Introduktion til området

Flag of Haderslev

Haderslev Kommune er en kommune i Region Syddanmark, som opstod i forbindelse med Kommunalreformen i 2007. Det skete ved sammenlægningen af Gram, Haderslev og Vojens kommuner samt Bevtoft, Bjerning, Fjelstrup og Hjerndrup sogne, som indtil da havde tilhørt henholdsvis Nørre Rangstrup og Christiansfeld kommuner. Haderslev by har 21.994 (2016) indbyggere, hvor der i alt bor 56.029 sjæle i kommunen. Haderslev Kommune dækker et areal på 701,98 kvadratkilometer, og har en befolkningstæthed på 69 indbyggere per kvadratkilometer. Haderslev, tidligere Hadersleben, er en købstad, domkirke- og hovedby i den sammenlagte kommune i det østlige Sønderjylland. Byen ligger i Sønderjyllands længste tunneldal. Øst for byen ligger Haderslev Fjord, og vest for byen Haderslev Dam. Haderslev omtales allerede af Saxo i begyndelsen af 1200-tallet, og byen fik købstadsrettighed i 1292. Arkæologiske udgravninger ved Møllestrømmen har afsløret, at Haderslev er anlagt i midten af 1100-tallet. På nordsiden af Møllestrømmen har der ligget en markedsplads, og det er den, som siden udviklede sig til en regulær købstad. Haderslev opstod der, hvor afstanden mellem Ribe og Østersøen var kortest. Her mødtes handelsmænd fra Ribe med købmænd fra Østersølandene og byttede varer. I tyskertiden, det vil sige i perioden 1864-1920, blev der anlagt en række jernbanestrækninger som samlet blev kaldt Haderslev Amts Baner. Haderslevs vartegn er Haderslev Domkirke, der har eksisteret siden midten af 1200-tallet og siden 1922 været sæde for Haderslev Stift. Byen var et af reformationens arnesteder i Danmark, for allerede i 1526 indførte Christian som hertug af Slesvig-Holsten reformationen i Haderslev, otte år før han blev konge af Danmark. Haderslev er i øvrigt den eneste by i Danmark uden for København, der har en vagtparade, idet Slesvigske Musikkorps de fleste fredage klokken 12.00 marcherer gennem byen til domkirken, hvor et mindeblad vendes i et mindekapel for Slesvigske Fodregiments faldne.

Områdets historie

Det Kongelige Bibliotek Foto: http://www.kb.dk

Først efter genforeningen (den i Danmark anvendte betegnelse for Sønderjyllands (Nordslesvigs) overgang fra tysk til dansk herredømme) i 1920 blev kirken i Haderslev ophøjet til domkirke. Den er for bestandigt indskrevet i de kirkehistoriske annaler, fordi Luthers lære lød her første gang i 1525, 11 år før Reformationens indtog. Den oprindelige kirke var romansk og blev opført i 1100-tallet, og den nuværende kirke står højt på sin bakke som et smukt eksempel på højgotisk kirkebyggeri i Danmark. Tværskibet er ældst og fra midten af 1200-tallet, mens det gotiske kor med de imponerende 16 meter høje vinduer stammer fra tiden omkring 1400. Der var tidligere nok et tårn, men det brændte i 1627. Foruden domkirken finder man i byen den hvidkalkede Gammel Haderslev Kirke, der ligger ved bredden af Indre Dam. En renovering af byens ældre huse har medført, at Haderslev byder på en enestående samling af huse og bygninger fra 1400 til begyndelsen af 1900-tallet, og bymidtens brolagte gader og stræder danner baggrund for utallige byvandringer. Tidligere havde byen slottet Haderslevhus, hvad gadenavnet Slotsgade stadig vidner om. Slottet menes at have eksisteret siden 1200-tallet, men i midten af 1500-tallet blev det revet ned og erstattet af Hansborg, der blev opført som et moderne renæssanceslot af Hertug Hans den Ældre. Efter hans død gik det tilbage til den danske krone, og Frederik II, der selv var født på Haderslevhus, færdigbyggede Hansborg. Det var på størrelse med Kronborg Slot. Det nye slot blev herefter igen kaldt ved det gamle navn Haderslevhus. Det blev et af Christian Firtals yndlingsslotte. Her blev han gift, og mange af hans børn er født på slottet. Ulykkeligvis brændte Haderslevhus under Torstenson-krigen i 1644 og blev aldrig genopført. En del af stenene blev i 1660erne anvendt til opførelsen af Det Kongelige Bibliotek.

