruktur har betydning for, hvor attraktivt det er at drive forretning fra erhvervslokaler her i kommunen. Sydtrafik står for busdriften i Haderslev, og der er togforbindelse til og fra Vojens, se togtider og priser på DSB. Bestilling af taxa i Haderslev Kommune kan ske hos Haderslev Taxa på telefon 70 10 75 00. Hertil kommer færgeforbindelsen til Aarø. Færgen sejler dagligt mellem klokken 6.00 og 23.00, og uden for dette tidsrum er der rådighedsvagt til akut sejlads i forbindelse med sygdom. Færgen har plads til 12 personbiler og 98 passagerer. Der kan ikke reserveres plads, og man bliver normalt overført i den rækkefølge, man ankommer til færgen i. Der er normalt forbindelse til bussen til og fra Haderslev, dog ikke søndag eftermiddag. På Aarøfærgen finder du information, sejltider, priser med videre. Haderslev Kommune deltager i udviklingen og placeringen af en ny midtjysk motorvej, og arbejder for en bedre sammenkobling det det tyske jernbanenet. Det dobbelte jernbanespor skal også omfatte strækningen Tinglev-Padborg, ligesom fokus på Femernbæltet og dens indvirkning på lokale muligheder og infrastruktur skal bevares. Den lokale infrastruktur skal også prioriteres som en del af erhvervsudviklingen i Haderslev Kommune, og der skal fokus på udvikling af udvalgte industriområder og parker og det lokale sti- og vejnet prioriteres, således at vejen til og fra Haderslev Kommunes byer og landdistrikter forbedres. Samtidig afsøges muligheden for modulvogntog og der arbejdes for et partnerskab om den fortsatte udvikling af Vojens Lufthavn. Lufthavnen, som har status som told- og Schengen-lufthavn, tilbyder allerede i dag privatflystrafik, erhvervsudlejning, cargo (det er blandt andet muligt at sende nødhjælpspakker som luftfragt fra lufthavnen). Herudover er der gratis parkering, og der tilbydes catering til charter- og taxafly.

Erhvervs- og forretningsliv

Norreport shopping street in Haderslev city in Denmark with a kiosk and a pizzaria

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet og Tyskland, Vojens Lufthavn og regelmæssig bus- og togtrafik er Haderslev et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Haderslev Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Haderslev er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer og i Haderslev er din virksomhed centralt placeret i forhold til infrastruktur og rekruttering af nye medarbejdere. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Haderslev.

Med erhvervslokaler beliggende i Haderslev, har du et stort udvalg af dagligvarer i den gamle købstad, fx i Kvickly, MENY, Netto, Fakta, Aldi, ABC Lavpris og Kiwi. Byens forretningsliv markedsføres samlet under Haderslev Butikker, og tilbyder gode indkøbsmuligheder, oplevelser og miljø.
Haderslev Butikker står bag fire årlige specialtillæg, dagbladsannoncer, tv-reklamer, online- og radiospots, og har et tæt samarbejde med Haderslevs største dagblade og øvrige medier. I byens butikker kan du få alt inden for bolig og indretning, herreekvipage, damemode, sko og tasker, brille- og smykkedesign, vin og fødevarer, radio, tv og elektronik med mere. Handelstandsforeningen har egen vagtordning, og det begrænser antallet af tyverier og øger trygheden for kunder og personale. Haderslev er en ren og velholdt by, og det er med til øge trivslen, og skaber bedre forudsætninger for handlen. Det giver også et bedre indtryk for Haderslevs indbyggere, erhvervsdrivende, butiksindehavere og besøgende. Haderslev Butikker arrangerer og afvikler hvert år en række større og mindre arrangementer for at give byen liv, alene eller sammen med forskellige samarbejdspartnere i byen, og der er noget for enhver smag blandt andet Western Night, jazzfestival, markedsdage, musik i gaderne og smagsfestival. Alt sammen for at trække besøgende til Haderslev. I december er der mange aktiviteter i byen, herunder vækning af julemand, luciaoptog, kanekørsel, musik, julehuse og diverse juleaktiviteter for byens børn samt smuk julebelysning. Der er elektroniske displayskilte ved byens indfaldsveje, der fortæller om byens arrangementer, og der er mere end 2.500 gratis parkeringspladser i og omkring centrum. 