Områdets infrastruktur

Haderslev infrastructure

Først efter genforeningen (den i Danmark anvendte betegnelse for Sønderjyllands (Nordslesvigs) overgang fra tysk til dansk herredømme) i 1920 blev kirken i Haderslev ophøjet til domkirke. Den er for bestandigt indskrevet i de kirkehistoriske annaler, fordi Luthers lære lød her første gang i 1525, 11 år før Reformationens indtog. Den oprindelige kirke var romansk og blev opført i 1100-tallet, og den nuværende kirke står højt på sin bakke som et smukt eksempel på højgotisk kirkebyggeri i Danmark. Tværskibet er ældst og fra midten af 1200-tallet, mens det gotiske kor med de imponerende 16 meter høje vinduer stammer fra tiden omkring 1400. Der var tidligere nok et tårn, men det brændte i 1627. Foruden domkirken finder man i byen den hvidkalkede Gammel Haderslev Kirke, der ligger ved bredden af Indre Dam. En renovering af byens ældre huse har medført, at Haderslev byder på en enestående samling af huse og bygninger fra 1400 til begyndelsen af 1900-tallet, og bymidtens brolagte gader og stræder danner baggrund for utallige byvandringer. Tidligere havde byen slottet Haderslevhus, hvad gadenavnet Slotsgade stadig vidner om. Slottet menes at have eksisteret siden 1200-tallet, men i midten af 1500-tallet blev det revet ned og erstattet af Hansborg, der blev opført som et moderne renæssanceslot af Hertug Hans den Ældre. Efter hans død gik det tilbage til den danske krone, og Frederik II, der selv var født på Haderslevhus, færdigbyggede Hansborg. Det var på størrelse med Kronborg Slot. Det nye slot blev herefter igen kaldt ved det gamle navn Haderslevhus. Det blev et af Christian Firtals yndlingsslotte. Her blev han gift, og mange af hans børn er født på slottet. Ulykkeligvis brændte Haderslevhus under Torstenson-krigen i 1644 og blev aldrig genopført. En del af stenene blev i 1660erne anvendt til opførelsen af Det Kongelige Bibliotek.

Erhvervs- og forretningsliv

Offices for rent in Haderslev

Med kontorer beliggende i Haderslev, er du tæt på mange gode oplevelser og en udmærket kollektiv trafik. Med kort til offentlig transport, motorvejsnettet  (og Tyskland) samt Vojens Lufthavn, har Haderslev en rigtig god placering for virksomheder, der ønsker at etablere kontorer her i kommunen. Flere faktorer har indflydelse på profileringen af din virksomhed, og de kontorer, hvorfra en virksomhed drives, er en af dem. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Haderslev, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Haderslev Kommune på Lokalebasen.

Er dine kontorer beliggende i Haderslev, har du et stort udvalg af dagligvarer i købstaden, fx i Kvickly, MENY, Netto, Fakta, Aldi, ABC Lavpris og Kiwi. Byens forretningsliv markedsføres samlet under Haderslev Butikker, og tilbyder gode indkøbsmuligheder, oplevelser og miljø.
Haderslev Butikker står bag fire årlige specialtillæg, dagbladsannoncer, tv-reklamer, online- og radiospots, og har et tæt samarbejde med Haderslevs største dagblade og øvrige medier. I byens butikker kan du få alt, hvad hjertet begærer inden for bolig og indretning, herretøj, damemode, sko og tasker, brille- og smykkedesign, vin og fødevarer, radio, tv og elektronik med mere. Hertil kommer, at handelstandsforeningen har egen vagtordning, som mindsker antallet af tyverier og øger trygheden for både personale og kunder. En ren bykerne bidrager til øget trivsel, og skaber bedre forudsætninger for handlen, og giver et bedre indtryk for Haderslevs indbyggere, erhvervsdrivende, butiksindehavere og besøgende. Haderslev Butikker arrangerer, leder og udvikler større og mindre arrangementer for at give byen liv, alene eller sammen med forskellige samarbejdspartnere i byen. Der er noget for enhver smag blandt andet Western Night, jazzfestival, markedsdage, musik i gaderne og smagsfestival. Alt sammen for at trække besøgende til Haderslev. I december er der mange aktiviteter i byen og traditioner, som holdes i hævd, herunder vækning af julemand, luciaoptog, kanekørsel, musik, julehuse og diverse juleaktiviteter for byens børn. Ikke mindst den smukke julebelysning bidrager til Haderslevs julestemning. Der er elektroniske displayskilte ved byens indfaldsveje, der fortæller om byens arrangementer, og der er over 2.500 gratis parkeringspladser i og omkring centrum. 

 

Købekraften i området

Haderslev purchasing power

Faktorer som disponibel indkomst (købekraft) og erhvervsvilkår er væsentlige, når man driver virksomhed fra kontorer i en kommune. Og lad os sige det som det er, købekraften kunne være bedre i Haderslev. I 2015 var den gennemsnitlige disponible indkomst – som i de foregående år – størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2014 var den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år på landsplan 209.700 kroner. I Haderslev var den i samme periode 190.219 kroner. Det betyder, at Haderslev på landsplan indtager en 14. plads (hvor 98 repræsenterer den højeste disponible indtægt i landets kommuner). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Forudsætningen for erhvervsudvikling er, at virksomhedernes basale vilkår er i orden. Desværre gik Haderslev Kommune en del pladser tilbage i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2016 ( fra plads 37 i 2015 til plads 70 i 2016). Alligevel er der grund til optimisme, for i Haderslev Kommune tilbydes rigtig gode rammevilkår, og det er et af de billigste steder i landet at drive virksomhed, og det skal det blive ved med at være. Når det gælder erhvervsservice, dialog og samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet, er der således plads til forbedring, men det er kommunens ambition at være blandt de bedste, både i praksis, og i forhold til omverdenen. Dialogen er startet, viljen er til stede, og der er enighed om, hvad der skal til. Samtidig skal der fokus på erhvervsudvikling og de fire kerneområder: innovation, viden, udsyn og oplevelse. Der er således en række konkrete initiativer på vej, hvor Haderslev Kommune, Haderslev Erhvervsråd og andre partnere arbejder sammen om indsatsen. Udviklingen skal ske gennem styrket rådgivning, netværk, formidling, projekter og partnerskaber.

Parkeringsmuligheder

Haderslev parking

Har du kontorlokaler i Haderslev kan det, fx af hensyn til modtagelse af kunder og medarbejderrekruttering, have interesse at vide noget om parkeringsforholdene i byen. Der er mere end 2.500 gratis parkeringspladser i og omkring centrum. Da kommunen gerne vil hjælpe dig godt på vej, har de udarbejdet en folder med nogle af de parkeringsregler, der oftest opstår tvivl om. Download Den lille p-guide. Ved tidsbegrænset parkering skal du anvende p-skive, som indstilles ved parkeringens start. Hvis du parkerer før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal du indstille viseren på det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen begynder. Dette gælder også elektroniske p-skiver. Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant. Hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen må du ikke standse eller parkere inden for en afstand af 10 meter fra cykelstiens nærmeste kant. Hvis hjørnet er afrundet, gælder den nærmeste kant fra det sted, hvor vejene mødes i en skarp vinkel. Hensigten med 10-meterreglen er at forbedre oversigten for trafikanter, så bilister bedre kan se fodgængere, cykler og knallerter. 10-meterreglen gælder i alle vejkryds. Du må ikke standse eller parkere hverken helt eller delvist på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebyggede områder (byzonen) må du dog standse eller parkere med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov, hvis køretøjets totalvægt ikke overstiger 3.500 kilo. Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end fem (5) meter foran udkørslen, men du må gerne holde på den anden side af udkørslen.