Købekraften i området

Haderslev Purchasing power

Lokale konjunkturer og forhold såsom indbyggernes købekraft og kommunens erhvervsvenlighed er centrale, når man lejer eller ejer erhvervslokaler i en given kommune. Købekraften ligger i disse år i den lave ende i Haderslev. I 2015 var den gennemsnitlige disponible indkomst – som i de foregående år – størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2014 var den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år på landsplan 209.700 kroner. I Haderslev var den i samme periode 190.219 kroner. Det betyder, at Haderslev på landsplan indtager en 14. plads (hvor 98 repræsenterer den højeste disponible indtægt af landets kommuner). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Forudsætningen for erhvervsudvikling er, at virksomhedernes basale vilkår er i orden. Desværre gik Haderslev Kommune en del pladser tilbage i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2016 ( fra plads 37 i 2015 til 70 i 2016). Alligevel er der grund til optimisme, for i Haderslev Kommune tilbydes favorable rammevilkår, og det er et af de billigste steder i landet at drive virksomhed, og det forventes at fortsætte. Når det gælder erhvervsservice, dialog og samarbejde mellem kommune og erhverv, er det plads til forbedring i kommunen, der gerne vil være blandt de bedste i praksis og i forhold til omverdenen. Dialogen er startet, viljen er til stede, og der er enighed om, hvad der skal til. Samtidig skal der skabes erhvervsudvikling med fokus på de fire kerneområder: innovation, viden, udsyn og oplevelse. Der er således en række konkrete initiativer på vej, hvor Haderslev Kommune, Haderslev Erhvervsråd og andre partnere samarbejder om indsatsen.

Parkeringsmuligheder

Haderslev Parking

Er dine erhvervslokalers geografiske placering i Haderslev, kan det, i forhold til modtagelse af kunder, rekruttering og andre forhold, have interesse at vide noget om parkeringsforholdene i byen. Der er mere end 2.500 gratis parkeringspladser i og omkring centrum. Da kommunen gerne vil hjælpe dig godt på vej, har de udarbejdet en folder med nogle af de parkeringsregler, der oftest opstår tvivl om. Download Den lille p-guide. Ved tidsbegrænset parkering skal du anvende p-skive, som indstilles ved parkeringens start. Hvis du parkerer før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal du indstille viseren på det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen begynder. Dette gælder også elektroniske p-skiver. Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant. Hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen må du ikke standse eller parkere inden for en afstand af 10 meter fra cykelstiens nærmeste kant. Hvis hjørnet er afrundet, gælder den nærmeste kant fra det sted, hvor vejene mødes i en skarp vinkel. Hensigten med 10-meterreglen er at forbedre oversigten for trafikanter, så bilister bedre kan se fodgængere, cykler og knallerter. 10-meterreglen gælder i alle vejkryds. Du må ikke standse eller parkere hverken helt eller delvist på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebyggede områder (byzonen) må du dog standse eller parkere med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov, hvis køretøjets totalvægt ikke overstiger 3.500 kilo. Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end fem (5) meter foran udkørslen, men du må gerne holde på den anden side af udkørslen.

Udvikling i området

Haderslev development insight

Erhvervsorganisationer som Dansk Industri, Dansk Erhverv og andre har de seneste år været med til at skabe stor fokus på erhvervsudviklingen i landets kommuner, både qua analyser af erhvervsklimaet og fremtidens krav til ”den gode erhvervskommune”. I Haderslev har Erhvervsrådet inddraget næsten 200 virksomhedsledere i processen med at lave en strategi for en ny og positiv erhvervsudvikling i Haderslev Kommune. Den vigtigste lære har ifølge materialet været, at Haderslev Kommune skal tænke som en nichevirksomhed, fordi kun de allerstørste af landets kommuner har råd til andet, og at kommunen skal være i øjenhøjde med de virksomheder, de skal skabe udviklingen for og sammen med. Parallelt med udviklingen af en stærkere selvforståelse, skal Haderslev Kommune positioneres som oplevelseskommune og et attraktivt sted at være gæst, borger og drive virksomhed. Haderslev by skal desuden udvikles og markedsføres som hele kommunens attraktive østjyske centerby, der kan måle sig med de øvrige østjyske købstæder, når det gælder handel, kultur, idræt, uddannelse, bolig, natur og alt det andet, der lægges vægt på i en attraktiv købstad. Kommunens øvrige byer og landsbyer bidrager hver især til den samlede fortælling om et mangfoldigt område, der består af en lang række unikke steder og oplevelser. Kommunens strategioplæg fremhæver, at når alle står sammen, så kan Haderslev blive attraktiv for omverdenen. Haderslev Kommune kan ikke stå alene, ligesom virksomhederne i kommunen er nødt til at samarbejde både lokalt og på tværs af landet. I nutidens globale verden er de dygtigste vækstvirksomheder dem, der tænker globalt og i et større perspektiv, men også de virksomheder, der sætter sociale relationer og hensyn på dagsordenen. Social ansvarlighed er noget som Haderslev Kommune forventer at kunne gøre til en konkurrencefordel, hvorfor der fokuseres på, at kommunen skal være kendt som et sted, der åbner sig for omverdenen, lukker nye impulser ind, og er klar til at møde andre kulturer og holdninger på en konstruktiv måde. Overføres dette til erhvervsudviklingen handler det om, at Haderslev skal gøre virksomhederne bedre i mødet med verden udenfor, så muligheden for samspil mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft samt de gode tyske kompetencer i området udnyttes – og ikke mindst, at både kommunen og erhvervslivet søger alliancer med de bedste af de bedste. Virksomheder med fokus på eksport oplever større vækst og fremstår mere robuste. Ud fra et erhvervsudviklingsperspektiv giver det derfor god mening at fremme virksomhedernes interesse for eksport og muligheder for at få succes på eksportmarkederne.