Udvikling i området

Haderslevs nye sundhedshus Visualisering: KPF Arkitekter www.magasinetpleje.dk

Ligger dine kommende kontorer i Haderslev, så kan det være interessant at se lidt på, hvad der sker på udviklingsfronten i kommunen, da det er en af de faktorer, der har indflydelse på en virksomheds vækstpotentiale. Tyske virksomheder er de seneste år begyndt at prioritere de nordlige markeder i Danmark og Skandinavien, blandt andet som følge af en tilbagegang i Sydeuropa. Haderslevs geografiske placering, tyske sprogkendskab og kulturforståelse samt de tyske foreninger, medier, kultur- og uddannelsesinstitutioner skal udnyttes i dialogen med tyske virksomheder og investorer om mulighederne for etablering af aktiviteter i området. Det forventes i den forbindelse, at kommunen, skolerne og uddannelserne bakker op gennem styrket fokus på tysksprogsundervisningen, så konkurrencefordelen fastholdes. Virksomhederne i Haderslev Kommune beskæftiger medarbejdere fra mange lande, og kommunen har danske tilflyttere fra mange steder, både blandt medarbejdere og virksomhedsejere. Samlet set medvirker det til et varieret og effektivt erhvervsliv med stor konkurrenceevne, og det forventer kommunen at udnytte som en styrkeposition. Når byggeriet af Haderslev Sundhedshus går i gang i marts 2017, vil 10 lokale virksomheder tage del i arbejdet. Sundhedscentret er et fælles projekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og Haderslev Kommune, som forventes indviet i sommeren 2018. Den samlede pris for byggeriet er 76 millioner kroner, og huset kommer til at rumme mangeartede tilbud til mental sundhed, blandt andet lokalpsykiatri, misbrugsbehandling og jobcenter. Huset vil også have træningssale og en privat lægeklinik. Herudover er det planen, at centret skal tiltrække foreninger og institutioner, der tilbyder sundhedsfremmende løsninger. Haderslevs lokale erhvervsliv efterspørger i stigende grad viden og særlige kompetencer. Det kræver omstilling og uddannelse, hvorfor kommunen i samarbejde med uddannelsesstederne og erhvervslivet vil sørge for at skabe uddannelses- og studiemiljøer, der gør det attraktivt for unge at studere, arbejde og bosætte sig i kommunen. Det skal blandt andet ske ved at understøtte en stærkere kobling mellem byens rum og unges trivsel.

Industrien

Haderslev Erhvervsråd Foto: www.heltemodhjerteblod.dk

Haderslev Kommune arbejder løbende på at udvikle tilbud, så de svarer til virksomhedernes behov og ønsker. Det sker i tæt dialog og samarbejde mellem erhvervslivet, Haderslev Erhvervsråd og kommunen. Kommunen støtter de lokale virksomheder, hvorfor du kan kontakte kommunen alle døgnets 24 timer på mobil og e-mail, og får svar inden for 24 timer. Du kan kontakte kommunen om alle forhold, fx byggetilladelser til erhvervsbyggeri, miljøgodkendelser, vej- og trafikforhold og lokalplaner, der vedrører erhverv. Inden for 24 timer modtager du kommunens kvittering, og der vil være en aftale om det videre forløb. I komplekse sager inviteres virksomheder til et opstartsmøde, hvor sagen afdækkes og en løsning findes i fællesskab. Hvis du vurderer, at det kan være til gavn for din forretning, så tilbyder Haderslev Kommune dig og din virksomhed en personlig kontaktperson. Det er kommunaldirektøren, direktøren for Erhvervs- og Borgerservice og chefen for Teknik og Miljø, der står til rådighed som kontaktpersoner. Ordningen skal blandt andet ses som et led i indsatsen om at komme unødige forsinkelser og misforståelser til livs og i det hele taget sikre en god erhvervsservice. Kontaktpersonen kan inddrages i aktuelle problemstillinger, udviklingstanker og lignende. Kontaktpersonen supplerer den konkrete sagsbehandling fx i bygge-, miljø-, planlægnings- og beskæftigelsessager samt køb af erhvervsjord med videre. Såfremt tilbuddet benyttes, vil du og din virksomhed desuden få tilbud om, at kontaktpersonen kommer på et indledende besøg. Har du brug for hjælp til rekruttering af medarbejdere, kan du kontakte Virksomhedsservice. Uanset typen af din henvendelse kan kommunens serviceberedskab guide dig til den relevante specialistviden i virksomhedsteamet eller i Jobcentret. Kommunen garanterer, at du får svar inden for 24 timer og et konkret tilbud inden for 72 timer. Servicebredskabet har åbent alle dage 8.00-16.00, og kan blandt andet hjælpe med afgivelse af jobordre og generel rekrutteringsservice, bestilling af rekrutteringsbehov, virksomhedsbesøg om ulønnede forløb og job med løntilskud, opkvalificering og efteruddannelse, forebyggelse og eller fastholdelse, information om love og regler samt hjælp til udfyldelse af blanketter.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel Harmonien i Haderslev Foto: Booking.com

Er dine kontorer placeret her i byen, og opstår der behov for at indkvartere kunder, projektmedarbejdere eller andre gæster, så finder du i Haderslev Kommune alt fra skønne badehoteller til bynære hoteller. Der ligger hoteller i Haderslev, Vojens og Gram, men også ude ved kysten i Årøsund og inde i landet ved blandt andet Christiansfeld. Hotel Harmonien i Gåskærgade i Haderslev er i dag et moderne kulturhus med teater, musik- og konferencefaciliteter, galleri og udstillingsfoyer med plads til 800 personer. Harmoniens Multisal er bygget i 1997, og har et meget højt akustisk niveau. Multisalen kan anvendes til teater, koncerter, møder konferencer og udstillinger. Hotellet ligger cirka 65 kilometer fra Billund Lufthavn og 15 kilometer fra Vojens Lufthavn. Afstanden til den dansktyske grænse er 50 kilometer og Hamburg og København ligger 250 kilometer derfra. Harmonien er et byhotel beliggende midt i Haderslev by ved gågaden. Hotellet har åbent ildsted i restauranten, og er fredet. Flere af landets regenter har i øvrigt overnattet her. Hotel Norden er en anden mulighed med beliggenhed i et skønt sø- og parkområde med udsigt til den smukke Haderslev Domkirke. Hotellet ligger centralt i Haderslev by, blot 100 meter fra den hyggelige gågade. Hotel Norden har 68 værelser – hvoraf flere har udsigt til Haderslev Dampark – og er et trestjernet hotel, som er opført i moderne stil. Alle værelser er udstyret med eget badeværelse, fladskærms-tv og hårtørrer, samt gratis trådløst internet. Derudover tilbyder hotellet niveauopdelt restaurant, bar med loungemøbler, flere selskabs- og kursuslokaler, indendørs fællesareal og swimmingpool samt udendørsareal med have og sydvendt sommerterrasse. Fra hotellets restaurant er der panoramaudsigt over sø- og parkområdet. Med kontorer i Haderslev kan du hurtigt og nemt booke hotelværelser til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.