Industrien

DuPont factory in Haderslev. DuPont is one of America's most innovative companies and it is an American chemical company

Med stolte traditioner for erhverv og handel er Haderslev kendetegnet ved et stærkt sammenhold. Byens historie vidner om en købstad, der har måttet overkomme lidt af hvert for derefter at samles om at genopbygge og genskabe byen. Haderslevboerne er kendt som ildsjæle og aktive mennesker, som alle er villige til at gå en ekstra mil for hinanden, for samarbejdet og for en større sag. Byen står sammen om det, de tror på og erhvervsstrategien for kommunen er forankret i en tro på, at alt kan lade sig gøre, og kommunen og dens borgere har modet til at sætte barren højt og prøve nyt, for i Haderslev Kommune er man vant til, at intet kommer af ingenting. Kommunen beskriver byens borgere som folk med karakter, der i mødet med forhindringer, opsøger muligheder, går nye veje og etablerer nye netværk, hvor man kan samarbejde på kryds og tværs, fordi man er opmærksom på, at mennesker udfordrer hinanden, og gør hinanden bedre. Når man løfter i flok med åbent sind og udfordrer hinanden skabes de bedste betingelser for vækst og udvikling. Derfor engagerer kommunen og erhvervslivet sig i hinanden, og byder nye stærke erhvervsprofiler velkommen. Haderslev værdsætter mangfoldighed og nytænkning, og kommunen glæder sig over at kunne åbne døre for hinanden og skabe nyt mellem nye og gamle bekendtskaber, spirende talenter og erfarne kræfter, private virksomheder og offentlige institutioner, innovative iværksættere og etablerede entreprenører. Haderslev er stolt placeringen i en landsdel med tradition for at kæmpe for det, man tror på og har kært, og understreger, at fællesskab er grundstenen i byens fremtidige udvikling.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel Pauli Haderslev Foto: www.hotelroomsearch.net

Erhvervslokaler placeret her i byen har en central beliggenhed, når der opstår behov for at indkvartere kunder, projektmedarbejdere eller andre gæster. I Haderslev Kommune finder du alt fra skønne badehoteller til byhoteller. Der ligger hoteller i Haderslev, Vojens og Gram, men også ude ved kysten i Årøsund og inde i landet, fx ved i Christiansfeld. Hotel Pauli er et mindre familiehotel med gode værelser og internationalt køkken samt pæne og moderne festsale og mødelokaler til rådighed. Hotellet ligger kun få minutters gang fra banegården. Hotel Pauli råder over seks værelser, alle med skrivebord og fladskærms-tv. Der er gratis trådløst internet på hele hotellet. Værelserne har enten eget eller fælles badeværelse. Alle værelser er ikke-rygerværelser. Morgenmad er inkluderet i prisen, og serveres fra klokken 8.00 til 10.00. En anden mulighed er Hotel Vojens, som er et hyggeligt hotel beliggende tæt ved jernbane og motorvej. Hotellet kan tilbyde et internationalt køkken, restaurant, krostue samt kursusfaciliteter til 250 personer. Hotellet ligger tæt på mange seværdigheder, herunder historiske Tørning Mølle og vandrestierne i Vojens tunneldal samt landets andet største bronzealderhus. Hotellet har desuden sportsfaciliteter såsom skøjte- og svømmehal, gokartbane og bowlingcenter, og der tilbydes gratis trådløst internet på hele hotellet. Med erhvervslokaler i Haderslev kan du hurtigt og nemt booke hotelværelser til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.